DD-AR - Treinstammen DD-AR

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Na het succes van het DDM-1 werd het een vervolgbestelling geplaatst, welke bekend staat als DDM-2. Nog tijdens de levering van de eerste rijtuigen wordt een derde serie besteld, DDM-3. De laatste twee deelseries staan bekend als DD-AR (DubbelDeks-AggloRegio).

De driedelige stam 7317
foto: Team RailWiki

Geschiedenis

Eind 1988 heeft de NS directie gekozen om dubbeldeksrijtuigen te laten bouwen naar bestaand ontwerp. De aanschaf van dit materieel werd ingegeven door de invoering van de studenten-ov-jaarkaart. Hierdoor zullen veel studenten gebruik maken van de trein. Door voor een bestaand ontwerp te kiezen, kon de levertijd aanzienlijk verkort worden. Op 25 juli 1989 vind de goedkeuring plaats en wordt de eerste bestelling geplaats bij Talbot in Aken. De eerste bestelling, DDM-2, bevat in totaal 118 rijtuigen, te verdelen in 33 ABv-rijtuigen, 52 Bv-rijtuigen en 33 Bvk-rijtuigen. De rijtuigen zullen getrokken gaan worden door de nieuwe locomotiefserie serie 1700. Tevens werd het nieuwe materieel gebruikt om de oudste treinstellen van het Materieel'54 af te voeren. Begin 1991 wordt een vervolgserie besteld, DDM-3. Deze bestelling bevat 140 rijtuigen, te verdelen in 50 Bv-, 44 ABv- en 46 Bvk-rijtuigen en zullen aansluitend aan DDM-2 geleverd worden. In tegenstelling tot het DDM-1, moesten de rijtuigen ook buiten de spits ingezet kunnen worden. Er worden daarom kleinere stammen, van 3 en 4 rijtuigen, geformeerd. Om over meer capaciteit te kunnen beschikken in de spits, worden de koprijtuigen en locomotieven voorzien van automatische koppelingen. Daarnaast beschikt het materieel over een elektro-pneumatische rem, zodat een stam als treinstel beschouwd kan worden. Ten opzichte van de rijtuigen DDM-1 zijn de rijtuigen van de series DDM-2 en DDM-3 voorzien van afwijkende stuurstroomkabels. Daarnaast beschikken de koprijtuigen niet over een stroomafnemer. Er is echter wel ruimte op het dak open gehouden, zodat de mal niet aangepast hoeft te worden. De rijtuigen DDM-1 en DDM-2/3 kunnen niet met elkaar gekoppeld rijden.

Door de NS wordt in samenwerking Talbot een motorrijtuig ontwikkeld, zodat de locomotieven van de serie 1700 vrijgemaakt kunnen worden voor andere diensten. Het was namelijk zonde om een dergelijk krachtige locomotief voor een dergelijk kleine trein te benutten. Het vermogen was echter wel nodig om de rijkarakteristieken te halen van bijvoorbeeld Plan T en Plan V in de stoptreindienst. Ook neemt de locomotief perronruimte in op de kleinere perrons, die nuttiger gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen de oudere locomotiefseries 1100, 1200 en 1300 afgevoerd worden.

Hierdoor konden de plannen voor een nieuwe locomotief serie 1800 naar de prullenbak verwezen worden. De eerste bestelling bedroeg 50 motorrijtuigen, welke gebouwd zijn door De Dietrich te Reichshoffen (Elzas) in Frankrijk. Het elektrisch gedeelte is door ABB (Adtranz) geleverd. Deze bestelling vond eind 1992 plaats met een optie op nog eens 29 motorrijtuigen. Deze optie wordt uiteindelijk niet gelicht. De motorrijtuigen komen bij Venlo de grens over. Op 23 oktober 1996 komt rijtuig mABk 390 7701 als eerste rijtuig aan in Nederland. Vanuit Venlo wordt het motorrijtuig de volgende dag overgebracht naar Leidschendam. Hier worden de rijtuigen in een stam serie 7300 gerangeerd. Op deze manier wordt een locomotief serie 1700 vrijgespeeld. Deze moet wel afkomstig zijn uit de nummerserie 1730 - 1781. Op 20 december 1996 vindt de officiële presentatie plaats van de mABk 390 7702 bij De Dietrich. Op 27 maart 1997 komt de mABk 390 7702 via Bad Bentheim de grens over in trein 45502. Met deze trein gaat het rijtuig naar de Kijfhoek. Van de Kijfhoek gaat het rijtuig achter de 6516 als trein 82138 naar Leidschendam. Tot medio juli 1998 vervangen de mABk-rijtuigen de locomotieven op nummervolgorde. Door problemen met de wielstellen van de locomotieven worden als eerste locomotieven vervangen met versleten wielbanden. De andere 29 locomotieven zullen met een stam 7400 blijven rijden. Vanuit Leidschendam wordt een week later met het afgeleverde motorrijtuig proefritten gereden naar Horst Sevenum. Als deze rit slaagt, neemt het motorrijtuig de plek van een locomotief in. Deze wordt dan naar Tilburg overgebracht voor ombouw naar solitaire dienst. Na de aflevering van mABk 390 7721 worden de rijtuigen dezelfde avond en nacht doorgevoerd vanuit Venlo naar Leidschendam in plaats van de volgende dag. Tijdens de aflevering van de mABk-rijtuigen vond de splitsing van de NS plaats. Door de verdeling van de locomotieven ontstond er bij NS Reizigers een overschot aan locomotieven. De vervolgoptie op de 29 motorrijtuigen is daarom niet gelicht. Op 3 december 1998 komt rijtuig mABk 390 7750 als laatste rijtuig aan in Nederland. Op 10 december 1998 wordt het rijtuig in dienst gesteld en op 15 december 1998 rijdt het motorrijtuig met een stam een rit voor betrokken van Den Haag naar Stroe.

In april 2020 worden door het rijdend personeel voor het eerst klachten gemeld over trillingen in met name het ABvk rijtuig bij hogere snelheden. Naar aanleiding van deze klachten wordt door de NS een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek geeft echter geen uitsluitsel over de herkomst van de trillingen. Een tweede, verdergaand onderzoek wordt daarop ingesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat de wielen in een ongunstige vorm slijten en slijtage aan het spoor. In combinatie met het gebruik van een blokkenrem wordt het proces van vervormen en slijtage aan het wiel versneld, wat tot de trillingen leidt. Besloten wordt om met ingang van 3 december alle stammen aan de kant te zetten. De stammen 7615 en 7617 zullen worden gebruikt voor het tweede onderzoek en zullen regelmatig proefritten rijden.


Proefritten

Op 13 januari 1992 vonden de eerste proefritten plaats van een treinstam. De 7301 bestond uit ABv 380 7503, Bv 280 7201 en Bvk 270 7001 en werd gecombineerd met de 1701. Daags erna vond de perspresentatie plaats in Utrecht. Eind januari werden koppelproeven gehouden, waarbij een aantal problemen aan het licht kwamen. Het ernstigste probleem was dat de stammen spontaan ontkoppelden. Dit was te wijten aan een constructiefout. Eenmaal werd de koppelingspoging niet goed uitgevoerd. In september 1992 werden van alle op dat moment in dienst zijnde stammen de koppelingen gereinigd en opnieuw afgesteld. Dit bleek niet afdoende, zodat vanaf 1 november 1992 een noodomloop van kracht werd met losse vierwagenstammen en combinatie van een driewagenstam samen met een vierwagenstam. Voor instructie aan het rijdend personeel werden diverse combinaties gebruikt. Op 9 april 1997 rijdt de nieuwe mABk 390 7702 met Bvk 270 7017 en locomotief 1722 de eerste proefritten op de Hofpleinlijn. Stam 7809, bestaande uit de mABk 370 7704 + Bvk 270 7009, werd vanaf 1997 in Rotterdam gebruikt voor instructie. In januari 1998 raakt de koppeling van Bvk 270 7009 beschadigd. De plaats van het rijtuig wordt ingenomen door Bvk 270 7017 en de stam 7817 vertrekt op 24 januari 1998 naar Zwolle. Op 13 maart 1998 keert de stam terug naar Rotterdam. Na herstel van de koppeling wordt de Bvk 270 7009 aangewezen als stuurstandrijtuig voor de stam waarmee de afleveringsproefritten van de nieuwe motorrijtuigen worden gereden. Stam 7804 staat in Utrecht voor instructie en bestaat uit de mABk 390 7702 + Bvk 270 7004 en in Amsterdam wordt stam 7844 (mABk 390 7705 + Bvk 270 7044) voor instructie gebruikt. Medio februari 1998 ging deze stam naar Leidschendam.


Technische gegevens

ABv

Een ABv heeft een lengte van 26,4 meter, een breedte van 2,80 meter en een hoogte van 4,60 meter boven de spoorstaaf. Een rijtuig weegt 47 ton. Op de bovenverdieping heeft het rijtuig 32 zitplaatsen eerste klas, 24 zitplaatsen tweede klas, 4 gestoffeerde zitvlakken, 4 gestoffeerde klapzittingen en 2 niet-gestoffeerde klapzittingen. Op de benedenverdieping is de indeling hetzelfde. Op het balkon zijn verder nog 2 niet-gestoffeerde klapzittingen en in de eindcoupé 4 zitplaatsen tweede klas. Er zijn in totaal 138 zitplaatsen. Het bakcodenummer voor de ABv uit de serie DDM-2 is 1162 na de revisie 1262. Het bakcodenummer voor de ABv uit de serie DDM-3 is 1165 na de revisie 1262. De twee draaistellen hebben als code Rd.


Bv

Een Bv heeft een lengte van 26,4 meter, een breedte van 2,80 meter en een hoogte van 4,60 meter boven de spoorstaaf. Een rijtuig weegt 47 ton. Op de bovenverdieping heeft het rijtuig 64 zitplaatsen tweede klas, 4 gestoffeerde zitvlakken, 4 gestoffeerde klapzittingen en 2 niet-gestoffeerde klapzittingen. Op de benedenverdieping is de indeling hetzelfde. Op het balkon zijn verder nog 4 niet-gestoffeerde klapzittingen en in de eindcoupé 4 zitplaatsen tweede klas. Er zijn in totaal 156 zitplaatsen. Het bakcodenummer voor de Bv uit de serie DDM-2 is 1163 na de revisie 1263. Het bakcodenummer voor de Bv uit de serie DDM-3 is 1166 na de revisie 1263. De twee draaistellen hebben als code Rd.


Bvk

Een Bvk heeft een lengte van 26,89 meter, een breedte van 2,80 meter en een hoogte van 4,60 meter boven de spoorstaaf. Een rijtuig weegt 57 ton. Op de bovenverdieping heeft het rijtuig 64 zitplaatsen tweede klas, 4 gestoffeerde zitvlakken, 4 gestoffeerde klapzittingen en 2 niet-gestoffeerde klapzittingen. Op de benedenverdieping heeft het rijtuig 44 zitplaatsen tweede klas, 2 gestoffeerde klapzittingen en 2 niet-gestoffeerde klapzittingen. In de eindcoupe zijn verder nog 3 niet-gestoffeerde klapzittingen. Er zijn in totaal 125 zitplaatsen. In de hc-ruimte zijn 2 gestoffeerde klapzittingen. In de cabine is 1 rijderszitplaats en 2 gestoffeerde klapzittingen. Het bakcodenummer voor de Bvk uit de serie DDM-2 is 1164 na de revisie 1264. Het bakcodenummer voor de Bvk uit de serie DDM-3 is 1167 na de revisie 1264.


mABk

Het mABk rijtuig is eigenlijk een locomotief met een reizigersafdeling. Het rijtuig beschikt over een vermogen van 2400 kW, verdeeld over 6 draaistroommotoren waarmee 6 assen worden aangedreven. Het rijtuig heeft de asindeling Bo'Bo'Bo'. De lengte van het rijtuig is 21,4 meter. Het rijtuig weegt 76 ton en heeft een aslast van ruim 12,5 ton. Uit adhesie overweging werd voor gekozen het benodigde vermogen over 6 assen te verdelen. Het bakcodenummer voor de mABk is 1168 na de revisie 1268.


Draaistellen:
Draaistel type DDM2 DDM3 mDDM
loopdraaistel cabinezijde Rd 001…039 Rd 040…090
loopdraaistel met Mg-rem Rd 101…227 Rd 401…476
loopdraaistel met blokrem Rd 301…392 Rd 551…650
motordraaistel Mx …


Uitvoering

De nieuwe rijtuigen zijn uiterlijk gelijk aan het DDM-1, doch zijn er verschillen. Ieder rijtuig is voorzien van lcd-displays om de bestemming te laten zien. Ook zijn de rijtuigen voorzien van een sluitfluit. Deze is echter vanwege het geluid snel weer buiten dienst gesteld.

De rijtuigbakken zijn opgetrokken uit aluminium en rusten op twee twee-assige draaistellen. Deze draaistellen zijn de zelfde draaistellen als onder de DDM-1 rijtuigen. De rijtuigen zijn primair afgeveerd door middel van schroefveren. De rijtuigbak is afgeveerd met luchtveren op de draaistellen. De draaistelcode is Rb.

Het interieur wijkt wel af van ten opzichte van de eerste generatie dubbeldekkers. Wat opvalt, is dat de kleur rood is vervangen door groen in de tweede klas en blauw in de eerste klas. Ook bevatten de nieuwe rijtuigen ruimere balkons. Het interieur is geleverd door het Franse Compin en het Nederlandse Emsta. Het verschil hierin is duidelijk merkbaar. De Franse banken zijn dikker en comfortabeler dan de Nederlandse banken. De verdeling tussen Compin en Emsta is als volgt:

 • Compin:

Bvk 270 7001 t/m 270 7015; Bvk 270 7034 t/m 270 7079; Bv 280 7201 t/m 280 7228; ABv 380 7501 t/m 380 7516 [incl. de latere Bv 280 7508]; mABk 390 7701 t/m 390 7750

 • Emsta:

Bvk 270 7016 t/m 270 7033; Bv 280 7229 t/m 280 7302; ABv 380 7517 t/m 380 7577


ABv


BvBvk

Het stuurstandrijtuig wijkt het meest af. Zo ontbreekt onder andere de stroomafnemer. Het dak is er echter wel op voorbereid. De rijtuigen zijn ook niet voorzien van een eigen hoog- en laagspanningsvoorziening. Ook ontbreekt de compressor bij de nieuwe rijtuigen. De laagspanning wordt nu gevoed door de locomotief van de stam. De stam wordt gezien als een vaste treinsamenstelling. Ook anders is de uitrusting van een BSI-koppeling om te kunnen koppelen met een andere stam. Het normale stoot- en trekwerk is wel aanwezig. Echter ontbreekt wel de schroefkoppeling, evenals als kabels en luchtslangen.


mABk

De mABk is een geheel nieuwe ontwikkeling. Het casco vertoond uiterlijk overeenkomsten met het stuurstandrijtuig Bvk. Het rijtuig is voorzien van 3 twee-assige draaistellen. Het rijtuig is voorzien van een buitengewoon hoge kwaliteit isolatie, zodat geluiden afkomstig van chopperinstallatie, compressor en motorventilatie sterk gereduceerd worden in de reizigersafdelingen die er boven zit. De koellucht werd onder de bak aangezogen, maar later door een constructiewijziging gewijzigd, omdat de koelcapaciteit leed onder de grote vervuiling. Het reizigersgedeelte van het rijtuig bevindt zich op een hoger niveau de instap maar lager is dan het bovenniveau van de overige rijtuigen. Hierdoor konden ramen zonder kromming geplaatst worden, wat weer het gebruik van de beruchte luchthappers overbodig maakt. In het interieur is weer gebruik gemaakt van de banken van Compin. De deuren zijn van het type zwenk/zwaai en smaller dan de zwenk-/schuifdeuren van de overige rijtuigen.

Het in het midden geplaatste draaistel kan zijdelings onder de bak schuiven om zo door bogen te kunnen rijden en wel 15 centimeter aan elke kant. Deze constructie is getest met het rijtuig A 775, welke hiervoor verkleind en verzwaard werd. Uiterlijk komen de motorrijtuigen overeen met een Bvk-rijtuig. Tijdens de ontwikkeling en de bouw van deze rijtuigen werd veel aandacht geschonken aan de isolatie. Deze isolatie moest voorkomen dat geluiden van de chopperinstallaties, de motorventilatie en compressoren teveel in het reizigersgedeelte klonken.

Voor de aanzuiging van de benodigde koellucht werden de luchtkanalen aan de onderzijde van de rijtuigbak gemonteerd. Op deze manier werd er veel rotzooi opgezogen, waarmee de luchtkanalen verstopt raakten. Deze constructie is gewijzigd bij een wijziging. De draaistellen zijn van Fiat-SIG en gedeeltelijk in licentie gebouwd door Stork-RMO te Amsterdam. Het rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers van Faiveley.


Indeling na de revisie

Na de revisie in de periode 2011 - 2013 zullen er twee Bv-rijtuigen zijn. Het Bv1- en Bv2-rijtuig. Het grootste verschil is de aanwezigheid van een toilet in het Bv2-rijtuig.

ABv

In het rijtuig is in zowel de eerste als tweede klas een loungebank aanwezig. In de eerste klas staan de stoelen opgesteld in een 2 + 1 formatie en in de tweede klas een 2 + 2-formatie. De bekleding in de eerste klas is rood en in de tweede klas blauw. Op de bovenverdieping staan de stoelen in een coachopstelling en op de benedenverdieping in een vis-à-visopstelling. Alleen de banken in de eerste klas zijn voorzien van wandcontactdozen aan de onderzijde van de bank. Op de bovenverdieping zijn enkele eersteklasplaatsen verloren gegaan ten opzichte van tweedeklasplaatsen. De nieuwe bakcode is 1262.

Bv1

In het rijtuig is een loungebank aanwezig en zijn de stoelen opgesteld staan in een 2 + 2-formatie. De bekleding in de tweede klas is blauw. Op de bovenverdieping staan de stoelen in een coachopstelling en op de benedenverdieping in een vis-à-visopstelling. Een balkon is voorzien van een toilet. Dit toilet is geschikt voor mindervaliden. Door de grootte van deze unit komt deze voor de schuifdeuren, waardoor het in- en uitstappen beperkt is. De nieuwe bakcode is 1263.

Bv2

In het rijtuig is een loungebank aanwezig en zijn de stoelen opgesteld staan in een 2 + 2-formatie. De bekleding in de tweede klas is blauw. Op de bovenverdieping staan de stoelen in een coachopstelling en op de benedenverdieping in een vis-à-visopstelling. De nieuwe bakcode is 1269.

ABvk

Na de revisie zal het Bvk-rijtuig door het leven gaan als ABvk-rijtuig. In het rijtuig is in zowel de eerste als tweede klas een loungebank aanwezig. In de eerste klas staan de stoelen opgesteld in een 2 + 1-formatie en in de tweede klas een 2 + 2-formatie. De bekleding in de eerste klas is rood en in de tweede klas blauw. Op de bovenverdieping staan de stoelen in een coachopstelling en op de benedenverdieping in een vis-à-visopstelling. Alleen de banken in de eerste klas zijn voorzien van wandcontactdozen aan de onderzijde van de bank. De nieuwe bakcode is 1264.

mBk

Het mABk-rijtuig zal de eersteklasafdeling verliezen en zal daarmee geheel tweede klas worden. Hiermee verandert de aanduiding in mBk. De nieuwe bakcode is 1268.


Nummering treinstammen

Door gebruik te maken van treinstammen die gemakkelijk van samenstelling te wijzigen zijn, zijn ook verschillende stamnummers in gebruik. De laatste twee cijfers van het Bvk-rijtuig bepaalt altijd het stamnummer. Dit rijtuig is aan de buitenzijde voorzien van de nummerborden. Normaal bepaald altijd het eersteklasrijtuig het stel- of stamnummer, maar doordat er ook meerdere eersteklasrijtuigen in een stam kunnen zitten, is hiervan voor DD-AR afgestapt. Elke Bvk heeft 4 borden met 4 verschillende stamnummers:

 • 7300
 • 7400
 • 7800
 • 7900

Door het reviseren van de treinstammen zullen de stammen opnieuw genummerd gaan worden, waarbij het mBk-rijtuig het volgnummer zal bepalen. Tevens zullen alle rijtuigen hun zevendelige nummer verliezen en zullen daarvoor een NVR-nummering krijgen. De nummering van de rijtuigen zal beginnen met 94 84 4XXX. De laatste drie cijfers zijn afgeleid van de bakcode. De volgcijfers zullen wel hetzelfde blijven. De volgende stamnummers zijn beschikbaar:

 • 7500
 • 7600

7300

Een stam 7300 is de kortste uitvoering. Deze stam bestaat uit een Bvk + Bv + ABv + 1700. Deze stammen kwamen vanaf 1992 op de baan, toen de eerste rijtuigen werden afgeleverd. Deze stammen zijn bij de aflevering van de mABk-rijtuigen voorzien van een motorrijtuig, waarbij de 1700 werd aangepast voor de normale dienst. Om de eerste klas meer te verspreiden in de trein, werden vanaf de zomer van 1999 de posities van het ABv- en Bv-rijtuig omgedraaid, zodat de samenstelling Bvk + ABv + Bv + 1700 werd. Er hebben maar 2 stammen zo dienst gedaan, omdat de overige stammen al voorzien waren van een mABk-rijtuig. In 2008 en 2009 hebben 2 stammen 7300 rond gereden en wel de 7364 en 7365. Deze waren als volgt samengesteld: Bvk + ABv + Bv + 1700. Het in 2014 en 2015 gereactiveerde DD-AR rijdt ook rond als 7300-stam. De samenstelling hiervan is Bvk + ABv + Bv + 1700 of ABvk + Bv + Bv + 1700 als er geen ABv meer beschikbaar is voor die stam.


7400

Een stam 7400 is een standaarduitvoering, welke vanaf 1992 gelijk is gebleven qua lengte. De stam was bij aflevering als volgt samengesteld: Bvk + Bv + Bv + ABv + 1700. Ook hier zijn in de zomer de ABv- en Bv-rijtuigen van positie gewisseld. Dit kwam voort uit het feit dat deze stammen eventueel ook uitgebreid zouden worden met een mABk-rijtuig en dientengevolge als 7900 genummerd zouden gaan worden.


7800

Een stam 7800 is het zelfde als een 7300, maar dan uitgebreid met een mABk-rijtuig. De stammen waren vanaf 1998 als volgt samengesteld: Bvk + Bv + ABv + mABk. In de zomer van 1999 werd de samenstelling gewijzigd in Bvk + ABv + Bv + mABk. Op deze manier werd de eerste klas meer verspreid in de stam. In totaal worden aan 475 reizigers een zitplaats geboden.


7900

Een stam 7900 bestaat uit een verlengde 7400 met een mABk-rijtuig in de samenstelling Bvk + Bv + Bv + ABv + mABk. Zo stond het in de originele plannen. Later is de 7900-nummering gebruikt voor het verlengen van een viertal stammen, welke hun Bvk moesten afstaan aan het gebruik met ICR-rijtuigen. De samenstelling was toen Bvk + ABv + Bv + Bv + ABv + Bv + 1700.


7500

Een stam 7500 bestaat uit 4 rijtuigen in de volgorde ABvk + Bv1 + ABv + mBk. Deze stam komt in dienst na de revisie tot DDZ. In totaal zal een stam plaats bieden aan 67 reizigers eerste klas en 269 reizigers tweede klas. Daarnaast zijn er in de stam 36 klapzittingen te vinden.


7600

Een stam 7600 bestaat uit 6 rijtuigen in de volgorde ABvk + Bv1 + ABv + Bv2 + ABv + mBk. Dit zal een verlengde 7500 zijn met toevoeging van een ABv en de Bv2.


Inzet

In tegenstelling tot het DDM-1 moesten de nieuwe dubbeldeksrijtuigen ook in de stoptreindienst ingezet kunnen worden. Het gebruik van de locs buiten de spits is daarom ook maar beperkt. Door het inzetten van kleinere eenheden kon men zich houden aan de rijtijden van de treinstellen Plan T/V. Kleinere eenheden dubbeldeksmaterieel hadden tevens het voordeel dat er geen langere treinen gingen rijden en de perrons niet verlengd behoefde te worden. Mocht er meer capaciteit nodig zijn, dan waren 2 stammen makkelijk te koppelen.

In de dienstregeling 1992/1993, welke begint op mei 1992, laat een eerste inzet zien. Vanwege hun rijeigenschappen worden zij ingezet in de serie , het strandvervoer tussen Amsterdam en Zandvoort. Door de kleinere stammen is dit materieel beter in staat om de rijtijden te kunnen halen.

In de dienstregeling 1993/1994, welke in gaat op 23 mei 1993, zijn er diensten voor de stammen 7300 in omloopgroep L en diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep L. Het materieel wordt ingezet in intercity’s in de regio Amsterdam. Om ruimte te maken langs de perrons te Amsterdam Centraal voor de nieuwe EuroCity-treinen, worden de treinen van de series 3000 (Amsterdam Centraal - Nijmegen) en 3300 (Den Helder - Amsterdam Centraal) aan elkaar gekoppeld. In deze nieuwe serie 3000 (Den Helder - Nijmegen) komen stammen DD-AR te rijden, samen met stammen DDM-1. In de drukste treinen van de voormalige serie 3300 komen twee gekoppelde stammen DD-AR te rijden.

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er diensten voor de stammen 7300 in omloopgroep L en diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep L. Er worden in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Dordrecht) de treinstellen Plan T vervangen. Samen met het DDM-1 namen zij bijna de gehele dienst voor hun rekening.

In de dienstregeling 1995/1996 zijn er diensten voor de stammen 7300 in omloopgroep L en diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep L. De stammen worden ingezet rondom Weesp op de diverse spoorlijnen en eindbestemmingen. Dit deden zij samen met Plan T en Plan V. In de serie 3000 (Den Helder - Nijmegen) worden de stammen vervangen door stammen zo DD-IRM.

In de dienstregeling 1996/1997 zijn er diensten voor de stammen 7300 in omloopgroep L en diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep L. Op 4 januari 1997 vindt de 15e Elfstedentocht plaats. Tussen Leeuwarden en Zwolle worden stammen ingezet. In Leeuwarden staan stam stam 7323 met locomotief 1717 en 7467 met locomotief 1729 op reserve.

In de dienstregeling 1997/1998 zijn er diensten voor de stammen 7300 in omloopgroep L en diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep L.

In juli 1997 begint een proefbedrijf met mABk 390 7703. Dit motorrijtuig doet dienst met stam 7843 en rijdt in de serie 3900 (Lelystad - Enkhuizen). Op 11 januari 1998 wordt het proefbedrijf met stam 7843 en motorrijtuig mABk 390 7703 beëindigd. Een dag later wordt begonnen met de inzet van de stammen met mABk rijtuigen in de gewone dienst. Vanaf 12 januari 1998 wordt er een omloop gemaakt met 13 diensten voor stammen serie 7800. Deze diensten worden gereden in de series 3900 (Lelystad - Enkhuizen), 5800 (Amersfoort - Enkhuizen), 13900 (Lelystad - Den Haag Centraal) en 15800 (Amersfoort - Den Haag Centraal). Omdat op dat moment nog maar drie stammen in dienst zijn (de 7814, 7821 en 7843), worden de overige 10 diensten worden driedelige stammen ingezet. Bij de aflevering van meer motorrijtuigen en bijbehorende stammen, worden zij in deze omloop ingezet. Met de omloopwijziging van 30 maart 1998 zullen de van een mABk rijtuig voorziene stammen ook in de serie 5600 (Zwolle - Utrecht) ingezet gaan worden. Alleen de driedelige stammen worden hierbij vervangen door de nieuwe stammen.

Op 24 mei 1998 gaat Dienstregeling 1998/1999 in. Er zijn diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Vanaf deze dag zullen de stammen serie 7800 in gaan stromen in de nieuwe serie 2200 (Amsterdam Centraal - Dordrecht - Breda). De stammen worden in deze serie ingezet vanwege het aangepaste spoorgebruik in Haarlem. Hier mogen de treinen niet langer zijn dan acht rijtuigen, omdat zij om de Lovers treinen heen moeten rijden. De gehele serie zal integraal rijden met stammen met een motorrijtuig vanwege de extra zitplaatsen in het motorrijtuig. Medio juli 1998 zijn 28 stammen met een mABk-rijtuig in dienst. Vanaf 30 november 1998 zijn er 41 diensten voor stammen met een mABk-rijtuig. Door deze wijziging is het mogelijk om de mABk- en Bvk-rijtuigen wijzigingen te laten ondergaan. In januari 1999 zullen de rijtuigen van de teststam voor de afleveringsproefritten ook in dienst komen.

Nadat de motorrijtuigen mABk 390 7701 en 390 7702 weer terug waren gekeerd uit Frankrijk, bleven nog een viertal om te bouwen stammen rijden als serie 7300. In het voorjaar van 1999 wordt besloten om 2 stammen te voorzien van een mABk. Hierdoor kunnen de 1733 en 1734 worden vrijgespeeld om dienst te doen als solitaire locomotief. Er blijven 2 stammen 7300 rond rijden totdat alle mABk rijtuigen zijn aangepast met de wijzigingen aangaande omkapping van de stroomafnemers etc.

In de dienstregeling 1999/2000, beginnend op 30 mei 1999, zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

Op 22 oktober 1999 werd de 7427 vanuit Leidschendam naar Haarlem gestuurd. Hier werden de vier rijtuigen ontdaan van hun draaistellen en werden opgebokt. De vrijgekomen draaistellen werden gebruikt om de voorraad draaistellen op peil te brengen.

In de dienstregeling 2000/2001 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2001/2002 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Nieuw is de inzet in de serie 5900 (Utrecht Centraal - Rhenen). Hier doen stammen dienst, samen met Plan T en Plan V. Vanaf 31 januari 2002 werden 4 stuurstandrijtuigen Bvk samen met 4 rijtuigen ICR ingezet in de serie 3500 en 19600. De stammen bestaan uit een locomotief serie 1700 + ICR B + ICR BKD + ICR A + ICR B + Bvk.

In de Dienstregeling 2003 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Daarnaast zijn er vier diensten voor de vier rijtuigen die met rijtuigen ICR rijden in de series 3500 en 19600.

In de Dienstregeling 2004 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2005, welke op 12 december 2004 begint, zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Er worden vier stammen DDM-1 vervangen in de serie 5800 (Amsterdam Centraal - Amersfoort Schothorst). Hier komen stammen te rijden.

In de dienstregeling 2006 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2007 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2008 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Per 1 februari 2008 is er een driedelige stam op de baan, de 7364. Deze wordt voornamelijk in de serie 5600 ingezet. Eind maart 2008 rijdt deze stam voor het laatst.

In de dienstregeling 2009 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2010 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB.

In de dienstregeling 2011 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Vanaf september 2011 neemt de omloop voor de stammen serie 7800 met 7 diensten af. Deze diensten zijn van stammen die in revisie gaan. Voor het najaar 2011 zijn de 7819 en 7426 aangewezen als Sandite stellen. Zij rijden op de trajecten, waar gladde sporen veelvuldig voorkomen in het najaar.

In de dienstregeling 2012 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA en diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB. Er zouden 4 stammen DDZ dienst gaan doen in de serie 2600 (Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal). Doordat deze stammen echter niet beschikbaar waren, werden zij ingevuld door stammen VIRM. Tegelijkertijd daalde de inzet van de stammen serie 7800 tot 32. Hiervan zijn 5 diensten als bijsturing bestempeld. Verder werden 2 stammen 7400 + locomotief serie 1700 op reserve gezet. De stammen zijn hierdoor te zien rondom Amsterdam (3200, 3400 en 3900), tussen Utrecht en Zwolle en Utrecht - Leiden buitenom in de serie 5700 en de hieraan gekoppelde serie 4900 naar Almere Oostvaarders. Vanaf 13 februari 2012 zou de bijsturingsreserve verminderd worden door de instroom van DDZ stammen. Tevens gingen twee diensten over naar de serie 4500, om V-IRM vrij te spelen. Deze vervanging werd echter door DDM-1 voltrokken, zodat de twee diensten weer reserve werden. In april zouden enkele stammen 7400 met hun 1700 terzijde gesteld gaan worden door de terugloop van het aantal diensten met 11 stuks en de instroom van nieuwe DDZ stammen. Doordat er dan erg veel materieel aan de kant staat dat ingezet zal dit plan voorlopig geen doorgang vinden. De diensten in de serie 3900 zouden door V-IRM worden overgenomen, terwijl in de 5600 SGMm ingezet zal gaan worden. Op 27 februari 2012 zou de geplande inzet in de serie 2600 van start gaan, maar door defecten aan de stam 7538 werd dit uitgesteld. Op 12 maart 2012 ging het proefbedrijf van start met de 7529 en 7538. De eerste weken werden de stammen geplaagd door storingen aan deuren, tractie installaties en toiletten, waardoor regelmatig ongereviseerde treinstammen moesten invallen. Vanwege deze storingen werd het proefbedrijf na 30 maart 2012 stilgelegd. Daarop werden de 7501, 7529 en 7538 naar Onderhoudsbedrijf Leidschendam gestuurd voor aanpassingen. Vanaf 16 april 2012 werden de stammen weer in gezet. Op 25 april 2012 werd het proefbedrijf omgezet in een regulier bedrijf, waardoor de nieuwe stammen ook buiten de spits en in het weekend te zien zijn in de serie 2600. Het vervult ook regelmatig invalbeurten in bijvoorbeeld de serie 3400, 4800 en 5400. Desondanks vertonen de stammen nog regelmatig problemen met toiletten en airconditioning, zodat de stammen naar Haarlem of Leidschendam worden gestuurd voor reparatie. Op 22 mei 2012 rijdt stam 7536 in het kader van de sPooRweNSdagen een rit van Utrecht naar Zuid Limburg. Hier wordt een bezoek gebracht aan de ZLSM. Op 23 mei 2012 rijdt de stam naar Vlissingen met een stop in Goes om de mensen voor de SGB uit te laten stappen. Tijdens de warme dagen van de zomer van 2012 vertoonden de aansturing van de airconditioning veel problemen, waardoor de nieuwe treinstammen aan de kant bleven staan. Tevens vormde de lekkage van het condenswater een probleem, waardoor zij aan de kant bleven staan. Met ingang van het wijzigingsblad van 10 september 2012 zal er een dienst voor het DDZ komen in de serie 3900. Een maand later zou er een tweede dienst bij komen, maar dit is niet gebeurd. Op deze manier hield men een stam over om personeel in Rotterdam en Roosendaal instructie te geven. In de laatste maanden van 2012 is er 1 omloop met 13 diensten gesteld voor het DDZ, verdeeld over 8 diensten in de serie 2600 en 4 diensten in de serie 3900. De laatste was reserve. De 7416 zal met de Sandite installatie van de 7426 gaan rijden in de herfst van 2012. Dit als gevolg van een bakwisseling tussen de 7426 en 7816 ten behoeve van revisie.

In de dienstregeling 2013 zijn er diensten voor de stammen 7400 in omloopgroep LA, diensten voor de stammen 7800 in omloopgroep LB en diensten voor de stammen 7500 in omloopgroep . De nieuwe DDZ stammen zullen in de series 2100 (Amsterdam - Haarlem - Den Haag) en 2200 (Amsterdam - Dordrecht) gaan rijden. Deze inzet vereist 16 diensten, inclusief twee voor onderhoud. Doordat deze niet allemaal beschikbaar zijn, wordt er door V-IRM ingevallen. Bijplaatsen gebeurd aan de eindpunten Dordrecht en Den Haag Centraal. Het Amsterdamse rangeerwerk wordt in Haarlem uitgevoerd tijdens een stationnement van twee minuten. De keus voor Haarlem is ingegeven door het feit dat in Amsterdam slechts één opstelspoor beschikbaar is vanaf spoor 2a. Het koppelen in Haarlem geeft vertragingen door dat er niet direct gecombineerd mag worden. Reizigers moeten eerst in- en uitstappen alvorens een stel wordt bijgeplaatst. Dit moet met de nodige kracht gebeuren, zodat het koppelen regelmatig mislukt. Mogelijk zal deze inzet vanaf 8 april 2013 wijzigen. Met ingang van 4 februari zijn nog maar 8 stammen ingezet in de series 2100/2200. Vier stammen zijn verhuisd naar de serie 3400 (Haarlem - Hoorn), vijf stammen gaan rijden tussen Zwolle en Utrecht in de stoptreinserie 5600. Zij vervangen hiermee de DD-AR stammen. DDZ zal door het verdwijnen van het DDAR vaker gaan rijden in stoptreinen dan in echte Intercitytreinen. Vanaf 8 april 2013 zal namelijk ook de serie 4800 (Amsterdam - Haarlem - Uitgeest) door het DDZ gereden gaan worden in plaats van DD-AR. DD-AR reed hierin pas sinds 4 februari 2013, nadat zij SGMm hadden verdreven. Het gaat hier om 4 diensten. In april zullen verder DDZ stammen gaan rijden in de serie 5400 (Amsterdam - Zandvoort). De laatste diensten in de series 3400 en 5600 zullen ook overgenomen worden door DDZ in plaats van DD-AR. Met ingang van april rijden de stammen niet meer in de serie 2100/2200. Deze diensten zijn door V-IRM vervangen. In juni worden de laatste DD-AR stammen op papier vervangen door het DDZ in de series 5400, 5600 en de gecombineerde 4400/9600. In de serie 14500 zal het DDZ ook zijn opwachting gaan maken. In augustus 2013 zullen de gereviseerde stammen instromen in de serie 14500. In september zal er een vierde stam bijkomen, zodat er 1 trein met dubbele stam gereden kan worden. Met een interval van een paar weken wordt hier het terzijde gestelde DD-AR vervangen. In september gaan er vier stammen rijden in de series 5200/6400. In de serie 5600 komt een negende stam te rijden. Twee stammen zullen uit de series 3400/4800 gehaald worden en worden vervangen door SGMm. De inzet van de stammen 7400 wordt verminderd van 24 diensten naar 11 diensten. De stammen zullen terzijde gesteld gaan worden. Van deze stammen zullen de tussenrijtuigen gebruikt gaan worden om de gereviseerde stammen te verlengen van 4 naar 6 rijtuigen. Door opgelopen vertragingen in het revisieproces, loopt men bij het ingaan van een nieuw wijzigingsblad achter op de werkelijkheid. Hierdoor is er DDZ tekort en DD-AR over. Dit wordt ondervangen door DDAR in te zetten in diensten waar DDZ gewenst is. Dit kan echter niet in alle diensten, omdat DDZ en DD-AR niet gekoppeld met elkaar kunnen rijden. De stammen 7400 welke nog niet afgevoerd zijn, zullen per 8 april 2013 allen aan de kant gezet worden. Tot die tijd worden deze stammen overal ingezet en vooral in de series waar een tekort is aan SGM en SLT. In december reed het DD-AR integraal in de series 3400, 5400, 5600, 4400/9600. Het verloor de jarenlange hegemonie in de series 4900/5700 ten faveure van SLT. In de serie 14500 reed eerst een slag met twee DD-AR stammen, al snel werd dit gevolgd door een tweede slag. Na 4 februari rest er voor het DD-AR nog maar dienst in de serie 3400 en 5400, drie diensten in de serie 5600, in de gekoppelde serie 4400/9600 rijden 8 diensten en de hele serie 4800 wordt door het DD-AR gereden. Na 8 april 2013 resteren er alleen nog diensten voor de stammen 7800. De inzet van de stammen 7800 wordt verminderd van 19 naar 16 diensten. Door het achterblijven op het revisieschema, is het mogelijk dat er twee reserve diensten zijn, die opgevuld worden in de serie 14500, wat weer V-IRM vrijspeelt voor de series 2100/2200. Dit verlaagde het aantal DDZ diensten. In februari wordt de inzet verlaagd naar 11 en in april tot 8 diensten. Dat zullen diensten zijn in de serie 5400, 5600 en 4400/9600. In de overige diensten komt mogelijk DDZ te rijden, na het afvoeren van de stammen 7400. Per 8 juni 2013 resteren nog vier diensten voor de stammen serie 7800 in de treinserie 14500. De overige stammen zullen ingezet worden in DDZ diensten. Vanaf 8 juli 2013 zullen de resterende stammen 7800 geleidelijk aan de kant worden gezet bij onderhoud of als zij grote defecten hebben. De inzet zal zich met name richten in de series (3400, 4800, 5400, 14500) rondom Amsterdam. Op 31 juli 2013 zal de 7866 als laatste stam dienst doen als ongereviseerde stam DD-AR. Voor de Sandite diensten in het najaar van 2013 zijn de 7506 en 7507 aangewezen. Zij zullen rijden in de serie 5600 vanaf 7 oktober 2013. Vanaf deze datum zullen ook twee gekoppelde stammen in de 1525/30/45/40/55/71555/60/1560/75/76 gaan rijden. Na afloop van de Sandite ritten zullen de treinstammen weer ontdaan worden van hun apparatuur.

In de dienstregeling 2014 zijn er 38 diensten voor het DDZ. Nieuw is de inzet voor de DDZ stammen het rijden in de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo). Hiermee worden ICR rijtuigen vrijgemaakt voor revisie en verbouwing. Voor deze inzet zouden in totaal 14 stammen DDZ-IV nodig zijn. Het DDZ hiervoor komt uit enkele stoptreinseries (4400/9600 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Deurne) en 5200/6400 (Tilburg Universiteit - Eindhoven - Weert)) en uit de serie 1500 ((Deventer) - Amersfoort - Amsterdam Centraal). Doordat het ICR nog gedeeltelijk in de serie 1900 blijft rijden, vinden deze plannen slechts gedeeltelijk doorgang. De treinstellen blijven onverminderd te zien in de serie 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle), waar 9 diensten gepland zijn. Dit is tevens de enige serie waar gekoppelde stammen gepland zijn in de drukste treinen. Vanaf 6 januari 2014 worden een tweetal stammen doorgeschoven naar de series 4400/9600, wat Plan V vrijmaakt om in de serie 7000 (Enschede - Apeldoorn) ingezet te gaan worden. In deze series zijn dan drie diensten gepland. Per 3 februari 2014 zouden de zeswagenstammen ingezet gaan worden in de serie 1900 met zes stuks, maar door problemen met de zeswagenstammen laat deze inzet nog op zich wachten. Ook de inzet van vier stuks in de serie 8800 (Utrecht Centraal - Leiden Centraal) laat op zich wachten. Met ingang van dit wijzigingsblad gaat het aantal diensten voor DDZ-IV terug naar 26 stuks, omdat er rekening mee is gehouden met het verlengen van 19 stammen. Het schrappen van de diensten komt grotendeels voor rekening van de serie 1900, waar 12 diensten worden geschrapt. Er blijven nog twee diensten over, die gekoppeld rijden. Het zijn de treinen 1918/1929 en 1962/1973. Tussendoor rijdt een losse stam de slagen 1940/1941. Door het niet aanwezig zijn van de zesdelige stammen, vervalt dit en blijven de diensten voor de vierdelige stammen bestaan. Twee diensten in de serie 14500 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal) worden vervangen door V-IRM en ICMm. De stoptreinserie 4800 (Amsterdam Centraal - Uitgeest (via Haarlem)) rijdt volledig met DDZ, waarbij een vierde stam zelfs twee treinstellen SGMm vervangt. Deze was in 2013 juist ingevoerd om onder andere de drukke trein 4814 te rijden, waarbij DDZ te weinig capaciteit voor heeft. In de serie 3400 (Haarlem - Hoorn) wordt 1 dienst nog wel met SGMm gereden, vanwege de capaciteit. Vanaf 7 april 2014 worden de DDZ-IV stammen in de serie 3400 vervangen door SGMm. Dit is vooruitlopend op de dienstregeling 2015, wanneer de serie 3400 een Sprinterserie gaat worden. Op 28 mei 2014 wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport de typetoelating voor de zesdelige stammen verleend. Deze stammen worden ingezet in de serie 1900, welke het mogelijk maakt om twee vierdelige stammen te kunnen verlengen. Op 26 juli 2014 rijden voor het eerst twee gekoppelde DDZ-VI stammen in de serie 1900. Medio augustus 2014 zijn alle DDZ-IV stammen vervangen door DDZ-VI stammen in de serie 1900. De DDZ-VI stammen rijden ook geregeld stoptreindiensten van een DDZ-IV. Medio augustus wordt het SGMm in de serie 3400 weer vervangen door DDZ-IV. Vanaf 1 september gaan vijf stammen DDZ-VI rijden in de gekoppelde series 2000 en 8800. De serie 3400 wordt weer integraal DDZ-IV. In de serie 3600 komen twee stammen DDZ-VI te rijden in plaats van ICMm. Ook zal een stam ICRm vervangen gaan worden, zodat deze omgebouwd kan worden. De vrijgekomen locomotief zal aangepast gaan worden voor inzet met DD-AR. In de serie 14500 zal een zesdelige stam ingezet gaan worden. De combinatie van twee stammen DDZ-IV in de serie 1900 wordt niet meer gepland. Vanaf september 2014 zouden de eerste gereactiveerde stammen 7300 weer op de baan moeten komen. Omdat de rijtuigen een grotere beurt nodig hebben dan gedacht, wordt dit deels in de Amsterdamse werkplaats Zaanstraat uitgevoerd door teams van revisiebedrijf Haarlem. De treinstammen zullen met het wijzigingsblad van 1 september 2014 nodig zijn, naar alle waarschijnlijkheid zijn er slecht enkele beschikbaar in deze maand. Er zijn vier stammen gepland vanaf september. Volgens eerste plannen worden zij ingezet in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). Zij zullen de stammen DDZ-IV gaan vervangen. In oktober 2014 rijden de eerste stammen hun proefritten. Zolang deze nog niet in dienst zijn, zullen 5 stammen DDZ-IV niet verlengd gaan worden en blijven zij in de serie 5400 rijden. In december zullen er 12 nodig zijn. Zij zullen het DDZ dat in stoptreindiensten rijdt vervangen. De aflevering van de driedelige stammen is echter vertraagd door dat onderdelen niet beschikbaar zijn. Daarnaast is de NS van mening dat de instructie van het rijdend personeel op het DD-AR verlopen is, zodat zij eerst op instructie moeten. De inzet zal waarschijnlijk zestien diensten in de series de 4400/9600, 4800 en 5400 worden. In de series 5200 en 6400 werd DDZ echter al eerder door SLT vervangen. Met ingang van het wijzigingsblad van 6 oktober wisselt een compositie met DDZ in de treinen 1984 en 1988. In trein 5654 gaat op werkdagen met twee stammen DDZ-IV rijden in plaats van een enkele stam. Trein 5663 gaat van maandag tot en met donderdag met twee stammen DDZ-IV rijden in plaats van alleen op maandag. De 5658 op maandag en de 5652 op vrijdag gaat met DDZ-IV, wat al gebruikelijk is. Een van deze ritten zal gereden gaan worden door een DDZ met Sandite installatie (7506 of 7507). Op 7 december 2014 wordt de eerste stam DD-AR-III in gezet. Het is stam 7339 met locomotief 1759. Zijn eerste optreden is trein 14895 van Amsterdam Centraal naar Uitgeest. Overdag rijdt de stam in de serie 4800.

In de dienstregeling 2015 zijn er vanaf december 11 diensten gesteld voor het DD-AR. Op dat moment zijn er slechts vijf stammen in dienst. Op 21 december 2014 zijn er 10 stammen beschikbaar. Deze stammen gaan rijden in de series 4400/9600 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Deurne, 3 diensten), 4800 (Amsterdam - Uitgeest (via Haarlem), 4 diensten), 5400 (Amsterdam - Zandvoort, 3 diensten). In het weekend zijn de stammen te zien in de serie 3400 (Hoorn - Haarlem). Medio januari 2015 zijn de 11 benodigde stammen in dienst. In de serie 4000 rijden twee stammen DDZ doordeweeks twee vroege spitstreinen. Op zondag rijdt een stam DDZ in de ochtend trein 3015. Voor de DDZ-IV stammen zijn er 24 diensten ingedeeld voor 30 stammen. Er zijn maar liefst zes stammen toebedeeld aan NedTrain voor herstel van defecten en storingen. Twee andere stammen zijn exploitatieve reserve. Als gevolg van een betere beschikbaarheid worden deze acht reserve stammen geregeld ingezet in andere diensten van ander materieel. In de serie 1900 (Venlo - Den Haag Centraal) rijden vier stammen, welke per twee gekoppeld zijn. In de gecombineerde series 2000/8800 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal - Leiden) doen twee stammen dienst. In de serie 3400 doen vijf stammen dienst. Negen diensten zijn te vinden in de serie 5600 (Zwolle - Utrecht Centraal). De twee overige diensten zijn voor onderhoud in Leidschendam. Voor de DDZ-VI stammen zijn er 15 diensten ingedeeld voor 20 stammen. In de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal) zullen vier stammen DDZ-VI de plaats in nemen van vier zevendelige stammen ICRm, zodat hier in totaal 6 stammen dienst doen. Drie stammen doen dienst in de serie 1900 en zes stammen doen er dienst in de gecombineerde series 2000/8800 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal - Leiden). De inzet van DD-AR wordt per 2 februari 2015 verhoogd tot 16 stammen. De stammen uit de series 4800 en 5400 verhuizen vanaf dat moment naar de serie 5600 (Zwolle - Utrecht Centraal, 9 diensten). Hiermee gaat deze serie integraal met DD-AR rijden. Hier zijn ook gekoppelde stammen te zien. Als gevolg van problemen bij het koppelen van de treinstammen, springt ook ander materieel in. Incidenteel zijn de stammen nog in Noord Holland te zien. In de series 4400 - 9600 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Deurne) wordt een vierde dienst DD-AR toegevoegd. Door de inzet van het DD-AR in de 5600, worden de negen vrijgekomen DDZ-IV stammen overgeplaatst naar de series 4800 (4 diensten) en 5400 (3 diensten). Twee stammen gaan de naar de gekoppelde series 2000/8800. De treinen 8823 en 8825 gaan met gekoppelde stammen DDZ-IV rijden. In februari worden ook de laatste vijf verlengde zeswagenstammen ingezet. In de serie 3600 komen twee stammen extra te rijden en in de serie 2000/8800 wordt een stam minder ingezet. Vanaf het wijzigingsblad van 13 april wordt in de series 4400 - 9600 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Deurne) een vijfde dienst DD-AR toegevoegd. Vanaf dat moment zijn er 15 diensten voor het DD-AR, waarvan er 9 in de serie 5600 zijn gepland en een dienst voor onderhoud. De inzet van het DDZ-IV wordt verhoogd tot 25 diensten. Twee van de extra diensten worden ingezet in de serie 5200 (Eindhoven - Tilburg Universiteit). Zij vervangen hierin 6 treinstellen Plan V, welke afgevoerd worden. De derde dienst wordt ingezet in de serie 3600. Vier diensten in de series 2000/8800 worden verschoven naar de serie 1900. V-IRM neemt de diensten in de series 2000/8800 over. De drie DDZ-VI stammen worden uit de serie 1900 terug getrokken en ingezet in de serie 3600. In de serie 2000/8800 rijden nog maar vier stammen. De overige vijf stammen zijn bedoeld voor onderhoud of staan ter beschikking van NedTrain. Voor de stammen DDZ-VI staat een verhoging van het aantal diensten in de serie 3600 op de planning. Er zijn dan 11 diensten gepland in deze serie. Met het wijzigingsblad van 14 juni moeten alle 18 stammen DD-AR gereed en in de omloop zijn opgenomen. Er zijn dan 17 diensten. In de serie 4000 (Rotterdam Centraal - Uitgeest) rijden in enkele vroege en late treinen een stam DD-AR. De twee stammen die in de serie 5200 waren bedacht, verhuizen naar de gekoppelde series 4400 en 9600. De keertijd van de serie 5200 bedraagt zes minuten, terwijl het theoretisch zeven minuten duurt voor een stam DD-AR kop heeft gemaakt. Hun plaats wordt ingenomen door Plan V. Met het wijzigingsblad van 7 september worden ook de laatste twee diensten van Plan V in de series 4400/9600 vervangen door een DD-AR. Voor de stammen DDZ-IV zijn er 24 diensten. Vier diensten worden ingezet in de serie 2000. Voor de stammen DDZ-VI zijn er 17 diensten. In de serie 3600 wordt de inzet van de stammen DDZ-VI verhoogd tot 12 stuks, zodat deze serie nu integraal met DDZ-VI wordt gereden. In de serie 1900 keren twee stammen DDZ-VI terug. Deze rijden samen met een DDZ-IV in de spits. Deze drie stammen zijn afkomstig uit de series 2000/8800. In deze series rijdt nog maar een DDZ-VI. De laatste twee stammen zijn in onderhoud. In het wijzigingsblad van 5 oktober wordt het aantal diensten van DD-AR verlaagd van 17 naar 15. Deze twee diensten zijn afkomstig uit de serie 5600. Een van deze stammen wordt reserve en de andere stam komt ten behoeve van NedTrain. Daarnaast verhuizen er drie stammen uit de 5600 naar de serie 5400. De vijf vrijgekomen diensten uit de serie 5600 worden opgevuld door DDZ-IV. Twee van de diensten in de serie 5600 zullen gereden gaan worden door stammen met een Sandite installatie. De treinen 14523 en 14525 tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal zullen met twee stammen DDZ-IV gaan rijden. Twee van deze stammen keren met trein 1556 terug naar Enkhuizen. De twee andere stammen rijden de treinen 14554 en 14560. Voor het DDZ-VI zal het aantal diensten toenemen tot 19. Een dienst wordt ingezet in de serie 1900. De tweede dienst wordt ingezet in de treinen 14527 en 14558 tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal. Met deze inzet is het mogelijk om bij een aantal treinstammen op de Watergraafsmeer werkzaamheden uit te voeren en om stammen uit te wisselen die voor constructiewijzigingen moeten ondergaan in het onderhoudsbedrijf Zaanstraat.

In de dienstregeling 2016 zijn er 24 diensten voor het DDZ-IV, 16 diensten voor DDZ-VI en 16 diensten voor het DD-AR. Trein 3015 wordt in het weekend op zaterdag gereden door een DD-AR, terwijl het op zondag een DDZ stam is. In een aantal series neemt het DD-AR de diensten over van SGMm, zoals in de series 7000 (Apeldoorn - Enschede, zes diensten) en 7600 (Zutphen - Nijmegen, vier diensten). In de gekoppelde series 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch) en 9600 ('s-Hertogenbosch - Deurne) wordt de inzet verhoogd, doordat het Plan V afgevoerd wordt. Ook worden een aantal stammen DDZ-IV (3 stammen) in deze series ingezet. De zestiende dienst is voor onderhoud. DDZ maakt in de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo) plaats voor ICMm. Hiermee komen per saldo zes stammen DDZ-IV beschikbaar. In de serie 3400 (Alkmaar - Haarlem) worden vier stammen DDZ-IV vervangen door drie stammen VIRM-IV. Vrijgekomen stammen DDZ-IV verhuizen naar de series 5200 (Tilburg Universiteit - Eindhoven, 3 stammen DDZ-IV) en 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle, 9 stammen). DDZ maakt ook zijn opwachting in de serie 5500 (Utrecht Centraal - Baarn, 3 stammen). Drie stammen DDZ-IV zijn actief in de serie 14500 tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal. Nog eens drie stammen DDZ-IV zijn actief in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). In de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal) rijden twaalf stammen DDZ-VI. De dertiende DDZ-VI rijdt in de serie 8800 (Utrecht Centraal - Leiden) en de veertiende stam DDZ-VI rijdt in de treinen 14525/14554 tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal. De twee resterende diensten zijn voor onderhoud. Het DD-AR vervangt niet alleen afgevoerde treinstellen Plan V, maar worden zelf ook vervangen door DDZ. Zo maken de stammen plaats in de serie 5600, die integraal met DDZ gaat rijden. Vijf diensten zijn gepland in de gekoppelde series 4400/9600. In de serie 7000 zijn zes diensten gepland en in de serie 7600 zijn vier diensten gepland. Hiermee worden beide series integraal met DD-AR gereden. De zestiende dienst voor het DD-AR is voor onderhoud. De rit naar Maastricht gebeurt leeg vanuit Zutphen. Stammen die onderhoud hebben gehad, keren ook terug naar Zutphen. In het wijzigingsblad van april worden twee stammen DDZ uit de series 4400/9600 geruild met twee stammen DD-AR uit de serie 7600. Met het wijzigingsblad van 12 juni gaat trein 2014 standaard met een stam DDZ-VI rijden in plaats van een stam VIRM-VI. In de serie 3400 gaan weer drie stammen DDZ-IV rijden. De serie 2000 wordt met ingang van deze datum een mix met DDZ en VIRM. Met het ingaan van het wijzigingsblad van september 2016, wordt een stam DDZ-VI die in de serie 14500 rijdt, vervangen door stammen DDM-1. Deze stam wordt toegevoegd aan de operationele reserve. De drie stammen van de serie 3400 worden ook vervangen door DDM-1. Een stam gaat naar de serie 5600, die nu integraal met DDZ-IV rijdt (10 diensten). De twee andere stammen gaan naar de series 2000 en 8800. In de serie 7600 wordt de derde stam DD-AR vervangen door een stam DDZ-IV. De vierde stam DD-AR in de serie 7600 maakt plaats voor een SGMm-III, welke voorzien is van een Sandite-installatie. De twee vrijgekomen stammen DD-AR uit de serie 7600 worden ingezet in de serie 7500 (Arnhem - Ede-Wageningen). In de serie 17600 (Nijmegen - Wijchen) worden eveneens twee stammen DD-AR ingezet. Ook hier vervangen zij twee treinstellen SGMm-II. In de serie 7000 wordt op zaterdag niet meer gereden tussen Almelo en Enschede.

In de dienstregeling 2017 zijn er 26 diensten voor het DDZ-IV, 17 diensten voor DDZ-VI en 17 diensten voor het DD-AR. Van deze diensten van het DD-AR zijn er zes ingedeeld als reserve voor de Flirt-treinstellen. De serie 7000 (Apeldoorn - Almelo) gaat niet meer naar Enschede. Alleen in de spits rijden de treinen nog door naar Enschede. In deze serie zijn zes stammen nodig. Drie diensten voor het DD-AR zijn gepland in de serie 5500 Utrecht Centraal - Baarn). Deze drie stammen vervangen drie stammen DDZ-IV. De 16e dienst van het DD-AR is voor het onderhoud en de 17e dienst is de operationele reserve. Drie stammen DDZ-IV komen vrijuit de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). De 26 diensten van de stammen DDZ-IV zijn verdeeld over de series 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle, 10 stammen), 5200/6400 (Tilburg Universiteit - Eindhoven - Weert, 5 stammen), 6600 (Dordrecht - 's-Hertogenbosch, 5 stammen), 4900 (Utrecht Centraal - Almere Centrum, 4 stammen). De laatste twee stammen doen samen dienst in de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal). In de serie 6400 lost het DDZ de treinstellen SLT af. De 17 diensten voor de stammen DDZ-VI zijn verdeeld over de serie 3600 (11 stammen) en 4500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen, 4 stammen). Een stam overnacht in Enkhuizen en krijgt hier zijn technische controle. De stam overnacht langs het perron, zodat het ingezet kan worden in trein 4519. Op deze manier is het mogelijk om in Enkhuizen sporen buiten dienst te nemen voor onderhoud. Voor onderhoud zijn er 2 diensten aangewezen. Per 20 februari 2017 vervangen twee stammen DD-AR twee stammen DDM-1 in de serie 3400 (Haarlem - Alkmaar). Deze stammen zijn afkomstig uit de zes reservediensten. Daarnaast zijn twee stammen langdurig niet beschikbaar als gevolg van een tijdelijke terzijdestelling. De locomotieven van deze stammen hebben onderdelen nodig die een lange levertijd kennen. Met ingang van juni 2017 zullen de 5 stammen DDZ-IV in de series 5200 en 6400 vervangen gaan worden door de nieuwe Flirt-treinstellen. In de serie 4900 worden de vier stammen DDZ-IV vervangen door SLT. Zes van de negen vrijgekomen stammen worden toegevoegd aan de reserve voor de treinstellen FLIRT. De zevende stam gaat in de serie 3600 rijden. Gekoppeld met een andere stam DDZ-IV vervangen zij een stam DDZ-VI om zo de drukste treinen van meer capaciteit te voorzien. De laatste twee stammen worden ingezet in de serie 15400 (Haarlem - Zandvoort). De vrijgekomen stam DDZ-VI wordt gebruikt voor . De twee stammen DD-AR in de 3400 maken plaats voor twee stammen DDM-1. Met het wijzigingsblad van september 2017 maken de vier stammen DDZ-VI in de serie 4500 plaats voor 4 stammen VIRM-VI. Twee van de vrijgekomen stammen worden toegevoegd aan de reserve. De derde stam wordt ingezet in de series 1500 (Deventer - Amsterdam) en 2600 (Amsterdam - Almere). De vierde stam gaat in de serie 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal) rijden. Negen stammen DDZ-VI doen dienst in de serie 3600. De inzet van het DD-AR verandert niet. Zes stammen blijven in de serie 7000 actief en drie stammen in de serie 5500, met uitzondering van de avond en het weekend. Dan rijdt er SLT als gevolg van het te hoge lawaai dat de locomotieven produceren. De reserve bedraagt op papier zeven stammen, maar in werkelijkheid zijn het er vier. Drie stammen zijn langdurig niet beschikbaar als gevolg van problemen bij de locomotieven van de serie 1700. De vijfde stam DDZ-IV in de serie 6600 wordt vervangen door een combinatie van twee treinstellen Flirt (El3 + El4). De overige vier stammen blijven wel in deze serie dienst doen. Elf stammen rijden in de serie 5600, zes stammen rijden in de serie 3600, waarbij zij in drie koppels van twee stammen rijden. Een compositie van DDZ-IV en DDZ-VI gaat ingezet worden in de serie 500 (Rotterdam Centraal - Groningen). Vanaf 9 oktober 2017 worden de met een Sandite-installatie uitgeruste stammen 7506 en 7507 weer ingezet op trajecten waar de sporen vaak glad zijn.

In de dienstregeling 2018 wordt de stammen DDZ-IV niet meer ingezet als sprinter, maar als intercity. Deze verschuiving is mogelijk doordat er voldoende treinstellen FLIRT beschikbaar zijn voor de sprinters waar zij tot de dienstregeling 2017 in reden. Er zijn 25 diensten voor het DDZ-IV, 17 diensten voor DDZ-VI en 17 diensten voor het DD-AR. Drie stammen DDZ-IV (7502, 7513 en 7524) zijn langdurig niet beschikbaar voor de dienst als gevolg van ernstige defecten. De 25 diensten voor de stammen DDZ-IV zijn verdeeld over de series 500/600 (Groningen/Leeuwarden - Rotterdam Centraal, 3 diensten), 700/1800 (Groningen/Leeuwarden - Den Haag Centraal, 11 diensten), 2000/8800 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal - Leiden, 6 diensten), 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal, 2 diensten) en 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle, 2 diensten). De laatste dienst is bestemd voor onderhoud. De 17 diensten voor de stammen DDZ-VI zijn verdeeld over de series 500/600 (Groningen/Leeuwarden - Rotterdam Centraal, 8 diensten), 700/1800 (Groningen/Leeuwarden - Den Haag Centraal, 7 diensten). Een dienst is voor de reserve voor het bestand FLIRT-treinstellen. De laatste dienst is voor onderhoud. De 17 diensten voor de stammen DD-AR zijn verdeeld over de series 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle, 9 diensten), 7000 (Apeldoorn - Almelo (- Enschede, 6 diensten). De laatste twee diensten zijn reserve. In de series 500/600 en 700/1800 rijden combinaties variërend van 4 tot 12 rijtuigbakken. In de spits rijden in de series 2000 en 8800 twee gekoppelde stammen DDZ-IV. Door de problemen met het DD-AR, worden op het laatst moment twee stammen DDZ-IV, welke bestemd waren als reserve, op papier ingezet in de serie 5600. Door defecten aan het materieel lukt het niet altijd om deze diensten te stellen, zodat zij op hun beurt vervangen worden in de dagelijkse dienst door SLT. De elf diensten voor de serie 5600 zijn afkomstig uit de reserve (7 stammen), serie 5500 (3 stammen) en de serie 7000 (1 stam). Door defecten aan de locomotieven worden van deze 11 diensten, er slechts 9 ingevuld. De twee overige diensten staan op papier voor rekening van twee stammen DDZ-IV. De serie 7000 zou in zijn geheel gereden gaan worden door het DD-AR, maar de zesde dienst werd regelmatig vervangen door een SGMm-III van de reserve. Met de terugkeer van de twee herstelde stammen DD-AR in januari 2018 worden zij ingezet in de serie 5600, waarmee zij de twee stammen DDZ aflossen. Met het ingaan van het wijzigingsblad van februari wordt een losse stam DDZ-VI en een combinatie van DDZ-IV + DDZ-IV in de series 700/1800 vervangen door twee composities ICM. Een stam DDZ-IV wordt toegevoegd aan de reserve voor de FLIRT. De twee andere stammen worden toegevoegd aan de technische reserve. De stam DDZ-VI die tot FLIRT-reserve behoorde, wordt ingezet in de serie 2800 ter vervanging van een VIRM-VI. De zesde dienst van het DD-AR in de serie 7000 komt te vervallen ten gunste van een SGMm-III. Met het ingaan van het wijzigingsblad van 3 september 2018 worden 6 stammen DDZ-IV en 8 stammen DDZ-VI uit de series 500/600 en 700/1800 gehaald. De 8 stammen DDZ-IV worden ingezet in de serie 3600. Een negende stam DDZ-IV uit de reserve wordt ook toegevoegd voor de diensten in de serie 3600. Hierdoor wordt ICMm vrij gespeeld, dat ingezet wordt in de series waar voorheen DDZ reed. De ruiling komt voort uit de vele problemen die de BSI-koppelingen geven tijdens het aan- en afkoppelen van stammen. Twee stammen DDZ-IV keren terug in de serie 2800. Zij nemen de plaats in van het VIRM dat hier reed. Vanaf oktober 2018 worden de met een Sandite-installatie uitgeruste stammen 7506 en 7507 weer ingezet. Zij rijden in de series 8100 (Zwolle - Groningen) en 9000 (Meppel - Leeuwarden).

In de dienstregeling 2019 zijn er 22 diensten voor het DDZ-IV, 14 diensten voor DDZ-VI en 17 diensten voor het DD-AR. In de met elkaar verweven series 500/600 (Groningen/Leeuwarden - Rotterdam Centraal, vier composities) en 700/1800 (Groningen/Leeuwarden - Den Haag Centraal, 5 composities) zijn in totaal 15 diensten gesteld (9 DDZ-IV en 6 DDZ-VI). In de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal) rijden 6 stammen DDZ-IV en twee gekoppelde stammen van DDZ-IV + DDZ-IV. In de serie 8100 rijdt een omloop met een DDZ-IV in de ochtendspits. In de middag wordt de stam ingezet in de intercity's naar het westen. In de series 2000/8800 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal - Leiden) zijn er zes diensten voor DDZ-IV. In de spits rijden drie setjes van 2 stammen gekoppeld. De twee stammen DDZ-IV uit de serie 2800 van 2018 worden ingezet in de serie 5600 (Utrecht - Zwolle). De 17 diensten voor de stammen DD-AR zijn verdeeld over de series 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle, 9 diensten), 7000 (Apeldoorn - Almelo (- Enschede, 6 diensten). De twee andere diensten zijn bestemd voor onderhoud en reserve. Als gevolg van defecten aan de locomotieven 1730 en 1734 zijn de stammen 7343 en 7344 niet beschikbaar voor de rijdende dienst. Deze diensten worden vervangen door ander materieel. Zo wordt in de serie 7000 een stam DD-AR vervangen door SGMm. Met het ingaan van het wijzigingsblad in september, zal SNG in gaan stromen in de serie 5600. Er zullen 7 stammen DD-AR zullen worden vervangen door 5 treinstellen SNG. Daarnaast zullen zes stammen DDZ-IV (3 composities) dienst doen in de drukste treinen. Dit DDZ is afkomstig uit de serie 3600, dat wordt vervangen door ICMm. Met deze verschuiving is het DD-AR in zijn geheel verdwenen uit de serie 5600. Door het warme weer wordt echter besloten om al in de tweede helft van augustus 2019 de stammen DD-AR terug te trekken uit de serie 5600 en te vervangen door SNG en SLT, materieel dat is voorzien van airco. In totaal worden 11 stammen DD-AR bestempeld als reserve voor SNG. Hiervan wordt gebruik gemaakt om in augustus vier stammen terzijde te stellen die kampen met defecten. Dit zijn de stammen 7314, 7315, 7343 en 7344. Er blijven nog 6 diensten over in de serie 7000 en een zevende dienst is voor het onderhoud. Door defecten aan het VIRM, worden stammen DD-AR die op reserve staan ingezet in intercity's. Zo rijdt stam 7375 op 10 september 2019 in de series 2900 en 3900 (Enkhuizen - Maastricht/Heerlen). Ook is de stam te zien in de serie 800 (Alkmaar - Maastricht) op 12 september 2019. Op 12 en 13 september 2019 is stam 7376 te zien in de serie 7500 tussen Arnhem en Ede. Op 11 december 2019 rijden de stammen 7339 (met locomotief 1739) en 7374 (met locomotief 1764) hun laatste diensten in de serie 7000. Zij rijden de treinen 7088 resp. 7090. Op 12 december 2019 gaan beide stammen naar de Dijksgracht. Na trein 7069 te hebben gereden op 13 december 2019 wordt stam 7317 met locomotief 1733 naar Maastricht gestuurd voor onderhoud, dat niet meer wordt uitgevoerd. Op 13 december 2019 rijdt stam 7336 met locomotief 1732 voor het laatst. Zij rijden als laatste trein 7090. Stam 7337 met locomotief 1741 rijdt op 13 december 2019 eveneens de laatste ritten. Als laatste wordt trein 7672 gereden. Stam 7338 met locomotief 1743 rijdt ook in de serie 7600 op deze dag. Hun laatste trein is de 7684. Stam 7376 met locomotief 1749 mag op 13 december 2019 nog een dienst doen in een intercity-verbinding. Zij rijden in de serie 3600. Na aankomst in 's-Hertogenbosch als trein 3688 wordt de stam naar Maastricht gestuurd voor onderhoud, wat niet meer wordt uitgevoerd. Op 14 december 2019 beëindigd stam 7375 met locomotief 1737 hun actieve dienst na het rijden van trein 7090. Op 15 december 2019, de eerste dag van de dienstregeling 2020, rijdt stam 7335 met locomotief 1748 nog de treinen 7034 en 7033. Dit is de laatste inzet van het DD-AR in de normale reizigersdienst.

In de dienstregeling 2020 zijn er diensten voor het DDZ-IV en diensten voor DDZ-VI. Deze zijn te vinden in de series 700 (Groningen - Den Haag Centraal, composities), 1800 (Leeuwarden - Den Haag Centraal, composities), (1)1600 (Schiphol - Amersfoort Schothorst/Enschede, 1 compositie), (1)1700 (Den Haag Centraal - Amersfoort Schothorst/Enschede, composities) en 3600 (Zwolle - Roosendaal, composities). Van het DDM-1 worden de drie diensten in de serie 3400 (Haarlem - Alkmaar) overgenomen. Op 3 december 2020 worden uit voorzorg alle diensten van het DDZ geschrapt, nadat er klachten over trillingen zijn gemeld bij hogere snelheden in de rijtuigen ABvk. Onderzoek naar de trillingen heeft geen duidelijke oorzaak naar voren gebracht. Ander materieel vervangt het DDZ tot dat de oorzaak duidelijk is. De stammen worden verzameld in Amersfoort, Heerlen, Hengelo, Onnen, de Zaanstraat en Zutphen.

In de dienstregeling 2021 zijn er tot het wijzigingsblad van juni 2021 geen diensten opgenomen voor de 49 stammen als gevolg van het onderzoek naar de trillingen in de rijtuigen van het type ABvk. Ander materieel zullen de diensten vervangen. Een stam DDZ-IV wordt vervangen door een VIRM-IV en een DDZ-VI wordt vervangen door een compositie van 7 bakken ICMm. Het aan de kant zetten van het materieel is mogelijk vanwege de verminderde vraag als gevolg van de Covid-19 pandemie. In de loop van het jaar dat blijkt dat de problemen hardnekkiger zijn dan gedacht en schuift de verwachte inzet datum steeds verder op in de toekomst. In de zomer van 2021 is er sprake van inzet per september 2021 in de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal), maar ook deze datum is niet realiseerbaar. De verwachting is dat de stammen pas in de dienstregeling van 2022 weer gedeeltelijk inzetbaar zijn. Om schade als gevolg van stilstand te voorkomen worden het hele jaar door conditieritten met het materieel gehouden. Hierbij rijden de stammen naar andere locaties waar het materieel staat opgesteld. Begin december 2021 wordt duidelijk dat het materieel weer ingezet zal gaan worden. Een aantal stammen worden voorafgaand aan de inzet geplaatst op het nieuwe opstelterrein van Arnhem Goederen. Op 6 december 2021 worden de eerste twee stammen ingezet. Het zijn de stammen 7632 en 7639 die in de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal) rijden. Als gevolg van een defect is de 7639 vervangen door de 7646. Er zijn echter zes diensten gesteld voor de zesdelige stammen, welke tijdelijk worden vervangen door ander materieel. Op 8 december 2021 komen de 7612 en 7616 in dienst, gevolgd door de 7637 op 10 december 2021.

In de dienstregeling 2022 zijn er 16 diensten gepland voor de stammen DDZ-VI. Deze zijn te vinden in de series 1600 (Schiphol - Enschede), 1700 (Den Haag Centraal - Enschede), 3600 (Zwolle - Roosendaal), 11600 (Schiphol - Amersfoort Schothorst) en 11700 (Den Haag Centraal - Amersfoort Schothorst). In de gecombineerde series 1600 en 11600 zijn twee diensten gepland. De stammen zullen niet allemaal in dienst zijn, er zullen een aantal diensten worden overgenomen door ander materieel. In de omloop is rekening gehouden met extra binnenkomsten voor controles en metingen in de servicelocaties Den Haag Binckhorst, Eindhoven en Watergraafsmeer. Op 12 december 2021 komen drie stammen in dienst. Dit zijn de 7618, 7645 en 7650. In de daaropvolgende weken zijn er genoeg stammen afgeleverd om de 16 diensten te kunnen rijden. Op 24 januari 2022 komt de 7504 als eerste vierdelige stam in dienst. In februari 2022 zullen alle zesdelige stammen weer in dienst moeten zijn volgens planning, aangevuld met enkele vierdelige stammen. Er zijn 6 diensten opgenomen voor de vierdelige stammen. Deze zijn te vinden in de series . In april 2022 zullen er nog eens vijf diensten bijkomen voor de vierdelige stammen. Deze zijn gepland in de series .

In de dienstregeling 2023 zijn er diensten voor het DDZ-IV en diensten voor DDZ-VI. Zij zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series 1600 (Schiphol - Enschede), 1700 (Den Haag Centraal - Enschede), 3600 (Zwolle - Roosendaal), 11600 (Schiphol - Amersfoort Schothorst) en 11700 (Den Haag Centraal - Amersfoort Schothorst).


Inzet bij Strukton

Op 24 april 2020 wordt bekend dat Strukton twee stuurstandrijtuigen overneemt. Het zijn de rijtuigen Bvk 270 7014 en Bvk 270 7039. Op 24 april 2020 worden de rijtuigen gebruikt om locomotief 1749 naar Zutphen over te brengen. In deze trein rijden ook de locomotieven 1736, 1740 en 1756 mee. Deze drie locomotieven zijn eveneens gekocht door Strukton. Na het afleveren van de 1749 keert het materieel terug naar Amersfoort. In de werkplaats van Strukton in Zutphen zullen de rijtuigen verbouwd gaan worden. Zo zullen zij onder andere voorzien gaan worden van een accupack dat de bijhorende locomotief van spanning voorzien op trajecten waar de bovenleiding ontbreekt of is uitgeschakeld. Daarnaast worden zij ingericht als mobiel personeelsverblijf.


Nummer Strukton Nummer NS Overgang Huisstijl Naam In dienst Uit dienst
Bvk 270 7014 2020
Bvk 270 7039 2020


Onderhoud

De rijtuigen worden stamsgewijs onderhouden. Dit betekent dat de stammen niet uit elkaar gehaald worden, wanneer een rijtuig onderhoud nodig heeft. Dit onderhoud wordt uitgevoerd in de werkplaats Leidschendam. Ook de nieuwe DDZ-stammen worden in Leidschendam onderhouden. Het gereactiveerde DD-AR komt niet meer in Leidschendam in onderhoud, maar in Maastricht. Met de aflevering van de nieuwe sprinters door CAF in 2018, zal het onderhoud van het DDZ gaan verhuizen naar Onderhoudsbedrijf Onnen. De zesdelige stammen zullen in september 2017 overgaan van Leidschendam naar Onnen. De vierdelige stammen verhuizen in december 2017. Al vrij snel blijkt dat de werkplaats in Onnen het onderhoud niet aan kan. De stammen DDZ-IV keren daarom terug naar Leidschendam voor hun onderhoud. In 201 keren de stammen DDZ-IV alsnog terug naar Onnen voor hun onderhoud. Eind november 2019 wordt het onderhoud aan het DD-AR gestaakt als gevolg van de naderende afvoer. Na de wijzigingen aan de draaistellen vanaf het najaar van 2021 wordt de onderhoudsinterval verkort.


Inzet per dienstregelingsjaar

De inzet per dienstregelingsjaar in de serie en eventuele bijzonderheden:

 • 1991/1992:
 • 1992/1993: 3000
 • 1993/1994: 3000
 • 1994/1995: 3000
 • 1995/1996: 3000
 • 1996/1997: 5400
 • 1997/1998: 5400
 • 1998/1999: 2200, 3900, 4500, 5400, 5600, 5800, 6000, 13900, 15800
 • 1999/2000: 4500
 • 2000/2001:
 • 2001/2002: 5900 (DD-AR, 3500, 19600 (Bvk)
 • 2003:
 • 2004:
 • 2005:
 • 2006:
 • 2007:2200, 3400, 3900, 4300, 4500, 4600, 4900, 5000, 5400, 5600, 5700, 6300, 7200, 14600
 • 2008:
 • 2009:
 • 2010:
 • 2011: 2200, 5400, 5600, 14500
 • 2012: 2600, 3200, 3400, 3900, 4500, 4800, 4900, 5400, 5600, 5700, 14500
 • 2013: 1500, 2100, 2200, 3400, 4400, 4800, 5400, 5600, 9600, 14500, 14800
 • 2014: 1500, 1900, 2000, 2100, 2200, 3400, 3600, 4400, 4800, 5200, 5400, 5600, 6400, 8800, 9600, 14500
 • 2015: 1900, 2000, 4000, 3400, 3600, 4800, 5600, 8800, 14800 (DDZ), 3400, 4400, 4800, 5400, 5600, 9600, 14800 (DD-AR)
 • 2016: 2000, 3600, 4400, 5200, 5400, 5500, 5600, 8800, 9600, 14500 (DDZ); 4400, 7000, 7600, 9600 (DD-AR)
 • 2017: 3600, 4500, 4900, 5200, 5600, 6400, 6600, 8100, 14900 (DDZ); 5500, 7000, 14900 (DD-AR)
 • 2018: 500, 600, 700, 1800, 2000, 2800, 3600, 5600, 8100, 8800, 9000, 21400 (DDZ); 5600, 7000 (DD-AR)
 • 2019: 500, 600, 700, 1800, 2000, 3600, 5600, 8100, 8800 (DDZ); 5600, 7000 (DD-AR)
 • 2020: 1600, 3400, 3600
 • 2021: 3600
 • 2022: 1600, 1700, 3600, 11600, 11700
 • 2023: 1600, 1700, 3600, 11600, 11700
 • 2024: 500, 600, 700, 1600, 1700, 11600, 11700

Revisie

De 7502 kort na aflevering na revisie
foto: Team RailWiki


Toelatingsgegevens spoorwegvoertuig
Voertuigtype Dubbel Dekker Zone (DDZ)
Voertuigcategorie Elektrisch vierwagentreinstel (El4) Elektrisch zeswagentreinstel (El6)
Nummers spoorwegvoertuig 7401 … 7450 7601 … 7650
Configuratie mBk - ABv - Bv1 - ABvk mBk - ABv - Bv2 - ABv – Bv1 - ABvk
Fabrikant De Dietrich, Reichshoffen (F) en Bombardier, Aachen (D)
met modernisering NedTrain R&O Haarlem (NL)
Lengte over de koppelingen 101.080 mm 153.880 mm
Aantal assen en configuratie 18 / Bo'Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' + 2'2' 26 / Bo'Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' + 2 2' +2'2' + 2'2'
Wieldiameter (min./nominaal) 840 mm / 920 mm
Hart op hart draaistellen Motorwagen: 14.500 mm hart tussen de buitenste draaistellen
7.250 mm hart tussen het buitenste draaistel en midden draaistel
Rijtuigen: 20.000 mm
As-afstand binnen draaistel 2.750 mm (motordraaistel type Mx)
2.500 mm (loopdraaistel type Rd)
Totaal gewicht 227 t (leeg) 319 t (leeg)
Aslast (leeg/beladen) 13,9 t / 16,9 t 13,9 t/15,3 t
Tonmetergewicht (leeg/beladen) 2,3 t/m / 2,8 t/m 2,1 t/m / 2,6 t/m
Soort remsysteem O-P ep (mBk)
O-RA-MG ep D (rijtuigen)
Remgewicht (leeg/beladen) 291 t / 352 t 461 t / 567 t
Technisch maximum snelheid 140 km/h
Energievoorziening 1.500 V DC
Omgrenzing profiel UIC 505-1, met uitzondering van treeplanken en midden van de rijtuigen
Baanvak belasting categorie C2
Treindetectiesystemen Geschikt voor alle treindetectiesystemen,
geen toelating op baanvakken met toonfrequente spoorstroomlopen
Treinbeïnvloedingssysteem ATB fase 4 met VV-functionaliteit
Bakcodes na revisie
ABv Bv1 ABvk mBk Bv2
1262 1263 1264 1268 1269

Vanaf het najaar 2010 zal het materieel gereviseerd gaan worden. Het casco wordt volledig gestript en onderdelen voor hergebruik zullen vernieuwd gaan worden en hergebruikt/opgeslagen gaan worden. Bij de revisie wordt het materieel voorzien van een Intercityinterieur. De stammen zullen meer en meer dienst gaan doen op Intercityverbindingen. De frontruiten worden gemaakt als één geheel in plaats van de driedelige frontruit. De raamspijlen blijven echter wel gehandhaafd in verband met de stijfheid van de cabineconstructie. Ook verdwijnen de zijruiten in de cabines. Rechts van het middenfrontsein wordt de nieuwe unit voor de ruitenwisser worden geplaatst. Het exterieur zal gelijk zijn aan het V-IRM, hoewel de blauwe baan de benedenverdieping volgt, behalve bij het motorrijtuig, aangezien daar beneden geen passagiersgedeelte aanwezig is. De blauwe baan begint bij tussen de cabinedeur en de deuren naar het eerste balkon. Aan de bovenzijde is bij de bovenramen een enkele blauwe baan aangebracht. De airconditioning wordt geïntegreerd in de dakconstructie van het rijtuig. Bij een defect hieraan, kan de constructie snel gewisseld worden. De airconditioning wordt voorzien van een warmtepomp. Deze kan warmte uit de ventilatielucht terugwinnen. Door de inbouw van de airconditioning vervalt de mogelijkheid om de ruiten te openen. Dit voorkomt tevens het geruis in het treinstel van de dakventilatie op de bovenverdieping. De ramen vormen met de rijtuigbak een strak geheel en zorgt voor weinig luchtweerstand.

Het interieur zal verdeeld worden in de zones "Werken en rust" en "Ontmoeten en gezellig". Het interieur is geheel in de lijn met het gereviseerde ICM. Dit betekent dat de stoelen in de eerste klas rood zijn en in de tweede klas blauw. De eerste klas kent zoals gebruikelijk bij het overige materieel 3 stoelen in de breedte en de tweede klas 4 stoelen. Verder is de eerste klas voorzien van stopcontacten bij de dubbele stoelen. Op de bovenverdieping staan de stoelen in coach opstelling. Tevens zijn op de bovenverdiepingen de beter herkenbare stiltezones aanwezig in het kader van "Werken en Rust". De wanden aan de binnenzijde hebben een donkere kleur dan beneden. De benedenverdieping kenmerkt zich door een loungebank en stoelen in een vis-à-vis opstelling voor "Ontmoeten en gezellig". De binnenwanden zijn in lichte kleuren uitgevoerd. De verlichting komt uit ronde armaturen met LED verlichting en vervangen de gebruikelijke tl-bakken. Daarnaast zijn er enkele langsbanken geplaatst. De afdelingen in de rijtuigen zijn gescheiden door glazen wanden en deuren. De deuren zijn voorzien van voorwerpen om de deuren te openen. Er zijn negen voorwerpen gebruikt: asbak, bubbelkauwgom, luidspreker, noodknop, patatbak, spuitbus, telefoon, toetsenbord en wapenstok. In de gehele trein zal het OBIS-systeem en een gratis WiFi-hotspot worden aangebracht. Een gereviseerde treinstam zal aan 372 reizigers een zitplaats bieden. Op de balkons zullen bewakingscamera's worden geplaatst. Een vierdelige stam zal de beschikking hebben over 2 toiletten en een zesdelige stam zal 3 toiletten bevatten, waarvan 1 toilet geschikt is voor mindervaliden in een rolstoel. Door de omvang van dit toilet, is deze gedeeltelijk voor de schuifdeuren geplaatst, waardoor het in- en uitstappen minder snel is. De toiletten zijn voorzien van een gesloten systeem met bioreactor.

Qua besturing zal het vernieuwde materieel gelijk worden gemaakt aan het V-IRM: Op de stuurtafel zal sleutelbediening ingebouwd worden, zodat men met de DOM-sleutel kan volstaan, in plaats van de oude Faiveley-sleutel. Verder krijgt het materieel de bedrijfstoestand 'gereed continu'. Op 13 februari 2012 vond de officiële presentatie plaats aan de pers van het vernieuwde materieel. Op 23 februari 2012 vond de officiële toelating plaats van het materieel. Dit werd bereikt nadat gebleken was dat de stoorstromen geen effect hebben op de beveiliging en goedkeuring van de nieuwe toiletten.

In de eerste fase zullen er 240 rijtuigen gereviseerd worden. Er zullen 50 mABk-, 70 ABv-, 70 Bv- en 50 Bvk-rijtuigen verbouwd worden. Hieruit zullen in totaal 20 zeswagenstammen en 30 vierwagenstammen gevormd worden, welke dan zullen bestaan uit 50 ABvk-, 50 Bv1-, 70 ABv-, 20 Bv2- en 50 mBk-rijtuigen. Er zullen eerst 50 vierdelige stammen gevormd worden, waarna er 20 verlengd gaan worden tot zesdelige stammen. Hiermee blijven 28 Bvk-, 31 Bv- en 7 ABv-rijtuigen over die niet in de eerste fase van het revisieprogramma zijn opgenomen. De locomotieven serie 1700 zullen straks niet meer ingezet worden met het gereviseerde DD-AR, wat wordt omgedoopt in NID (Nieuwe Intercity Dubbeldekker). De projectnaam van het ombouwprogramma is DDZ, oftewel DubbelDekkerZonering. De revisie van de rijtuigen zal ca. 235 miljoen euro gaan kosten. De ombouwtijd zal circa 70 werkdagen bevatten en om de 12 dagen zal er een stam in Haarlem binnenkomen voor ombouw. Op deze manier kan in het voorjaar van 2013 de laatste stam op de baan komen. Deze planning is door het uitlopen van de werkzaamheden opgeschoven naar eind 2013. Er zullen steeds zes stammen tegelijk in revisie zijn.

Voor de revisie van de DD-AR-rijtuigen zijn drie beschadigde rijtuigen gebruikt als prototype. Bvk 270 7040 is gebruikt voor proef inbouw van de te gebruiken airconditioningunits. Bvk 270 7041 is gebruikt voor het nieuwe interieur, evenals de beschildering. Het mABk-rijtuig 390 7739 is gebruikt voor de belijning van de Intercity-beschildering en het interieur van de mABk rijtuigen.

Op 1 september 2010 is stam 7821 (bestaande uit de mABk 390 7703 - Bv 280 7205 - ABv 380 7510 - Bvk 270 7021) in het revisie bedrijf te Haarlem binnengekomen als prototype voor de revisie van het DD-AR. De rijtuigen zullen verbouwd worden om dienst te gaan doen in de Intercitydienst. Hierbij wordt onder andere airco ingebouwd. Ook zullen de zijruiten in de cabines dicht gemaakt worden en zullen de rijtuigen opnieuw gespoten worden in een IC-kleurstelling. Het interieur wordt ook aangepakt en zal in zones worden ingedeeld. Wanneer de stam in april 2011 afgeleverd zal worden, zal het bestaan uit mBk 390 7703 + ABv 380 7510 + Bv1 280 7205 + ABvk 270 7021. De datum van april 2011 wordt echter niet gehaald. De nieuwe ramingen voor aflevering waren voor oktober 2011. Op 8 september 2011 zouden de eerste ritten plaats vinden, maar door diverse problemen is dit niet doorgegaan.

Op 16 september 2011 is de stam 7503 overgebracht naar Leidschendam door de locomotieven 1753 en 1725. Op 30 september 2011 maakte de treinstam uit Leidschendam haar proefrit naar Haarlem en weer terug. Vervolgens ging het naar Lelystad om daar statisch beproefd te worden en verdere testen op de Flevolijn. Op 3 oktober 2011 vinden er ritten plaats tussen Amersfoort en Zwolle in het kader van geluidsmetingen. Op 7 oktober 2011 vertrok rijtuig 270 7205 (NVR 94 84 4163 005-0, Bv1) naar Bad Bentheim achter de locomotieven 6471 (Haarlem - Amersfoort) en 6417 (Amersfoort - Bad Bentheim). Doordat de papieren niet in orde waren (o.a. het baknummer komt niet overeen met wat op de buitenkant staat en er waren geen schutwagens aanwezig), werd het transport geweigerd. Het rijtuig was onderweg naar Minden om daar in de Klimaatkamer beproefd te worden. Het rijtuig is diezelfde avond in Almelo neer gezet en op 8 oktober naar Hengelo gebracht. Op 11 oktober 2011 is nogmaals een (mislukte) poging ondernomen om het rijtuig over de grens te krijgen. Op 12 oktober 2011 is het rijtuig alsnog overgebracht naar Bentheim en Minden, zonder schutwagens. Op 18 november 2011 keerde het rijtuig weer terug naar Haarlem. Op 9 november 2011 vertrok mABk 94 84 4168 003-0 achter locomotief 6411 vanuit Haarlem werkplaats via Bentheim naar Minden. Op 9 december 2011 kwam het rijtuig weer terug uit Minden, zodat de stam weer gecompleteerd werd. De stam werd gebruikt in de Watergraafsmeer en in Alkmaar voor het opleiden van het personeel. Op 27 februari 2012 werd de stam weer naar Haarlem gesleept voor herstel van een storing, aanpassing van de stuurtafel voor bediening met een DOM-sleutel en het toevoegen van de bedrijfstoestand gereed continu. Op 12 oktober 2012 is de stam afgeleverd als 7503.

Op 5 mei 2011 is de tweede stam binnen gehaald voor revisie en wel de 7802, bestaande uit mABk 390 7701 - Bv 280 7207 - ABv 380 7501 - Bvk 270 7002. Tot 24 april 2011 was deze stam bekend als stam 7810, maar door wisseling van Bvk's is het stamnummer gewijzigd. Op 8 december 2011 vonden de eerste proefritten plaats. De stam werd naar het Haagse opstelterrein Binckhorst gebracht voor opleiding aan het rijdend personeel. Begin februari onderging de stam de verdere afwijking en de inbouw van de nieuwe besturing. Op 21 maart 2012 werd de treinstam pas afgeleverd als 7501. Op 12 juli 2012 kwam de stam terug in Haarlem. Hier werden de twee midden rijtuigen uitgenomen om in de 7503 geplaatst te worden, zodat er een zesdelige stam ontstond. Pas op 12 december 2012 werd de 7501 afgeleverd. In Haarlem werd de stam aangepast aan de rest van de gereviseerde stammen.

Op 9 augustus 2011 is stam 7801 binnen genomen voor revisie. Deze stam bestaat uit mABk 390 7738 + Bv 280 7206 + ABv 380 7502 + Bvk 270 7001. Tot 22 juli 2011 was deze stam bekend als 7822. Hierbij is de Bvk gewisseld stam 7822, zodat deze nu als 7422 door het leven gaat. Op 27 januari 2012 vonden de eerste proefritten plaats met deze tot 7538 omgedoopte stam plaats. Begin februari onderging de stam nog enkele wijzigingen om zo qua bediening sterk op het V-IRM-materieel te lijken. Hiervoor werd sleutelbediening ingebouwd op de stuurtafel en een nieuwe bedrijfstoestand toegevoegd: gereed continu. Op 13 februari 2012 vond met deze stam ook de perspresentatie plaats. Op 16 februari 2012 vond de overdracht aan NS Reizigers plaats, waarbij de stam op 17, 20 en 21 februari 2012 op Amsterdam Centraal te bezichtigen was en op 22 en 23 februari 2012 op Den Haag Centraal. Op 11 maart 2012 werd de stam afgeleverd aan de NS.

Medio oktober 2013 moet de laatste stam in revisie gaan. In januari 2014 komt volgens planning de laatste stam op de baan, waar na twintig stammen verlengd gaan worden tot zesdelige stammen. In mei 2014 moet deze verlenging gereed zijn.

De afgeleverde treinstammen hebben al diverse wijzigingen gehad in het kader van na- en garantiewerk. Vanaf mei 2013 vinden werkzaamheden plaats aan de statische omzetter, terwijl eerder in het jaar al wijzigingen aan de klimaatregeling zijn uitgevoerd.

 • Op 31 augustus 2011 is stam 7825 binnen genomen voor revisie, bestaande uit mABk 390 7729 + Bv 280 7202 + ABv 380 7504 + Bvk 270 7025. Op 11 maart 2012 vond de aflevering plaats als stam 7529.
 • Op 27 september 2011 is stam 7803 binnengekomen voor revisie, bestaande uit mABk 390 7713 + Bv 280 7201 + ABv 380 7503 + Bvk 270 7003. Op 12 april 2012 vond de aflevering plaats als stam 7513.
 • Op 28 oktober 2011 is stam 7830 binnen genomen voor revisie, bestaande uit mABk 390 7736 - Bv 280 7203 - ABv 380 7505 - Bvk 270 7030. Op 23 april 2012 vond de aflevering plaats als stam 7536.
 • Op 24 november 2011 is 7804 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7004 + Bv 280 7204 + ABv 380 7528 + mABk 390 7702. Op 6 juni 2012 werd de treinstam afgeleverd als stam 7502.
 • Op 2 januari 2012 is 7805 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7005 + Bv 280 7221 + ABv 380 7511 + mABk 390 7706. Op 5 juni 2012 vonden er proefritten plaats met deze nieuwe stam. De aflevering vond plaats op 8 juni 2012 als stam 7506
 • Op 31 januari 2012 is 7808 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7008 + Bv 280 7209 + ABv 380 7506 + mABk 390 7726. Op 25 juni 2012 werd de stam afgeleverd als stam 7526.
 • Op 28 februari 2012 is 7807 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7007 + Bv 280 7212 + ABv 380 7512 + mABk 390 7705. Op 17 juli 2012 is de nieuwe stam in dienst gesteld als stam 7505.
 • Op 16 maart 2012 is 7831 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7031 + Bv 280 7222 + ABv 380 7509 + mABk 390 7730. Op 20 juli 2012 vond de aflevering plaats als stam 7530.
 • Op 3 april 2012 is 7827 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7027 + Bv 280 7220 + ABv 380 7507 + mABk 390 7707. Op 16 augustus 2012 vond de aflevering plaats als stam 7507.
 • Op 4 mei 2012 is stam 7806 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7006 + ABv 380 7513 + Bv 280 7218 + mABk 390 7727. Op 29 augustus 2012 vond de aflevering plaats als stam 7527.
 • Op 30 mei 2012 is stam 7809 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7009 + ABv 380 7545 + Bv 280 7210 + mABk 390 7741. Op 17 september 2012 vond de aflevering plaats als stam 7541.
 • Op 11 juni 2012 is stam 7822 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7022 + ABv 380 7517 + Bv 280 7211 + mABk 390 7715. Op 27 september 2012 vond de aflevering plaats als stam 7515.
 • Op 2 juli 2012 is stam 7828 binnengekomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7028 + ABv 380 7518 + Bv 280 7213 + mABk 390 7742. Op 17 oktober 2012 vond de aflevering plaats als stam 7542.
 • Op 19 juli 2012 is stam 7857 binnengekomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7057 + ABv 380 7557 + Bv 280 7214 + mABk 390 7719. Op 30 oktober 2012 vond de aflevering plaats als stam 7519.
 • Op 8 augustus 2012 is stam 7824 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7024 + ABv 380 7525 + Bv 280 7215 + mABk 390 7744. Op 14 november 2012 vond de aflevering plaats als stam 7544.
 • Op 27 augustus 2012 is stam 7852 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7052 + ABv 380 7541 + Bv 280 7216 + mABk 390 7724. Op 25 november 2012 vond de aflevering plaats als stam 7524.
 • Op 11 september 2012 is stam 7871 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7071 + ABv 380 7550 + Bv 280 7217 + mABk 390 7740. Op 6 december 2012 werd de stam afgeleverd als stam 7540.
 • Op 26 september 2012 is stam 7845 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7045 + ABv 380 7522 + Bv 280 7219 + mABk 390 7722. Op 22 december 2012 werd de stam afgeleverd als stam 7522.
 • Op 15 oktober 2012 is stam 7823 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7023 + ABv 380 7514 + Bv 280 7224 + mABk 390 7748. Op 17 januari 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7548.
 • Op 24 oktober 2012 is stam 7833 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7033 + ABv 380 7515 + Bv 280 7223 + mABk 390 7743. Op 26 januari 2013 werd de stam afgeleverd als 7543.
 • Op 6 november 2012 is stam 7858 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7058 + ABv 380 7516 + Bv 280 7232 + mABk 390 7710. Op 12 februari 2013 werd de stam afgeleverd als 7510 en een dag later voor het eerst ingezet.
 • Op 19 november 2012 is stam 7862 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7062 + ABv 380 7519 + Bv 280 7225 + mABk 390 7704. Op 20 februari 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7504.
 • Op 30 november 2012 is stam 7856 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7056 + ABv 380 7537 + Bv 280 7226 + mABk 390 7733. Op 6 maart 2013 kwam de stam in dienst als stam 7533.
 • Op 8 december 2012 is stam 7820 binnen genomen voor schadeherstel en aansluitend revisie. Dit vond plaats op 28 december 2012. De stam bestaat uit Bvk 270 7020 + ABv 380 7526 + Bv 280 7227 + mABk 390 7728. Op 9 april 2013 kwam de stam op de baan als stam 7528.
 • Op 13 december 2012 is stam 7859 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7059 + ABv 380 7521 + Bv 280 7228 + mABk 390 7711. Op 21 maart 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7511.
 • Op 18 januari 2013 is stam 7853 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7053 + ABv 380 7520 + Bv 280 7231 + mABk 390 7734. Op 13 april 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7534.
 • Op 1 februari 2013 is stam 7863 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7063 + ABv 380 7565 + Bv 280 7229 + mABk 390 7721. Op 23 april 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7521.
 • Op 14 februari 2013 is stam 7847 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7047 + ABv 380 7540 + Bv 280 7230 + mABk 390 7732. Op 6 mei 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7532.
 • Op 27 februari 2013 is stam 7864 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7064 + ABv 380 7551 + Bv 280 7234 + mABk 390 7708. Op 17 mei 2013 werd de stam afgeleverd als stam 7508
 • Op 7 maart 2013 is stam 7861 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7061 + ABv 380 7523 + Bv 280 7294 + mABk 390 7749. Eind maart 2013 valt het besluit om de Bvk 270 7061 niet te reviseren en wordt vervangen door Bvk 270 7012, welke op 25 maart 2013 wordt binnen genomen. De Bvk 270 7061 is teveel getordeerd om eenvoudig gereviseerd te worden. Op 30 mei 2013 wordt de stam in de nieuwe samenstelling afgeleverd als stam 7549.
 • Op 20 maart 2013 is stam 7849 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7049 + ABv 380 7524 + Bv 280 7235 + mABk 390 7746. Op 11 juni 2013 is de stam afgeleverd als 7546.
 • Op 2 april 2013 is stam 7829 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7029 + ABv 380 7570 + Bv 280 7253 + mABk 390 7709. Deze stam was al op 9 februari 2013 binnen genomen in het revisiebedrijf als gevolg van opgelopen brandschade. De beschadigde Bv 280 7508 is uit deze stam gerangeerd en vervangen door Bv 280 7253 uit stam 7412. Op 26 juni 2013 werd de stam afgeleverd als 7509.
 • Op 12 april 2013 is stam 7868 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7068 + ABv 380 7532 + Bv 280 7283 + mABk 390 7745. Op 4 juli 2013 is de stam afgeleverd als 7545.
 • Op 25 april 2013 is stam 7855 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7055 + ABv 380 7529 + Bv 280 7237 + mABk 390 7718. Op 16 juli 2013 wordt de stam afgeleverd als 7518.
 • Op 7 mei 2013 is stam 7826 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7026 + ABv 380 7536 + Bv 280 7238 + mABk 390 7714. Op 26 juli 2013 wordt de stam afgeleverd als 7514.
 • Op 23 mei 2013 is stam 7869 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7069 + ABv 380 7548 + Bv 280 7239 + mABk 390 7712. Op 18 augustus 2013 is de stam afgeleverd als 7512.
 • Op 3 juni 2013 is stam 7870 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7070 + ABv 380 7567 + Bv 280 7240 + mABk 390 7735. Op 3 september 2013 is de stam afgeleverd als 7535.
 • Op 18 juni 2013 is stam 7850 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7050 + ABv 380 7556 + Bv 280 7301 + mABk 390 7750. Op 20 september 2013 is de stam afgeleverd als 7550
 • Op 2 juli 2013 is stam 7854 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7054 + ABv 380 7539 + Bv 280 7241 + mABk 390 7716. Op 29 september 2013 is de stam afgeleverd als 7516.
 • Op 11 juli 2013 is stam 7865 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7065 + ABv 380 7531 + Bv 280 7242 + mABk 390 7737. Begin oktober 2013 wordt bekend dat de ABv1 380 7531 in de stam vervangen wordt door de ABv2 380 7563. De ombouw van de ABv1 380 7531 is nog niet voltooid als gevolg van opgelopen schade en zal worden opgenomen in de zeswagenstam 7625. Op 13 oktober 2013 is de stam afgeleverd als 7537.
 • Op 1 augustus 2013 is stam 7832 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7032 + ABv 380 7527 + Bv 280 7244 + mABk 390 7747. Op 23 oktober 2013 is de stam afgeleverd als 7547.
 • Op 15 augustus 2013 is stam 7866 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7066 + ABv 380 7549 + Bv 280 7243 + mABk 390 7725. Op 1 november 2013 is de stam gereviseerd afgeleverd. De stam kwam echter niet in dienst en is in december als eerste voorzien van twee extra rijtuigen. Op 20 december 2013 werd de stam afgeleverd als 7625.
 • Op 30 augustus 2013 is stam 7867 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7067 + ABv 380 7534 + Bv 280 7245 + mABk 390 7731. Op 14 november 2013 kwam de stam in dienst als 7531.
 • Op 9 september 2013 is stam 7846 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7046 + ABv 380 7530 + Bv 280 7248 + mABk 390 7717. Op 28 november 2013 is de stam afgeleverd als 7517.
 • Op 9 september 2013 is stam 7860 binnen genomen voor revisie, bestaande uit Bvk 270 7060 + ABv 380 7538 + Bv 280 7249 + mABk 390 7723. Op 6 december 2013 is de stam afgeleverd als 7523.
 • Op 2 oktober 2013 is stam 7848 als laatste stam naar Haarlem gesleept vanuit de Dijksgracht voor revisie. De stam bestaat uit de Bvk 270 7048 + ABv 380 7542 + Bv 280 7250 + mABk 390 7720. Op 20 december 2013 vond de aflevering plaats als stam 7520.

Om stam 7539 op de baan te krijgen, worden er twee rijtuigen uit de voormalige stam 7439 en de Bvk van de voormalige stam 7451 gebruikt. Op 2 oktober 2013 zijn de Bvk 270 7051 + Bv 280 7261 + ABv 380 7573 samen met de 7848 van Amsterdam naar Haarlem gesleept voor revisie. De drie rijtuigen werden op 17 oktober 2013 in revisie genomen. De stam is op 16 januari 2014 buiten gezet voor de proefrit. De stam heeft volgens de opschriften de beschadigde rijtuigen Bv 280 7272 en ABv 380 7555. Deze zijn echter niet opgenomen. De betrokken rijtuigen zijn naar alle waarschijnlijkheid verkeerd genummerd (ABv 4262 055 + Bv1 4263 072). Op 12 april 2014 is de stam in dienst gesteld. Hiermee komt de mABk 390 7739 voor het eerst sinds maart 2006 weer op de rails. De aflevering liet op zich wachten omdat bepaalde onderdelen niet meer voorradig waren.

Ook wordt de nummering van de stammen aangepast. Het nummer van de mABk zal het volgnummer van de stam bepalen. De 7821 zal als 7503 door het leven gaan en de 7802 als 7501. De 7801 zal in dienst komen als 7538. De 7825 zal in dienst gaan komen als 7529.

Vernummering na revisie

DDZ-nummer DD-AR-nummer Revisie in Revisie uit DDZ-nummer DD-AR-nummer Revisie in Revisie uit
7501 7802 5 mei 2011 21 maart 2012 7526 7808 31 januari 2012 25 juni 2012
7502 7804 24 november 2011 6 juni 2012 7527 7806 4 mei 2012 29 augustus 2012
7503 7821 1 september 2010 19 oktober 2012 7528 7820 28 december 2012 9 april 2013
7504 7862 19 november 2012 20 februari 2013 7529 7825 31 augustus 2011 11 maart 2012
7505 7807 28 februari 2012 17 juli 2012 7530 7831 16 maart 2012 24 juli 2012
7506 7805 2 januari 2012 8 juni 2012 7531 7867 30 augustus 2013 14 november 2013
7507 7827 4 april 2012 16 augustus 2012 7532 7847 14 februari 2013 6 mei 2013
7508 7864 27 februari 2013 17 mei 2013 7533 7856 30 november 2012 6 maart 2013
7509 7829 2 april 2013 26 juni 2013 7534 7853 18 januari 2013 13 april 2013
7510 7858 6 november 2012 12 februari 2013 7535 7870 3 juni 2013 3 september 2013
7511 7859 13 december 2012 21 maart 2013 7536 7830 28 oktober 2011 23 april 2012
7512 7869 23 mei 2013 18 augustus 2013 7537 7865 11 juli 2013 13 oktober 2013
7513 7803 27 september 2011 12 april 2012 7538 7801 9 augustus 2011 11 maart 2012
7514 7826 13 mei 2013 26 juli 2013 7539 7851 17 oktober 2013 12 april 2014
7515 7822 11 juni 2012 27 september 2012 7540 7871 11 september 2012 6 december 2012
7516 7854 2 juli 2013 29 september 2013 7541 7809 30 mei 2012 17 september 2012
7517 7846 9 september 2013 28 november 2013 7542 7828 2 juli 2012 17 oktober 2012
7518 7855 25 april 2013 16 juli 2013 7543 7833 24 oktober 2012 26 januari 2013
7519 7857 19 juli 2012 30 oktober 2012 7544 7824 8 augustus 2012 14 november 2012
7520 7848 2 oktober 2013 20 december 2013 7545 7868 12 april 2013 4 juli 2013
7521 7863 1 februari 2013 23 april 2013 7546 7849 20 maart 2013 11 juni 2013
7522 7845 26 september 2012 22 december 2012 7547 7832 1 augustus 2013 23 oktober 2013
7523 7860 9 september 2013 6 december 2013 7548 7823 15 oktober 2012 17 januari 2013
7524 7852 27 augustus 2012 25 november 2012 7549 7861 7 maart 2013 30 mei 2013
7625 7866 15 augustus 2013 20 december 2013 7550 7850 18 juni 2013 20 september 2013

Op 15 augustus 2012 werd van de stammen 7501 en 7503 een zeswagenstam geformeerd. Hiertoe werd de 7503 uitgebreid met de Bv1 en ABv van de 7501. De stam bestond uit de ABvk 4264 021 + Bv1 4163 005 + ABv 4262 010 + Bv1 4263 007 + ABv 4262 001 + mBk 4268 003. Met deze stam werden duur testen uitgevoerd om het vermogen van de mBk-rijtuigen te testen met een stam van 6 rijtuigen. Op 4 september 2012 werd de stam naar Amersfoort Bokkeduinen overgebracht en daar beladen met zakken zand. De proefritten vonden op 8 en 9 september 2012 plaats op de Hanzelijn. Op 17 september 2012 ging de stam terug naar Haarlem en op 26 september 2012 werd de stam weer ontbonden na enkele statische metingen.

In mei 2013 wordt het eerste rijtuig van de terzijde gestelde stammen 7400 binnen genomen in het revisiebedrijf. Uit deze tussenrijtuigen zal een Bv gehaald worden. Deze zal dienen als prototype voor de overige rijtuigen. Het Bv-rijtuig zal verbouwd worden tot Bv2-rijtuig. Dit rijtuig wijkt op diverse punten af ten opzichte van de Bv1-rijtuigen. Zo is in een Bv2 een toilet gepland. Op deze manier kunnen de vierwagenstellen verlengd worden naar zeswagenstammen. Het rijtuig dat zal dienen als prototype is de Bv 280 7269 uit stam 7417. Als tweede rijtuig werd ABv 380 7563 uit stam 7417 in juni 2013 in revisie genomen als prototype. Begin juni 2013 zijn de rijtuigen geselecteerd die op de Zaanstraat staan om gereviseerd te worden. Uit 7 stammen serie 7400 worden 15 rijtuigen gehaald om te reviseren. Andere rijtuigen zullen afgevoerd worden. Op 18 juni werden uit 6 stammen serie 7400 op de Dijksgracht door NedTrain 12 rijtuigen geselecteerd voor revisie. Op 19 juni werden deze rijtuigen naar de Zaanstraat gesleept. Op 1 juli 2013 werden uit 5 stammen 7400 op de Dijksgracht 9 voor revisie bestemde rijtuigen uitgerangeerd. Op 2 juli 2013 gingen de rijtuigen naar de Zaanstraat. In totaal zullen er 43 rijtuigen op de Zaanstraat geparkeerd worden die gereviseerd gaan worden Er zijn 40 rijtuigen bestemd voor de verlenging van 20 stammen. Drie andere rijtuigen zullen gebruikt gaan worden om stam 7539 op de baan te krijgen. Op 12 augustus 2013 zijn de laatste twee rijtuigen van de Dijksgracht overgebracht naar de Zaanstraat. Het gaat hierbij om ABv 380 7573 en Bv 280 7261. Op 8 oktober 2013 gingen vier rijtuigen () van Haarlem naar de Zaanstraat. Zij werden door de VolkerRail V100 203-5 overgebracht. Dezelfde dag gingen zes andere rijtuigen de andere kant op om gereviseerd te worden. Op 9 oktober 2013 werden de restanten van de stammen 7412 (Bv 280 7286), 7417 (Bvk 270 7017 + Bv 280 7267 + locomotief 1707) en rijtuig Bv 280 7508 van Haarlem naar de Zaanstraat gesleept. Op 8 november 2013 gingen de rijtuigen en locomotieven naar de Dijksgracht. Op 6 november 2013 werden door de VolkerRail V100 203-3 vijf rijtuigen overgebracht van Amsterdam naar Haarlem: ABv 380 7553 + Bv 280 7254 + Bv 280 7266 + ABv 380 7561 + Bv 280 7292. Op 29 oktober 2013 werd in Haarlem begonnen met de serierevisie van de losse rijtuigen. Op 8 november 2013 zijn vier rijtuigen van de Zaanstraat naar de Dijksgracht gebracht door de 710 van NedTrain. Dit waren Bvk 270 + Bv + Bv + Bv 380 7508. Deze rijtuigen zullen niet gereviseerd gaan worden. Op 14 november 2013 gingen zes rijtuigen van Amsterdam naar Haarlem voor revisie. Op de Zaanstraat zijn de rijtuigen in afroepvolgorde geplaatst in setjes van een ABv + Bv. Van de rijtuigen op de Dijksgracht zal waarschijnlijk ABv 380 7546 nog gereviseerd worden. Door een fout bij NedTrain is dit rijtuig niet geselecteerd, omdat men er van uit ging dat het rijtuig in de nieuwe stam 7550 zou zitten. Dit was echter niet het geval, omdat dit rijtuig ABv 380 7556 is. Bij het op volgorde zetten kwam men er inderdaad achter dat het genoemde rijtuig ontbrak en zal alsnog van de Dijksgracht gehaald gaan worden. Dit gebeurde op 28 november 2013. Op 4 december werden zes rijtuigen (Bv 280 7251 + ABv 380 7564 + Bv 280 7273 + ABv 380 7552 + Bv 280 7275 + ABv 380 7554) van de Zaanstraat naar Haarlem overgebracht door de VolkerRail V100 203-1 voor revisie. Deze rijtuigen zijn bestemd voor de 8e, 9e en 10e verlengde stam. Op 20 december werden zes rijtuigen overgebracht van de Zaanstraat naar Haarlem door de VolkerRail V100 203-1. Dit waren de Bv 280 7274 + ABv 380 7560 + ABv 380 7568 + Bv 280 7291 + Bv 280 7258 + ABv 380 7572. Op 21 januari 2014 werden 10 rijtuigen overgebracht naar Haarlem voor revisie. De zeswagenstammen zullen van januari tot en met mei 2014 afgeleverd en in dienst gesteld worden. Door omstandigheden zullen de stammen mogelijk pas eind mei 2014 verlengd gaan worden.

Als eerste zeswagenstam zal de 7625 worden afgeleverd. De stam zal naast zijn eigen rijtuigen uit stam 7866 bestaan uit de ABv van stam 7865 (380 7531) en een Bv van stam 7417 (280 7269). Op 7 november 2013 zal de stam beschikbaar zijn voor proefritten. Deze datum is uiteindelijk niet gehaald en de verwachting is dat de stam medio december 2013 de proefritten zal gaan rijden. Deze stam zal uitgebreid proefritten gaan rijden om goedkeuring te krijgen. Als dit is geregeld, zullen de laatste twintig afgeleverde stammen verlengd gaan worden. De goedkeuring is op 20 december 2013 verleend. Op 21 december 2013 vond de eerste rit plaats in de serie 1900. De toelating zal pas gebeuren als er geen problemen met stoorstromen zijn. De 7625 is medio januari 2014 voorzien van een software update die dit probleem tegen moet gaan. Daarnaast vragen de airco's te veel vermogen, waardoor de snelschakelaar uit kan vallen, wanneer er tractie gevraagd wordt. Zolang de toelating niet geregeld is, zullen er geen stammen verlengd worden. Op 28 februari 2014 verliep het tijdelijke inzetcertificaat van het de stam. De stam mocht daarop niet meer worden ingezet. Op 13 maart 2014 is in Onnen de airco getest van de stam. Vanaf 27 maart 2014 mag de 7625 weer ingezet worden in de reizigersdienst. Als tweede stam is de 7645 geformeerd. Op 26 maart 2014 reed deze verlengde stam zijn eerste proefritten. De stam is verlengd met de rijtuigen ABv 4262 061 + Bv 4269 092. De stam zal gebruikt gaan worden voor proefnemingen en is niet toegelaten in de reizigersdienst.

De al gereviseerde rijtuigen blijven vanwege het uitblijven van de toelating in de hoofdwerkplaats Haarlem. Op 17 februari 2014 zijn 8 rijtuigen door de VolkerRail 203-1 vanuit Haarlem naar Amsterdam overgebracht voor stalling op de ACT-terminal in het Westelijk havengebied. Op 18 maart 2014 bracht de VolkerRail V100 203-1 weer acht rijtuigen naar de ACT-terminal. Dit zijn de ABv 4262 044 + Bv 4269 055 + ABv 4262 058 + Bv 4269 056 + ABv 4262 064 + Bv 4269 051 + ABv 4262 054 + Bv 4269 075. Op 8 april 2014 zijn de rijtuigen ABv 4262 059 + Bv 4269 057 + ABv 4262 068 + Bv 4269 091 + ABv 4262 052 + Bv 4269 073 + ABv 4262 060 + Bv 4269 074 door de VolkerRail V100 203-1 van Haarlem via Uitgeest naar Amsterdam Zaanstraat gebracht. Bij deze sleep werden ook de Bvk-rijtuigen 270 7075 + 270 7039 mee genomen. Op 29 april 2014 brengt de VolkerRail V100 203-3 acht rijtuigen van Haarlem naar de Houtrakpolder. Het zijn de Bv 4269 058 + ABv 4262 072 + Bv 4269 093 + ABv 4262 069 + Bvk 270 7043 + Bvk 270 7017 + Bvk 270 7010 + Bvk 270 7016. Op 14 mei 2014 bracht de VolkerRail V100 203-5 de laatste vier rijtuigen over van Haarlem naar de Houtrakpolder. Met deze rit werden ook vijf Bvk-rijtuigen meegenomen. Het gaat om de rijtuigen ABv 4262 043 + Bv 4269 052 + ABv 4262 062 + Bv 4269 047 + Bvk 270 7078 + Bvk 270 7044 + Bvk 270 7042 + Bvk 270 7037 + Bvk 270 7035. Na deze rit staan alle gereviseerde rijtuigen in de Houtrakpolder in afwachting om in de te verlengen stammen te worden gerangeerd.

Medio april 2014 wordt bekend dat er een volledige toelating zal worden afgegeven per eind mei 2014. Door revisiebedrijf Haarlem is een planning gemaakt dat vanaf medio mei 2014 ongeveer wekelijks een verlengde stam afgeleverd zal gaan worden, zodat in augustus 2014 de laatste stammen op de baan komen. Deze planning wordt met een maand uitgesteld en er zal om de drie werkdagen een verlengde stam afgeleverd gaan worden. De eerste stam die verlengd zal worden, is de 7546. Deze zal medio juni als stam 7646 afgeleverd gaan worden. Op 10 juli 2014 zullen er proefritten gereden gaan worden met twee gekoppelde DDZ-VI-stammen, de 7625 en 7645. Op 12 augustus 2014 liepen de beide stammen het revisiebedrijf Haarlem binnen voor uitbouw van de testapparatuur. Een dag later zijn de stammen weer beschikbaar voor de treindienst.

Om de stammen te verlengen, zijn op 13 juni 2014 acht rijtuigen van de Houtrakpolder naar Haarlem gebracht door de VolkerRail V100 203-5. Het zijn de rijtuigen ABv 4262 053 + Bv 4269 054 + ABv 4262 066 + Bv 4269 066 + ABv 4262 033 + Bv 4269 036 + ABv 4262 035 + Bv 4269 070. Dit zijn rijtuigen om de stammen 7609, 7646, 7608 en 7649 samen te stellen. Stam 7646 is op 17 juni 2014 afgeleverd en reed op 18 juni 2014 zijn eerste proefrit. Als vierde zal de 7508 verlengd gaan worden. Op 23 juni 2014 rijdt stam 7608 zijn proefrit. De 7549 is de vijfde stam die verlengd zal worden en is rond 20 juni in Haarlem aangekomen. Stam 7509 is tijdens zijn verlenging tot 7609 hersteld van een defecte frontruit. Omdat het DD-AR niet per september 2014 in dienst is gekomen, stokt het verlengen van de vierdelige stammen. De laatste vijf stammen die verlengd moesten worden, zijn in december 2014 en januari 2015 verlengd. De stammen 7517, 7539 en 7547 zijn in de Zaanstraat verlengd. Met de aflevering van de 7639 op 23 januari 2015 is het ombouwproject DDZ afgerond. In 2020 wordt de 7521 verlengd met de twee overgebleven rijtuigen van stam 7524. Op 6 juli 2020 kwam hiervoor de stam aan in de Amsterdamse werkplaats Zaanstraat. Hier zijn de twee rijtuigen ingerangeerd. Op 14 augustus 2020 wordt de stam afgeleverd en op 10 september 2020 in dienst gesteld.

De zesdelige stam 7631
foto: Team RailWiki
Stamnummer Nummer ABv Nummer Bv Verlenging in Aflevering
Rijtuigen bestemd voor verlenging
7608 4262 033 4269 036 18 juni 2014 24 juni 2014
7609 4262 053 4269 054 26 juni 2014 9 juli 2014
7612 4262 052 4269 073 3 juli 2014 11 juli 2014
7614 4262 064 4269 051 30 juli 2014 1 augustus 2014
7616 4264 044 4269 055 13 juli 2014 21 juli 2014
7617 4262 043 4269 052 11 december 2014 21 december 2014
7618 4262 059 4269 057 24 juli 2014 30 juli 2014
7620 4262 047 4269 076 26 juni 2014 2 juli 2014
7621 4262 041 4263 016 6 juli 2020 14 augustus 2020
7623 4262 062 4269 047 7 augustus 2014 12 augustus 2014
7625 4262 031 4269 069 1 november 2013 20 december 2013
7631 4262 072 4269 058 8 december 2014 12 december 2014
7632 4262 069 4269 093 1 augustus 2014 7 augustus 2014
7635 4262 054 4269 075 9 juli 2014 16 juli 2014
7637 4262 068 4269 091 januari 2015 8 januari 2015
7639 4262 046 4269 071 15 januari 2015 23 januari 2015
7645 4262 061 4269 092 14 maart 2014 26 maart 2014
7646 4262 066 4269 066 10 juni 2014 17 juni 2014
7647 4262 060 4269 074 11 december 2014 21 december 2014
7649 4262 035 4269 070 22 juni 2014 27 juni 2014
7650 4262 058 4269 056 21 juli 2014 24 juli 2014


Vanaf de zomer van 2015 wordt er nawerk van de revisie uitgevoerd aan de stammen. Hierbij worden enkele ramen vervangen door ramen met een open klapbaar bovenraam. Deze dienen als noodvoorziening bij de ventilatie als de airconditioning is uitgevallen. Daarnaast wordt er een noodremoverbrugging aangebracht.


Bijzondere uitvoeringen

 • In mei 1995 worden de rijtuigen van stam 7410 (Bvk 270 7010 + Bv 280 72 + ABv 380 75 + Bv 280 72) voorzien van koffieautomaten op de balkons van Douwe Egberts. De stam is bedoeld om te rijden in de serie 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch). De trekkende locomotief van de stam, de 1744, wordt op 26 mei 1995 voorzien van het stadswapen van Wijchen. Een jaar later zijn de koffieautomaten uit de rijtuigen verwijderd.
 • In 2009 zijn van stam 7841 de beide koprijtuigen voorzien van Ledverlichting in de frontseinen. De mABk 390 7717 en Bvk 270 7041 rijden hiermee rond.
 • De stammen 7407, 7446, 7804, 7811, 7813, 7814, 7817, 7821, 7823, 7825, 7835, 7839, 7848, 7859, 7868, 7870, 7877 zijn rond 11 juli 2010 voorzien van stickers "Geel en Blauw houdt van Oranje".


Wijzigingen

 • In februari 1995 werd rijtuig ABv 380 7508 verbouwd tot Bv 280 7508. De eersteklasbanken werden hier vervangen door tweedeklasbanken. Het rijtuig diende daarvoor als plukrijtuig van de werkplaats Leidschendam en had daardoor maar weinig gereden in de reizigersdienst. In januari 1996 werd het rijtuig weer terug verbouwd naar ABv, doordat ABv 380 7548 nieuwe draaistellen nodig had, nadat het een jaar lang met aangepaste draaistellen had gereden. Als gevolg van een tekort aan ABv-rijtuigen werd de Bv 280 7508 weer terug verbouwd met banken uit de ABv 380 7548. Eind april 1996 werd deze kortstondige wijziging weer omgedraaid en kwam ABv 380 7548 weer in dienst en werd de ABv 380 7508 weer Bv 280 7508.
 • Nadat het proefbedrijf met de mABk-rijtuigen succesvol werd afgesloten in januari 1998, zijn de eerste 3 rijtuigen aangepast aan de later afgeleverde rijtuigen. Deze rijtuigen zijn bij de bouw al voorzien van aanpassingen die tijdens het proefbedrijf naar voren kwamen. De prototypen 390 7701 en 390 7702 zijn bij de fabrikant De Dietrich aangepast aan de serierijtuigen. De 390 7701 vertrok op 15 juni 1998 en de 390 7702 op 3 juni 1998 naar Frankrijk. De 390 7703 werd in Haarlem aangepast. Op 20 april 1998 kwam dit rijtuig aan in Haarlem. Op 14 mei 1998 vond de aflevering van dit rijtuig plaats. Eind augustus 1998 kwam het rijtuig weer op de baan, nadat het in Leidschendam de constructiewijzigingen van de serierijtuigen had ondergaan. Op 20 januari 1999 kwam het rijtuig mABk 390 7702 weer terug uit Frankrijk en werd op 29 januari 1999 in dienst gesteld. Als laatste kwam in op 18 maart 1999 de mABk 390 7701 terug uit Frankrijk. Op 31 maart 1999 vonden de afleveringsproefritten plaats. Tevens is het rijtuig voorzien van een interieur. Tijdens de proefperiode was dit niet ingebouwd. Tevens werd het rijtuig voorzien van een soort 'kuip' rondom de stroomafnemer, zodat het schraapsel van de bovenleiding en ander vuil niet langs de zijwand spoelt tijdens een regenbui.
 • Vanaf 1999 werden alle Bvk- en mABk-rijtuigen voorzien van een baanruimer. Deze baanruimer moet de kans op een ontsporing na een aanrijding op een overweg verminderen. Het object dat onder de trein komt, moet door de baanruimer opzij worden geschoven. Voor de Bvk-rijtuigen vond de actie plaats in Onderhoudsbedrijf Leidschendam. Het Bvk-rijtuig 270 7040 was van 19 oktober 1999 tot 4 november 1999 in Haarlem voorzien van een baanruimer als prototype. Bij de mABk-rijtuigen vonden meer wijzigingen plaats. Deze werden in Revisiebedrijf Haarlem uitgevoerd.


 • In januari 2002 werden de Bvk's 270 7076 - 270 7079 aangepast om met ICR-rijtuigen te kunnen rijden. De rijtuigen werden in Leidschendam aangepast aan de deursluiting. De automatische koppeling werd vervangen door een schroefkoppeling en de bijbehorende slangen. Tevens werd de lamp deuren dicht en de EP-rem buiten dienst gesteld. Doordat de rijtuigen niet meer in stammenverband werden ingezet, werden zij voorzien van fantasie UIC-nummers. Per 4 februari 2002 werden de rijtuigen administratief overgeplaatst van Leidschendam naar Amsterdam Zaanstraat. Op 27 november 2003 werd rijtuig Bvk 27-07 077 naar Leidschendam opgezonden met het sternet vanuit Amsterdam, op 28 november 2003 volgde de Bvk 27-07 078 naar Leidschendam. De Bvk 27-07 079 volgde 1 december 2003. Op 4 december 2003 kwam wederom via het sternet uit Amsterdam de Bvk 27-07 076. De 270 7078 werd al op 8 december 2003 in een DD-AR-stam gerangeerd en daarmee kwam stam 7878 in dienst.


 • Vanaf mei 2013 worden gereviseerde stammen in Haarlem binnen genomen voor wijzigingen aan de statische omzetter. Hiermee moeten de problemen met de statische omzetter tot het verleden gaan behoren. Tevens vindt er een software update plaats aan klimaatsysteem.
 • Vanaf juli 2013 worden bij gereviseerde stammen zogenoemde clusteracties uitgevoerd. Bij deze actie worden alle wijzigingen die in de loop van het revisieproces zijn uitgevoerd, bij alle treinstammen aangebracht.
 • De stammen 7506 en 7507 zullen als Sanditestammen gaan rijden. In oktober 2013 is de 7506 als eerste van deze installatie voorzien; de 7507 als tweede. Voor de kerst van 2013 zijn de treinstammen naar Haarlem gezonden voor uitbouw hiervan. Op 20 januari 2014 zijn de stammen door de VolkerRail V100 203-1 naar de Amsterdam Container Terminal overgebracht voor tijdelijke stalling. De stammen zijn op 3 februari 2014 naar de Zaanstraat gebracht. Vanuit hier zijn zij in de nacht van 5 op 6 februari 2014 naar Leidschendam overgebracht worden. Hier zullen ze weer gereed worden gemaakt voor de dienst. Voor de herfst van 2014 worden de stammen wederom gebruikt voor de Sanditetreinen.
 • Vanwege alle problemen met de airconditioning bij de DDZ-stammen, worden diverse wijzigingen uitgevoerd aan het systeem. Om de wijzigingen te testen, worden de 7514, 7524 en 7625 getest in de 'ontdooi'-loods van het onderhoudsbedrijf Onnen.
 • In mei 2014 worden bij de DDZ stammen een mogelijkheid tot noodremoverbrugging ingebouwd. De machinist kan de noodremming onderbreken om zo de trein op een gunstigere plaats stil te zetten bij een calamiteit. Als eerste is stam 7536 hiervan voorzien in de werkplaats Amsterdam Zaanstraat. Op 19 september 2014 is de stam afgeleverd vanuit de Leidschendamse werkplaats.
 • In maart 2015 wordt begonnen bij de stammen DDZ om een aantal vaste ramen te vervangen door klapramen. Deze klapramen zullen dienen als noodventilatie. De 7618 is al eerste in behandeling genomen in de werkplaats Amsterdam Zaanstraat.
 • In augustus 2016 wordt stam 7620 binnen genomen in de Haarlemse werkplaats voor een constructiewijziging aan de bekabeling van de mBk. De bekabeling is tijdens de revisie niet vervangen en moet alsnog vervangen worden. In totaal staat de stam 14 maanden aan de kant. De tussenrijtuigen worden zolang op de Dijksgracht gestald in verband met ruimtegebrek in Haarlem. De vervanging is nodig omdat de bekabeling te warm wordt. In de zomer van 2017 wordt begonnen met het behandelen van de overige motorrijtuigen. Er worden tegelijkertijd drie motorrijtuigen behandeld, wat 5 weken per motorrijtuig kost. In totaal moet er 25 kilometer aan kabels vervangen worden. De bijhorende rijtuigen worden tijdens de ombouw van de motorrijtuigen op de Dijksgracht neergezet. In augustus 2019 moeten alle motorrijtuigen voorzien zijn van de nieuwe bekabeling. In de zomer van 2018 komt aan het licht dat de bekabeling van de drie wisselrichters ook vervangen moet worden. De al behandelde motorrijtuigen keren terug naar de werkplaats om deze bekabeling te laten vervangen. Dit gebeurd in de werkplaats Amsterdam Zaanstraat.
 • Vanaf september 2016 worden de stammen DDZ voorzien van kleinere tafels. Dit is naar aanleiding van het ongeval in 2012 nabij het Westerpark. Op deze manier kunnen reizigers minder snel gewond raken als gevolg van een klap tegen de tafels bij een aanrijding. Als eerste stammen zijn de 7608 en 7646 aangepast.
 • Vanaf de zomer van 2021 ondergaan de draaistellen van de stammen DDZ een wijziging aan het remsysteem. De blokkenrem wordt vervangen door een derde remschijf. De assen worden in de Haarlemse werkplaats aangepast en door het onderhoudsbedrijf Onnen zullen de draaistellen worden gewisseld. Door het verwijderen van de remblokken wordt het proces van vervormen en slijten van de wielen vertraagd. Vervormde wielen zorgden voor trillingen in het materieel. Als eerste worden de zesdelige stammen voorzien van de aangepaste draaistellen. Als eerste is stam 7637 van de aangepaste draaistellen voorzien. In augustus 2021 rijdt het treinstel vele proefritten om data te verzamelen voor een hernieuwde toelating. Daarnaast worden de stammen uitgerust met een Real Time Monitoringssysteem waarbij data van de stam wordt verzameld en op afstand is uit te lezen.


Cabineairco

In 1997 werd begonnen om de Bvk's te voorzien cabine-airconditioning. Dit vond plaats in de Hoofdwerkplaats Haarlem. Vanaf juli 1998 vond de inbouw plaats in het Onderhoudsbedrijf Leidschendam. Op deze manier kon men 2 dagen winnen. De stammen moesten namelijk uit elkaar gehaald worden voor opzending van het Bvk-rijtuig. Tevens vond de instroom van de mABk-rijtuigen plaats, welke vanaf Leidschendam in dienst werden gesteld en op deze manier de plaats van een locomotief 1700 overnam. De rijtuigen Bvk 270 7004, Bvk 270 7016 en Bvk 270 7053 zijn tijdens het herstel van opgelopen schade voorzien van cabineairco.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
270 7001 2 juni 1998 8 juni 1998 270 7028 12 februari 1998 18 februari 1998 270 7054 13 januari 1998 20 januari 1998
270 7002 10 juni 1998 17 juni 1998 270 7029 270 7055 27 mei 1998 2 juni 1998
270 7003 270 7030 270 7056 23 april 1998 29 april 1998
270 7004 22 december 1997 270 7031 1 april 1998 8 april 1998 270 7057 15 april 1998 21 april 1998
270 7005 2 juli 1998 9 juli 1998 270 7032 19 maart 1998 25 maart 1998 270 7058 24 maart 1998 30 maart 1998
270 7006 270 7033 270 7059 18 juni 1998 24 juni 1998
270 7007 270 7034 270 7060
270 7008 25 juni 1998 1 juli 1998 270 7035 270 7061
270 7009 270 7036 270 7062
270 7010 270 7037 270 7063 4 maart 1998 11 maart 1998
270 7011 23 juni 1998 29 juni 1998 270 7038 16 juni 1998 22 juni 1998 270 7064 29 januari 1998 4 februari 1998
270 7012 270 7039 270 7065 5 februari 1998 11 februari 1998
270 7013 270 7040 270 7066 26 februari 1998 4 maart 1998
270 7014 270 7041 28 mei 1998 4 juni 1998 270 7067 8 mei 1998 15 mei 1998
270 7015 5 juni 1998 10 juni 1998 270 7042 16 april 1998 22 april 1998 270 7068 1 juli 1998 7 juli 1998
270 7016 6 januari 1998 270 7043 270 7069 19 mei 1998 27 mei 1998
270 7017 270 7044 270 7070
270 7018 6 mei 1998 13 mei 1998 270 7045 270 7071
270 7019 21 april 1998 27 april 1998 270 7046 270 7072 19 februari 1998 25 februari 1998
270 7020 14 mei 1998 20 mei 1998 270 7047 11 maart 1998 18 maart 1998 270 7073
270 7021 28 april 1998 8 mei 1998 270 7048 6 januari 1998 14 januari 1998 270 7074
270 7022 9 april 1998 15 april 1998 270 7049 10 juni 1998 12 juni 1998 270 7075 31 maart 1998 6 april 1998
270 7023 270 7050 270 7076
270 7024 7 april 1998 10 april 1998 270 7051 22 december 1997 270 7077 12 juni 1998 19 juni 1998
270 7025 17 maart 1998 23 maart 1998 270 7052 270 7078 20 januari 1998 26 januari 1998
270 7026 26 maart 1998 1 april 1998 270 7053 27 januari 1998 18 maart 1998 270 7079
270 7027


Wijzigingen mABk

Vanaf het voorjaar 1999 ondergaan de mABk-rijtuigen een aantal wijzigingen. De eerste wijziging betrof een wijziging van de aanzuigmonden voor de koellucht. In de zomer van 1998 waren de mABk 390 7732 (13 juli 1998 - 5 augustus 1998) en mABk 390 7735 (10 augustus 1998 - 24 september 1998) hiervoor al in Haarlem om dit te ondergaan. Verder zullen de rijtuigen voorzien worden van een kuip om de stroomafnemer, zoals de mABk 390 7701 aangemeten heeft gekregen in Frankrijk. De mABk-rijtuigen zullen net als de Bvk-rijtuigen voorzien worden van cabineairco en een baanruimer. De mABk 390 7701 zou deze wijziging als eerste krijgen en werd mede daarom niet ingezet. Het rijtuig heeft enkele maanden gewacht tot de tekeningen officieel goedgekeurd waren. De mABk 390 7727 is gebruikt als prototype voor deze wijzigingen. Op 28 juni 2000 vond de definitieve aflevering plaats, waarna vanaf juli 2000 de seriematige ombouw zou starten. Als gevolg van een tekort aan onderdelen, personeel en vervanging van de mABk-rijtuigen door locomotieven 1700 startte de ombouw pas vanaf het voorjaar 2001. De mABk 390 7719 werd tevens weer gecompleteerd, nadat het dienst had gedaan als onderdelenleverancier in Onderhoudsbedrijf Leidschendam. De mABk 390 7710 werd tevens hersteld van botsschade. Enkele mABk's zijn eind 2002, begin 2003 weer teruggekeerd naar Haarlem om enkele aanpassingen te ondergaan aan de wijzigingen en het completeren ervan. De wijzigingen zijn er op gericht om het geluid te dempen.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
390 7701 15 januari 2002 12 februari 2002 390 7726 25 april 2001 22 mei 2001
390 7702 10 augustus 2001 390 7727 10 april 2000 28 juni 2000
390 7703 12 september 2001 8 oktober 2001 390 7728 2 november 2001 23 november 2001
390 7704 9 april 2002 3 mei 2002 390 7729 27 juni 2001 17 juli 2001
390 7705 16 augustus 2001 26 september 2001 390 7730 8 mei 2001 5 juni 2001
390 7706 24 september 2002 18 oktober 2002 390 7731 25 juli 2002 22 augustus 2002
390 7707 23 maart 2001 24 april 2001 390 7732 11 april 2003 23 april 2003
390 7708 19 maart 2002 12 april 2002 390 7733 26 juni 2002 18 juli 2002
390 7709 1 augustus 2001 22 augustus 2001 390 7734 22 april 2002 17 mei 2002
390 7710 18 mei 2001 15 oktober 2001 390 7735 7 oktober 2002 1 november 2002
390 7711 20 februari 2002 14 maart 2002 390 7736 9 oktober 2001 30 oktober 2001
390 7712 11 mei 2001 28 juni 2001 390 7737 4 juli 2002 8 augustus 2002
390 7713 16 januari 2003 28 januari 2003 390 7738 1 augustus 2001 3 september 2001
390 7714 24 juli 2000 24 november 2000 390 7739 12 december 2001 11 januari 2002
390 7715 23 november 2000 24 december 2000 390 7740 20 november 2001 13 december 2001
390 7716 8 augustus 2002 5 september 2002 390 7741 28 februari 2001 10 mei 2001
390 7717 21 december 2001 23 januari 2002 390 7742 21 augustus 2002 19 september 2002
390 7718 22 mei 2002 13 juni 2002 390 7743 5 september 2002 26 september 2002
390 7719 10 januari 2001 24 oktober 2001 390 7744 22 oktober 2001 13 november 2001
390 7720 31 augustus 2001 26 september 2001 390 7745 14 juni 2001 6 juli 2001
390 7721 28 februari 2002 22 maart 2002 390 7746 3 mei 2002 30 mei 2002
390 7722 26 juni 2003 11 juli 2003 390 7747 26 maart 2002 23 april 2002
390 7723 23 januari 2002 19 februari 2002 390 7748 4 januari 2001 29 januari 2001
390 7724 3 juni 2002 24 juni 2002 390 7749 7 maart 2003 14 maart 2003
390 7725 21 september 2001 22 oktober 2001 390 7750 29 januari 2001 22 maart 2001


Vernummeringen

Bij de inzet van 4 Bvk's met de rijtuigen ICR in 2002 zijn de gebruikte rijtuigen vernummerd naar fantasie UIC-nummering. De gebruikte nummers waren:

Nummer UIC-nummer
270 7076 50 84 27-07 076-0
270 7077 50 84 27-07 077-8
270 7078 50 84 27-07 078-6
270 7079 50 84 27-07 079-4

In 2003 kregen de rijtuigen hun oude nummers weer terug, nadat de inzet met rijtuigen ICR werd beëindigd.


Schadegevallen

Materieel dat in grote getalen veel onderweg is, loopt relatief gezien ook veel kans om betrokken te raken bij aanrijdingen of brandstichtingen. Ook bij de rijtuigen DD-AR komt dit voor. Rijtuigen kunnen hierdoor voor langere tijd aan de dienst onttrokken worden en staan in afwachting van herstel of sloop.


 • Op 24 december 1993 botste treinstam 7461, samen met locomotief 1768, op de overweg in de Provinciale Weg in Zaandam met een auto. De treinstam was onderweg als trein 4583 van Amsterdam naar Enkhuizen. Door de botsing ontspoorde de stam en knalde de Bvk 270 7061 met flinke snelheid tegen de dubbele pijlers van het naastgelegen spoorviaduct. De daarachter rijdende Bv 280 7283 werd door het ontsporende Bvk rijtuig gelanceerd en boorde zich in het talud van een naast gelegen sloot. De Bv 280 7284 kantelde hierbij. De betrokken ABv 380 7563 ontspoorde slechts met 1 as. De beschadigde rijtuigen werden in de nacht van 28 op 29 december 1993 overgebracht naar de werkplaats in Haarlem. De rijtuigen werden in de nacht van 7 op 8 januari 1994 overgebracht naar de werkplaats in Tilburg. Het Bvk rijtuig werd hier hersteld en op 20 februari 1996 werd het rijtuig afgeleverd na herstel van de schade. Hier werd onder andere een nieuwe kop geplaatst. De Bv rijtuigen werden in Haarlem hersteld, maar werden vanwege tijdelijk plaatsgebrek in Tilburg gestald. De Bv 280 7283 werd op 16 februari 1995 weer afgeleverd door de werkplaats Haarlem. De Bv 280 7284 kwam in oktober 1994 al weer op de baan.
 • Op 5 december 1996 kon stam 7316 niet op tijd tot stilstand komen te Amersfoort. De treinstam was samen met locomotief 1728 onderweg als trein 5831 uit Enkhuizen. Naast stam 7316 zat ook stam 7323 met locomotief 1717 in deze trein. Bvk 270 7016 schoof bij binnenkomst op zakspoor 22, tussen spoor 4 en 5, over het stootjuk heen het perron op. Doordat het stootjuk kantelde, kwam het rijtuig tegen een zware balk van de traverse tot stilstand. Hierbij raakt de cabine zwaar beschadigd. Tevens werden een aantal bagagekluizen beschadigd. Er vielen slechts 3 lichtgewonde slachtoffers, waaronder de machinist. Door de schuine stand van het Bvk rijtuig, werden tevens de rijtuigen ABv 380 7543 en Bv 280 7231 aan de bovenzijde beschadigd. Nadat het Bvk-rijtuig herspoord was, is het rijtuig in de nacht van 7 op 8 december 1996 naar Haarlem overgebracht. In de nacht van 6 op 7 februari 1997 werd het rijtuig naar Tilburg gesleept. Hier werd het rijtuig hersteld van de schade aan de kop en de kromme bodemplaat. Op 6 januari 1998 werd het rijtuig afgeleverd.
 • Op 25 juli 1997 raakte de 7304, geduwd door de 17, beschadigd bij een zijdelingse aanrijding met DD-IRM 8467. De 8467 was op weg van Den Haag Centraal naar Amsterdam Centraal als trein 2642, toen het bij Hoofddorp in de flank werd gereden door de 7304. Deze was als leeg materieel onderweg van het opstelterrein van Hoofddorp naar het station van Hoofddorp om trein 15742 te gaan rijden. Bvk 270 7004 wordt door de DD-IRM uit het spoor geduwd en kantelt. Na het hersporen, wordt het rijtuig naar de werkplaats van Haarlem afgevoerd. De overige rijtuigen van de stam Op werd 1997 is het rijtuig overgebracht naar Revisiebedrijf Tilburg, waar herstel plaats vond. Het rijtuig werd op 22 december 1997 hersteld afgeleverd. • Op 28 november 1999 vond bij het station van Dordrecht een zijdelingse aanrijding plaats tussen stam 7878, onderweg als trein 2245, en trein 634, geduwd door de NMBS 11 en 6 ICR-rijtuigen. De 7878 reed door stop tonend sein en reed de Benelux aan in de flink ter hoogte van het tweede en derde rijtuig. Trein 2238 dat van de andere kant komt, ziet de ontsporing gebeuren en kan op tot stilstand komen. Van de 7878 ontspoorde de mABk 390 7713 en werd zijdelings tegen een geluidsscherm geduwd. Van de Benelux trein ontsporen 3 van de 6 rijtuigen en lopen nog eens twee rijtuigen schade op aan de zijwand. Enkel de ICR Bs 28-70 112 blijft onbeschadigd. Bij het hersporen ontspoorde de Bv 280 7299, het herspoorde zich zelf in het nevenspoor, zodat het op 2 sporen tegelijk reed. De rijtuigen van de Benelux trein werden in Lage Zwaluwe geparkeerd en die van de DD-AR in Dordrecht. Na een week werden alle beschadigde rijtuigen naar Haarlem overgebracht. De Bs werd naar Amsterdam Zaanstraat overgebracht, nadat het door vandalen onder handen was genomen. Alle rijtuigen werden hersteld en weer opnieuw in dienst gesteld.
 • In de nacht van 11 op 12 april 2003 raakte de Bv 280 7234 beschadigd door brand. Het rijtuig maakte op dat moment deel uit van stam 7415. De stam stond opgesteld ter overnachting in Rotterdam. De stam werd op 17 april 2003 overgebracht naar Revisiebedrijf Haarlem in afwachting van schade herstel. De onbeschadigde rijtuigen kwamen als stam 7315 weer op de baan. Als gevolg van een 'overschot' van DD-AR-rijtuigen heeft het herstel van de schade lange tijd op zich laten wachten. In de nacht van 25 op 26 februari 2006 werd het rijtuig naar Amersfoort Bokkeduinen overgebracht. Na lang wikken en wegen is toch besloten tot herstel en is het rijtuig op overgebracht naar de hoofdwerkplaats Haarlem. Pas op 27 februari 2009 werd het rijtuig weer afgeleverd. Nadat het in de lijnwerkplaats Leidschendam was voorzien van de nodige constructiewijzigingen kwam het rijtuig op 2 april 2009 terecht in stam 7364, wat zo weer stam 7464 werd.


 • Op 13 maart 2006 werd er brand gesticht in het toilet van Bv 280 7208. Het rijtuig was opgenomen in stam 7810. De stam was onderweg als trein 5615 van Amersfoort naar Zwolle. Door een noodremming kwam de stam stil te staan op de IJsselbrug bij Zwolle. Het Bv-rijtuig brandde grotendeels uit en ook de aangrenzende mABk 390 7739 raakte beschadigd door de brand. Op 16 maart 2006 werden de rijtuigen naar Haarlem overgebracht. Als gevolg van een overschot aan rijtuigen zijn beide rijtuigen terzijde gesteld. Toen de plannen voor de grote revisie gemaakt werden, is besloten om Bv 280 7208 af te voeren en te laten slopen. De afvoer vond plaats op 27 april 2010 en de sloop op 23 maart 2011 op het terrein van het Onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer. De mABk 390 7739 werd in 2008 hersteld en diende als prototype voor de grote revisie. Op 1 september 2011 vond de proefrit van het motorrijtuig plaats. Het motorrijtuig zal aan het eind van het revisieprogramma toegewezen worden aan een stam. De stam bestaat uit de Bvk van stam 7451 en twee tussenrijtuigen van stam 7439. Op 12 april 2014 wordt de gereviseerde stam afgeleverd.
 • Op 1 december 2006 werd er brand gesticht in rijtuig Bvk 270 7072. Het rijtuig was opgenomen in stam 7872. De stam was onderweg als trein 5668 van Zwolle naar Amersfoort. Het rijtuig werd naar Onderhoudsbedrijf Leidschendam gesleept om daar dienst te doen als onderdelenleverancier. Op 23 mei 2008 werd het rijtuig naar Revisiebedrijf Haarlem gesleept voor het herstel van de schade. Het herstel was zo goed als hersteld toen het besluit kwam om het rijtuig niet meer in dienst te nemen. Na de revisie is er een overschot aan Bvk-rijtuigen. In de nacht van 12 op 13 september 2011 werd het rijtuig overgebracht van Haarlem naar Amersfoort.
 • Op 23 april 2007 had stam 7420 een aanrijding met een persoon. Bvk 270 7020 raakte hierbij dusdanig beschadigd, dat het in Leidschendam van de stam werd gehaald en werd gebruikt als plukrijtuig. Op 18 augustus 2007 werd het rijtuig naar Haarlem gesleept om hersteld te worden van de schade. Op 30 mei 2008 werd het rijtuig afgeleverd en geplaatst in stam 7879, als vervanger van de beschadigde Bvk 270 7079.
 • In de nacht van 14 op 15 mei 2007 werd er brand gesticht in mABk 390 7716. Het motorrijtuig maakte op dat moment deel uit van treinstam 7854. In afwachting van het herstel werden de overige rijtuigen (Bv 280 7260 + ABv 380 7544 + Bvk 270 7054) op de Dijksgracht gestald. Om toch een stam op de baan te brengen, werden deze rijtuigen voorzien van ABv 380 7575 en locomotief 1705. Zo vormden zij de “luxe” DD-AR-stam 7454, met twee ABv-rijtuigen.
 • Op 16 juni 2007 kwam stam 7407 met locomotief 1709 aan de oostzijde van de Vechtbrug bij Weesp in botsing met V-IRM-stam 8736. De DD-AR-stam was als trein 5778 onderweg van Utrecht Centraal naar Leiden. De 8736 was als trein 693976 van Lelystad onderweg naar de Watergraafsmeer. Locomotief 1709 drukt het rijtuig mBvk 290 8733 uit de rails en loopt hierbij aanzienlijke schade op. Na hersporing werd de stam door locomotief naar de Watergraafsmeer overgebracht.
 • Op 26 oktober 2007 raakte stam 7869 beschadigd bij Warmond. Bv 270 7261 raakte aan de onderzijde fors beschadigd door het losraken van de holle as. Het rijtuig werd in Haarlem hersteld. In afwachting van het herstel van de schade werden de overige 3 rijtuigen op de Dijksgracht geplaatst. Op 30 november 2011 kwam de stam weer op de baan, maar nu met de Bv 280 7281 uit de 7464.
 • Op 8 november 2007 strand stam 7839 door brandstichting bij 't Harde. De stam was als trein 5688 onderweg van Zwolle naar Amersfoort. Van Bv 280 7272 brandde een deel van de bovenverdieping uit. Na het blussen van de brand werd de stam naar Amersfoort Bokkeduinen overgebracht en op 10 november 2007 door de 1830 naar Haarlem gesleept. De beschadigde Bv werd uit de stam gerangeerd en op 13 november 2007 werd de stam naar Leidschendam overgebracht. Hier kreeg het begin december de herstelde Bv 280 7261. Bv 280 7272 werd in de nacht van 12 op 13 september 2011 overgebracht naar Amersfoort, zonder enig herstel van de schade.
 • Op 23 november 2007 botste stam 7464 met een onbekend voorwerp tussen Lisse en Heemstede. Bvk 270 7064, ABv 380 7573 en Bv 280 7293 raakten hierbij beschadigd. De onbeschadigde Bv 280 7281 werd gebruikt om stam 7869 weer compleet te maken. Op 1 februari 2008 kwam de stam weer op de baan met de herstelde rijtuigen, maar nu als stam 7364. Locomotief 1708 werd aan deze stam toegevoegd.
 • Op 9 maart 2008 reed stam 7865 als trein 5720 tussen Hoofddorp en Leiden over een lasplaat, die na werkzaamheden was blijven liggen. In Leiden ontdekte men de lasplaat in de vloer van Bv 280 7287. In eerste instantie kwam de stam naar Leidschendam toe, maar werd op 18 maart 2008 doorgestuurd naar Haarlem. Hier werd de beschadigde Bv uitgenomen. De plaats hiervan werd ingenomen door Bv 280 7293 uit stam 7364. De nieuwe 7865 werd op 27 maart 2008 in dienst gesteld. Stam 7364 kwam hiermee te vervallen en de twee resterende rijtuigen kwamen op reserve te staan. Op 4 juni 2008 kwam deze stam echter weer op de baan met een herstelde Bvk.
 • Op 28 juni 2008 botst stam 7479 met een busje bij Santpoort Zuid. De stam is onderweg als trein 4895 van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. Bvk 270 7079 loopt hierbij schade op. Op 30 juni 2008 komt de stam aan in het revisiebedrijf Haarlem. Hier wordt de beschadigde Bvk 270 7079 vervangen door de Bvk 270 7020. Begin december 2008 wordt het rijtuig afgeleverd en gerangeerd in stam 78, waarbij het stamnummer wijzigt naar 7879.
 • In de avond van 10 januari 2009 botst stam 7840 op het terrein van onderhoudsbedrijf Leidschendam door een ongelukkige rangeermanoeuvre op de museum Plan V 419. Bvk 270 7040 raakt hierbij zwaar beschadigd aan de cabine. Het Plan V-treinstel raakte eveneens zwaar beschadigd. Met het oog op de naderende revisieplannen en het overschot aan Bvk-rijtuigen dat zou ontstaan, is de Bvk 270 7040 niet meer hersteld en op 27 april 2010 vond de afvoer plaats uit het materieelpark. Op 22 maart 2011 vond de daadwerkelijke sloop plaats op het terrein van onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer.
 • Op 29 mei 2009 botst stam 7841 te Zwolle zijdelings met ACTS-trein 50063, getrokken door de 1621. De 7841 was zojuist vertrokken als trein 5634 naar Utrecht. De rijtuigen Bvk 270 7041 en ABv 380 7555 worden in de zijwand aangereden door de 1621 met containertrein 50063 uit Leeuwarden. De beide DD-AR-rijtuigen ontsporen. Ook Bv 280 7236 is betrokken bij het ongeval. De schade aan dit rijtuig is gering en wordt snel weer in dienst gesteld. Het Bvk- en ABv-rijtuig worden in Haarlem gestald in afwachting van herstel. Het rijtuig Bvk 270 7041 is in Haarlem niet meteen hersteld, maar als proefobject gebruikt voor het plaatsen van het interieur tijdens de revisie tot DDZ. Daarnaast wordt in het dak ruimte gemaakt voor het plaatsen van de airconditioning. In de nacht van 12 op 13 september 2011 zijn beide rijtuigen overgebracht naar Amersfoort.
 • Op 28 juni 2009 botst stam 7879 met een gelede bus van Arriva op een overweg in Halfweg. De treinstam is onderweg als trein naar . Het Bvk-rijtuig 270 7079 raakt hierbij beschadigd aan de kop en de onderzijde. Met het oog op de naderende revisieplannen en het overschot aan Bvk-rijtuigen dat zou ontstaan, is de Bvk 270 7079 niet meer hersteld en op 27 april 2010 vond de afvoer plaats uit het materieelpark. Op 24 maart 2011 vond de daadwerkelijke sloop plaats op het terrein van onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer.
 • mABk 390 7737 raakte op 19 oktober 2009 beschadigd. Het rijtuig maakte op dat moment deel uit van stam 7865. De treinstam trok tussen Gouda en Oudewater als trein 694055 de bovenleiding naar beneden. Hierdoor kwam de stroomafnemer van het dak. De vallende stroomafnemer raakte ICM 4229. Het ICM-treinstel liep hierbij deuken en krassen in de zijwand op. Het mABk-rijtuig moest naar revisiebedrijf Haarlem voor herstel. De overige rijtuigen werden samen met loc 1708 ingezet als 7365. Een tekort aan mABk- en Bv-rijtuigen zorgde ervoor dat het als driewagenstam op de baan werd gebracht. Rond 16 januari 2010 is de stam weer compleet gemaakt en heeft vervolgens tot 24 december 2010 in Amersfoort gestaan voor instructie doeleinden. De stam is vervolgens naar Leidschendam gegaan voor onderhoud en verscheen op 2 januari 2011 weer in de reizigersdienst.
 • Op 23 november 2012 breekt de koppeling tussen de ABvk en de overige rijtuigen van stam 7536. De stam was onderweg als trein 26 van naar toen het bij vertrek uit station Sassenheim in tweeën werd gesplitst. In reactie hierop werden alle 11 beschikbare stammen DDZ uit de dienst gehaald. Bij controle bleek dat de gebruikte splitpennen in de koppelingen schuren tegen de bouten die gebruikt zijn om de koppeling te bevestigen. De gebruikte bouten voldeden niet aan de eisen en werden in het weekend van 24 en 25 november 2012 vervangen door het Revisiebedrijf Haarlem en Onderhoudsbedrijf Leidschendam. De eerste stammen kwamen in de loop van zondag 25 november 2012 weer in dienst.
 • Op 9 februari 2013 vat de vouwbalg tussen de rijtuigen mABk 390 7709 en Bv 280 7508 vlam van stam 7829. De stam was onderweg als trein 4420 van Den Bosch naar Nijmegen. Als gevolg van vonkvorming door de bevroren bovenleiding en het schrapen van de stroomafnemer, kwamen deze vonken terecht in de vouwbalg. Deze raakte hierdoor in brand. De trein kwam bij Geffen tot stilstand. Hier werd de brand geblust door de brandweer. Er vielen geen gewonden en de schade is gering. Desondanks wordt besloten om rijtuig Bv 280 7508 af te voeren en niet meer te herstellen. Ook voor revisie komt het rijtuig niet meer in aanmerking. De overige rijtuigen van de stam gaan na schadeherstel in revisie. Op 17 juli 2014 wordt het rijtuig Bv 280 7508 overgebracht naar Haarlem vanaf de Zaanstraat. Hier zal bekeken worden of de brandschade te herstellen is. Dit blijkt het geval en het rijtuig wordt hersteld. Een kopwand wordt opnieuw geschilderd. Tegelijkertijd is het rijtuig weer omgebouwd naar ABv-rijtuig. Op 14 december 2014 is het rijtuig door locomotief 1732 van Haarlem naar de Zaanstraat gesleept. Op 23 februari 2015 komt het rijtuig in stam 7335 weer in dienst.
 • Op 20 november 2014 botst stam 7524 ter hoogte van Diepenveen op een vrachtauto. De stam is onderweg als trein 3650 van Roosendaal naar Zwolle. Op de overweg in de Wetermansweg is op dat moment een vrachtauto beladen met auto's aan het keren. Rijtuig mBvk 4268 024 loopt door de klap schade op aan de ramen aan de zijkant. De neus wordt door de klap ingedrukt. Het rijtuig ABv 4262 041 loopt schade op aan de zijwand. Ramen sneuvelen en er is schade aan het plaatwerk. Nadat het eerste onderzoek ter plaatse is afgerond, wordt de stam door wegsleeplocomotief 6455 naar het station van Olst gesleept. In de avond van 21 november 2014 is de stam door de V100 203-1 van VolkerRail overgebracht van Olst via Zwolle naar Haarlem. De chauffeur van de vrachtwagen komt door het ongeluk om het leven. Vier reizigers raken gewond. De kop van het rijtuig mBvk 4268 024 wordt in Haarlem vervangen door de kop van de terzijde gestelde Bvk 270 7061. De kop is vanaf de frontseinen tot aan de deuropening afgesneden en zal op de beschadigde mBvk geplaatst gaan worden. Op 29 april 2017 wordt de stam van Haarlem naar Leidschendam gesleept door de VolkerRail V100 203-1. Op 15 juni 2017 keert de stam terug naar Haarlem vanuit Leidschendam. Op 18 juli 2017 worden de drie looprijtuigen tijdelijk weggezet op de Houtrakpolder. Het motorrijtuig blijft in Haarlem achter om geplukt te worden van onderdelen. Zo zijn de wisselrichters defect, evenals enkele airco-units. Deze zijn van de rijtuigen afgehaald en gerepareerd. Deze units zijn toegevoegd aan de reserve, zodat bij defecten snel nieuwe units geplaatst kunnen worden in stammen die met een defecte airco aan de kant komen te staan. De stam wordt door de V100 203-1 van VolkerRail overgebracht. Op 29 september 2017 wordt de stam door de 203-1 van VolkerRail van de Houtrakpolder naar de Haarlemse werkplaats overgebracht. De stam zal weer voorzien gaan worden van airco-units. Op 9 oktober 2017 zijn de drie rijtuigen van de 7524 weer naar de Houtrakpolder gebracht door de 203-1 van VolkerRail. Het motorrijtuig mBvk 4268 024 is in Haarlem achter gebleven om onderdelen te leveren aan overige rijtuigen. Het is de bedoeling om dit motorrijtuig in de zomer van 2019 weer af te leveren na het aanbrengen van afgenomen onderdelen en nieuwe bekabeling voor de laagspanning. In november 2019 wordt bekend dat de mBvk 4268 024 niet hersteld zal worden en als plukrijtuig gebruikt zal worden. Op 3 maart 2020 worden de drie onbeschadigde rijtuigen naar de Haarlemse werkplaats overgebracht. Hier worden de drie rijtuigen bekeken met het oog om ze weer in dienst te stellen. Er wordt besloten om de rijtuigen ABv 4262 041 en Bv1 4263 016 te plaatsen in een vierdelige stam om deze te verlengen tot een zesdelige stam. Het toilet in het rijtuig Bv1 4263 016 is afgesloten. Er is een staalplaat over de beide deuren geplaatst. Daarnaast is de meldlamp van het toilet die aangeeft of deze bezet is afgedekt met een metalen plaat. Het bijhorende balkon is ontdaan van de stickers voor mindervaliden, zodat het daarmee een gewoon balkon is geworden. Het rijtuig ABvk 4264 052 zal reserve worden. Het ABvk rijtuig bleek niet in een goede staat te zijn, zodat wordt besloten om dit rijtuig af te voeren en te slopen. In juni en juli 2020 zijn de rijtuigen ABvk 4264 052 en mBvk 4268 024 gereed gemaakt voor sloop. De rijtuigen zijn ontdaan van interieur, draaistellen en diverse technische componenten. De cabines zijn op 6 juli 2020 van de rijtuigen gesneden en zijn op 7 juli 2020 naar de voormalige werkplaats van Amersfoort overgebracht. Hier zullen zij bewaard worden. De onthoofde rijtuigen zijn op 7 juli 2020 per dieplader naar het terrein van sloper Beelen in Vlaardingen overgebracht. De rijtuigen ABv 4262 041 en Bv1 4263 016 zijn in augustus 2020 in stam 7521 geplaatst, waarmee het stam 7621 is geworden. De 7621 is op 14 augustus 2020 afgeleverd.
 • Op 2 augustus 2019 botst de 1766 met DD-AR stam 7314 ter hoogte van Joppe met een boom, die als gevolg van slecht weer op het spoor is gevallen. De locomotief en stam zijn onderweg als trein van Deventer naar Zutphen. Door de botsing wordt de neus van de locomotief beschadigd. Zo raken diverse kabels, een raam en de kast om de typhoon beschadigd. De stam wordt na het opruimen van de boom naar overgebracht. Gezien de te verwachte levensduur van de locomotief, wordt besloten om de locomotief en stam terzijde te stellen. Dit vindt plaats op 7 augustus 2019. Op 9 augustus 2019 worden de locomotief en rijtuigen van de stam naar Amersfoort overgebracht.
 • Op 2 januari 2020 ontspoort stam 7506 ter hoogte van het opstelterrein Den Haag Binckhorst. Het is samen met de 7534 onderweg als trein 1734 van Enschede naar Den Haag. Als gevolg van een in werking zijnde blokkenrem, waarbij de remblokken volledig zijn versleten, ontspoort het eerste draaistel onder het ABvk rijtuig. Twee wielen van dit draaistel raken oververhit en krijgen vlakke plaatsen. De machinist was niet op de hoogte dat de blokkenrem in werking was. Op een wissel ontspoort het rijtuig uiteindelijk. Na hersporing op 3 januari 2020 wordt de stam naar Leidschendam overgebracht voor inspectie. Op 8 februari 2020 gaat de stam naar de Haarlemse werkplaats. Op 26 februari 2020 is de stam weer afgeleverd door de werkplaats.
 • Op 24 november 2023 raakt de mBk van stam 7529 beschadigd door brand. De stam is onderweg als trein 300575 van Utrecht naar Groningen. De stam wordt na de bluswerkzaamheden naar Onnen gesleept. Op 29 maart 2024 wordt bekend dat de mBk 4268 029 vervangen zal gaan worden door mBk 4268 006 van stam 7506. Hiertoe worden beide stammen naar Haarlem overgebracht. Op 10 juli 2024 is stam 7529 met mBk 4268 006 door de 17 van Strukton van Haarlem naar Onnen gesleept.


Bakwisselingen

Het grote voordeel van het systeem van treinstammen is dat er redelijk snel een rijtuig kan worden uitgewisseld in geval van schade of onderhoud. De stammen veranderen hierdoor redelijk vaak van samenstelling. In 2005 heeft een grote omwisselactie plaatsgevonden van rijtuigen, opdat de rijtuigen die qua revisietermijn bij elkaar in de beurt zitten, nu in één stam zitten.


 • Nadat de Bvk 270 7072 beschadigd was geraakt door brand in december 2006, werd de plaats van dit rijtuig in genomen door Bvk 270 7061. Dit rijtuig was over na de proeven met ATB++. Het stamnummer wijzigde daarop van 7872 naar 7861. De samenstelling was als nu als volgt: Bvk 270 7061 + ABv 380 7574 + Bv 280 7294 + mABk 390 7749.
 • Tussen maart 2024 en juli 2024 is de mBk 4268 029 van stam 7529 vervangen door mBk 4268 006 van stam 7506.


Bakwisselingen ten behoeve van revisie

Ten behoeve van de revisie die in 2011 begint, zullen een aantal bakwisselingen plaats vinden. Op deze manier worden rijtuigen van gelijke leeftijd in een stam geplaatst met motorrijtuig. Deze stammen zullen als eerst gereviseerd gaan worden.

 • Op 24 april 2011 een bakwisseling plaats gevonden tussen stam 7402 en stam 7810. De beide Bvk rijtuigen zijn uitgewisseld. Door de bakwisseling is de 7402 gewijzigd in 7802 en de 7810 in 7410. De 7402 bestond uit de Bvk 270 7002 - ABv 380 7513 - Bv 280 7214 - Bv 380 7508 - locomotief 1701. De 7810 bestond uit de mABk 390 7701 - Bv 280 7207 - ABv 380 7501 - Bvk 270 7010.
 • Op 23 juli 2011 vond een bakwisseling plaats tussen stam 7401 en stam 7822. De beide Bvk rijtuigen zijn uitgewisseld. Door de bakwisseling is de 7401 gewijzigd in 7801 en de 7822 in 7422. De 7401 bestond uit de Bvk 270 7001 - ABv 380 7503 - Bv 280 7211 - Bv 280 7201 - locomotief 1708. De 7822 bestond uit de mABk 390 7738 - Bv 280 7206 - ABv 380 7502 - Bvk 270 7022.
 • Op 3 augustus 2011 vond een bakwisseling plaats tussen stam 7409 en stam 7876. De beide Bvk rijtuigen zijn uitgewisseld. Door de bakwisseling is de 7409 gewijzigd in 7809 en de 7876 in 7476. De 7409 bestond uit de Bvk 270 7009 - ABv 380 7533 - Bv 280 7270 - Bv 280 7236 - locomotief 1721. De 7876 bestond uit de mABk 390 7750 - Bv 280 7301 - ABv 380 7546 - Bvk 270 7076. Op 24 september 2011 is deze bakwisseling weer ongedaan gemaakt.
 • Op 1 oktober 2011 vond een bakwisseling plaats tussen stam 7815 en stam 7430. De beide Bvk rijtuigen zijn uitgewisseld. Door de bakwisseling is de 7815 gewijzigd in 7415 en de 7430 in 7830. De 7815 bestond uit de mABk 390 7736 - Bv 280 7203 - ABv 380 7524 - Bvk 270 7015. De 7430 bestond uit de Bvk 270 7030 - ABv 380 7505 - Bv 280 7256 - Bv 280 7255 - locomotief 1703.


 • Op 27 augustus 2012 vond een bakwisseling plaats tussen de 7816 en 7426. Hierbij zijn de Bvk en ABv rijtuigen gewisseld. Door de bakwisseling is de 7816 stam 7416 geworden en de 7426 stam 7826. De 7816 bestond uit de mABk 390 7714 - Bv 280 7238 - ABv 380 7559 - Bv 270 7016. De 7426 bestond uit de Bvk 270 7026 - ABv 380 7536 - Bv 280 7296 - Bv 270 7257 - locomotief 1719.


 • Op 29 maart 2013 werd de terzijde gestelde stam 7412 in Haarlem binnen genomen om de rijtuigen Bv 280 7253 en Bvk 270 7012 te wisselen met de afgevoerde Bv 280 7508 en Bvk 270 7061.
 • Begin oktober 2013 wordt bekend dat de ABv 380 7531 uit stam 7865 wordt vervangen door ABv 380 7563 uit stam 7417. De ABv 7563 is een ABv2, maar verschilt niet met een ABv1. Het rijtuig zal ook als ABv1 genummerd gaan worden.


Afvoer

Als gevolg van bots/brandschade zijn per 27 april 2010 3 rijtuigen terzijde gesteld. Het zijn de Bv 280 7208 (brandschade Zwolle, 2006), Bvk 270 7040 (botsschade Leidschendam, 2009) en Bvk 270 7079 (botsschade Halfweg, 2009). In september 2011 worden de beschadigde rijtuigen Bvk 270 7041, Bvk 270 7072, Bv 280 7272 en ABv 380 7555 naar Amersfoort afgevoerd. Hier blijven de rijtuigen in afwachting van hun herstel. Rijtuig Bvk 270 7041 is in Haarlem gebruikt als proefrijtuig voor de revisie van de overige rijtuigen. In oktober 2014 zijn de rijtuigen van hun draaistellen gelicht en naast het spoor geplaatst. Na bijna drie jaar van stilte aan het afvoerfront, komt daar in 2012 weer verandering in. Naast de tijdelijk terzijde gestelde stammen serie 7400, wordt in februari 2013 Bv 280 7508 afgevoerd. Het rijtuig heeft op 9 februari 2013 lichte brandschade opgelopen. Toch wordt het rijtuig niet hersteld en in revisie genomen. Het rijtuig wordt bestempeld als te afwijkend na zijn ombouw uit een ABv rijtuig. Op 17 juli 2014 wordt rijtuig Bv 280 7508 van de Zaanstraat naar Haarlem gesleept. Hier zal bekeken worden of het rijtuig hersteld kan worden en weer als ABv afgeleverd kan worden. Op 14 december 2014 wordt het weer als ABv herstelde rijtuig door locomotief 1732 overgebracht van Haarlem naar de Zaanstraat. Op 22 februari 2015 is het rijtuig in dienst gesteld als onderdeel van stam 7335. In maart 2013 wordt rijtuig Bvk 270 7061 afgevoerd. Het rijtuig is eerder in maart 2013 binnen genomen voor revisie. Tijdens de werkzaamheden bleek het rijtuig te krom te zijn. Dit als gevolg van het ongeval dat het rijtuig had op 24 december 1993. In februari 2015 wordt een deel van de kop van het rijtuig gesneden. De kop wordt boven de frontseinen afgesneden tot voorbij de cabinedeuren. De kop zal gebruikt worden om de beschadigde kop van de mBvk 4268 024 van stam 7524 te vervangen. Na de voltooiing van de revisie en herindienststelling, blijven er zes Bvk rijtuigen over. Deze zullen worden afgevoerd. Het zijn de Bvk rijtuigen 270 7011, 270 7013, 270 7016, 270 7018, 270 7019 en 270 7078. De Bvk rijtuigen 270 7011 en 270 7018 zijn in december 2014 in Amersfoort gestald en de andere vier rijtuigen blijven in de Zaanstraat achter.

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden bij de Amersfoortse werkplaats, worden op 22 september 2017 de rijtuigen Bvk 270 7072 en Bv 280 7272 samen met de rijtuigen DDM-1 Bv 26-37 401, Bv 26-37 402 en ABv 26-37 634 van Amersfoort naar de HCT-terminal overgebracht in de Houtrakpolder. Hier worden de rijtuigen ontdaan van draaistellen en naast het spoor neer gezet. Op 26 september 2017 worden de in Amersfoort staande rijtuigen ABv 380 7555, Bvk 270 7041, en weer op draaistellen gezet. Op 28 september 2017 gaan de rijtuigen samen met de DDM-1 rijtuigen Bv 26-37 403 en Bv 26-37 405 naar de Houtrakpolder. Stam 7343 wordt in januari 2018 afgevoerd, omdat de bijbehorende locomotief (de 1730) niet hersteld wordt. In november 2018 loopt locomotief 1734 schade op. De bijhorende stam 7344 wordt samen met de locomotief naar Maastricht in afwachting van herstel. Nadat in oktober 2017 de drie onbeschadigde rijtuigen van stam 7524 vanuit Haarlem naar de Houtrakpolder, wordt ruim een jaar later, in november 2018, ook de mBk naar de Houtrakpolder overgebracht. In 2019 wordt stam 7344 afgevoerd, omdat locomotief 1734 niet wordt hersteld van de opgelopen smeltschade als gevolg van oververhitting. De stammen 7343 en 7344 worden op april 2019 van Maastricht naar Eindhoven overgebracht om onderdelen af te staan. Op 13 juni gaat de 203-4 van VolkerRail met de drie rijtuigen van DDM-1 stam vanuit het Amsterdamse via Amersfoort naar Eindhoven. Hier wordt DD-AR stam 7344 opgepikt. Vervolgens wordt er doorgereden naar Maastricht. Op 14 juni 2019 zijn de locomotieven 1738 + 1774 + 1777 + DD-AR stam 7344 en de remrijtuigen van de stam DDM-1 7207 door de V100 203-4 van VolkerRail uit Maastricht naar de Houtrakpolder overgebracht. Op 18 juni 2019 wordt de stam 7343 vanuit Eindhoven naar de Houtrakpolder overgebracht door de 203-5.

Op 7 augustus 2019 wordt stam 7314 terzijde gesteld. De locomotief van deze stam, de 1766, heeft schade opgelopen na een aanrijding met een boom. Op 9 augustus 2019 wordt de stam naar het opstelterrein van de voormalige hoofdwerkplaats Amersfoort overgebracht. Op 14 augustus 2019 is stam 7377 met locomotief 1736 terzijde gesteld. Op 13 augustus hadden zij een aanrijding in Nunspeet met een auto, waarbij er lichte schade ontstaat aan de Bvk 270 7077. Nog dezelfde dag gaat de stam naar het opstelterrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. In augustus 2019 zijn ook de stammen 7315 en 7334 terzijde gesteld. Stam 7315 is defect en op 7 augustus 2019 naar Maastricht overgebracht. Stam 7334 kampt met een veiligheidsstoring in de deuren. De stam wordt naar Maastricht overgebracht voor herstel, maar daar wordt van af gezien. Hier wordt op 25 augustus 2019 besloten om de stammen 7315 en 7334 en de loocmotieven niet te herstellen. De beide locomotieven en hun stammen worden op 26 augustus 2019 overgebracht vanuit Maastricht naar het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. In november 2019 wordt bekend dat de mBvk 4268 024 niet hersteld zal worden en als plukrijtuig gebruikt zal worden. De twee rijtuigen Abv 4262 041 en Bv1 4263 016 zullen in een vierdelige stam worden geplaatst om deze te verlengen tot een zesdelige stam. Het rijtuig ABvk 4264 052 zal reserve worden. Op 25 november 2019 worden de rijtuigen van stam 7377 van Amersfoort naar Eindhoven overgebracht. In november 2019 worden de stammen 7310 en 7342 in Amersfoort terzijde gesteld. Op 2 december 2019 zijn beide stammen naar de Dijksgracht gegaan, waarbij de locomotieven van de stammen 1763 (7310) en 1756 (7342) met de Bvk-rijtuigen later naar Amersfoort zijn gegaan. De tussenrijtuigen zijn op de Dijksgracht achtergebleven. Op 11 december 2019 rijden de stammen 7339 (met locomotief 1739) en 7374 (met locomotief 1764) hun laatste diensten in de serie 7000. Op 12 december 2019 gaan beide stammen naar de Dijksgracht. Na trein 7069 te hebben gereden op 13 december 2019 wordt stam 7317 met locomotief 1733 naar Maastricht gestuurd voor onderhoud, dat niet meer wordt uitgevoerd. Op 13 december 2019 rijdt stam 7336 met locomotief 1732 voor het laatst. Zij rijden als laatste trein 7090. Stam 7337 met locomotief 1741 rijdt op 13 december 2019 eveneens de laatste ritten. Als laatste wordt trein 7672 gereden. Stam 7338 met locomotief 1743 rijdt ook in de serie 7600 op deze dag. Hun laatste trein is de 7684. Stam 7376 met locomotief 1749 mag op 13 december 2019 nog een dienst doen in een intercity-verbinding. Zij rijden in de serie 3600. Na aankomst in 's-Hertogenbosch als trein 3688 wordt de stam naar Maastricht gestuurd voor onderhoud, wat niet meer wordt uitgevoerd. Op 14 december 2019 beëindigd stam 7375 met locomotief 1737 hun actieve dienst na het rijden van trein 7090. Stam 7336 uit Deventer en stammen 7337 en 7338 uit Nijmegen gaan op 14 december 2020 naar de Dijksgracht. Op 15 december 2019 rijdt stam 7335 met locomotief 1748 nog de treinen 7034 en 7033. Na uitloop in Almelo wordt de stam naar Zutphen gestuurd, waar wordt gecombineerd met stam 7375 en locomotief 1737. Via Zwolle, waar een ontmoeting plaats vindt van de afscheidsrit van het DDM-1 van de NVBS, wordt er naar de Dijksgracht gereden. Op 16 december 2019 gaat stam 7317 met locomotief 1733 vanuit Maastricht naar de Dijksgracht. Als laatste stam wordt de 7376 met locomotief 1749 naar de Dijksgracht gestuurd. Op 16 december 2019 vertrekt de stam in de avond uit Maastricht. In de nacht komt de stam aan op de Wategraafsmeer. In de ochtend van 17 december 2019 gaat de stam naar de Dijksgracht. Om ruimte te hebben en rekening houdend met mogelijke verkoop worden de locomotieven en stuurstandrijtuigen van de tussenrijtuigen losgekoppeld. Deze combinaties worden in Amersfoort opgeslagen. Op 16 december 2019 zijn de rijtuigen en locomotieven 1779 + 6901 + 1731 + 1764 + 7039 + 6905 + 7074 + 1759 van de Dijksgracht naar Amersfoort gegaan. Als gevolg van koppelproblemen worden de stammen 7317 en 7376 apart van elkaar op 16 en 17 december 2019 van Maastricht naar de Dijksgracht overgebracht. Op 23 december 2019 sleept de VolkerRail V100 203-5 de locomotieven en rijtuigen 1741 + Bvk 7037 + 1737 + ABvk 7075 + 1748 + Bvk 7213 + Bvk 7035 + 1751 de Dijksgracht naar Amersfoort. Op 16 januari 2020 zijn de rijtuigen van stam 7377 van Eindhoven naar Amersfoort overgebracht. Hier is het rijtuig Bvk 7077 afgekoppeld. De twee andere rijtuigen zijn naar de Dijksgracht overgebracht. Op 3 maart 2020 worden de drie rijtuigen van stam 7524 van de Houtrakpolder naar Haarlem overgebracht met behulp van locomotief 203-4 van VolkerRail en de uit Amersfoort afkomstige rijtuigen Bv 280 7295 + Bv 280 7290 uit stam 7373 en de rijtuigen Bv 280 7265 + Bv 280 7287 uit stam 7315. Op de Dijksgracht werd onderweg kopgemaakt. Na het afleveren van de rijtuigen DDZ werden de vier rijtuigen DD-AR op de Dijksgracht geplaatst. Op 18 juni 2020 zijn de rijtuigen ABvk 270 7073 + ABvk 270 7015 + Bvk 270 7017 + ABvk 270 7077 door de V100 203-4 van VolkerRail van Amersfoort naar Eindhoven overgebracht om geplukt te worden van onderdelen. De rijtuigen ABvk 4264 052 en mBvk 4268 024 uit stam 7524 worden in juni en juli 2020 ontdaan van nog bruikbare onderdelen, evenals de cabine. Op 20 juli 2020 zijn de geplukte rijtuigen ABvk 270 7077 + ABvk 270 7073 + Bvk 270 7017 + ABvk 270 7015 door de 203-4 van VolkerRail naar Amersfoort gebracht vanuit Eindhoven. Vanuit Amersfoort zijn de rijtuigen Bvk 270 7010 en ABvk 270 7042 door de 203-4 van VolkerRail naar Eindhoven gebracht om geplukt te worden. In de ochtend van 30 juli 2020 zijn de rijtuigen ABvk 270 7038 + Bvk 270 7035 + ABvk 270 7075 + ABvk 270 7076 van Amersfoort naar Eindhoven overgebracht door de 203-5 van VolkerRail. Hier zullen de vier rijtuigen worden ontdaan van nog bruikbare onderdelen. Op de terugweg naar Amersfoort nam de 203-5 van VolkerRail de geplukte rijtuigen Bvk 270 7010 en Bvk 270 7042 vanuit Eindhoven mee. Op 19 augustus 2020 worden de rijtuigen Bvk 270 7037 + ABvk 270 7036 door de 203-1 van VolkerRail van Amersfoort naar Eindhoven gebracht voor het plukken van onderdelen. De geplukte rijtuigen ABvk 270 7076, ABvk 270 7075, ABvk 270 7035 en Bvk 270 7038 kwamen op deze dag terug uit Eindhoven en werden naar Amersfoort gebracht. Op 25 augustus 2020 zijn de rijtuigen Bv 280 7300 en Bv 280 7302 van de Dijksgracht naar Amersfoort overgebracht door de 203-2 van VolkerRail. Op 2 september 2020 zijn de geplukte rijtuigen Bvk 270 7037 + ABvk 270 7036 van Eindhoven naar Amersfoort overgebracht. Op 21 december 2020 zijn door de 203-4 van VolkerRail de rijtuigen ABvk 270 7015 + Bvk 270 7017 + ABvk 270 7073 + ABvk 270 7042 + ABvk 270 7075 + ABvk 270 7076 van Amersfoort naar de TMA terminal overgebracht. Later op de dag van 21 december 2020 sleept de 203-5 van VolkerRail de rijtuigen Bvk 270 7010 + Bvk 270 7035 + Bvk 270 7037 + ABvk 270 7038 + ABvk 270 7077 van Amersfoort naar de TMA terminal in de Houtrakpolder. Op 9 januari 2021 zijn de rijtuigen Bv 280 7260, Bv 280 7265, Bv 280 7277, Bv 280 7278, Bv 280 7281, Bv 280 7285, Bv 280 7287, Bv 280 7290 en Bv 280 7295 van de Dijksgracht naar de USA terminal in de Houtrakpolder overgebracht. Op 22 januari 2021 gaan alle rijtuigen (9 rijtuigen Bv en 12 rijtuigen Bvk) van de USA terminal naar de TMA terminal. Op 17 februari 2021 zijn de rijtuigen Bv 280 7267 + ABv 380 7508 + Bv 280 7259 + Bv 280 7298 + Bv 280 7280 + ABv 380 7575 door de 1824 + 706 van de Dijksgracht naar de Houtrakpolder overgebracht. Door de 706 zijn de rijtuigen bij de TMA terminal geplaatst. Op 10 maart 2021 zijn de rijtuigen Bv 280 7289 + Bv 280 7279 en Bv 280 7268 + Bv 280 7263 door de 1756 van Strukton van de Dijksgracht naar de TMA terminal overgebracht. Het laatste deel van de reis geschiedde achter de 704. De laatste rijtuigen zijn op 18 maart 2021 van de Dijksgracht gehaald en overgebracht naar de TMA terminal. Dit zijn de rijtuigen Bv 280 7288 + Bv 280 7264, ABv 380 7577 + Bv 280 7296, Bv 280 7246 + Bv 280 7233, Bv 280 7286 + ABv 380 7574, Bv 280 7284 + Bv 280 7282. De rijtuigen worden getrokken door de locomotieven 1756 en 704 van Strukton.

Op 2 februari 2021 zijn de rijtuigen ABvk 270 7034 + Bv 280 7300 + Bv 280 7302 + ABvk 270 7074 vanuit Amersfoort naar Haarlem overgebracht. Op 4 augustus 2021 zijn de rijtuigen ABvk 270 7074 + Bv 280 7300 + Bv 280 7302 achter de 1756 van Strukton overgebracht van Haarlem naar Roosendaal. Achter de voormalige werkplaats worden de rijtuigen op diepladers geplaatst en overgebracht naar het terrein van de politie academie in Ossendrecht. Hier zullen de rijtuigen gebruikt worden voor oefeningen door hulpdiensten. Op 7 december 2021 is rijtuig Bvk 270 7034 door de Strukton 30300 van Haarlem overgebracht naar de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort.

De afvoer van de stammen DDZ is gepland voor 2028.


Tijdelijke terzijdestelling

Rijtuig Bv 280 7234 liep in april 2003 brandschade op. Als gevolg van een overschot aan rijtuigen, is het rijtuig niet hersteld. Het rijtuig is in Haarlem gebruikt als plukrijtuig. In februari 2006 is het rijtuig naar het opstelterrein Bokkeduinen in Amersfoort overgebracht. Het rijtuig keert op terug naar Haarlem waar het wordt hersteld. In februari 2009 wordt het rijtuig afgeleverd.

Door de terugloop van het aantal reizigers en het verder gaan van het revisieproces zullen met ingang van dienstregelingsjaar 2013 op 9 december 2012 in totaal dertien stammen 7400 terzijde gesteld gaan worden. Op het laatste moment werd afgezien van het in een keer terzijde stellen van de stammen als gevolg van defecten bij SLT en SGM door het winterweer. De stammen zullen geleidelijk terzijde gesteld gaan worden. Van deze stammen zullen enkele tussenrijtuigen gebruikt gaan worden in het revisieproces. Zo kunnen de vierwagenstammen verlengd worden tot zeswagenstammen. De terzijde gestelde stammen zullen ongeveer een jaar aan de kant blijven staan, alvorens hun tussenrijtuigen af te staan en gereviseerd te worden. De rijtuigen zullen op de Zaanstraat en Dijksgracht geparkeerd worden.

Op 9 december 2012 zijn de stammen 7411 te Amsterdam Zaanstraat, 7413 en 7437 te Leidschendam terzijde gesteld met defecten. Op 14 december 2012 werd stam 7438 terzijde gesteld. De 7443 is op 22 december 2012 terzijde gesteld op de Zaanstraat. De 7415 is op 2 januari 2013 terzijde gesteld. De 7410 en 7418 zijn op 9 januari 2013 terzijde gesteld. Op 14 januari 2013 is stam 7412 terzijde gesteld. Op 22 januari 2013 werd de 7417 terzijde gesteld. Beide stammen werden in Haarlem verzameld en zullen op de Dijksgracht opgesteld gaan worden. De stammen 7416 en 7444 werden op 11 februari 2013 terzijde gesteld met defecten op de Watergraafsmeer. Dit waren de laatste stammen die eigenlijk per 9 december 2012 aan de kant gezet zouden gaan worden. Met het wijzigingsblad van april zullen er geen diensten meer gesteld worden voor deze stammen. Bij defecten of onderhoud zullen de stammen terzijde gesteld gaan worden. Enkele treinstammen zijn op diverse plaatsen gestald na hun terzijdestelling. Zo zijn de stammen 7435, 7439 en 7474 in Amersfoort gestald. Op 27 juni 2013 gingen de stammen op eigen kracht naar de Dijksgracht. De 7434 werd op 29 mei 2013 van Zwolle naar de Dijksgracht gesleept. Op 27 juni 2013 werden de stammen naar Amsterdam overgebracht. In Nijmegen zijn de stammen 7436 en 7476 gestald. De 7436 is afkomstig uit Eindhoven, waar deze op 1 mei 2013 is neergezet met een defecte tractiemotor van locomotief 1717. De 7476 ging op 25 april 2013 aan de kant. Op 3 juni 2013 zijn beide stammen door de 6412 naar Amersfoort gesleept en officieel terzijde gesteld. Op 28 juni 2013 zijn de stammen door een V100 van VolkerRail naar de Dijksgracht gesleept. Op 31 mei 2013 gingen 7 stammen officieel terzijde.

De treinstammen die op de Zaanstraat zijn terecht gekomen, zijn ontdaan van hun locomotief en apart gezet. Uit deze sleep rijtuigen zijn twee rijen gemaakt. De ene rij is bestemd voor de revisie en de andere voor afvoer. In deze rij zitten ook alle Bvk rijtuigen die niet voor revisie in aanmerking komen. Op 19 juni 2013 werden 13 Bv en Bvk rijtuigen van de Zaanstraat naar de Dijksgracht gesleept. Twaalf rijtuigen gingen van de Dijksgracht naar de Zaanstraat. Op de Zaanstraat staan vanaf dat moment 27 rijtuigen voor revisie. Op 1 juli 2013 zijn 9 rijtuigen die op de Dijksgracht staan aangewezen voor revisie. Op 2 juli 2013 zijn de rijtuigen naar de Zaanstraat overgebracht. Dit waren de Bvk 270 7039 + 1724 + 1715 + Bvk 270 7035 + ABv 380 7559 + Bv 280 7257 + ABv 380 7569 + Bv 280 7293 + Bv 280 7271 + ABv 380 7554 + Bv 280 7275 + ABv 380 7562 + Bv 280 7247. De combinatie van Bvk + loc + loc + Bvk zal gebruikt worden als trekkracht voor overbrengingen. Op 26 en 27 november 2013 zijn in totaal 60 rijtuigen naar de Amsterdamse Westhaven (Amsterdam Container Terminal) overgebracht voor stalling. De rijtuigen zijn bestemd om afgevoerd te worden. De rijtuigen zijn afkomstig van de Dijksgracht. Zo werden in een sleep onder andere de Bv 280 7246 + Bvk 270 7073 + Bv 280 7262 + Bv 280 7260 + Bvk 270 7042 + Bvk 270 7036 + Bvk 270 7074 + Bv 280 7300 + Bvk 270 7044 + ABv 380 7576 + Bv 280 7302 + Bv 280 7264. Een andere sleep bestond onder andere uit Bvk 270 7015. De rijtuigen moeten van de Dijksgracht weg om ruimte te maken voor treinstellen V250. Met de rijtuigen worden vanaf de Houtrakpolder geregeld conditieritten gereden.


De treinstammen serie 7800 zullen na 8 juli 2013 geleidelijk terzijde worden gesteld. Een aantal van de rijtuigen zit aan het eind van de revisietermijnen. De stammen zullen aan de kant gaan wanneer zij onderhoud nodig hebben of defect raken. Op deze manier zullen de stammen op dezelfde, geleidelijke wijze aan de kant gaan als de stammen serie 7400 na 8 april 2013. De eerste twee stammen die aan de kant zijn gezet, zijn de 7832 en 7867. Zij zijn defect en staan in 's Hertogenbosch opgesteld. De 7832 zal door de 7867 naar Haarlem gesleept worden in afwachting van revisie. De 7867 gaat dan naar Amersfoort voor stalling. Dit gebeurde op 13 juli 2013. Op 18 juli 2013 is de stam verplaatst van Amersfoort Goederen naar de Bokkeduinen. Op 30 augustus is de stam naar Haarlem gebracht door de VolkerRail 203-1. Rond 1 augustus 2013 zullen twee stammen aan de kant gaan en uiterlijk 1 september gaan de laatste twee stammen aan de kant. Als derde stam is de 7860 op 29 juli 2013 tijdelijk terzijde gesteld. Op 22 juli 2013 had het zijn laatste rit gereden en was met een defect bij de Zaanstraat geparkeerd. De 7848 is de vierde stam die tijdelijk aan de kant is gezet op 29 juli 2013 en heeft op 26 of 27 juli 2013 zijn laatste ritten gereden. Op 29 juli 2013 is ook de 7846 aan de kant gezet, nadat het al eerder op Amersfoort Bokkeduinen is geplaatst. De stam was toe aan onderhoud. Op 28 juli 2013 is de stam al naar de Dijksgracht gereden, evenals de 7848. Op 31 juli 2013 werd de 7860 van de Zaanstraat naar de Dijksgracht gereden. Als laatste reed de 7866 op 31 juli 2013 zijn laatste ritten en ging aan het eind van de dag naar Amersfoort.

Nummer Terzijdestelling Bvk ABv Bv Bv Locomotief
7410 9 januari 2013 270 7010 380 7574 280 7279 280 7280 1710
7411 9 december 2012 270 7011 380 7533 280 7270 280 7236 1725
7412 14 januari 2013 270 7012 380 7566 280 7286 280 7253 1708
7413 9 december 2012 270 7013 380 7553 280 7254 280 7266 1701
7414 4 februari 2013 270 7014 380 7561 280 7292 280 7233 1702
7415 2 januari 2013 270 7015 380 7558 280 7256 280 7255 1703
7416 11 februari 2013 270 7016 380 7559 280 7296 280 7257 1723
7417 22 januari 2013 270 7017 380 7563 280 7267 280 7269 1707
7418 9 januari 2013 270 7018 380 7564 280 7297 280 7251 1728
7419 8 maart 2013 270 7019 380 7560 280 7274 280 7268 1711
7434 21 april 2013 270 7034 380 7577 280 7291 280 7298 1719
7435 25 mei 2013 270 7035 380 7576 280 7302 280 7264 1715
7436 3 juni 2013 270 7036 380 7569 280 7293 280 7263 1717
7437 9 december 2012 270 7017 380 7535 280 7281 280 7265 1712
7438 14 december 2012 270 7038 380 7572 280 7285 280 7258 1709
7439 14 mei 2013 270 7039 380 7573 280 7261 280 7287 1724
7442 17 april 2013 270 7042 380 7544 280 7260 280 7262 1714
7443 22 december 2012 270 7043 380 7552 280 7273 280 7295 1727
7444 11 februari 2013 270 7044 380 7554 280 7275 280 7282 1705
7451 5 april 2013 270 7051 380 7568 280 7289 280 7259 1721
7473 17 april 2013 270 7073 380 7543 280 7278 280 7252 1722
7474 22 mei 2013 270 7074 380 7562 280 7300 280 7247 1704
7475 30 mei 2013 270 7075 380 7547 280 7288 280 7290 1720
7476 3 juni 2013 270 7076 380 7546 280 7246 280 7271 1716
7477 30 mei 2013 270 7077 380 7575 280 7276 280 7277 1713
7478 25 april 2013 270 7078 380 7571 280 7299 280 7284 1726
Nummer Terzijdestelling Bvk ABv Bv mABk naar Haarlem
7832 9 juli 2013 270 7032 380 7527 280 7244 390 7747 10 juli 2013
7846 29 juli 2013 270 7046 380 7530 280 7248 390 7717 9 september 2013
7848 29 juli 2013 270 7048 380 7542 280 7250 390 7720 2 oktober 2013
7860 29 juli 2013 270 7060 380 7538 280 7249 390 7723 9 september 2013
7866 31 juli 2013 270 7066 380 7549 280 7243 390 7725 14 augustus 2013
7867 9 juli 2013 270 7067 380 7534 280 7245 390 7731 30 augustus 2013

Voor het jaar 2014 zouden er 57 rijtuigen weer op de baan komen. Deze zouden tot 19 driedelige stammen geformeerd worden. Er bleven dan nog twee Bvk-rijtuigen over. Deze worden terzijde gesteld. De voormalige ABv 380 7508 zal ook weer terug verbouwd worden tot ABv. Om het tekort aan ABv-rijtuigen te voorkomen, zouden daarnaast 12 Bv-rijtuigen aangepast worden om als ABv-dienst te doen. Dit zal vanaf april 2014 plaats gaan vinden. In plaats daarvan zullen de Bvk-rijtuigen voorzien gaan worden van een eersteklasafdeling op de bovenverdieping. De rijtuigen moeten voor ze in dienst komen, eerst een revisie ondergaan. Op 17 januari 2014 zijn de eerste rijtuigen in Haarlem binnengekomen. Hier zal een begin gemaakt gaan worden met het dienstvaardig maken van de rijtuigen. In de loop van het project blijkt dat er geen 19 stammen op de baan komen, maar 18. De resterende vijf rijtuigen worden afgevoerd. De stammen worden genummerd als serie 7300, net zoals zij 20 jaar eerder in dienst kwamen.

Om de tijdelijk afgevoerde rijtuigen weer op de baan te krijgen, hebben zij toch een cascorevisie nodig. In een aantal Bv-rijtuigen zou een eersteklasafdeling worden gemaakt, omdat er te weinig ABv-rijtuigen zijn. Als eerste zullen de Bvk-rijtuigen behandeld gaan worden. Medio maart 2014 zal het eerste rijtuig, de Bvk 270 7075, in behandeling worden genomen in de hoofdwerkplaats Haarlem. Om de drie dagen zal een rijtuig in behandeling worden genomen, om zo de rijtuigen snel te kunnen behandelen. Er zullen in totaal 18 Bvk-rijtuigen in Haarlem worden opgeknapt. De rijtuigen kunnen dan weer een aantal jaren mee. De rijtuigen zullen niet opnieuw geschilderd gaan worden. Zij worden op slechte plekken bijgewerkt. Op 17 januari 2014 zijn de eerste rijtuigen (Bvk 270 7013 + Bvk 270 7017 + Bvk 270 7037 + Bvk 270 7039 + Bvk 270 7043 + Bvk 270 7076 + Bv 280 7263 + Bv 280 7282 + Bv 280 7286 + Bv 280 7295 + ABv 380 7508) opgehaald van de Amsterdam Container Terminal. Door VolkerRail zijn de rijtuigen naar de werkplaats Amsterdam Zaanstraat gebracht. Rijtuig Bvk 270 7075 was op 4 april 2014 buiten te zien na zijn opknapbeurt. Op 11 maart 2014 zijn er 8 rijtuigen vanaf de ACT Terminal in Amsterdam naar Amsterdam Zaanstraat gebracht door de VolkerRail V100 203-1. Het zijn de Bvk 270 7016 + Bvk 270 7010 + Bvk 270 7075 + Bvk 270 7038 + Bv 280 7278 + Bvk 270 7073 + Bv 280 7260 + Bv 280 7290. Dezelfde avond zijn de rijtuigen Bvk 270 7016 + Bvk 270 7010 + Bvk 270 7075 + Bvk 270 7017 + Bvk 270 7043 + Bvk 270 7039 naar Haarlem overgebracht. Op 24 maart 2014 zijn 5 Bvk-rijtuigen door de VolkerRail V100 203-5 vanuit de Houtrakpolder naar Amsterdam Zaanstraat gebracht. Op 1 april 2014 zijn de Bvk-rijtuigen Bvk 270 7014 + Bvk 270 7034 + Bvk 270 7035 + Bvk 270 7037 + Bvk 270 7042 + Bvk 270 7044 + Bvk 270 7078 vanuit de Houtrakpolder via Amsterdam Zaanstraat naar Haarlem gesleept door de VolkerRail V100 203-5. Op 8 april 2014 zijn de Bvk-rijtuigen Bvk 270 7075 + Bvk 270 7039 door de VolkerRail V100 203-1 vanuit Haarlem via Uitgeest naar Amsterdam Zaanstraat overgebracht. Met deze sleep gingen ook de gereviseerde rijtuigen ABv 4262 059 + Bv 4269 057 + ABv 4262 068 + Bv 4269 091 + ABv 4262 052 + Bv 4269 073 + ABv 4262 060 + Bv 4269 074 mee. Op 14 mei 2014 bracht de VolkerRail V100 203-5 vijf Bvk-rijtuigen over van Haarlem naar de Houtrakpolder. Dit waren de Bvk 270 7078 + Bvk 270 7044 + Bvk 270 7042 + Bvk 270 7037 + Bvk 270 7035. Met deze rit werden ook vier rijtuigen DDZ meegenomen. Het gaat om de rijtuigen ABv 4262 043 + Bv 4269 052 + ABv 4262 062 + Bv 4269 047. De locomotief nam in de avonduren zes DD-AR-rijtuigen mee terug naar de Zaanstraat. Het waren de rijtuigen Bvk 270 7039 + Bv 280 7284 + Bv 280 7296 + Bv 280 7289 + Bv 280 7279 + Bvk 270 7017. Deze rijtuigen gaan de stammen 7339 en 7317 vormen. Op 14 december 2014 is het herstelde ABv rijtuig 380 7508 door locomotief 1732 van Haarlem naar de Zaanstraat overgebracht. Hier wordt het rijtuig weer in een treinstam (de 7335) gerangeerd. Uiteindelijk wordt besloten om twaalf Bvk-rijtuigen te gaan voorzien van een eersteklasafdeling. Hiermee zullen het ABvk-rijtuigen worden. De Bv rijtuigen zullen daarop niet verbouwd worden met een afdeling eerste klas. Zes Bvk-rijtuigen zullen Bvk-rijtuig blijven, omdat er nog zes ABv-rijtuigen voor handen zijn. In het ABvk-rijtuig zal de bovenverdieping ingericht gaan worden voor de eerste klas. De banken zullen bekleed gaan worden met blauwe stof, zoals ook de banken in de ABv-rijtuigen bekleed zijn. Aan de buitenzijde wordt een blauwe streep aangebracht voor de eerste klas en naast de deur komt het cijfer 1.

Voor de rijtuigen die minder werk behoeven, zal in de werkplaats Amsterdam Zaanstraat werkzaamheden uitgevoerd gaan worden om de eerste stammen samen te stellen en in dienst te nemen. Zo worden van alle rijtuigen de buisbalgen vervangen. De rijtuigen zullen later in Haarlem behandeld gaan worden. Een aantal Bv-rijtuigen worden ook hier voorzien van een eersteklasafdeling. In maart/april zullen de eerste vier stammen in dienst komen, gevolgd door andere stammen. Als eerste zal stam 7338 op de baan komen, gevolgd door de 7373, 7376 en 7377. De vijfde en zesde stam zullen de 7334 en 7336 gaan worden. De 7338 is medio maart in behandeling genomen. Bv 280 7260 zal hier voorzien gaan worden van een eerste klas afdeling. Eind maart 2014 moet de stam op de baan komen. De 7373 krijgt Bv 280 7290, waarbij de eerste klas ingebouwd wordt. Ook deze stam moet eind maart klaar zijn. Van stam 7376 zal Bv 270 7246 de afdeling eerste klas krijgen. Stam 7377 krijgt met Bv 280 7302 een aangepast rijtuig. Het zal echter bij zes aangepaste Bv-rijtuigen blijven. Voor de overige stammen zullen 12 Bvk-rijtuigen voorzien gaan worden van een eersteklasafdeling. Deze is geheel op de bovenverdieping gesitueerd.

Medio juni 2014 zijn de meeste rijtuigen al aangepast, maar zijn er nog geen locomotieven om de stammen te trekken/duwen. Deze locomotieven zullen komen uit het bestand locomotieven die nog dienst doen met ICRm-rijtuigen of in de internationale treinen. De ombouw van de ICRm-rijtuigen bepaald wanneer er weer een DD-AR-stam afgeleverd gaat worden. Op 29 september 2014 heeft de eerste stam een proefrit naar Den Haag Hollands Spoor gemaakt. Stam 7338 met locomotief 1762 reed deze rit. Op 30 september 2014 wordt stam 7338 door de 1762 vanuit Amsterdam Zaanstraat naar Maastricht overgebracht. In Maastricht zal er in de werkplaats daar instructie worden gegeven aan het personeel. De DD-AR-stammen zullen daar namelijk onderhoud gaan krijgen in verband met ruimtegebrek in andere werkplaatsen. Op 14 oktober 2014 rijdt stam 7310 en locomotief 1763 een proefrit vanuit de Zaanstraat naar Den Haag. Deze was niet succesvol, zodat op 21 oktober nog een keer dezelfde rit verreden, dit keer met meer succes. Stam 7310 met locomotief 1763 wordt op 25 oktober 2014 naar Amersfoort overgebracht voor herinstructie aan het rijdend personeel. Op 30 oktober 2014 rijdt stam 7375 (Bv 280 7259 - Bv 380 7298 - ABvk 270 7075) met locomotief 1737 een proefrit van Amsterdam naar Den Haag. Op 2 november 2014 is de stam afgeleverd en overgebracht naar Nijmegen voor herinstructie. Op 5 november 2014 rijdt stam 7373 (Bv 280 7290 - Bv 380 7295 - ABvk 270 7075) met locomotief 1756 een proefrit van Amsterdam naar Den Haag. De rijtuigen zullen elk voorzien gaan worden van een NVR-nummer. De oorspronkelijke ABv-rijtuigen krijgt de nummerserie 94 84 416 40xx, de Bvk-rijtuigen krijgt de serie 94 84 416 50xx, de Bv-rijtuigen 94 84 416 60xx en de ABvk-rijtuigen krijgt de serie 94 84 416 70xx. De laatste twee cijfers zullen gelijk zijn aan de volgnummers van de oorspronkelijke nummering. De meeste stammen ondergaan na de herindienststelling nawerk in de werkplaats van Maastricht. De stammen worden veelvuldig geplaagd door deurstoringen en storingen in het laagspanningssysteem. Daarnaast stranden stammen als gevolg van vaste remmen. Vanaf begin april 2015 worden van de stammen de hoogspanningskasten in de Watergraafsmeer gereinigd. Deze zijn vuil geworden als gevolg van hun stilstand.

In de nacht van 6 op 7 december 2014 wordt stam 7339 met locomotief 1759 voor het eerst ingezet in de reizigersdienst. Hiermee komt met enige vertraging de eerste trein in dienst. De stam rijdt trein 14895 van Amsterdam Centraal naar Uitgeest. Op 7 december 2014 is de stam te zien in de serie 4800. Op 14 december 2014 zijn er 6 stammen in dienst gekomen. In de daaropvolgende maanden komen meer stammen in dienst. In februari 2015 zijn 15 stammen in dienst. Op 14 januari 2015 wordt stam 7342 als elfde stam afgeleverd door de werkplaats Amsterdam Zaanstraat. De stam kan niet ingezet worden vanwege deursluitingsproblemen. De zeventiende stam die in dienst komt, is de 7337 op 27 maart 2015. Op 7 april 2015 wordt de laatste stam in dienst gesteld, de 7336.

Locomotief 1764 is de reservelocomotief voor de DD-AR-stammen. In de nacht van 6 op 7 september 2015 wisselt locomotief 1764 met locomotief 1730 van stam 7374, waardoor loc 1730 reservelocomotief is. Midden september 2015 wordt loc 1733 in stam 7343 vervangen door loc 1730, waardoor loc 1733 de nieuwe reservelocomotief is. Lang houdt de loc dit niet vol, want eind september/begin oktober 2015 vervangt de loc 1733 locomotief 1767 van stam 7317, waardoor de 1767 nu reservelocomotief is. Deze blijft dit ook maar kort, aangezien eind oktober/begin november 2015 deze loc 1767 locomotief 1741 van stam 7337 vervangt. Hiermee wordt locomotief 1741 reservelocomotief en houdt dit langer vol dan de andere. Op 21 december 2016 wordt de 1741 gebruikt om de beschadigde 1767 te vervangen.

De stammen 7335 en 7338 worden in februari 2017 tijdelijk terzijde gesteld. De locomotieven van deze stammen hebben nieuwe onderdelen nodig, waarvan een lange levertijd is. Stam 7338 is samen met locomotief 1743 op 24 januari 2017 naar Maastricht gegaan. Op 20 februari 2017 wordt stam 7335 met locomotief 1748 naar Maastricht overgebracht. Tot de beide locomotieven hersteld zijn, blijven de stammen in Maastricht staan. In april 2017 wordt stam 7343 tijdelijk terzijde gesteld vanwege problemen met locomotief 1730. De stam kwam op 7 april 2017 naar Maastricht. Op 10 juli 2017 zijn de stammen 7335, 7338 en 7343 van Maastricht naar Heerlen gesleept voor opslag. In mei 2017 zijn de stammen 7339 en 7373 aan de kant gezet in Maastricht. Op 25 augustus 2017 keerde stam 7373 met locomotief 1762 terug in dienst. De stammen 7335, 7338 en 7343 keren in september 2017 terug naar Maastricht vanuit Heerlen. Op 13 januari 2018 wordt stam 7338 met locomotief 1743 afgeleverd na het herstel van de locomotief. Op 31 januari 2018 komt stam 7335 weer in dienst met locomotief 1748.

Nummer Indienststelling (A)Bvk (A)Bv Bv Locomotief
7310 14 december 2014 Bvk 270 7010 ABv 380 7574 Bv 280 7286 1763
7314 1 februari 2015 Bvk 270 7014 ABv 380 7576 Bv 280 7285 1766
7315 15 december 2014 ABvk 270 7015 Bv 280 7265 Bv 280 7287 1740
7317 21 december 2014 Bvk 270 7017 ABv 380 7577 Bv 280 7296 1767
7334 7 maart 2015 ABvk 270 7034 Bv 280 7277 Bv 280 7281 1757
7335 23 februari 2015 Bvk 270 7035 ABv 380 7508 Bv 280 7267 1748
7336 7 april 2015 ABvk 270 7036 Bv 280 7264 Bv 280 7288 1732
7337 27 maart 2015 Bvk 270 7037 ABv 380 7575 Bv 280 7280 1741
7338 11 januari 2015 ABvk 270 7038 Bv 280 7278 Bv 280 7260 1743
7339 7 december 2014 ABvk 270 7039 Bv 280 7289 Bv 280 7279 1759
7342 23 januari 2015 ABvk 270 7042 Bv 280 7284 Bv 280 7282 1756
7343 16 december 2014 ABvk 270 7043 Bv 280 7299 Bv 280 7297 1733
7344 30 januari 2015 Bvk 270 7044 ABv 380 7571 Bv 280 7262 1734
7373 14 december 2014 ABvk 270 7073 Bv 280 7295 Bv 280 7290 1762
7374 15 februari 2015 ABvk 270 7074 Bv 280 7268 Bv 280 7263 1730
7375 15 december 2014 ABvk 270 7075 Bv 280 7298 Bv 280 7259 1737
7376 14 december 2014 ABvk 270 7076 Bv 280 7233 Bv 280 7246 1749
7377 14 december 2014 ABvk 270 7077 Bv 280 7300 Bv 280 7302 1736

Op 17 december 2014 zijn Bvk-rijtuigen 270 7011 + 270 7018 door de VolkerRail V100 203-5 van de Zaanstraat naar Blerick overgebracht. Met dit transport werd ook het Plan K-rijtuig AB 7376 van Het Spoorwegmuseum meegenomen. In de avond werden de Bvk-rijtuigen naar Amersfoort overgebracht voor opslag. Het Plan K-rijtuig bleef in Blerick. Op 25 januari 2016 zijn de rijtuigen Bvk 270 7011 en Bvk 270 7018 van Amersfoort naar Nijmegen overgebracht door de VolkerRail V100 203-4. Op 4 september 2017 zijn de rijtuigen Bvk 270 7011 en Bvk 270 7018 van Nijmegen via Tilburg Goederen naar de Zaanstraat overgebracht door de 203-5 van VolkerRail. Uiteindelijk zijn de beide rijtuigen naar Amersfoort overgebracht.

In de zomer van 2017 zijn de stammen 7513 (juli 2017) en 7524 (juni 2017) tijdelijk aan de kant gezet. De beide stammen zijn defect en kunnen tijdelijk gemist worden in de omloop. Van de stammen worden de airco-units uitgebouwd en toegevoegd aan de reserve. Op deze manier kunnen defecte units snel gewisseld worden, wanneer deze defect raken door de hoge temperaturen in de zomer. Stam 7513 blijft na het demonteren van de units in Haarlem staan, terwijl de 7524 naar de Houtrakpolder wordt gebracht voor stalling. In het najaar van 2017 zullen de beide stammen de units weer terug krijgen en in dienst terug keren. Op 9 augustus 2017 wordt de 7513 van Haarlem naar de Watergraafsmeer gebracht. Op 10 augustus 2017 is de 7513 van de Watergraafsmeer naar Onnen overgebracht door de 7527. De 7502 raakt begin september 2017 defect als gevolg van een defecte oliekoeler. Op 9 september 2017 is de stam naar Heerlen overgebracht en tijdelijk terzijde gesteld. Eind mei 2018 keert de 7513 weer terug in dienst. De 7502 wordt op oktober 2018 naar Onnen gebracht voor herstel van de wisselrichter. Op 15 november 2018 gaat de 7502 van Onnen naar Haarlem. Hier zal de mBk voorzien gaan worden van nieuwe laagspanning bekabeling. Op 22 december 2018 is de 7502 afgeleverd.

In december 2020 komt het hele park tijdelijk aan de kant te staan als gevolg van trillingen bij hogere snelheden in de rijtuigen ABvk. Vanaf het najaar 2021 komt geleidelijk aan het gehele park weer in dienst, op drie vierdelige stammen na. Dit zijn de 7528, 7538 en 7542. De stammen zijn geplukt van onderdelen voor de overige 46 stammen. Op 5 februari 2022 zijn de drie stammen door de 1824 van Strukton van de werkplaats in Onnen naar het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort gesleept. Ook de 7506 gaat naar Amersfoort en wel op . Op 19 maart 2023 is de 7538 door Strukton naar Onnen gebracht om weer in dienst te worden gesteld. Op 1 september 2023 is stam 7538 weer in dienst gesteld.


Verkoop

In de zomer van 2019 probeert de NS om 16 stammen te verkopen. Het zijn de stammen DD-AR die vanaf het najaar van 2019 aan de kant zijn gezet. De te verkopen stammen zijn de 7310, 7314, 7315, 7317, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7342, 7373, 7374, 7375, 7376 en 7377. In 2020 worden de rijtuigen Bvk 270 7014 en Bvk 270 7039 verkocht aan Strukton.


Sloop

De drie rijtuigen die in april 2010 terzijde zijn gesteld, zijn in maart 2011 gesloopt. Het eerste rijtuig dat wordt gesloopt, is het rijtuig Bvk 270 7040. In de nacht van 18 op 19 maart 2011 is het samen met rijtuig Bv 280 7208 en rijtuig DDM-1 Bv 26-37 472 overgebracht van het revisiebedrijf Haarlem naar de Watergraafsmeer, alwaar het als een van de eerste rijtuigen DD-AR gesloopt zal gaan worden. Op 22 maart 2011 is het rijtuig gesloopt. Op 23 maart 2011 is het sloopvonnis voltrokken van rijtuig Bv 280 7208. In de nacht van 24 op 25 maart 2011 is het rijtuig Bvk 270 7079 en DDM-1-rijtuig Bvk 26-37 114 van revisiebedrijf Haarlem naar de Watergraafsmeer. De sloop van rijtuig Bvk 270 7079 werd nog dezelfde dag uitgevoerd, nadat het van zijn draaistellen was gelicht. Het vierde rijtuig wordt op 16 april 2015 gesloopt. Het is het restant van rijtuig Bvk 270 7061. Het rijtuig wordt op het terrein van het revisiebedrijf Haarlem gesloopt.


Vanaf 7 november 2017 zullen er 10 rijtuigen in Eindhoven gedemonteerd gaan worden. Na het plukken van onderdelen zullen de rijtuigen gesloopt gaan worden. Dit sloopcontract is gewonnen door DDM Demontage en voert het sloopwerk uit op het terrein van HKS Metals in het westelijk havengebied van Amsterdam. Dit zijn de rijtuigen ABv 380 7555, Bv 280 7272, Bvk 270 7011, Bvk 270 7013, Bvk 270 7016, Bvk 270 7018, Bvk 270 7019, Bvk 270 7041, Bvk 270 7072 en Bvk 270 7078. De Bvk 270 7011 en Bvk 270 7018 zijn op 24 en 25 oktober 2017 van de Zaanstraat via Amersfoort naar Eindhoven overgebracht. Op 9 november 2017 is de VR 203-5 met de Bvk 270 7019 + Bvk 270 7013 + Bvk 270 7078 + DDM-1 Bv 6841 + DDM-1 ABv 6625 van de Zaanstraat naar Eindhoven gereden. De drie stuurrijtuigen worden in Eindhoven onttakeld. De twee rijtuigen DDM-1 dienen als remrijtuigen. De rijtuigen Bvk 270 7011 en Bvk 270 7018 zijn op 5 december 2017 van Eindhoven naar de HCT terminal overgebracht in de Houtrakpolder door de 203-4 van VolkerRail. Hier worden alle geplukte rijtuigen verzameld in afwachting van doorvoer naar sloper HKS aan de Radarweg in het westelijk havengebied. Op 18 december 2017 zijn de rijtuigen Bvk 270 7013, Bvk 270 7019 en Bvk 270 7078 door de 203- van VolkerRail van Eindhoven naar de Houtrakpolder overgebracht. Het eerste rijtuig dat onder de slopershamer verdween, is de Bvk 270 7011. Dit rijtuig wordt op 15 januari 2018 per dieplader van de HCT Terminals naar HKS overgebracht. Dezelfde dag worden ook de rijtuigen Bvk 270 7013, Bvk 270 7018 en Bvk 270 7078 van de HCT terminals naar HKS gebracht. Op 29 januari 2018 zijn de rijtuigen Bv 280 7272, Bvk 270 7016, Bvk 270 7019 en Bvk 270 7072 van de HCT terminal naar sloper HKS vervoert. Op 5 februari 2018 zijn de rijtuigen ABv 380 7555 en Bvk 270 7041 van de Houtrakpolder per dieplader naar sloper HKS afgevoerd. Om ruimte te maken voor DM'90 worden op 1 oktober 2019 de rijtuigen van de stammen 7343 (ABvk 270 7043, Bv 280 7299 en Bv 280 7297) en 7344 (Bvk 270 7044, ABv 380 7571 en Bv 280 7262) naast het spoor geplaatst. Medio juni 2020 maakt de NS bekend dat er geen kopers zijn voor de stuurstandrijtuigen en dan deze gesloopt zullen gaan worden. Op 7 juli 2020 zijn de restanten van de rijtuigen ABvk 4264 052 en mBvk 4268 024 van stam 7524 per dieplader naar het terrein van sloper Beelen in Vlaardingen overgebracht vanuit de Haarlemse werkplaats.

Op 1 februari 2021 zijn 5 rijtuigen, de ABv 380 7571, Bv 280 7262, Bvk 270 70, Bvk 270 7044 en Bvk 270 70 vanaf de Houtrakpolder per schip overgebracht naar de Koggehaven in Vlaardingen. De rijtuigen worden op het terrein van Jansen Recycling gesloopt door sloper Vlasman. Op 8 februari 2021 zijn wederom 6 rijtuigen vanuit de Houtrakpolder per schip naar Vlaardingen overgebracht. Dit zijn de rijtuigen ABvk 270 7043, Bv 280 7260, Bv 280 7278, Bv 280 7277, Bv 280 7285 en Bv 280 7299. Op 1 maart 2021 worden tien rijtuigen per schip van Amsterdam naar Vlaardingen overgebracht. Het zijn drie rijtuigen Bvk en één ABv van het DDM-1 en zes rijtuigen DD-AR. De DD-AR rijtuigen zijn de Bv 280 7281, Bv 280 7265, Bv 280 7295, Bv 280 7290, Bv 280 7287 en Bv 280 7297. Op 15 maart 2021 worden wederom 10 rijtuigen afgevoerd per schip van Amsterdam naar Vlaardingen. Dit zijn 6 rijtuigen van het type Bvk. Zij hebben de nummers 270 7010, 270 7035, 270 7036, 270 7037, 270 7038 en 270 7077. De andere vier rijtuigen betreffen Bvk-rijtuigen DDM-1. Op 30 maart 2021 zijn 10 rijtuigen per schip afgevoerd naar Vlaardingen vanuit Amsterdam. Het zijn 5 rijtuigen Bvk, 3 rijtuigen Bv, 2 rijtuigen ABv. Het zijn de rijtuigen Bvk 270 7017, Bvk 270 7042, Bvk 270 7073, Bvk 270 7075, Bvk 270 7076, Bv 280 7259, Bv 280 7280, Bv 280 7298, ABv 380 7575 en ABv 380 7508. Op 20 april 2021 gaan wederom 10 rijtuigen vanaf de TMA terminal per schip naar Vlaardingen. Dit zijn de rijtuigen Bvk 270 7015, Bv 280 7263, Bv 280 7264, Bv 280 7267, Bv 280 7268, Bv 280 7279, Bv 280 7288, Bv 280 7289, Bv 280 7296 en ABv 380 7577. Op 25 mei 2021 worden wederom een aantal rijtuigen per schip naar Vlaardingen gebracht vanaf de TMA terminal. Dit zijn de rijtuigen ABv 380 7574, Bv 280 7233, Bv 280 7246, Bv 280 7282, Bv 280 7284 en 280 7286.


Museummaterieel

Van de 258 gebouwde rijtuigen, is er voorlopig een aangewezen voor museale doeleinden. Het rijtuig is verworven door Het Spoorwegmuseum.

 • Het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum te Utrecht heeft de beschikking over rijtuig ABv 380 7576.

ABv 380 7576

In maart 2020 verwerft het Spoorwegmuseum het rijtuig ABv 380 7576. Het rijtuig is op 24 april 2020 vanuit Amersfoort naar Blerick gebracht door de 1745.


Afleverdata

De rijtuigen kwamen van Aken via Heerlen in Maastricht aan. Vanuit daar vond de doorvoer plaats naar de Lijnwerkplaats Leidschendam. Vanuit hier werden de afleveringsproefritten gereden. Doordat enkele rijtuigen na hun aflevering gebruikt werden voor typebeproevingen, zijn zij later in dienst gesteld dan gebruikelijk.

Rijtuigen DD-AR ABv 380 7501 tot en met 380 7577

Nummer Aflevering In dienst In revisie (DDZ) Uit revisie (DDZ) In revisie (opknapbeurt) Uit revisie (opknapbeurt) Terzijde Sloop(rit)
380 7501 29 oktober 1991 24 maart 1992 5 mei 2011 21 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7502 29 oktober 1991 9 maart 1992 9 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7503 29 oktober 1991 19 februari 1992 27 september 2011 12 april 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7504 19 november 1991 4 februari 1992 31 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7505 19 november 1991 11 februari 1992 28 oktober 2011 23 april 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7506 21 januari 1992 22 oktober 1992 31 januari 2012 25 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7507 6 februari 1992 24 maart 1992 3 april 2012 16 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7508 6 februari 1992 25 februari 1992 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 30 maart 2021
380 7509 13 februari 1992 28 augustus 1992 16 maart 2012 20 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7510 13 februari 1992 6 mei 1992 1 september 2010 12 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7511 17 maart 1992 29 mei 1992 2 januari 2012 8 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7512 24 maart 1992 29 mei 1992 28 februari 2012 17 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7513 31 maart 1992 30 oktober 1992 4 mei 2012 29 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7514 14 april 1992 29 mei 1992 15 oktober 2012 17 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7515 24 april 1992 2 juni 1992 24 oktober 2012 26 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7516 5 mei 1992 19 mei 1992 6 november 2012 12 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7517 12 mei 1992 26 mei 1992 11 juni 2012 27 september 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7518 19 mei 1992 6 augustus 1992 2 juli 2012 17 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7519 4 juni 1992 10 juli 1992 19 november 2012 20 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7520 11 juni 1992 15 juli 1992 18 januari 2013 13 april 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7521 7 juli 1992 15 juli 1992 13 december 2012 21 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7522 7 juli 1992 4 augustus 1992 26 september 2012 22 december 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7523 22 juli 1992 29 augustus 1992 7 maart 2013 30 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7524 22 juli 1992 22 mei 1993 20 maart 2013 11 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7525 18 augustus 1992 24 september 1992 8 augustus 2012 14 november 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7526 18 augustus 1992 17 september 1992 28 december 2012 9 april 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7527 8 september 1992 14 oktober 1992 1 augustus 2013 23 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7528 8 september 1992 2 oktober 1992 24 november 2011 6 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7529 6 oktober 1992 31 oktober 1992 25 april 2013 16 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7530 6 oktober 1992 26 november 1992 9 september 2013 28 november 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7531 27 oktober 1992 2 december 1992 11 juli 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7532 27 oktober 1992 12 april 2013 4 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7533 17 november 1992 24 december 1992 27 oktober 2013 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7534 15 december 1992 30 augustus 2013 14 november 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7535 15 december 1992 n.v.t. n.v.t.
380 7536 22 december 1992 7 mei 2013 26 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7537 22 december 1992 7 mei 1993 30 november 2012 6 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7538 26 januari 1993 9 september 2013 6 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7539 26 januari 1993 2 juli 2013 29 september 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7540 2 februari 1993 14 februari 2013 6 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7541 9 februari 1993 27 augustus 2012 25 november 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7542 16 februari 1993 22 mei 1993 2 oktober 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7543 16 februari 1993 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7544 9 maart 1993 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7545 9 maart 1993 21 augustus 1993 30 mei 2012 17 september 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7546 18 maart 1993 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7547 30 maart 1993 18 mei 1993 24 januari 2014 juni 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7548 29 april 1993 9 september 1993 23 mei 2013 18 augustus 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7549 13 april 1993 18 mei 1993 15 augustus 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7550 29 april 1993 22 mei 1993 11 september 2012 6 december 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7551 29 april 1993 22 mei 1993 27 februari 2013 17 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7552 18 mei 1993 4 december 2013 juli 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7553 18 mei 1993 6 november 2013 maart 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7554 8 juni 1993 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7555 8 juni 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 mei 2009 5 februari 2018
380 7556 24 juni 1993 13 augustus 1993 18 juni 2013 20 september 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7557 24 juni 1993 19 juli 2012 30 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
380 7558 1 juli 1993 30 juli 1993 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7559 13 juli 1993 13 augustus 1993 4 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7560 28 juli 1993 28 augustus 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7561 3 augustus 1993 25 augustus 1993 6 november 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7562 19 augustus 1993 19 februari 1994 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7563 31 augustus 1993 10 september 1993 13 juni 2013 13 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7564 16 september 1993 14 februari 1994 4 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7565 16 september 1993 1 februari 2013 23 april 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7566 28 september 1993 n.v.t. n.v.t.
380 7567 30 september 1993 3 juni 2013 3 september 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7568 21 oktober 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7569 21 oktober 1993 n.v.t. n.v.t.
380 7570 28 oktober 1993 7 december 1993 2 april 2013 26 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7571 16 november 1993 13 december 1993 n.v.t. n.v.t. 5 november 2018 2 februari 2021
380 7572 18 november 1993 18 december 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
380 7573 30 november 1993 13 januari 1994 17 oktober 2013 12 april 2014 n.v.t. n.v.t.
380 7574 7 december 1993 19 januari 1994 n.v.t. n.v.t. 2 december 2019 25 mei 2021
380 7575 14 december 1993 2 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 30 maart 2021
380 7576 21 december 1993 20 januari 1994 n.v.t. n.v.t. 7 augustus 2019 n.v.t. (Spoorwegmuseum)
380 7577 11 januari 1994 14 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 16 december 2019 20 april 2021

Rijtuigen DD-AR Bv 280 7201 tot en met 280 7302

Nummer Aflevering In dienst In revisie (DDZ) Uit revisie (DDZ) In revisie (opknapbeurt) Uit revisie (opknapbeurt) Terzijde Sloop(rit)
280 7201 2 september 1991 19 februari 1992 27 september 2011 12 april 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7202 2 september 1991 4 februari 1992 31 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7203 17 september 1991 26 februari 1992 28 oktober 2011 23 april 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7204 17 september 1991 4 februari 1992 24 november 2011 6 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7205 17 september 1991 24 maart 1992 1 september 2010 12 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7206 19 november 1991 9 maart 1992 9 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7207 12 december 1991 9 maart 1992 5 mei 2011 21 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7208 12 december 1991 24 maart 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 april 2010 23 maart 2011
280 7209 9 januari 1992 11 februari 1992 31 januari 2012 25 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7210 9 januari 1992 11 februari 1992 30 mei 2012 17 september 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7211 16 januari 1992 19 februari 1992 11 juni 2012 27 september 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7212 30 januari 1992 24 maart 1992 28 februari 2012 17 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7213 6 februari 1992 25 februari 1992 2 juli 2012 17 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7214 18 februari 1992 30 mei 1992 19 juli 2012 30 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7215 18 februari 1992 6 augustus 1992 8 augustus 2012 14 november 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7216 25 februari 1992 21 april 1992 27 augustus 2012 25 november 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7217 5 maart 1992 6 augustus 1992 11 september 2012 6 december 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7218 5 maart 1992 29 mei 1992 4 mei 2012 29 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7219 17 maart 1992 29 mei 1992 26 september 2012 22 december 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7220 31 maart 1992 29 mei 1992 3 april 2012 16 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7221 31 maart 1992 25 mei 1992 2 januari 2012 8 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7222 31 maart 1992 2 juni 1992 16 maart 2012 20 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
280 7223 14 april 1992 29 mei 1992 24 oktober 2012 26 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7224 14 april 1992 29 mei 1992 15 oktober 2012 17 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7225 24 april 1992 2 juni 1992 19 november 2012 20 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7226 5 mei 1992 19 mei 1992 30 november 2012 6 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7227 12 mei 1992 26 mei 1992 28 december 2012 9 april 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7228 12 mei 1992 19 mei 1992 13 december 2012 21 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7229 25 mei 1992 24 juli 1992 1 februari 2013 23 april 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7230 25 mei 1992 10 juli 1992 14 februari 2013 6 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7231 4 juni 1992 10 juli 1992 18 januari 2013 13 april 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7232 15 juni 1992 24 juli 1992 6 november 2012 12 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7233 30 juni 1992 4 augustus 1992 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 25 mei 2021
280 7234 30 juni 1992 4 augustus 1992 27 februari 2013 17 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7235 14 juli 1992 29 augustus 1992 20 maart 2013 11 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7236 22 juli 1992 7 mei 1993 27 oktober 2013 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7237 28 juli 1992 22 mei 1993 25 april 2013 16 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7238 4 augustus 1992 17 september 1992 7 mei 2013 26 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7239 4 augustus 1992 17 september 1992 23 mei 2013 18 augustus 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7240 25 augustus 1992 24 september 1992 3 juni 2013 3 september 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7241 1 september 1992 24 september 1992 2 juli 2013 29 september 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7242 1 september 1992 2 oktober 1992 11 juli 2013 13 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7243 22 september 1992 14 oktober 1992 15 augustus 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7244 22 september 1992 14 oktober 1992 1 augustus 2013 23 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7245 29 september 1992 22 oktober 1992 30 augustus 2013 14 november 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7246 29 september 1992 22 oktober 1992 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 25 mei 2021
280 7247 13 oktober 1992 31 oktober 1992 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7248 27 oktober 1992 2 december 1992 9 september 2013 28 november 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7249 27 oktober 1992 2 december 1992 9 september 2013 6 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7250 3 november 1992 2 oktober 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7251 3 november 1992 4 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7252 17 november 1992 24 december 1992 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7253 8 december 1992 2 april 2013 26 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7254 8 december 1992 6 november 2013 juli 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7255 15 december 1992 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7256 15 december 1992 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7257 22 december 1992 4 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7258 26 januari 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7259 26 januari 1993 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 30 maart 2021
280 7260 2 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 8 februari 2021
280 7261 9 februari 1993 17 oktober 2013 12 april 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7262 16 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 5 november 2018 1 februari 2021
280 7263 25 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019 20 april 2021
280 7264 25 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 20 april 2021
280 7265 9 maart 1993 7 mei 1993 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019 1 maart 2021
280 7266 18 maart 1993 7 mei 1993 6 november 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7267 30 maart 1993 22 mei 1993 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 20 april 2021
280 7268 30 maart 1993 18 mei 1993 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019 20 april 2021
280 7269 13 april 1993 18 mei 1993 13 juni 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7270 29 april 1993 n.v.t. n.v.t.
280 7271 29 april 1993 22 mei 1993 24 januari 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7272 4 mei 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juli 2007 29 januari 2018
280 7273 18 mei 1993 4 december 2013 juli 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7274 25 mei 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7275 8 juni 1993 13 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7276 8 juni 1993 24 januari 2014 juni 2014 n.v.t. n.v.t.
280 7277 24 juni 1993 13 augustus 1993 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019 8 februari 2021
280 7278 1 juli 1993 30 juli 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 8 februari 2021
280 7279 20 juli 1993 13 augustus 1993 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019 20 april 2021
280 7280 20 juli 1993 13 augustus 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 30 maart 2021
280 7281 10 augustus 1993 25 augustus 1993 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019 1 maart 2021
280 7282 10 augustus 1993 28 augustus 1993 n.v.t. n.v.t. 4 december 2019 25 mei 2021
280 7283 31 augustus 1993 10 september 1993 12 april 2013 4 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7284 31 augustus 1993 10 september 1993 n.v.t. n.v.t. 4 december 2019 25 mei 2021
280 7285 28 september 1993 n.v.t. n.v.t. 7 augustus 2019 8 februari 2021
280 7286 30 september 1993 n.v.t. n.v.t. 4 december 2019 25 mei 2021
280 7287 7 oktober 1993 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019 1 maart 2021
280 7288 14 oktober 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 20 april 2021
280 7289 14 oktober 1993 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019 20 april 2021
280 7290 28 oktober 1993 7 december 1993 n.v.t. n.v.t. 31 augustus 2019 1 maart 2021
280 7291 16 november 1993 13 december 1993 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7292 16 november 1993 18 december 1993 6 november 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7293 30 november 1993 13 januari 1994 n.v.t. n.v.t.
280 7294 7 december 1993 19 januari 1994 7 maart 2013 30 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7295 14 december 1993 2 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 31 augustus 2019 1 maart 2021
280 7296 21 december 1993 20 januari 1994 n.v.t. n.v.t. 16 december 2019 20 april 2021
280 7297 11 januari 1994 14 februari 1994 n.v.t. n.v.t. januari 2018 1 maart 2021
280 7298 20 januari 1994 14 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 30 maart 2021
280 7299 27 januari 1994 19 februari 1994 n.v.t. n.v.t. januari 2018 8 februari 2021
280 7300 27 januari 1994 8 maart 1994 n.v.t. n.v.t. 14 augustus 2019
280 7301 10 februari 1994 18 juni 2013 20 september 2013 n.v.t. n.v.t.
280 7302 8 maart 1994 n.v.t. n.v.t. 14 augustus 2019

Rijtuigen DD-AR Bvk 270 7001 tot en met 270 7079

Nummer Aflevering In dienst In revisie (DDZ) Uit revisie (DDZ) In revisie (opknapbeurt) Uit revisie (opknapbeurt) Terzijde Sloop(rit)
270 7001 3 december 1991 19 februari 1992 9 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7002 3 december 1991 4 februari 1992 5 mei 2011 21 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7003 19 december 1991 11 februari 1992 27 september 2011 12 april 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7004 9 januari 1992 30 oktober 1992 24 november 2011 6 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7005 30 januari 1992 9 maart 1992 2 januari 2012 8 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7006 30 januari 1992 24 maart 1992 4 mei 2012 29 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7007 25 februari 1992 24 maart 1992 28 februari 2012 17 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7008 5 maart 1992 29 augustus 1992 31 januari 2012 25 juni 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7009 24 maart 1992 29 mei 1992 30 mei 2012 17 september 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7010 31 maart 1992 29 mei 1992 n.v.t. n.v.t. 4 december 2019 15 maart 2021
270 7011 14 april 1992 24 juni 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. december 2014 15 januari 2018
270 7012 14 april 1992 2 juni 1992 25 maart 2013 30 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7013 5 mei 1992 19 mei 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2014 15 januari 2018
270 7014 12 mei 1992 26 mei 1992 n.v.t. n.v.t. 7 augustus 2019 n.v.t. (Strukton)
270 7015 19 mei 1992 30 mei 1992 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019 20 april 2021
270 7016 25 mei 1992 10 juli 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2014 29 januari 2018
270 7017 11 juni 1992 4 augustus 1992 n.v.t. n.v.t. 16 december 2019 30 maart 2021
270 7018 15 juni 1992 24 juli 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. december 2014 15 januari 2018
270 7019 14 juli 1992 6 augustus 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2014 29 januari 2018
270 7020 14 juli 1992 29 augustus 1992 28 december 2012 9 april 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7021 22 juli 1992 17 september 1992 1 september 2010 12 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7022 28 juli 1992 6 mei 1994 11 juni 2012 27 september 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7023 25 augustus 1992 24 september 1992 15 oktober 2012 17 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7024 25 augustus 1992 2 oktober 1992 8 augustus 2012 14 november 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7025 22 september 1992 22 oktober 1992 31 augustus 2011 11 maart 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7026 22 september 1992 14 oktober 1992 7 mei 2013 26 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7027 13 oktober 1992 31 oktober 1992 3 april 2012 16 augustus 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7028 13 oktober 1992 26 november 1992 2 juli 2012 17 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7029 27 oktober 1992 2 december 1992 2 april 2013 26 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7030 3 november 1992 3 augustus 1993 28 oktober 2011 23 april 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7031 17 november 1992 24 december 1992 16 maart 2012 20 juli 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7032 8 december 1992 1 augustus 2013 23 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7033 8 december 1992 24 oktober 2012 26 januari 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7034 26 januari 1993 n.v.t. n.v.t. 25 augustus 2019
270 7035 26 januari 1993 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 15 maart 2021
270 7036 2 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 15 maart 2021
270 7037 9 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 15 maart 2021
270 7038 25 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 14 december 2019 15 maart 2021
270 7039 25 februari 1993 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019 n.v.t. (Strukton)
270 7040 9 maart 1993 7 mei 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 april 2010 22 maart 2011
270 7041 18 maart 1993 7 mei 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 juli 2009 5 februari 2018
270 7042 18 maart 1993 n.v.t. n.v.t. 4 december 2019 30 maart 2021
270 7043 30 maart 1993 n.v.t. n.v.t. januari 2018 8 februari 2021
270 7044 30 maart 1993 18 mei 1993 n.v.t. n.v.t. 5 november 2018 1 februari 2021
270 7045 6 april 1993 9 september 1993 26 september 2012 22 december 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7046 6 april 1993 22 mei 1993 9 september 2013 28 november 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7047 29 april 1993 18 mei 1993 14 februari 2013 6 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7048 4 mei 1993 22 mei 1993 2 oktober 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7049 4 mei 1993 22 mei 1993 20 maart 2013 11 juni 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7050 18 mei 1993 18 juni 2013 20 september 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7051 25 mei 1993 17 oktober 2013 12 april 2014 n.v.t. n.v.t.
270 7052 8 juni 1993 27 augustus 2012 25 november 2012 n.v.t. n.v.t. 7 juli 2020
270 7053 8 juni 1993 18 januari 2013 13 april 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7054 24 juni 1993 13 augustus 1993 2 juli 2013 29 september 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7055 24 juni 1993 21 augustus 1993 25 april 2013 16 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7056 13 juli 1993 30 juli 1993 30 november 2012 6 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7057 13 juli 1993 13 augustus 1993 19 juli 2012 30 oktober 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7058 28 juli 1993 28 augustus 1993 6 november 2012 12 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7059 3 augustus 1993 25 augustus 1993 13 december 2012 21 maart 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7060 19 augustus 1993 9 september 1993 9 september 2013 6 december 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7061 31 augustus 1993 10 september 1993 7 maart 2013 n.v.t. n.v.t. n.v.t. maart 2013 16 april 2015
270 7062 16 september 1993 19 november 2012 20 februari 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7063 16 september 1993 1 februari 2013 23 april 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7064 28 september 1993 27 februari 2013 17 mei 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7065 30 september 1993 11 juli 2013 13 oktober 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7066 7 oktober 1993 15 augustus 2013 20 december 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7067 21 oktober 1993 30 augustus 2013 14 november 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7068 28 oktober 1993 7 december 1993 12 april 2013 4 juli 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7069 16 november 1993 13 december 1993 23 mei 2013 18 augustus 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7070 18 november 1993 18 december 1993 3 juni 2013 3 september 2013 n.v.t. n.v.t.
270 7071 30 november 1993 13 januari 1994 11 september 2012 6 december 2012 n.v.t. n.v.t.
270 7072 7 december 1993 19 januari 1994 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 januari 2018
270 7073 14 december 1993 2 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 31 augustus 2019 30 maart 2021
270 7074 21 december 1993 20 januari 1994 n.v.t. n.v.t. 12 december 2019
270 7075 11 januari 1994 14 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 30 maart 2021
270 7076 20 januari 1994 19 februari 1994 n.v.t. n.v.t. 15 december 2019 30 maart 2021
270 7077 10 februari 1994 8 maart 1994 n.v.t. n.v.t. 14 augustus 2019 15 maart 2021
270 7078 24 maart 1994 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2014 15 januari 2018
270 7079 8 maart 1994 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 april 2010 24 maart 2011

Rijtuigen DD-AR mABk 390 7701 tot en met 390 7750

Nummer Aflevering In dienst In revisie (DDZ) Uit revisie (DDZ) Terzijde Sloop(rit)
390 7701 23 oktober 1996 5 mei 2011 21 maart 2012
390 7702 27 maart 1997 29 januari 1999 24 november 2011 6 juni 2012
390 7703 11 april 1997 augustus 1998 1 september 2010 12 oktober 2012
390 7704 1 oktober 1997 10 oktober 1997 19 november 2012 20 februari 2013
390 7705 22 oktober 1997 28 februari 2012 17 juli 2012
390 7706 10 december 1997 12 januari 1998 2 januari 2012 8 juni 2012
390 7707 18 december 1997 12 januari 1998 3 april 2012 16 augustus 2012
390 7708 24 december 1997 26 januari 1998 27 februari 2013 17 mei 2013
390 7709 14 januari 1998 2 februari 1998 2 april 2013 26 juni 2013
390 7710 22 januari 1998 5 februari 1998 6 november 2012 12 februari 2013
390 7711 28 januari 1998 11 februari 1998 13 december 2012 21 maart 2013
390 7712 4 februari 1998 4 maart 1998 23 mei 2013 18 augustus 2013
390 7713 11 februari 1998 23 februari 1998 27 september 2011 12 april 2012
390 7714 18 februari 1998 4 maart 1998 7 mei 2013 26 juli 2013
390 7715 25 februari 1998 11 maart 1998 11 juni 2012 27 september 2012
390 7716 4 maart 1998 19 maart 1998 2 juli 2013 29 september 2013
390 7717 12 maart 1998 24 maart 1998 9 september 2013 28 november 2013
390 7718 18 maart 1998 31 maart 1998 25 april 2013 16 juli 2013
390 7719 25 maart 1998 7 april 1998 19 juli 2012 30 oktober 2012
390 7720 1 april 1998 14 april 1998 2 oktober 2013 20 december 2013
390 7721 8 april 1998 22 april 1998 1 februari 2013 23 april 2013
390 7722 16 april 1998 28 april 1998 26 september 2012 22 december 2012
390 7723 23 april 1998 6 mei 1998 9 september 2013 6 december 2013
390 7724 30 april 1998 mei 1998 27 augustus 2012 25 november 2012 7 juli 2020
390 7725 12 mei 1998 mei 1998 15 augustus 2013 20 december 2013
390 7726 12 mei 1998 mei 1998 31 januari 2012 25 juni 2012
390 7727 27 mei 1998 11 juni 1998 4 mei 2012 29 augustus 2012
390 7728 27 mei 1998 juni 1998 28 december 2012 9 april 2013
390 7729 10 juni 1998 31 augustus 2011 11 maart 2012
390 7730 17 juni 1998 16 maart 2012 20 juli 2012
390 7731 24 juni 1998 30 augustus 2013 14 november 2013
390 7732 1 juli 1998 5 augustus 1998 14 februari 2013 6 mei 2013
390 7733 8 juli 1998 30 november 2012 6 maart 2013
390 7734 22 juli 1998 18 januari 2013 13 april 2013
390 7735 22 juli 1998 24 september 1998 3 juni 2013 3 september 2013
390 7736 30 juli 1998 28 oktober 2011 23 april 2012
390 7737 5 augustus 1998 augustus 1998 11 juli 2013 13 oktober 2013
390 7738 3 september 1998 9 augustus 2011 11 maart 2012
390 7739 10 september 1998 17 oktober 2013 12 april 2014
390 7740 24 september 1998 11 september 2012 6 december 2012
390 7741 24 september 1998 30 mei 2012 17 september 2012
390 7742 8 oktober 1998 2 juli 2012 17 oktober 2012
390 7743 8 oktober 1998 24 oktober 2012 26 januari 2013
390 7744 15 oktober 1998 8 augustus 2012 14 november 2012
390 7745 22 oktober 1998 12 april 2013 4 juli 2013
390 7746 29 oktober 1998 20 maart 2013 11 juni 2013
390 7747 5 november 1998 1 augustus 2013 23 oktober 2013
390 7748 19 november 1998 15 oktober 2012 17 januari 2013
390 7749 26 november 1998 7 maart 2013 30 mei 2013
390 7750 3 december 1998 10 december 1998 18 juni 2013 20 september 2013

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten