ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voor de vervanging van de oude IC-rijtuigen Plan E en de kleine series Plan K en Plan N werden op basis van het middenrijtuig van de protoserie ICM nieuwe rijtuigen besteld. Vanaf 1980 verschenen in totaal 317 rijtuigen op de baan in 8 jaar tijd.

Geschiedenis

Voor de vervanging van de oude getrokken rijtuigen van de types Plan K en plan N werd uitgekeken naar nieuwe rijtuigen. Ook de naderende vervanging van Plan E speelde een rol bij de bestelling. Als vervanger hiervoor werd onder andere gekeken naar de middenrijtuigen van de proefserie ICM-0, Corailrijtuigen van de SNCF en DB-rijtuigen type Am en Bm. Van 9 tot 24 maart 1977 rijden twee Corail rijtuigen proefritten in Nederland met de treinen 927/940/955/968. Op 18 maart 1977 rijden vier Duitse rijtuigen (1x Am en 3x Bm) mee in de treinen 822/837/850/865. De proefritten werden gehouden om de snelheid van het in en uit te stappen te meten. De Corailrijtuigen van de SNCF waren serieuze gegadigden, maar de keus viel op de tussenrijtuigen ICM. Het ICR heeft wel de draaistellen van het type Y32 gekregen van de Corailrijtuigen vanwege de goede loopeigenschappen. Om de draaistellen aan te passen aan de andere indeling van de rijtuigen, worden in april 1978 proefritten gereden met rijtuig B 50 87 20-77 165. Het rijtuig is gekoppeld met een meetrijtuig en een rijtuig Plan D. De proefritten zijn noodzakelijk omdat de balkons van de rijtuigen ICR anders worden geplaatst dan bij de Corail-rijtuigen. De verticale invering van de draaistellen moet daarom kleiner worden dan bij de Franse rijtuigen. Het verticale, secundaire veerspel is verkleind en voorzien van een rubberaanslag. Om het overhellen in de bochten te voorkomen, is er een zwaardere rolstabilisator geplaatst. De indeling van het interieur is ook afgeleid van de Franse Corailrijtuigen. De indeling van het interieur van de ICR-rijtuigen is later ook toegepast bij de seriebouw van de ICM-treinstellen. Het ICR is te verdelen in 4 deelseries met zowel binnenlandse als buitenlandse toelating. De buitenlandse toelating gold voor de landen België, Duitsland en Luxemburg. Vanaf 1980 tot aan 1988 zijn 317 rijtuigen in dienst gesteld. Vanaf 1999 zijn de rijtuigen gereviseerd, zodat zij nog tot circa 2020 mee kunnen.

In de laatste maanden van 1977 worden 186 rijtuigen besteld bij Talbot in Aken. De order bestaat uit 47 rijtuigen met zitplaatsen eerste klas, 103 rijtuigen met zitplaatsen tweede klas en 36 rijtuigen met zitplaatsen tweede klas, ruimte voor bagage en restauratie. De rijtuigen eerste klas zijn te verdelen in 32 stuks voor binnenlands verkeer en 15 voor reizen naar het buitenland. Van de rijtuigen tweede klas zijn er 43 voor inzet in Nederland, 35 voor inzet naar het buitenland en 25 rijtuigen zullen geschikt zijn om in trek/duw-verkeer te rijden naar het buitenland. De rijtuigen zullen worden geleverd tussen januari 1980 en december 1982. In oktober 1979 worden nog eens 40 rijtuigen besteld, zodat er in totaal 226 rijtuigen zijn besteld bij Talbot.

Aan het begin van de jaren '80 komt de vervanging van het gebruikte materieel in de Benelux-treinen aan de orde. Het gebruikte materieel rijdt op de laatste wielen en is dringend toe aan vervanging. Zij vertonen regelmatig defecten en veel treinen vallen uit als gevolg van de defecten. Na aflevering van de eerste serie rijtuigen, wilden de NS en de NMBS de hele Beneluxdienst moderniseren. Hiertoe werden 59 rijtuigen, verdeeld in 10 A rijtuigen, 10 AB rijtuigen, 18 B rijtuigen, 10 BKD rijtuigen en 11 Bs rijtuigen) door de NS besteld bij Talbot. Door de NMBS worden 12 locomotieven besteld van de Reeks 11.8. De stammen zullen bestaan uit zes rijtuigen in de samenstelling 11.8 + A + AB + BKD + B + B + Bs.

Van de vierde serie rijtuigen zijn 12 rijtuigen geschikt om dienst te doen in de Beneluxtreinen. Zij zijn voorzien van stuurstroomkabels om in deze treinen dienst te doen. Met deze twaalf rijtuigen wordt de reserve vergroot. In 1990 worden de blauwe rijtuigen vast ingezet in de Beneluxtreinen en worden daarom rood geschilderd.

In december 2014 worden de rijtuigen voorzien van nieuwe type aanduidingen en NVR-nummers, welke in lijn zijn met de nieuwe Europese standaarden. Zo wijzigen de eerste twee cijfers van 50 naar 61. Ook krijgen alle rijtuigen de cijfergroep 77 in plaats van 70. Hiermee is duidelijk dat alle rijtuigen geschikt zijn voor meerdere spanningen. De aanduidingen van de eersteklasrijtuigen wijzigt van A naar Apmz10. De tweedeklasrijtuigen wijzigen naar Bpmz10 voor gewone rijtuigen. De aanduiding Bpmez10 wordt gebruikt voor eindrijtuigen die voorzien zijn van de voorziening van het groenelampcircuit in de locomotieven serie 186. De aanduiding Bpmdz9 wordt gebruikt voor de Bf-rijtuigen. De BDs-rijtuigen krijgen de aanduiding Bpmbdzf7.


Technische gegevens

De rijtuigen zijn allen gebouwd door Talbot in Aken. De rijtuigen hebben een lengte van 26,40 meter. De rijtuigbakken zijn opgetrokken uit staal en rusten op twee 2-assige draaistellen van het type Y32. De draaistelcode voor de gewone draaistellen is Ra en zijn genummerd 001 - 470. De draaistelcode die onder de cabinezijde van de ICR-3 Bs geplaatst is, is Rc. De rijtuigen zijn primair en secundair afgeveerd door middel van schroefveren. De secundaire veren zijn na verloop van tijd bescherm door een manchetten om te voorkomen dat er zich vuil in veerkom kan ophopen. Na verloop van tijd werd namelijk geconstateerd dat de ophoping van vuil veerbreuk veroorzaakten. In de periode 2016/2017 zijn alle alle draaistellen voorzien van zo genaamde volwielen in plaats van de tot dan toe gebruikte wielen met wielbanden.

Voor de beremming van het rijtuig wordt gebruikt gemaakt van schijfremmen met een toegevoegde blokkenrem.

De rijtuigen zijn voorzien van een statische omzetter om zo de laagspanning te verkrijgen die voor de verlichting en ventilatie benodigd is. De statische omzetter wordt gevoed door de treinverwarmingskabel. Door gebruik te maken van een omzetter werd voorkomen dat de rijtuigen voorzien dienden te worden van een asgenerator. Een voordeel van een omzetter ten opzichte van een asgenerator is dat het rijtuig niet in beweging hoeft te zijn om spanning op te wekken en te leveren aan het rijtuig.

Ventilatie is mogelijk door de ramen open te draaien en door luchtdouches in een deel van het rijtuigpark. Bij de revisie vanaf 1999 is ventilatie mogelijk door middel van airconditioning en zijn de ramen niet meer te openen. Enkel in geval van nood zijn er per rijtuig 2 ramen voor een klein gedeelte te openen door de conducteur.

Door gebruik te maken van overdruk in de niet-rokersafdelingen wordt voorkomen dat er rook van de rokende reizigers in het niet-rokersgedeelte van het rijtuig terecht komt.

De rijtuigen zijn te openen door middel van een handgreep, welke vanaf 2007 is vervangen door een drukknop, om zo het rijden in treinstelmodus mogelijk te maken. De machinist krijgt in zijn cabine de groene lamp ‘deuren dicht’ te zien. De rijtuigen voldoen hierdoor niet meer aan de UIC-eisen en verliezen daarmee hun buitenlandtoelating. De rijtuigen die in de Beneluxdienst worden ingezet, zijn nog voorzien van een handgreep. De rijtuigen zijn toegelaten voor een maximumsnelheid van 160 km/h.

Qua interieur zijn de A- en B-rijtuigen bijna identiek. De steek tussen de zitplaatsen is in beide type rijtuigen 2 meter. Dit is gedaan om naderhand de rijtuigen makkelijker te kunnen verbouwen van een A naar een B en omgekeerd. De afstand tussen de ramen was in beide types even groot. Om ruimte te creëren voor de toiletten werden het balkon asymmetrisch uitgevoerd. Aan de ene zijde van het rijtuig zijn grote zwenkdeuren geplaatst en aan de andere kant smalle deuren.


Uitvoeringen

Het ICR bestaat uit 3 uitvoeringen, onder te verdelen in 4 deelseries:

 • Buurlandrijtuigen (ICR-1 & ICR-4)
 • Binnenlandrijtuigen (ICR-2)
 • Benelux rijtuigen. (ICR-3)


Buurlandrijtuigen

In totaal zijn er 166 buurlandrijtuigen in dienst gesteld in de volgende verdeling. De buurlandrijtuigen van de deelserie ICR-1 bestaan in totaal uit 134 rijtuigen, verdeeld in 31 A, 60 B en 43 BKD rijtuigen. De deelserie ICR-4 bestaat uit 32 rijtuigen, verdeeld in 14 A, 10 B en 8 BKD rijtuigen. De rijtuigen zijn gebouwd tussen 1980 & 1982 (ICR-1) en in 1988 (ICR-4). De rijtuigen ICR-4 zijn gedeeltelijke bestemd om als reserve rijtuig te dienen voor de Benelux treinen. Door de grote vraag naar capaciteit op de relatie Amsterdam – Brussel werden al snel acht rijtuigen vast opgenomen in de trek-duw eenheden. Deze acht rijtuigen werden vanaf 1989 verbouwd en geschilderd hiervoor. Het gaat hierbij om 3 A rijtuigen en 5 B rijtuigen. Door een andere opzet van de Benelux dienst in 1998 konden de in 1989 verlengde stammen weer ingekort worden. De acht rijtuigen werden teruggetrokken en werden weer geel/blauw geschilderd.

De buurlandrijtuigen verschillen ten opzichte van de binnenlandrijtuigen door de aanwezigheid van klaptreden en rangeerdershandgrepen, meertalige opschriften, noodhamers en treinverwarming die behalve op 1500 volt gelijkspanning, ook op de overige Europese spanningen van 1000 volt – 16,7 Hz, 1500 volt – 50 Hz en 3000 volt gelijkspanning. De rijtuigen zijn tussen 1999 en 2006 volledig gereviseerd. Bij de revisie is het type BKD komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn BD, Bf en BDs rijtuigen gekomen.


Binnenlandrijtuigen

In totaal zijn er 92 binnenlandrijtuigen van het type ICR-2 in dienst gesteld. De verdeling is 32 A rijtuigen en 60 B rijtuigen. Uiterlijk zijn de rijtuigen hetzelfde als de types ICR-1 en ICR-4. De rijtuigen zijn tussen 2000 en 2006 gereviseerd en is de verdeling tussen A en B rijtuigen gewijzigd. Er zijn nu 36 A rijtuigen en 56 B rijtuigen.


Beneluxrijtuigen

Ter vervanging van de oude getrokken Plan W, Plan D en I4 rijtuigen van de NMBS en de Hondekoppen van het Materieel ’57 werd in de jaren 1986 en 1987 59 rijtuigen geleverd van het type ICR-3. De bestelling bestaat uit 10 A rijtuigen, 10 AB rijtuigen, 18 B rijtuigen, 10 BKD rijtuigen en 11 Bs rijtuigen. De rijtuigen worden in vaste stammen ingezet met de NMBS loc HLE11.8. De rijtuigen zijn in een rood/gele kleurstelling in dienst gekomen. De rijtuigen zijn vanzelfsprekend buurlandrijtuigen en hebben ook de uiterlijke eigenschappen, met uitzondering van de onderste klaptreden, wat inzet buiten Nederland en België niet mogelijk maakt. Conform de cabine in de locomotief, zit de machinist in de cabine van het stuurstandrijtuig Bs aan de linkerkant.

Bij de revisie zijn de AB rijtuigen verbouwd naar B rijtuigen en de BKD rijtuigen zijn BD rijtuigen geworden. De Bs rijtuigen zijn niet gereviseerd en zullen uiterlijk 1 juli 2010 buiten dienst worden gesteld. De Bs rijtuigen zullen vervangen worden door aantal B rijtuigen. De locomotief zal aan de eindstations omlopen of er wordt gebruikt gemaakt van een wissellocomotief.

Na de revisie van de eerste rijtuigen waren de rijtuigen niet in de Benelux dienst toegelaten, zodat de rijtuigen in eerste instantie dienst deden in de binnenlandse dienst. De AB rijtuigen zijn alvorens gereviseerd te worden uit de Benelux dienst teruggetrokken en ingezet in de binnenlandse dienst in de relatie ZwolleRoosendaal.


Overzicht rijtuigtypen

Betekenis type en aantal zitplaatsen:

 • A: rijtuig eerste klas; 59 zitplaatsen en 10 klapzittingen.
 • AB: rijtuig eerste en tweede klas; 23 zitplaatsen eerste klas, 48 tweede klas en 9 klapzittingen.
 • B: rijtuig tweede klas; 80 zitplaatsen en 10 klapzittingen. Bij de revisie is het aantal zitplaatsen naar 84 uitgebreid.
 • BD: rijtuig tweede klas met bagageafdeling; 59 zitplaatsen en 13 klapzittingen
 • BDs: rijtuig tweede klas met bagageafdeling en stuurstand; 52 zitplaatsen en 11 klapzittingen.
 • Bf: rijtuig tweede klas met fietsenafdeling; 72 zitplaatsen en 15 klapzittingen.
 • BKD: rijtuig tweede klas met keuken en bagageafdeling; 45 zitplaatsen en 10 klapzittingen.
 • Bs: rijtuig tweede klas met stuurstand; 64 zitplaatsen en 12 klapzittingen.


Inzet

De rijtuigen werden vanaf hun indienststelling in 1980 ingezet op de lijn Den Haag Centraal - Venlo - Keulen, serie 2500. Op deze relatie werden de rijtuigen ingezet in plaats van de oude rijtuigen Plan K en Plan N. Omdat de BKD rijtuigen nog niet geleverd waren, reden de ICR rijtuigen hier samen met de Stalen D’s uit 1932. De stalen D’s kregen hiervoor een leiding over het dak om de deuren van de nieuwe rijtuigen centraal te kunnen sluiten. In juli 1980 begon ook de inzet in de serie 800 (Maastricht - Zandvoort aan Zee). In 1995 wordt Haarlem het begin- en eindpunt van de series 800 en 900. Vanaf 2021 zullen de rijtuigen uit gaan stromen en worden vervangen door nieuwe treinstellen.


De dienstregeling 1980/1981 heeft diensten voor de rijtuigen. Deze diensten zijn te vinden in de serie tussen Den Haag - Venlo - Keulen. Een rijtuigstam bestaat uit vier rijtuigen (A + B + B + B), aangevuld met een oude bagagewagen DIV.

In de dienstregeling 1981/1982 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + B + B + B. Enkele treinen in deze serie zijn voorzien van een vooroorlogse stalen bagagewagen. Dit jaar laat de grootschalige instroom van de rijtuigen zien in de serie 800 (Maastricht - Zandvoort) en 900 (Heerlen - Zandvoort). In deze series zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze series rijden de rijtuigen gekoppeld met Plan E in composities van rijtuigen in de volgorde . Op 27 september 1981 gaat de winterdienstregeling in. In de serie 1800 worden de vooroorlogse bagagewagens vervangen door de nieuwe rijtuigen BKD. De composities bestaan vanaf dat moment uit 4 rijtuigen in de samenstelling A + BKD + B + B. Het derde rijtuig tweede klas uit deze composities verhuist naar de series 800/900 om zo rijtuigen Plan E te vervangen.

In de dienstregeling 1982/1983 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. In plaats van een B wordt er regelmatig een tweede BKD ingezet. Het treinnummer van de serie 2500 verandert naar de serie 1500. Daarnaast stroomden de rijtuigen in de serie 800 (Zandvoort - Maastricht) samen met Plan W en Plan E. Plan E werd op deze verbinding vervangen door de nieuwe rijtuigen. Vanuit Amsterdam worden de rijtuigen ingezet in de serie 2100 naar Vlissingen. Dit jaar begint een nieuw internationaal avontuur voor de rijtuigen. Vier rijtuigen worden in de weekenden van de zomer ingezet in de treinen 198/199. Dit zijn de treinen van Amsterdam via Maastricht en Luik naar Luxemburg. Deze treinen zijn beter bekend als de Ardennen Express. Vanaf Zandvoort rijden de rijtuigen met de reguliere trein naar Maastricht. Eveneens rijden de rijtuigen voor de Valkenburg Express mee met deze trein naar Maastricht, zodat er rijtuigen voor drie bestemmingen in de trein zijn opgenomen. Hier worden de rijtuigen voor Luxemburg losgekoppeld en aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1983/1984 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. In plaats van een B wordt er regelmatig een tweede BKD ingezet. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In deze trein zijn rijtuigen opgenomen voor de trein naar Valkenburg, de Valkenburg Express. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in drie delen. Dit is de trein naar Valkenburg, Maastricht en Luxemburg. De trein naar Valkenburg gaat met een elektrische locomotief naar Valkenburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1984/1985 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. In plaats van een B wordt er regelmatig een tweede BKD ingezet.

In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In deze trein zijn rijtuigen opgenomen voor de trein naar Valkenburg, de Valkenburg Express. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in drie delen. Dit is de trein naar Valkenburg, Maastricht en Luxemburg. De trein naar Valkenburg gaat met een elektrische locomotief naar Valkenburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden aan een Belgische diesellocomotief van de Reeks 55 gekoppeld voor de rit naar Luik. Afhankelijk van het treingewicht zijn dit 1 of 2 locomotieven. Hiervan was altijd een locomotief gesteld die de rijtuigen elektrisch kon verwarmen. In Luik wordt er kopgemaakt voor de rit naar Luxemburg. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1985/1986 die op 2 juni 1985 begint, zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In deze trein zijn rijtuigen opgenomen voor de trein naar Valkenburg, de Valkenburg Express. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in drie delen. Dit is de trein naar Valkenburg, Maastricht en Luxemburg. De trein naar Valkenburg gaat met een elektrische locomotief naar Valkenburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden aan een Belgische diesellocomotief van de Reeks 55 gekoppeld voor de rit naar Luik. Afhankelijk van het treingewicht zijn dit 1 of 2 locomotieven. Hiervan was altijd een locomotief gesteld die de rijtuigen elektrisch kon verwarmen. In Luik wordt er kopgemaakt voor de rit naar Luxemburg. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1986/1987 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B.

In deze dienstregeling begint de grootschalige afvoer van de rijtuigen Plan E. De vervanging van deze rijtuigen in de serie 1600 wordt gevonden in ICR rijtuigen, zodat zij ook dagelijks in Enschede te zien zijn. Op 3 oktober 1986 rijdt de eerste Benelux-trein met het nieuwe materieel. De rijtuigen BKD 82 973 + A 10 481 + AB 38 062 + B 20 401 + B 20 402 + Bs 28 102 worden door de 1187 getrokken als trein 157 van Amsterdam naar Brussel. Tot medio oktober 1986 rijdt deze stam de treinen de slagen 157/186/167/193 van maandag tot en met vrijdag. In het weekend wordt er niet gereden. Uitzondering is 4 oktober 1986, toen de slag 164/190 werd gereden. Door de inzet van deze nieuwe stam, komt de inzet van de trek/trek-stam te vervallen. Ofschoon deze in het weekend wel moet rijden, worden deze treinen gereden met binnenlands materieel. De inzet van het materieel zal per 30 november 1986 worden verhoogd tot 4 stammen. Zij rijden de volgende treinen: 173/177/158/184/165; 178/159/185/166/192; 157/186/167/193 op maandag tot en met zaterdag. De zaterdagavond uitgelopen stammen rijden op zondag de treinen 178/159/185/166/192/173; 179/160/186/167/193; 157; 158/184/165/191. Hiermee vervangen de nieuwe stammen de stam die met twee locomotieven rijdt en twee setjes van twee treinstellen.

In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische elektrische locomotief van de Reeks 27 gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

Met ingang van de dienstregeling 1987/1988 op 29 mei 1987 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) zijn er diensten voor de rijtuigen eerste klas, diensten voor de rijtuigen BKD en diensten voor de rijtuigen tweede klas. In deze serie rijden composities van 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.


In de dienstregeling 1988/1989, beginnend op 28 mei 1988, zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort. De rijtuigen worden teruggetrokken uit de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen). Zij worden in deze relatie vervangen door rijtuigen van de DB, type Am en Bm. De rijtuigen ICR rijden in deze serie wel mee als versterking.

In de dienstregeling 1989/1990 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1990/1991 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen.

In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort. Vanaf 6 januari 1991 rijden twee composities in de series 800/900 (Zandvoort - Maastricht/Heerlen) met 12 rijtuigen. Vanwege deze lengte eindigen en beginnen de treinen , , en in Haarlem.

In de dienstregeling 1991/1992 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1992/1993 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. Met ingang van 1992 rijden de treinen en met 12 rijtuigen. Ook deze treinen eindigen en beginnen in Haarlem. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort. In de winterdienst van 1992 rijdt een Benelux stam in de trein 9761 vanuit Amsterdam naar Lelystad Centrum en trein 4960 naar Amsterdam terug.

Op 23 mei 1993 gaat de dienstregeling 1993/1994 in. Er zijn diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort. De treinen van de serie 1800 (Den Haag - Venlo - Keulen) worden weer geheel met ICR gereden. Een rijtuigstam bestaat uit vier rijtuigen (A + BKD + B + B). Tot aan Venlo rijdt de trein versterkt met gemiddeld drie rijtuigen.

In de dienstregeling 1995/1996, ingaande op 28 mei 1995, werd het eindpunt van de series 800 en 900 gewijzigd naar Haarlem in plaats van Zandvoort. Hiermee komen rijtuigen beschikbaar, omdat er een compositie minder benodigd is. Daarnaast wordt de serie 1800 (Den Haag - Keulen) ingekort tot Eindhoven - Keulen. Er rijden 8 treinparen per dag, waarvoor rijtuigen nodig zijn. De stammen bestaan uit 4 rijtuigen in de volgorde A + BKD + B + B. Tot aan Venlo rijdt de trein versterkt met gemiddeld drie rijtuigen. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1996/1997 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. De serie 1800 (Eindhoven - Venlo - Keulen) bevat diensten voor rijtuigen. De rijtuigen rijden in een compositie van 4 rijtuigen (A + BKD + B + B). In de spits rijden de nodige rijtuigen ter versterking mee. In de zomermaanden rijden 5 tot 6 rijtuigen (1x of 2x A, BKD en 3x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt een Belgische bagagerijtuig meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In de dienstregeling 1997/1998 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. De serie 1800 (Eindhoven - Venlo - Keulen) bevat diensten voor rijtuigen. De rijtuigen rijden in een compositie van 4 rijtuigen (A + BKD + B + B). In de spits rijden de nodige rijtuigen ter versterking mee. In de zomermaanden rijden 7 rijtuigen (2x A, BKD en 4x B) in het weekend in de treinen naar Luxemburg, de Ardennen Express. Voor het vervoer van fietsen wordt nu een fietsrijtuig Df aan het eind van de trein gekoppeld vanwege het gestegen aanbod van fietsen. Hiermee kon het aantal rijtuigen BKD beperkt blijven tot één rijtuig. Deze rijtuigen rijden samen met trein 8 van Haarlem naar Maastricht. In Maastricht wordt deze trein gesplitst in twee delen. Dit is de trein naar Maastricht en Luxemburg. De rijtuigen voor Luxemburg worden gekoppeld aan een Belgische locomotief gekoppeld voor de rit naar Luik. In Luik wordt er weer gewisseld van locomotief. Een diesellocomotief van de Reeks 55 komt hier voor de trein. De trein rijdt tussen Luik en Luxemburg in het pad van de normale IR-trein, zodat de trein versterkt wordt met rijtuigen M4 van de NMBS of Wegmann rijtuigen van de CFL. Voor het vervoer van fietsen wordt ingaande dit jaar een fietsrijtuig Df meegenomen. Vanuit Luxemburg worden de rijtuigen in Maastricht weer gekoppeld aan een trein naar Zandvoort.

In het voorjaar van 1998 worden de Beneluxtreinen verkleind van zeven naar zes rijtuigen. Door deze actie zullen 8 tweede klas rijtuigen beschikbaar komen. Deze rijtuigen zullen weer in het geelblauw geschilderd gaan worden. Hierbij krijgen de rijtuigen hun oorspronkelijke nummers. De gedeklasseerde eerste klas rijtuigen worden in een aparte serie genummerd. De extra rijtuigen zijn nodig om de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo) met getrokken rijtuigen te kunnen rijden. In Den Haag keert de serie 1900 op de serie 2500 (Den Haag Centraal - Heerlen), de voormalige serie 1500. De rijtuigen die vrij komen zijn de in 1990 verbouwde rijtuigen 20-70 423 - 20-70 427 en 20-70 431 - 20-70 433. In het weekend van de ombouw van het station van Amersfoort rijden vier stammen van vier rijtuigen in de serie 2300 van Schiphol naar Hannover via Utrecht - Arnhem - Deventer. In de nacht keren de rijtuigen in een sleep van twaalf rijtuigen leeg terug naar Schiphol. De vier andere rijtuigen keren met nachttrein 340 terug naar Nederland.

Vanaf de Dienstregeling 1998/1999, welke op 24 mei 1998 begint, zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. De serie 1800 (Eindhoven - Venlo - Keulen) bevat diensten voor rijtuigen. De rijtuigen rijden in een compositie van 4 rijtuigen (A + BKD + B + B). In de spits rijden de nodige rijtuigen ter versterking mee.

Het gedeklasseerde rijtuig A 10-77 608 wordt uit de IC+ gehaald en in de omloop opgenomen van zeven Plan W rijtuigen, welke per deze datum opnieuw in dienst zijn gesteld. Eind augustus wordt het rijtuig A 10-77 608 weer aangewezen als eerste klas rijtuig. De Beneluxtreinen stoppen niet meer in Leiden. De rijtuigen voor de Ardennen Express rijden met ingang van dit jaar niet meer gekoppeld met de rijtuigen van trein 8 van Zandvoort/Haarlem naar Maastricht, maar rijden nu als trein 1138/1139 van Amsterdam naar Luxemburg. Deze treinen hebben een lengte van minimaal 8 en maximaal rijtuigen. De trein bestaat uit een fietsrijtuig Df, vier rijtuigen tweede klas, een gecombineerd rijtuig tweede klas met bagage afdeling en een rijtuig eerste klas. Om reizigers te voorzien van een hapje en een drankje rijdt een buffetrijtuig mee in de trein. Al naar gelang kunnen extra rijtuigen met eerste of tweede klas worden toegevoegd. Vanuit Amsterdam wordt de trein getrokken door een locomotief van de serie 1600. In Maastricht neemt een elektrische locomotief van de Belgische spoorwegen de trein over voor de rit naar Luik. Veelal is dit een locomotief uit de reeks 21 of 27. Vanaf Luik wordt de trein getrokken door 1 of 2 locomotieven de reeks 55 van de NMBS, afhankelijke van de lengte van de trein. Een enkele keer wordt een locomotief van de serie 1800 van de CFL gebruikt voor deze trein. Op 29 mei 1999 rijden de treinen van de series 1800 voor het laatst. Om dit feit luister bij te zetten, worden de museumlocomotieven 1202 en 1501 ingezet.

In de dienstregeling 1999/2000, beginnend op 30 mei 1999, zijn er diensten voor de rijtuigen, verdeeld over composities. Deze worden ingezet in de series 800 (Maastricht - Haarlem), 900 (Heerlen - Haarlem), 1900, 2500 en 3600. De serie 2500 rijdt niet meer tussen Eindhoven en , maar tussen . Er zullen 3 stammen van rijtuigen gaan rijden in de serie 3600. Hiertoe werden 21 rijtuigen in onderhoud overgeheveld van Maastricht naar Zwolle. Vanwege problemen met de wielassen van de rijtuigen zijn er maar 2 stammen geformeerd. Ook bestaan deze niet uit de rijtuigen die geselecteerd waren. De ICR-4 rijtuigen zouden hier komen te rijden. Alle composities zouden in de series 800, 900, 1900 en 2500 opnieuw samengesteld gaan worden, maar door de voorgenoemde problemen is dit niet gebeurd. De Ardennen Express heeft ook dit jaar weer zijn eigen trein van Amsterdam naar Luxemburg. Dit zijn de treinen 1138/1139. Deze treinen hebben een lengte van minimaal 8 en maximaal rijtuigen. De trein bestaat uit een fietsrijtuig Df, vier rijtuigen tweede klas, een gecombineerd rijtuig tweede klas met bagage afdeling en een rijtuig eerste klas. Om reizigers te voorzien van een hapje en een drankje rijdt een buffetrijtuig mee in de trein. Al naar gelang kunnen extra rijtuigen met eerste of tweede klas worden toegevoegd. Vanuit Amsterdam wordt de trein getrokken door een locomotief van de serie 1800. In Maastricht neemt een elektrische locomotief van de Belgische spoorwegen de trein over voor de rit naar Luik. Veelal is dit een locomotief uit de reeks 21 of 27. Vanaf Luik wordt de trein getrokken door 1 of 2 locomotieven de reeks 55 van de NMBS, afhankelijke van de lengte van de trein. Een enkele keer wordt een locomotief van de serie 1800 van de CFL gebruikt voor deze trein.

Per 30 augustus 1999 werd de derde stam pas ingezet op de IJssellijn. Op 30 augustus 1999 zouden nog eens 14 rijtuigen volgen, waarmee 2 stammen geformeerd werden. De stammen werden ingeklemd tussen 2 locomotieven serie 1700. Dit werd gedaan vanwege de korte keertijden in Zwolle en Roosendaal. Iedere stam bestaat uit 6 rijtuigen. De overige rijtuigen zijn voor reserve/onderhoud. De rijtuigen die overgaan, zullen voorzien gaan worden aan het begin van 2000 van stuurstroomkabels, zodat de beide locomotieven in dubbeltractie kunnen rijden, in plaats van de achterste in opzending te laten mee lopen. Op 30 augustus 1999 werden de rijtuigen ingezet in de treinen 3526/3559. Een van de twee hierboven genoemde stammen werd echter niet in de serie 3600 ingezet, maar in de serie 3500. Per 26 september 1999 werd in de serie 3600 een B rijtuig vervangen door een DDM-1 Bv rijtuig. De vrijgekomen B rijtuigen worden ingezet in de series 1900/2500 en zijn in onderhoud overgegaan van Zwolle naar Maastricht. Door oplopende materieeltekorten werden de ICR stammen in de serie 3600 teruggetrokken en vervangen door Plan T en Plan V. Vanwege werkzaamheden in Antwerpen wordt op werkdagen het station van Antwerpen Centraal per 26 september 1999 overgeslagen. De trein stopt alleen nog te Antwerpen Berchem, waar kop wordt gemaakt voor de verdere rit.

In de dienstregeling 2000/2001 zijn er diensten voor de rijtuigen. Deze zijn verdeeld over de omloopgroepen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. In omloopgroep zijn diensten voor rijtuigen. De Ardennen Express heeft ook dit jaar weer zijn eigen trein van Amsterdam naar Luxemburg. Dit zijn de treinen 1138/1139. Deze treinen hebben een lengte van minimaal 8 en maximaal rijtuigen. De trein bestaat uit een tot fietsrijtuig Df verbouwd postrijtuig, vier rijtuigen tweede klas, een gecombineerd rijtuig tweede klas met bagage afdeling en een rijtuig eerste klas. Om reizigers te voorzien van een hapje en een drankje rijdt een buffetrijtuig mee in de trein. Al naar gelang kunnen extra rijtuigen met eerste of tweede klas worden toegevoegd. Vanuit Amsterdam wordt de trein getrokken door een locomotief van de serie 1800. In Maastricht neemt een elektrische locomotief van de Belgische spoorwegen de trein over voor de rit naar Luik. Veelal is dit een locomotief uit de reeks 21 of 27. Vanaf Luik wordt de trein getrokken door een elektrische locomotief van de serie 3000 van de CFL.

Vanaf juni 2000 keert het ICR voor een jaar terug in de serie 3600.

In de dienstregeling 2001/2002 wordt het ICR uit weer uit de serie 3600 teruggetrokken. Plan T en plan V nemen de diensten over. In de spits worden stammen met rijtuigen ingezet in de serie 3500 tussen Eindhoven en Amsterdam Centraal. De Ardennen Express heeft ook in 2001 weer zijn eigen trein van Amsterdam naar Luxemburg. Dit zijn de treinen 1138/1139. Deze treinen hebben een lengte van minimaal 7 en maximaal rijtuigen. De trein bestaat uit een fietsrijtuig Df, drie rijtuigen tweede klas, een gecombineerd rijtuig tweede klas met bagage afdeling en een rijtuig eerste klas. Om reizigers te voorzien van een hapje en een drankje rijdt een buffetrijtuig mee in de trein. Al naar gelang kunnen extra rijtuigen met eerste of tweede klas worden toegevoegd. Vanuit Amsterdam wordt de trein getrokken door een locomotief van de serie 1800. In Maastricht neemt een elektrische locomotief van de Belgische spoorwegen de trein over voor de rit naar Luik. Veelal is dit een locomotief uit de reeks 21 of 27. Vanaf Luik wordt de trein getrokken door een elektrische locomotief van de serie 3000 van de CFL.

Vanaf februari 2002 zullen vier composities ICR met een DD-AR Bvk worden ingezet in de series 3500 en 19600. Hiervoor worden ICR-4 rijtuigen gebruikt die in 1999 zijn voorzien van stuurstroomkabels. Een compositie bestaat uit vijf rijtuigen: DD-AR Bvk + ICR B + ICR A + ICR BKD + ICR B. Zij gaan rijden in de series 3500 (Utrecht - Eindhoven) en 19600 (Geldermalsen - Utrecht). In april 2002 keer het ICR weer terug in de serie 3600. De vrijgekomen treinstellen Plan T en Plan V worden weer in stoptreinseries ingezet. In de zomer van 2002 rijden de treinen naar Luxemburg voor het laatst. Het buffetrijtuig is niet meer opgenomen in deze trein.

De zomer van 2002 is het laatste jaar dat de Ardennen Express rijdt van Amsterdam naar Luxemburg. Dit zijn de treinen 1138/1139. Deze treinen hebben een lengte van 6 rijtuigen. Het buffetrijtuig is uit de trein gehaald en het fietsrijtuig is aan het einde geplaatst. Er rijden nog vier rijtuigen mee in de trein, 3x B en 1x BKD. Ter vervanging van het rijtuig eerste klas wordt een rijtuig van het type Avmz ingezet.

Met ingang van het dienstregelingjaar 2003 Met ingang van het wijzigingsblad juni 2003 zullen de ICR-3 AB rijtuigen in de serie 3600 ingezet gaan worden. Hun plaats in de Beneluxtreinen worden ingenomen door zes gereviseerde eerste klas rijtuigen en 4 gereviseerde B rijtuigen. Deze wisseling wordt ingegeven door de grote vraag naar eerste klas plaatsen tussen Amsterdam en Brussel en het overschot aan plaatsen eerste klas in de serie 3600 tussen Zwolle en Roosendaal. Ook in dit wijzigingsblad staat de inzet gepland voor de eerste BDs rijtuigen in de serie 3600. In augustus 2003 stromen de rijtuigen type ICK in. Het ICR dat in de treinen tussen Den Haag en Heerlen (serie 2500, later ingekort tot Eindhoven) en Den Haag en Venlo (serie 1900) wordt uit deze treinen terug getrokken en door het ICK vervangen.

Na revisie kwamen de rijtuigen verspreid terecht in de diverse treinseries, waardoor combinatie met gereviseerde en ongereviseerde ICR rijtuigen, Plan W, DDM-1, ICK en K4 rijtuigen te zien waren.


Met ingang van de dienstregeling van 2004 De rijtuigen BDs kwam vanaf de zomer 2004 in dienst in de 3600. Door defecten kwam het in de beginperiode regelmatig voor dat de BDs vervangen werd door een loc.

In de dienstregeling 2005, welke op 12 december 2004 begint, worden

Het wijzigingsblad van 4 april geeft de inzet van zes stammen VIRM-VI in de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal) ter vervanging van even zo veel stammen ICRm. De stammen VIRM-VI zijn afkomstig uit de series 800/900 (Haarlem - Maastricht/Heerlen). De vrijgekomen stammen ICRm worden verlengd en ingezet in de serie 800/900.

In juni 2005 zouden er proefritten gereden gaan worden met de locomotieven Railion BR 189 013 en SBB Cargo Re 484 005. Zij zouden ingezet gaan worden op de Betuweroute. Als meetrijtuig werd BKD 82-70 951 aangewezen. Omdat de baan nog niet gereed was, gingen de proefritten niet door. Het BKD rijtuig werd daarop verbouwd tot fietsenrijtuig. In augustus en september 2005 worden proefritten wel gehouden op de Betuweroute om de baan en apparatuur te testen met elektrische locomotieven. Hiervoor worden de locomotieven Railion BR 189 013 en SBB Cargo Re 484 005. Als meetrijtuigen werden de BKD 82-70 917 en meetrijtuig 88-70 021 gebruikt. Het BKD rijtuig reed samen met locomotieven Railion BR 189 013. Voor de overbrengingen naar de Betuweroute vanaf Utrecht werden locomotieven serie 6400 gebruikt.

Voor de dienstregeling 2006

Van 21 tot en met 28 april 2006 wordt met stam 5635 proefritten gereden op de HSL-Zuid tussen Rotterdam en Breda. De rijtuigen hebben tot december 2006 in de serie 800 (Haarlem - Maastricht) en 900 (Haarlem - Heerlen) gereden.

De dienstregeling 2007 begint op 10 december 2006. De rijtuigen zullen in vier series te zien zijn. In de series 800 en 900 worden de rijtuigen vervangen door het V-IRM. De rijtuigen worden ingezet in de serie 1900 (Den Haag - Venlo) met 6 composities van 11 rijtuigen. In de serie 2000 (Den Haag - Arnhem) zullen 5 composities van 11 rijtuigen dienst doen. In de vernieuwde serie 3600 (Arnhem - Roosendaal) zullen 8 composities van 7 rijtuigen dienst doen.

In de dienstregeling 2008 zijn er

In de dienstregeling 2009 zijn er

Per september 2009 worden in totaal 77 rijtuigen in de dienst ingezet voor de Benelux en Fyra dienst. Deze rijtuigen zijn een mix van ICR-3 en ICR-4 rijtuigen. Hierbij zijn de rijtuigen aangepast voor dienst op de HSL-Zuid. Hierbij is onder andere het interieur aangepast, het uiterlijk is aangepast naar een wit, rood, roze en zwarte kleurstelling. Daarnaast hebben zij een gesloten toiletsysteem ingebouwd gekregen. De rijtuigen zullen dienst doen tot dat de Fyra treinstellen hun intrede gaan doen.

In de dienstregeling 2010 zijn er

Voor de dienstregeling 2011 zijn 9 diensten voor de zevendelige stammen. Deze zijn verdeeld over de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal). De achtste dienst is voor onderhoud en de negende dienst is reserve. Voor de tiendelige stammen zijn er diensten in de series 1900 (Den Haag Centraal - Venlo)

In de dienstregeling 2012 zijn er zeven diensten gepland in de serie 3600 van stammen met 7 rijtuigen. In de serie 1900 en 3500 doen in totaal 10 stammen van 10 rijtuigen dienst. In het weekend is deze inzet een stuk lager. De toekomstige inzet van het materieel na ingebruikneming van de V250 treinstellen is onduidelijk. De rijtuigen zijn toe aan een casco revisie.

In de dienstregeling 2013 blijven er zeven diensten gepland staan in de serie 3600 voor de stammen van 7 rijtuigen. Twee van zulke stammen zijn beschikbaar voor onderhoud en reserve. De stammen van 10 rijtuigen doen uitsluitend dienst in de serie 1900, waar negen diensten staan gepland. Ook hier zijn twee stammen beschikbaar voor onderhoud en reserve. Daarnaast blijven er enkele stammen dienst doen in de serie 900 tussen Amsterdam en Breda, als gevolg van een tekort aan rijvaardige V250 treinstellen. De toekomst van de overige rijtuigen die van NS HiSpeed terugkomen is ongewis. Door aanhoudende problemen met de V250 treinstellen worden van 18 februari 2013 weer twee stammen ingezet en vanaf 11 maart 2013 wordt de frequentie verder opgevoerd tot acht retourslagen. Met ingang van het wijzigingsblad van 2 september 2013 worden de stammen opnieuw genummerd. Tegelijkertijd worden de tiendelige stammen met een rijtuig tweede klas ingekort tot negendelige stammen. Dit rijtuig zal gebruikt worden om extra stammen te vormen voor de Benelux dienst. De elfde stam werd zelfs geheel opgeheven. Het BDs rijtuig werd terzijde gesteld. De zevendelige en negendelige stammen worden omgevormd tot vaste composities. De nummering van deze compositie wordt bepaald door het BDs rijtuig. De zevendelige stammen worden genummerd in de serie 15701 - 15709. De negendelige stammen worden genummerd in de serie 15110 - 15119. In oktober 2013 is stam 15110 ingekort tot 7 rijtuigen en vernummerd naar stam 15710. Op 7 december 2013 is de 15112 ingekort en vernummerd naar 15712. De 15111 is op 16 december ingekort en vernummerd naar 15711. Zij doen vanaf dat moment dienst in de serie 3600,

In de dienstregeling 2014, die op 15 december 2013 ingaat, brengt een verschuiving van de inzet. Drie rijtuigstammen uit de serie 1900 worden ingekort tot 7 rijtuigen en in de serie 3600 ingezet. De inzet in deze serie wordt hiermee verhoogd van 7 naar 10 stammen. Tevens zijn er twee stammen beschikbaar voor onderhoud en reserve. Deze reserve staat in Roosendaal opgesteld. Bijna de gehele serie 3600 zal doordeweeks rijden met ICR. In de serie 1900 worden de rijtuigen niet meer ingezet. Tevens wordt de reserve verhoogd tot drie stammen. De vrijgekomen rijtuigen zullen dan gebruikt worden voor revisie en aanpassingen in Haarlem. Oorspronkelijk zouden er 79 rijtuigen minder ingezet gaan worden dan in 2013. Dit beperkt zich echter tot slechts 26 rijtuigen. In oktober en november 2013 zijn in totaal 19 rijtuigen aangepast voor de Benelux dienst. De aanwezige meerspanningskeuzeschakelaar is weer in dienst gesteld of opnieuw aangebracht. Aan de buitenzijde is de deurhandel weer aangebracht. Na de aanpassing worden de rijtuigen naar Maastricht overgebracht, waar zij op reserve blijven staan. Ook enkele lange rijtuigstammen van 9 rijtuigen worden in de serie 3600 ingezet. Deze zullen echter nog wel ingekort gaan worden. Door het doorschuiven van DDZ naar de serie 4400/9600 keert het ICRm toch weer terug in de serie 1900. Per 3 februari 2014 door middel van een wijzigingsblad zullen er 5 omlopen gepland zijn. Deze worden echter al vanaf 6 januari ingezet via dagplan. De rijtuigstammen zijn te zien in de treinen 1914/1925/1936/1947/1958/1969/1980; 1919/1930/1941/1952/1963/1974 en 1923/1934/1945/1956/1967/1978 van maandag tot en met vrijdag. Op maandag en woensdag tot en met vrijdag zijn twee stammen te zien in de 1917/1928/1939/1950/1961/1972/1983 en 1922/1933/1944/1955/1966/1977/1988. Op dinsdag rijdt een stam afwijkend de treinen 1920/1931/1950/1961/1972/1983. Een andere stam rijdt de 1917/1928/1959/1970/1981. Tussen de treinen 1928/1959 staat de stam op de Binckhorst. Na de 1981 gaat de stam als trein 71981 terug naar Eindhoven en vanuit daar als trein 71988 naar Maastricht voor onderhoud. Op woensdag komt een nieuwe stam als trein 71914 naar Eindhoven voor de 1914. Per 7 april wordt de inzet met 3 stammen verminderd en blijven alleen de treinen over, beginnend met 1914 en 1919. Per 15 juni 2014 moeten deze laatste twee stammen van negen rijtuigen aan de kant gaan voor hun revisie. De rijtuigen uit de zevendelige stammen zullen in de loop van 2015 in revisie gaan.

In de dienstregeling 2015, die op 14 december 2014 begint, brengt de terugtrekking van de rijtuigen uit de binnenlandse dienst (de serie 3600 (Zwolle - Roosendaal)). De rijtuigen zullen in de Haarlemse werkplaats aangepast gaan worden om via de HSL-Zuid te gaan rijden of in de Beneluxtreinen. Tegelijkertijd worden rijtuigen gereviseerd. In december 2014 zullen er nog acht diensten zijn voor de zevendelige treinstammen. De stammen 15707 en 15708 worden aan de kant gezet. Op 15 januari 2015 wordt stam 15701 aan de kant gezet. De diensten die in 2014 nog met ICRm reden, worden vervangen door DDZ-VI. Het wijzigingsblad van 2 februari brengt een verlaging van het aantal diensten tot zes. Dit zijn de stammen 15702, 15704, 15705 en 15710 - 15712. Er worden echter slechts 4 stammen ingezet. Met ingang van het wijzigingsblad van 13 april 2015 worden drie stammen teruggetrokken uit de serie 3600. De laatste drie stammen zullen echter niet meer worden ingezet en als reserve achter de hand worden gehouden. De overige stammen tijdelijk aan de kant worden gezet in Maastricht, alvorens zij in Haarlem worden binnen genomen.

In de dienstregeling 2016, die op 13 december 2015 begint, zouden in de loop van het jaar enkele stammen uit de serie 16500 ingezet gaan worden in de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo). Vanaf december 2015 zullen een aantal van deze stammen ingezet gaan worden in de IC Direct tussen Amsterdam en Breda, zodat de hier gebruikte rijtuigen in revisie kunnen. Als gevolg van een wijziging in de plannen, worden de rijtuigen niet ingezet in de serie 1900. Zij blijven alleen over de HSL-Zuid rijden. De stammen 16500 doen dit samen met de stammen van de serie 16100, zodat er regelmatig uitwisseling plaats vindt van beide stamseries in de series 900 (Amsterdam - Breda) en 1000 (Amsterdam - Rotterdam).

In de dienstregeling 2017 komt er uitbreiding van het dienstenpakket. Tussen Den Haag en Eindhoven zullen intercity's gaan rijden via de HSL. Vanwege diverse problemen gaat de serie 1100 (Den Haag - Eindhoven) tot aan Breda rijden. Vanaf 23 januari 2017 zullen slechts enkele treinen doorrijden naar Eindhoven. Met ingang van het wijzigingsblad van april zal deze serie in zijn geheeld weer doorrijden tot aan Eindhoven.

In de dienstregeling 2018 rijden in de gecombineerde series 900/1000 (Amsterdam - Rotterdam - Breda) rijden 17 stammen van 6 rijtuigen.

Vanaf 20 augustus 2018 rijdt trein 907 met een stam van 9 rijtuigen op werkdagen als gevolg van grote drukte in deze trein. De stam is afkomstig uit de omloop van trein 1121, welke met de zesdelige stam uit trein 907 gaat rijden. De stammen bijven de gehele dag hun afwijkende omloop rijden.

In de dienstregeling 2019 keren de stammen voor de series 900/1000 (Amsterdam - Rotterdam - Breda) niet meer op de Watergraafsmeer, maar langs het perron van Amsterdam Centraal. Met deze ingreep kan het aantal stammen dat benodigd is, worden verminderd met 2 stammen. De rijtuigen uit deze twee stammen worden verdeeld over de resterende 15 stammen. De stammen bestaan vanaf dat moment uit 7 rijtuigen. Daarnaast worden 4 rijtuigen eerste klas geplaatst in de stammen voor de Benelux, zodat deze stammen ook voorzien zijn van twee rijtuigen eerste klas. In de serie 1100 (Den Haag - Eindhoven) rijden 12 stammen van 9 rijtuigen.

In de dienstregeling 2020 zijn er diensten voor de rijtuigenstammen. Deze zijn verdeeld over diensten voor de stammen 16100, diensten voor de stammen 16200 en diensten voor de stammen 16500. Als gevolg van de wereldwijde Covid-19 pandemie worden de treindiensten over de HSL grotendeels gestaakt. Ook intercity's rijden nog nauwelijks. De treinstammen worden daarom tot eind mei 2020 op de Watergraafsmeer gestald. Eind mei 2020 worden er met de treinstammen en locomotieven conditieritten gereden door Nederland.

In de dienstregeling 2021 zijn er diensten voor de rijtuigenstammen. Deze zijn verdeeld over diensten voor de stammen 16100, diensten voor de stammen 16200 en diensten voor de stammen 16500.

In de dienstregeling 2022 zijn er diensten voor de rijtuigenstammen. Deze zijn verdeeld over diensten voor de stammen 16100, diensten voor de stammen 16200 en diensten voor de stammen 16500.

In de dienstregeling 2023 zijn er diensten voor de rijtuigenstammen. Deze zijn verdeeld over diensten voor de stammen 16100, diensten voor de stammen 16200 en diensten voor de stammen 16500.


Inzet bij NS Internationaal/Hispeed/NS International

Vanaf 1986 worden de nieuwe ICR-3 rijtuigen ingezet tussen Amsterdam en Brussel. Op 18 juli 1986 is er een persrit met locomotief NMBS 1181, een A, een AB en Bs rijtuig. De treinen rijden in een vaste samenstelling van Bs + B + B + BKD + AB + A + locomotief. Al in 1989 moeten de stammen uitgebreid worden met een extra rijtuig. Deze zijn afkomstig uit de deelserie ICR-4 en doen in eerste instantie in het blauw/geel dienst. Een aantal rijtuigen worden bij Talbot in Aken aangepast en een ander deel door de Hoofdwerkplaats Haarlem. In Haarlem worden de nog blauwe rijtuigen rood geschilderd. Deze inzet duurt tot 1998, het moment dat de stammen weer ingekort worden van 7 naar 6 rijtuigen.


De dienst tussen Amsterdam en Brussel wordt uitgevoerd door NS Hispeed. Alle rijtuigen ICR-3 zijn door NS Hispeed gehuurd van NS Reizigers, alsmede enkele rijtuigen van de series ICR-1 en ICR-4. Opvallend is de inzet van rijtuigen ICR-1, omdat de rijtuigen ICR-4 de reserve vormen voor de Benelux dienst.


Met ingang van 10 december 2006, de start van dienstregeling 2007, was het de bedoeling dat de getrokken treinen tussen Amsterdam en Brussel via de HSL-Zuid zouden gaan rijden. Doordat deze lijn nog niet opgeleverd is, blijven de treinen nog de oude route rijden in de serie 600. In 2007 zijn de rijtuigen die dienst doen in de Benelux dienst aangepast om dienst te doen met de reeks 28 van de NMBS. Deze locomotieven vervangen de reeks 11.8. Ook zijn de rijtuigen aan de buitenzijde voorzien van de Fyra kleuren, rood, roze, wit en zwart.


Op 7 september 2009 rijdt de eerste trein over de HSL. De treinen rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. Zij rijden slechts een keer per uur.

Vanaf het wijzigingsblad dat op 12 april 2010 ingaat, gaan de Fyra treinen tussen Amsterdam en Rotterdam ook in het weekeinde rijden. Vanaf het wijzigingsblad van 4 oktober gaan de Fyra treinen op werkdagen elk half uur rijden.

In de dienstregeling 2011 gaat de Fyra ook in het weekeinde elk half uur rijden. Vanaf het wijzigingsblad dat op 3 april ingaat, gaat de Fyra naar Breda doorrijden.

Voor het testen van stoorstromen, welke afkomstig zijn van de HSL-Zuid, zijn de A 10 77 320 en B 20 70 244 van 9 tot 15 maart 2011 in het Siemens testcentrum in Wildenrath geweest.

Door wijzigingen in de omloop van de Fyra diensten in de loop van 2012, is de reserve vergroot. In het voorjaar werd op de Watergraafsmeer al gewisseld van locomotief, terwijl eind juli de dagelijkse controles kwamen te vervallen. Deze controles vinden nu plaats in de nachtelijke uren. Fyra stam 4973 werd hierop weer geschikt gemaakt voor inzet in de Benelux dienst. Alvorens als stam 4773 weer gebruikt te worden, zijn de rijtuigen van deze stam gebruikt om twee andere stammen te verlengen naar tien wagenstammen ten behoeve van de Olympische Spelen in Londen. Na de Olympische Spelen werd de 4773 weer afgeleverd. In maart van 2013 zal de stam weer geschikt gemaakt worden als extra reserve voor de Fyra dienst. In het onderhoudsbedrijf op de Watergraafsmeer worden de wijzigingen uitgevoerd, zodat de stam weer als 4973 door het leven gaat. Op 10 april 2013 werd de stam opgenomen in de Fyra dienst. Met ingang van 7 oktober 2013 gaat er in de ochtendspits een trein extra rijden van Rotterdam naar Amsterdam. Mogelijk zal in de avond ook een extra trein komen te rijden van Amsterdam naar Rotterdam. Dit zal een extra stam rijtuigen vergen, welke uit de Benelux dienst komt.

Met het ingaan van de dienstregeling 2013 op 9 december 2012 werden door NS Hispeed de gebruikte rijtuigen voor de diensten tussen Amsterdam en Brussel aan de kant gezet. NS Hispeed zet de rijtuigen tussen Amsterdam en Breda nog steeds in via de HSL. De 62 rijtuigen die NS Hispeed huurde van NS Reizigers werden op 31 december 2012 teruggegeven. De overige rijtuigen zullen terug gaan naar NS Reizigers als er voldoende treinstellen V250 zijn. Door het niet rijden van de V250 treinstellen vanaf 18 januari, werden de rijtuigen weer terug gehuurd van NS Reizigers. Vanaf 18 februari 2013 zal tweemaal per dag gereden worden tussen Den Haag Hollands Spoor en Brussel Zuid. De treinen gaan weer getrokken worden door een locomotief Reeks 28. Vanaf 11 maart zal er achtmaal per dag gereden gaan worden tussen beide steden. Hiervoor zijn acht stammen met 7 rijtuigen nodig. Het gebrek aan treinpaden is debet aan het feit dat de eerste weken maar 4 treinen zullen rijden. In het weekend zal er tot Antwerpen gereden worden. Als enige stam wordt de Olympische stam niet gereactiveerd. Deze rijtuigen moeten allemaal ontstickerd gaan worden, omdat de Olympische Spelen in Londen al voorbij zijn. Vanaf 7 oktober gaan er tien slagen per dag rijden tussen Den Haag en Brussel. Vanaf december 2013 zullen er 12 slagen gereden gaan worden. Hiervoor is een extra stam rijtuigen nodig en deze worden gevonden in de voormalige Olympische stam. Van deze stam zijn nog 4 rijtuigen ongebruikt. De overige drie rijtuigen worden gevonden in eerder beschadigde en herstelde rijtuigen uit de Fyra dienst. Als er 16 slagen gereden gaan worden, zoals is aangevraagd, moeten er extra rijtuigen van NS Reizigers worden gehuurd. Deze rijtuigen zijn afkomstig uit het opheffen van de 18e stam met 10 rijtuigen die in de serie 1900 rijdt. De overige rijtuigen worden gevonden in het verkorten van deze 10-rijtuigstammen. Begin oktober is er een begin gemaakt om de merknaam Fyra van de rijtuigen te verwijderen.

Het dienstregelingjaar 2014 dat op 15 december 2013 ingaat, blijven de ICR rijtuigen rijden tussen Den Haag Centraal en Brussel. Voor de uitbreiding van het aantal slagen naar 16, zullen een aantal rijtuigen, die uit de tienwagenstammen van NS Reizigers komen, aangepast worden. Hiervoor zijn 8 rijtuigstammen nodig, die uit zeven rijtuigen bestaan. De rijtuigen die tussen Amsterdam Centraal en Breda rijden via de HSL zullen dit niet meer doen onder de naam Fyra, maar Intercity Direct. Medio februari 2014 zijn de 19 rijtuigen van NS Reizigers die in het najaar van 2013 zijn aangepast, in de Benelux stammen gerangeerd. Op deze manier werden 19 rijtuigen vrijgespeeld, waarvan 3 rijtuigen hersteld worden van de opgelopen schade. De overige 16 rijtuigen zijn aan de kant gezet voor aanpassingen. Voor de diensten over de HSL zijn echter ook de rijtuigen nodig van NS Reizigers. In de week van 19 mei 2014 is de stam 4772 uit elkaar gehaald. De rijtuigen zullen verdeeld worden over de 7 resterende stammen, zodat zij uit 8 rijtuigen bestaan. De verlenging wordt ingegeven door de zomerdrukte. Eind augustus 2014 zal stam 4772 weer geformeerd worden en in dienst worden gesteld. In juni 2014 zijn twee eerste klas rijtuigen tijdelijk gedeklasseerd. Het zijn de rijtuigen A 10-70 356 en A 10-70 376. De rijtuigen zijn afkomstig uit een opgeheven Beneluxstam en de rijtuigen zijn aan andere stammen gekoppeld om zo de capaciteit te vergroten. Omdat er geen vraag is naar extra eerste klas rijtuigen, zijn zij gedeklasseerd. De rijtuigen vallen op omdat zij hun eerste klas streep behouden hebben, maar als klasse aanduiding hebben zij een '2' op de zijwanden staan. Stam 4993, bestaande uit de B 20-70 418 + B 20-70 584 + B 20-70 206 + B 20-70 412 + B 20-70 403 + B 20-70 416 + B 20-70 417, wordt vanaf augustus 2014 gebruikt voor de proefritten van de nieuwe locomotieven BR 186. Zij rijden het afleverprogramma van de locomotieven. Op dinsdag vindt er een proefrit plaats met ICR-rijtuigen waarvan de eerste rit via Utrecht en Arnhem naar Deventer Goederen wordt gereden en weer terug. De tweede rit eindigt in Ede Wageningen. Op woensdag wordt er een tweede proefrit gereden via de HSL-Zuid tot aan Tilburg. De donderdag is een reservedag. Op 19 oktober 2014 haalt locomotief 186 003 tien rijtuigen en locomotief 1748 op in Maastricht. Op 24 oktober 2014 maakt locomotief 186 006 een proefrit van de Watergraafsmeer naar Maastricht met een aantal ICRm rijtuigen en locomotief 1748. Bij deze proefrit ging het om het meten van de langskrachten. Op 28 oktober 2014 maken de locomotieven 186 149 en 186 239 proefritten over de Flevolijn met zes ICRm rijtuigen. Hierbij reden de locomotieven zowel in Multiple Mode, Dubbel Tractie en voorste loc in stuurstand modus. Bij de laatste modus fungeert de voorste locomotief als stuurstand rijtuig, terwijl de achterste locomotief duwt. Bij deze proefritten worden de langskrachten (aan de trekhaak en zijdelingse druk) gemeten tussen de voorste locomotief en het eerste rijtuig. Op 19 en 20 november 2014 zijn er met locomotief 186 003 proefritten in België verreden om de rijtuigen BDs toe te laten als gewoon rijtuig. Vanaf december 2014 zullen de BDs rijtuigen ingezet gaan worden als gewoon rijtuig in de Beneluxdienst.

De dienstregeling 2015 laat de uitbreiding van de Beneluxdienst zien. Er zal weer ieder uur vanaf Amsterdam Centraal gereden gaan worden naar Brussel. Hiervoor zijn vijf extra stammen van 6 rijtuigen nodig. In deze treinen zullen gereviseerde en verbouwde rijtuigen worden opgenomen. In deze treinen worden ook de BDs rijtuigen opgenomen. Deze kunnen echter niet overweg met de locomotieven NMBS Reeks 28/Baureihe 186 en zullen daarom als normaal rijtuig dienst doen. In totaal zullen dertien stammen van zes rijtuigen dienst doen op deze verbinding. In december 2014 worden de Bpmbdzf7 rijtuigen toegelaten op het Belgische spoor. Door het toelaten van deze rijtuigen is er in deze treinen een invalidentoilet en personeelsruimte beschikbaar. Doordat alle BD rijtuigen reeds zijn opgenomen in stammen voor de Beneluxdienst en voor de IC direct dienst, is uitbreiding van deze faciliteiten zeer welkom. De verkorting van de stammen wordt gevonden in het laten vervallen van het tweede eerste klas rijtuig. Dit wordt in het onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer uitgevoerd. Deze acht rijtuigen zullen gebruikt gaan worden om stammen voor de IC Direct tussen Amsterdam en Rotterdam (serie 1000) van eerste klas te voorzien. Deze serie zal vanaf juni 2015 een halfuursdienst gaan worden. De rijtuigstammen worden gereden met locomotief voor en achter als het Bpmbdzf7 rijtuig niet overweg kan met de BR 186 of NMBS Reeks 28. De stam rijtuigen (stam 4993, (B 20-70 418 + B 20-70 584 + B 20-70 206 + B 20-70 412 + B 20-70 403 + B 20-70 416 + B 20-70 417)) die gebruikt werd voor de het afleverprogramma van de nieuwe locomotieven Baureihe 186 wordt vanaf het voorjaar van 2015 gebruikt voor proefnemingen met de draaistellen. Het betreffende rijtuig is hierbij voorzien van ballast. Deze ritten duren tot medio mei 2015. Vanaf de zomer van 2015 worden deze ritten uitgevoerd door stam 16508. Hiertoe is rijtuig Bpmz 20-70 140 voorzien van zakken grind en meetapparatuur. De rijtuigen Bpmz 20-70 101 en Bpmz 20-70 155 zijn voorzien van volwielen in plaats van wielen met wielbanden. In combinatie met een nieuw type remblok van de blokkenrem wordt bekeken of het mogelijk is om bij snelheden van 160 kilometer per uur de blokkenrem weer in dienst te stellen van rijtuigen die over de HSL-Zuid rijden. Deze worden nu nog te warm, waarop de kans bestaat dat de wielbanden er af lopen. Daarnaast worden de wielen door de remblokken niet meer gepoetst en veroorzaken hierdoor meer geluid. Op 18 augustus 2015 rijdt de stam een ronde door het zuiden en midden van Nederland om de remblokken te laten inslijten. Op 20 en 21 augustus 2015 rijdt de stam ritten tussen Lelystad en Zwolle voor geluidsmetingen. Op 25, 26 en 27 augustus 2015 worden proefritten gereden om de stabiliteit te controleren tussen Utrecht - Amsterdam Bijlmer - Zwolle. In de daarop volgende twee weken rijdt de stam diverse ritten door het land op de trajecten Watergraafsmeer - Rotterdam - Den Haag - Leiden - Watergraafsmeer, Watergraafsmeer - Utrecht Centraal - Arnhem - Zwolle - Watergraafsmeer en Watergraafsmeer - Rotterdam - Watergraafsmeer via de HSL. Op 16 november 2015 rijdt stam 1650 als eerste van deze stammen in de serie 900.

De dienstregeling 2016 laat geen veranderingen zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

In de dienstregeling 2017 zijn diensten voor de stammen die in de serie 9200 (Amsterdam Centraal - Brussel) rijden.

In de dienstregeling 2018 was het de bedoeling om de Beneluxtreinen te gaan rijden via de HSL en Breda. Doordat Bombardier de locomotieven niet tijdig kan voorzien van de juiste software om over de HSL-Zuid, de Belgische HSL 4 en de conventionele netten te kunnen rijden, blijven de treinen voorlopig via de oude route rijden. Bombardier verwacht dat de software op 31 juli 2017 beschikbaar is, waarna de NS nog minimaal 6 maanden nodig heeft om de software te kunnen testen. Er zullen in totaal 24 locomotieven voorzien gaan worden van de aangepaste software. Er zullen per dag 12 treinen vertrekken uit Amsterdam naar Brussel. Daarnaast rijden er 4 treinen vanuit Den Haag naar Brussel. Om tijd te besparen met kopmaken in Breda als de Beneluxtrein via de HSL gaat rijden, gaan de treinen rijden met een locomotief voor en achter. Tussen 8 januari 2018 en 8 april 2018 zullen de treinen beginnen en eindigen in Den Haag Hollands Spoor, met uitzondering van de treinen 9212, 9216, 9268 en 9272. Deze zullen Amsterdam Centraal wel aan doen. Op deze manier worden rijtuigstammen vrijgemaakt om een proefbedrijf te kunnen rijden als voorbereiding op de verhuizing van de Beneluxdienst via de HSL-Zuid. Met ingang van het wijzigingsblad van april gaat de Beneluxtrein via de hogesnelheidslijn via Breda rijden. Door een snellere omloop kan het aantal stammen met 2 worden verminderd. De 11 resterende stammen kunnen door het opheffen van deze twee stammen verlengd worden van 6 naar 7 rijtuigen. Zo krijgen zeven stammen krijgen een tweede rijtuig eerste klas. Vier andere stammen krijgen een rijtuig tweede klas extra.

In de dienstregeling 2019 zijn er 11 stammen van de serie 16400 van 7 rijtuigen nodig voor de inzet in de Beneluxdienst.

In de dienstregeling 2020 zijn er 11 stammen van de serie 16400 van 7 rijtuigen nodig voor de inzet in de Beneluxdienst. Vanaf 23 maart 2020 komt het treinverkeer met Brussel stil te liggen als gevolg van de inkrimping van de dienstregeling. De inkrimping is noodzakelijk om de wereldwijde pandemie van Covid-19 te beteugelen. De rijtuigen worden op de Watergraafsmeer verzameld. Een paar treinen rijden nog tussen Den Haag en Antwerpen. Vanaf 8 juni 2020 is de dienstregeling tussen Amsterdam en Brussel volledig hervat.

In de dienstregeling 2021 zijn er 11 stammen van de serie 16400 van 7 rijtuigen nodig voor de inzet in de Beneluxdienst.

In de dienstregeling 2022 zijn er 11 stammen van de serie 16400 van 7 rijtuigen nodig voor de inzet in de Beneluxdienst. Er rijden dagelijks 16 treinparen tussen Amsterdam en Brussel.

In de dienstregeling 2023 zijn er 11 stammen van de serie 16400 van 7 rijtuigen nodig voor de inzet in de Beneluxdienst. Er rijden dagelijks 16 treinparen tussen Amsterdam en Brussel.


Inzet in stammen

Vanaf september 2005 worden de gereviseerde ICR rijtuigen in vaste stammen ingezet:

 • 5100: B
 • 5200: BDs
 • 5500: Bf
 • 5600: B + A + B
 • 5700: BD
 • 5800: B(x) + B(x) + B(x)

De volgnummering wordt bij de stammen 5600 bepaald door het rijtuignummer van het A rijtuig. Bij de stammen 5800 wordt de nummering bepaald door het rijtuignummer van een BD of Bf rijtuig. De eerste stammen werden al in juni 2005 gevormd. De ongereviseerde rijtuigen worden niet in stammen ingezet. De inzet van de rijtuigen in vaste stammen is ingegeven door het feit dat de samenstelling van de getrokken treinen vaak veranderde. Om een vaste samenstelling van de treinen te krijgen, zijn de stammen ingevoerd. Een stam gaat ook in de vaste combinatie in onderhoud. Op deze manier worden de rijtuigen minder vaak gekoppeld en ontkoppeld. Dit komt ook ten gunste van de stuurstroomkabels, die vaak defecten vertonen tijdens het veelvuldig (ont-)koppelen. Met de ingang van het dienstregelingjaar 2007 zijn de stammen 5100 en 5500 opgeheven en samengevoegd tot een driedelige stam 5800. Dit konden 2x B + 1x Bf of 2x Bf + 1 B zijn. In het najaar van 2007 worden ook de stammen 5700 opgeheven en bij de stammen 5800 gevoegd. Hiermee kunnen stammen gevormd, waar geen vaste samenstelling is voorgeschreven en dus 3 verschillende B rijtuigen bevat in de uitvoering B, BD en Bf. In 2011 worden composities van 7 en 10 rijtuigen gevormd. Het vele rangeerwerk met de driedelige stammen voor het onderhoud komt hiermee te vervallen. De zevendelige composities bestaan uit twee stammen B + A + B van de serie 5600 en een stuurstandrijtuig BDs uit de reeks 5201 - 5209. Op deze manier zijn er 9 composities van zeven rijtuigen. Daarnaast komen er 11 composities van 10 rijtuigen. Deze bestaan uit twee stammen van de serie 5600 (B + A + B), een stam serie 5800 (B, BD en/of Bf) en een stuurstandrijtuig BDs uit de reeks 5210 - 5220.


De rijtuigen voor de Benelux- of de Fyra-dienst worden vanaf 2009 per stam genummerd. Het stamnummer wordt bepaald aan de hand van het BD-rijtuig. In oktober 2010 worden de stammen voor de Beneluxdienst genummerd in de serie 4700. De stammen voor de Fyra-diensten worden genummerd in de serie 4900. De zevenrijtuigstammen in de Beneluxdienst zijn medio februari 2016 ontdaant van hun tweede rijtuig eerste klas. De vrijgekomen rijtuigen A 10-70 365, A 10-70 368, A 10-70 370, A 10-70 487 en A 10-70 492 zijn op reserve gezet.

Nadat de rijtuigen in 2014 - 2016 zijn gereviseerd, worden de rijtuigen in nieuwe stammen gerangeerd. Deze stammen zijn 6, 7 of 9 rijtuigen lang. De stammen die in de Beneluxdienst gaan rijden, zullen genummerd worden in de serie 16400, waarbij het volgnummer bepaald wordt door het nieuwe nummer van het Bpmbdzf7-rijtuig, waarmee zij niet in dienst worden gesteld. Deze stammen zullen 6 rijtuigen lang zijn. Een stam bestaat uit een een Bpmbdzf7-, drie Bpm(e)z10-, een Apmz10- en een Bpmdz9-rijtuig. De stammen voor de shuttletreinen tussen Amsterdam en Rotterdam zullen ook uit zes rijtuigen bestaan. De stammen zullen als 16100 genummerd gaan worden. De stammen bestaan uit een Bpmbdzf7-, drie Bpm(e)z10-, en twee Apmz10-rijtuigen. De stammen voor Den Haag - Eindhoven - Venlo zullen uit negen rijtuigen bestaan en genummerd in de serie 16500. De stammen voor de Intercity direct zullen genummerd zijn in de serie 16200. In de zomer van 2016 vindt er een uitwisseling plaats tussen vijf stammen van de serie 16200 en 16400. Deze vijf stammen van de serie 16200 wisselen een rijtuig eerste klas met een rijtuig tweede klas uit de serie 16400. Uiteindelijk is het de bedoeling om in alle stammen een rijtuig voor het vervoer van fietsen op te nemen. Dit is dan een rijtuig Bpmdz of Bpmbdzf. De rijtuigen Bf worden alle opgenomen in stammen van de serie 16500. Omdat de stammen van de serie 16500 nog niet gebruikt worden, waarvoor zij gebruikt zouden worden, gaan ook deze stammen rijden op de HSL. Zij zijn hierbij gelijk gemaakt aan de stammen van de serie 16100, zodat de beide stammen regelmatig uitgewisseld worden in de diensten waar zij actief zijn.

 • 16100: Bpmbdzf + Apmz + Bpmz + Bpmz + Apmz + Bpmez
 • 16200: Bpmdz + Apmz + Bpmz + Bpmz + Apmz + Bpmez
 • 16400: Bpmbdzf + Bpmz + Bpmdz + Apmz + Bpmz + Bpmez
 • 16500: Bpmbdzf + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpm(d)z + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpmez


Onderhoud

De rijtuigen komen in Amsterdam Zaanstraat en Maastricht in onderhoud. Als de serie 3600 vanaf 2003 ook weer met ICR gaat rijden, komt ook ICR in Zwolle in onderhoud. Na de revisie komen alle rijtuigen voor NS Reizigers in Maastricht in onderhoud en rijtuigen voor de Benelux in Amsterdam Zaanstraat en later op de Watergraafsmeer, wanneer de nieuwe onderhoudswerkplaats hier gereed is in 2007.


Op 14 juni 1990 is rijtuig BKD 82-70 982 overgeplaatst van de lijnwerkplaats Amsterdam naar de lijnwerkplaats Maastricht. Dit kon vanwege de inkrimping van de stille reserve. Het rijtuig werd hierbij ook vernummerd naar een reserve nummer voor de Benelux, BKD 82-70 594. Op 11 juni 1991 werd deze overplaatsing ongedaan gemaakt en verhuisde het rijtuig weer naar Amsterdam en werd het onder zijn oorspronkelijke nummer in de Benelux ingezet.


Nadat de rijtuigen B 20-70 431, B 20-70 432 en B 20-70 433 in de zomer van 1998 teruggetrokken zijn uit de Beneluxdienst en weer in het blauw geschilderd zijn, verhuizen de rijtuigen van onderhoud van Amsterdam naar Maastricht.


In juni 2003 gaan de ICR-3 AB rijtuigen in onderhoud over van Amsterdam Zaanstraat naar Zwolle. 10 rijtuigen gaan de omgekeerde weg en verhuizen van Zwolle naar Amsterdam Zaanstraat. Dit zijn zes gereviseerde A rijtuigen en vier gereviseerde B rijtuigen.


Op 1 september 2005 gaat rijtuig B 20-70 583 over van OB Maastricht naar OB Amsterdam. Het rijtuig zal ingezet gaan worden in de Benelux dienst. Het rijtuig B 20-70 219 wordt op 3 oktober 2005 op papier overgeplaatst van OB Amsterdam naar OB Maastricht. Het rijtuig is afkomstig uit de poule van reserve rijtuigen voor de Benelux. Het rijtuig staat op dat moment in Haarlem om verbouwd te worden tot BDs rijtuig.


Per 5 augustus 2013 gaan de rijtuigen van NS Hispeed in onderhoud over van Maastricht naar de Watergraafsmeer. Hiermee komen de wekelijkse onderhoudsslagen tussen de Binckhorst en Maastricht te vervallen. De rijtuigen die in 2014 en 2015 aangepast worden voor diensten over de HSL verhuizen ook van onderhoudsbedrijf. Als alle rijtuigen aangepast zijn, zullen zij in de Watergraafsmeer in onderhoud zijn. Maastricht heeft vanaf dat moment geen ICR rijtuigen meer in onderhoud.


Inzet per dienstregelingsjaar

De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:

 • 1980/1981: 800, 1800, 2500
 • 1981/1982: 800, 900, 1500, 1800, 2500
 • 1982/1983: 800, 900, 1500, 1800, 2100, 2500
 • 1983/1984: 800, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2500
 • 1984/1985: 800, 900, 1500, 1600, 1800, 2100, 2500
 • 1985/1986: 800, 900, 1500, 1800, 2100, 2500
 • 1986/1987: 160, 800, 900, 1600, 1800, 1900, 2100, 2500
 • 1987/1988: 160, 800, 900, 1800, 2500
 • 1988/1989: 800, 900, 1600, 1800 (versterking), 2500
 • 1989/1990: 800, 900, 1500, 1600, 1800 (versterking), 1900, 2100, 2500, 2600, 3000
 • 1990/1991: 180, 800, 900, 1600, 1800 (versterking), 1900
 • 1991/1992: 800, 900, 1600, 1800 (versterking),
 • 1992/1993: 800, 900, 1500, 1600, 1800 (BKD), 1900, 2100
 • 1993/1994: 800, 900, 1600, 1800 (versterking), 2100
 • 1994/1995: 800, 900, 1500, 1600, 1800 (vanaf de zomerdienst), 2100 (tot de zomerdienst), 3500
 • 1995/1996: 800, 900, 1600, 1800, 1900
 • 1996/1997: 800, 900, 1500, 1800, 1900
 • 1997/1998: 800, 900, 1500, 1800, 1900
 • 1998/1999: 600, 800, 900, 1800, 1900, 2500
 • 1999/2000: 600, 800, 900, 1800 (tot aan 29-5), 1900, 2500, 3500 (vanaf 30-8), 3600 (vanaf 30-5)
 • 2000/2001: 600, 800, 900, 1900, 2500, 3600
 • 2001/2002: 600, 800, 900, 1900, 2500, 3500, 3600, 19600
 • 2003: 600, 800, 900, 1900 (tot augustus), 2500 (tot augustus), 3600
 • 2004: 600, 800, 900, 3600
 • 2005: 600, 800, 900, 3600 (tot april)
 • 2006: 600, 800, 900, 3600
 • 2007: 600, 1900, 2000, 3500, 3600
 • 2008: 1900, 3600, 9200
 • 2009: 1000, 1900, 3500, 3600, 9200
 • 2010: 1000, 1900, 3500, 3600, 9200
 • 2011: 900, 1900, 3500, 3600, 9200
 • 2012: 900, 1900, 3500, 3600, 9200
 • 2013: 900, 1200, 1900, 3600, 9200
 • 2014: 900, 1200, 1900, 3600, 9200
 • 2015: 900, 1000, 3600, 9200
 • 2016: 900, 1000, 9200
 • 2017: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2018: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2019: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2020: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2021: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2022: 900, 1000, 1100, 9200
 • 2023: 900, 1000, 1100, 9200


Revisie (LT1)

In het voorjaar van 1999 heeft het Revisiebedrijf Haarlem opdracht gekregen om het gehele park van 316 ICR rijtuigen te gaan reviseren (LT1). In eerste instantie was sprake van het alleen reviseren van het park ICR-1 en ICR-2. De Benelux rijtuigen zouden zelfs als eerste gereviseerd worden. In het najaar van 1999 is het Revisiebedrijf Haarlem begonnen met de revisie van de rijtuigen. Als eerste werden de voormalige IC+ rijtuigen in revisie genomen. Dit omdat de rijtuigen een afwijkende indeling hebben en daarom meer tijd in beslag zou nemen ten opzichte van de overige ICR rijtuigen. In november 1999 worden 5 van de 7 B rijtuigen in behandeling genomen. De overige rijtuigen zullen begin 2000 het revisiebedrijf binnenlopen voor revisie. Het plan voorzag ook om de Benelux rijtuigen als eerste te gaan reviseren. De AB rijtuigen zouden tot A rijtuig verbouwd gaan worden. Later komt men hierop terug en worden het B rijtuigen. Het plan voorzag in een massaal karakter, waarbij in 3 jaar tijd alle rijtuigen gereviseerd en verbouwd zouden gaan worden. Dit betekent dat er 25 tot 35 rijtuigen in het Revisiebedrijf aanwezig zullen zijn. Belangrijke wijzigingen waren de inbouw van een nieuw interieur en het aanbrengen van airconditioning. In het interieur maakten de banken plaats voor individuele stoelen. Deze werden in de tweede klas voorzien van geel velours en in de eerste klas van rood leer. De stoelen kwamen meer in coach opstelling te staan, zodat er per rijtuig één rij stoelen bij kwam. Per saldo had de reiziger ook minder beenruimte dan voor de verbouwing. De A rijtuigen verloren twee van hun 4 coupés met zijgang voor een ruimere open afdeling. Daarnaast werden deze rijtuigen voorzien van stopcontacten. De oorspronkelijke bedoeling was dat de revisie in 2003 zou zijn afgerond. Door problemen met de onderdelenvoorziening en de levering van nieuwe onderdelen is er 3 jaar vertraging opgelopen. De vertraging werd ook mede veroorzaakt doordat men met de bijzondere rijtuigen is begonnen, IC+ rijtuigen, schaderijtuigen etc.

Daarnaast werden de rijtuigen technisch verbeterd. Uiterlijk werd het logo aangepast van zwart naar blauw, kwamen de nummers in de blauwe stelbalk te staan en is de eerste klas streep geel in het blauw geworden, in plaats van andersom. De BKD rijtuigen zullen hun keukenvoorziening verliezen en zullen meer zitplaatsen krijgen. Daarnaast zal het rijtuig voorzien gaan worden voor plaats aan twee rolstoelen en een rolstoel toegankelijk toilet. In de Benelux rijtuigen zijn twee zitplaatsen vervallen ten gunste van een opberg rek voor koffers. De onderste traptreden zijn voorzien van gele verf, zodat de optische afstand tussen trede en perron verkleind wordt. Als eerste rijtuigen zijn de A 10-77 306 en B 20-77 101 afgeleverd in het najaar van 2000. De rijtuigen zijn vervolgens gebruikt voor proefritten en instructie aan het personeel. De B 20-77 101 wordt na het uitvoeren van de afrondende werkzaamheden op 30 mei 2002 afgeleverd. Doordat de rijtuigen niet voorzien worden van een noodremoverbrugging en een gesloten toiletsysteem zullen de rijtuigen niet meer in Duitsland worden toegelaten. Het Eisenbahn Bundes Amt (EBA) stelt de bovengenoemde elementen als noodzakelijk bij nieuwe rijtuigen. Door de revisie ziet de NS de rijtuigen als nieuw en heeft ze ook als zodanig aangeboden aan het EBA via DB Systemtechnik. Het gaat om de rijtuigen A 10-70 358 en B 20-70 204. In het voorjaar van 2003 worden de rijtuigen weer toegelaten voor 160 kilometer per uur. De al afgeleverde rijtuigen worden tijdens het onderhoud voorzien van de juiste opschriften. Een aantal eerste klas rijtuigen zullen verbouwd worden tot tweede klas rijtuig. Op deze manier wordt er voorkomen dat de verhouding tussen eerste en tweede klas capaciteit niet meer in evenwicht is. De laatste twee eerste klas rijtuigen die verbouwd zouden worden tot tweede klas rijtuig, worden niet verbouwd. Het gaat hierbij om de rijtuigen A 10-70 673 en 10-70 687. Zij worden na hun revisie vernummerd in A 10-70 349 en A 10-70 350. De rijtuigen zouden verbouwd worden tot B 20-70 263 en B 20-70 273.

Door het in revisie nemen van de ICR rijtuigen ontstaat er begin 2000 een tekort aan rijtuigen. Als blijkt dat er niets aan de rijtuigen gedaan wordt die in Haarlem staat, eist de NS dat de rijtuigen weer in dienst komen. IC+ A 10-77 004 komt weer op de baan in de 1900/2500 samen met gehuurde Belgische rijtuigen K4. Het rijtuig zal pas in 2002 in revisie gaan. Ook het BKD rijtuig doet nog dienst en wel tot het najaar van 2000. In Haarlem wordt het rijtuig gebruikt als kantoor. Om verwarring te voorkomen met het eerste BDs rijtuig 82-77 001, wordt het IC+ rijtuig vernummerd naar BKD 82-77 999. Het rijtuig wordt in december 2005 binnengenomen voor revisie.

Als enige zullen de rijtuigen Bs niet gereviseerd worden. Door de nieuwe opzet van de Benelux treinen en de exploitatie van de HSL-Zuid zullen zij overbodig raken. Om toch een soort van revisie te krijgen, krijgen de rijtuigen in Haarlem een opknapbeurt (MTO, Midden Termijn Onderhoud) voor de belangrijkste technische systemen. Aan het uiterlijk en interieur zullen geen ingrijpende wijzigingen plaats vinden. Op 16 november 2004 is Bs 28-70 111 als eerste binnengenomen voor deze beurt.

22 BKD rijtuigen zullen omgebouwd worden tot BDs rijtuig, om zo een trek-duw bedrijf te kunnen realiseren. Uiterlijk zullen de rijtuigen dezelfde vorm krijgen als de Bs rijtuigen, echter zal de machinist in het midden zitten. Een raamspijl in het midden ontbreekt dan ook bij de BDs rijtuigen. Een BDs rijtuig is alleen geschikt om een locomotief serie 1700 aan te sturen. De cabine is gelijk aan de loc serie 1700. Deze rijtuigen krijgen een nieuwe bakcode 1190. In 2005 wordt besloten om eens 10 tweede klas rijtuigen om te bouwen naar BDs rijtuigen, ook deze krijgen een nieuwe bakcode 1191.

Tijdens de ombouw van BKD rijtuigen naar BD rijtuigen kwam men er achter dat er geen plaats zou zijn voor fietsen in de rijtuigen. Daarom is besloten om 21 rijtuigen Bf te maken, welke plaats biedt aan fietsen. Het fietsengedeelte bevat 8 klapzittingen. Er zijn in totaal 11 klapzittingen op het balkon aanwezig. In 2004 wordt besloten om het gele linoleum te vervangen door grijs. De gele vloer werd nogal snel smerig en was ook niet goed schoon te maken. Ook werden tijdens deze actie de watertanks van de toiletten vervangen.

Op de ICR-3 en reserve Benelux rijtuigen na, zijn alle rijtuigen vernummerd. Een uitzondering binnen de ICR-3 rijtuigen zijn de voormalige AB rijtuigen. Zij worden verbouwd tot tweede klas rijtuigen. Het eerste afgeleverde rijtuig, de voormalige AB 50 84 30-70 061-9, wordt na zijn aflevering genummerd in B 50 84 20-70 441-5. In december 2004 is het rijtuig vernummerd naar 50 84 20 70 541-2. Op deze manier sluit het beter aan bij de nummering van de reserve Benelux rijtuigen.

Nawerk

In verband met het uitlopen van het revisieschema worden bij een aantal rijtuigen niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Deze worden op een later moment alsnog uitgevoerd tijdens het nawerk. Dit nawerk wordt in vier stappen uitgevoerd, waarbij voor twee series kleine wijzigingen gepland staan en voor twee series wat omvangrijkere werkzaamheden. Als eerste werden 55 rijtuigen binnengenomen voor kleine wijzigingen. De tweede en derde serie omvatten de rijtuigen die wat meer werk nodig hebben. Het gaat hierbij om in totaal 47 rijtuigen, verdeeld over 20 en 27 stuks. Als laatste worden nog eens 34 rijtuigen behandeld met kleinere wijzigingen. In de zomer van 2006 zijn deze werkzaamheden afgerond.

LT2

Vanaf 2014 zullen de rijtuigen opnieuw gereviseerd gaan worden om nog een aantal jaren mee te kunnen. De revisie gebeurt onder de noemer LT2 met als naam Venus. De rijtuigen zullen tevens voorbereid worden om op de HSL ingezet te kunnen worden, voor zover zij dat nog niet kunnen. De rijtuigen worden voorzien van de TB0-deursluiting. De rijtuigen die voorzien zijn van een Fyra-bestickering zullen hiervan ontdaan worden. De rijtuigen zullen weer geel-blauw worden. Alle rijtuigen zullen bij deze revisie ook voorzien gaan worden van OBIS, een noodremoverbrugging en magneetremmen op de draaistellen. De rijtuigen die alleen binnenlandgeschikt zijn, zullen voorzien gaan worden van een spanningskeuzeschakelaar. Hiermee zullen deze rijtuigen feitelijk ook buitenlandrijtuigen gaan worden. De deurknoppen zullen weer verwijderd gaan worden en vervangen door de oude spanjoletsluiting. Alle rijtuigen zullen daarnaast worden voorzien van een bioreactor en opvangbak onder het toilet. Een aantal tweedeklasrijtuigen zal aangepast gaan worden om als eindrijtuig dienst te gaan doen. Zij zullen voorzien worden van een koppelmodule om zo tot een gesloten systeem voor de deursluiting te komen. Van de betreffende rijtuigen zullen ook de toiletten worden afgesloten, omdat deze nodig zijn om reddingsmiddelen in op te bergen.

Voor deze revisie is een schuifactie nodig om rijtuigen in te kunnen zetten over de HSL. Voor deze inzet, zijn diverse proefnemingen noodzakelijk met HSL geschikte rijtuigen. Hiervoor zijn 19 rijtuigen die geschikt zijn voor de HSL uit de Beneluxdienst gehaald in het voorjaar van 2014. In de Beneluxdienst zijn deze rijtuigen vervangen door rijtuigen die afkomstig zijn uit de binnenlandse dienst en die nog geschikt zijn om op korte termijn weer in te kunnen zetten in het buurlandverkeer. Deze rijtuigen zijn nog voorzien van de meerspanningskeuzeapparaten, die zijn uitgenomen bij een groot aantal rijtuigen in de binnenlandse dienst. Om aan deze rijtuigen te komen, is in het najaar van 2013 van 10 stammen van 10 rijtuigen een Bf rijtuig uit gehaald en de complete elfde stam werd opgeheven en uit elkaar gehaald. De rijtuigen zijn in Haarlem voorzien van de mechanische deurvergrendeling en -bediening. Deze rijtuigen worden tussen februari en mei 2014 in acht stammen voor Beneluxrijtuigen geplaatst. Van de vrijgekomen, HSL geschikte, rijtuigen, worden er vier gebruikt voor proefritten met kunststof remblokken vanaf mei 2014. Deze rijtuigen worden opgenomen in stam 4992. Zeven rijtuigen vormen stam 4993, welke gebruikt wordt voor de afleveringsproefritten van de nieuwe locomotieven van de Baureihe 186. Zeven andere rijtuigen vormen stam 4991. Deze stam wordt gebruikt voor overige proefnemingen in het kader van de ombouw van het gehele park rijtuigen. Na deze verschuivingen is het park rijtuigen klaar voor de revisie. NedTrain begon met de voormalige buurlandrijtuigen uit de binnenlandse dienst. Deze werden omgebouwd en krijgen een tussenrevisie. Na aflevering kunnen de rijtuigen ingezet worden in de Beneluxdienst. Op deze manier zijn er vijf stammen van zes rijtuigen geformeerd, bestaande uit een rijtuig BDs, twee rijtuigen eerste klas en drie rijtuigen tweede klas. De rijtuigen ondergaan een cascorevisie en een schilderbeurt. Aan het interieur is niets gewijzigd. Dit zal later uitgevoerd gaan worden bij een tweede verbouwing.

De rijtuigen uit de Beneluxdienst worden als eerste gereviseerd. De meeste rijtuigen die vrijkomen uit de dienst en naar Haarlem worden gestuurd voor revisie, krijgen daar een cascorevisie. Aan het interieur worden voorlopig geen wijzigingen uitgevoerd. Na deze cascobeurt worden de rijtuigen tijdelijk bij de ACT-terminal in de Houtrakpolder geplaatst. Zij staan daar in afwachting van verdere werkzaamheden. De rijtuigen die dienst gaan doen in de uitgebreide Beneluxdienst vanaf december 2014 zullen wel de verdere aanpassingen ondergaan. De stammen zijn ondergebracht in de serie 16400. Op 21 september 2014 werd stam 16448 zonder Bpmdz9-rijtuig (Bpmez10 20-70 811 + Bpmz10 20-70 680 + Apmz10 10-70 545 + Bpmz10 20-70 654 + Bpmbdzf7 82-70 048) van werkplaats Haarlem naar de Zaanstraat door de VolkerRail 203-2 overgebracht. De stammen worden genummerd aan het de hand van het nieuwe nummer van het rijtuig Bpmbdzf7. Er zullen vijf stammen in deze samenstelling op de baan komen. In 2016 worden de laatste acht, niet gereviseerde, stammen serie 4700 voor de Beneluxdienst onder handen genomen. Als eerste stam wordt de 4777 onder handen genomen. Deze is in april 2016 uit dienst genomen voor revisie. Op 23 juni 2016 is de stam als 16477 afgeleverd door het revisiebedrijf Haarlem. Op 16 juni 2016 is stam 4778 als laatste stam uitgeregeld. De vijf al bestaande Beneluxstammen in de serie 16400 (16448, 16466, 16467, 16470 en 16472) worden nogmaals binnengeroepen voor nawerk. Dit zijn de technische aanpassingen en de aanpassingen in het interieur die zij nog niet hebben ondergaan. De stammen krijgen ook nieuwe volgnummers. Het oorspronkelijke nummer het rijtuig Bpmbdzf7 gaat het volgnummer bepalen. Deze vijf stammen zullen in samenstelling worden gewijzigd. Een rijtuig tweede klas wordt vervangen door een rijtuig eerste klas. Zij gaan ingezet worden in de serie 900 tussen Amsterdam en Rotterdam in plaats van in de serie 9200 naar Brussel. Vijf stammen van de serie 16200 krijgen een rijtuig tweede klas in plaats van een rijtuig eerste klas. Deze stammen verhuizen van de serie 900 naar de serie 9200. Op deze manier zijn alle 13 stammen voor de serie 9200 naar Brussel voorzien van een rijtuig Bpmdz.

Nadat de rijtuigen voor de Beneluxdienst zijn gereviseerd, is het de beurt aan de rijtuigen die gebruikt gaan worden tussen Amsterdam en Rotterdam, de AmRo-shuttle. Er zullen zeven stammen komen van 6 rijtuigen. Door het onderhoudsbedrijf Maastricht worden de rijtuigen in de juiste volgorde gezet (Bpmbdzf + Bpmz + Bpmdz + Apmz + Bpmz + Bpmez). De rijtuigen die hier voor gebruikt worden, krijgen een update van het interieur. De kopwanden van de reizigersafdelingen werden voorzien van horizontale banen in het blauw, roze, paars en geel. Tevens werd het interieur van het toilet voorzien van een zwart-wit kleurenpatroon. Onder het toilet worden nieuwe biobakken geplaatst. De eindrijtuigen werden voorzien van vertaalmodules voor de sluiting en vergrendeling van de deuren, welke vanaf de locomotief worden aangestuurd. De rijtuigen werden voorzien van een noodremoverbruggingssysteem. Begin december 2014 was de eerste stam (16118) gereed voor proefnemingen. De locomotieven 186 001 en 186 002 worden gebruikt voor deze proefnemingen. Medio maart 2015 is stam 16122 als tweede stam afgeleverd door het revisiebedrijf Haarlem. De stam is na de aflevering overgebracht naar de Watergraafsmeer voor nawerk. Op 17 april 2015 wordt stam 16122 op de Dijksgracht gestald. De stam moet in de Watergraafsmeer ruimte maken voor de derde stam, de 16126. Deze is op 15 april 2015 door Haarlem afgeleverd. In deze stam zijn alle nieuwe systemen, op OBIS na, voor het eerst in werking. Vanaf 24 april 2015 rijden de locomotieven 186 001 en 186 004 proefritten met deze stam van de Watergraafsmeer via Utrecht en Arnhem naar Zutphen en terug. Deze ritten moeten leiden tot de toelating van dit type stammen. In mei 2015 worden de stammen 16123 en 16125 afgeleverd door de Haarlemse werkplaats. In juni 2015 worden de twee laatste stammen, 16121 en 16115 afgeleverd, waarbij stam 16115 als laatste eind juni 2015 wordt afgeleverd. Deze stammen gaan met voor en achter een locomotief rijden. In het voorjaar van 2015 is er een grote achterstand in het revisieprogramma en het aanpassen van de rijtuigen. Hierdoor is het niet mogelijk om de rijtuigen per april 2015 in te zetten voor de AmRo-shuttle over de HSL-Zuid. In de loop van oktober 2015 zullen de zeven stammen ingezet gaan worden in deze treinen. Tussen 26 juli en september 2015 worden vele proefritten met deze stammen gereden over de HSL-Zuid. Begin juli 2015 ondergaan alle rijtuigen nawerk in de werkplaats Zaanstraat. Dit nawerk is gericht op het overbruggingssysteem van de noodrem. De vertraagde inzet werd veroorzaakt door het niet tijdig toegelaten zijn van de rijtuigen door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De laatste rijtuigen die onder handen worden genomen, zijn de rijtuigen die tussen Den Haag en Eindhoven gaan rijden via de HSL. In de loop van mei 2015 zijn hiervoor de eerste twee stammen binnen genomen in Haarlem. De stammen zullen bestaan uit een Bpmbdzf + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpm(d)z + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpmez en zijn ondergebracht in de serie 16500. In deze samenstelling zal het Bpmbdzf als gewoon rijtuig worden gebruikt. Door het onderhoudsbedrijf Maastricht zijn de rijtuigen in de juiste volgorde gezet. In juni 2015 worden nog twee stammen binnengekomen voor verbouwing. Op 16 juni 2015 is stam 16505 door de VolkerRail 203-3 van Maastricht naar de Houtrakpolder overgebracht. Op 3 juli 2015 is de negende stam door VolkerRail vanuit Maastricht naar de Houtrakpolder gebracht om ruimte te maken in Maastricht. Dit zijn de eerste rijtuigen die geschikt zijn voor de HSL-Zuid die door de Haarlemse werkplaats gereviseerd gaan worden. De eerst afgeleverde stam is stam 16508. Die werd op 2 juli 2015 van Haarlem naar de Dijksgracht gebracht door de VolkerRail 203-3. Op 23 oktober 2015 is stam 16509 door de VolkerRail 203-3 van Maastricht naar de Dijksgracht overgebracht. Medio januari 2016 werd de twaalfde en laatste 16500-stam door het revisiebedrijf Haarlem afgeleverd.

Om te zorgen dat de rijtuigen die in de Intercity direct (stammen 4900) rijden ook in revisie kunnen, worden er tien ingekorte stammen voor Den Haag - Eindhoven gebruikt van de serie 16500. De stam bestaat normaal gesproken uit de rijtuigen Bpmbdzf + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpm(d)z + Bpmz + Apmz + Bpmz + Bpmez. Rijtuig 2 (Bpmz), 5 (Bpm(d)z) en 8 (Bpmz) zullen worden uitgenomen en op de Dijksgracht geplaatst worden. De rijtuigen Bpmdz worden uit deze stammen gehaald, omdat deze niet zijn aangemeld door Nedtrain bij de Inspectie Leefomgeving en Transport in het voertuigregister. De inschrijving in dit register vergt enkele weken tijd. Tot die tijd verliezen deze rijtuigen hun toelating op het spoorwegnet. Uit de eerste twee stammen zal een stam worden gevormd voor proefritten met FMZ, de vertaalmodules en het noodremoverbruggingssysteem bij lange stammen. Doordat de toelating voor de rijtuigen uit de derde en vierde deelserie niet is geregeld voor de HSL-Zuid, worden er uit stammen gehaalde rijtuigen uit de eerste en tweede deelserie ingezet ter vervanging van de rijtuigen uit de derde en vierde deelserie. De eerste Intercity direct-stam is op 13 november 2015 van de Watergraafsmeer naar onderhoudsbedrijf Maastricht gebracht door de VolkerRail 203-2 voor de nulbeurt. Dit was stam 4936. Op 4 december 2015 werd een stam door de VolkerRail 203-2 als trein 51920 van Watergraafsmeer naar Maastricht gebracht. Eind december 2015 waren zes stammen in Maastricht voor de nulbeurt of Haarlem voor de revisie. Op 6 januari 2016 wordt stam 4933 uitgeregeld. Stam 4934 bleef tot en met 9 januari 2016 inzetbaar. De gereviseerde stammen krijgen een nummer in de serie 16200. Het volgnummer wordt bepaald door het rijtuig van het type Bpmdz. Eind januari 2016 gaat de laatste stam in revisie. De eerste stam wordt in februari 2016 afgeleverd door de Haarlemse werkplaats. Op 7 maart 2016 werd de eerste stam afgenomen. Deze stam 16235 reed ritten met de 186 122 en 186 016. Na revisie keren de stammen 16200 terug in de Intercity Direct dienst en lossen daarmee de stammen 16500 af. Deze stammen 16500 vervangen op hun beurt weer de stammen 4700 en 16400 in de Beneluxdienst. Van deze stammen wordt wordt een rijtuig eerste klas gedeklasseerd (aan de buitenzijde) en alle rijtuigen worden ook voorzien van het logo van de NMBS. Als deze rijtuigen gereviseerd zijn, zullen de stammen serie 16500 weer verlengd gaan worden tot 9 rijtuigen.

De BDs-rijtuigen zullen ook een volledige cascorevisie ondergaan. De rijtuigen werden bij deze beurt ook opnieuw geschilderd. De eerste rijtuigen die een cascorevisie hebben ondergaan, zijn de BDs-rijtuigen die in Arnhem gestaan hebben. Op 2 maart 2014 zijn de rijtuigen BDs 82-77 022 + BDs 82-77 023 + BDs 82-77 030 + BDs 82-77 025 + BDs 82-77 027 + BDs 82-77 029 + BDs 82-77 024 + BDs 82-77 028 + BDs 82-77 026 door de VolkerRail 203-3 hiervoor overgebracht van Arnhem goederen naar werkplaats Haarlem. De rijtuigen BDs 82-77 021, BDs 82-77 022, BDs 82-77 023, BDs 82-77 024 en BDs 82-77 028 worden op 25 april 2014 van Haarlem naar Maastricht overgebracht. Hier worden nog kleine werkzaamheden aan de rijtuigen uitgevoerd. Op 12 mei 2014 zijn de BDs 82-77 030 + BDs 82-77 029 + BDs 82-77 027 + BDs 82-77 026 + BDs 82-77 025 door de 1732 van Haarlem naar Maastricht overgebracht voor de laatste, kleine werkzaamheden. Op 5 augustus 2014 is rijtuig BDs 82-77 024 door locomotief 1752 vanuit Maastricht naar Haarlem gesleept. Hier zal het rijtuig gecombineerd gaan worden met 6 aangepaste rijtuigen om zo een stam van 7 rijtuigen te vormen. Op 8 augustus 2014 zijn de BDs-rijtuigen 82-77 025 + 82-77 021 + 82-77 027 door locomotief 1758 van Maastricht naar de Watergraafsmeer overgebracht. Vervolgens zijn ze naar Haarlem overgebracht en aan het eind van de dag worden de rijtuigen bij de ACT-terminal in de Houtrakpolder geparkeerd. Op 9 oktober 2014 zijn de rijtuigen BDs 82-77 027 + BDs 82-77 028 + BDs 82-77 023 + BDs 82-77 030 + BDs 82-77 029 door de V100 203-1 van VolkerRail van Maastricht naar de Houtrakpolder overgebracht.

De BDs-rijtuigen zullen aangepast worden om met een locomotief Baureihe 186 te kunnen rijden. Als eerste zal rijtuig BDs 82-77 031 aangepast gaan worden. Het rijtuig komt op 27 november 2013 aan in Haarlem. Als tweede rijtuig zal de BDs 82-77 032 aangepast gaan worden. De rijtuigen worden voorzien van een nieuwe stuurtafel en andere apparatuur om met de nieuwe locomotieven overweg te kunnen. Begin 2015 worden de werkzaamheden aan rijtuig BDs 82-77 031 stilgelegd, om zich volledig te richten op rijtuig BDs 82-77 032. Het rijtuig 82-77 032 is na de verbouwing vernummerd naar 82-70 032. In het voorjaar van 2015 rijdt het rijtuig samen met locomotief 186 003 op het terrein van de Haarlemse werkplaats. Ook statische proeven worden hier genomen met het rijtuig. De oplevering van het rijtuig is vier maanden later dan gepland. Op 11 maart 2015 gaat rijtuig 82-70 032 samen met locomotief 186 003 van Haarlem naar de Watergraafsmeer. Hier zal het rijtuig gekoppeld gaan worden met de stam rijtuigen 4991 (B 216 + B 207 + B 218 + B 235 + B 575, maar zonder B 415). De proefritten met deze stam zal zowel over het gewone net als de HSL-Zuid gereden gaan worden. Ook proefritten in Velim of Wegberg-Wildenrath staan op het programma. In april 2015 wordt bekend dat het project grote vertraging oploopt vanwege problemen met de ETCS, ATBL en aansturing van de locomotief van uit het rijtuig. De testen met de rijtuigstam verliep niet zonder storingen. Het project wordt daarop geannuleerd. Op 13 april 2015 worden de rijtuigen van stam 4991 met BDs-rijtuig 82-70 032 op de Dijksgracht gezet. Op 17 juni 2015 wordt bekend dat NS nog eens 18 locomotieven Baureihe 186 bestelt bij Bombardier. Deze optie was bedongen bij de eerste bestelling van 19 locomotieven in 2013. De locomotieven worden besteld om dat het te veel tijd en geld kost om de ICRmh Bpmbdzf7-rijtuigen om te bouwen en toegelaten te krijgen voor diensten over de HSL-Zuid en het binnenlandse net. De stuurstandrijtuigen blijven wel in dienst als gewone rijtuigen. Op 22 mei 2015 is de 82-70 032 losgekoppeld van stam 4991. Deze stam is vervolgens samen met stam 4992 naar Maastricht overgebracht.

Rijtuigen die niet meteen nodig zijn, zijn in de Houtrakpolder worden gestald in afwachting van het moment dat zij nodig zijn. Zo ontstond een uitwisseling tussne Maastricht, de Houtrakpolder en Haarlem Werkplaats. Op 12 maart 2014 zijn is het rijtuig A 10-77 302 van de Houtrakpolder via Amsterdam Centraal naar Haarlem werkplaats gebracht als trein 51921 voor het eerste deel en 51922 voor het tweede deel. Op 13 juni 2014 zijn de rijtuigen B 20-77 113 + A 10-77 303 + B 20-77 130 + B 20-77 152 + A 10-77 316 + B 20-70 231 + B 20-70 204 + B 20-77 119 + B 20-77 106 + B 20-77 143 van Haarlem naar de Houtrakpolder gebracht door de V100 203-5 van VolkerRail. Op 26 juni 2014 zijn acht rijtuigen door de V100 203-4 van VolkerRail van Haarlem naar de Houtrakpolder overgebracht. Twee van deze rijtuigen zijn niet gereviseerd. Dit zijn de A 10-77 301 en A 10-77 334. De gereviseerde rijtuigen zijn A 10-70 320 + B 20-70 262 + B 20-70 212 + B 20-70 251 + A 10-70 333 + B 20-70 144. Op 27 augustus 2015 wordt rijtuig A 10-70 376 van Maastricht naar Haarlem Werkplaats gebracht door de VolkerRail 203-1 als trein 51925. Op 29 augustus 2014 werden de rijtuigen A 10-77 301 + A 10-77 334 van de Houtrakpolder naar Haarlem Werkplaats gebracht. Op 27 februari 2015 zijn de rijtuigen A 10-77 302 + B 20-77 109 + A 10-77 315 van Maastricht naar de Houtrakpolder gebracht. Rijtuigen A 10-77 315 + B 20-77 109 zijn aansluitend naar de werkplaats Haarlem gebracht. Dit alles gebeurde door de VolkerRail 203-3. Op 12 maart 2015 werd rijtuig A 10-77 302 dan ook naar werkplaats Haarlem overgebracht, en wel door de VolkerRail 203-1. Op 15 april 2015 zijn is stam 15708 door de VolkerRail 203-3 van de Houtrakpolder naar Haarlem Werkplaats gebracht. Op 1 mei 2015 is stam 15711 samen met drie rijtuigen door de VolkerRail 203-3 van Maastricht naar de Houtrakpolder gebracht als trein 51920. Op 15 juni 2015 zijn de rijtuigen BDs 82-77 005 + B 20-77 148 + A 10-77 336 + B 20-77 108 + Bpmdz9 29-70 437 + B 20-77 124 + A 10-77 311 + B 20-77 147 + B 20-77 105 door de VolkerRail 203-3 van Maastricht naar de Houtrakpolder gebracht als trein 51920.

Om meer rijtuigen in revisie te kunnen laten gaan, huurt de NS rijtuigen bij de Belgische Spoorwegen van het type I6 en I10. Deze worden in april en mei 2016 ingezet. Er zijn maximaal 4 stammen die ingezet worden. Per mei 2016 worden deze stammen uit de dienst gehaald vanwege problemen met de vergrendeling en het sluiten van de deuren. Vanaf 28 augustus 2016 worden de stammen weer ingezet, nadat het personeel op deze treinen een betere instructie hebben gehad over het sluiten en vergrendelen van de deuren.


Bijzondere uitvoeringen

De ICR-rijtuigen zijn in de loop der jaren regelmatig voorzien geweest van reclame uitingen en gebruikt voor proefnemingen. Zie ook de IC+.

 • A 50 84 10-70 677-6 en A 50 84 10-70 683-4

Bovengenoemde rijtuigen werden in 1986 gebruikt om de Olympische Spelen van 1992 naar Nederland te halen. Eind augustus 1986 kwamen de rijtuigen naar Haarlem. Voor dat de rijtuigen geschilderd werden, werden eerste de elektrische en pneumatische installaties beproefd. De rijtuigen werden lichtblauw geschilderd, waarbij de Olympische ringen over het gehele rijtuig waren aangebracht. Naast 1 van de toegangsdeuren kwamen de ringen nogmaals te staan, evenals het stadswapen van Amsterdam. Aan de andere zijde van de rijtuigbak werd 'Amsterdam 1992' opgeplakt. Op 11 september 1986 werden de rijtuigen afgeleverd en werden overgedragen aan NOC. De overdracht vond plaats op station Amsterdam Sloterdijk, samen met locomotief 1601. De A 10-70 683 werd twee dagen later gebruikt voor een open dag in Eindhoven. De rijtuigen rijden sindsdien in de gewone dienst hun rondjes. Op 9 oktober 1986 reisde de Nederlandse delegatie in de rijtuigen, samen met drie buffetrijtuigen, naar Lausanne, waar de bekendmaking plaatsvond waar de Olympische Spelen 1992 georganiseerd werden. Dit mocht helaas niet baten en de Spelen gingen naar Barcelona. Op 18 oktober 1986 reden zijn hun laatste rit van Schiphol naar Amsterdam Zuid WTC. Daarna gingen de rijtuigen naar Haarlem om van hun bestickering te worden ontdaan.

 • B 50 84 20-70 584-2, B 50 84 20-70 845-7 en A 50 84 10-77 634

Deze 3 rijtuigen waren voorzien van de tekst: "60 De Langste Reizigerstrein Ter Wereld" bij de recordpoging voor de langste trein ter wereld op 19 februari 1989. De trein bestond uit 60 rijtuigen en dit waren de laatste drie rijtuigen van de trein. Deze trein werd getrokken door locomotief 1607. De trein was in totaal 1607 meter lang en had een gewicht van 2600 ton. De trein reed van rangeerterrein Kijfhoek naar Eindhoven Beukenlaan.

 • A 50 84 10-70 653-7

Dit rijtuig werd in 1994 en 1995 gebruikt voor proeven met Treinbus. Dit systeem was bedoeld om informatie sneller door de trein te sturen i.p.v. de gebruikte UIC kabel. Het rijtuig is in 1994 van de apparatuur voorzien, waarvoor het rijtuig op 3 januari 1994 in Haarlem binnenkwam. Op 3 maart 1994 is het rijtuig afgeleverd en reed het naar Basel. Op 14 mei 1994 werd het rijtuig vernummerd naar B 20-70 653. In deze hoedanigheid reed het rijtuig tot september 1995 mee in de Eurocity Berner Oberland. Na dat het rijtuig van de apparatuur is ontdaan, werd het rijtuig op 5 december 1995 weer als A 10-70 653 afgeleverd.

 • Diverse A rijtuigen

Vanaf 1993 zijn bijna alle rijtuigen eerste klas voorzien van een telefooncel voor betaalkaarten. Door de komst van de mobiele telefoon is deze voorziening bij de betreffende rijtuigen verwijderd.

 • A 50 84 10-77 601-9

Dit rijtuig is in 1998 gebruikt als proefkonijn voor airconditioning. De airco zorgde voor een grotere energiebehoefte van het rijtuig. Alstom leverde hiervoor een sterkere statische omzetter. Op 2 april 1998 kwam het rijtuig binnen in Haarlem. Op 17 juli 1998 is het rijtuig afgeleverd.

 • BKD 50 84 82-70 958-3

Dit rijtuig is ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het Nederlands Filmfestival omgebouwd tot rijdende bioscoop. Het rijtuig reed van 28 september tot 2 oktober 2005 mee in de normale dienst. Het rijtuig was innerlijk en uiterlijk aangepast. Aan de buitenzijde werden stickers geplakt die aandacht moesten trekken voor de rijdende bioscoopzaal. Het interieur werd gewijzigd op de volgende punten: Geblindeerde ramen, rode, fluwelen gordijnen en vloerbedekking, schemerlampjes en een groot beeldscherm. Ook werden de zitplaatsen aangepakt. Hiervoor werden de banken uit het AB rijtuig van ICM-III 4011 gebruikt. Deze banken waren ontdaan van de hoofdsteunen, om zo het zicht niet te belemmeren. Na deze gebeurtenis is het rijtuig in revisie genomen op 3 oktober 2005.

 • A 50 84 10-70 673-5

In september 2005 is dit rijtuig voorzien van een Delftsblauw betegeld toilet. Het rijtuig heeft dit toilet tot aan zijn revisie in maart 2006 behouden.

 • BAB stam 5635

In de week van 7 november 2005 is BAB stam 5635 in Eindhoven nieuw samengesteld en voorzien van een infotainmentsysteem, genaamd NStv. De stam bestaat uit de rijtuigen B 20-70 545 + A 10-77 335 + B 20-70 550. Het infotainmentsysteem bestaat uit vier beeldschermen, die zijn opgehangen aan de bagagerekken. Op deze schermen worden reisinformatie, nieuwsberichten en reclame zonder geluid getoond. Tevens is de toegang tot draadloos internet verbeterd. Op 6 december 2005 vond de presentatie plaats van de stam met een rit van Haarlem naar Utrecht. De proef zal duren tot 1 mei 2006. Aan de buitenzijde wordt de stam herkenbaar gemaakt met wit-blauwe stickers tussen de deuren en de kopeinden. Op deze stickers staat de tekst “NS-L@b”. De rijtuigen werden echter al op 13 april 2006 al uit de dienst gehaald en gebruikt voor proefritten op de HSL-Zuid.

 • B 50 84 20-70 269-0

Op 19 maart 2006 reed de Arthur Japin Express ter gelegenheid van de Boekenweek 2006. Arthur Japin schreef het Boekenweekgeschenk 2006: “De grote wereld”. Het rijtuig B 20-70 269 was hierbij voorzien van een sticker Arthur Japin Express - Boekenweek 2006 op de onderste gele baan. De trein reed van Utrecht Centraal via Amsterdam Amstel, Amersfoort naar Deventer. De gehele trein bestond uit loc 1759 + Bf 29-70 449 + B 20-70 269 + Bf 29-70 447 + 1848. Op de stations waar gestopt werd, gaf het NS Harmonieorkest een korte uitvoering.

 • Bs 50 84 28-70 105-8

Ter gelegenheid van de 1 jarige samenwerking tussen NS Hispeed en NedTrain op de Watergraafsmeer is Bs 28-70 105 in de Hispeed kleurstelling geschilderd op 25 januari 2009. Dit werk is door twee betrokken medewerkers uitgevoerd, met behulp van collega’s en bekenden.

 • Benelux stam 4737

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen 2012 in Londen werd stam 4737 voorzien van een wit-paarse beschildering over alle rijtuigen van de stam. De bestickering toont de plaatsnamen die de reiziger onderweg aan doet van Amsterdam naar London. Tevens zijn er afbeeldingen van diverse sporters en gebouwen aangebracht. Op 2 maart 2012 is de stam onthuld en rijdt sindsdien mee in de Benelux treinen tussen Amsterdam en Brussel. In deze stam rijden de rijtuigen A 10-70 368 + B 20-70 257 + B 20-70 574 + BD 82-70 437 + B 20-70 547 + B 20-70 412 + A 10-70 364. De rijtuigen zullen in maart en april 2013 op de Watergraafsmeer ontdaan worden van de stickers. Als eerste zullen de eerste klas rijtuigen A 10-70 368 en A 10-70 364 behandeld worden om weer in hun PRIO uitvoering te komen. Op 13 maart 2013 werden zij naar de Watergraafsmeer gebracht. Eind maart waren zij ontdaan van de paars-witte stickers en kregen hun Fyra bestickering terug. De rijtuigen werden tevens aangepast om in Fyra stammen dienst te doen. Zij vervangen in twee stammen twee eerste klas rijtuigen, welke een defect aan de watertank hebben. De vier overgebleven rijtuigen, B 20-70 257 + BD 82-70 437 + B 20-70 547 + B 20-70 412, zijn op 27 maart naar de Watergraafsmeer gebracht om ontdaan te worden van hun stickers. Op 15 april 2013 werden de vier rijtuigen op de Dijksgracht geplaatst. B 20-70 547 kwam in de IC kleuren terug en de andere rijtuigen in hun PRIO uitvoering. De rijtuigen dienen als reserve om bij schade en grote defecten snel in een stam gerangeerd te kunnen worden.

 • Stam 4993

De rijtuigen van stam 4993, B 20-70 418 + B 20-70 584 + B 20-70 206 + B 20-70 412 + B 20-70 403 + B 20-70 416 + B 20-70 417, zijn in 2014 en 2015 gebruikt voor het rijden van de afnameritten van de nieuwe locomotieven Baureihe 186. De gebruikte rijtuigen worden op de zijwanden aan de linker- en rechterzijde voorzien van het opschrift Testtrein.


Koninklijke trein

A 50 84 10-70 647-9

Op 10 maart 1992 kwam het rijtuig aan in Haarlem, nadat het op 9 maart 1992 uit het materieelpark werd afgevoerd, en werd daar onttakeld. Het lege karkas wordt vervolgens eind juni 1992 naar Talbot in Aken overgebracht, alwaar het verbouwd wordt tot salonrijtuig voor de Koninklijke familie. Het rijtuig werd zowel innerlijk als uiterlijk aangepast. De rijtuigbak is geheel blauw gespoten en voorzien van een kroon op de zijkant. Het interieur is aangepast en voorzien van een salon met zes stoelen en vergadertafel, twee slaapkamers met twee bedden en een keuken. Het Koninklijk rijtuig was als eerste ICR-rijtuig voorzien van airconditioning en een dieselaggregaat. Het rijtuig is voorzien van schortbeplating om apparatuur onder de bak te beschermen en aan het zicht te onttrekken. Met al deze wijzigingen neem het gewicht van het rijtuig toe tot 47 ton. Op 13 december 1993 werd het rijtuig afgeleverd, nadat het op dezelfde dag naar Utrecht HTMU was overgebracht. Op 22 december 1993 wordt het rijtuig aan Koning Beatrix overhandigd. Het rijtuig is vernummerd naar 60 84 89-70 003-8. Het rijtuig staat ook bekend als SR10. In het najaar van 2023 zal de Koninklijke trein buiten dienst worden gesteld. [1] Van 20 tot en met 22 juni 2023 is de trein voor het laatst gebruik door het Koninklijk paar voor een staatsbezoek aan België. Hiermee komt er na bijna 160 jaar een einde aan het reizen per Koninklijke trein. Het rijtuig SR10 zal worden opgenomen in de collectie van het Spoorwegmuseum. Op 9 oktober 2023 is het rijtuig van Haarlem naar Amersfoort overgebracht.

A 50 84 10-70 349-2 en A 50 84 10-70 350-0

Deze rijtuigen zijn in het najaar van 2012 verbouwd worden tot vaste begeleidingsrijtuigen van het Koninklijk rijtuig, de SR10. De rijtuigen stonden al enige jaren aan de kant in Amersfoort en konden daarom blijvend onttrokken blijven aan de normale dienst. Op 25 september 2012 werd rijtuig A 10-70 349 in Haarlem binnengenomen voor een verbouwing. Op 12 oktober 2012 volgde de A 10-70 350. De rijtuigen waren afkomstig uit Maastricht, waar zij op 5 september 2012 vanuit Amersfoort waren overgebracht om nagekeken te worden om opnieuw in dienst gesteld te worden. Beide rijtuigen werden begeleidingsrijtuigen om samen met het Koninklijk rijtuig, de SR10, een combinatie te gaan vormen. In rijtuig A 10-70 349 is een bar aangebracht, met daarbij een koffieapparaat, een spoelbak en een magnetron. Deze is geplaatst in het open gedeelte tegen de coupes aan. Tevens zijn extra bedden geplaatst. Uiterlijk zijn beide rijtuigen in de kleurstelling gebracht van de SR10, waarbij het kroontje onder de ramen ontbreekt. Tevens zijn beide rijtuigen nog voorzien van de lampjes boven de deuren die aangeven dat de deuren dicht zijn en het rooster van de sluitfluit is nog aanwezig. Op 11 november 2012 vertrok de A 10-70 350 vanuit Haarlem naar Maastricht voor (misgelopen) constructiewijzigingen. De A 10-70 349 volgde op 16 november dezelfde weg. Het werknummer van rijtuig A 10-70 349 werd SR11 en van A 10-70 350 SR12. Op 21 november 2012 werden beide rijtuigen van Maastricht naar Amsterdam overgebracht. Op 22 november 2012 vond de eerste inzet plaats van de beide rijtuigen met de Sr 10 ten behoeve van het bezoek van de Slovaakse president. Op 6 december 2012 werd de combinatie gebruikt bij de openingsrit van de Hanzelijn. Op 9 oktober 2023 is rijtuig van Haarlem naar Amersfoort overgebracht.


IC+

In 1995 bracht de NS een bijzondere stam van 12 rijtuigen, bestaande uit 1 BKD, 4 A en 7 B, op de baan. Deze rijtuigen zijn tussen november 1994 en juni 1995 aangepast. De rijtuigen zijn innerlijk en uiterlijk aangepakt. Uiterlijk viel de metallic blauwe kleur op, met aan de kopse einden van het rijtuig een geel vlak. Tevens is het logo van de IC+ opgeplakt. De eerste klas streep is verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn zilverkleurige, halve bollen boven de ramen gekomen.

De twaalf rijtuigen bezaten samen 7 varianten van het interieur. Er waren 3 varianten eerste klas, 3 varianten tweede klas en 1 variant voor het ‘servicerijtuig’, zoals het BKD rijtuig genoemd werd.

Het oude meubilair werd vervangen door nieuw, met leer bekleed. De stoelen waren zoals vanouds van Compin. De verlichting werd ook aangepast. Als hoofdverlichting werd gekozen voor halogeenverlichting. Daarnaast was er sprake van indirecte verlichting. Een verdere wijziging was het aanbrengen van vaste vloerbedekking, het verlagen van het plafond en het aanbrengen van getint glas.

De trein werd ook wel verwentrein genoemd, door de ‘luxe’ indeling van de trein. De trein was bedoeld om meer reizigers te trekken tussen de Randstad en Limburg. De rijtuigen stonden model voor de revisie die er aan zat te komen en allerlei nieuwe dingen werden uitgeprobeerd en getest. De rijtuigen reden in de serie 1500 (Den Haag Centraal – Heerlen). Eerst reed de stam enkel doordeweeks en later ook in het weekend. In november 1996 is rijtuig A 10-77 608 gedeklasseerd tot B rijtuig en is aan de stam toegevoegd. Het rijtuig behield zijn eerste klas streep, maar de klasse aanduiding werd gewijzigd van 1 naar 2. Eind augustus 1998 wordt het rijtuig weer een gewoon eerste klas rijtuig. Het IC+ project heeft tot 1998 geduurd. De rijtuigen hebben nog een jaar lang in de normale dienst gereden, alvorens zij vanaf 1999 binnengenomen werden door Revisiebedrijf Haarlem om gereviseerd te worden.

Als gevolg van de verandering van het aantal compartimenten, verandert het 6e cijfer van het nummer. Na buitendienststelling ondergaat het BKD rijtuig nog een administratieve vernummering om verwarring met de inmiddels afgeleverde BDs 82-77 001 te voorkomen. Het nieuwe nummer van de BKD wordt gewijzigd in 82-70 999. Dit BKD rijtuig is als een van de laatste rijtuigen gereviseerd en heeft het nummer Bf 29-70 496 gekregen.

In augustus 1996 vindt de eerste evaluatie plaats. Reizigers zijn vooral tevreden over het ruimere interieur met telefoon en de kinderruimte. Van de reserveringsmogelijkheid wordt amper gebruik gemaakt. Daarnaast is de gehele audio voorziening storingsgevoelig. In 1997 wordt bekend dat de NS de ICR rijtuigen een revisie gaat geven. Het interieur zal gewijzigd worden. De nieuwe stoelen en laptopaansluitingen voor de eerste klas worden meegenomen tijdens de revisie. Vloerbedekking, indirecte en individuele verlichting, reizigersinformatie en de kinderruimte zullen niet terug keren.


Inzet

Na de verbouwing van de 12 rijtuigen vindt op 23 mei 1995 de presentatie plaats van de trein op het station van Eindhoven, gevolgd door een presentatie aan het personeel in het Spoorwegmuseum een dag later. De eerste rit van de trein is op 28 mei 1995, wanneer de zomerdienstregeling van 1995 in gaat. De trein rijdt dan alleen maandag tot en met vrijdag tussen Den Haag Centraal en Heerlen in de serie 1500.

Begin 1996 gaat de trein ook in het weekend rijden. In november 1996 gaat het gedeklasseerde rijtuig A 10-77 608 mee rijden in de trein. De trein is gepland om met 12 rijtuigen te rijden, maar door defecten lukt dit vaak niet, zodat de trein met 11 rijtuigen rijdt. De standaardstam bestaat uit negen rijtuigen, aangevuld met 3 versterkingsrijtuigen. De basis versterking stam is een A + B rijtuig. Een A is bestemd als twaalfde rijtuig in de trein. Op 31 januari 1998 worden de vier A rijtuigen samen met het Koninklijk rijtuig SR10 en een restauratierijtuig WR ingezet om de Koningin van Amsterdam naar Apeldoorn te vervoeren. De Koningin viert haar zestigste verjaardag op Paleis het Loo.

Met ingang van de dienstregeling 1998/1999 gaan de treinen uit Heerlen en Venlo op elkaar keren in Den Haag. Dit is niet bevorderlijk voor het bij elkaar houden van de rijtuigen, dus gaan de rijtuigen ingezet worden in de serie 800 (Haarlem – Maastricht) en 900 (Haarlem – Eindhoven). Het rijtuig A 10-77 608 wordt uit de IC+ teruggetrokken en gaat in de normale dienst rijden als tweede klas rijtuig. De rijtuigen zijn van maandag tot en met vrijdag te zien in de treinen 916/829/842/955/960/873. Op zaterdag is de stam te zien in de treinen 838/951/956/869 en op zondag in de treinen 830/943/948/861. In de zomer van 1998 rijdt een verbouwd fietsenrijtuig Plan E/L mee met de treinen. Met het wijzigingsblad van 31 augustus 1998 wijzigt de inzet in het weekend. De stam is te zien in de 822/935/940/853 op zaterdag. Op zondag is de stam te zien in de treinen 830/943/948/861/874/987.

In de zomer van 1999 rijdt een A rijtuig mee in de Ardennen Express.

De rijtuigen worden in Maastricht onderhouden.


Uitvoering van de rijtuigen

 • BKD 50 84 82-70 001-2

Dit rijtuig is het meest verbouwd ten opzichte van het originele rijtuig. De complete stoelindeling werd gewijzigd. Tegen de wand van de vroegere bagage afdeling is een speelruimte voor kinderen gemaakt. Hierin zijn zitkussens, een videoscherm en koptelefoonaansluitingen te vinden. Om naar buiten te kijken zijn er in een zijwand drie laaggeplaatste patrijspoortjes aangebracht. Deze ruimte is door middel van een glazen wand afgezonderd van het normale reizigersgedeelte. De voormalige bagageruimte is verdwenen en opgesplitst in een conducteursruimte en een invalidentoilet. In de conducteursruimte is onder andere een CD speler en radio ontvanger geplaatst. Op deze installatie zijn de koptelefoon aansluitingen aangesloten die in de andere rijtuigen zijn geplaatst. Ook de videospeler voor de kinderruimte heeft in deze ruimte een plekje gevonden. De keukenruimte is komen te vervallen en is bij het balkon aangetrokken, zodat hier ruimte ontstaat om fietsen te kunnen plaatsen. Het invalidentoilet is goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Daarnaast biedt het balkon ruimte aan twee Railtenders. Verder beschikt het rijtuig over apparatuur om informatie te kunnen geven over de eindbestemming, vertraging en komende stations. De hiervoor gebruikte computer is aangesloten op een GPS systeem om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het rijtuig is als enige voorzien van een bestemmingsdisplay aan de buitenzijde.

 • A 50 84 18-70 002-9

De indeling van dit rijtuig wijkt ook af van de standaardopstelling. Zo zijn er bijvoorbeeld stoelen in de opstelling 3 + 3 geplaatst, maar ook in 2 + 3 in compartimenten. Daarnaast bevinden zich in dit rijtuig nog 11 losse stoelen. Aan de ene zijde van het rijtuig zijn open coupés te vinden en aan de andere gesloten, welke zelfs afsluitbaar zijn. Het gangpad loopt hier als het ware diagonaal door heen. Het rijtuig bevat twee garderoberuimten. Indien er twee stoelen tegenover geplaatst zijn, bevind zich in het midden een vaste tafel, welke in de lengterichting opklapbaar is, om zo de stoel aan de raamzijde te kunnen bereiken. Tevens is dit rijtuig voorzien van elektronische zitplaatsreservering. Deze reservering vindt vooraf plaats aan het loket. Boven de zitplaats wordt de reservering bekend gemaakt voor welk traject het geldt. Deze informatie wordt via de wal verkregen en doorgestuurd naar het hierboven genoemde BKD rijtuig. Het rijtuig reserveringsnummer, dat 101 was, is naast de instapdeur aangegeven.

 • A 50 84 18-70 003-7

Het meest opvallend aan dit rijtuig is dat er in midden een vergaderruimte aanwezig is. Van de buitenkant is dit niet zichtbaar. Deze ruimte bevat 3 stoelen tegen de buitenwand, met daarom heen zes stoelen in een halve cirkel. Tussen deze rijen staan twee tafels, die meegebogen zijn met de stoelopstelling. Deze ruimte is afgesloten van de rest van het rijtuig. De stoelen hier zijn geplaatst in één compartiment met 6 stoelen (3 + 3), één compartiment met 5 stoelen (2 + 3), 20 stoelen die per 2 naast elkaar staan, waarvan 12 stuks in coach opstelling. Als laatste zijn er 9 losse stoelen, waarvan er vier tegenover elkaar staan met een klaptafel. Verder beschikt het rijtuig over audio bedieningspanelen in de armleuningen en stopcontacten voor laptop gebruikers.

 • A 50 84 10-70 004-3 en A 50 84 10-70 005-0

Deze rijtuigen zijn qua stoelopstelling niet gewijzigd. Het interieur is wel voorzien van losse stoelen in de plaats van banken. Ook bieden de rijtuigen aansluitingen voor een koptelefoon en een laptop. Op het balkon welke niet van een toilet is voorzien, is een telefooncel met kaarttelefoon geïnstalleerd.

 • B 50 84 20-77 006-9 en B 50 84 20-77 007-7

De indeling van het interieur van deze rijtuigen is beperkt gewijzigd. De rijtuigen kregen in het midden een 1 + 3 opstelling. Aan de buitenzijdes werd de 2 + 2 opstelling behouden. Net zoals in het A rijtuig 10-70 002 bevatten de rijtuigen vaste tafels, welke in de lengterichting opklapbaar zijn om de plaats bij het raam beter te bereiken. Deze beide rijtuigen zijn ook nog voorzien van luxe klapzittingen op de balkons.

 • B 50 84 29-77 008-6

Dit rijtuig is anders dan de andere rijtuigen tweede klas van de IC+. Dit laat zich vooral merken in het aantal zitplaatsen. Dit bedragen er slechts 74, waar de andere rijtuigen 78 of 80 plaatsen hebben. Dit wordt veroorzaakt doordat de stoelen bijna allemaal tegenover elkaar geplaatst zijn. In het midden van het rijtuig is weer een 1 + 3 opstelling te vinden. De afgrenzing hiervan wordt gevormd door een garderobe aan weerszijde. Daarnaast is het rijtuig voorzien van aansluitingen voor koptelefoons en laptops. Dit rijtuig is als enige tweede klas rijtuig voorzien van zitplaatsreservering en heeft hier om rijtuignummer 103 gekregen.

 • B 50 84 20-77 009-3; B 50 84 20-77 010-1; B 50 84 20-77 011-9 en B 50 84 20-77 012-7

Voor deze rijtuigen geldt dat ze qua indeling niet gewijzigd zijn. De rijtuigen hebben enkel nieuwe stoelen gekregen. Daarnaast is het interieur in de IC+ stijl gebracht qua materiaal en kleurstelling.

 • A 50 84 10-77 608-4

Om meer capaciteit te bieden in een aantal treinen, is dit rijtuig gedeklasseerd in november 1996. Dit rijtuig werd innerlijk niet aangepast. De enige aanpassing die dit rijtuig heeft ondergaan, is dat de eerste klas cijfers vervangen zijn door tweede klas cijfers. Na het opheffen van het IC+ project reed het rijtuig tijdelijk als tweede klas rijtuig mee in de versterkingsstammen. In mei 1999 keerde het rijtuig als eerste klas rijtuig weer terug in dienst.


Oorspronkelijke nummering

IC+ nummer Oorspronkelijk nummer Ombouw in Ombouw uit IC+ nummer Oorspronkelijk nummer Ombouw in Ombouw uit
BKD 50 84 82-70 001-2 BKD 50 84 82-70 957-5 28 april 1995 B 50 84 20-77 007-7 B 50 84 20-77 754-4 17 mei 1995
A 50 84 18-70 002-9 A 50 84 10-70 652-9 2 januari 1995 10 mei 1995 B 50 84 29-77 008-6 B 50 84 20-77 707-2 23 november 1994 28 april 1995
A 50 84 18-70 003-7 A 50 84 10-70 654-5 26 januari 1995 19 mei 1995 B 50 84 20-77 009-3 B 50 84 20-77 757-7 4 mei 1995
A 50 84 10-70 004-3 A 50 84 10-70 655-2 17 mei 1995 B 50 84 20-77 010-1 B 50 84 20-77 716-3 17 november 1994 28 april 1995
A 50 84 10-70 005-0 A 50 84 10-70 661-0 19 mei 1995 B 50 84 20-77 011-9 B 50 84 20-77 725-4 4 mei 1995
B 50 84 20-77 006-9 B 50 84 20-77 731-2 17 mei 1995 B 50 84 20-77 012-7 B 50 84 20-77 728-8 4 januari 1995 4 mei 1995

Zilverrail

Ter gelegenheid van het zilveren (25 jaar) regeringsjubileum van Koningin Beatrix reed van 17 tot 27 oktober 2005 een speciale trein voor jongeren tot 20 jaar kriskras door Nederland, waarbij 25 stations werden aangedaan. De trein betond uit een negental omgebouwde (ongereviseerde) rijtuigen. Een achttal BKD’s werden verbouwd voor diverse (jongeren)organisaties en stonden in het teken van lifestyle, werken, sport, cultuur, media en games. In de hoofdwerkplaats Haarlem zijn de rijtuigen van hun interieur ontdaan. De rijtuigen zijn in september 2005 aangepast in de voormalige werkplaats Amersfoort. Als begeleidingsrijtuig was A 10-70 675 betrokken. Indeling en volgorde van de BKD rijtuigen:

 • 82-70 923: NOC*NSF (Olympic experience)
 • 82-70 918: Kunstbende, kennisnet, Surfnet (Droom!)
 • 82-70 922: Vereniging Nederlandse Gemeenten (De Schreeuw)
 • 82-70 924: 3FM, DJ school, Conamus (Beats per minute)
 • 82-70 915: Taskforce jeugdwerkloosheid & CWI (Track to the future)
 • 82-70 921: Warchild (Peace of mind)
 • 82-70 914: Amnesty International, Spits (Now Talk!)
 • 82-70 917: bluetoothdate – TC-college (Lifestyle)

Het originele interieur is in Haarlem verwijderd en in de wagenwerkplaats Amersfoort werden de rijtuigen opnieuw ingericht. De onderste gele baan werd vervangen door een zilvergrijze met de logo’s van de betrokken organisaties. De trein reed op de volgende dagen en trajecten:

 • 17 oktober: Utrecht - Venlo (persrit), Venlo - Eindhoven - Maastricht
 • 18 oktober: Dordrecht - Den Haag HS - Leiden
 • 19 oktober: Tilburg - Nijmegen - Utrecht
 • 20 oktober: Middelburg – Roosendaal - Den Bosch
 • 24 oktober: Gouda - Almere - Amersfoort
 • 25 oktober: Hoogeveen - Leeuwarden - Groningen
 • 26 oktober: Zutphen - Enschede - Zwolle
 • 27 oktober: Delft - Haarlem - Alkmaar.

Op de diverse stations waren diverse evenementen georganiseerd met allerlei acts, zoals optredens van bekende artiesten en sportclinics door bekende sporters. Na afloop van de Zilverrail werden de rijtuigen in revisie genomen.


Wijzigingen

 • Door een brand in 1991, waarbij A 10-70 638, uitbrandde, werden de kopwandschuifdeuren aangepast. Deze openden bij snelheden onder de 5 km/h automatisch. Hierdoor werden de rijtuigen die aan weerszijden reden, ook beschadigd. Het rijtuig werd als B 20-77 775 herbouwd. • Rijtuig BKD 82-70 901 werd op 5 januari 1998 in Haarlem binnengenomen om op proef voorzien te worden van een complete airconditioning. Ook rijtuig A 10-70 601 kwam voor dit doel naar Haarlem en wel op 2 april 1998. Voor een vergelijkende proef, kwam op 13 juli rijtuig A 10-70 618 aan in Haarlem. De beide eerste klas rijtuigen werden op 17 juli 1998 afgeleverd en in de gewone dienst ingezet.


 • Drie rijtuigen zijn in 2003, na hun aflevering na revisie, als proef voorzien van een vacuüm toilet, dat nog wel op de baan loost. De betrokken rijtuigen waren de A 10-77 306, B 20-77 102 en BD 82-70 435. Deze rijtuigen reden tot het voorjaar van 2004 met een bioreactor die uitwerpselen met bacteriën tot water reduceert.
 • Vanaf 2003 wordt begonnen met het rookvrij maken van rijtuigen en treinstellen. De asbakken worden hierbij verwijderd of dicht gemaakt. Ook worden de rijtuigen voorzien van de niet roken logo's.
 • Als gevolg van het terzijde stellen van de Df rijtuigen Plan E/Plan L in de zomer van 2004 zijn zes ongereviseerde BKD rijtuigen ingezet als Bf rijtuigen in de zomer van 2005 in afwachting van de aflevering van de echte Bf rijtuigen. Het gaat hier bij om de BKD rijtuigen 82-70 925, 82-70 951, 82-70 954, 82-70 955, 82-70 956 en 82-70 958. De rijtuigen werden ontdaan van hun interieur en binnenschuifdeuren. Daarvoor in de plaats kwamen diagonaal geplaatste fietsrekken op de bodem te staan. De hoofdwerkplaats Haarlem voerde deze werkzaamheden uit in april en mei 2005. Drie rijtuigen werden tijdens deze ombouw voorzien van stuurstroomkabels, welke afkomstig zijn van de ICR-3 AB rijtuigen. Als eerste kwam op 15 april de 82-70 925 aan in Haarlem, de 82-70 954 volgde op 3 mei. Op 11 mei arriveren de 82-70 951 en 82-70 955 in Haarlem. Op 19 mei wordt de82-70 958 binnen genomen. Als laatste wordt de 82-70 956 onder handen genomen. Vijf rijtuigen zijn op 30 mei 2005 afgeleverd. Op 2 juni 2005 is de 82-70 956 als laatste afgeleverd.
 • In juni 2005 is een stam Benelux rijtuigen voorzien van camera bewaking. Tevens zijn vier rijtuigen als reserve aangewezen. De camera’s reageren op een toename van het geluid. De beelden worden buiten de trein in een meldkamer bekeken. In de rijtuigen zijn ook noodknoppen aangebracht, waarbij de reiziger meteen contact heeft met de conducteur in de trein. De stam die van de camera’s is voorzien, bestaat uit de Bs 28-70 103 + A 10-70 481 + A 10-70 485 + BD 82-70 981 + B 20-70 406 + B 20-70 407 + B 20-70 414. Deze stam is op 30 juni 2005 in dienst gesteld. Als reserve rijtuigen zijn de Bs 28-70 111 + A 10-70 483 + BD 82-70 976 + B 20-70 416 aangewezen. Een van de Bs rijtuigen blijft vaak op reserve staan, terwijl de overige rijtuigen in andere stammen zijn opgenomen. Vanwege de krappe beschikbaarheid van de Bs rijtuigen, zijn beide Bs rijtuigen vaak in dienst.
 • In december 2005 is een stam rijtuigen, bestaande uit de rijtuigen A 10-70 671 + A 10-70 672 + A 10-673 + A 10-70 674 + A 10-70 675 + B 20-77 150 + BDs 82-77 009, aangewezen om proeven te nemen met aanvullende remblokken, welke vervangen zijn door kunststof exemplaren. De trein reed tot februari 2006.
 • Op 27 januari 2006 wordt stam 5614, bestaande uit de B 20-70 201 + A 10-77 314 + B 20-77 109, in Haarlem binnengenomen voor nawerk. Het eersteklasrijtuig werd aansluitend gebruikt voor proeven met de klimaatbeheersing. Op 15 februari 2006 werd de stam weer afgeleverd.
 • Vanaf 18 april 2006 wordt bij een deel van het rijtuigpark het trekwerk verwijderd. Dit naar aanleiding van een aantal gevallen waarbij de ongebruikte schroefspindel de koppelingshaak uit het oog van de trekhaak wipte. Dit speelde vooral bij het geduwd rijden, waarbij het BDs-rijtuig voor op rijdt.
 • De BDs-rijtuigen worden vanaf 21 december 2006 in Eindhoven voorzien van GSM-R-apparatuur. Dit systeem vervangt het tot dan toe gebruikte Telerail. Als eerste is rijtuig BDs 82-77 018 voorzien van de GSM-R-apparatuur.
 • Vanaf juli 2007 voert de NS samen met KPN een proef voor internet in de trein. Dit is een voortzetting van de proef met stam 5635. Reizigers werden hierbij in de mogelijkheid gesteld om in de trein gebruik te maken van internet. In de trein werd een infotainment systeem ingebouwd, waar op schermen de actuele informatie van de trein kon worden weergegeven. Voor dit doel werd de stam 5604, bestaande uit de B 20-77 102, A 10-77 304 en B 20-77 113. Door middel van een sticker, waarop Smart Connection staat, aan de buitenzijde van deze rijtuigen werden reizigers op het nieuwe systeem geattendeerd. De techniek hiervoor is inmiddels uitgebouwd.
 • In september 2011 is men begonnen met het verwijderen van de spanningskeuzeschakelaars uit de buurlandrijtuigen die bij NS Reizigers dienst doen. De vierde cijfergroep van al deze rijtuigen wordt daarbij gewijzigd van 70 in 77 en het controlecijfer verandert mee. Het verwijderen van de spanningskeuzeschakelaars houdt in dat de elektrische apparatuur niet meer op andere spanningen werkt, behalve de in Nederland gebruikte spanning. Hiermee vervalt hun toelating in België. In Duitsland waren de rijtuigen sinds hun revisie niet meer toegelaten. In totaal gaat het om 49 rijtuigen (6 A's. 30 B's en 13 Bf'n) en de wijziging wordt tijdens het onderhoud uitgevoerd. In de herfst van 2013 worden deze keuzeschakelaars weer teruggeplaatst bij de rijtuigen. Ook worden deze rijtuigen voorzien van de handgrepen om de deuren mee te openen. De rijtuigen zijn na deze ingreep weer in België toegelaten.
 • Rijtuig 20-77 115 is voorzien van LED-verlichting met lichtsensor in de reizigersafdeling.
 • In de zomer van 2013 zijn tien ICRm-stammen voorzien van het systeem ORBIT. Dit systeem waarschuwt door middel van een stem de machinist wanneer deze te hard op een rood sein af rijdt. Wanneer dit systeem goed werkt, zal het in al het materieel worden ingebouwd.
 • In april 2014 zijn vier rijtuigen voorzien van een nieuwe, toegevoegde remblokken. Het zijn de B 20-70 269 + B 20-70 546 + B 20-70 572 + B 20-70 574, welke nu tot stam 4992 behoren. De nieuwe remblokken moeten minder geluid produceren. Zij moeten een alternatief zijn voor de huidige blokkenrem. De rijtuigen zullen diverse proefritten maken achter locomotief 1740 tussen de Watergraafsmeer en Assen. Ook zullen zij getest gaan worden op de Ring van Velim (Tsjechië). Op 15 mei 2014 zijn de rijtuigen door locomotief 6441 en zes rongenwagons type Rs naar Emmerich gebracht. Vanuit hier zijn de rijtuigen door reguliere goederentreinen naar Velim overgebracht. Zij arriveerden hier op 22 mei 2014. De eerste rit vond plaats op 25 mei 2014 achter locomotief VUZ 124.601. Tijdens deze rit vonden geluidsmetingen plaats. In de daarop volgende week werden nog 4 ritten gereden. Hierbij werden de remmen uitgebreid aan de tand gevoeld. Deze ritten zorgden er voor dat enkele wielen zo veel slijtage vertoonden dat zij niet meer mochten rijden op de ring. Er werden diverse assen gewisseld, zodat er in de twee volgende weken nog met twee rijtuigen proefritten verreden konden worden. Op 16 april 2015 wordt begonnen aan de reis naar Nederland. Op 24 april 2015 keren de rijtuigen in goederentrein 45716 − welke getrokken wordt door de DB Schenker 189 068 − terug naar de Kijfhoek. Vanuit hier worden de rijtuigen de dag erop naar de Watergraafsmeer overgebracht.
 • Op is rijtuig A 10-77 368 van de Houtrakpolder naar het onderhoudsbedrijf in Onnen gebracht. Hier is het rijtuig voorzien van wielstellen met volwielen. Op 10 juni 2015 is het rijtuig BDs 20-77 029 voor hetzelfde doel naar Onnen gebracht door de VolkerRail V100 203-2. De rijtuigen worden hierbij ook voorzien van een nieuwe blokkenrem. Dit moet de geluidshinder verminderen. Het rijden met uitgeschakelde blokkenrem is vanaf april 2010 niet meer toegestaan op de HSL-Zuid, zoals tot april 2010 wel gebruikelijk was. Op 22 september 2015 zijn beide rijtuigen uit Onnen naar Amsterdam gebracht door de VolkerRail 203-4. Door het onderhoudsbedrijf zullen alle rijtuigen voorzien gaan worden van nieuwe wielen en de aangepaste blokkenrem. Deze aanpassingen vergen ook aanpassingen aan de draaistellen. Door deze aanpassingen in de draaistellen zullen hoogteverschillen tussen de rijtuigen niet meer kunnen voorkomen. Om over een wisselvoorraad draaistellen te kunnen beschikken, zijn op 26 juli 2016 de rijtuigen Bpmbdzf 82-70 031 en Bpmbdzf 82-70 032 in Haarlem van hun draaistellen ontdaan en opgebokt. Stam 16501 wordt als eerste stam behandeld en wordt op 2 juli 2016 naar Onnen gebracht door de 186 018. Deze werkzaamheden nemen per stam twee weken in beslag. De rijtuigen die voorzien zijn van de aangepaste draaistellen en remblokken, krijgen op de kopse zijde de letter L in een cirkel aangebracht. Op deze manier wordt aangegeven dat de rijtuigen zijn aangepast.
 • Vanaf oktober 2016 wordt begonnen met de rijtuigen te voorzien van bagagerekken voor grote stukken bagage. Dit rek gaat ten koste van twee zitplaatsen. In de rijtuigen eerste klas komt dit rek tegen de wand aan van de coupés. In de rijtuigen tweede klas wordt het rek tegen de glazen scheidingswand geplaatst.
 • In oktober wordt rijtuig Bpmbdzf 82-70 004 voorzien van aangepaste plaatsen om fietsen mee te nemen. Dit wordt gerealiseerd aan weerszijden van het balkon. Vanaf medio 2017 is het mogelijk om fietsen mee te nemen over de HSL-Zuid.
 • Op 20 januari 2023 is stam 16233 in de Watergraafsmeer binnengenomen om aangepast te worden. Het wordt teruggetrokken uit de binnenlandse HSL diensten en aangepast voor de Beneluxdienst.


Ombouw HC-ruimte + inbouw Telerail

Bij de aflevering van de 8 ICR-4 BKD rijtuigen, werd het mogelijk om de BKD rijtuigen uit de eerste serie te verbouwen. Hierbij werd het interieur aangepakt. Hiermee werden de rijtuigen gelijk gemaakt aan de BKD rijtuigen uit de series ICR-3 en ICR-4. De HC ruimte werd verplaatst van het balkon naar de open afdeling, aan de zijde van de bagage afdeling. Tevens werd in deze rijtuigen Telerail ingebouwd in de HC ruimte. Vanaf de zomer 1988 werden de rijtuigen in de hoofdwerkplaats Haarlem verbouwd.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
Ombouw HC ruimte + inbouw Telerail
50 84 82-70 901-3 20 december 1988 30 januari 1989 50 84 82-70 918-7 november/december 1989 50 84 82-70 936-9 19 maart 1990 18 april 1990
50 84 82-70 902-1 11 september 1989 10 oktober 1989 50 84 82-70 921-1 15 september 1989 23 oktober 1989 50 84 82-70 937-7 23 oktober 1989 20 november 1989
50 84 82-70 903-9 6 november 1989 4 december 1989 50 84 82-70 922-9 13 april 1990 15 mei 1990 50 84 82-70 938-5 20 april 1989 23 mei 1989
50 84 82-70 904-7 23 september 1988 10 oktober 1988 50 84 82-70 923-7 5 februari 1990 6 maart 1990 50 84 82-70 941-9 23 januari 1990
50 84 82-70 905-4 september 1988 19 december 1988 50 84 82-70 924-5 2 april 1990 2 mei 1990 50 84 82-70 942-7 5 februari 1990
50 84 82-70 906-2 13 maart 1989 10 april 1989 50 84 82-70 925-2 2 januari 1989 30 januari 1989 50 84 82-70 943-5 17 november 1989
50 84 82-70 907-0 24 maart 1989 24 april 1989 50 84 82-70 926-0 26 juli 1988 24 oktober 1988 50 84 82-70 944-3 19 februari 1990 20 maart 1990
50 84 82-70 908-8 23 mei 1989 22 juni 1989 50 84 82-70 927-8 7 april 1989 9 mei 1989 50 84 82-70 945-0 9 mei 1989 7 juni 1989
50 84 82-70 911-2 13 september 1988 27 oktober 1988 50 84 82-70 928-6 17 juli 1989 15 augustus 1989 50 84 82-70 946-8 1 mei 1990 23 mei 1990
50 84 82-70 912-0 24 februari 1989 24 maart 1989 50 84 82-70 931-0 28 augustus 1989 27 september 1989 50 84 82-70 947-6 30 januari 1989 28 februari 1989
50 84 82-70 913-8 23 november 1988 20 december 1988 50 84 82-70 932-8 9 oktober 1989 6 november 1989 50 84 82-70 948-4 5 maart 1990 3 april 1990
50 84 82-70 914-6 5 december 1988 4 januari 1989 50 84 82-70 933-6 15 januari 1990 20 februari 1990 50 84 82-70 951-8 27 juli 1989 29 augustus 1989
50 84 82-70 915-3 16 januari 1989 14 februari 1989 50 84 82-70 934-4 3 juli 1989 31 juli 1989 50 84 82-70 952-6 2 november 1988 5 december 1988
50 84 82-70 916-1 14 augustus 1989 12 september 1989 50 84 82-70 935-1 10 februari 1989 14 maart 1989 50 84 82-70 953-4 5 juni 1989 4 juli 1989
50 84 82-70 917-9 17 juni 1989 17 juli 1989


Ombouw voor inzet in Benelux en Fyra

Al in 1989 werden de eerste rijtuigen aangepast om de stammen in de Beneluxdienst te verlengen van 6 naar 7 rijtuigen. De rijtuigen A 10-70 561, A 10-70 562 en A 10-70 563 zijn door Talbot verbouwd tot tweedeklasrijtuigen. De keus op deze rijtuigen viel omdat zij deel uit maakten van de deelserie ICR-4 en al voorzien zijn van stuurstroomkabels. De verbouwing hield in dat de banken werden bekleed met kunstleer en de rest van de indeling was hetzelfde gebleven. De rijtuigen behielden hun zijgang. De rijtuigen zijn nadien in Haarlem nog overgeschilderd. Dit werd niet door Talbot uitgevoerd. In 1990 zijn 5 tweedeklasrijtuigen ook geschikt gemaakt voor inzet in de Benelux. Zij kregen hierbij stuurstroomkabels. Deze acht rijtuigen kregen ook de geel-rode kleurstelling. Om de reserve te vergroten werden bij Talbot nog eens acht rijtuigen voorzien van stuurstroomkabels. De drie eersteklas- en vijf tweedeklasrijtuigen behielden hun geel-blauwe kleurstelling.

Rijtuig B 20-70 427 werd vanaf juni 1990 tijdelijk in de binnenlandse dienst ingezet en werd daarbij vernummerd naar B 20-70 576. Op 11 juni 1991 kwam het rijtuig weer terug naar de Beneluxdienst en kreeg daarbij zijn nummer B 20-70 427 terug.

In het voorjaar van 1998 werden de rijtuigen weer teruggetrokken uit de Beneluxdienst, nadat de stammen verkort werden van 7 naar 6 rijtuigen. De aanpassingen vonden in de Hoofdwerkplaats Haarlem plaats. Hierbij krijgen de rijtuigen hun oorspronkelijke nummer weer terug. De tweede klas rijtuigen werden alleen blauw geschilderd en vernummerd. Als laatste verlaat rijtuig B 20-70 425 de Haarlemse werkplaats op 28 augustus 1998 als B 20-70 583. De voormalige eersteklasrijtuigen B 20-70 431, B 20-70 432 en B 20-70 433 werden in 1998 weer in het blauw geschilderd en verhuisden van onderhoud van Amsterdam naar Maastricht. Daarbij werden de rijtuigen vernummerd naar B 20-70 551, B 20-70 552 en B 20-70 553. In het voorjaar van 1999 werden de rijtuigen weer verbouwd en ditmaal tot eersteklasrijtuigen met hun oorspronkelijke nummer. Op 16 mei 1999 werd de A 10-70 562 afgeleverd. Op 25 mei 1999 gevolgd door de A 10-70 563 en op 30 mei 1999 tenslotte de A 10-70 561.

Nieuw nummer Oud nummer Omschilderen in Omschilderen uit Omschilderen in Omschilderen uit
Omschilderen voor Beneluxdienst
A 50 84 10-70 565-3 A 50 84 10-70 648-7 22 december 1989 n.v.t. n.v.t.
A 50 84 10-70 566-1 A 50 84 10-70 688-3 22 december 1989 n.v.t. n.v.t.
A 50 84 10-70 567-9 A 50 84 10-70 691-7 26 januari 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 431-6 A 50 84 10-70 561-2 30 oktober 1989 20 september 1989 18 augustus 1998 21 augustus 1998
B 50 84 20-70 432-4 A 50 84 10-70 562-0 20 september 1989 11 augustus 1998 17 augustus 1998
B 50 84 20-70 433-2 A 50 84 10-70 563-8 13 november 1989 20 september 1989 8 juni 1998 18 juni 1998
B 50 84 20-70 571-9 B 50 84 20-70 875-4 30 maart 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 572-7 B 50 84 20-70 876-2 23 februari 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 573-5 B 50 84 20-70 877-0 12 april 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 574-3 B 50 84 20-70 878-8 1 februari 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 575-0 B 50 84 20-70 881-2 8 maart 1990 n.v.t. n.v.t.
B 50 84 20-70 423-3 B 50 84 20-70 581-8 6 september 1989 4 oktober 1989 2 juli 1998 10 juli 1998
B 50 84 20-70 424-1 B 50 84 20-70 582-6 25 augustus 1989 12 september 1989 24 juni 1998 30 juni 1998
B 50 84 20-70 425-8 B 50 84 20-70 583-4 31 juli 1989 23 augustus 1989 24 augustus 1998 28 augustus 1998
B 50 84 20-70 426-6 B 50 84 20-70 584-2 9 oktober 1989 24 oktober 1989 16 juni 1998 23 juni 1998
B 50 84 20-70 427-4 B 50 84 20-70 585-9 10 juli 1989 28 juli 1989 4 augustus 1998 10 augustus 1998

Om tijdens de revisie van de ICR-3-rijtuigen voldoende rijtuigen te hebben die ingezet kunnen worden in de Beneluxdienst, zijn enkele rijtuigen ICR-1 en ICR-4 overgeheveld naar de Beneluxdienst, inclusief de aanpassingen die nodig zijn. De aanpassing in 2003 hield in dat de rijtuigen de Benelux stuurstroomkabels kregen van de AB-rijtuigen die in het binnenlands verkeer werden ingezet.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
A 50 84 10-70 351-8 1 maart 2003 7 maart 2003 A 50 84 10-70 373-2 18 april 2003 14 mei 2003
A 50 84 10-70 353-4 14 juli 2003 24 juli 2003 B 50 84 20-70 216-1 10 maart 2003 19 maart 2003
A 50 84 10-70 370-8 17 april 2003 25 april 2003 B 50 84 20-70 217-9 24 februari 2003 12 maart 2003
A 50 84 10-70 371-6 4 maart 2003 10 maart 2003 B 50 84 20-70 218-7 14 maart 2003 21 maart 2003
A 50 84 10-70 372-4 4 maart 2003 10 maart 2003 B 50 84 20-70 219-5 31 maart 2003 11 april 2003

Voor de invoering van de diensten over de HSL-Zuid met de locs Baureihe 186 en NMBS reeks 28 zijn alle rijtuigen nogmaals aangepast. Ook werden de rijtuigen voorzien van een andere kleurstelling. De eerste rijtuigen zijn in het voorjaar van 2007 aangepast. Hierbij krijgen zij ook de kleuren die op de V250-treinstellen wordt aangebracht. De rijtuigen mochten hierbij eerst nog niet in de definitieve volgorde worden geplaatst, omdat hierbij dan vroegtijdig de naam Fyra ontdekt kan worden. Een stam met zeven rijtuigen vormde een patroon, waarin het woord Fyra te lezen was op het derde, vierde en vijfde rijtuig. Het patroon was gedeeltelijk symmetrisch, wat wil zeggen dat de eerste drie rijtuigen dezelfde bestickering hadden als de laatste drie. Het patroon aan de ene kant van een rijtuig wat het tegenovergestelde van dat op de andere kant. Het eerste en zevende rijtuig waren wit-rood-donkerroze, het tweede en zesde rood-donkerroze-lichtroze-wit, het derde en vijfde lichtroze-wit-rood en het vierde rood-wit. Later is het derde rijtuig nog voorzien van de naam Fyra in rode letters.

Met ingang van december 2013 zullen de rijtuigen hun Fyra/PRIO-uiterlijk gaan verliezen. Tevens zullen alle resterende rijtuigen aangepast gaan worden voor diensten over de HSL. Om een extra stam voor de Benelux samen te stellen, zijn in oktober en november 2013 in totaal negentien rijtuig verzameld in Haarlem om aangepast te worden. Dit zijn 2 A-rijtuigen, 9 B-rijtuigen en 8 Bf-rijtuigen. De aan te passen rijtuigen zullen weer worden voorzien van de spanjolettensluiting. Ook worden bij 49 rijtuigen de spanningskeuzeschakelaar weer geactiveerd. De negentien aangepaste rijtuigen worden in afwachting van de inzet op de HSL in Maastricht op reserve gesteld. Vanuit Maastricht zijn de rijtuigen vanaf januari naar de Watergraafsmeer overgebracht. Hierbij is elke stam voorzien van een Bf-rijtuig om fietsen te kunnen vervoeren. Drie rijtuigen zijn gebruikt om de beschadigde rijtuigen uit Vorst te vervangen. Op deze manier zijn er in totaal zestien rijtuigen vrijgemaakt, welke al geschikt zijn voor de HSL. Deze rijtuigen zijn beschikbaar voor test- en toelatingsritten. Dit in verband met de komende revisie en ombouw van de rijtuigen.

In augustus 2014 begint het revisiebedrijf Haarlem met de aflevering van vijf nieuwe stammen voor de Beneluxdienst, welke vanaf december 2014 verlengd wordt van Den Haag Hollands Spoor naar Amsterdam Centraal. Deze stammen bestaan uit zes rijtuigen, waaronder een BDs-rijtuig. Dit rijtuig rijdt voorlopig mee als gewoon rijtuig, omdat de rijtuigen nog niet zijn toegelaten als stuurstandrijtuig in België. Op 2 september 2014 rijdt rijtuig BDs 82-70 072 (ex-BDs 82-77 019) een proefrit met een stam rijtuigen en locomotief 2842 van Amsterdam naar Brussel. In december 2014 worden de rijtuigen toegelaten in België als gewoon rijtuig. De vijf stammen worden naast de NS-logo's ook voorzien van logo's van de NMBS.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Bestickering
A 50 84 10-70 351-8 8 augustus 2007 10 september 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 353-4 24 augustus 2007 21 september 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 354-2 21 september 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 355-9 21 september 2010 29 oktober 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 356-7 1 november 2013 12 november 2013 n.v.t.
A 50 84 10-70 357-5 5 augustus 2010 7 september 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 359-1 19 september 2013 24 oktober 2013 n.v.t.
A 50 84 10-70 360-9 9 september 2010 11 oktober 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 361-7 5 maart 2010 7 april 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 362-5 5 maart 2010 15 april 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 363-3 24 juni 2008 14 augustus 2008 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 364-1 15 april 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 365-8 24 juni 2008 14 augustus 2008 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 366-6 21 september 2010 29 oktober 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 367-4 25 juni 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 368-2 15 april 2010 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 369-0 25 juni 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 370-8 31 augustus 2007 26 september 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 371-6 14 september 2007 17 oktober 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 372-4 24 september 2007 24 oktober 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 373-2 2 oktober 2007 1 november 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 374-0 19 oktober 2007 21 november 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 375-8 5 november 2007 11 december 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 376-5 14 maart 2007 12 april 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 377-3 20 oktober 2006 12 maart 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 378-1 21 september 2010 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 379-9 5 augustus 2010 7 september 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 380-7 7 september 2010 11 oktober 2010 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
A 50 84 10-70 481-3 12 februari 2007 28 maart 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker sinds 05-09-2009)
A 50 84 10-70 482-1 21 maart 2007 25 april 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 483-9 3 april 2007 10 mei 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 484-7 20 april 2007 24 mei 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 485-4 9 mei 2007 12 juni 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 486-2 21 mei 2007 20 juni 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker sinds 05-09-2009)
A 50 84 10-70 487-0 12 juni 2007 9 juli 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 488-8 20 juni 2007 18 juli 2007 lichtroze-wit-rood
A 50 84 10-70 491-2 12 juli 2007 15 augustus 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
A 50 84 10-70 492-0 24 juli 2007 29 augustus 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 201-3 27 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 205-4 21 september 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 206-2 15 augustus 2008 14 september 2008 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 207-0 30 juli 2007 4 september 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 208-8 15 augustus 2008 14 september 2008 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 209-6 3 augustus 2007 7 september 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 211-2 25 juni 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 213-8 n.v.t.
B 50 84 20-70 214-6 5 augustus 2010 7 september 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 215-3 5 augustus 2010 7 september 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 216-1 18 september 2007 17 oktober 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 217-9 25 juni 2007 3 augustus 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 218-7 15 juni 2007 18 juli 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 225-2 1 november 2013 12 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 226-0 9 september 2010 11 oktober 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 227-8 9 september 2010 11 oktober 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 228-6 n.v.t.
B 50 84 20-70 229-4 25 juni 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 230-2 30 oktober 2007 30 november 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker)
B 50 84 20-70 235-1 24 juni 2008 14 augustus 2008 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 241-9 8 oktober 2007 9 november 2008 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 243-5 24 juni 2008 14 augustus 2008 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 247-6 29 oktober 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 248-4 21 september 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 249-2 21 september 2010 29 oktober 2010 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 250-0 19 september 2013 24 oktober 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 253-4 21 september 2010 11 oktober 2010 n.v.t.
B 50 84 20-70 257-5 18 oktober 2007 9 november 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 257-5 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 258-3 n.v.t.
B 50 84 20-70 259-1 n.v.t.
B 50 84 20-70 261-7 17 maart 2007 20 april 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 261-7 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 264-1 n.v.t.
B 50 84 20-70 269-0 4 oktober 2007 2 november 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 401-9 20 februari 2007 28 maart 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 402-7 26 maart 2007 1 mei 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 403-5 29 maart 2007 4 mei 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 404-3 12 april 2007 14 mei 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 405-0 17 april 2007 25 mei 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 406-8 1 mei 2007 4 juni 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 407-6 4 mei 2007 7 juni 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 408-4 14 mei 2007 15 juni 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker sinds 05-09-2009)
B 50 84 20-70 411-8 24 mei 2007 25 juni 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 412-6 30 mei 2007 28 juni 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 412-6 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 413-4 7 juni 2007 9 juli 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 414-2 28 september 2007 26 oktober 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 415-9 28 september 2007 24 oktober 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 416-7 7 juli 2007 3 augustus 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 417-5 3 juli 2007 15 augustus 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 418-3 23 juli 2007 21 augustus 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 421-7 7 november 2007 11 december 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 422-5 24 oktober 2007 23 november 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 541-2 27 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 542-0 11 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 543-8 n.v.t.
B 50 84 20-70 544-6 11 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 545-3 27 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 546-1 18 oktober 2007 21 november 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 547-9 n.v.t.
B 50 84 20-70 548-7 30 oktober 2007 11 december 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 549-5 19 september 2013 24 oktober 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 550-3 27 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
B 50 84 20-70 571-9 22 augustus 2007 18 september 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 572-7 29 augustus 2007 26 september 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 573-5 29 augustus 2007 26 september 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 574-3 4 september 2007 2 oktober 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 575-0 6 september 2007 5 oktober 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 581-8 19 december 2006 12 maart 2007 lichtroze-wit-rood (met Fyra-sticker sinds 05-09-2009)
B 50 84 20-70 582-6 23 februari 2007 28 maart 2007 rood-donkerroze-lichtroze-wit
B 50 84 20-70 583-4 12 september 2007 8 oktober 2007 wit-rood-donkerroze
B 50 84 20-70 584-2 5 maart 2007 3 april 2007 lichtroze-wit-rood
B 50 84 20-70 585-9 28 februari 2007 28 maart 2007 wit-rood-donkerroze
BD 50 84 82-70 432-9 21 september 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 433-7 9 september 2010 11 oktober 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 434-5 25 juni 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 435-2 5 augustus 2010 7 september 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 436-0 21 september 2010 29 oktober 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 437-8 9 april 2010 13 mei 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 438-6 24 juni 2008 14 augustus 2008 rood-wit
BD 50 84 82-70 439-4 5 maart 2010 29 april 2010 rood-wit
BD 50 84 82-70 971-6 12 februari 2007 12 maart 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 972-4 8 maart 2007 12 april 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 973-2 26 april 2007 30 mei 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 974-0 4 juni 2007 3 juli 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 975-7 28 juni 2007 3 augustus 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 976-5 15 augustus 2007 14 september 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 977-3 10 september 2007 4 oktober 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 978-1 20 september 2007 17 oktober 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 981-5 12 oktober 2007 9 november 2007 rood-wit
BD 50 84 82-70 982-3 9 november 2007 20 december 2007 rood-wit
Bf 50 84 29-70 450-7 11 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 493-7 21 oktober 2013 12 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 494-5 11 oktober 2013 1 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 495-2 21 oktober 2013 12 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 496-0 1 november 2013 12 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 497-8 21 oktober 2013 12 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 498-6 1 november 2013 12 november 2013 n.v.t.
Bf 50 84 29-70 499-4 21 oktober 2013 12 november 2013 n.v.t.

Ombouw B naar BDs

Als gevolg om meer ICR stammen met een BDs te kunnen voorzien, zijn een tiental B rijtuigen omgebouwd naar BDs. De gebruikte B rijtuigen zijn al eerder gereviseerd. Het eerste om te bouwen rijtuig, de B 20-70 219, werd in september 2005 al naar Haarlem gestuurd. Het rijtuig is hier bekeken hoe de verbouwing het beste uitgevoerd kan worden. In de zomer van 2006 worden nog eens twee rijtuigen naar Haarlem gestuurd. Deze dienen als prototypen. In 2007 wordt begonnen met de seriematige verbouwing. De drie proto rijtuigen worden in het voorjaar van 2007 afgeleverd.

Nummer BDs Nummer B Ombouw in Ombouw uit Nummer BDs Nummer B Ombouw in Ombouw uit
BDs 50 84 82-77 023-9 B 50 84 20-70 219-5 9 september 2005 15 maart 2007 BDs 50 84 82-77 028-8 B 50 84 20-70 233-6 23 maart 2007 19 oktober 2007
BDs 50 84 82-77 024-7 B 50 84 20-70 245-0 11 juli 2006 25 mei 2007 BDs 50 84 82-77 029-6 B 50 84 20-70 255-9 13 juni 2007 21 november 2007
BDs 50 84 82-77 025-4 B 50 84 20-70 210-4 26 september 2006 24 juli 2007 BDs 50 84 82-77 030-4 B 50 84 20-70 221-1 19 juli 2007 21 december 2007
BDs 50 84 82-77 026-2 B 50 84 20-70 234-4 5 januari 2007 8 augustus 2007 BDs 50 84 82-77 031-2 B 50 84 20-70 246-8 24 augustus 2007 28 januari 2008
BDs 50 84 82-77 027-0 B 50 84 20-70 222-9 28 februari 2007 24 september 2007 BDs 50 84 82-77 032-0 B 50 84 20-70 223-7 18 september 2007 4 maart 2008

Vernummeringen

Als gevolg van een veranderende vraag naar zitplaatsen zijn diverse rijtuigen omgebouwd van eerste klas naar tweede klas en andersom. Ook door de veranderende samenstelling van de Benelux treinen zijn diverse rijtuigen omgebouwd voor inzet in de Benelux. De betrokken rijtuigen zijn soms meer dan eens vernummerd. Ook de rijtuigen voor de IC+ trein kregen nieuwe rijtuignummers. Het tijdelijk in binnenlandse dienst ingezette BKD rijtuig 82-70 982 kreeg tijdelijk een nummer, in aansluiting op de reserve rijtuigen BKD voor de Benelux dienst.

In 2014 werd een nieuw nummer programma voor het ICR ontwikkeld. De eerste rijtuigen die gereviseerd waren, werden volgens dit nummerschema genummerd. Dit nummerschema werd echter weer losgelaten voor de rijtuigen officieel in dienst waren gesteld. De al vernummerde rijtuigen kregen hierbij hun oude nummers weer terug. Wel is de eerste cijfergroep 50 gewijzigd naar 61 als gevolg van nieuwe UIC bepalingen. De vierde cijfergroep wordt voor alle rijtuigen 70, omdat alle rijtuigen geschikt zijn voor meerdere spanningen. De nummer groep 77 (binnenland rijtuigen) komt hiermee te vervallen.

Oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Datum Nieuw nummer Datum Nieuw nummer Datum Nieuw nummer Datum Opmerkingen
A 50 84 10-70 652-9 IC+ A 50 84 18-70 002-9 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
A 50 84 10-70 653-7 B 50 84 20-70 653-5 16 mei 1994 A 50 84 10-70 653-7 5 december 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Proef treinbus
A 50 84 10-70 654-5 IC+ A 50 84 18-70 003-7 17 mei 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
A 50 84 10-70 655-2 IC+ A 50 84 10-70 004-3 17 mei 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
A 50 84 10-70 661-0 IC+ A 50 84 10-70 005-0 17 mei 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
A 50 84 10-77 638-1 B 50 84 20-77 775-9 24 december 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verschuiving verhouding eerste en tweede klas rijtuigen
B 50 84 20-77 707-2 IC+ B 50 84 29-77 008-6 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 716-3 IC+ B 50 84 20-77 010-1 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 725-4 IC+ B 50 84 20-77 011-9 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 728-8 IC+ B 50 84 20-77 012-7 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 731-2 IC+ B 50 84 20-77 006-9 17 mei 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 754-4 IC+ B 50 84 20-77 007-7 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
B 50 84 20-77 757-7 IC+ B 50 84 20-77 009-3 24 april 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam
AB 50 84 30-70 061-9 B 50 84 20-70 441-5 1 juli 2004 B 50 84 20 70 541-2 december 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verkeerde vernummering na revisie
BKD 50 84 82-70 982-3 BKD 50 84 82-70 594-6 14 juni 1990 BKD 50 84 82-70 982-3 11 juni 1991 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in binnenlandse dienst
A 50 84 10-70 647-9 SR 61 84 89-70 003-8 13 december 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verbouwd tot Koninklijk rijtuig
A 50 84 10-70 648-7 A 50 84 10-70 565-3 22 december 1989 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
A 50 84 10-70 688-3 A 50 84 10-70 566-1 22 december 1989 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
A 50 84 10-70 691-7 A 50 84 10-70 567-9 26 januari 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
A 50 84 10-70 561-2 B 50 84 20-70 431-6 augustus 1989 B 50 84 20-70 551-1 21 augustus 1998 A 50 84 10-70 561-2 30 mei 1999 n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
A 50 84 10-70 562-0 B 50 84 20-70 432-4 augustus 1989 B 50 84 20-70 552-9 17 augustus 1998 A 50 84 10-70 562-0 16 mei 1999 n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
A 50 84 10-70 563-8 B 50 84 20-70 433-2 augustus 1989 B 50 84 20-70 553-7 18 juni 1998 A 50 84 10-70 563-8 25 mei 1999 n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 875-4 B 50 84 20-70 571-9 30 maart 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 876-2 B 50 84 20-70 572-7 23 februari 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 877-0 B 50 84 20-70 573-5 12 april 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 878-8 B 50 84 20-70 574-3 1 februari 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 881-2 B 50 84 20-70 575-0 8 maart 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 581-8 B 50 84 20-70 423-3 4 oktober 1989 B 50 84 20-70 581-8 10 juli 1998 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 582-6 B 50 84 20-70 424-1 12 september 1989 B 50 84 20-70 582-6 30 juni 1998 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 583-4 B 50 84 20-70 425-8 23 augustus 1989 B 50 84 20-70 583-4 28 augustus 1998 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 584-2 B 50 84 20-70 426-6 24 oktober 1989 B 50 84 20-70 584-2 23 juni 1998 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inzet in Benelux
B 50 84 20-70 585-9 B 50 84 20-70 427-4 28 juli 1989 B 50 84 20-70 576-8 juni 1990 B 50 84 20-70 427-4 11 juni 1991 B 50 84 20-70 585-9 10 augustus 1998 Inzet in Benelux
BKD 50 84 82-70 957-5 BKD 50 84 82-70 001-2 24 april 1995 BKD 50 84 82-70 999-7 13 november 2002 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. IC+ stam en administratieve vernummering


Schadegevallen

 • Op 13 oktober 1987 breekt er brand uit in rijtuig A 10-77 618 Het rijtuig is op dat moment onderweg als laatste rijtuig in trein 874 van Maastricht naar Zandvoort. De trein wordt in Haarlem stil gezet en de brand wordt door de brandweer geblust. Het rijtuig wordt naar de Haarlemse werkplaats gebracht voor het herstel. Op 198 wordt het rijtuig afgeleverd.


 • Op 19 november 1991 brandt rijtuig A 10-77 638 voor een groot deel uit. Het rijtuig rijdt in trein van naar , als het bij Amsterdam Amstel strandt. Door dat de binnenschuifdeuren automatisch openen, lopen de rijtuigen en ook brandschade op. Het rijtuig komt op aan in Haarlem. Op 2 januari 1992 wordt het rijtuig doorgestuurd naar de Tilburgse werkplaats. Hier wordt het rijtuig hersteld en weer opgebouwd als tweedeklasrijtuig. Het wordt hierbij vernummerd naar B 20-77 775. Het rijtuig wordt als tweedeklasrijtuig verbouwd, doordat er een overschot aan eersteklasrijtuigen is. Op 24 december 1993 wordt het rijtuig afgeleverd.
 • Op 19 oktober 1992 botste trein 8 van Maastricht naar Zandvoort te Haelen op een vrachtauto. De trekkende locomotief 1603 liep hierbij flinke schade op, alsmede de twee daar achterlopende rijtuigen. Deze rijtuigen ontspoorden als gevolg van de botsing. Achter de locomotief liep rijtuig B 20-77 716 mee, dat flinke schade opliep. Tevens liep de B 20-70 868, welke op de plaats mee reed in de trein schade op. Dezelfde dag wordt het materieel herspoord en in Haelen aan de kant gezet. Op 23 oktober 1992 zijn de locomotief en rijtuigen naar Eindhoven gesleept. In de nacht van 28 op 29 oktober 1992 zijn de rijtuigen naar Haarlem overgebracht, waar zij op 29 oktober 1992 werden binnengenomen voor het herstel. De B 20-70 868 werd op 13 november 1992 al weer afgeleverd. De aflevering van het zwaarder beschadigd rijtuig B 20-77 716 vond plaats op 1 september 1993.
 • Op 29 augustus 1997 ontspoort rijtuig B 20-70 866 in Utrecht. Het rijtuig rijdt in trein van naar . Het rijtuig ontspoort als gevolg van een asbreuk. De asbreuk ontstaat door het plakband van het kartonnen identificatiekaartje op de as. • Op 28 november 1999 vond bij het station van Dordrecht een zijdelingse aanrijding plaats tussen DD-AR-stam 7878, onderweg als trein 2245, en trein 634, geduwd door de NMBS 11 en 6 ICR-rijtuigen. De 7878 reed door stoptonend sein en reed de Benelux aan in de flank ter hoogte van het tweede en derde rijtuig. Trein 2238 die van de andere kant komt, ziet de ontsporing gebeuren en kan op tijd tot stilstand komen. Van de 7878 ontspoorde de mABk 390 7713 en werd zijdelings tegen een geluidsscherm geduwd. Van de Beneluxtrein ontsporen 3 van de 6 rijtuigen en lopen nog eens twee rijtuigen schade op aan de zijwand. Enkel de Bs 28-70 112 blijft onbeschadigd. Bij het hersporen ontspoorde de Bv 280 7299, het herspoorde zich zelf in het nevenspoor, zodat het op 2 sporen tegelijk reed. De rijtuigen van de Beneluxtrein werden in Lage Zwaluwe geparkeerd en die van de DD-AR in Dordrecht. Na een week werden alle beschadigde rijtuigen naar Haarlem overgebracht. De Bs werd naar Amsterdam Zaanstraat overgebracht, nadat het door vandalen onder handen was genomen. Alle rijtuigen werden hersteld en weer opnieuw in dienst gesteld.
 • In de nacht van 24 op 25 mei 2000 werd brandgesticht in rijtuig BKD 82-70 928. Het rijtuig stond op de losplaats van Maastricht, waar het in afwachting stond van nieuwe wielstellen. Het rijtuig brandde volledig uit. Bij deze brand raakte ook de rijtuigen ICR BKD 82-70 938, ICR B 20-70 842, Plan L Df 92-37 002 en Plan E Df 92-37 008 beschadigd. De beide fietsenrijtuigen en het ICR B-rijtuigen arriveren op 30 mei 2000 in de hoofdwerkplaats Haarlem. De rijtuigen worden hier hersteld van de schade. Het B-rijtuig wordt aansluitend in revisie genomen op 14 november 2000. Op 16 oktober 2001 wordt het rijtuig afgeleverd als ICRm B 20-70 234. De BKD-rijtuigen 82-70 928 en 82-70 938 kwamen op 7 augustus 2000 aan in Haarlem. Na herstel van de schade, is rijtuig 82-70 928 in revisie genomen. Het rijtuig is op 30 januari 2004 afgeleverd als BDs 82-77 022. Oorspronkelijk was het plan om het rijtuig als BDs 82-77 003 af te leveren. In plaats daarvan is BKD 82-70 907 tot dit rijtuig verbouwd. In 2003 is alsnog het besluit genomen om het rijtuig toch als BDs af te leveren. Het wisselde hiermee van plaats met BKD 82-70 953. Dit rijtuig is verbouwd tot BD 82-70 438. Na herstel van de schade is rijtuig 82-70 938 in revisie gegaan. Het wisselde van plaats met een ander BKD rijtuig, de 82-70 908, en werd in plaats daarvan afgeleverd als BD 82-70 439. De BKD 82-70 908 zal in plaats daarvan verbouwd worden tot BDs 82-77 011. De BD 82-70 439 werd op 4 september 2002 afgeleverd. • Op 24 januari 2001 werd rijtuig A 10-77 603 getroffen door brandstichting. Het rijtuig reed mee in trein 19 van naar , toen het bij Helmond strandde. Op 26 januari 2001 kwam het rijtuig aan in Haarlem. Na herstel van schade zal het rijtuig in revisie gaan. Op 30 oktober 2001 kwam het rijtuig weer in dienst. • Op 16 februari 2003 worden in totaal vijf rijtuigen beschadigd. Het gaat om de ICRm B 20-70 215 + ICR B 20-77 723 + ICR A 10-70 663 + ICR BKD 82-70 913 + ICK B 22-37 978. De rijtuigen rijden op dat moment in trein 1960 (Venlo - Den Haag). De rijtuigen raken beschadigd doordat de laadklep van een wagon type Ean(o)s met houtafval open springt. De wagon rijdt op dat moment in trein (Roosendaal - Venlo). De rijtuigen raken beschadigd aan de zijwand en enkele ruiten sneuvelen. Op 18 februari 2003 kwamen de rijtuigen voor herstel naar Haarlem. Van deze rijtuigen worden de ICRm-B 20-70 215 + ICK B 22-37 978 naar Tilburg doorgestuurd. Het ICK rijtuig gaat op 25 februari 2003 naar Tilburg. Het ICRm-rijtuig volgt op 6 maart 2003. Door het rondvliegende glas raken vijf mensen licht gewond. De rijtuigen ICR B 20-77 723 + ICR A 10-70 663 + ICR BKD 82-70 913 worden na het herstel in revisie genomen.
 • In de avonduren van 15 augustus 2003 raken een aantal rijtuigen in Venlo beschadigd. Zij zitten ingeklemd tussen de locomotieven 1827 en 1855. Zij staan afgesteld op spoor 46 om gereinigd te worden voor de volgende dag. Locomotief 1827 wordt door vier treinstellen Plan V, de 410 + 926 + 882 + 906, aangereden. De betrokken rijtuigen zijn de ICK B22-37 916 + ICK A 12-37 001 + ICR A 10-70 677 + ICK B 22-37 922 + ICR A 10-77 308 + ICK B 22-37 931 + ICR BD 82-70 434 + ICK B 22-37 906 + Plan W B 21-37 471. De eerste drie rijtuigen lopen schade op, de overige zijn onbeschadigd. De onbeschadigde rijtuigen worden op 17 augustus afgevoerd. Pas op 24 augustus worden de ICK B 22-37 916 + ICK B 12-37 001 + ICR A 10-70 677 afgevoerd naar Haarlem. Na herstel van de schade gaat het ICR-rijtuig in revisie en wordt op 20 februari 2004 afgeleverd als A 10-70 362. • Op 21 mei 2004 vond te Amsterdam Centraal ter hoogte van de Dijksgracht een frontale aanrijding plaats tussen locomotief 1838 en VIRM-stam 8656. De 1838 was met intercity 960 onderweg van Heerlen naar Haarlem, terwijl de VIRM 8656 onderweg was als leegmaterieeltrein 80761 van Amsterdam Centraal naar opstelterrein Watergraafsmeer. Trein 960 bestond naast de 1838 uit de rijtuigen ICR B 20-70 224 + ICR B 20-70 225 + BKD 82-70 916 + ICRm B 20-77 107 + ICRm B 20-77 134 + ICRm A 10-77 301 + ICRm A 10-77 303 + ICR A 10-77 626 + ICRm A 10-70 362. Door de botsing vouwt het eerste rijtuig, de B 20-70 224, dubbel op het dak van de locomotief. Het rijtuig raakt hierdoor zwaar beschadigd. Het tweede rijtuig, de B 20-70 225, raakt beschadigd aan de kopwand. Het derde rijtuig, BKD 82-70 916, loopt lichte schade op. De overige rijtuigen zijn niet zichtbaar beschadigd en worden in de loop van de nacht naar de Watergraafsmeer afgevoerd door de 6488. Rijtuig B 20-70 224 werd in de ochtenduren van 22 mei van de locomotief getild door een kraan. Het rijtuig werd in de bouwput van het voormalige PTT-postsorteercentrum gelegd. Hier is het rijtuig op nog eventuele slachtoffers gecontroleerd. Nadat dit niet het geval bleek, is het rijtuig in de middag op een dieplader naar Haarlem gebracht. De B 20-70 225 wordt in de middag van 22 mei 2004 naar de Watergraafsmeer gebracht. De ICRm B 20-77 107 + ICRm B 20-77 134 + ICRm A 10-77 301 + ICRm A 10-77 303 + ICR A 10-77 626 + ICRm A 10-70 362 zijn naar Tilburg gebracht. De B 20-70 225 + BKD 82-70 916 zijn naar Haarlem gebracht en op 8 juni 2004 binnengenomen voor herstel. Het B-rijtuig werd op afgeleverd. Het BKD-rijtuig werd na herstel van de schade in revisie genomen en afgeleverd als BDs 82-77 020 op 1 december 2004. Het rijtuig B 20-70 224 wordt niet meer hersteld en op 23 december 2004 afgevoerd. Op 14 juli 2005 is het rijtuig naar sloper Vlasman in Alphen aan den Rijn gebracht. Door de botsing raakt het treinverkeer rondom Amsterdam gestremd. In de ochtend van 22 mei 2004 komt het treinverkeer aan de westzijde van Amsterdam weer op gang. Bij deze botsing zijn zwaargewonden en lichtgewonden gevallen. Hieronder is ook de machinist van de 8656.


 • Op 15 augustus 2005 raakt rijtuig B 20-70 256 bij een ongeval bij Amsterdam Centraal zwaar beschadigd toen het als laatste rijtuig van trein 822 werd gemangeld tussen de duwende loc 1760 en een staander van een vakwerkportaal voor de bovenleiding. Het rijtuig kwam op twee sporen te rijden toen het rijtuig daarvoor, de A 10-77 318, ontspoorde. Beide rijtuigen maken deel uit van stam 5618 (B 20-70 256 + A 10-77 318 + B 20-70 222). Door de duwende locomotief is het rijtuig B 20-70 256 tegen het portaal en de betonnen voet aangedrukt. De betonnen voet kwam hierdoor omhoog en drukte het rijtuig de lucht in. De staander zorgde er voor dat het gehele Westelijk Eiland werd overspannen. Een tweede overspanning stortte in, waardoor een derde overspanning een tik kreeg. Deze constructie overspande alle opstelsporen en twee zuidelijke hoofdsporen. Het derde bovenleidingsportaal raakte hierbij het ICE-treinstel 406 013, waarvan het bistrorijtuig beschadigt raakt. Er vielen bij dit ongeluk geen gewonden. Rijtuig B 20-70 256 loopt hierbij diverse knikken op in de bakconstructie. Het rijtuig komt niet meer voor herstel in aanmerking. Rijtuig A 10-77 318 liep zijwandschade op. De twee beschadigde rijtuigen kwamen op 16 augustus 2005 aan bij het revisiebedrijf Haarlem. Het onbeschadigde rijtuig B 20-70 222 werd daarop in stam 5605 (B 20-77 114 + A 10-77 305) geplaatst. Op 14 november 2005 is de A 10-70 318 afgeleverd na herstel en nawerk revisie. Op 26 februari 2006 is het rijtuig B 20-70 256 samen met het B-rijtuig van Plan T 523 en DD-AR-rijtuig Bv 280 7234 vanuit Haarlem naar opstelterrein Amersfoort Bokkeduinen overgebracht. Op 21 december 2006 is het rijtuig vanaf de Bokkeduinen naar losplaats De Birkt overgebracht. Daar is het rijtuig van apparatuur onder de bak ontdaan en per dieplader naar sloper Vlasman in Alphen aan den Rijn overgebracht. • Op 17 december 2009 raakte rijtuig BDs 82-77 020 betrokken bij een aanrijding met een vrachtwagen ter hoogte van Oss. Het rijtuig was onderweg met de B-A-B-stammen 5621 (B 20-70 544 + A 10-77 321 + B 20-70 220) en 5626 (B 20-70 227 + A 10-77 326 + B 20-70 225), geduwd door de 1773 als trein 3639 van Zwolle naar Roosendaal. Het rijtuig loopt hierbij schade op aan de kop en aan de zijwand. Hierdoor sneuvelen enkele ruiten. Doordat de machinist de aanrijding aan zag komen, waarschuwde hij de trein. Door deze waarschuwing zijn er geen gewonden gevallen. Op wordt de treinstam naar Haarlem gesleept. Hier wordt het beschadigde rijtuig afgekoppeld en vervangen door een reserve-BDs. Als gevolg van een overschot aan BDs-rijtuigen werd het rijtuig niet hersteld en terzijde gesteld bij de Hoofdwerkplaats Haarlem. In de nacht van 12 op 13 september 2011 werd het rijtuig overgebracht van Haarlem naar Amersfoort en wacht daar op de dingen die gaan gebeuren. In juli 2018 wordt bekend dat het rijtuig gesloopt gaat worden. Op 11 juli 2022 is het rijtuig per dieplader van Amersfoort naar het terrein van sloper HKS overgebracht. • Op 2 december 2013 wordt Beneluxstam 4772 aangereden te Vorst (België) door een diesellocomotief uit de Reeks 77, de 7731. Hierbij raken drie rijtuigen beschadigd. Dit zijn de A 10-70 482 + B 20-70 403 en B 20-70 584. Het rijtuig A 10-70 482 heeft door de klap een scheef en ingedrukt balkon opgelopen. Op december 2013 zijn de beschadigde rijtuigen op de Watergraafsmeer aangekomen. Op 19 december 2013 worden de rijtuigen overgebracht naar de Hoofdwerkplaats Haarlem voor schadeherstel. Hier werden zij pas op 6 januari 2014 binnen genomen. De rijtuigen zijn in ieder geval begin 2015 allemaal in dienst.


Afvoer

Per 30 juni 2010 zijn alle resterende rijtuigen Bs buitendienst gesteld. De rijtuigen die nog dienst deden zijn gedurende de maand juni nog ingezet, alvorens zij van hun stam werden afgehaald. De rijtuigen Bs 28-70 106, Bs 28-70 107, Bs 28-70 112 en Bs 28-70 113 waren al eerder buitendienst gesteld. De Bs 28-70 112 is op 25 augustus 2008 overgebracht naar Amersfoort en is daar terzijde gesteld op 28 augustus 2008. Het rijtuig werd ontdaan van zijn draaistellen als gevolg van een tekort aan draaistellen. De Bs 28-70 106 is op 1 november 2008 aan de kant gezet op de Watergraafsmeer en per 1 januari 2009 officieel terzijde gesteld. Rijtuig Bs 28-70 101 is in september 2010 toegevoegd aan de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum.


Met ingang van de dienstregeling 2013 zal de Benelux trein tussen Amsterdam en Brussel vervangen worden door treinstellen V250 van NS Hispeed. Ook de Fyra treinen, bestaande uit ICR rijtuigen en locomotieven Baureihe 186 worden door de V250 vervangen. De rijtuigen die vrijkomen, zullen in afwachting van revisie terzijde gesteld gaan worden. Zij zullen opgesteld worden bij de Zaanstraat en op de Dijksgracht. In week 3 van 2013 zullen drie rijtuigen van hun HiSpeed stickers ontdaan gaan worden. Op basis hiervan wordt bekeken of de rijtuigen in zijn geheel opnieuw geschilderd/bestickerd moeten worden of dat gedeeltelijk bijwerken ook voldoende is. Op 15 januari zijn de B 20-70 574 + B 20-70 206 + B 20-70 584 door de EETC 1251 naar Haarlem overgebracht. Hieruit kwam naar voren dat de folie zich makkelijk liet verwijderen en dat er geen grote beschadigingen aan de laklaag. De rijtuigen zijn aansluitend geel/blauw geschilderd.

De reserve rijtuigen Bpmbdzf7 82-70 016 en Bpmbdzf7 82-70 027 zijn in 20 bestempeld als reserve op de Watergraafsmeer en worden sinds het najaar van 2022 geplukt van onderdelen.

In de zomer van 2022 zet de NS een aantal rijtuigen te koop om overgenomen te worden door spoorwegmaatschappijen. Tussen 2023 en 2026 zullen jaarlijks 75 rijtuigen te koop worden aangeboden. De overnemende partij dient bij verkoop de logo's van de NS te verwijderen. Daarnaast moet het houderschapskenmerk aangepast worden. Binnen 3 maanden na aankoop moet ook de kleurstelling aangepast zijn. Op 4 november 2022 zijn 6 rijtuigen van de Watergraafsmeer overgebracht naar de Zaanstraat. Op 8 november 2022 gaan de zes rijtuigen door naar Amersfoort om door eventuele kopers bezichtigd te kunnen worden. Het zijn de rijtuigen Bpmbdzf 82-70 006 + Apmz 10-70 324 + Bpmez 20-70 113 + Bpmez + 20-70 205 + Apmz + 10-70 317 + Bpmbdzf 82-70 028. Op 22 december 2022 zijn de stammen 16413 (rijtuigen Bpmbdzf7 82-70 017 + Apmz 10-70 481 + Bpmz 20-70 585 + Bpmz 20-70 211 + Bpmz 20-70 238 + Apmz 10-70 492 + Bpmez 20-70 236) en 16414 (rijtuigen Bpmbdzf7 82-70 014 + Apmz 10-70 375 + Bpmz 20-70 235 + Bpmz 20-70 141 + Bpmz 20-70 252 + Apmz 10-70 376 + Bpmez 20-70 232) ter zijde gesteld. Voor de afvoer is rijtuig Bpmbdzf7 82-70 017 in stam 16413 gerangeerd vanwege een defecte watertank. Rijtuig Bpmbdzf7 82-70 013 heeft de plaats ingenomen van het uitgerangeerde rijtuig in stam 16417.

Op 6 januari 2023 zijn de twee stammen 16413 en 16414 samen met de rijtuigen Bpmz 20-70 152, Bpmdz 29-70 450 en Bpmz 20-70 130 van stam 16121 van de Watergraafsmeer naar het opstelterrein van Arnhem Goederen overgebracht door de 1740 van Strukton. Op 16 februari 2023 is stam 16123 terzijde gesteld. De stam bestaat uit de rijtuigen Bpmbdzf7 82-70 023 + Apmz 10-70 334 + Bpmz 20-70 231 + Bpmz 20-70 243 + Bpmz 20-70 268 + Apmz 10-70 301 + Bpmez 20-70 204. Op 1 mei 2023 is stam 16123 van Amersfoort naar Arnhem gesleept door de 303007 voor opslag. Op 8 juni 2023 is stam 16509 met defecten in Eindhoven terzijde gesteld. De stam bestaat uit de rijtuigen Bpmbdzf7 82-70 009 + Bpmz 20-70 574 + Apmz 10-70 327 + Bpmz 20-70 128 + Bpmdz 29-70 442 + Bpmz 20-70 120 + Apmz 10-70 313 + Bpmz 20-70 418 + Bpmez 20-70 548. In Eindhoven worden de rijtuigen gedeeltelijk geplukt van onderdelen. Op 10 augustus 2023 is stam 16509 overgebracht van Eindhoven naar Arnhem door de 1756 van Strukton. Op augustus 2023 is stam 16504 terzijde gesteld op de Watergraafsmeer. De stam bestaat uit de rijtuigen Bpmez 20-70 411 + Bpmz 20-70 146 + Apmz 10-70 321 + Bpmz 20-70 132 + Bpmdz 29-70 440 + Bpmz 20-70 118 + Apmz 10-70 309 + Bpmz 20-70 111 + Bpmbdzf 82-70 004. Op 5 september 2023 is stam 16504 overgebracht van de Watergraafsmeer naar het opstelterrein Arnhem door de 1756 van Strukton. Op 17 november 2023 zijn de rijtuigen Bpmbdzf 82-70 006 + Apmz 10-70 324 + Bpmez 20-70 113 + Bpmez + 20-70 205 + Apmz + 10-70 317 + Bpmbdzf 82-70 028 van Amersfoort naar het opstelterrein in Arnhem overgebracht door de 1756 van Strukton. In november 2023 zijn de stammen 16125 (Bpmbdzf 82-70 025 + Apmz 10-70 310 + Bpmz 20-70 106 + Bpmz 20-70 247 + Bpmz 20-70 117 + Apmz 10-70 303 + Bpmez 20-70 119), 16126 (Bpmbdzf 82-70 026 + Apmz 10-70 333 + Bpmz 20-70 143 + Bpmz 20-70 550 + Bpmz 20-70 110 + Apmz 10-70 320 + Bpmez 20-70 144) en 16424 (Bpmbdzf 82-70 024 + Apmz 10-70 484 + Bpmz 20-70 218 + Bpmz 20-70 107 + Bpmz 20-70 254 + Apmz 10-70 371 + Bpmez 20-70 272) ter zijde gesteld. De stammen zijn op 24 november 2023 van de Watergraafsmeer naar het opstelterrein van Arnhem overgebracht. Stam 16424 is door de 1740 van Strukton overgebracht. Door de 1756 zijn de 16125 en 16126 op 24 november 2023 overgebracht. Op 30 december 2023 is stam 16507 (Bpmbdzf 82-70 007 + Bpmz 20-70 572 + Apmz 10-70 322 + Bpmz 20-70 154 + Bpmdz 29-70 443 + Bpmz 20-70 153 + Apmz 10-70 319 + Bpmz 20-70 546 + Bpmez 20-70 150) terzijde gesteld. Op 12 januari 2024 is stam 16424 en de rijtuigen van stam 16504 van het opstelterrein in Arnhem naar Amersfoort overgebracht door de 303008 van Strukton. Stam 16125 is op 23 februari 2024 van Arnhem naar de Watergraafsmeer overgebracht. Op 27 februari 2024 is stam 16125 overgebracht van de Watergraafsmeer naar het opstelterrein bij Arnhem. De stam werd getrokken door de 1736 van Strukton.


Tijdelijke terzijdestelling

 • NS Reizigers

Als gevolg van de overgang van ICR-rijtuigen van NS Reizigers naar NS Hispeed zijn enkele rijtuigen BDs tijdelijk terzijde gesteld:

Nummer Terzijde Plaats Herindienststelling
A 50 84 10-70 349-2 2008 Amersfoort november 2012
A 50 84 10-70 350-0 2008 Amersfoort november 2012
BDs 50 84 82-77 020-5 25 mei 2010 RB Haarlem
BDs 50 84 82-77 022-1 25 mei 2010 juni 2010
BDs 50 84 82-77 022-1 februari 2011
BDs 50 84 82-77 023-9 25 mei 2010 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 024-7 31 mei 2010 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 025-4 25 mei 2010 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 026-2 25 mei 2010 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 027-0 31 mei 2010 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 031-2 15 juni 2010 OB Watergraafsmeer februari 2013
BDs 50 84 82-77 031-2 september 2013 OB Maastricht
BDs 50 84 82-77 032-0 25 mei 2010 OB Maastricht december 2010
BDs 50 84 82-77 032-0 april 2011 december 2011

De beide eersteklasrijtuigen zijn terzijde gesteld doordat er een ruime hoeveelheid eersteklasrijtuigen was na de afronding van de grote revisie van de rijtuigen en de inzet in het stammenbedrijf in 2005. Tevens was er een tekort aan draaistellen voor de draaistelrevisie van de rijtuigen. De draaistellen werden afgenomen en de rijtuigen werden opgebokt weggezet in Amersfoort. Al in april 2008 werden de beide rijtuigen ontdaan van hun tweede klas rijtuigen. Deze werden in andere stammen geplaatst als gevolg van het samenvoegen van de BD en Bf rijtuigen met losse B rijtuigen. De twee overgebleven eerste klas rijtuigen werden vervolgens ingezet in proeftreinen op de HSL. Op 25 augustus 2008 werden de rijtuigen vanuit Eindhoven naar Amersfoort overgebracht. In de zomer van 2012 zijn beide rijtuigen weer op draaistellen gezet en hebben in Maastricht alle constructiewijzigingen ondergaan, die zij in de afgelopen jaren gemist hadden. Daarop zijn zij naar Haarlem overgebracht voor de verbouwing tot begeleidingsrijtuigen van de Koninklijke trein.


Rijtuig BDs 82-77 032 is in december 2010 weer voor een tijdje in dienst geweest en is eind april 2011 weer terzijde gesteld. In december 2011 is het rijtuig wederom in dienst gesteld. Ook rijtuig BDs 82-77 031 is weer actief. Voor het jaar 2012 zal het gebruikt worden voor instructie en is daarvoor op 19 december 2011 vanaf de Dijksgracht via de Watergraafsmeer naar Maastricht gegaan voor onderhoud. Samen met locomotief 1733 staat het op 1 van de kopsporen ter hoogte van het perron bij spoor 7.

In de nacht van 12 op 13 september 2011 is er een transport van een aantal rijtuigen van Haarlem naar Amersfoort gegaan, waaronder ook het BDs rijtuig 82-77 020. Dit rijtuig heeft bij een aanrijding schade opgelopen en is daar nog niet van hersteld.

De rijtuigen BDs 82-77 022, BDs 82-77 028, BDs 82-77 029 en BDs 82-77 030 staan terzijde op de Dijksgracht. Op 9 juli 2012 zijn deze rijtuigen overgebracht naar Maastricht. De rijtuigen zullen hier constructiewijzigingen ondergaan die zij door hun lange stilstand zijn misgelopen. Ook de BDs 82-77 023, BDs 82-77 024, BDs 82-77 025, BDs 82-77 026 en BDs 82-77 027, welke in Eindhoven staan, zullen deze constructiewijzigingen gaan krijgen. De beschadigde BDs 82-77 020 zal niet worden behandeld en blijft in Amersfoort staan. Op 21 februari 2013 worden de 9 BDs rijtuigen uit Maastricht overgebracht naar Arnhem Goederen samen met Plan V 907 achter de VolkerRail 203-5. Op 17 april 2013 gaan de rijtuigen van Arnhem Goederen naar Heerlen achter de VolkerRail 203-5. Op 9 september 2013 gingen de rijtuigen BDs 82-77 022 tot en met de BDs 82-77 030 van Maastricht naar Arnhem. De rijtuigen BDs 82-77 031 en BDs 82-77 032 zijn samen met de Plan V treinstellen 948 en 952 op 15 september 2013 van Maastricht naar Arnhem overgebracht achter de VolkerRail 203-1. De BDs 82-77 031 is op 27 november 2013 van Arnhem naar Haarlem overgebracht. Op 2 maart 2014 zijn de overige 9 rijtuigen door de VolkerRail V100 203-3 van Arnhem naar Haarlem overgebracht om aangepast te kunnen worden.


 • NS Hispeed

Na de vervanging van de getrokken rijtuigen tussen Amsterdam en Brussel door de treinstellen V250, zijn deze terzijde gesteld. De rijtuigen werden verzameld op de Dijksgracht en Zaanstraat. De plannen voor de rijtuigen zijn nog ongewis, maar op 15 januari 2013 zijn de B 20-70 574 + B 20-70 206 + B 20-70 584 door de EETC 1251 naar Haarlem overgebracht om ontstickerd te worden. De keus voor deze drie rijtuigen komt voort uit het feit dat zij bij drie verschillende gelegenheden voorzien werden van hun HiSpeed stickers. De B 20-70 584 werd als eerste serie bestickerd in 2006, de B 20-70 206 behoort tot de tweede serie rijtuigen dat bestickerd werd in 2010. De B 20-70 574 werd gekozen, omdat deze twee lagen folie had. Dit rijtuig was namelijk opgenomen in de Olympische stam. De folie liet zich gemakkelijk verwijderen van de rijtuigen. Aansluitend werden de rijtuigen geel/blauw geschilderd. Op 1 maart 2013 werden de rijtuigen weer afgeleverd. De B 20-70 574 werd naar de Watergraafsmeer overgebracht, terwijl de andere twee rijtuigen naar Den Haag Binckhorst werden overgebracht. Hier werden zij weer in hun oorspronkelijke stammen gerangeerd. De B 20-70 206 werd in stam 4738 gerangeerd en de B 20-70 584 in stam 4772. De B 20-70 574, welke op de Watergraafsmeer werd achter gelaten, werd per 11 maart 2013 in Fyra stam 4936 gerangeerd. Hier wordt de B 20-70 421 vervangen, welke brandschade heeft als gevolg van een defecte verwarming. Na herstel van de schade is de B 20-70 421 weer in de stam gerangeerd en is de B 20-70 574 op reserve gezet.

Door aanhoudende problemen met de treinstellen V250 en het uit dienst nemen er van, zijn in de nacht van 23 op 24 januari 2013 de stammen 4777 + 4781 van de Dijksgracht naar de Bokkeduinen overgebracht ter controle. Op 25 januari 2013 zijn deze stammen van Amersfoort naar Den Haag Binckhorst overgebracht om weer in dienst te worden genomen in een vervangende intercity dienst tussen Den Haag en Brussel. Op 29 en 30 januari 2013 werden door de VolkerRail 203-4 nog eens 14 rijtuigen overgebracht van de Dijksgracht via de Zaanstraat naar Maastricht. Het gaat hierbij om de stammen 4776 en 4778. Op 13 februari 2013 wordt door de VolkerRail 203-4 opnieuw twee rijtuigstammen van Amsterdam naar Den Haag Binckhorst gebracht. Dit zijn de stammen 4738 en 4772. De rijtuigen zullen in Maastricht onderhoud krijgen. Voor de verwarming van de rijtuigen en voor overbrengingen tussen Den Haag en Maastricht huurt NS Hispeed de 1774 en 1777 van NS Reizigers. Als laatste stam werd de 4775 in de week op 8 maart 2013 naar Maastricht overgebracht voor onderhoud. Per 5 augustus 2013 gaat het onderhoud over van Maastricht naar de Watergraafsmeer.


Verkoop

In december 2023 wordt bekend dat er 90 rijtuigen zijn gekocht door Train Charter Services. Zij willen de rijtuigen gaan gebruiken voor hun dagtreinen naar onder andere Berlijn, Brussel en Praag. Op 20 december 2023 zijn in drie slepen 45 rijtuigen van het opstelterrein in Arnhem naar de Watergraafsmeer overgebracht. Hier zijn ook stuurstandrijtuigen bij. De treinen worden getrokken door de 101001, 101003 en 102001. De rijtuigen zijn afkomstig van de stammen 16121, 16504 . Op 20 maart 2024 sleept de 102001 vijftien rijtuigen van de Watergraafsmeer naar Arnhem. Het zijn de rijtuigen Bpmz 20-70 268 + Apmz 10-70 301 + Bpmez 20-70 204 + Bpmbdzf 82-70 009 + Apmz 10-70 327 + Bpmz 20-70 418 + Bpmez 20-70 548 + Apmz 10-70 375 + Bpmz 20-70 235 + Bpmz 20-70 141 + Bpmz 20-70 252 + Apmz 10-70 376 + Bpmz 20-70 232 + Bpmz 20-70 152 + Bpmz 20-70 128. Voor rangeerwerk te Arnhem reed de 111001 mee in de trein. Op 21 maart 2024 zijn de andere 30 rijtuigen eveneens van de Watergraafsmeer naar Arnhem overgebracht. De rijtuigen moeten plaats maken op de Watergraafsmeer in verband met werkzaamheden.

Nummer TCS Nummer NS Overname In dienst Ter zijde
Apmz10 61 84 10-70 301-0 december 2023
Apmz10 61 84 10-70 327-5 december 2023
Apmz10 61 84 10-70 375-4 december 2023
Apmz10 61 84 10-70 376-2 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 128-5 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 141-8 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 152-5 december 2023
Bpmez10 61 84 20-70 204-4 december 2023
Bpmez10 61 84 20-70 232-5 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 235-8 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 252-3 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 268-9 december 2023
Bpmz10 61 84 20-70 418-0 december 2023
Bpmez10 61 84 20-70 548-4 december 2023
Bpmbdzf7 61 84 82-70 009-8 december 2023


Sloop

Als gevolg van ongevallen zijn de rijtuigen B 20-70 224 en B 20-70 256 afgevoerd en gesloopt. De volgende rijtuigen die gesloopt zijn, zijn de Bs-rijtuigen. Omdat de rijtuigen geen revisie hebben gehad en de vervanging door de treinstellen V250 aanstaande is, resteert er niets anders meer dan sloop. Dit gaat op de Watergraafsmeer plaats vinden. Op 10 maart 2011 zijn de Bs 28-70 103, Bs 28-70 105, Bs 28-70 107 en Bs 28-70 108 van hun draaistellen gelicht en naast het spoor geplaatst om gesloopt te worden. Op 11 maart 2011 was rijtuig Bs 28-70 108 nagenoeg gesloopt. Op 14 maart 2011 was het rijtuig geheel gesloopt, alsmede de Bs 28-70 103. Ook zijn de Bs 28-70 106, de Bs 28-70 113, de Bs 28-70 102, de Bs 28-70 104 en de Bs 28-70 111 naar de slooplocatie vervoerd op 14 maart 2011. De Bs 28-70 106, de Bs 28-70 113, de Bs 28-70 102 en de Bs 28-70 104 zijn op 16 maart 2011 van hun draaistellen gelicht en zijn de volgende rijtuigen die gesloopt gaan worden. De in NS Hispeed-kleuren gestoken Bs 28-70 105 is op 16 maart 2011 gesloopt, nadat men op 15 maart 2011 al begonnen was. De Bs 28-70 111 is op 22 maart 2011 van zijn draaistellen gelicht. De vrijgekomen draaistellen zijn toegevoegd aan de reservevoorraad draaistellen. In juli 2018 wordt er opdracht gegeven om de rijtuigen Bs 28-70 112, BDs 82-77 020, BDs 82-77 031 en BDs 82-77 032 te laten slopen. Op 30 augustus 2018 worden de rijtuigen BDs 82-77 031 en BDs 82-77 032 per dieplader vanuit Haarlem naar sloper Kroon in Wilnis overgebracht. De rijtuigen worden in oktober 2018 gesloopt. Op 28 juni 2022 is het laatste Bs rijtuig gesloopt. De Bs 28-70 112 is per dieplader vanuit Amersfoort naar het terrein van sloper HKS overgebracht, waar Beelen het rijtuig sloopt. Op 11 juli 2022 is het rijtuig BDs 82-77 020 per dieplader van Amersfoort naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Het rijtuig zal door sloper Beelen worden gesloopt. Op 13 maart 2024 zijn de rijtuigen Bpmz10 20-70 261 en Bpmdz9 29-70 442 per dieplader afgevoerd naar sloper .


Museumrijtuigen

Met de afvoer van de Beneluxstuurstandrijtuigen heeft het NSM de Bs 50 84 28-70 101-7 in de collectie opgenomen.

 • Het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum te Utrecht heeft Bs 50 84 28-70 101-7 en SR10 in haar collectie opgenomen.

Bs 50 84 28-70 101-7

Na de afvoer van de laatste stuurstandrijtuigen Bs, neemt Het Spoorwegmuseum in Utrecht het stuurstandrijtuig Bs 28-70 101 op in haar collectie. Het rijtuig vertegenwoordigd het interieur van het intercitypark dat in de jaren ´80 op de baan kwam. Naast de rijtuigen ICR kwamen ook de treinstellen ICM met dit interieur op de baan.

Het rijtuig wordt gestald in de te sluiten werkplaats Amsterdam Zaanstraat. Deze werkplaats sluit op 12 december 2010 en wordt zodoende een dependance van Het Spoorwegmuseum. Op 27 december 2010 werd het rijtuig samen met Plan K rijtuig 38-37 082 en slaaprijtuig MU(s) 4750 door de RRF 17 van Amsterdam Zaanstraat naar Amersfoort overgebracht. De rijtuigen moesten plaats maken om in de Zaanstraat SLT-treinstellen te repareren, welke defect waren geraakt door het winterweer. Op 25 januari 2013 werd het rijtuig door de mP 3031 van Amersfoort naar Amsterdam Watergraafsmeer overgebracht. Op 27 januari 2013 ging het rijtuig achter de mP 3031 samen met slaaprijtuig MU(s) 4750 naar de voormalige wagenwerkplaats in Blerick. Het rijtuig ging samen met Plan E Df 92-37 007 op 10 mei 2014 van Blerick naar Het Spoorwegmuseum, gesleept door de mP 3031. Op 15 september 2018 vindt de eerste inzet plaats van het rijtuig in dienst van het museum. Samen met de Plan W B 4118, locomotief 1312 en mP 3031 rijdt het rijtuig van Utrecht naar Rotterdam voor de vrijwilligers van het Spoorwegmuseum.

A 50 84 10-70 647-9

In 2023 zal het rijtuig 60 84 89-70 003-8, ook wel bekend als SR10, worden opgenomen in de collectie van het Spoorwegmuseum.


Afleverdata

Hieronder staan de datum van aflevering vermeld van alle rijtuigen ICR, alsmede de datum van revisie en eventuele terzijdestelling en sloop.


Afleverdata ICR-1

Buurlandrijtuigen serie A 50 84 10-70 651-1 tot en met A 50 84 10-70 687-5

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA 1) Uit revisie (TTA 1) In revisie (TTA 2) Uit revisie (TTA 2) In revisie (Modernisering) Uit revisie (Modernisering) Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 10-70 651-1 9 juli 1980 29 september 1980 21 februari 1986 18 mei 1990 22 juni 1990 12 november 1999 10 januari 2002 50 84 10-70 351-8
50 84 10-70 652-9 9 juli 1980 29 september 1980 4 januari 2000 30 oktober 2001 50 84 10-70 372-4
50 84 10-70 653-7 16 juli 1980 29 september 1980 27 juni 1986 16 juni 2003 17 november 2003 50 84 10-70 352-6 Apmz10 61 84 10-70 539-5 Apmz10 61 84 10-70 352-3
50 84 10-70 654-5 31 juli 1980 29 september 1980 28 mei 1990 29 juni 1990 21 december 1999 17 oktober 2002 50 84 10-70 373-2
50 84 10-70 655-2 31 juli 1980 29 september 1980 1 juni 1990 6 juli 1990 3 juni 2002 17 april 2003 50 84 10-70 370-8
50 84 10-70 656-0 31 juli 1980 29 september 1980 18 juni 1990 13 juli 1990 11 maart 2003 14 juli 2003 50 84 10-70 353-4
50 84 10-70 657-8 20 augustus 1980 29 september 1980 2 juli 2003 3 november 2003 50 84 10-70 354-2
50 84 10-70 658-6 20 augustus 1980 29 september 1980 2 juli 1990 20 juli 1990 7 januari 2004 28 mei 2004 50 84 10-70 355-9
50 84 10-70 661-0 29 september 1980 26 september 2000 16 mei 2002 50 84 10-70 371-6 Apmz10 61 84 10-70 545-2 Apmz10 61 84 10-70 371-3 november 2023
50 84 10-70 662-8 29 september 1980 9 juli 1990 27 juli 1990 17 september 2003 3 februari 2004 50 84 10-70 356-7
50 84 10-70 663-6 29 september 1980 1 juni 2003 29 september 2003 50 84 10-70 357-5 Apmz10 61 84 10-70 357-2
50 84 10-70 664-4 18 oktober 1980 3 december 2003 20 april 2004 50 84 10-70 358-3 Apmz10 61 84 10-70 548-6 Apmz10 61 84 10-70 358-0
50 84 10-70 665-1 18 oktober 1980 23 februari 2004 17 juni 2004 50 84 10-70 359-1
50 84 10-70 666-9 18 oktober 1980 23 februari 2004 18 juni 2006 50 84 10-70 360-9
50 84 10-70 667-7 18 oktober 1980 15 april 2004 29 juli 2004 50 84 10-70 361-7
50 84 10-70 668-5 28 mei 1981 10 november 2004 21 februari 2005 50 84 20-70 261-7 Bpmz10 61 84 20-70 261-4 13 maart 2024
50 84 10-70 671-9 28 mei 1981 29 maart 2006 31 oktober 2006 50 84 10-70 350-0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
50 84 10-70 672-7 28 mei 1981 6 maart 2006 1 juni 2006 50 84 20-70 262-5 Bpmz10 61 84 20-70 262-2
50 84 10-70 673-5 17 juni 1981 29 maart 2006 31 oktober 2006 50 84 10-70 349-2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
50 84 10-70 674-4 17 juni 1981 6 maart 2006 27 juni 2006 50 84 20-70 264-1
50 84 10-70 675-0 17 juni 1981 16 maart 2006 14 november 2006 50 84 20-70 265-8 Bpmez10 61 84 20-70 265-5
50 84 10-70 676-8 17 juni 1981 27 juli 2005 31 oktober 2005 50 84 20-70 266-6 Bpmz10 61 84 20-70 653-2 Bpmez10 61 84 20-70 266-3
50 84 10-70 677-6 10 juli 1981 24 augustus 2003 20 februari 2004 50 84 10-70 362-5
50 84 10-70 678-4 10 juli 1981 19 augustus 2005 15 november 2005 50 84 20-70 267-4 Bpmz10 61 84 20-70 654-0 Bpmz10 61 84 20-70 267-1
50 84 10-70 681-8 10 juli 1981 23 augustus 2005 22 november 2005 50 84 20-70 268-2 Bpmz10 61 84 20-70 268-9 16 februari 2023
50 84 10-70 682-6 10 juli 1981 1 november 2005 6 februari 2006 50 84 20-70 269-0
50 84 10-70 683-4 31 juli 1981 14 september 2005 30 november 2005 50 84 20-70 270-8 Bpmez10 61 84 20-70 270-5
50 84 10-70 684-2 31 juli 1981 29 september 2005 22 december 2005 50 84 20-70 271-6 Bpmez10 61 84 20-70 810-8 Bpmz10 61 84 20-70 271-3
50 84 10-70 685-9 31 juli 1981 1 juni 2003 9 oktober 2003 50 84 10-70 369-0
50 84 10-70 686-7 31 juli 1981 11 oktober 2005 9 januari 2006 50 84 20-70 272-4 Bpmez10 61 84 20-70 811-6 Bpmez10 61 84 20-70 272-1 november 2023
50 84 10-70 687-5 31 juli 1981 7 februari 2006 8 mei 2006 50 84 20-70 274-0

Buurlandrijtuigen serie B 50 84 20-70 801-0 tot en met B 50 84 20-70 874-7

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA 1) Uit revisie (TTA 1) In revisie (TTA 2) Uit revisie (TTA 2) In revisie (Modernisering) Uit revisie (Modernisering) Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 20-70 801-0 29 september 1980 15 november 1999 9 november 2001 50 84 20-70 201-3
50 84 20-70 802-8 29 september 1980 16 juli 1990 8 juni 2001 24 januari 2002 50 84 20-70 202-1 Bpmz10 61 84 20-70 202-8
50 84 20-70 803-6 29 september 1980 21 februari 2002 28 mei 2002 50 84 20-70 203-9 Bpmz10 61 84 20-70 203-6
50 84 20-70 804-4 18 oktober 1980 14 maart 2002 18 juni 2002 50 84 20-70 204-7 Bpmez10 61 84 20-70 204-4 16 februari 2023
50 84 20-70 805-1 18 oktober 1980 24 juli 1990 22 maart 2002 6 augustus 2002 50 84 20-70 205-4
50 84 20-70 806-9 7 november 1980 20 juni 1986 1 oktober 2001 12 februari 2002 50 84 20-70 206-2
50 84 20-70 807-7 7 november 1980 28 maart 2002 19 juli 2002 50 84 20-70 207-0
50 84 20-70 808-5 7 november 1980 7 november 1986 21 september 2001 25 januari 2002 50 84 20-70 208-8
50 84 20-70 811-9 7 november 1980 5 april 2002 30 juli 2002 50 84 20-70 209-6
50 84 20-70 812-7 21 november 1980 4 april 2002 28 juli 2002 50 84 20-70 210-4 Bpmbdzf7 61 84 82-70 025-8 november 2023
50 84 20-70 813-5 21 november 1980 4 oktober 2001 27 februari 2002 50 84 20-70 211-2 22 december 2022
50 84 20-70 814-3 21 november 1980 12 april 2002 2 augustus 2002 50 84 20-70 212-0 Bpmz10 61 84 20-70 212-7
50 84 20-70 815-0 21 november 1980 15 april 2002 12 augustus 2002 50 84 20-70 213-8
50 84 20-70 816-8 12 december 1980 22 april 2002 21 augustus 2002 50 84 20-70 214-6 Bpmez 61 84 20-70 214-3
50 84 20-70 817-6 12 december 1980 18 april 2002 14 augustus 2002 50 84 20-70 215-3 Bpmz10 61 84 20-70 215-0
50 84 20-70 818-4 12 december 1980 26 april 2002 23 augustus 2002 50 84 20-70 216-1
50 84 20-70 821-8 12 december 1980 2 mei 2002 4 september 2002 50 84 20-70 217-9
50 84 20-70 822-6 12 december 1980 24 oktober 2001 6 maart 2002 50 84 20-70 218-7 november 2023
50 84 20-70 823-4 12 december 1980 23 mei 2002 5 september 2002 50 84 20-70 219-5 Bpmbdzf7 61 84 82-70 023-3 16 februari 2023
50 84 20-70 824-2 9 januari 1981 8 juli 2002 11 oktober 2002 50 84 20-70 220-3 Bpmz10 61 84 20-70 667-2 Bpmz10 61 84 20-70 220-0
50 84 20-70 825-9 9 januari 1981 17 december 2001 10 april 2002 50 84 20-70 221-1
50 84 20-70 826-7 9 januari 1981 28 mei 2002 13 september 2002 50 84 20-70 222-9 december 2022
50 84 20-70 827-5 9 januari 1981 17 juni 2002 25 september 2002 50 84 20-70 223-7 Bpmbdzf7 61 84 82-70 045-6 Bpmbdzf7 61 84 82-70 032-4 30 augustus 2018
50 84 20-70 828-3 9 januari 1981 13 juni 2002 20 september 2002 50 84 20-70 224-5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 september 2004 14 juli 2005
50 84 20-70 831-7 9 januari 1981 6 juni 2002 19 september 2002 50 84 20-70 225-2
50 84 20-70 832-5 30 januari 1981 8 november 2002 10 februari 2003 50 84 20-70 226-0
50 84 20-70 833-3 30 januari 1981 24 juni 2002 30 september 2002 50 84 20-70 227-8
50 84 20-70 834-1 30 januari 1981 6 augustus 2002 30 januari 2003 50 84 20-70 228-6
50 84 20-70 835-8 30 januari 1981 2 januari 2002 12 april 2002 50 84 20-70 229-4
50 84 20-70 836-6 30 januari 1981 14 augustus 2002 4 november 2002 50 84 20-70 230-2
50 84 20-70 837-4 30 januari 1981 13 juni 1986 24 juni 2002 3 oktober 2002 50 84 20-70 231-0 Bpmz10 61 84 20-70 231-7 16 februari 2023
50 84 20-70 838-2 20 februari 1981 8 augustus 2002 24 oktober 2002 50 84 20-70 232-8 Bpmez10 61 84 20-70 821-5 Bpmez10 61 84 20-70 232-5 22 december 2022
50 84 20-70 841-6 20 februari 1981 2 augustus 2002 18 oktober 2002 50 84 20-70 233-6
50 84 20-70 842-4 20 februari 1981 30 mei 2000 16 oktober 2001 50 84 20-70 234-4 Bpmbdzf7 61 84 82-70 026-6 november 2023
50 84 20-70 843-2 20 februari 1981 23 augustus 2002 8 november 2002 50 84 20-70 235-1 22 december 2022
50 84 20-70 844-0 20 februari 1981 24 september 2002 20 december 2002 50 84 20-70 236-9 Bpmez10 61 84 20-70 822-3 Bpmez10 61 84 20-70 236-6 22 december 2022
50 84 20-70 845-7 20 februari 1981 27 augustus 2002 22 november 2002 50 84 20-70 237-7
50 84 20-70 846-5 13 maart 1981 20 september 2002 17 december 2002 50 84 20-70 238-5 Bpmz10 61 84 20-70 676-3 Bpmz10 61 84 20-70 238-2 22 december 2022
50 84 20-70 847-3 13 maart 1981 20 september 2002 13 december 2002 50 84 20-70 239-3 Bpmz10 61 84 20-70 239-0
50 84 20-70 848-1 13 maart 1981 8 oktober 2002 30 december 2002 50 84 20-70 240-1
50 84 20-70 851-5 13 maart 1981 7 oktober 2002 20 december 2002 50 84 20-70 241-9 Bpmz10 61 84 20-70 241-6
50 84 20-70 852-3 24 april 1981 26 februari 1988 16 oktober 2002 8 januari 2003 50 84 20-70 242-7 Bpmz10 61 84 20-70 680-5 Bpmz10 61 84 20-70 242-4
50 84 20-70 853-1 24 april 1981 22 oktober 2002 30 januari 2003 50 84 20-70 243-5 16 februari 2023
50 84 20-70 854-9 3 april 1981 7 augustus 2002 28 oktober 2002 50 84 20-70 244-3 Bpmz10 61 84 20-70 244-0
50 84 20-70 855-6 3 april 1981 14 november 2002 14 februari 2003 50 84 20-70 245-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 048-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 024-1 november 2023
50 84 20-70 856-4 3 april 1981 28 oktober 2002 31 januari 2003 50 84 20-70 246-8 28 november 2013 30 augustus 2018
50 84 20-70 857-2 3 april 1981 18 november 2002 24 februari 2003 50 84 20-70 247-6 november 2023
50 84 20-70 858-0 24 april 1981 18 oktober 2002 16 januari 2003 50 84 20-70 248-4
50 84 20-70 861-4 24 april 1981 22 november 2002 26 februari 2003 50 84 20-70 249-2
50 84 20-70 862-2 24 april 1981 28 november 2002 3 maart 2003 50 84 20-70 250-0
50 84 20-70 863-0 24 april 1981 31 oktober 1986 15 november 2001 26 maart 2002 50 84 20-70 251-8 Bpmez10 61 84 20-70 251-5
50 84 20-70 864-8 24 april 1981 10 december 2001 29 maart 2002 50 84 20-70 252-6 Bpmz10 61 84 20-70 687-0 Bpmz10 61 84 20-70 252-3 22 december 2022
50 84 20-70 865-5 24 april 1981 20 december 2002 14 maart 2003 50 84 20-70 253-4
50 84 20-70 866-3 15 mei 1981 11 december 2002 4 maart 2003 50 84 20-70 254-2 Bpmz10 61 84 20-70 689-6 Bpmz10 61 84 20-70 254-9 november 2023
50 84 20-70 867-1 15 mei 1981 6 december 2002 3 maart 2003 50 84 20-70 255-9
50 84 20-70 868-4 15 mei 1981 16 december 2002 7 maart 2003 50 84 20-70 256-7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15 augustus 2005 januari 2007
50 84 20-70 871-3 15 mei 1981 9 januari 2003 21 maart 2003 50 84 20-70 257-5
50 84 20-70 872-1 15 mei 1981 17 januari 2003 26 maart 2003 50 84 20-70 258-3
50 84 20-70 873-9 15 mei 1981 9 januari 2003 18 maart 2003 50 84 20-70 259-1
50 84 20-70 874-7 28 mei 1981 9 januari 2002 1 mei 2002 50 84 20-70 260-9 Bpmz10 61 84 20-70 692-0 Bpmz10 61 84 20-70 260-6

Buurlandrijtuigen serie BKD 50 84 82-70 901-3 tot en met BKD 50 84 82-70 953-4

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA 1) Uit revisie (TTA 1) In revisie (TTA 2) Uit revisie (TTA 2) In revisie (Modernisering) Uit revisie (Modernisering) Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 82-70 901-3 31 juli 1981 5 januari 1998 24 maart 2003 BDs 50 84 82-77 001-5
50 84 82-70 902-1 21 augustus 1981 8 april 1999 11 december 2002 BD 50 84 82-70 433-7
50 84 82-70 903-9 21 augustus 1981 11 november 2002 28 mei 2003 BD 50 84 82-70 434-5
50 84 82-70 904-7 21 augustus 1981 7 februari 2001 21 februari 2002 BD 50 84 82-70 435-2
50 84 82-70 905-4 21 augustus 1981 28 januari 2003 15 juli 2003 BD 50 84 82-70 436-0
50 84 82-70 906-2 11 september 1981 12 oktober 2004 29 april 2005 BD 50 84 82-70 437-8
50 84 82-70 907-0 11 september 1981 3 maart 2003 15 augustus 2003 BDs 50 84 82-77 003-1
50 84 82-70 908-8 11 september 1981 26 augustus 2002 14 april 2003 BDs 50 84 82-77 011-4
50 84 82-70 911-2 11 september 1981 16 november 2004 31 maart 2005 Bf 50 84 29-70 437-5 Bpmdz9 61 84 29-70 437-1
50 84 82-70 912-0 25 september 1981 9 februari 2005 6 juli 2005 Bf 50 84 29-70 438-2
50 84 82-70 913-8 25 september 1981 26 april 2005 10 augustus 2005 Bf 50 84 29-70 439-0
50 84 82-70 914-6 25 september 1981 12 januari 2006 24 april 2006 Bf 50 84 29-70 440-8 Bpmdz9 61 84 29-70 904-0 Bpmdz9 61 84 29-70 440-5 augustus 2023
50 84 82-70 915-3 25 september 1981 25 januari 2005 1 mei 2006 Bf 50 84 29-70 441-6
50 84 82-70 916-1 2 oktober 1981 8 juni 2004 1 december 2004 BDs 50 84 82-77 020-5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 11 juli 2022
50 84 82-70 917-9 2 oktober 1981 7 december 2005 29 maart 2006 Bf 50 84 29-70 442-4 Bpmdz9 61 84 29-70 906-5 Bpmdz9 61 84 29-70 442-1 8 juni 2023 13 maart 2024
50 84 82-70 918-7 23 oktober 1981 12 januari 2006 12 april 2006 Bf 50 84 29-70 443-2 Bpmdz9 61 84 29-70 443-9 30 december 2023
50 84 82-70 921-1 23 oktober 1981 25 januari 2006 15 juni 2006 Bf 50 84 29-70 444-0 Bpmdz9 61 84 29-70 444-7
50 84 82-70 922-9 23 oktober 1981 16 november 2005 13 maart 2006 Bf 50 84 29-70 445-7 Bpmdz9 61 84 29-70 909-9 Bpmdz9 61 84 29-70 445-4
50 84 82-70 923-7 23 oktober 1981 7 december 2005 21 maart 2006 Bf 50 84 29-70 446-5
50 84 82-70 924-5 13 november 1981 16 november 2005 9 maart 2006 Bf 50 84 29-70 447-3
50 84 82-70 925-2 13 november 1981 25 augustus 2005 7 december 2005 Bf 50 84 29-70 448-1 Bpmdz9 61 84 29-70 912-3 Bpmdz9 61 84 29-70 448-8
50 84 82-70 926-0 13 november 1981 13 november 2003 26 mei 2004 BDs 50 84 82-77 021-3 Bpmbdzf7 61 84 82-70 021-7
50 84 82-70 927-8 13 november 1981 31 maart 2003 8 september 2003 BDs 50 84 82-77 002-3
50 84 82-70 928-6 13 november 1981 7 augustus 2000 30 januari 2004 BDs 50 84 82-77 022-1 Bpmbdzf7 61 84 82-70 022-5
50 84 82-70 931-0 13 november 1981 16 april 2003 3 oktober 2003 BDs 50 84 82-77 004-9 augustus 2023
50 84 82-70 932-8 4 december 1981 16 mei 2003 3 oktober 2003 BDs 50 84 82-77 005-6 Bpmbdzf7 61 84 82-70 005-0
50 84 82-70 933-6 4 december 1981 23 juni 2003 11 november 2003 BDs 50 84 82-77 006-4 Bpmbdzf7 61 84 82-70 006-8
50 84 82-70 934-4 4 december 1981 15 juli 2003 12 december 2003 BDs 50 84 82-77 007-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 007-6 30 december 2023
50 84 82-70 935-1 4 december 1981 29 augustus 2003 24 december 2003 BDs 50 84 82-77 008-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 008-4
50 84 82-70 936-9 4 december 1981 4 september 2003 13 februari 2004 BDs 50 84 82-77 009-8 Bpmbdzf7 61 84 82-70 009-8 8 juni 2023
50 84 82-70 937-7 4 december 1981 26 september 2003 12 maart 2004 BDs 50 84 82-77 010-6
50 84 82-70 938-5 19 december 1981 7 augustus 2000 4 september 2002 BD 50 84 82-70 439-4
50 84 82-70 941-9 19 december 1981 1 oktober 2003 9 april 2004 BDs 50 84 82-77 012-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 012-6
50 84 82-70 942-7 19 december 1981 14 november 2003 14 mei 2004 BDs 50 84 82-77 013-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 066-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 013-4
50 84 82-70 943-5 19 december 1981 23 januari 2004 28 mei 2004 BDs 50 84 82-77 014-8 Bpmbdzf7 61 84 82-70 067-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 014-2 22 december 2022
50 84 82-70 944-3 19 december 1981 16 februari 2004 6 juli 2004 BDs 50 84 82-77 015-5 Bpmbdzf7 61 84 82-70 015-9
50 84 82-70 945-0 19 december 1981 15 maart 2004 12 augustus 2004 BDs 50 84 82-77 016-3 december 2022
50 84 82-70 946-8 16 januari 1982 14 april 2004 14 september 2004 BDs 50 84 82-77 017-1 Bpmbdzf7 61 84 82-70 070-4 Bpmbdzf7 61 84 82-70 017-5 22 december 2022
50 84 82-70 947-6 16 januari 1982 7 mei 2004 1 oktober 2004 BDs 50 84 82-77 018-9 Bpmbdzf7 61 84 82-70 071-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 018-3
50 84 82-70 948-4 16 januari 1982 15 juni 2004 28 oktober 2004 BDs 50 84 82-77 019-7 Bpmbdzf7 61 84 82-70 072-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 019-1
50 84 82-70 951-8 16 januari 1982 6 september 2005 20 december 2005 Bf 50 84 29-70 449-9 Bpmdz9 61 84 29-70 913-1 Bpmdz9 61 84 29-70 449-6
50 84 82-70 952-6 16 januari 1982 6 juli 2004 15 april 2005 BD 50 84 82-70 432-9
50 84 82-70 953-4 16 januari 1982 15 september 2004 5 april 2005 BD 50 84 82-70 438-6

Afleverdata ICR-2

Binnenlandrijtuigen serie A 50 84 10-77 601-9 tot en met A 50 84 10-77 638-1

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA 1) Uit revisie (TTA 1) In revisie (TTA 2) Uit revisie (TTA 2) In revisie (Modernisering) Uit revisie (Modernisering) Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 10-77 601-9 23 januari 1982 26 februari 1986 7 februari 2000 21 december 2000 50 84 10-77 306-5
50 84 10-77 602-7 23 januari 1982 31 juli 2000 20 december 2001 50 84 10-77 307-3
50 84 10-77 603-5 12 februari 1982 26 januari 2001 30 oktober 2001 50 84 10-77 308-1
50 84 10-77 604-3 12 februari 1982 21 juli 2004 28 oktober 2004 50 84 10-77 309-9 augustus 2023
50 84 10-77 605-0 12 februari 1982 4 juni 2004 16 september 2004 50 84 10-77 310-7 n.v.t. Apmz10 61 84 10-70 310-1 november 2023
50 84 10-77 606-8 12 februari 1982 17 augustus 2004 18 november 2004 50 84 10-77 319-8 n.v.t. Apmz10 61 84 10-70 319-2 30 december 2023
50 84 10-77 607-6 12 februari 1982 2 september 2004 9 december 2004 50 84 10-77 320-6 n.v.t. Apmz10 61 84 10-70 320-0 november 2023
50 84 10-77 608-4 12 februari 1982 15 september 2004 15 december 2004 50 84 10-77 329-7
50 84 10-77 611-8 5 maart 1982 15 september 2004 23 december 2004 50 84 10-77 311-5 Apmz10 61 84 10-70 311-9
50 84 10-77 612-6 5 maart 1982 28 september 2004 29 december 2004 50 84 10-77 312-3
50 84 10-77 613-4 5 maart 1982 28 september 2004 29 december 2004 50 84 10-77 313-1 Apmz10 61 84 10-70 313-5 8 juni 2023
50 84 10-77 614-2 5 maart 1982 12 oktober 2004 8 januari 2005 50 84 10-77 314-9
50 84 10-77 615-9 5 maart 1982 20 oktober 2004 29 januari 2005 50 84 10-77 315-6 Apmz10 61 84 10-70 315-0
50 84 10-77 616-7 5 maart 1982 11 november 2004 2 maart 2005 50 84 10-77 316-4
50 84 10-77 617-5 26 maart 1982 22 oktober 2004 8 februari 2005 50 84 10-77 317-2 Apmz10 61 84 10-70 317-6
50 84 10-77 618-3 26 maart 1982 28 mei 2004 31 augustus 2004 50 84 10-77 318-0 Apmz10 61 84 10-70 318-4
50 84 10-77 621-7 26 maart 1982 10 november 2004 23 februari 2005 50 84 10-77 321-4 augustus 2023
50 84 10-77 622-5 26 maart 1982 9 december 2004 11 maart 2005 50 84 10-77 322-2 Apmz10 61 84 10-70 322-6 30 december 2023
50 84 10-77 623-3 26 maart 1982 9 december 2004 7 maart 2005 50 84 10-77 323-0
50 84 10-77 624-1 26 maart 1982 8 februari 2005 13 mei 2005 50 84 10-77 324-8 Apmz10 61 84 10-70 324-2
50 84 10-77 625-8 26 maart 1982 28 februari 2005 15 juli 2005 50 84 10-77 325-5 Apmz10 61 84 10-70 325-5
50 84 10-77 626-6 26 maart 1982 31 december 2004 24 maart 2005 50 84 10-77 326-3
50 84 10-77 627-4 16 april 1982 11 maart 2005 9 juni 2005 50 84 10-77 327-1 Apmz10 61 84 10-70 327-5 8 juni 2023
50 84 10-77 628-2 16 april 1982 10 maart 2005 7 juni 2005 50 84 10-77 328-9
50 84 10-77 631-6 16 april 1982 17 maart 2005 23 juni 2005 50 84 10-77 331-3
50 84 10-77 632-4 16 april 1982 20 april 2005 29 juli 2005 50 84 10-77 332-1 Apmz10 61 84 10-70 332-5
50 84 10-77 633-2 16 april 1982 12 mei 2005 19 augustus 2005 50 84 10-77 333-9 Apmz10 61 84 10-70 333-3 november 2023
50 84 10-77 634-0 16 april 1982 18 mei 2005 24 augustus 2005 50 84 10-77 334-7 Apmz10 61 84 10-70 334-1 16 februari 2023
50 84 10-77 635-7 30 april 1982 26 juli 2005 1 november 2005 50 84 10-77 335-4
50 84 10-77 636-5 30 april 1982 15 juni 2005 28 september 2005 50 84 10-77 336-2 Apmz10 61 84 10-70 336-6
50 84 10-77 637-3 30 april 1982 7 juni 2005 27 september 2005 50 84 10-77 330-5 Apmz10 61 84 10-70 330-9
50 84 10-77 638-1 30 april 1982 25 november 2004 12 april 2005 50 84 20-77 154-7 Bpmz10 61 84 20-70 154-1 30 december 2023


Binnenlandrijtuigen serie B 50 84 20-77 701-5 tot en met B 50 84 20-77 774-2

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA 1) Uit revisie (TTA 1) In revisie (TTA 2) Uit revisie (TTA 2) In revisie (Modernisering) Uit revisie (Modernisering) Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 20-77 701-5 30 april 1982 8 februari 2000 30 mei 2002 50 84 20-77 101-8 Bpmz10 61 84 20-70 101-2
50 84 20-77 702-3 30 april 1982 18 mei 2000 21 februari 2001 50 84 20-77 102-6
50 84 20-77 703-1 19 mei 1982 22 februari 2000 8 juni 2001 50 84 20-77 103-4
50 84 20-77 704-9 19 mei 1982 21 augustus 2000 10 mei 2001 50 84 20-77 104-2
50 84 20-77 705-7 19 mei 1982 31 augustus 2000 23 mei 2001 50 84 20-77 105-9 Bpmez10 61 84 20-70 105-3
50 84 20-77 706-4 19 mei 1982 7 augustus 1987 6 september 2000 12 juni 2001 50 84 20-77 106-7 Bpmz10 61 84 20-70 106-1 november 2023
50 84 20-77 707-2 19 mei 1982 26 januari 2000 3 april 2001 50 84 10-77 303-2 Apmz10 61 84 10-70 303-6 november 2023
50 84 20-77 708-0 19 mei 1982 8 september 2000 15 juni 2001 50 84 20-77 107-5 november 2023
50 84 20-77 711-4 21 mei 1982 20 september 2000 13 december 2001 50 84 20-77 108-3 Bpmz10 61 84 20-70 108-7
50 84 20-77 712-2 21 mei 1982 17 april 2001 30 augustus 2001 50 84 20-77 109-1
50 84 20-77 713-0 21 mei 1982 4 mei 2001 14 december 2001 50 84 20-77 110-9 Bpmz10 61 84 20-70 110-3 november 2023
50 84 20-77 714-8 21 mei 1982 4 januari 2001 27 augustus 2001 50 84 20-77 111-7 augustus 2023
50 84 20-77 715-5 19 juni 1982 7 februari 2003 28 april 2003 50 84 20-77 112-5
50 84 20-77 716-3 19 juni 1982 16 november 1999 2 februari 2001 50 84 10-77 305-7
50 84 20-77 717-1 19 juni 1982 10 februari 2003 29 april 2003 50 84 20-77 113-3 Bpmez10 61 84 20-70 113-7
50 84 20-77 718-9 19 juni 1982 28 mei 2001 24 december 2001 50 84 20-77 114-1
50 84 20-77 721-3 9 juli 1982 20 februari 2003 8 mei 2003 50 84 20-77 115-8 Apmz10 61 84 10-70 115-4
50 84 20-77 722-1 9 juli 1982 7 maart 2003 22 mei 2003 50 84 20-77 116-6
50 84 20-77 723-9 9 juli 1982 18 februari 2003 25 juli 2003 50 84 20-77 117-4 Bpmz10 61 84 20-70 117-8 november 2023
50 84 20-77 724-7 9 juli 1982 18 februari 2003 2 mei 2003 50 84 20-77 118-2 augustus 2023
50 84 20-77 725-4 9 juli 1982 22 november 1999 26 augustus 2002 50 84 10-77 301-6 Apmz10 61 84 10-70 301-0 16 februari 2023
50 84 20-77 726-2 9 juli 1982 27 februari 2003 22 mei 2003 50 84 20-77 119-0 november 2023
50 84 20-77 727-0 6 augustus 1982 20 februari 2003 16 mei 2003 50 84 20-77 120-8 Bpmz10 61 84 20-70 120-2 8 juni 2023
50 84 20-77 728-8 6 augustus 1982 2 december 1999 27 maart 2001 50 84 10-77 302-4 Apmz10 61 84 10-70 302-8
50 84 20-77 731-2 6 augustus 1982 15 november 1999 31 juli 2001 50 84 20-77 155-4
50 84 20-77 732-0 6 augustus 1982 4 maart 2003 27 mei 2003 50 84 20-77 121-6
50 84 20-77 733-8 6 augustus 1982 16 mei 2003 4 september 2003 50 84 20-77 122-4
50 84 20-77 734-6 6 augustus 1982 24 januari 2002 1 mei 2002 50 84 20-77 123-2
50 84 20-77 735-3 10 september 1982 6 februari 2003 24 april 2003 50 84 20-77 124-0 Bpmz10 61 84 20-70 124-4
50 84 20-77 736-1 10 september 1982 18 maart 2003 6 juni 2003 50 84 20-77 125-7
50 84 20-77 737-9 10 september 1982 3 april 2003 2 juli 2003 50 84 20-77 126-5
50 84 20-77 738-7 10 september 1982 2 mei 2003 31 juli 2003 50 84 20-77 127-3
50 84 20-77 741-1 10 september 1982 2 mei 2003 1 augustus 2003 50 84 20-77 128-1 Bpmz10 61 84 20-70 128-5 8 juni 2023
50 84 20-77 742-9 10 september 1982 16 mei 2003 20 augustus 2003 50 84 20-77 129-9
50 84 20-77 743-7 24 september 1982 16 mei 2003 14 augustus 2003 50 84 20-77 130-7 Bpmz10 61 84 20-70 130-1 december 2022
50 84 20-77 744-5 24 september 1982 3 juni 2003 30 september 2003 50 84 20-77 131-5 Bpmz10 61 84 20-70 131-9
50 84 20-77 745-2 24 september 1982 26 juni 2003 24 oktober 2003 50 84 20-77 132-3 augustus 2023
50 84 20-77 746-0 24 september 1982 26 juni 2003 3 november 2003 50 84 20-77 133-1
50 84 20-77 747-8 juli 1982 24 september 1982 15 juli 2003 14 november 2003 50 84 20-77 134-9
50 84 20-77 748-6 24 september 1982 15 juli 2003 21 november 2003 50 84 20-77 135-6
50 84 20-77 751-0 15 oktober 1982 24 juli 2003 28 november 2003 50 84 20-77 136-4 Bpmez10 61 84 20-70 136-8
50 84 20-77 752-8 15 oktober 1982 5 augustus 2003 28 november 2003 50 84 20-77 137-2
50 84 20-77 753-6 15 oktober 1982 29 augustus 2003 8 december 2003 50 84 20-77 138-0
50 84 20-77 754-4 15 oktober 1982 26 februari 1988 22 november 1999 15 juni 2001 50 84 20-77 156-2
50 84 20-77 755-1 15 oktober 1982 1 april 2003 2 juli 2003 50 84 20-77 139-8
50 84 20-77 756-9 15 oktober 1982 12 september 2003 23 december 2003 50 84 20-77 140-6
50 84 20-77 757-7 5 november 1982 16 november 1999 3 april 2001 50 84 10-77 304-0
50 84 20-77 758-5 5 november 1982 1 oktober 2003 21 januari 2004 50 84 20-77 141-4 december 2022
50 84 20-77 761-9 5 november 1982 13 oktober 2003 11 februari 2004 50 84 20-77 142-2
50 84 20-77 762-7 5 november 1982 20 oktober 2003 13 februari 2004 50 84 20-77 143-0 Bpmz10 61 84 20-70 143-4 november 2023
50 84 20-77 763-5 19 november 1982 1 juli 2002 31 oktober 2002 50 84 20-77 144-8 Bpmez10 61 84 20-70 144-2 november 2023
50 84 20-77 764-3 19 november 1982 30 oktober 2003 26 februari 2004 50 84 20-77 145-6
50 84 20-77 765-0 19 november 1982 15 december 2003 27 april 2004 50 84 20-77 146-3 augustus 2023
50 84 20-77 766-8 19 november 1982 18 maart 2003 19 juni 2003 50 84 20-77 147-1
50 84 20-77 767-6 10 december 1982 23 februari 2004 30 juni 2004 50 84 20-77 148-9
50 84 20-77 768-4 10 december 1982 29 maart 2004 5 augustus 2004 50 84 20-77 149-7 Bpmez10 61 84 20-70 149-1
50 84 20-77 771-8 10 december 1982 7 mei 2004 12 augustus 2004 50 84 20-77 150-5 n.v.t. Bpmez10 61 84 20-70 150-9 30 december 2023
50 84 20-77 772-6 10 december 1982 26 februari 1988 16 juni 2004 1 oktober 2004 50 84 20-77 151-3 Bpmz10 61 84 20-70 151-7
50 84 20-77 773-4 10 december 1982 18 augustus 2004 7 december 2004 50 84 20-77 152-1 Bpmz10 61 84 20-70 152-5
50 84 20-77 774-2 17 december 1982 3 december 2003 29 maart 2004 50 84 20-77 153-9 n.v.t. Bpmz10 61 84 20-70 153-3 30 december 2023

Afleverdata ICR-3

Buurlandrijtuigen (Benelux) serie A 50 84 10-70 481-3 tot en met A 50 84 10-70 492-0

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 10-70 481-3 31 januari 1986 13 februari 1986 15 augustus 2003 3 december 2003 22 december 2022
50 84 10-70 482-1 31 januari 1986 13 februari 1986 2 september 2003 24 december 2003 Apmz10 61 84 10-70 482-8
50 84 10-70 483-9 27 februari 1986 20 maart 1986 9 september 2003 19 december 2003
50 84 10-70 484-7 27 februari 1986 20 maart 1986 19 september 2003 24 december 2003 november 2023
50 84 10-70 485-4 19 maart 1986 21 april 1986 4 december 2003 31 maart 2004
50 84 10-70 486-2 19 maart 1986 21 april 1986 15 december 2003 31 maart 2004
50 84 10-70 487-0 28 maart 1986 24 april 1986 5 januari 2004 23 april 2004
50 84 10-70 488-8 28 maart 1986 24 april 1986 12 januari 2004 29 april 2004
50 84 10-70 491-2 11 april 1986 24 april 1986 31 maart 2003 29 augustus 2003
50 84 10-70 492-0 11 april 1986 24 april 1986 2 april 2004 13 juli 2004 Apmz10 61 84 10-70 492-7 22 december 2022


Buurlandrijtuigen (Benelux) serie AB 50 84 30-70 061-9 tot en met AB 50 84 30-70 072-6

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 30-70 061-9 7 mei 1986 14 mei 1986 29 januari 2004 1 juli 2004 B 50 84 20-70 541-2
50 84 30-70 062-7 20 mei 1986 21 mei 1986 23 juni 2004 7 oktober 2004 B 50 84 20-70 542-0
50 84 30-70 063-5 28 mei 1986 3 juni 1986 8 oktober 2004 30 december 2004 B 50 84 20-70 543-8
50 84 30-70 064-3 28 mei 1986 3 juni 1986 5 april 2005 28 juli 2005 B 50 84 20-70 544-6
50 84 30-70 065-0 28 mei 1986 3 juni 1986 8 juli 2005 12 oktober 2005 B 50 84 20-70 545-3
50 84 30-70 066-8 2 juli 1986 14 juli 1986 30 maart 2005 29 juni 2005 B 50 84 20-70 546-1 Bpmz10 61 84 20-70 546-8 30 december 2023
50 84 30-70 067-6 2 juli 1986 14 juli 1986 6 april 2005 9 augustus 2005 B 50 84 20-70 547-9
50 84 30-70 068-4 10 juli 1986 31 juli 1986 2 juni 2005 2 september 2005 B 50 84 20-70 548-7 8 juni 2023
50 84 30-70 071-8 10 juli 1986 31 juli 1986 30 maart 2005 21 juli 2005 B 50 84 20-70 549-5
50 84 30-70 072-6 22 juli 1986 31 juli 1986 30 juni 2005 11 oktober 2005 B 50 84 20-70 550-3 november 2023


Buurlandrijtuigen (Benelux) serie B 50 84 20-70 401-9 tot en met B 50 84 20-70 422-5

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 20-70 401-9 28 augustus 1986 23 september 1986 21 mei 2001 5 maart 2002
50 84 20-70 402-7 28 augustus 1986 23 september 1986 11 juni 2001 5 maart 2002
50 84 20-70 403-5 9 september 1986 23 september 1986 21 juni 2001 5 maart 2002
50 84 20-70 404-3 30 september 1986 6 oktober 1986 3 juli 2001 7 mei 2002
50 84 20-70 405-0 30 september 1986 6 oktober 1986 22 februari 2002 23 mei 2002
50 84 20-70 406-8 24 oktober 1986 28 oktober 1986 11 maart 2002 8 augustus 2002
50 84 20-70 407-6 24 oktober 1986 28 oktober 1986 11 maart 2002 13 juni 2002
50 84 20-70 408-4 24 oktober 1986 28 oktober 1986 30 augustus 2002 29 november 2002
50 84 20-70 411-8 25 november 1986 26 november 1986 28 januari 2003 24 april 2003 augustus 2023
50 84 20-70 412-6 25 november 1986 26 november 1986 28 januari 2003 11 april 2003
50 84 20-70 413-4 25 november 1986 26 november 1986 8 april 2003 4 juli 2003
50 84 20-70 414-2 23 december 1986 7 januari 1987 22 april 2003 18 juli 2003
50 84 20-70 415-9 7 januari 1987 21 januari 1987 11 september 2002 4 december 2002
50 84 20-70 416-7 7 januari 1987 21 januari 1987 25 april 2003 25 juli 2003
50 84 20-70 417-5 22 januari 1987 3 februari 1987 5 december 2002 1 april 2003
50 84 20-70 418-3 30 januari 1987 3 februari 1987 11 september 2002 16 december 2002 8 juni 2023
50 84 20-70 421-7 30 januari 1987 3 februari 1987 17 januari 2003 4 april 2003
50 84 20-70 422-5 18 februari 1987 9 april 1987 11 september 2002 28 november 2002


Buurlandrijtuigen (Benelux) serie Bs 50 84 28-70 101-7 tot en met Bs 50 84 28-70 113-2

Nummer Aflevering In dienst In opknapbeurt (MTO) Uit opknapbeurt (MTO) Terzijde Sloop(rit)
50 84 28-70 101-7 28 maart 1986 21 april 1986 28 april 2005 31 mei 2005 16 juni 2010 n.v.t. (NSM)
50 84 28-70 102-5 4 april 1986 24 april 1986 6 juli 2005 1 augustus 2005 30 juni 2010 17/18 maart 2011
50 84 28-70 103-3 24 april 1986 14 mei 1986 16 februari 2005 8 maart 2005 28 juni 2010 14/15 maart 2011
50 84 28-70 104-1 7 mei 1986 21 mei 1986 3 augustus 2005 6 september 2005 29 juni 2010 17 maart 2011
50 84 28-70 105-8 20 mei 1986 3 juni 1986 29 januari 2005 17 februari 2005 19 juni 2010 15/16 maart 2011
50 84 28-70 106-6 10 juni 1986 19 juni 1986 14 januari 2005 2 februari 2005 1 januari 2009 18/21 maart 2011
50 84 28-70 107-4 10 juni 1986 14 juli 1986 2 juni 2005 24 juni 2005 11 mei 2010
50 84 28-70 108-2 22 juli 1986 31 juli 1986 22 maart 2005 21 april 2005 30 juni 2010 11/14 maart 2011
50 84 28-70 111-6 31 juli 1986 18 augustus 1986 16 november 2004 21 december 2004 30 juni 2010 24 maart 2011
50 84 28-70 112-4 9 september 1986 6 oktober 1986 20 december 2004 13 januari 2005 28 augustus 2008 28 juni 2022
50 84 28-70 113-2 22 september 1986 6 oktober 1986 8 maart 2005 31 maart 2005 1 april 2010 21 maart 2011


Buurlandrijtuigen (Benelux) serie BKD 50 84 82-70 971-6 tot en met BKD 50 84 82-70 982-3

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 82-70 971-6 31 juli 1986 18 augustus 1986 25 juni 2003 23 december 2003 BD 50 84 82-70 971-6
50 84 82-70 972-4 7 augustus 1986 18 augustus 1986 14 augustus 2003 8 april 2004 BD 50 84 82-70 972-4
50 84 82-70 973-2 18 september 1986 23 september 1986 31 december 2003 14 mei 2004 BD 50 84 82-70 973-2
50 84 82-70 974-0 30 september 1986 6 oktober 1986 15 januari 2004 23 juli 2004 BD 50 84 82-70 974-0
50 84 82-70 975-7 31 oktober 1986 20 november 1986 26 februari 2004 31 augustus 2004 BD 50 84 82-70 975-7
50 84 82-70 976-5 11 november 1986 20 november 1986 18 augustus 2004 22 december 2004 BD 50 84 82-70 976-5
50 84 82-70 977-3 11 november 1986 20 november 1986 26 mei 2004 29 oktober 2004 BD 50 84 82-70 977-3
50 84 82-70 978-1 19 december 1986 7 januari 1987 7 september 2004 29 december 2004 BD 50 84 82-70 978-1
50 84 82-70 981-5 19 december 1986 7 januari 1987 5 oktober 2004 1 juni 2005 BD 50 84 82-70 981-5
50 84 82-70 982-3 22 januari 1987 3 februari 1987 14 april 2004 29 september 2004 BD 50 84 82-70 982-3


Afleverdata ICR-4

Buurlandrijtuigen serie A 50 84 10-70 561-2 tot en met 564-6; A 50 84 10-70 641-2 tot en met A 50 84 10-70 648-7; A 50 84 10-70 688-3 & A 50 84 10-70 691-7

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 10-70 561-2 28 maart 1988 31 maart 1988 16 juli 2004 22 oktober 2004 50 84 10-70 374-0
50 84 10-70 562-0 28 maart 1988 31 maart 1988 27 juli 2004 29 oktober 2004 50 84 10-70 375-8 22 december 2022
50 84 10-70 563-8 mei 1988 17 mei 1988 27 april 2004 6 augustus 2004 50 84 10-70 376-5 Apmz10 61 84 10-70 575-9 Apmz10 61 84 10-70 376-2 22 december 2022
50 84 10-70 564-6 mei 1988 17 mei 1988 9 april 2004 23 juli 2004 50 84 10-70 377-3
50 84 10-70 641-2 20 januari 1988 22 januari 1988 5 november 2003 1 maart 2004 50 84 10-70 363-3
50 84 10-70 642-0 20 januari 1988 22 januari 1988 7 oktober 2004 30 december 2004 50 84 10-70 364-1
50 84 10-70 643-8 20 januari 1988 22 januari 1988 11 januari 2005 7 april 2005 50 84 10-70 365-8
50 84 10-70 644-6 20 januari 1988 22 januari 1988 18 januari 2005 15 april 2005 50 84 10-70 366-6
50 84 10-70 645-3 23 februari 1988 25 februari 1988 29 januari 2005 29 april 2005 50 84 10-70 367-4
50 84 10-70 646-1 23 februari 1988 25 februari 1988 8 februari 2005 20 mei 2005 50 84 10-70 368-2
50 84 10-70 647-9 23 februari 1988 25 februari 1988 10 maart 1992 22 december 1993 SR 61 84 89-70 003-8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
50 84 10-70 648-7 23 februari 1988 25 februari 1988 25 mei 2004 31 augustus 2004 50 84 10-70 378-1
50 84 10-70 688-3 28 maart 1988 31 maart 1988 10 augustus 2004 8 november 2004 50 84 10-70 379-9 Apmz10 61 84 20-70 379-4
50 84 10-70 691-7 28 maart 1988 31 maart 1988 16 september 2004 9 december 2004 50 84 10-70 380-7


Buurlandrijtuigen B 50 84 20-70 581-8 tot en met B 50 84 20-70 585-9; serie B 50 84 20-70 875-4 tot en met B 50 84 20-70 881-2

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 20-70 581-8 juni 1988 9 juni 1988 14 mei 2004 20 augustus 2004 50 84 20-70 581-8
50 84 20-70 582-6 5 juli 1988 7 juli 1988 15 juni 2004 22 september 2004 50 84 20-70 582-6
50 84 20-70 583-4 5 juli 1988 7 juli 1988 18 november 2003 9 maart 2004 50 84 20-70 583-4
50 84 20-70 584-2 5 juli 1988 7 juli 1988 13 juli 2004 29 oktober 2004 50 84 20-70 584-2
50 84 20-70 585-9 5 juli 1988 7 juli 1988 25 augustus 2004 18 november 2004 50 84 20-70 585-9 22 december 2022
50 84 20-70 875-4 mei 1988 17 mei 1988 10 februari 2004 12 mei 2004 50 84 20-70 571-9
50 84 20-70 876-2 mei 1988 17 mei 1988 9 februari 2004 12 mei 2004 50 84 20-70 572-7 30 december 2023
50 84 20-70 877-0 juni 1988 9 juni 1988 11 maart 2004 18 juni 2004 50 84 20-70 573-5
50 84 20-70 878-8 juni 1988 9 juni 1988 24 maart 2004 25 juni 2004 50 84 20-70 574-3 8 juni 2023
50 84 20-70 881-2 juni 1988 9 juni 1988 14 mei 2004 10 augustus 2004 50 84 20-70 575-0

Buurlandrijtuigen serie BKD 50 84 82-70 591-2 tot en met BKD 50 84 82-70 593-8; BKD 50 84 82-70 954-2 tot en met BKD 50 84 82-70 958-3

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Nieuw nummer In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) Nieuw oorspronkelijk nummer Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)
50 84 82-70 591-2 12 september 1988 13 september 1988 26 juli 2005 7 november 2005 Bf 50 84 29-70 497-8
50 84 82-70 592-0 12 september 1988 13 september 1988 24 mei 2005 13 september 2005 Bf 50 84 29-70 498-6
50 84 82-70 593-8 12 september 1988 13 september 1988 16 juni 2005 4 oktober 2005 Bf 50 84 29-70 499-4
50 84 82-70 954-2 16 augustus 1988 17 augustus 1988 21 september 2005 11 januari 2006 Bf 50 84 29-70 450-7
50 84 82-70 955-9 16 augustus 1988 17 augustus 1988 1 november 2005 23 februari 2006 Bf 50 84 29-70 493-7
50 84 82-70 956-7 16 augustus 1988 17 augustus 1988 27 september 2005 15 februari 2006 Bf 50 84 29-70 494-5
50 84 82-70 957-5 16 augustus 1988 17 augustus 1988 13 november 2002 30 mei 2006 Bf 50 84 29-70 496-0
50 84 82-70 958-3 12 september 1988 13 september 1988 3 oktober 2005 15 februari 2006 Bf 50 84 29-70 495-2

Sorteerbaar parkoverzicht ICR

tabel: Parkoverzicht ICR
Volg № Plan Bakcode Nummer Aflevering In dienst In revisie
(TTA 1)
Uit revisie
(TTA 1)
In revisie
(TTA 2)
Uit revisie
(TTA 2)
In revisie
(Modernisering)
Uit revisie
(Modernisering)
Nieuw nummer In revisie
(LT2)
Uit revisie
(LT2)
Nieuw
oorspronkelijk nummer
Nieuw nummer Terzijde Sloop(rit)№001 ICR1 1172.001 A 50 84 10-70 651-1 . 29 september 1980 . . 18 mei 1990 22 juni 1990 12 november 1999 10 januari 2002 A 50 84 10-70 351-8 . . . . . .
№002 ICR1 1172.002 A 50 84 10-70 652-9 . 29 september 1980 . . . . 4 januari 2000 30 oktober 2001 A 50 84 10-70 372-4 . . . . . .
№003 ICR1 1172.003 A 50 84 10-70 653-7 . 29 september 1980 . 27 juni 1986 . . 16 juni 2003 17 november 2003 A 50 84 10-70 352-6 . . Apmz10 61 84 10-70 539-5 Apmz10 61 84 10-70 352-3 . .
№004 ICR1 1172.004 A 50 84 10-70 654-5 . 29 september 1980 . . 28 mei 1990 29 juni 1990 21 december 1999 17 oktober 2002 A 50 84 10-70 373-2 . . . . . .
№005 ICR1 1172.005 A 50 84 10-70 655-2 . 29 september 1980 . . 1 juni 1990 6 juli 1990 3 juni 2002 17 april 2003 A 50 84 10-70 370-8 . . . . . .
№006 ICR1 1172.006 A 50 84 10-70 656-0 1980 29 september 1980 . . 18 juni 1990 13 juli 1990 11 maart 2003 14 juli 2003 A 50 84 10-70 353-4 . . . . . .
№007 ICR1 1172.007 A 50 84 10-70 657-8 . 29 september 1980 . . . . 2 juli 2003 3 november 2003 A 50 84 10-70 354-2 . . . . . .
№008 ICR1 1172.008 A 50 84 10-70 658-6 . 29 september 1980 . . 2 juli 1990 20 juli 1990 7 januari 2004 28 mei 2004 A 50 84 10-70 355-9 . . . . . .
№009 ICR1 1172.009 A 50 84 10-70 661-0 . 29 september 1980 . . . . 26 september 2000 16 mei 2002 A 50 84 10-70 371-6 . . Apmz10 61 84 10-70 545-2 Apmz10 61 84 10-70 371-3 . .
№010 ICR1 1172.010 A 50 84 10-70 662-8 . 29 september 1980 . . 9 juli 1990 27 juli 1990 17 september 2003 3 februari 2004 A 50 84 10-70 356-7 . . . . . .
№011 ICR1 1172.011 A 50 84 10-70 663-6 . 29 september 1980 . . . . 1 juni 2003 29 september 2003 A 50 84 10-70 357-5 . . . Apmz10 61 84 10-70 357-2 . .
№012 ICR1 1172.012 A 50 84 10-70 664-4 . 18 oktober 1980 . . . . 3 december 2003 20 april 2004 A 50 84 10-70 358-3 . . Apmz10 61 84 10-70 548-6 Apmz10 61 84 10-70 358-0 . .
№013 ICR1 1172.013 A 50 84 10-70 665-1 . 18 oktober 1980 . . . . 23 februari 2004 17 juni 2004 A 50 84 10-70 359-1 . . . . . .
№014 ICR1 1172.014 A 50 84 10-70 666-9 . 18 oktober 1980 . . . . 23 februari 2004 18 juni 2006 A 50 84 10-70 360-9 . . . . . .
№015 ICR1 1172.015 A 50 84 10-70 667-7 . 18 oktober 1980 . . . . 15 april 2004 29 juli 2004 A 50 84 10-70 361-7 . . . . . .
№016 ICR1 1172.016 A 50 84 10-70 668-5 . 28 mei 1981 . . . . 10 november 2004 21 februari 2005 B 50 84 20-70 261-7 . . . . . .
№017 ICR1 1172.017 A 50 84 10-70 671-9 . 28 mei 1981 . . . . 29 maart 2006 31 oktober 2006 A 50 84 10-70 350-0 . .
№018 ICR1 1172.018 A 50 84 10-70 672-7 . 28 mei 1981 . . . . 6 maart 2006 1 juni 2006 B 50 84 20-70 262-5 . . . Bpmz10 61 84 20-70 262-2 . .
№019 ICR1 1172.019 A 50 84 10-70 673-5 . 17 juni 1981 . . . . 29 maart 2006 31 oktober 2006 A 50 84 10-70 349-2 . .
№020 ICR1 1172.020 A 50 84 10-70 674-4 . 17 juni 1981 . . . . 6 maart 2006 27 juni 2006 B 50 84 20-70 264-1 . . . . . .
№021 ICR1 1172.021 A 50 84 10-70 675-0 . 17 juni 1981 . . . . 16 maart 2006 14 november 2006 B 50 84 20-70 265-8 . . . Bpmez10 61 84 20-70 265-5 . .
№022 ICR1 1172.022 A 50 84 10-70 676-8 . 17 juni 1981 . . . . 27 juli 2005 31 oktober 2005 B 50 84 20-70 266-6 . . Bpmz10 61 84 20-70 653-2 Bpmez10 61 84 20-70 266-3 . .
№023 ICR1 1172.023 A 50 84 10-70 677-6 . 10 juli 1981 . . . . 24 augustus 2003 20 februari 2004 A 50 84 10-70 362-5 . . . . . .
№024 ICR1 1172.024 A 50 84 10-70 678-4 . 10 juli 1981 . . . . 19 augustus 2005 15 november 2005 B 50 84 20-70 267-4 . . Bpmz10 61 84 20-70 654-0 Bpmz10 61 84 20-70 267-1 . .
№025 ICR1 1172.025 A 50 84 10-70 681-8 . 10 juli 1981 . . . . 23 augustus 2005 22 november 2005 B 50 84 20-70 268-2 . . . Bpmz10 61 84 20-70 268-9 . .
№026 ICR1 1172.026 A 50 84 10-70 682-6 . 10 juli 1981 . . . . 1 november 2005 6 februari 2006 B 50 84 20-70 269-0 . . . . . .
№027 ICR1 1172.027 A 50 84 10-70 683-4 . 31 juli 1981 . . . . 14 september 2005 30 november 2005 B 50 84 20-70 270-8 . . . Bpmez10 61 84 20-70 270-5 . .
№028 ICR1 1172.028 A 50 84 10-70 684-2 . 31 juli 1981 . . . . 29 september 2005 22 december 2005 B 50 84 20-70 271-6 . . Bpmez10 61 84 20-70 810-8 Bpmz10 61 84 20-70 271-3 . .
№029 ICR1 1172.029 A 50 84 10-70 685-9 . 31 juli 1981 . . . . 1 juni 2003 9 oktober 2003 A 50 84 10-70 369-0 . . . . . .
№030 ICR1 1172.030 A 50 84 10-70 686-7 . 31 juli 1981 . . . . 11 oktober 2005 9 januari 2006 B 50 84 20-70 272-4 . . Bpmez10 61 84 20-70 811-6 Bpmez10 61 84 20-70 272-1 . .
№031 ICR1 1172.031 A 50 84 10-70 687-5 . 31 juli 1981 . . . . 7 februari 2006 8 mei 2006 B 50 84 20-70 274-0 . . . . . .
№032 ICR1 1173.001 B 50 84 20-70 801-0 . 29 september 1980 . . . . 15 november 1999 9 november 2001 B 50 84 20-70 201-3 . . . . . .
№033 ICR1 1173.002 B 50 84 20-70 802-8 . 29 september 1980 . . 16 juli 1990 . 8 juni 2001 24 januari 2002 B 50 84 20-70 202-1 . . . Bpmz10 61 84 20-70 202-8 . .
№034 ICR1 1173.003 B 50 84 20-70 803-6 . 29 september 1980 . . . . 21 februari 2002 28 mei 2002 B 50 84 20-70 203-9 . . . Bpmz10 61 84 20-70 203-6 . .
№035 ICR1 1173.004 B 50 84 20-70 804-4 . 18 oktober 1980 . . . . 14 maart 2002 18 juni 2002 B 50 84 20-70 204-7 . . . Bpmez10 61 84 20-70 204-4 . .
№036 ICR1 1173.005 B 50 84 20-70 805-1 . 18 oktober 1980 . . 24 juli 1990 . 22 maart 2002 6 augustus 2002 B 50 84 20-70 205-4 . . . . . .
№037 ICR1 1173.006 B 50 84 20-70 806-9 . 7 november 1980 . 20 juni 1986 . . 1 oktober 2001 12 februari 2002 B 50 84 20-70 206-2 . . . . . .
№038 ICR1 1173.007 B 50 84 20-70 807-7 . 7 november 1980 . . . . 28 maart 2002 19 juli 2002 B 50 84 20-70 207-0 . . . . . .
№039 ICR1 1173.008 B 50 84 20-70 808-5 . 7 november 1980 . 7 november 1986 . . 21 september 2001 25 januari 2002 B 50 84 20-70 208-8 . . . . . .
№040 ICR1 1173.009 B 50 84 20-70 811-9 . 7 november 1980 . . . . 5 april 2002 30 juli 2002 B 50 84 20-70 209-6 . . . . . .
№041 ICR1 1173.010 B 50 84 20-70 812-7 . 21 november 1980 . . . . 4 april 2002 28 juli 2002 B 50 84 20-70 210-4 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 025-8 . .
№042 ICR1 1173.011 B 50 84 20-70 813-5 . 21 november 1980 . . . . 4 oktober 2001 27 februari 2002 B 50 84 20-70 211-2 . . . . . .
№043 ICR1 1173.012 B 50 84 20-70 814-3 . 21 november 1980 . . . . 12 april 2002 2 augustus 2002 B 50 84 20-70 212-0 . . . Bpmz10 61 84 20-70 212-7 . .
№044 ICR1 1173.013 B 50 84 20-70 815-0 . 21 november 1980 . . . . 15 april 2002 12 augustus 2002 B 50 84 20-70 213-8 . . . . . .
№045 ICR1 1173.014 B 50 84 20-70 816-8 . 12 december 1980 . . . . 22 april 2002 21 augustus 2002 B 50 84 20-70 214-6 . . . Bpmez 61 84 20-70 214-3 . .
№046 ICR1 1173.015 B 50 84 20-70 817-6 . 12 december 1980 . . . . 18 april 2002 14 augustus 2002 B 50 84 20-70 215-3 . . . Bpmz10 61 84 20-70 215-0 . .
№047 ICR1 1173.016 B 50 84 20-70 818-4 . 12 december 1980 . . . . 26 april 2002 23 augustus 2002 B 50 84 20-70 216-1 . . . . . .
№048 ICR1 1173.017 B 50 84 20-70 821-8 . 12 december 1980 . . . . 2 mei 2002 4 september 2002 B 50 84 20-70 217-9 . . . . . .
№049 ICR1 1173.018 B 50 84 20-70 822-6 . 12 december 1980 . . . . 24 oktober 2001 6 maart 2002 B 50 84 20-70 218-7 . . . . . .
№050 ICR1 1173.019 B 50 84 20-70 823-4 . 12 december 1980 . . . . 23 mei 2002 5 september 2002 B 50 84 20-70 219-5 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 023-3 . .
№051 ICR1 1173.020 B 50 84 20-70 824-2 . 9 januari 1981 . . . . 8 juli 2002 11 oktober 2002 B 50 84 20-70 220-3 . . Bpmz10 61 84 20-70 667-2 Bpmz10 61 84 20-70 220-0 . .
№052 ICR1 1173.021 B 50 84 20-70 825-9 . 9 januari 1981 . . . . 17 december 2001 10 april 2002 B 50 84 20-70 221-1 . . . . . .
№053 ICR1 1173.022 B 50 84 20-70 826-7 . 9 januari 1981 . . . . 28 mei 2002 13 september 2002 B 50 84 20-70 222-9 . . . . . .
№054 ICR1 1173.023 B 50 84 20-70 827-5 . 9 januari 1981 . . . . 17 juni 2002 25 september 2002 B 50 84 20-70 223-7 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 045-6 Bpmbdzf7 61 84 82-70 032-4 . 30 augustus 2018
№055 ICR1 1173.024 B 50 84 20-70 828-3 . 9 januari 1981 . . . . 13 juni 2002 20 september 2002 B 50 84 20-70 224-5 23 september 2004 14 juli 2005
№056 ICR1 1173.025 B 50 84 20-70 831-7 . 9 januari 1981 . . . . 6 juni 2002 19 september 2002 B 50 84 20-70 225-2 . . . . . .
№057 ICR1 1173.026 B 50 84 20-70 832-5 . 30 januari 1981 . . . . 8 november 2002 10 februari 2003 B 50 84 20-70 226-0 . . . . . .
№058 ICR1 1173.027 B 50 84 20-70 833-3 . 30 januari 1981 . . . . 24 juni 2002 30 september 2002 B 50 84 20-70 227-8 . . . . . .
№059 ICR1 1173.028 B 50 84 20-70 834-1 . 30 januari 1981 . . . . 6 augustus 2002 30 januari 2003 B 50 84 20-70 228-6 . . . . . .
№060 ICR1 1173.029 B 50 84 20-70 835-8 . 30 januari 1981 . . . . 2 januari 2002 12 april 2002 B 50 84 20-70 229-4 . . . . . .
№061 ICR1 1173.030 B 50 84 20-70 836-6 . 30 januari 1981 . . . . 14 augustus 2002 4 november 2002 B 50 84 20-70 230-2 . . . . . .
№062 ICR1 1173.031 B 50 84 20-70 837-4 . 30 januari 1981 . 13 juni 1986 . . 24 juni 2002 3 oktober 2002 B 50 84 20-70 231-0 . . . Bpmz10 61 84 20-70 231-7 . .
№063 ICR1 1173.032 B 50 84 20-70 838-2 . 20 februari 1981 . . . . 8 augustus 2002 24 oktober 2002 B 50 84 20-70 232-8 . . Bpmez10 61 84 20-70 821-5 Bpmez10 61 84 20-70 232-5 . .
№064 ICR1 1173.033 B 50 84 20-70 841-6 . 20 februari 1981 . . . . 2 augustus 2002 18 oktober 2002 B 50 84 20-70 233-6 . . . . . .
№065 ICR1 1173.034 B 50 84 20-70 842-4 . 20 februari 1981 . . . . 30 mei 2000 16 oktober 2001 B 50 84 20-70 234-4 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 026-6 . .
№066 ICR1 1173.035 B 50 84 20-70 843-2 . 20 februari 1981 . . . . 23 augustus 2002 8 november 2002 B 50 84 20-70 235-1 . . . . . .
№067 ICR1 1173.036 B 50 84 20-70 844-0 . 20 februari 1981 . . . . 24 september 2002 20 december 2002 B 50 84 20-70 236-9 . . Bpmez10 61 84 20-70 822-3 Bpmez10 61 84 20-70 236-6 . .
№068 ICR1 1173.037 B 50 84 20-70 845-7 . 20 februari 1981 . . . . 27 augustus 2002 22 november 2002 B 50 84 20-70 237-7 . . . . . .
№069 ICR1 1173.038 B 50 84 20-70 846-5 . 13 maart 1981 . . . . 20 september 2002 17 december 2002 B 50 84 20-70 238-5 . . Bpmz10 61 84 20-70 676-3 Bpmz10 61 84 20-70 238-2 . .
№070 ICR1 1173.039 B 50 84 20-70 847-3 . 13 maart 1981 . . . . 20 september 2002 13 december 2002 B 50 84 20-70 239-3 . . . Bpmz10 61 84 20-70 239-0 . .
№071 ICR1 1173.040 B 50 84 20-70 848-1 . 13 maart 1981 . . . . 8 oktober 2002 30 december 2002 B 50 84 20-70 240-1 . . . . . .
№072 ICR1 1173.041 B 50 84 20-70 851-5 . 13 maart 1981 . . . . 7 oktober 2002 20 december 2002 B 50 84 20-70 241-9 . . . Bpmz10 61 84 20-70 241-6 . .
№073 ICR1 1173.042 B 50 84 20-70 852-3 . 24 april 1981 . 26 februari 1988 . . 16 oktober 2002 8 januari 2003 B 50 84 20-70 242-7 . . Bpmz10 61 84 20-70 680-5 Bpmz10 61 84 20-70 242-4 . .
№074 ICR1 1173.043 B 50 84 20-70 853-1 . 24 april 1981 . . . . 22 oktober 2002 30 januari 2003 B 50 84 20-70 243-5 . . . . . .
№075 ICR1 1173.044 B 50 84 20-70 854-9 . 3 april 1981 . . . . 7 augustus 2002 28 oktober 2002 B 50 84 20-70 244-3 . . . Bpmz10 61 84 20-70 244-0 . .
№076 ICR1 1173.045 B 50 84 20-70 855-6 . 3 april 1981 . . . . 14 november 2002 14 februari 2003 B 50 84 20-70 245-0 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 048-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 024-1 . .
№077 ICR1 1173.046 B 50 84 20-70 856-4 . 3 april 1981 . . . . 28 oktober 2002 31 januari 2003 B 50 84 20-70 246-8 28 november 2013 . . . . 30 augustus 2018
№078 ICR1 1173.047 B 50 84 20-70 857-2 . 3 april 1981 . . . . 18 november 2002 24 februari 2003 B 50 84 20-70 247-6 . . . . . .
№079 ICR1 1173.048 B 50 84 20-70 858-0 . 24 april 1981 . . . . 18 oktober 2002 16 januari 2003 B 50 84 20-70 248-4 . . . . . .
№080 ICR1 1173.049 B 50 84 20-70 861-4 . 24 april 1981 . . . . 22 november 2002 26 februari 2003 B 50 84 20-70 249-2 . . . . . .
№081 ICR1 1173.050 B 50 84 20-70 862-2 . 24 april 1981 . . . . 28 november 2002 3 maart 2003 B 50 84 20-70 250-0 . . . . . .
№082 ICR1 1173.051 B 50 84 20-70 863-0 . 24 april 1981 . 31 oktober 1986 . . 15 november 2001 26 maart 2002 B 50 84 20-70 251-8 . . . Bpmez10 61 84 20-70 251-5 . .
№083 ICR1 1173.052 B 50 84 20-70 864-8 . 24 april 1981 . . . . 10 december 2001 29 maart 2002 B 50 84 20-70 252-6 . . Bpmz10 61 84 20-70 687-0 Bpmz10 61 84 20-70 252-3 . .
№084 ICR1 1173.053 B 50 84 20-70 865-5 . 24 april 1981 . . . . 20 december 2002 14 maart 2003 B 50 84 20-70 253-4 . . . . . .
№085 ICR1 1173.054 B 50 84 20-70 866-3 . 15 mei 1981 . . . . 11 december 2002 4 maart 2003 B 50 84 20-70 254-2 . . Bpmz10 61 84 20-70 689-6 Bpmz10 61 84 20-70 254-9 . .
№086 ICR1 1173.055 B 50 84 20-70 867-1 . 15 mei 1981 . . . . 6 december 2002 3 maart 2003 B 50 84 20-70 255-9 . . . . . .
№087 ICR1 1173.056 B 50 84 20-70 868-4 . 15 mei 1981 . . . . 16 december 2002 7 maart 2003 B 50 84 20-70 256-7 15 augustus 2005 januari 2007
№088 ICR1 1173.057 B 50 84 20-70 871-3 . 15 mei 1981 . . . . 9 januari 2003 21 maart 2003 B 50 84 20-70 257-5 . . . . . .
№089 ICR1 1173.058 B 50 84 20-70 872-1 . 15 mei 1981 . . . . 17 januari 2003 26 maart 2003 B 50 84 20-70 258-3 . . . . . .
№090 ICR1 1173.059 B 50 84 20-70 873-9 . 15 mei 1981 . . . . 9 januari 2003 18 maart 2003 B 50 84 20-70 259-1 . . . . . .
№091 ICR1 1173.060 B 50 84 20-70 874-7 . 28 mei 1981 . . . . 9 januari 2002 1 mei 2002 B 50 84 20-70 260-9 . . Bpmz10 61 84 20-70 692-0 Bpmz10 61 84 20-70 260-6 . .
№092 ICR1 1174.001 BKD 50 84 82-70 901-3 . 31 juli 1981 . . . . 5 januari 1998 24 maart 2003 BDs 50 84 82-77 001-5 . . . . . .
№093 ICR1 1174.002 BKD 50 84 82-70 902-1 . 21 augustus 1981 . . . . 8 april 1999 11 december 2002 BD 50 84 82-70 433-7 . . . . . .
№094 ICR1 1174.003 BKD 50 84 82-70 903-9 . 21 augustus 1981 . . . . 11 november 2002 28 mei 2003 BD 50 84 82-70 434-5 . . . . . .
№095 ICR1 1174.004 BKD 50 84 82-70 904-7 . 21 augustus 1981 . . . . 7 februari 2001 21 februari 2002 BD 50 84 82-70 435-2 . . . . . .
№096 ICR1 1174.005 BKD 50 84 82-70 905-4 . 21 augustus 1981 . . . . 28 januari 2003 15 juli 2003 BD 50 84 82-70 436-0 . . . . . .
№097 ICR1 1174.006 BKD 50 84 82-70 906-2 . 11 september 1981 . . . . 12 oktober 2004 29 april 2005 BD 50 84 82-70 437-8 . . . . . .
№098 ICR1 1174.007 BKD 50 84 82-70 907-0 . 11 september 1981 . . . . 3 maart 2003 15 augustus 2003 BDs 50 84 82-77 003-1 . . . . . .
№099 ICR1 1174.008 BKD 50 84 82-70 908-8 . 11 september 1981 . . . . 26 augustus 2002 14 april 2003 BDs 50 84 82-77 011-4 . . . . . .
№100 ICR1 1174.009 BKD 50 84 82-70 911-2 . 11 september 1981 . . . . 16 november 2004 31 maart 2005 Bf 50 84 29-70 437-5 . . . Bpmdz9 61 84 29-70 437-1 . .
№101 ICR1 1174.010 BKD 50 84 82-70 912-0 . 25 september 1981 . . . . 9 februari 2005 6 juli 2005 Bf 50 84 29-70 438-2 . . . . . .
№102 ICR1 1174.011 BKD 50 84 82-70 913-8 . 25 september 1981 . . . . 26 april 2005 10 augustus 2005 Bf 50 84 29-70 439-0 . . . . . .
№103 ICR1 1174.012 BKD 50 84 82-70 914-6 . 25 september 1981 . . . . 12 januari 2006 24 april 2006 Bf 50 84 29-70 440-8 . . Bpmdz9 61 84 29-70 904-0 Bpmdz9 61 84 29-70 440-5 . .
№104 ICR1 1174.013 BKD 50 84 82-70 915-3 . 25 september 1981 . . . . 25 januari 2005 1 mei 2006 Bf 50 84 29-70 441-6 . . . . . .
№105 ICR1 1174.014 BKD 50 84 82-70 916-1 . 2 oktober 1981 . . . . 8 juni 2004 1 december 2004 BDs 50 84 82-77 020-5 . . . . . .
№106 ICR1 1174.015 BKD 50 84 82-70 917-9 . 2 oktober 1981 . . . . 7 december 2005 29 maart 2006 Bf 50 84 29-70 442-4 . . . Bpmdz9 61 84 29-70 442-1 . .
№107 ICR1 1174.016 BKD 50 84 82-70 918-7 . 23 oktober 1981 . . . . 12 januari 2006 12 april 2006 Bf 50 84 29-70 443-2 . . . . . .
№108 ICR1 1174.017 BKD 50 84 82-70 921-1 . 23 oktober 1981 . . . . 25 januari 2006 15 juni 2006 Bf 50 84 29-70 444-0 . . . . . .
№109 ICR1 1174.018 BKD 50 84 82-70 922-9 . 23 oktober 1981 . . . . 16 november 2005 13 maart 2006 Bf 50 84 29-70 445-7 . . Bpmdz9 61 84 29-70 909-9 Bpmdz9 61 84 29-70 445-4 . .
№110 ICR1 1174.019 BKD 50 84 82-70 923-7 . 23 oktober 1981 . . . . 7 december 2005 21 maart 2006 Bf 50 84 29-70 446-5 . . . . . .
№111 ICR1 1174.020 BKD 50 84 82-70 924-5 . 13 november 1981 . . . . 16 november 2005 9 maart 2006 Bf 50 84 29-70 447-3 . . . . . .
№112 ICR1 1174.021 BKD 50 84 82-70 925-2 . 13 november 1981 . . . . 25 augustus 2005 7 december 2005 Bf 50 84 29-70 448-1 . . Bpmdz9 61 84 29-70 912-3 Bpmdz9 61 84 29-70 448-8 . .
№113 ICR1 1174.022 BKD 50 84 82-70 926-0 . 13 november 1981 . . . . 13 november 2003 26 mei 2004 BDs 50 84 82-77 021-3 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 021-7 . .
№114 ICR1 1174.023 BKD 50 84 82-70 927-8 . 13 november 1981 . . . . 31 maart 2003 8 september 2003 BDs 50 84 82-77 002-3 . . . . . .
№115 ICR1 1174.024 BKD 50 84 82-70 928-6 . 13 november 1981 . . . . 7 augustus 2000 30 januari 2004 BDs 50 84 82-77 022-1 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 022-5 . .
№116 ICR1 1174.025 BKD 50 84 82-70 931-0 . 13 november 1981 . . . . 16 april 2003 3 oktober 2003 BDs 50 84 82-77 004-9 . . . . . .
№117 ICR1 1174.026 BKD 50 84 82-70 932-8 . 4 december 1981 . . . . 16 mei 2003 3 oktober 2003 BDs 50 84 82-77 005-6 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 005-0 . .
№118 ICR1 1174.027 BKD 50 84 82-70 933-6 . 4 december 1981 . . . . 23 juni 2003 11 november 2003 BDs 50 84 82-77 006-4 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 006-8 . .
№119 ICR1 1174.028 BKD 50 84 82-70 934-4 . 4 december 1981 . . . . 15 juli 2003 12 december 2003 BDs 50 84 82-77 007-2 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 007-6 . .
№120 ICR1 1174.029 BKD 50 84 82-70 935-1 . 4 december 1981 . . . . 29 augustus 2003 24 december 2003 BDs 50 84 82-77 008-0 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 008-4 . .
№121 ICR1 1174.030 BKD 50 84 82-70 936-9 . 4 december 1981 . . . . 4 september 2003 13 februari 2004 BDs 50 84 82-77 009-8 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 009-8 . .
№122 ICR1 1174.031 BKD 50 84 82-70 937-7 . 4 december 1981 . . . . 26 september 2003 12 maart 2004 BDs 50 84 82-77 010-6 . . . . . .
№123 ICR1 1174.032 BKD 50 84 82-70 938-5 . 19 december 1981 . . . . 7 augustus 2000 4 september 2002 BD 50 84 82-70 439-4 . . . . . .
№124 ICR1 1174.033 BKD 50 84 82-70 941-9 . 19 december 1981 . . . . 1 oktober 2003 9 april 2004 BDs 50 84 82-77 012-2 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 012-6 . .
№125 ICR1 1174.034 BKD 50 84 82-70 942-7 . 19 december 1981 . . . . 14 november 2003 14 mei 2004 BDs 50 84 82-77 013-0 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 066-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 013-4 . .
№126 ICR1 1174.035 BKD 50 84 82-70 943-5 . 19 december 1981 . . . . 23 januari 2004 28 mei 2004 BDs 50 84 82-77 014-8 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 067-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 014-2 . .
№127 ICR1 1174.036 BKD 50 84 82-70 944-3 . 19 december 1981 . . . . 16 februari 2004 6 juli 2004 BDs 50 84 82-77 015-5 . . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 015-9 . .
№128 ICR1 1174.037 BKD 50 84 82-70 945-0 . 19 december 1981 . . . . 15 maart 2004 12 augustus 2004 BDs 50 84 82-77 016-3 . . . . . .
№129 ICR1 1174.038 BKD 50 84 82-70 946-8 . 16 januari 1982 . . . . 14 april 2004 14 september 2004 BDs 50 84 82-77 017-1 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 070-4 Bpmbdzf7 61 84 82-70 017-5 . .
№130 ICR1 1174.039 BKD 50 84 82-70 947-6 . 16 januari 1982 . . . . 7 mei 2004 1 oktober 2004 BDs 50 84 82-77 018-9 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 071-2 Bpmbdzf7 61 84 82-70 018-3 . .
№131 ICR1 1174.040 BKD 50 84 82-70 948-4 . 16 januari 1982 . . . . 15 juni 2004 28 oktober 2004 BDs 50 84 82-77 019-7 . . Bpmbdzf7 61 84 82-70 072-0 Bpmbdzf7 61 84 82-70 019-1 . .
№132 ICR1 1174.041 BKD 50 84 82-70 951-8 . 16 januari 1982 . . . . 6 september 2005 20 december 2005 Bf 50 84 29-70 449-9 . . Bpmdz9 61 84 29-70 913-1 Bpmdz9 61 84 29-70 449-6 . .
№133 ICR1 1174.042 BKD 50 84 82-70 952-6 . 16 januari 1982 . . . . 6 juli 2004 15 april 2005 BD 50 84 82-70 432-9 . . . . . .
№134 ICR1 1174.043 BKD 50 84 82-70 953-4 . 16 januari 1982 . . . . 15 september 2004 5 april 2005 BD 50 84 82-70 438-6 . . . . . .
№135 ICR2 1157.001 A 50 84 10-77 601-9 . 23 januari 1982 26 februari 1986 . . . 7 februari 2000 21 december 2000 A 50 84 10-77 306-5 . . . . . .
№136 ICR2 1157.002 A 50 84 10-77 602-7 . 23 januari 1982 . . . . 31 juli 2000 20 december 2001 A 50 84 10-77 307-3 . . . . . .
№137 ICR2 1157.003 A 50 84 10-77 603-5 . 12 februari 1982 . . . . 26 januari 2001 30 oktober 2001 A 50 84 10-77 308-1 . . . . . .
№138 ICR2 1157.004 A 50 84 10-77 604-3 . 12 februari 1982 . . . . 21 juli 2004 28 oktober 2004 A 50 84 10-77 309-9 . . . . . .
№139 ICR2 1157.005 A 50 84 10-77 605-0 . 12 februari 1982 . . . . 4 juni 2004 16 september 2004 A 50 84 10-77 310-7 . . . Apmz10 61 84 10-70 310-1 . .
№140 ICR2 1157.006 A 50 84 10-77 606-8 . 12 februari 1982 . . . . 17 augustus 2004 18 november 2004 A 50 84 10-77 319-8 . . . Apmz10 61 84 10-70 319-2 . .
№141 ICR2 1157.007 A 50 84 10-77 607-6 . 12 februari 1982 . . . . 2 september 2004 9 december 2004 A 50 84 10-77 320-6 . . . Apmz10 61 84 10-70 320-0 . .
№142 ICR2 1157.008 A 50 84 10-77 608-4 . 12 februari 1982 . . . . 15 september 2004 15 december 2004 A 50 84 10-77 329-7 . . . . . .
№143 ICR2 1157.009 A 50 84 10-77 611-8 . 5 maart 1982 . . . . 15 september 2004 23 december 2004 A 50 84 10-77 311-5 . . . Apmz10 61 84 10-70 311-9 . .
№144 ICR2 1157.010 A 50 84 10-77 612-6 . 5 maart 1982 . . . . 28 september 2004 29 december 2004 A 50 84 10-77 312-3 . . . . . .
№145 ICR2 1157.011 A 50 84 10-77 613-4 . 5 maart 1982 . . . . 28 september 2004 29 december 2004 A 50 84 10-77 313-1 . . . Apmz10 61 84 10-70 313-5 . .
№146 ICR2 1157.012 A 50 84 10-77 614-2 . 5 maart 1982 . . . . 12 oktober 2004 8 januari 2005 A 50 84 10-77 314-9 . . . . . .
№147 ICR2 1157.013 A 50 84 10-77 615-9 . 5 maart 1982 . . . . 20 oktober 2004 29 januari 2005 A 50 84 10-77 315-6 . . . Apmz10 61 84 10-70 315-0 . .
№148 ICR2 1157.014 A 50 84 10-77 616-7 . 5 maart 1982 . . . . 11 november 2004 2 maart 2005 A 50 84 10-77 316-4 . . . . . .
№149 ICR2 1157.015 A 50 84 10-77 617-5 . 26 maart 1982 . . . . 22 oktober 2004 8 februari 2005 A 50 84 10-77 317-2 . . . Apmz10 61 84 10-70 317-6 . .
№150 ICR2 1157.016 A 50 84 10-77 618-3 . 26 maart 1982 . . . . 28 mei 2004 31 augustus 2004 A 50 84 10-77 318-0 . . . Apmz10 61 84 10-70 318-4 . .
№151 ICR2 1157.017 A 50 84 10-77 621-7 . 26 maart 1982 . . . . 10 november 2004 23 februari 2005 A 50 84 10-77 321-4 . . . . . .
№152 ICR2 1157.018 A 50 84 10-77 622-5 . 26 maart 1982 . . . . 9 december 2004 11 maart 2005 A 50 84 10-77 322-2 . . . Apmz10 61 84 10-70 322-6 . .
№153 ICR2 1157.019 A 50 84 10-77 623-3 . 26 maart 1982 . . . . 9 december 2004 7 maart 2005 A 50 84 10-77 323-0 . . . . . .
№154 ICR2 1157.020 A 50 84 10-77 624-1 . 26 maart 1982 . . . . 8 februari 2005 13 mei 2005 A 50 84 10-77 324-8 . . . Apmz10 61 84 10-70 324-2 . .
№155 ICR2 1157.021 A 50 84 10-77 625-8 . 26 maart 1982 . . . . 28 februari 2005 15 juli 2005 A 50 84 10-77 325-5 . . . Apmz10 61 84 10-70 325-5 . .
№156 ICR2 1157.022 A 50 84 10-77 626-6 . 26 maart 1982 . . . . 31 december 2004 24 maart 2005 A 50 84 10-77 326-3 . . . . . .
№157 ICR2 1157.023 A 50 84 10-77 627-4 . 16 april 1982 . . . . 11 maart 2005 9 juni 2005 A 50 84 10-77 327-1 . . . Apmz10 61 84 10-70 327-5 . .
№158 ICR2 1157.024 A 50 84 10-77 628-2 . 16 april 1982 . . . . 10 maart 2005 7 juni 2005 A 50 84 10-77 328-9 . . . . . .
№159 ICR2 1157.025 A 50 84 10-77 631-6 . 16 april 1982 . . . . 17 maart 2005 23 juni 2005 A 50 84 10-77 331-3 . . . . . .
№160 ICR2 1157.026 A 50 84 10-77 632-4 . 16 april 1982 . . . . 20 april 2005 29 juli 2005 A 50 84 10-77 332-1 . . . Apmz10 61 84 10-70 332-5 . .
№161 ICR2 1157.027 A 50 84 10-77 633-2 . 16 april 1982 . . . . 12 mei 2005 19 augustus 2005 A 50 84 10-77 333-9 . . . Apmz10 61 84 10-70 333-3 . .
№162 ICR2 1157.028 A 50 84 10-77 634-0 . 16 april 1982 . . . . 18 mei 2005 24 augustus 2005 A 50 84 10-77 334-7 . . . Apmz10 61 84 10-70 334-1 . .
№163 ICR2 1157.029 A 50 84 10-77 635-7 . 30 april 1982 . . . . 26 juli 2005 1 november 2005 A 50 84 10-77 335-4 . . . . . .
№164 ICR2 1157.030 A 50 84 10-77 636-5 . 30 april 1982 . . . . 15 juni 2005 28 september 2005 A 50 84 10-77 336-2 . . . Apmz10 61 84 10-70 336-6 . .
№165 ICR2 1157.031 A 50 84 10-77 637-3 . 30 april 1982 . . . . 7 juni 2005 27 september 2005 A 50 84 10-77 330-5 . . . Apmz10 61 84 10-70 330-9 . .
№166 ICR2 1157.032 A 50 84 10-77 638-1 . 30 april 1982 . . . . 25 november 2004 12 april 2005 B 50 84 20-77 154-7 . . . Bpmz10 61 84 20-70 154-1 . .
№167 ICR2 1158.001 B 50 84 20-77 701-5 . 30 april 1982 . . . . 8 februari 2000 30 mei 2002 B 50 84 20-77 101-8 . . . Bpmz10 61 84 20-70 101-2 . .
№168 ICR2 1158.002 B 50 84 20-77 702-3 . 30 april 1982 . . . . 18 mei 2000 21 februari 2001 B 50 84 20-77 102-6 . . . . . .
№169 ICR2 1158.003 B 50 84 20-77 703-1 . 19 mei 1982 . . . . 22 februari 2000 8 juni 2001 B 50 84 20-77 103-4 . . . . . .
№170 ICR2 1158.004 B 50 84 20-77 704-9 . 19 mei 1982 . . . . 21 augustus 2000 10 mei 2001 B 50 84 20-77 104-2 . . . . . .
№171 ICR2 1158.005 B 50 84 20-77 705-7 . 19 mei 1982 . . . . 31 augustus 2000 23 mei 2001 B 50 84 20-77 105-9 . . . Bpmez10 61 84 20-70 105-3 . .
№172 ICR2 1158.006 B 50 84 20-77 706-4 . 19 mei 1982 . 7 augustus 1987 . . 6 september 2000 12 juni 2001 B 50 84 20-77 106-7 . . . Bpmz10 61 84 20-70 106-1 . .
№173 ICR2 1158.007 B 50 84 20-77 707-2 . 19 mei 1982 . . . . 26 januari 2000 3 april 2001 A 50 84 10-77 303-2 . . . Apmz10 61 84 10-70 303-6 . .
№174 ICR2 1158.008 B 50 84 20-77 708-0 . 19 mei 1982 . . . . 8 september 2000 15 juni 2001 B 50 84 20-77 107-5 . . . . . .
№175 ICR2 1158.009 B 50 84 20-77 711-4 . 21 mei 1982 . . . . 20 september 2000 13 december 2001 B 50 84 20-77 108-3 . . . Bpmz10 61 84 20-70 108-7 . .
№176 ICR2 1158.010 B 50 84 20-77 712-2 . 21 mei 1982 . . . . 17 april 2001 30 augustus 2001 B 50 84 20-77 109-1 . . . . . .
№177 ICR2 1158.011 B 50 84 20-77 713-0 . 21 mei 1982 . . . . 4 mei 2001 14 december 2001 B 50 84 20-77 110-9 . . . Bpmz10 61 84 20-70 110-3 . .
№178 ICR2 1158.012 B 50 84 20-77 714-8 . 21 mei 1982 . . . . 4 januari 2001 27 augustus 2001 B 50 84 20-77 111-7 . . . . . .
№179 ICR2 1158.013 B 50 84 20-77 715-5 . 19 juni 1982 . . . . 7 februari 2003 28 april 2003 B 50 84 20-77 112-5 . . . . . .
№180 ICR2 1158.014 B 50 84 20-77 716-3 . 19 juni 1982 . . . . 16 november 1999 2 februari 2001 A 50 84 10-77 305-7 . . . . . .
№181 ICR2 1158.015 B 50 84 20-77 717-1 . 19 juni 1982 . . . . 10 februari 2003 29 april 2003 B 50 84 20-77 113-3 . . . Bpmez10 61 84 20-70 113-7 . .
№182 ICR2 1158.016 B 50 84 20-77 718-9 . 19 juni 1982 . . . . 28 mei 2001 24 december 2001 B 50 84 20-77 114-1 . . . . . .
№183 ICR2 1158.017 B 50 84 20-77 721-3 . 9 juli 1982 . . . . 20 februari 2003 8 mei 2003 B 50 84 20-77 115-8 . . . Apmz10 61 84 10-70 115-4 . .
№184 ICR2 1158.018 B 50 84 20-77 722-1 . 9 juli 1982 . . . . 7 maart 2003 22 mei 2003 B 50 84 20-77 116-6 . . . . . .
№185 ICR2 1158.019 B 50 84 20-77 723-9 . 9 juli 1982 . . . . 18 februari 2003 25 juli 2003 B 50 84 20-77 117-4 . . . Bpmz10 61 84 20-70 117-8 . .
№186 ICR2 1158.020 B 50 84 20-77 724-7 . 9 juli 1982 . . . . 18 februari 2003 2 mei 2003 B 50 84 20-77 118-2 . . . . . .
№187 ICR2 1158.021 B 50 84 20-77 725-4 . 9 juli 1982 . . . . 22 november 1999 26 augustus 2002 A 50 84 10-77 301-6 . . . Apmz10 61 84 10-70 301-0 . .
№188 ICR2 1158.022 B 50 84 20-77 726-2 . 9 juli 1982 . . . . 27 februari 2003 22 mei 2003 B 50 84 20-77 119-0 . . . . . .
№189 ICR2 1158.023 B 50 84 20-77 727-0 . 6 augustus 1982 . . . . 20 februari 2003 16 mei 2003 B 50 84 20-77 120-8 . . . Bpmz10 61 84 20-70 120-2 . .
№190 ICR2 1158.024 B 50 84 20-77 728-8 . 6 augustus 1982 . . . . 2 december 1999 27 maart 2001 A 50 84 10-77 302-4 . . . Apmz10 61 84 10-70 302-8 . .
№191 ICR2 1158.025 B 50 84 20-77 731-2 . 6 augustus 1982 . . . . 15 november 1999 31 juli 2001 B 50 84 20-77 155-4 . . . . . .
№192 ICR2 1158.026 B 50 84 20-77 732-0 . 6 augustus 1982 . . . . 4 maart 2003 27 mei 2003 B 50 84 20-77 121-6 . . . . . .
№193 ICR2 1158.027 B 50 84 20-77 733-8 . 6 augustus 1982 . . . . 16 mei 2003 4 september 2003 B 50 84 20-77 122-4 . . . . . .
№194 ICR2 1158.028 B 50 84 20-77 734-6 . 6 augustus 1982 . . . . 24 januari 2002 1 mei 2002 B 50 84 20-77 123-2 . . . . . .
№195 ICR2 1158.029 B 50 84 20-77 735-3 . 10 september 1982 . . . . 6 februari 2003 24 april 2003 B 50 84 20-77 124-0 . . . Bpmz10 61 84 20-70 124-4 . .
№196 ICR2 1158.030 B 50 84 20-77 736-1 . 10 september 1982 . . . . 18 maart 2003 6 juni 2003 B 50 84 20-77 125-7 . . . . . .
№197 ICR2 1158.031 B 50 84 20-77 737-9 . 10 september 1982 . . . . 3 april 2003 2 juli 2003 B 50 84 20-77 126-5 . . . . . .
№198 ICR2 1158.032 B 50 84 20-77 738-7 . 10 september 1982 . . . . 2 mei 2003 31 juli 2003 B 50 84 20-77 127-3 . . . . . .
№199 ICR2 1158.033 B 50 84 20-77 741-1 . 10 september 1982 . . . . 2 mei 2003 1 augustus 2003 B 50 84 20-77 128-1 . . . Bpmz10 61 84 20-70 128-5 . .
№200 ICR2 1158.034 B 50 84 20-77 742-9 . 10 september 1982 . . . . 16 mei 2003 20 augustus 2003 B 50 84 20-77 129-9 . . . . . .
№201 ICR2 1158.035 B 50 84 20-77 743-7 . 24 september 1982 . . . . 16 mei 2003 14 augustus 2003 B 50 84 20-77 130-7 . . . Bpmz10 61 84 20-70 130-1 . .
№202 ICR2 1158.036 B 50 84 20-77 744-5 . 24 september 1982 . . . . 3 juni 2003 30 september 2003 B 50 84 20-77 131-5 . . . Bpmz10 61 84 20-70 131-9 . .
№203 ICR2 1158.037 B 50 84 20-77 745-2 . 24 september 1982 . . . . 26 juni 2003 24 oktober 2003 B 50 84 20-77 132-3 . . . . . .
№204 ICR2 1158.038 B 50 84 20-77 746-0 . 24 september 1982 . . . . 26 juni 2003 3 november 2003 B 50 84 20-77 133-1 . . . . . .
№205 ICR2 1158.039 B 50 84 20-77 747-8 juli 1982 24 september 1982 . . . . 15 juli 2003 14 november 2003 B 50 84 20-77 134-9 . . . . . .
№206 ICR2 1158.040 B 50 84 20-77 748-6 . 24 september 1982 . . . . 15 juli 2003 21 november 2003 B 50 84 20-77 135-6 . . . . . .
№207 ICR2 1158.041 B 50 84 20-77 751-0 . 15 oktober 1982 . . . . 24 juli 2003 28 november 2003 B 50 84 20-77 136-4 . . . Bpmez10 61 84 20-70 136-8 . .
№208 ICR2 1158.042 B 50 84 20-77 752-8 . 15 oktober 1982 . . . . 5 augustus 2003 28 november 2003 B 50 84 20-77 137-2 . . . . . .
№209 ICR2 1158.043 B 50 84 20-77 753-6 . 15 oktober 1982 . . . . 29 augustus 2003 8 december 2003 B 50 84 20-77 138-0 . . . . . .
№210 ICR2 1158.044 B 50 84 20-77 754-4 . 15 oktober 1982 . 26 februari 1988 . . 22 november 1999 15 juni 2001 B 50 84 20-77 156-2 . . . . . .
№211 ICR2 1158.045 B 50 84 20-77 755-1 . 15 oktober 1982 . . . . 1 april 2003 2 juli 2003 B 50 84 20-77 139-8 . . . . . .
№212 ICR2 1158.046 B 50 84 20-77 756-9 . 15 oktober 1982 . . . . 12 september 2003 23 december 2003 B 50 84 20-77 140-6 . . . . . .
№213 ICR2 1158.047 B 50 84 20-77 757-7 . 5 november 1982 . . . . 16 november 1999 3 april 2001 A 50 84 10-77 304-0 . . . . . .
№214 ICR2 1158.048 B 50 84 20-77 758-5 . 5 november 1982 . . . . 1 oktober 2003 21 januari 2004 B 50 84 20-77 141-4 . . . . . .
№215 ICR2 1158.049 B 50 84 20-77 761-9 . 5 november 1982 . . . . 13 oktober 2003 11 februari 2004 B 50 84 20-77 142-2 . . . . . .
№216 ICR2 1158.050 B 50 84 20-77 762-7 . 5 november 1982 . . . . 20 oktober 2003 13 februari 2004 B 50 84 20-77 143-0 . . . Bpmz10 61 84 20-70 143-4 . .
№217 ICR2 1158.051 B 50 84 20-77 763-5 . 19 november 1982 . . . . 1 juli 2002 31 oktober 2002 B 50 84 20-77 144-8 . . . Bpmez10 61 84 20-70 144-2 . .
№218 ICR2 1158.052 B 50 84 20-77 764-3 . 19 november 1982 . . . . 30 oktober 2003 26 februari 2004 B 50 84 20-77 145-6 . . . . . .
№219 ICR2 1158.053 B 50 84 20-77 765-0 . 19 november 1982 . . . . 15 december 2003 27 april 2004 B 50 84 20-77 146-3 . . . . . .
№220 ICR2 1158.054 B 50 84 20-77 766-8 . 19 november 1982 . . . . 18 maart 2003 19 juni 2003 B 50 84 20-77 147-1 . . . . . .
№221 ICR2 1158.055 B 50 84 20-77 767-6 . 10 december 1982 . . . . 23 februari 2004 30 juni 2004 B 50 84 20-77 148-9 . . . . . .
№222 ICR2 1158.056 B 50 84 20-77 768-4 . 10 december 1982 . . . . 29 maart 2004 5 augustus 2004 B 50 84 20-77 149-7 . . . Bpmez10 61 84 20-70 149-1 . .
№223 ICR2 1158.057 B 50 84 20-77 771-8 . 10 december 1982 . . . . 7 mei 2004 12 augustus 2004 B 50 84 20-77 150-5 . . . Bpmez10 61 84 20-70 150-9 . .
№224 ICR2 1158.058 B 50 84 20-77 772-6 . 10 december 1982 . 26 februari 1988 . . 16 juni 2004 1 oktober 2004 B 50 84 20-77 151-3 . . . Bpmz10 61 84 20-70 151-7 . .
№225 ICR2 1158.059 B 50 84 20-77 773-4 . 10 december 1982 . . . . 18 augustus 2004 7 december 2004 B 50 84 20-77 152-1 . . . Bpmz10 61 84 20-70 152-5 . .
№226 ICR2 1158.060 B 50 84 20-77 774-2 . 17 december 1982 . . . . 3 december 2003 29 maart 2004 B 50 84 20-77 153-9 . . . Bpmz10 61 84 20-70 153-3 . .
№227 ICR3 1175.001 Bs 50 84 28-70 101-7 28 maart 1986 21 april 1986 . . . . 28 april 2005 31 mei 2005 . . . . . 16 juni 2010 --> (NSM)
№228 ICR3 1175.002 Bs 50 84 28-70 102-5 4 april 1986 24 april 1986 . . . . 6 juli 2005 1 augustus 2005 . . . . . 30 juni 2010 17/18 maart 2011
№229 ICR3 1175.003 Bs 50 84 28-70 103-3 24 april 1986 14 mei 1986 . . . . 16 februari 2005 8 maart 2005 . . . . . 28 juni 2010 14/15 maart 2011
№230 ICR3 1175.004 Bs 50 84 28-70 104-1 7 mei 1986 21 mei 1986 . . . . 3 augustus 2005 6 september 2005 . . . . . 29 juni 2010 17 maart 2011
№231 ICR3 1175.005 Bs 50 84 28-70 105-8 20 mei 1986 3 juni 1986 . . . . 29 januari 2005 17 februari 2005 . . . . . 19 juni 2010 15/16 maart 2011
№232 ICR3 1175.006 Bs 50 84 28-70 106-6 10 juni 1986 19 juni 1986 . . . . 14 januari 2005 2 februari 2005 . . . . . 1 januari 2009 18/21 maart 2011
№233 ICR3 1175.007 Bs 50 84 28-70 107-4 10 juni 1986 14 juli 1986 . . . . 2 juni 2005 24 juni 2005 . . . . . 11 mei 2010 15 maart 2011
№234 ICR3 1175.008 Bs 50 84 28-70 108-2 22 juli 1986 31 juli 1986 . . . . 22 maart 2005 21 april 2005 . . . . . 30 juni 2010 11/14 maart 2011
№235 ICR3 1175.009 Bs 50 84 28-70 111-6 31 juli 1986 18 augustus 1986 . . . . 16 november 2004 21 december 2004 . . . . . 30 juni 2010 24 maart 2011
№236 ICR3 1175.010 Bs 50 84 28-70 112-4 9 september 1986 6 oktober 1986 . . . . 20 december 2004 13 januari 2005 . . . . . 28 augustus 2008 .
№237 ICR3 1175.011 Bs 50 84 28-70 113-2 22 september 1986 6 oktober 1986 . . . . 8 maart 2005 31 maart 2005 . . . . . 1 april 2010 21 maart 2011
№238 ICR3 1176.001 B 50 84 20-70 401-9 28 augustus 1986 23 september 1986 21 mei 2001 5 maart 2002 . . . . . . . . . . .
№239 ICR3 1176.002 B 50 84 20-70 402-7 28 augustus 1986 23 september 1986 11 juni 2001 5 maart 2002 . . . . . . . . . . .
№240 ICR3 1176.003 B 50 84 20-70 403-5 9 september 1986 23 september 1986 21 juni 2001 5 maart 2002 . . . . . . . . . . .
№241 ICR3 1176.004 B 50 84 20-70 404-3 30 september 1986 6 oktober 1986 3 juli 2001 7 mei 2002 . . . . . . . . . . .
№242 ICR3 1176.005 B 50 84 20-70 405-0 30 september 1986 6 oktober 1986 22 februari 2002 23 mei 2002 . . . . . . . . . . .
№243 ICR3 1176.006 B 50 84 20-70 406-8 24 oktober 1986 28 oktober 1986 11 maart 2002 8 augustus 2002 . . . . . . . . . . .
№244 ICR3 1176.007 B 50 84 20-70 407-6 24 oktober 1986 28 oktober 1986 11 maart 2002 13 juni 2002 . . . . . . . . . . .
№245 ICR3 1176.008 B 50 84 20-70 408-4 24 oktober 1986 28 oktober 1986 30 augustus 2002 29 november 2002 . . . . . . . . . . .
№246 ICR3 1176.009 B 50 84 20-70 411-8 25 november 1986 26 november 1986 28 januari 2003 24 april 2003 . . . . . . . . . . .
№247 ICR3 1176.010 B 50 84 20-70 412-6 25 november 1986 26 november 1986 28 januari 2003 11 april 2003 . . . . . . . . . . .
№248 ICR3 1176.011 B 50 84 20-70 413-4 25 november 1986 26 november 1986 8 april 2003 4 juli 2003 . . . . . . . . . . .
№249 ICR3 1176.012 B 50 84 20-70 414-2 23 december 1986 7 januari 1987 22 april 2003 18 juli 2003 . . . . . . . . . . .
№250 ICR3 1176.013 B 50 84 20-70 415-9 7 januari 1987 21 januari 1987 11 september 2002 4 december 2002 . . . . . . . . . . .
№251 ICR3 1176.014 B 50 84 20-70 416-7 7 januari 1987 21 januari 1987 25 april 2003 25 juli 2003 . . . . . . . . . . .
№252 ICR3 1176.015 B 50 84 20-70 417-5 22 januari 1987 3 februari 1987 5 december 2002 1 april 2003 . . . . . . . . . . .
№253 ICR3 1176.016 B 50 84 20-70 418-3 30 januari 1987 3 februari 1987 11 september 2002 16 december 2002 . . . . . . . . . . .
№254 ICR3 1176.017 B 50 84 20-70 421-7 30 januari 1987 3 februari 1987 17 januari 2003 4 april 2003 . . . . . . . . . . .
№255 ICR3 1176.018 B 50 84 20-70 422-5 18 februari 1987 9 april 1987 11 september 2002 28 november 2002 . . . . . . . . . . .
№256 ICR3 1177.001 BKD 50 84 82-70 971-6 31 juli 1986 18 augustus 1986 25 juni 2003 23 december 2003 . . . . BD 50 84 82-70 971-6 . . . . . .
№257 ICR3 1177.002 BKD 50 84 82-70 972-4 7 augustus 1986 18 augustus 1986 14 augustus 2003 8 april 2004 . . . . BD 50 84 82-70 972-4 . . . . . .
№258 ICR3 1177.003 BKD 50 84 82-70 973-2 18 september 1986 23 september 1986 31 december 2003 14 mei 2004 . . . . BD 50 84 82-70 973-2 . . . . . .
№259 ICR3 1177.004 BKD 50 84 82-70 974-0 30 september 1986 6 oktober 1986 15 januari 2004 23 juli 2004 . . . . BD 50 84 82-70 974-0 . . . . . .
№260 ICR3 1177.005 BKD 50 84 82-70 975-7 31 oktober 1986 20 november 1986 26 februari 2004 31 augustus 2004 . . . . BD 50 84 82-70 975-7 . . . . . .
№261 ICR3 1177.006 BKD 50 84 82-70 976-5 11 november 1986 20 november 1986 18 augustus 2004 22 december 2004 . . . . BD 50 84 82-70 976-5 . . . . . .
№262 ICR3 1177.007 BKD 50 84 82-70 977-3 11 november 1986 20 november 1986 26 mei 2004 29 oktober 2004 . . . . BD 50 84 82-70 977-3 . . . . . .
№263 ICR3 1177.008 BKD 50 84 82-70 978-1 19 december 1986 7 januari 1987 7 september 2004 29 december 2004 . . . . BD 50 84 82-70 978-1 . . . . . .
№264 ICR3 1177.009 BKD 50 84 82-70 981-5 19 december 1986 7 januari 1987 5 oktober 2004 1 juni 2005 . . . . BD 50 84 82-70 981-5 . . . . . .
№265 ICR3 1177.010 BKD 50 84 82-70 982-3 22 januari 1987 3 februari 1987 14 april 2004 29 september 2004 . . . . BD 50 84 82-70 982-3 . . . . . .
№266 ICR3 1178.001 AB 50 84 30-70 061-9 7 mei 1986 14 mei 1986 29 januari 2004 1 juli 2004 . . . . B 50 84 20-70 541-2 . . . . . .
№267 ICR3 1178.002 AB 50 84 30-70 062-7 20 mei 1986 21 mei 1986 23 juni 2004 7 oktober 2004 . . . . B 50 84 20-70 542-0 . . . . . .
№268 ICR3 1178.003 AB 50 84 30-70 063-5 28 mei 1986 3 juni 1986 8 oktober 2004 30 december 2004 . . . . B 50 84 20-70 543-8 . . . . . .
№269 ICR3 1178.004 AB 50 84 30-70 064-3 28 mei 1986 3 juni 1986 5 april 2005 28 juli 2005 . . . . B 50 84 20-70 544-6 . . . . . .
№270 ICR3 1178.005 AB 50 84 30-70 065-0 28 mei 1986 3 juni 1986 8 juli 2005 12 oktober 2005 . . . . B 50 84 20-70 545-3 . . Apmz10 61 84 10-70 575-9 . . .
№271 ICR3 1178.006 AB 50 84 30-70 066-8 2 juli 1986 14 juli 1986 30 maart 2005 29 juni 2005 . . . . B 50 84 20-70 546-1 . . . . . .
№272 ICR3 1178.007 AB 50 84 30-70 067-6 2 juli 1986 14 juli 1986 6 april 2005 9 augustus 2005 . . . . B 50 84 20-70 547-9 . . . . . .
№273 ICR3 1178.008 AB 50 84 30-70 068-4 10 juli 1986 31 juli 1986 2 juni 2005 2 september 2005 . . . . B 50 84 20-70 548-7 . . . . . .
№274 ICR3 1178.009 AB 50 84 30-70 071-8 10 juli 1986 31 juli 1986 30 maart 2005 21 juli 2005 . . . . B 50 84 20-70 549-5 . . . . . .
№275 ICR3 1178.010 AB 50 84 30-70 072-6 22 juli 1986 31 juli 1986 30 juni 2005 11 oktober 2005 . . . . B 50 84 20-70 550-3 . . . . . .
№276 ICR3 1179.001 A 50 84 10-70 481-3 31 januari 1986 13 februari 1986 15 augustus 2003 3 december 2003 . . . . . . . . . . .
№277 ICR3 1179.002 A 50 84 10-70 482-1 31 januari 1986 13 februari 1986 2 september 2003 24 december 2003 . . . . . . . . Apmz10 61 84 10-70 482-8 . .
№278 ICR3 1179.003 A 50 84 10-70 483-9 27 februari 1986 20 maart 1986 9 september 2003 19 december 2003 . . . . . . . . . . .
№279 ICR3 1179.004 A 50 84 10-70 484-7 27 februari 1986 20 maart 1986 19 september 2003 24 december 2003 . . . . . . . . . . .
№280 ICR3 1179.005 A 50 84 10-70 485-4 19 maart 1986 21 april 1986 4 december 2003 31 maart 2004 . . . . . . . . . . .
№281 ICR3 1179.006 A 50 84 10-70 486-2 19 maart 1986 21 april 1986 15 december 2003 31 maart 2004 . . . . . . . . . . .
№282 ICR3 1179.007 A 50 84 10-70 487-0 28 maart 1986 24 april 1986 5 januari 2004 23 april 2004 . . . . . . . . . . .
№283 ICR3 1179.008 A 50 84 10-70 488-8 28 maart 1986 24 april 1986 12 januari 2004 29 april 2004 . . . . . . . . . . .
№284 ICR3 1179.009 A 50 84 10-70 491-2 11 april 1986 24 april 1986 31 maart 2003 29 augustus 2003 . . . . . . . . . . .
№285 ICR3 1179.010 A 50 84 10-70 492-0 11 april 1986 24 april 1986 2 april 2004 13 juli 2004 . . . . . . . . . . .
№286 ICR4 1180.001 A 50 84 10-70 641-2 20 januari 1988 22 januari 1988 5 november 2003 1 maart 2004 . . . . A 50 84 10-70 363-3 . . . . . .
№287 ICR4 1180.002 A 50 84 10-70 642-0 20 januari 1988 22 januari 1988 7 oktober 2004 30 december 2004 . . . . A 50 84 10-70 364-1 . . . . . .
№288 ICR4 1180.003 A 50 84 10-70 643-8 20 januari 1988 22 januari 1988 11 januari 2005 7 april 2005 . . . . A 50 84 10-70 365-8 . . . . . .
№289 ICR4 1180.004 A 50 84 10-70 644-6 20 januari 1988 22 januari 1988 18 januari 2005 15 april 2005 . . . . A 50 84 10-70 366-6 . . . . . .
№290 ICR4 1180.005 A 50 84 10-70 645-3 23 februari 1988 25 februari 1988 29 januari 2005 29 april 2005 . . . . A 50 84 10-70 367-4 . . . . . .
№291 ICR4 1180.006 A 50 84 10-70 646-1 23 februari 1988 25 februari 1988 8 februari 2005 20 mei 2005 . . . . A 50 84 10-70 368-2 . . . . . .
№292 ICR4 1180.007 A 50 84 10-70 647-9 23 februari 1988 25 februari 1988 10 maart 1992 22 december 1993 . . . . SR 61 84 89-70 003-8 . .
№293 ICR4 1180.008 A 50 84 10-70 648-7 23 februari 1988 25 februari 1988 25 mei 2004 31 augustus 2004 . . . . A 50 84 10-70 378-1 . . . . . .
№294 ICR4 1180.009 A 50 84 10-70 688-3 28 maart 1988 31 maart 1988 10 augustus 2004 8 november 2004 . . . . A 50 84 10-70 379-9 . . . Apmz10 61 84 20-70 379-4 . .
№295 ICR4 1180.010 A 50 84 10-70 691-7 28 maart 1988 31 maart 1988 16 september 2004 9 december 2004 . . . . A 50 84 10-70 380-7 . . . . . .
№296 ICR4 1180.011 A 50 84 10-70 561-2 28 maart 1988 31 maart 1988 16 juli 2004 22 oktober 2004 . . . . A 50 84 10-70 374-0 . . . . . .
№297 ICR4 1180.012 A 50 84 10-70 562-0 28 maart 1988 31 maart 1988 27 juli 2004 29 oktober 2004 . . . . A 50 84 10-70 375-8 . . . . . .
№298 ICR4 1180.013 A 50 84 10-70 563-8 mei 1988 17 mei 1988 27 april 2004 6 augustus 2004 . . . . A 50 84 10-70 376-5 . . . Apmz10 61 84 10-70 376-2 . .
№299 ICR4 1180.014 A 50 84 10-70 564-6 mei 1988 17 mei 1988 9 april 2004 23 juli 2004 . . . . A 50 84 10-70 377-3 . . . . . .
№300 ICR4 1181.001 B 50 84 20-70 875-4 mei 1988 17 mei 1988 10 februari 2004 12 mei 2004 . . . . B 50 84 20-70 571-9 . . . . . .
№301 ICR4 1181.002 B 50 84 20-70 876-2 mei 1988 17 mei 1988 9 februari 2004 12 mei 2004 . . . . B 50 84 20-70 572-7 . . . . . .
№302 ICR4 1181.003 B 50 84 20-70 877-0 juni 1988 9 juni 1988 11 maart 2004 18 juni 2004 . . . . B 50 84 20-70 573-5 . . . . . .
№303 ICR4 1181.004 B 50 84 20-70 878-8 juni 1988 9 juni 1988 24 maart 2004 25 juni 2004 . . . . B 50 84 20-70 574-3 . . . . . .
№304 ICR4 1181.005 B 50 84 20-70 881-2 juni 1988 9 juni 1988 14 mei 2004 10 augustus 2004 . . . . B 50 84 20-70 575-0 . . . . . .
№305 ICR4 1181.006 B 50 84 20-70 581-8 juni 1988 9 juni 1988 14 mei 2004 20 augustus 2004 . . . . B 50 84 20-70 581-8 . . . . . .
№306 ICR4 1181.007 B 50 84 20-70 582-6 5 juli 1988 7 juli 1988 15 juni 2004 22 september 2004 . . . . B 50 84 20-70 582-6 . . . . . .
№307 ICR4 1181.008 B 50 84 20-70 583-4 5 juli 1988 7 juli 1988 18 november 2003 9 maart 2004 . . . . B 50 84 20-70 583-4 . . . . . .
№308 ICR4 1181.009 B 50 84 20-70 584-2 5 juli 1988 7 juli 1988 13 juli 2004 29 oktober 2004 . . . . B 50 84 20-70 584-2 . . . . . .
№309 ICR4 1181.010 B 50 84 20-70 585-9 5 juli 1988 7 juli 1988 25 augustus 2004 18 november 2004 . . . . B 50 84 20-70 585-9 . . . . . .
№310 ICR4 1182.001 BKD 50 84 82-70 954-2 16 augustus 1988 17 augustus 1988 21 september 2005 11 januari 2006 . . . . Bf 50 84 29-70 450-7 . . . . . .
№311 ICR4 1182.002 BKD 50 84 82-70 955-9 16 augustus 1988 17 augustus 1988 1 november 2005 23 februari 2006 . . . . Bf 50 84 29-70 493-7 . . . . . .
№312 ICR4 1182.003 BKD 50 84 82-70 956-7 16 augustus 1988 17 augustus 1988 27 september 2005 15 februari 2006 . . . . Bf 50 84 29-70 494-5 . . . . . .
№313 ICR4 1182.004 BKD 50 84 82-70 957-5 16 augustus 1988 17 augustus 1988 13 november 2002 30 mei 2006 . . . . Bf 50 84 29-70 496-0 . . . . . .
№314 ICR4 1182.005 BKD 50 84 82-70 958-3 12 september 1988 13 september 1988 3 oktober 2005 15 februari 2006 . . . . Bf 50 84 29-70 495-2 . . . . . .
№315 ICR4 1182.006 BKD 50 84 82-70 591-2 12 september 1988 13 september 1988 26 juli 2005 7 november 2005 . . . . Bf 50 84 29-70 497-8 . . . . . .
№316 ICR4 1182.007 BKD 50 84 82-70 592-0 12 september 1988 13 september 1988 24 mei 2005 13 september 2005 . . . . Bf 50 84 29-70 498-6 . . . . . .
№317 ICR4 1182.008 BKD 50 84 82-70 593-8 12 september 1988 13 september 1988 16 juni 2005 4 oktober 2005 . . . . Bf 50 84 29-70 499-4 . . . . . .


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Flash back | Buurlandtreinen Den Haag / Eindhoven - Keulen - P. Gootzen - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - oktober 2021 nummer 388 Blz: 40-44 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489