Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In 1954 werd door de NS nieuw materieel besteld. De treinstellen werden geleverd in twee- en vierdelige uitvoering. Vanwege de kenmerkende neus kreeg het de bijnaam Hondekop.

Geschiedenis

Ter vervanging van het oude Materieel’24 en de uitbreiding van het elektrische verkeer waar meer materieel voor nodig was, vraagt de NS aan de Nederlandse industrie aan het begin van 1954 een prijsopgave voor in eerste instantie de levering van 30 vierdelige treinstellen en 15 tweedelige treinstellen. Het worden uiteindelijk forse treinstellen met een afwijkende kopvorm ten opzichte van het al bestaande stroomlijnmaterieel. De neus biedt de machinist meer comfort door een hogere zit. De lange neus biedt een betere bescherming bij een frontale aanrijding. Het materieel wordt in vijf bestellingen besteld en verdeeld in vijf deelseries. Uiteindelijk bestaat de eerste bestelling uit 31 vierdelige en 14 tweedelige treinstellen. Dit is de deelserie Plan F. De bestelling wordt geplaatst op 1954. De tweede bestelling omvat 15 vierdelige en 16 tweedelige treinstellen. Deze bestelling uit 1955 staat bekend als Plan G. De derde bestelling bestaat uit 15 tweedelige treinstellen (Plan M). De vierde bestelling bestaat uit 25 vierdelige treinstellen, welke bekend zullen staan als Plan P. De vijfde en laatste bestelling zijn de 23 tweedelige treinstellen van Plan Q. Deze laatste bestelling werd in 1962 geplaatst, terwijl op dat moment het lichte treinstel Plan T 501 al zijn proefritten maakte. In de periode 1956 - 1962 werden in totaal 73 vierdelige treinstellen (Plan F, G, P) en 68 tweedelige treinstellen (Plan F, G, M en Q) afgeleverd. De vierdelige treinstellen worden genummerd in de serie 711 - 757 en 761 - 786. De tweedelige treinstellen krijgen de nummers 321 - 365 en 371 - 393. Door Allan in Rotterdam worden de rijtuigen Bk 711 - 726 en de treinstellen 321 - 365 geleverd. Beijnes in Beverwijk leverde de B(r) rijtuigen van de treinstellen 711 - 741 en de treinstellen 742 - 757. Door Werkspoor Utrecht worden de rijtuigen A + BDk 711 - 741, Bk 727 - 741 en de treinstellen 371 - 393 en 761 - 786 geleverd. Heemaf in Hengelo leverde voor alle treinstellen de volledige elektrische installatie. Oorspronkelijk zijn de treinstellen ontworpen met een afdeling derde klas, maar vanwege de klasse verhoging in 1956 zijn de treinstellen afgeleverd met eerste en tweede klas indeling.

De Hondekoppen waren bedoeld voor de sneltreindiensten. Snelle acceleratie was minder belangrijk dan het comfort. Door een degelijke constructie leidde het tot een relatief hoog gewicht per zitplaats. Een voordeel was dat je een zeer comfortabele loop kreeg. Het zijn tot op heden de zwaarste treinstellen die dienst hebben gedaan bij de Nederlandse Spoorwegen. Ook de uitbreiding van de elektrificatie naar het noorden en oosten van het land zorgde er voor dat er meer behoefte bestond aan nieuw materieel. De treinstellen waren daarop al snel te zien op de lijnen Eindhoven - Venlo, Zwolle - Vlissingen en Alkmaar - Den Helder. Op 9 mei 1956 rijdt de ElD4 711 haar eerste proefrit van Utrecht naar . Op 31 mei 1956 rijdt de ElD4 712 de openingsrit van de elektrificatie tussen Eindhoven en Venlo. Een dag later rijdt het treinstel op het geëlektrificeerde baanvak tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Op 17 april 1957 worden de nieuwe treinstellen ElD4 744 + ElD4 745 gebruikt voor de openingsrit van de elektrificatie tussen Roosendaal en Vlissingen. Op 28 september 1957 worden de nieuwe treinstellen ElD4 748 + ElD4 749 gebruikt voor de openingsrit van de nieuwe Velsertunnel.

Op 6 februari 1964 vindt er een wedstrijd plaats tussen de treinstellen ElD4 505 en ElD4 761 op het baanvak Alkmaar - Heerhugowaard. De ElD4 505 wint deze wedstrijd met gemak. De NS wil met deze wedstrijd het nieuwe materieel voorstellen dat vrij snel daarna dienst zou gaan doen tussen Amsterdam en Den Helder. Ook de grote aanzetversnelling wordt hiermee gedemonstreerd.

Treinstel ElD2 359 verscheen als eerste treinstel in de gele huisstijl van NS. Het duurde toen nog tot 1980 dat alle treinstellen de nieuwe huisstijl kregen.

Vanaf 1989 gingen de eerste treinstellen buiten dienst. Vanwege de aanwezigheid van asbest in de treinstellen ElD2 321 - 365 en ElD4 711 - 757 en de daarbij horende gevaren voor de gezondheid, werd besloten om de laatste treinstellen uit deze series uiterlijk in 1993 buiten dienst te stellen. Nadat deze treinstellen waren afgevoerd, volgden de met glaswol geïsoleerde treinstellen vanaf januari 1995. Een jaar later, in januari 1996, vond de laatste officiële rit van een Hondekop in reizigersdienst plaats.


Technische gegevens

ElD2 321 ... 365
EM54-II-FGM-1.png
ElD2 371 ... 393
EM54-II-Q-1.png
ElD4 711 ... 757
PlanF-IV-1.png
ElD4 761 ... 786
EM54-IV-P-1.png

toelatingsgegevens spoorwegvoertuig
1 — typegegevens
Naam van het type spoorwegvoertuig EM54 — ElD2 (Hondekop) EM54 — ElD4 (Hondekop)
Nummers spoorwegvoertuig 321 − 334 (Plan F)
335 − 350 (Plan G)
351 − 365 (Plan M)
371 − 393 (Plan Q)
711 − 741 (Plan F)
742 − 757 (Plan G)
761 − 786 (Plan P)
Type aandrijving elektrisch tweewagentreinstel elektrisch vierwagentreinstel
samenstelling Bk - ABDk Bk - A - B - BDk
Fabrikant Allan
Beijnes
Heemaf
Smit
Werkspoor
2 — basisgegevens van het type
Lengte over de koppelingen 50.420 mm 98.560 mm
Aantal assen en as-configuratie 8 / Bo' 2' + 2' Bo' 16 / Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo'
Wieldiameter (min/max) 950 mm
Hart op hart afstand draaistellen 18.350 mm
As-afstand binnen draaistel 3.000 mm
Motordraaistel gewicht 12.410 kg
Loopdraaistel gewicht 8.400 kg
Motordraaistelcodes EMh 12.410 kg
Loopdraaistelcodes ELe 8.400 kg
Totale massa (eigen totaal gewicht) F/G/M: 110 ton
Q: 104 ton
F/G: 213 ton
P: 206 ton
Soort remsyste(e)m(en) WTL
Technische maximum snelheid 125 (140) km/u
3 — infra eigenschappen
Energievoorziening 1.500 V DC
Omgrenzingsprofiel UIC 505-1
Baanvakbelastingcategorie C2
Treindetectiesystemen geschikt voor alle treindetectiesystemen
Treinbeïnvloedingssysteem ATB-EG
4 — vervoerseigenschappen
Zitplaatsen 1ste klasse 24 48
Zitplaatsen 2de klasse 96 166
Zitplaatsen restauratie - 22
Staanplaatsen 60 140
Waarvan klapzittingen 19 54
Bagageafdeling 2.000 kg 3.000 kg
168 voor ElD4 711 − 741

ElD2

De tweedelige treinstellen zijn bij aflevering 45,4 meter lang en hebben een gewicht van 110 ton. Het treinstel is voorzien van 4 tractiemotoren van Heemaf, type TM 713. Elke motor levert een maximum vermogen van 199 kW (270 pk), 320 A bij 1380 omw/min en een continu vermogen 155kW, 250A bij 1550 omw/min. In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van 620 kW (845 pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij rust de tractiemotor aan een zijde met glijlagers op de as. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. Een motordraaistel beschikt over twee tractiemotoren. Het treinstel is ontworpen voor een snelheid van 140 kilometer per uur. Het treinstel beschikt over 24 zitplaatsen eerste klas en 96 zitplaatsen tweede klas. Onder het k rijtuig zijn de twee compressoren opgenomen. Deze kan liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is onder het k rijtuig een motorgenerator Heemaf type CG 300/4 of een equivalent daarvan met continu vermogen 14,2 kVA, 100-1800 / 100 V DC. Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in 100 Volt gelijkstroom voor de stuurstroom en verlichting. Onder het k rijtuig bevinden zich de schakelkasten en relaiskasten. Ook de aanzetweerstanden, rijschakelaars en de volgordewals hebben een plekje onder het k rijtuig. Het ABDk rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type SS 2613van BBC. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, is op het dak van de treinstellen 321 - 334 een smeltveiligheid van 1.000 Ampère geplaatst. Deze zijn te herkennen aan de vonkhoorn op het dak. De treinstellen 335 - 350 bezitten een snelschakelaar van Alsthom en de 351 - 365 zijn voorzien van een snelschakelaar van Smit. De kast van de snelschakelaar is in de bagageafdeling van de ABDk geplaatst, tegenover het hokje van de conducteur. Het ABDk rijtuig serie 321 - 365 heeft als bakcode nummer 327. Het Bk rijtuig serie 321 - 365 heeft als bakcode nummer 326. Van de serie 371 - 393 heeft het ABDk rijtuig het bakcodenummer 343 en het Bk rijtuig het bakcodenummer 342. De motordraaistellen hebben als draaistelcode EMh en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode ELe.

ElD4

De vierdelige treinstellen 711 - 757 zijn bij aflevering 99,26 meter lang en hebben een gewicht van 212 ton. De vierdelige treinstellen 761 - 786 zijn bij aflevering 99,26 meter lang en hebben een gewicht van 206 ton. Het treinstel is voorzien van 8 tractiemotoren van Heemaf, type TM 713. Elke motor levert een maximum vermogen van 199 kW (270 pk), 320 A bij 1380 omw/min en een continu vermogen 155kW, 250A bij 1550 omw/min. In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van 1.240 kW (1.690 pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij rust de tractiemotor aan een zijde met glijlagers op de as. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. Het treinstel is ontworpen voor een snelheid van 140 kilometer per uur. Het treinstel beschikt over 48 zitplaatsen eerste klas en 168 zitplaatsen tweede klas bij Plan F. Plan G en Plan P beschikken over 166 zitplaatsen tweede klas. Elk koprijtuig vormt met een tussenrijtuig een elektrische eenheid. Elke eenheid is voorzien van een eigen batterijgroep, compressor en motorgenerator. Onder het k rijtuig zijn de twee compressoren opgenomen. Deze kan liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is onder het k rijtuig een motorgenerator Heemaf type CG 300/4 of een equivalent daarvan met continu vermogen 14,2 kVA, 100-1800 / 100 V DC. Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in 100 Volt gelijkstroom voor de stuurstroom en verlichting. Onder het k rijtuig bevinden zich de schakelkasten en relaiskasten. Ook de aanzetweerstanden, rijschakelaars en de volgordewals hebben een plekje onder het k rijtuig. Het Bk en BDk rijtuig zijn voorzien van twee stroomafnemers, type SS 2613 van BBC. De treinstellen ElD4 776 - ElD4 786 zijn afgeleverd met eenbeenstroomafnemers van Faiveley, type AM45. De ElD4 766 en ElD4 767 rijden enige tijd op proef met deze stroomafnemer. Deze zijn geplaatst aan de zijde van de bakovergang. Normaal gesproken werd de stroomafnemer boven de cabine gebruikt. De stroomafnemer boven de bakovergang werd gebruikt als reserve. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, is op het dak van de treinstellen 711 - 741 een smeltveiligheid van 1.000 Ampère geplaatst. Deze zijn te herkennen aan de vonkhoorns op het dak. De treinstellen 742 - 757 bezitten twee snelschakelaars van Alsthom en de 761 - 786 zijn voorzien van twee snelschakelaars van Smit. De snelschakelaars zijn geplaatst op de balkons van de koprijtuigen. Bij de ElD4 742 - ElD4 757 is deze geplaatst in de Bk op het middenbalkon tegenover het toilet. Het andere toilet is richting de open afdeling geplaatst, dit gaat ten koste van twee zitplaatsen. De toiletten staan hierdoor niet gespiegeld ten opzichte van elkaar. In de BDk wordt de snelschakelaar in een kast van de bagageafdeling geplaatst. De kasten van de snelschakelaar zijn voorzien van geluidwerend materiaal. Boven deze kast is een kast met de keuze schakelaar voor de stroomafnemer. Het Bk rijtuig serie 711 - 757 heeft als bakcode nummer 328. Het A rijtuig serie 711 - 757 heeft als bakcode nummer 329. Het B(r) rijtuig serie 711 - 757 heeft als bakcode nummer 330. Het BDk rijtuig serie 711 - 757 heeft als bakcode nummer 331. Van de serie 761 - 786 heeft het Bk rijtuig het bakcodenummer 338, het A rijtuig het bakcodenummer 339, het B rijtuig het bakcodenummer 340 en het BDk rijtuig het bakcodenummer 341. De motordraaistellen hebben als draaistelcode EMh en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode ELe.


Uitvoering

De rijtuigen waren volledig elektrisch gelast. De bekleding van de rijtuigbak bestaat uit 2,5 millimeter dik plaatstaal. Deze bekleding is aangebracht rondom het bakgeraamte, waaruit de rijtuigbak is opgebouwd. Aan de buiten zijde werden de treinstellen voorzien van metalen koersborden. Hierop werd informatie over de bestemming gegeven. Deze borden waren wit met zwarte opschriften. Bij de tweedelige treinstellen is het ABDk rijtuig voorzien van twee stroomafnemers. Bij de vierdelige treinstellen zijn beide koprijtuigen, Bk en BDk, voorzien van twee stroomafnemers. Bij de treinstellen 371 - 393 en 761 - 786 ontbreken de kappen om de stroomafnemers, welke bij de 321 - 365 wel aanwezig zijn. De stroomafnemers zijn bij de 371 - 393 en 761 - 786 geplaatst op vierkante steunen. Het dak tussen deze bouwseries verschilt ook. De 321 - 365 en 711 - 757 zijn voorzien van gladde daken. De 371 - 393 en 761 - 786 hebben dunner plaatwerk op het dak, maar het dak is verstevigd door middel van rillen in de langs richting. Elk rijtuig van een treinstel is geplaatst op eigen draaistellen. Door het hoge gewicht van de rijtuigbakken, gaf dit een zeer rustige loop. Om de frontruiten schoon te kunnen maken, zijn de neuzen voorzien van ladders met vijf treden. Vanaf 1973 worden de ladders van de neus verwijderd en in de bagageruimte opgeborgen. De vierdelige treinstellen 711 - 726 zijn bij hun bouw echter voorzien van instaptreden in de neus. Boven de ramen zijn twee lampen aangebracht. Door middel van seinglaasjes konden deze lampen rood of wit licht laten zien. De witte lichten werden gebruikt voor het L frontsein dat vanaf 18 maart 1963 werd gevoerd. Het rechtersluitsein werd hierbij ontstoken. Vanaf 20 mei 1963 wisselde dit beeld en werd het linker sluitsein ontstoken, zodat een omgekeerd L frontsein werd gevoerd. Vanaf 197 werd het A frontsein ingevoerd en konden de hoge lampen alleen rood licht laten zien. De laaggeplaatste frontseinen bevinden zich aan weerszijde van de tyfoonroosters. In het onderste tyfoonrooster is het treinstelnummer verwerkt.

Onder de rijtuigbakken zijn de apparaatkasten modulair uitgevoerd. Hierdoor konden defecte delen gemakkelijker vervangen worden door nieuwe of gereviseerde delen. Het gehele treinstel was voorzien van schuifdeuren met een breedte van 130 centimeter. Deze moeten apart gesloten worden. De cabinedeuren zijn als klapdeuren uitgevoerd. De treinstellen 321 - 365 en 711 - 757 waren over de gehele lengte voorzien van draairamen. Deze moeten met een raamzwengel worden geopend. De treinstellen 371 - 393 en 761 - 786 waren over de gehele lengte voorzien van schuiframen. Het raammodel wijkt ook af van de draairamen. De vensters met draairamen zijn voorzien van ronde hoeken, terwijl de vensters met schuiframen zijn voorzien rechthoekige hoeken. De koprijtuigen zijn voorzien van tractiemotoren. Voor de koellucht van deze motoren zijn aan de zijkant naast de koppen inlaten gemaakt. Deze inlaten zijn afgedekt met een kap. De inkomende lucht wordt door de ventilatoren naar de tractiemotoren gezogen. Bij de vierdelige treinstellen vindt er bij de bakovergang luchtaanzuiging plaats voor de motordraaistellen aan die zijde van het rijtuig. De bakovergang is gestroomlijnd door het gebruik van rubber buisbalgen over de bestaande vouwbalgen. Door uitdroging van het rubber ontstonden er scheuren in de buisbalgen. Daarop werden deze balgen vanaf 196 verwijderd.

De besturing van het treinstel geschiedde elektro-pneumatisch door middel van een volgordewals. Het maken en verbreken van de stroomkringen verliep via weerstanden met behulp van hoogspanningsrelais. Deze werden aangestuurd door de stuurstroom, afkomstig van het laagspanningscircuit. Deze werd opgewekt met behulp van een motorgenerator. Deze tractiestroom regeling is een ontwerp van Vickers, welke later door de NS en Heemaf is verbeterd en toegepast tot aan Plan V. Deze regeling wordt aangestuurd door een volgordewals. Deze wals neemt een zekere stand in, afhankelijk van de ingestelde rijstand van de rijcontroller. Hierdoor werd de rijwals bediend, welke op elektro-pneumatische wijze de rijschakelaars bediend. De rijweerstanden werden op deze manier geopend en gesloten. Door het afschakelen van deze weerstanden gaat er een grotere stroom naar de motoren lopen, waardoor de snelheid toeneemt. De volgordewals kent vier rijstanden. De eerste is de R van rangeerstand. Hierbij worden de tractiemotoren via de lijnschakelaars ingeschakeld en blijven de weerstanden voorgeschakeld. De tweede rijstand is de S van seriestand. Hierbij staan alle tractiemotoren in serie en worden de weerstanden afgeschakeld. Elke motor krijgt hier een spanning van 375 Volt. De derde rijstand is de parallelstand. De motoren worden per twee parallel geschakeld en krijgen zo hun maximale spanning van 750 Volt na het afschakelen van de weerstanden. Als vierde rijstand is er een zwakveldstand. De motoren blijven parallel geschakeld, maar de weerstand van het motorveld wordt verkleind door de parellelschakeling van een weerstand. Door de elektrische en pneumatische verbindingen in de Scharfenbergkoppelingen kon het in treinschakeling rijden met Materieel'35, Materieel'36, Materieel'40, Materieel'46 en Materieel'57. De maximumsnelheid was dan wel begrensd op 125 kilometer per uur in plaats van 140 kilometer per uur. De maximale gekoppelde lengte bedraagt hierbij 14 rijtuigbakken. De automatische koppeling hangt op een hoogte van 61 centimeter boven de bovenkant spoorstaaf. Door middel van een koppelplaat kan het treinstel gekoppeld worden aan materieel dat is voorzien van buffers en schroefkoppelingen. Elk treinstel is voorzien van een koppelplaat en hulpkoppelboom. Met de introductie van de sleepkoppeling in 19 kwam de koppelplaats en hulpkoppeling te vervallen. De koppeling is aan de bovenzijde voorzien van een stuurstroomkoppeldoos. In deze koppeldoos zijn 58 verende pencontacten verwerkt die zorg dragen voor de overdracht van opdrachten tussen gekoppelde treinstellen. Een automatisch wegklapbare kap zorgt voor de bescherming van de contacten.

De treinstellen waren bij hun aflevering donkergroen geschilderd. Het dak en de schortplaten zijn grijs geschilderd. Het gebruikte groen is van een lichtere kleur dan welke gebruikt werd bij de oude stroomlijntreinstellen. Bij de overgang tussen het groen en grijs was een rode bies geschilderd. De bies aan de onderzijde was dikker dan aan de bovenzijde. De bies is bij de deuren onderbroken. Bij de bagagedeuren zijn rubberstroken aangebracht ter bescherming van de laklaag. De laklaag beschadigde bij het laden en lossen op de perrons. Op de koppen loopt de onderste bies vanaf de cabinedeur dikker door over de neus en ook de tyfoonroosters zijn rood geschilderd. Deze kleuruitvoering leverde de treinstellen de bijnaam ‘Bloedneus’ op. Vanwege problemen met de tyfoons in de winter werden de tyfoons aangepast en de roosters werden geel geschilderd. Deze wijziging liep vooruit op de nieuwe huisstijl met snorren. De meeste treinstellen uit de deelserie Plan M (351 - 365) werden op de neuzen voorzien van een crèmekleurige snor in een V vorm. Als laatste treinstel wordt de ElD4 766 afgeleverd met rode biezen en een crèmekleurige snor. De treinstellen 371 - 393 en 767 - 786 werden direct in het lichtere groen met crèmekleurige biezen afgeleverd. Een enkel treinstel uit de series Plan F en plan G worden ook van deze snor voorzien. Vanaf 1962 krijgen alle treinstellen gele biezen en een gele snor. Dit was een omgekeerde driehoek, met een onderbreking net onder het tyfoonrooster. In juli 1968 wordt het eerste tweedelige treinstel in het geel afgeleverd. Het is de ElD2 359. Het treinstel wordt voorzien van een grijze vleugel, zoals de groene treinstellen die ook in het zandgeel hadden. Vanaf 1968 krijgen de treinstellen het nieuwe logo opgeplakt. De ElD2 359 raakt zijn snor in november 1978 kwijt na een schilderbeurt in de werkplaats van Leidschendam.

Het interieur van de treinstellen is afgeleid van het interieur dat is gebruikt in de treinstellen Materieel’46. In het interieur valt het gebruik van TL verlichting op. In de bagage afdeling en conducteursruimte zijn nog gloeilampen geplaatst. Het oudere materieel was in zijn geheel afgeleverd met gloeilampen. In eerste instantie was de cabine voorzien van een klapzitting, maar vanaf de verbouwing tot intercity-treinstel werd de klapzitting vervangen door comfortabele stoel van Bremshey.

Voor de isolatie van de treinstellen 321 - 365 en 711 - 757 is gebruik gemaakt van blauw asbest. Het zijn de laatste treinstellen waarbij op grote schaal gebruik is gemaakt van asbest. Het asbest is aan de binnenzijde tegen het plaatwerk aan gespoten. De treinstellen 371 - 393 en 761 - 786 zijn voorzien van glaswol als isolatie. Asbest werd bij deze treinstellen op enkele plaatsen in kleine hoeveelheden gebruikt. Bij de uitvoering van de glaswol stellen heeft het interieur ook een lichte wijziging ondergaan. De eerste serie treinstellen hadden banken met dikkere zittingen, minder hoge kopsteunen en de stangen van de bagagerekken beginnen naast de bank. Bij de latere treinstellen zijn wat dunnere zittingen, iets hogere kopsteunen toegepast. De stangen van de bagagerekken zijn nu op de bank gemonteerd.

Voor de draaistellen werd Voor de primaire vering van het draaistel is gebruik gemaakt van schroefveren. De secundaire vering bestaat uit elliptisch gevormde bladveren en schroefveernesten. Het remsysteem is een pneumatische tweeleidingrem. Hierbij zorgen luchtdruk verschillen voor het bedienen van de remcilinders met ingebouwde remverstellers. De remcilinders zorgen er voor dat de remblokken op de wielband worden gedrukt of er los van komen.


ElD2

Een tweedelig treinstel bestaat uit twee rijtuigen: ABDk + Bk. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen. Tussen de verschillende bouwseries zijn geen verschillen in de uitvoering van het interieur.

ABDk

Het ABDk rijtuig bevat een volledige elektrische installatie. Het draaistel onder de cabine bevat de tractiemotoren. Het draaistel aan de zijde van bakovergang is uitgevoerd als loopdraaistel. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine is een bagageruimte van 4,5 meter lang en een draagvermogen van ton. Deze bagageruimte is te bereiken via een dubbele schuifdeur aan de buitenzijde. In de bagageruimte is een smal raam aangebracht bij de conducteursruimte. Achter de bagageruimte is een open afdeling eerste klas met 12 zitplaatsen. Na deze afdeling volgt een balkon met zes klapzittingen en een open afdeling eerste klas met 12 zitplaatsen. Vanuit de eerste klas is het toilet te bereiken. Tegenover het toilet is een schakelkast voor hoogspanningsapparatuur geplaatst. Aan de zijde van de schakelkast ontbreekt het smalle raam. Tussen het toilet en de bakovergang is een open afdeling tweede klas 24 zitplaatsen. De banken in de eerste klas zijn bekleed met . De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de banken en de wand. In de eerste klas werd de bankbekleding uitgevoerd in groen trijp in een effen patroon. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

Bk

Het draaistel onder de cabine bevat de tractiemotoren. Het draaistel aan de zijde van bakovergang is uitgevoerd als loopdraaistel. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Aan de zijde van de bakovergang is een balkon met 7 klapzittingen. Dit balkon geeft toegang tot een grote, open afdeling tweede klas. In deze afdeling zijn 56 zitplaatsen. Bij de schuifdeur van de open afdeling zijn aan weerszijden van het looppad twee toiletten geplaatst, welke ook via een balkon bereikbaar zijn. Op dit balkon zijn 5 klapzittingen aanwezig. Aan de andere zijde van het balkon zijn twee gesloten coupés tweede klas met ieder 8 zitplaatsen. De zijgang langs de coupés geeft toegang tot de cabine. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.


ElD4

Tussen de bouwseries bestaan kleine verschillen in het interieur als gevolg van de aanwezigheid van een snelschakelaar in de treinstellen 742 - 757 en 761 - 786. Een vierdelig treinstel uit de serie 711 - 741 bestaat uit vier rijtuigen: Bk + A + B + BDk. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen. De treinstellen 711 - 729 zijn bij hun aflevering niet voorzien van een restauratie afdeling. Deze werd later aangebracht in het B rijtuig. Vanaf treinstel 730 is de restauratie afdeling wel ingebouwd. Dit is ten koste gegaan van drie compartimenten met 24 zitplaatsen aan een zijgang. De restauratie afdeling kreeg 22 zitplaatsen met een middengang.

Bk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine zijn twee coupés geplaatst met elk met 8 zitplaatsen tweede klas. De coupé aan de balkonzijde is toegewezen aan rokers. Op het balkon zijn 5 klapzittingen geplaatst. Het balkon geeft toegang tot twee toiletten. De middengang tussen de toiletten geeft toegang tot een grote, open afdeling met 56 zitplaatsen tweede klas. Hierin mag niet gerookt worden. Het balkon aan de zijde van de bakovergang heeft zeven klapzittingen. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

A

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen eerste klas. In het midden van het rijtuig is een toilet opgenomen. Dit toilet is voorzien van een kwart raam, welke geblindeerd is. Aan de gangzijde van het toilet is een half raam geplaatst. Na het toilet zijn vier coupés eerste klas met elk 24 zitplaatsen. Drie van deze coupés zijn geschikt voor rokers. Bij de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. De bakovergang is links van het midden geplaatst in verband met de aanwezigheid van de keuken in het B rijtuig. De banken in de eerste klas zijn bekleed met . De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de banken en de wand. In de eerste klas werd de bankbekleding uitgevoerd in groen trijp in een effen patroon. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

B(r)

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang met het A rijtuig is de keuken geplaatst. In de keuken is een gootsteun, een fornuis, een warmhoudplaat en een koelkast geplaatst. Het raam in de keuken is kleiner uitgevoerd dan de overige ramen in het rijtuig. Door de aanwezigheid van de keuken is de bakovergang rechts van het midden geplaatst. Na de keuken was bij de bouw van de 711 - 729 een zijgang met drie coupés tweede klas geplaatst. Deze boden aan 24 reizigers een zitplaats tweede klas. Vanaf treinstel 730 zijn deze drie coupés vervangen door een open restauratie afdeling met een middengang en 22 zitplaatsen. Tussen de banken zijn lage tafels geplaatst. Vanaf 1957 zijn de B rijtuigen van de treinstellen 711 - 729 verbouwd en voorzien van een restauratie afdeling. Dit zorgde voor bakwisselingen vanaf 1957 met nog te bouwen treinstellen. Na de restauratieafdeling is een balkon met 5 klapzittingen en twee toiletten. Vanaf de toiletten tot aan de bakovergang is een grote, open afdeling tweede klas met 56 zitplaatsen. De laatste vier rijen met banken tot aan de bakovergang zijn met een schuifdeur afgesloten. Deze afdeling is namelijk geschikt voor rokers, welke 16 zitplaatsen hebben. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. In de restauratie afdeling zijn de banken bekleed met . De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.


BDk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 7 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 40 zitplaatsen tweede klas. In het midden van het rijtuig is een balkon geplaatst met 7 klapzittingen. Door middel van een klapdeur geeft het balkon toegang tot de bagage afdeling. Deze bagageafdeling heeft een lengte van 8,12 meter en een draagvermogen van 3 ton. In deze bagageafdeling is ruimte voor een conducteur. Aan de buitenzijde is de bagageafdeling te bereiken via een dubbele schuifdeur. De conducteursruimte is voorzien van een klein raam. Aan weerszijden van de schuifdeuren zijn ook kleine ramen geplaatst. In de bagage afdeling zijn onder andere de koppelboom en vanaf 1973 ook de neusladders opgeborgen. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.


ElD4

Een vierdelig treinstel uit de serie 742 - 757 en 761 - 786 bestaat uit vier rijtuigen: Bk + A + B + BDk. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen.

Bk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine zijn twee coupés geplaatst met elk met 8 zitplaatsen tweede klas. De coupé aan de cabinezijde is een werkcoupé. In beide coupés mag niet gerookt worden. Op het balkon zijn 3 klapzittingen geplaatst. Het balkon geeft toegang tot twee toiletten. In afwijking met de eerder gebouwde treinstellen, is een toilet verkleind en naar achteren geplaatst om ruimte te maken voor de snelschakelaarkast. De middengang tussen de toiletten geeft toegang tot een grote, open afdeling met 54 zitplaatsen tweede klas. Daar waar het toilet naar achteren is geplaatst, zijn twee zitplaatsen vervallen ten opzichte van de eerste treinstellen. In deze afdeling mag niet gerookt worden. Het balkon aan de zijde van de bakovergang heeft zeven klapzittingen. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

A

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen eerste klas waar gerookt mag worden. In het midden van het rijtuig is een toilet opgenomen. Dit toilet is voorzien van een kwart raam, welke geblindeerd is. Aan de gangzijde van het toilet is een half raam geplaatst. Na het toilet zijn vier coupés eerste klas met elk 6 zitplaatsen. Drie van deze coupés zijn geschikt voor rokers. Twee coupés zijn aangewezen als werkcoupé. Bij de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. De bakovergang is links van het midden geplaatst in verband met de aanwezigheid van de keuken in het B rijtuig. De banken in de eerste klas zijn bekleed met . De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de banken en de wand. In de eerste klas werd de bankbekleding uitgevoerd in groen trijp in een effen patroon. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

B

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang met het A rijtuig is de keuken geplaatst. In de keuken is een gootsteen, een fornuis, een warmhoudplaat en een koelkast geplaatst. Door de aanwezigheid van de keuken is de bakovergang rechts van het midden geplaatst. Na de keuken was bij de bouw van de 711 - 729 een zijgang met drie coupés tweede klas geplaatst. Deze boden aan 24 reizigers een zitplaats tweede klas. Vanaf treinstel 730 zijn deze drie coupés vervangen door een open restauratie afdeling met een middengang en 22 zitplaatsen. Tussen de banken zijn lage tafels geplaatst. Vanaf 1957 zijn de B rijtuigen van de treinstellen 711 - 729 verbouwd en voorzien van een restauratie afdeling. Dit zorgde voor bakwisselingen vanaf 1957 met nog te bouwen treinstellen. Na de restauratieafdeling is een balkon met 5 klapzittingen en twee toiletten. Vanaf de toiletten tot aan de bakovergang is een grote, open afdeling tweede klas met 56 zitplaatsen. De laatste vier rijen met banken tot aan de bakovergang zijn met een schuifdeur afgesloten. Deze afdeling is namelijk geschikt voor rokers, welke 16 zitplaatsen hebben. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. In de restauratie afdeling zijn de banken bekleed met . De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.


BDk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 7 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 40 zitplaatsen tweede klas. In het midden van het rijtuig is een balkon geplaatst met 7 klapzittingen. Door middel van een klapdeur geeft het balkon toegang tot de bagage afdeling. Deze bagageafdeling heeft een lengte van 8,12 meter en een draagvermogen van 3 ton. In deze bagageafdeling is ruimte voor een conducteur. Aan de buitenzijde is de bagageafdeling te bereiken via een dubbele schuifdeur. De conducteursruimte is voorzien van een klein raam. Aan weerszijden van de schuifdeuren zijn ook kleine ramen geplaatst. Tegenover deze conducteursruimte is de snelschakelaarkast geplaatst. In de bagage afdeling zijn onder andere de koppelboom en vanaf 1973 ook de neusladders opgeborgen. De banken in de tweede klas zijn bekleed met donkergroen leerdoek. De wandbekleding is uitgevoerd met licht- en donkergrijze vlakken. Dit is afgezet met teakhout. Tijdens de grote revisie van de tweede helft van de jaren ’60 wijzigde bekleding van de wand. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek.

El4 1970

Het vierdelige treinstel El4 1970 bestaat na de verbouwing uit de rijtuigen Bk + A + Ar + Ak. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen.

Bk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine is een open afdeling met 12 zitplaatsen. Er staan vier rijen met ieder 3 individuele stoelen. De open afdeling is te bereiken door middel van het balkon. Op dit balkon is de snelschakelaar en ruimte voor de conducteur aanwezig. In de grote, open afdeling zijn 42 stoelen van de Engelse leverancier Laser Engineer geplaatst. De stoelen zijn opgesteld in coach-opstelling. Iedere rij bestaat uit 2 + 2 stoelen naast elkaar. De rugzijde is niet voorzien van een opklapbare tafel. De stoelen stonden tegen over elkaar gesteld in de rijrichting. Bij de balkons zijn de stoelen tegenover elkaar geplaatst. Vanuit het achterste balkon is de bakovergang met het A-rijtuig.

A

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen eerste klas waar gerookt mag worden. In het midden van het rijtuig is een toilet opgenomen. Dit toilet is voorzien van een kwart raam, welke geblindeerd is. Aan de gangzijde van het toilet is een half raam geplaatst. Na het toilet zijn vier coupés eerste klas met elk 6 zitplaatsen. Drie van deze coupés zijn geschikt voor rokers. Twee coupés zijn aangewezen als werkcoupé. Bij de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. De bakovergang is links van het midden geplaatst in verband met de aanwezigheid van de keuken in het Ar- rijtuig. De banken in de eerste klas zijn bekleed met .

Ar

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang met het A rijtuig is de keuken geplaatst. In de keuken is een gootsteen, een fornuis, een warmhoudplaat en een koelkast geplaatst. Door de aanwezigheid van de keuken is de bakovergang rechts van het midden geplaatst. Na de restauratieafdeling is een balkon met 5 klapzittingen en twee toiletten. Vanaf de toiletten tot aan de bakovergang is een grote, open afdeling eerste klas met 31 zitplaatsen. De stoelen zijn van Compin en geplaatst in een rij van 1 + 2. Via de bakovergang is de Ak te bereiken.

Ak

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon. Deze geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen met verstelbare stoelen van Compin. Een balkon gaf toegang tot deze afdeling en de verbouwde bagage-afdeling. In deze verbouwde afdeling staan 21 stoelen van Laser. Tegen de cabinewand heeft de apparatuur uit de oorspronkelijke bagage-afdeling haar plek gekregen. Dit waren de snelschakelaar en de kast voor de ATB.

ElD4 kleine coach

Een vierdelig treinstel uit de serie 780 - 791 bestaat uit vier rijtuigen: Bk + A + B + BDk. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen.

Bk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine is een open afdeling met 12 zitplaatsen. De open afdeling is te bereiken door middel van het balkon. Op dit balkon is de snelschakelaar en het toilet aanwezig. In de grote, open afdeling zijn 42 stoelen geplaatst. De stoelen zijn opgesteld in coach-opstelling. Iedere rij bestaat uit 2 + 2 stoelen naast elkaar. Vanuit het achterste balkon is de bakovergang met het A-rijtuig.

A

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen eerste klas waar gerookt mag worden. In het midden van het rijtuig is een toilet opgenomen. Dit toilet is voorzien van een kwart raam, welke geblindeerd is. Aan de gangzijde van het toilet is een half raam geplaatst. Na het toilet zijn vier coupés eerste klas met elk 6 zitplaatsen. Drie van deze coupés zijn geschikt voor rokers. Twee coupés zijn aangewezen als werkcoupé. Bij de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. De bakovergang is links van het midden geplaatst in verband met de aanwezigheid van de keuken in het B rijtuig.

Br

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang met het A rijtuig is de keuken geplaatst. In de keuken is een gootsteen, een fornuis, een warmhoudplaat en een koelkast geplaatst. Door de aanwezigheid van de keuken is de bakovergang rechts van het midden geplaatst. Na de restauratieafdeling is een balkon met 5 klapzittingen en twee toiletten. Vanaf de toiletten tot aan de bakovergang is een grote, open afdeling eerste klas met 48 zitplaatsen. Via de bakovergang is de BDk te bereiken.

BDk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 7 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 32 zitplaatsen tweede klas. In het midden van het rijtuig is een balkon geplaatst met 7 klapzittingen. Door middel van een klapdeur geeft het balkon toegang tot de bagage afdeling. Deze bagageafdeling heeft een lengte van 8,12 meter en een draagvermogen van 3 ton. In deze bagageafdeling is ruimte voor een conducteur. Aan de buitenzijde is de bagageafdeling te bereiken via een dubbele schuifdeur. De conducteursruimte is voorzien van een klein raam. Aan weerszijden van de schuifdeuren zijn ook kleine ramen geplaatst. Tegenover deze conducteursruimte is de snelschakelaarkast geplaatst. In de bagage afdeling zijn onder andere de koppelboom en vanaf 1973 ook de neusladders opgeborgen.

ElD4 grote coach

Een vierdelig treinstel uit de serie 17XX bestaat uit vier rijtuigen: Bk + A + B + BDk. Ieder rijtuig rust op zijn eigen draaistellen.

Bk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Achter de cabine is een open afdeling met 12 zitplaatsen. De open afdeling is te bereiken door middel van het balkon. Op dit balkon is de snelschakelaar en de ruimte voor de conducteur aanwezig. In de grote, open afdeling zijn 48 stoelen (Plan F) of 46 stoelen (Plan G en P) geplaatst. De stoelen zijn opgesteld in coach-opstelling. Iedere rij bestaat uit 2 + 2 stoelen naast elkaar. Vanuit het achterste balkon is de bakovergang met het A-rijtuig.

A

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 24 zitplaatsen eerste klas waar gerookt mag worden. In het midden van het rijtuig is een toilet opgenomen. Dit toilet is voorzien van een kwart raam, welke geblindeerd is. Aan de gangzijde van het toilet is een half raam geplaatst. Na het toilet zijn vier coupés eerste klas met elk 6 zitplaatsen. Drie van deze coupés zijn geschikt voor rokers. Twee coupés zijn aangewezen als werkcoupé. Bij de bakovergang is een balkon met 6 klapzittingen. De bakovergang is links van het midden geplaatst in verband met de aanwezigheid van de keuken in het B rijtuig.

Br

De draaistellen zijn uitgevoerd als loopdraaistel en bevatten geen tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang met het A rijtuig is de keuken geplaatst. In de keuken is een gootsteen, een fornuis, een warmhoudplaat en een koelkast geplaatst. Door de aanwezigheid van de keuken is de bakovergang rechts van het midden geplaatst. Na de restauratieafdeling is een balkon met 5 klapzittingen en twee toiletten. Vanaf de toiletten tot aan de bakovergang is een grote, open afdeling eerste klas met 48 zitplaatsen. Via de bakovergang is de BDk te bereiken.

BDk

De draaistellen onder het rijtuig zijn uitgevoerd als motordraaistellen. Elk draaistel bevat 2 tractiemotoren. Onder de rijtuigbak zijn modulaire apparaatkasten opgehangen, waarin de opgenomen zijn. Na de bakovergang is een balkon met 7 klapzittingen. Het balkon geeft toegang tot een open afdeling met 32 zitplaatsen tweede klas. In het midden van het rijtuig is een balkon geplaatst met 7 klapzittingen. Door middel van een klapdeur geeft het balkon toegang tot een open afdeling tweede klas met 16 zitplaatsen. Dit zijn 8 banken met ieder twee zitplaatsen. Een wand scheidde de voormalige bagage-afdeling in tweeën. Deze bagage-afdeling heeft een lengte van 4,83 meter en een draagvermogen van ton. Aan de buitenzijde is de bagageafdeling te bereiken via een schuifdeur. Aan de cabinezijde van de schuifdeuren is een smal raam geplaatst. Tegen de achterwand van de cabine is de snelschakelaarkast en de kast voor de ATB geplaatst. In de bagage afdeling zijn onder andere de koppelboom en vanaf 1973 ook de neusladders opgeborgen.


Deelseries

Het materieel 1954 was te verdeling in de volgende deelseries c.q. planaanduidingen:

 • Plan F: 321 - 334, 711 - 741
 • Plan G: 335 - 350, 742 - 757
 • Plan M: 351 - 365
 • Plan P: 761 - 765 (P1), 766 - 770 (P2), 771 - 775 (P3), 776 - 781 (P4), 782 - 786 (P5)
 • Plan Q: 371 - 378 (Q1), 379 - 386 (Q2), 387 - 393 (Q3)


Inzet

De Hondekoppen zijn gebouwd voor de lange afstandsverbindingen. In de jaren ‘50 werden ook andere steden in Nederland bereikbaar met elektrisch materieel. De Hondekoppen werden hierdoor ingezet in de verbindingen naar alle uiteinden van het land. Zo ook de Noordoost-verbindingen tussen de Randstad en Groningen, Leeuwarden en Enschede maar ook Amsterdam - Vlissingen. De vierdelige treinstellen waren meer bedoeld voor de sneltreinen, terwijl de tweedelige treinstellen dienst deden in stoptreindiensten en als versterkingstreinstellen voor de vierdelige treinstellen. De treinen vanuit Amersfoort in de richting van Zwolle en Apeldoorn hadden geregeld een lengte van 14 bakken. Op de Oude Lijn was het aantal rijtuigbakken vastgesteld op maximaal 12. De treinstellen rijden hierbij gekoppeld met oudere treinstellen van het Materieel’40 en Materieel’46. Om post met de treinen mee te sturen werd gebruikt gemaakt van de Pec postrijtuigen. Met de invoering van 'Spoorslag '70' krijgen de treinstellen de taak om de nieuwe intercitytreinen te gaan rijden. Het was in die tijd het meest comfortabele materieel dat de NS hiervoor in dienst had. Een aantal vierwagenstellen wordt hiervoor verbouwd. Zij krijgen een nieuw interieur en een schilderbeurt. De nieuwe intercitydiensten werden ingevoerd tussen Zwolle en Vlissingen, maar ook tussen Amsterdam en Nijmegen. De tweedelige treinstellen doen dienst in de stoptreindiensten rondom Utrecht en Eindoven. Maar ook tussen Groningen en Zwolle zijn zij te vinden in de stoptreinen. Met de instroom van de nieuwe treinstellen ICM in het midden van de jaren 80 worden de oude treinstellen meer en meer verdreven uit de intercitydiensten en gaan zij rijden in minder belangrijke diensten. Vanaf 1989 begint de afvoer van de eerste generatie treinstellen, welke zijn geïsoleerd met asbest. In de jaren ’90 rijden de treinstellen op minder belangrijke lijnen, zoals de IJssellijn. In 1996 is het tijdperk van de Hondekoppen voorbij.

Nadat de eerste treinstellen in het najaar van 1956 zijn afgeleverd, worden zij in gezet in de treinen tussen . In 1957 gaan de treinstellen sneltreinen rijden tussen Amsterdam en Enschede en via de Oude Lijn wordt Rotterdam bereikt. In 1961 worden de tweedelige treinstellen gebruikt als versterkingstreinstellen in de serie 2200, de spitssneltreinen vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Zij rijden in deze treinen samen met twee treinstellen Materieel’46. In 1962 wordt er intensiever gebruik gemaakt van het treinverkeer. Zo krijgen de sneltreinen naar Enschede vanuit Amsterdam er een treinstel bij, zodat in de basis 8 rijtuigbakken gaan rijden in plaats van 6. In 1964 rijden twee ElD4 treinstellen samen met een treinstel ElD5 Materieel’40 de spitsdiensten op de Oude Lijn. In 1965 wordt de treinlengte vanuit Den Haag naar Groningen verlengd tot 10 rijtuigbakken. In 1966 worden de treinstellen het standaard materieel in de verbindingen vanuit het westen naar het oosten en noorden. Tussen Utrecht en Zwolle rijden de treinstellen uit Rotterdam en Den Haag naar Leeuwarden en Groningen gecombineerd met een maximum van 14 rijtuigbakken. Met enkele treinen werden ook postrijtuigen van het type Pec mee gevoerd. Tweedelige treinstellen rijden mee als versterking tussen Amsterdam en Santpoort. De treinen van de serie 800 tussen Zandvoort en Maastricht en Heerlen rijden vanaf 1966 met 6 rijtuigbakken, waarbij de ElD4 naar Maastricht gaat en de ElD2 naar Heerlen. Vanaf september 1968 gaan er sneltreinen rijden vanuit Groningen naar Rotterdam/Den Haag. Deze inzet is gelijk aan de getrokken treinen van de 'Randstad Express', bestaande uit rijtuigen Plan E. Het ene uur wordt naar Rotterdam gereden, waarbij in Amersfoort een deel voor Den Haag wordt bijgeplaatst. Het andere uur wordt naar Den Haag gereden, waar bij in Utrecht een deel voor Rotterdam wordt bijgeplaatst. In 1969 maken de treinstellen weer plaats voor de getrokken treinen in de serie 800.

Op 31 mei 1970 gaat de dienstregeling 1970/1971 van start, oftewel het programma 'Spoorslag '70'. Bij het invoeren van het dienstregeling concept Spoorslag '70 werden de Hondekoppen aangewezen om een groot deel van de intercitydiensten te rijden. Hiervoor werden een aantal vierwagenstellen voorzien van nieuw interieur en beschildering. In de praktijk werd dit echter nooit van elkaar gescheiden. De Hondekoppen bleven op de eerder genoemde lijnen rijden, maar kwamen ook op Amsterdam - Nijmegen en Zwolle - Vlissingen te rijden. Tussen Groningen en Zwolle komt een stoptrein de rijden, welke met treinstellen ElD2 rijdt. Met ingang van 1 juni 1970 gaat de ElD4 1970 de treinen 24 en 61 rijden tussen Groningen en Den Haag, samen met een normaal treinstel ElD4.

De dienstregeling 1971/1972, ingaande op 23 mei 1971, laat diensten zien voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de vierdelige treinstellen. Per 17 januari 1972 worden de boottreinen 2, 3, 4 en 5 gereden door Plan T, als gevolg van de revisie van de vierdelige treinstellen.

De dienstregeling 1972/1973 laat voor het eerst de inzet zien van de verbouwde Intercity treinstellen. Zij worden het eerst ingezet op de Oude Lijn tussen Amsterdam en Rotterdam/Vlissingen. Ook worden de intercity treinstellen ingezet in de serie 500 tussen Amsterdam en Nijmegen.

De dienstregeling 1973/1974 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen. Voor de vierdelige treinstellen zijn er diensten. Voor de treinstellen in Intercity-uitvoering zijn er diensten. Deze zijn te vinden in de serie 1100 (Amsterdam Centraal - Vlissingen). Daarnaast gaan de boottreinen vanuit Amsterdam Centraal naar Hoek van Holland rijden met de Intercity treinstellen. De serie 300 (Amsterdam Centraal - Leeuwarden/Groningen) gaat integraal rijden met het materieel'54. De treinen van de serie 500 (Amsterdam Centraal - Nijmegen) wordt ingelegd met een snelheid van 140 kilometer per uur. In het voorjaar van 1974 gaan de treinstellen die als Intercity-treinstel rijden in de serie 4600 (Vlissingen - Zwolle).

De dienstregeling 1974/1975, welke op 26 mei 1974 begon, heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Op 25 september 1974 wordt de ElD4 784 gebruikt voor de opening van het station Hilversum NOS. De opening is rechtstreeks te horen op radiozender Hilversum 3. Voor de opening is het treinstel ElD4 784 omgebouwd tot een rijdende studio. Tussen 18.00 en 24.00 werd het radioprogramma uitgezonden, waarbij het treinstel een rit reed vanuit Vlissingen naar Groningen.

De dienstregeling 1975/1976 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1976/1977 heeft diensten in de omloopgroepen Lc, Ld, Lf en Lg voor de vierdelige treinstellen. Voor de 59 tweedelige treinstellen zijn diensten opgenomen in omloopgroep Ln. In omloopgroep Lc zijn 51 treinstellen opgenomen. Deze zijn voornamelijk te zien in de intercity's tussen de randstad en het noorden en oosten van Nederland, tussen Amsterdam en Nijmegen en tussen Zwolle en Vlissingen. Maandag tot en met vrijdag rijdt trein 1620 met Materieel '54. Van maandag tot en met zaterdag worden de treinen 1629/1640/1649/1660/1669/1672 gereden. Op zaterdag wordt trein 1625/1658 gereden. Op zondag worden de treinen 1656/1657/1660/1665/1669 gereden. Samen met de verbouwde treinstellen uit omloopgroep Ld worden een aantal treinen van de serie 2100 (Amsterdam CS - Vlissingen) gereden. Op zondag wordt trein 183 versterkt en rijden zij de boottreinen 14006/14007 tussen Amsterdam en Hoek van Holland. Naast intercity's rijden deze treinen ook een aantal stoptreinen in de spitsuren tussen Groningen - Zwolle, Utrecht - Den Haag CS, Amsterdam CS - Abcoude, Roosendaal - Dordrecht ( - Rotterdam CS). Vanwege hun grotere capaciteit ten opzichte van tweedelige treinstellen zijn zij te zien in de treinen 7415/7422 op maandag. Op andere dagen rijdt Materieel '46 in deze treinen. Van maandag tot en met vrijdag wordt trein 7609 tussen Hengelo en Oldenzaal gereden door een vierdelig treinstel. Treinen 3514/19018 van Gouda via Alphen aan den Rijn naar Den Haag CS is eveneens het domein van een ElD4. Het treinstel ElD4 1970 is opgenomen in omloop Lg en rijdt van maandag tot en met vrijdag de treinen 524 en 561 tussen Groningen en Den Haag. Op vrijdag rijdt het treinstel als trein 576 naar Rotterdam en keert zondagavond terug naar Groningen met trein 573. De 11 treinstellen van omloopgroep Ld, de IC-treinstellen, zijn te zien in de series 100 (Roosendaal - Amsterdam) en 2100 (Amsterdam - Vlisingen). In de serie 100 worden de treinstellen Materieel '57 versterkt. Daarnaast zijn de IC-treinstellen te zien in trein 1516 (Eindhoven - Dordrecht) en 5012 (Den Haag HS - Leiden). Van dinsdag tot en met vrijdag rijden is een IC-treinstel te zien in de treinen 4611/4692 tussen Zwolle en Vlissingen. Van maandag tot en met zaterdag rijdt een ElD4 in IC-uitvoering de boottreinen 14006/14007. Vanaf 29 augustus 1976 wordt trein 4219 tussen Maassluis en Rotterdam gereden door een IC-treinstel. Dit treinstel versterkt de twee treinstellen ElD2 Materieel '57. De 59 treinstellen ElD2 van omloopgroep Ln zijn grotendeels te vinden in de verbindingen tussen de Randstad en het noorden en oosten van Nederland. Ook de verbinding tussen Zwolle en Roosendaal/Vlissingen behoren tot hun werkgebied. Hier zijn 43 treinstellen te vinden. In de series 100/2100 zijn 6 treinstellen te vinden. In de serie 1800 tussen Amsterdam en Nijmegen rijden twee treinstellen. In de serie 7600 tussen Hengelo en Oldenzaal is 1 treinstel actief. Van maandag tot en met vrijdag worden daarnaast diverse stoptreinen versterkt.

Met ingang van de dienstregeling 1977/1978 op 22 mei 1977 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Op 23 mei 1977 wordt treinstel ElD4 747 gekaapt door 9 Zuid Molukse activisten bij De Punt. Het treinstel is op dat moment onderweg als trein 521 van Assen naar Groningen. De treinen die normaal gesproken uit Groningen vertrekken, vertrekken vanaf dat moment uit Assen. Ook de stoptrein uit Zwolle rijdt niet verder dan Assen. Op 11 juni 1977 wordt de gijzeling beëindigd na ingrijpen van mariniers.

Met ingang van de dienstregeling 1978/1979 op 28 mei 1978 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Na de instroom van de tweede serie Intercity ElD4 treinstellen, wordt het onderscheid vanaf 197 tussen de verschillende soorten treinstellen los gelaten. Zo rijden de gele treinstellen met blauwe reclamebanen in intercity’s en de treinstellen in de intercity kleurstelling rijden in stoptreinen.

De dienstregeling 1979/1980 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Met ingang van de dienstregeling 197 is er ten oosten van Deventer een splitsing van de treinstellen uit de serie 1700 (Den Haag Centraal/Rotterdam - Deventer (- Enschede)) in een Intercity en een stoptrein van de serie 7000 (Deventer - Enschede). Vanuit Den Haag Centraal rijdt een ElD2 naar Utrecht als serie 1700. Vanuit Rotterdam vertrekt er een ElD4 als serie 1700 naar Utrecht. Hier worden de beide treindelen gecombineerd tot een trein. In Deventer wordt de trein gesplitst. Het ElD4 treinstel gaat verder als intercity serie 1700 naar Enschede. Het ElD2 treinstel gaat na een paar minuten verder als stoptrein serie 7000 naar Enschede. Dit treinstel arriveert ongeveer een kwartier later in Enschede dan het ElD4 treinstel. Op dat moment vertrekt er een ander ElD2 treinstel uit Enschede naar Deventer als stoptrein serie 7000. Het ElD4 treinstel vertrekt na ongeveer 8 minuten na vertrek van het ElD2 treinstel als intercity serie 1700 naar Rotterdam. Dit treinstel komt een paar minuten later aan in Deventer dan het ElD2 treinstel. Hier worden de twee treinstellen gekoppeld en rijden samen naar Utrecht. Hier worden de treinstellen weer ontkoppeld en rijdt het ElD4 treinstel naar Rotterdam en het ElD2 treinstel naar Den Haag Centraal. In Deventer en/of Amersfoort werden eventuele extra treinstellen aan- of afgekoppeld. In de spits rijden de treinen vaak met 6 (intercity) en 4 (stoptrein) bakken vanuit Enschede.

De dienstregeling 1980/1981 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1981/1982 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1982/1983 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1983/1984 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . De vierdelige treinstellen worden ingezet in de spitstreinen in Noord-Holland. Zij vervangen de treinstellen van het Materieel'46, welke als gevolg van het ontbreken van ATB niet door de nieuwe Hemtunnel mogen rijden. De spitstreinen in Noord-Holland zijn de series 2600 (naar Hoorn), 2700 (naar Den Helder), 4500 (naar Enkhuizen), 4700 (naar Alkmaar) en 18800 (naar Zandvoort). Hier rijden samenstellingen van 8 tot 10 rijtuigbakken.

De dienstregeling 1984/1985 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

In de dienstregeling 1985/1986 die op 2 juni 1985 begint, heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Op 25 februari 1986 rijden vanaf 14.00 de treinen uit de Randstad alleen naar Leeuwarden. Voor de richting Groningen moet er overgestapt worden in Zwolle. Op deze manier is er veel capaciteit om reizigers naar Leeuwarden te kunnen brengen. In de nacht van 25 op 26 februari 1986 rijden tussen Zwolle en Leeuwarden pendeltreinen bestaande uit 14 rijtuigbakken. Op deze manier kunnen er veel toeschouwers worden vervoerd voor het kijken naar de Elfstedentocht op 26 februari 1986.

Tot halverwege jaren '80 hadden de Hondekoppen het alleenrecht als intercitytreinen. Toen de ICM treinstellen kwamen, werd dit echter snel aangepast. Als eerste verdwenen de Hondekoppen uit de Noordoost-verbindingen. De verbinding [[Hoofddorp] - Groningen/Leeuwarden was de eerste dienst die aangepast werd, maar al snel volgden de diensten Den Haag/Rotterdam - Enschede.

In de dienstregeling 1986/1987 die op 1 juni 1986 begint, heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . De treinstellen keren niet terug in de serie 18800 (Amsterdam - Zandvoort). Zij worden vervangen door dubbeldekkers DDM-1. Vanaf september 1986 worden een aantal treinstellen in de serie 1600 (Hoofddorp - Enschede) vervangen door het ICM materieel.

Met ingang van de dienstregeling 1987/1988 op 29 mei 1987 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . Na het gereedkomen van elektrificatie Zwolle - Emmen in 1987 kwamen hier de Hondekoppen enkele jaren te rijden. Vanaf 31 mei 1987 wordt de dienstregeling hier elektrisch gereden. Op 30 mei 1987 is het echter de ElD4 1733 die als eerste elektrische treinstel Emmen bereikt vanuit Zwolle met trein 8075. Op 4 juni 1987 wordt de officiële openingsrit verreden met de ElD4 756 + ElD4 772. De Hondekoppen kwamen ook regelmatig in spitsdiensten in Noord Holland en Zuid-Limburg.

De dienstregeling 1988/1989 begint op 28 mei 1988. Er zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De treinstellen zijn vast te zien in de sneltreinseries 1800 (Amsterdam - Nijmegen), 2100 (Amsterdam - Vlissingen), 2900 (Amsterdam - Arnhem), 3800 (Zwolle - Emmen), 4300 (Roosendaal - Zwolle) en 4600 (Vlissingen - Zwolle). Naast sneltreinen rijdt het materieel ook in de intercity serie 500 (Den Haag/Rotterdam - Groningen/Leeuwarden), 1600 (Hoofddorp - Enschede), 1700 (Den Haag/Rotterdam - Enschede). In de stoptreinseries 7000 (Deventer - Enschede), 8000 (Zwolle - Emmen), 8100 (Zwolle - Groningen) is het materieel ook te zien. In spitsdiensten is het materieel te zien in de serie 2600 (Amsterdam - Hoorn). In de series 1700/7000 worden de treinstellen echter meer en meer vervangen door het instromen van nieuwe treinstellen ICM. Met het wijzigingsblad van 1988 is het Materieel’54 geheel teruggetrokken uit de series 1700/7000 en vervangen door het ICM.

De dienstregeling 1989/1990 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1990/1991 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series . In 1990 was de dienst Den Haag/Rotterdam - Groningen/Leeuwarden aan de beurt om vervangen te worden door ICM.

De dienstregeling 1991/1992 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

De dienstregeling 1992/1993 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

Op 23 mei 1993 gaat de dienstregeling 1993/1994 in. Er zijn diensten voor de tweedelige treinstellen in omloopgroep en diensten voor de vierdelige treinstellen in omloopgroep . De diensten zijn verdeeld over de series .

In 1993 worden de treinstellen in de stoptreindiensten rondom Eindhoven en tussen Utrecht Centraal en Tiel vervangen door Plan V. In de intercity diensten worden zij vervangen door het ICM.

Op 12 september 1993 wordt ter ere van het afscheid van de treinstellen met asbestisolatie een line-up georganiseerd op het oostelijke deel van de Watergraafsmeer. De treinstellen ElD2 321, ELD2 359, ElD4 719, ElD4 772, ElD4 748, ElD4 784 en ElD4 768 staan hier opgesteld.

Per 31 oktober 1993 zijn er in omloopgroep OD 23 diensten opgenomen voor vierdelige treinstellen. In omloopgroep ON zijn 12 diensten opgenomen voor de tweedelige treinstellen. De treinstellen zijn te zien in de treinen van de serie 1600 (Hoofddorp - Enschede), 2000 (Rotterdam CS - Nijmegen), 2100 (Amsterdam CS - Vlissingen), 2800 (Den Haag CS - Nijmegen), 3000 (Amsterdam CS - Nijmegen), 3500 (Eindhoven - Zwolle), 3600 (Zwolle - Roosendaal (- Vlissingen)), 3800 (Zwolle - Emmen), 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch), 5200 (Tilburg West - Eindhoven (- Deurne/Weert)), 5900 (Utrecht CS - Rhenen), 7000 (Enschede - Deventer), 8000 (Zwolle - Emmen), 8100 (Zwolle - Groningen), 9600 (Utrecht CS - Eindhoven). Daarnaast zijn de treinstellen te zien in enkele treinen van de serie 4000 (Amsterdam CS - Rotterdam CS), 6400 (Eindhoven - Weert), 7300 (Amsterdam CS - Utrecht), 7500 (Hengelo - Enschede), 9800 (Utrecht CS - Rotterdam CS), 14000 (Amsterdam CS - Den Haag CS), 14600 (Roosendaal - Vlissingen), 18100 (Zwolle - Leeuwarden), 19000 (Den Haag CS - Gouda).

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er in omloopgroep OD diensten opgenomen voor vierdelige treinstellen. In omloopgroep ON zijn diensten opgenomen voor de tweedelige treinstellen. De treinstellen zijn te zien in de treinen van de serie 1600 (Hoofddorp - Enschede), 2100 (Amsterdam CS - Vlissingen), 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch), 8100 (Zwolle - Groningen), Het dienstregelingjaar 1994 is het jaar dat de treinstellen voor het laatst te zien zijn in de series 1600 (Hoofddorp - Enschede) en 2100 (Amsterdam - Vlissingen). De treinstellen worden hier vervangen door het ICM materieel. Tussen Zwolle en Emmen worden de treinstellen langzaam vervangen door de nieuwe treinstellen SM’90. Een aantal treinstellen blijven echter wel achter de hand als reserve. De stoptreinen in de series 4400 ('s-Hertogenbosch - Nijmegen) en 8100 (Groningen - Zwolle) blijven ook voorzien van het materieel. Overgebleven treinstellen worden als reserve ingezet. Op sommige dagen doet een treinstel de gehele dag niets of rijdt slechts een trein of slag per dag. De overige inzet behelst met name het rijden van sneltreinen in de spitsuren. Vanaf 11 mei 1994 zijn twee treinstellen aangewezen om als trekkracht te dienen voor te slopen treinstellen tussen Zwolle Rangeerstation en de Amsterdamse Westhaven.

In de dienstregeling 1995/1996, welke begint op 30 mei 1995, betekent het laatste jaar voor de treinstellen. Er zijn op dat moment nog 13 treinstellen (8 ElD4 en 5 ElD2) in dienst. Zij zijn opgenomen in omloopgroep OD met diensten opgenomen voor de vierdelige treinstellen. In omloopgroep ON zijn diensten opgenomen voor de tweedelige treinstellen. De treinstellen zijn te zien in de treinen van de serie 1900 (Den Haag - Venlo) en 3600 (Roosendaal - Zwolle). In de serie 6400 (Eindhoven - Weert) rijdt een treinstel enkele slagen. In dit jaar worden ook de IC’90 spitssneltreinen geïntroduceerd. Deze treinen bestreken een groot deel van Nederland. Zij rijden tussen Den Haag/Rotterdam en Arnhem/Nijmegen en tussen Zwolle en Eindhoven. Er werd echter ook begonnen of geëindigd in Groningen, Leeuwarden, Roermond en Maastricht. Het overgrote deel werd gereden door de vrijgekomen Hondekoppen. Hierdoor verschenen ze weer door heel het land. De spitstreinen 3522 en 3561 tussen Roosendaal en Zwolle rijden met 3 treinstellen ElD4. Het voorste treinstel van trein 3561 gaat vanaf Den Bosch naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaat het leeg naar Roosendaal. Op 10 november 1995 rijdt deze trein voor het laatst met dit materieel en wordt vervangen door ICM. Trein 3265 tussen Amsterdam en Hoorn rijdt met drie ElD2 treinstellen.

In januari 1996 rijden de laatste treinen met dit materieel. 12 januari 1996 is de laatste dag dat de resterende treinstellen actief zijn. De ElD2 386 rijdt in de ochtendspits de treinen en van Arnhem naar Zevenaar en terug naar Arnhem. In de avond rijden de ElD4 770 + ElD4 774 + ElD2 384 voortrein 3577 van Groningen naar Utrecht. De ElD4 765 rijdt trein 3675 van Zwolle naar Roosendaal. ElD4 766 rijdt trein 4067 van Amsterdam naar Rotterdam ter vervanging van een defecte SGM. Spitstrein 18164 Leeuwarden - Heerenveen en leeg door als 80356 naar Zwolle rijdt met ElD4 761. Dit is de laatste trein in de reizigersdienst met Materieel'54. Maar vanwege het afscheid is trein 80356 opgeheven en vervangen door stoptrein 37898 van Heerenveen naar Zwolle met stops in Wolvega, Steenwijk en Meppel. Op 13 januari 1996 vindt er op de Haagse Binckhorst een afscheid plaats, waar een line-up plaats vindt met de ElD4 776, ElP2 962, El2 2033, El4 4246, Bvk 270 7077 en IRM-III 8208. Na afloop van deze line-up rijdt de ElD4 776 nog een invalbeurt op de Hofpleinlijn. Het treinstel rijdt de treinen 13647/13648. Na dat het treinstel vervangen is door de , rijdt het treinstel naar Haarlem. Hiermee komt er een einde aan bijna 40 jaar Hondekop in de reizigersdienst. Op 14 januari 1996 werd daarom nog een laatste line-up met deze treinstellen op de Dijksgracht neergezet. Dit waren de ElD4 770, ElD4 766, ElD4 765, ElD4 763, ElD2 388, ElD2 381 en ElD2 386. Daarna gingen twee treinen, elk bestaande uit 10 rijtuigbakken (ElD2 381 + ElD4 766 + ElD4 765 en ElD2 388 + ElD4 774 + ElD4 770) van de Dijksgracht naar Lelystad. Hier worden de beide combinaties gekoppeld tot een combinatie van 20 bakken. Na de combinatie wordt terug gereden naar Amsterdam. Bij de Oostvaardersplassen was een fotostop. Op 15 januari 1996 zijn de laatste treinstellen officieel buiten dienst gesteld.


Onderhoud

De treinstellen komen bij hun aflevering in onderhoud Leidschendam. De treinstellen ElD4 761 - ElD4 774 zijn vanaf 19 in onderhoud in de werkplaats Amsterdam Zaanstraat.


Inzet per dienstregeling jaar

De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:


Revisie

In de tweede helft van de jaren ’60 ondergaan de treinstellen hun eerste grote revisie. Hierbij wordt de bekleding van de banken in de eerste klas vervangen door groen trijp in een effen motief. De banken in de tweede klas behouden hun donkergroene bekleding van leerdoek. De wandbekleding werd voorzien van crèmekleurig plakdoek, waarbij ook het teakhout verdween. De noodreminstallatie wordt ook vervangen, waarbij een handgreep in elke afdeling en ieder balkon wordt geplaatst.

De tweede serie grote revisies werd in de jaren ’70 gegeven. Om niet het hele treinstel te hoeven plamuren, werden bij de ElD2 339 en ElD2 340 op proef alleen de poriën en lasnaden geplamuurd, waarop verder een dikke laag polyurethaanverf werd op aangebracht. Het treinstel ElD2 340 is hiermee op 23 november 1976 afgeleverd. De ElD2 339 volgde op 14 december 1976. Hierbij verwachtte men een besparing op het plamuurwerk te kunnen realiseren. Vanaf 197 worden de treinstellen die afgeleverd worden na hun grote revisie voorzien van een nieuw interieur, dat gelijk is aan het interieur in de treinstellen Plan V vanaf nummer 801 en hoger. Op 12 april 1977 wordt de ElD4 1790 in de Haarlemse werkplaats binnengenomen voor een tussenrevisie. Tijdens deze revisie worden de stoelen vervangen. Op 5 mei 1977 wordt het treinstel met het nieuwe interieur afgeleverd. Op 18 mei 1977 wordt de ElD4 1791 binnen genomen voor de revisie van het interieur. Na de revisie is het treinstel op 23 juni 1977 afgeleverd. Tussen 31 augustus 1977 en 19 oktober 1977 is de ElD4 1781 voorzien van een nieuw interieur, gevolgd door de ElD4 1782 tussen 24 oktober 1977 en 22 november 1977. De beschadigde ElD4 1786 is op 30 januari 1978 binnen genomen voor herstel van schade en het laten uitvoeren van een tussenrevisie.

Tussen 1979 en 1981 worden de treinstellen 384 - 393 voorzien van nieuwe ramen. Deze zijn afgeleid van de ramen die ook zijn toegepast in het SGM materieel. Deze ramen hebben aan de bovenzijde grote schuiframen, waarbij het raam voor de helft geopend kan worden. Bij de treinstellen van de serie ElD4 1780 - ElD4 1791 wordt de onderbroken blauwe band om de ramen aangepast door ononderbroken blauwe band.

In 1988 wordt besloten tot een levensduurverlengde beurt voor het materieel. De treinstellen die met asbest zijn geïsoleerd mogen tot maximaal oktober 1993 op de baan blijven. Hiertoe worden de treinstellen in de lijnwerkplaats Onnen de plaatsen waar asbest kon bevinden, schoongemaakt of verwijderd. Het overige asbest werd vastgezet. Na deze beurt gaat het materieel naar de hulpwerkplaats van Roosendaal waar het asbest alsnog grotendeels wordt verwijderd. Ook de met glaswol geïsoleerde treinstellen bevatten asbest bij de rijweerstanden. Dit werd eveneens verwijderd. Dit proces werd in 1990 uitgevoerd.

Vanaf 1990 worden de laatste revisies en opknapbeurten uitgevoerd aan de treinstellen. Voorafgaand aan de revisie worden de treinstellen in de werkplaats van Roosendaal ontasbest. In 1990 wordt de ElD2 386 als eerste gereviseerd om zo nog een aantal jaren mee te kunnen. Op 23 november 1993 wordt de ElD2 388 als laatste afgeleverd na zijn opknapbeurt. Het treinstel is hierbij voorzien van een grijze vleugel, zoals deze ook op de ElD2 359 was geschilderd in 1968.


Bijzondere uitvoeringen

 • Treinstel ElD4 757 werd in 1958 ingekort tot een driedelig treinstel, waarbij het A-rijtuig was uitgenomen. Een deel van het interieur in het treinstel werd verwijderd om plaats te maken voor meetapparatuur. Vanaf 1 augustus 1958 reed het treinstel enkele proefritten tussen Helmond en Blerick, waarbij de snelheid opliep tot 160 km/u. Het treinstel was op beide neuzen voorzien van een helgeel vlak ter verbetering van de zichtbaarheid. Bij deze proeven werd het gedrag van de stroomafnemers en bovenleiding getest met deze snelheden. Doel was om te kijken of er nog voldoende contact is tussen stroomafnemer en bovenleiding. De bovenleiding was hiervoor met een nieuwe constructie opgehangen. De spanning van de bovenleiding werd voor deze ritten verhoogd van 1.500 Volt naar 1.800 Volt. Bij overwegen stonden extra overwegwachters om het wegverkeer te waarschuwen. De proefritten duurden tot medio september 1958, waarna het treinstel weer in de oorspronkelijke staat werd terug gebracht.
Open afdeling Ar rijtuig treinstel 1970.
foto: Nederlandse Spoorwegen.
 • Treinstel ElD4 776 raakte in februari 1969 ernstig beschadigd door brand. Hier brandde de rijtuigen BDk en B uit. De rijtuigen BDk en B worden bij Werkspoor hersteld en werden daarbij verbouwd tot rijtuigen eerste klas, waarmee het Ak en Ar rijtuigen werden. Het kreeg hierbij dus drie eerste klas rijtuigen en een tweede klas rijtuig. In totaal beschikt het treinstel over 124 zitplaatsen eerste klas en 76 zitplaatsen tweede klas. De verbouwing tot meer eerste klas rijtuigen werd ingegeven door de grote behoefte aan zitplaatsen tussen Groningen en Den Haag. Het herstel van het treinstel werd daarom aangegrepen om te experimenteren met meer eerste klas in het treinstel en diverse stoelen en opstellingen in het interieur. Het interieur werd voorzien van losse stoelen met verstelbare rugleuning van het Franse merk Compin. Zij leveren 55 stoelen die in de Ak en Ar worden geplaatst. De stoelen zijn bekleed met rood trijp en losse overtrekjes. In Ak worden daarnaast 21 stoelen geplaatst van de Engelse leverancier Laser-Engineer. Zij leveren ook de 42 stoelen voor de Bk, die in Haarlem wordt hersteld. De Engelse stoelen zijn overtrokken met bruingrijs nylon. In de rugleuning worden opklapbare tafels geplaatst. De stoelen werden geplaatst in coach opstelling, waarbij de banken achter elkaar zijn geplaatst. De bagagenetten werden in de langs richting van het treinstel geplaatst. De tussenschotten zijn van doorzichtig plastic met een boommotief. Ook worden diverse betimmeringen van hout toegepast. In de cabines worden nieuwe stoelen voor de machinisten geplaatst. Het zijn twee verschillende, zodat machinisten aan kunnen geven welke zij het prettigst vinden. De stoelen zijn van Bremshey en van . De stoelen van Bremshey komen als beste naar voren. In de ruimte van de conducteur wordt een bandrecorder geplaatst, die achtergrondmuziek afspeelt in het treinstel. Het treinstel werd daarbij geel gespoten met blauwe reclamebanen. De deuren zijn hierbij grijs geschilderd. Het treinstel diende tevens als prototype voor latere verbouwing van treinstellen tot Intercity treinstel. Zo is het treinstel voorzien van een omroepinstallatie, elektrisch bedienbare koersrollen en centraal sluitbare deuren. Het treinstel kwam te rijden in de treinen 24 (Den Haag - Groningen) en 61 (Groningen - Den Haag) op werkdagen. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de overige treinstellen werd het treinstel vernummerd naar 1970. Het treinstel wordt op 29 mei 1970 afgeleverd door de Haarlemse werkplaats. Op 1 juni 1970 wordt het treinstel in dienst gesteld. Bij de opknapbeurt in 1975 werd de beschildering aangepast naar de IC kleurstelling, waarbij een donkerblauwe band rondom de ramen kwam en de schuifdeuren donkergrijs werden geschilderd. Bij de revisie in de zomer van 1980 werd de donkerblauwe band over de deuren doorgetrokken. De deuren zelf werden geel. Na de revisie veranderde de inzet van het treinstel. Samen met een ElD2 kwam de 1970 te rijden tussen Den Haag en Arnhem. Tevens werd de Ar gedeklasseerd naar Br, zonder dat er een wijziging in het interieur plaats vond. Op 22 mei 1987 vond de deklassering plaats van de Ak naar Bk2. Ook hier werd er innerlijk niets gewijzigd. Hierdoor werd het treinstel bijna weer een normaal treinstel. Enkel het ontbreken van de bagage afdeling en het andere nummer maakte het treinstel tot een eenling. Op 6 juni 1991 werd het treinstel weer naar zijn oorspronkelijke nummer 776 vernummerd.
 • In 1981 is treinstel ElD4 1781 na herstel van forse brandschade afgeleverd met afwijkende ramen, welke ook bij het SGM materieel werd gebruikt. Dit zijn de ‘sprinterramen’. Deze ramen hebben aan de bovenzijde van het raam een tweedelig raam, waarvan een helft open geschoven kan worden.
 • Er zijn regelmatig bijzondere treinstellen gesignaleerd, mede vanwege (tijdelijke) bakwisselingen. In 1985 reed treinstel ElD4 722 met de BDk van de 748. Beide treinstellen hadden schade opgelopen, en met de onbeschadigde bakken kon er een compleet treinstel op de baan blijven. Ook waren er permanente bakwisselingen. Hierbij is een bak van een tweewagenstel opgeofferd om een beschadigd vierwagenstel compleet te maken. Bk 380 is aan treinstel 1787 toegevoegd en ABDk 391 is aan treinstel ElD4 768 toegevoegd. Treinstel ElD2 391 rijdt sinds oktober 1974 met de Bk van treinstel 732.
 • Treinstel ElD2 322 deed in 1992 dienst als filmzaal op de Floriade in Zoetermeer. Hiervoor is het treinstel op 27 augustus 1991 per dieplader vervoerd van Haarlem naar Zoetermeer. De Bk en een deel van de ABDk deden dienst als filmzaal en de kop van de ABDk diende als blikvanger aan de andere zijde van de dijk langs de spoorlijn Gouda - Den Haag Centraal.
 • Treinstel ElD2 363 kwam in mei 1993 in een bijzondere beschildering op de baan als "Kunsttrein" ter promotie van de KunstRAI. Op 1993 werd het treinstel in de werkplaats van binnengenomen om geschilderd te worden naar het ontwerp van . Het treinstel was geel (Bk) en blauw (ABDk) geschilderd in elkaars spiegelbeeld. Ter hoogte van de bakovergang kwamen de gele vlekken in het blauw en omgekeerd. Op 28 mei 1993 rijdt het treinstel zijn eerste rit in de normale reizigersdienst.
 • Treinstel ElD2 359 werd in 1993 voorzien van een grijze snor, zoals hij ook in 1968 op de baan kwam.
 • Treinstel ElD2 321 werd in september 1993 voor de afscheidsritten van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen) groen geschilderd met gele biezen en vleugel. Het niet historisch verantwoorde derde frontsein op de neus werd niet verwijderd.
 • Treinstel ElD2 388 werd na zijn opknapbeurt in november 1993 in Roosendaal door de firma Conrail voorzien van een grijze vleugel op de koppen, zoals de ElD2 359 deze ook had in 1968.
 • Treinstel ElD2 381 werd in 1995 door de Werkgroep 1501 zoveel mogelijk teruggebracht naar de afleveringstoestand. Het treinstel werd donkergroen geschilderd met rode biezen en de rode rand om het tyfoonrooster. Hierbij werd ook het derde frontsein van de neus verwijderd. Het treinstel werd vernummerd naar het niet correcte nummer 348, omdat de treinstellen met de hoge nummers nooit in deze kleuren hebben rond gereden. De echte 348 was al in juni 1994 gesloopt. Na de afscheidsritten is het treinstel gebruikt als sleeptreinstel voor de slooptransporten tussen Zwolle Rangeerstation en Amsterdam Westhaven.
Treinstel ElD4 763
foto: Harry Fik
 • Treinstel ElD4 763 werd in 1995 als tentoonstellingstrein ingezet om Artikel 1 van de Grondwet in het land te promoten als “Trein van 1 voor allen”. Het treinstel werd op 7 november 1994 het Revisiebedrijf Haarlem binnengeroepen. Hier kreeg het stel een witte kleur met rode en witte banen. In eerste instantie werd treinstel ElD4 785 uitverkoren, nadat deze hersteld werd afgeleverd met 2 bakken van de 776. Deze hadden echter geen bagageruimte. Hierdoor werd treinstel ElD4 763 uitverkoren. Op 28 januari 1995 werd het witte treinstel afgeleverd en gedoopt door kroonprins Willem-Alexander. Op de zijkant van de koppen van het stel stond artikel 1 vermeld. Op de neus 1 voor allen. De bakken waren daarnaast voorzien van een rode en blauwe baan, om zo de Nederlandse vlag uit te beelden. In de trein zijn in de Bk en BDk rijtuigen ruimten aangebracht voor tentoonstellingen. In de Bk is een tentoonstelling te zien van het Joods Historisch Museum, "Gelijk hoeft niet te zijn wat je zelf bent". De bezoeker leert hiermee omgaan met het gelijkheidsbeginsel. De BDk is voorzien van een podium, waar jongeren hun songteksten kunnen inzingen en groepen optreden. Om dit mogelijk te maken werd het treinstel gestript. Banken en schotten worden verwijderd. Het interieur werd in een grijze kleur geschilderd. Het treinstel reed in twaalf maanden door Nederland, waarbij het een week lang op een groot station stond om bezocht te worden. In juli 1995 wordt het treinstel terzijde gesteld en in april 1996 wordt het treinstel naar de sloper gebracht.
 • Treinstel ElD2 374 werd in oktober 1995 in een geelrode kleurstelling geschilderd. Hiermee werd reclame gemaakt voor het tijdschrift Railhobby. De blauwe reclamebanen maakten plaats voor een grote, rode reclamebaan met daarin Railhobby geschilderd. Het ABDk rijtuig bleef geheel geel, waarbij drie horizontale rode strepen op de neus werden aangebracht. De lampringen en tyfoonrooster werden blauw geschilderd. De eerste klas streep werd rood geschilderd. Het Bk rijtuig kreeg een rode neus tot aan de cabinedeuren en gele lampringen en tyfoonrooster. De trapjes aan de zijkant werden weer teruggeplaatst en geel geschilderd. Het treinstel werd hierbij onofficieel vernummerd naar 1374. Het Bk rijtuig zou gebruikt gaan worden als ontvangstruimte bij Railpro in Crailoo. Maar door vandalisme is dit plan niet doorgegaan. Op september 1996 is het Bk rijtuig gesloopt.


 • Treinstellen 388, 765 en 766 kregen in hun laatste dienstjaren een grijze uitvoering van neusbeschilderingen uit in de tijd dat de stellen groen waren. De 388 kreeg de vleugel zoals die in het geel op de grasgroene treinstellen aanwezig was, doch in het grijs op het geel. De 765 kreeg de V vleugel, zoals die een aantal stellen op proef hebben gehad. De 761 kreeg een grijze 'bloedneus', zoals dat in de jaren '50 gebruikelijk was na aflevering.
 • Treinstel 755 kreeg het bescheiden intercitylogo dat in 1972 de eerste intercitystellen voor kort sierden op één van de neuzen. Nadat dit stel buiten dienst ging is één zijde van het stel in de oorspronkelijke intercitykleuren geschilderd, met een blauwe band alleen rond de ramen en grijze deuren.
 • In 199 is het rijtuig A 776 (ex A 775) ingekort en voorzien van drie twee-assige draaistellen. Het rijtuig werd gebruikt om de nieuwe mABk rijtuigen van het DD-AR na te bootsen en te beproeven. Het rijtuig kreeg hierbij dezelfde lengte als deze rijtuigen en werd vol gestopt met extra ballast om hetzelfde gewicht te bereiken. Het rijtuig werd door een locomotief van de serie 6400 beproefd op het terrein van de Hoogovens in Beverwijk. Op dit terrein komen enkele zeer krappe bogen voor. Op deze manier werd bekeken of de nieuwe rijtuigen door krappe bogen kunnen rijden met de drie draaistellen. Na afloop van deze proeven is het rijtuig naar overgebracht en uiteindelijk op naar de sloop overgebracht.


Wijzigingen

 • Met de aflevering van treinstel ElD4 727 in september 1956 werden de instaptreden in de neuzen vervangen door afneembare trappen op de neuzen.
 • Van januari tot en met mei 1958 werden de ElD2 336, ElD2 337 en ElD4 7 voorzien van tijdelijke Faiveley eenbeenstroomafnemers, type AM30, op het dak boven de cabine. Deze proef werd uitgevoerd om te onderzoeken hoe de bovenleiding zich bij hogere snelheden zou houden. Het doel was om de druk gelijkmatiger over de bovenleiding te verdelen vanwege een lagere luchtweerstand. Deze stroomafnemers waren wel van een ander type dat later gebruikt werd. In mei 1958 kregen de treinstellen hun oude stroomafnemers terug.
 • Vanaf 1959 worden de treinstellen voorzien van een crèmekleurige V vormige snor. Bijna alle treinstellen uit de serie 351 - 365 worden hiervan als eerste voorzien. Ook enkele treinstellen Plan F en Plan G zijn hiervan voorzien.
 • In 1962 wordt een nieuwe huisstijl gepresenteerd voor de treinstellen. Ze blijven hun groene kleur houden en ze worden voorzien van gele biezen in plaats van rood. Op de neus komt een vleugel in de vorm van een omgekeerde driehoek, die onderbroken is net onder het tyfoonrooster. De treinstellen 371 - 393 werden al direct in het groen met gele biezen afgeleverd.
 • Vanaf 1966 wordt bij de treinstellen de emaillen klasseborden verwijderd. Alleen bij de deur blijven zij zitten.
 • Bij de treinstellen die vanaf 1967 in revisie zijn gegaan, zijn de tyfoonroosters met het treinstelnummer vervangen door roosters zonder treinstelnummer.
 • Vanaf 196 worden de treinstellen voorzien van een gele eerste klas streep bij de eerste klas afdelingen.
 • Vanaf 196 worden de rubberen buisbalgen verwijderd die over de vouwbalgen bij de bakovergang zijn aangebracht.
 • In 196 worden drie treinstellen ElD4 voorzien van een elektro pneumatische rem. Deze gaat later gebruikt worden in Plan T.
 • De treinstellen worden vanaf 1969 voorzien van een gewijzigde noodreminstallatie. Deze is gelijk aan de noodreminstallatie in de treinstellen Plan T en Plan V. Hiermee komt in elke rijtuigafdeling en balkon een handgreep voor de noodrembediening.
 • Vanaf 19 worden de vouwbalgen tussen de bakovergangen voorzien van rubberbuisbalgen om zo de stroomlijnvorm te verbeteren. Doordat het rubber snel scheurde, werd de rubberbuisbalg vanaf 19 weer verwijderd van de treinstellen.
 • De treinstellen ElD2 324 en ElD2 342 werden in 1969 en 1967 voorzien van polyester platen op de rijtuigbak. De ElD2 342 was over de gehele rijtuigbak voorzien van een lange plaat, terwijl de ElD2 324 is voorzien van korte platen, welke een lengte hebben van een raam. De platen op de ElD2 324 zijn op de ABDk aan de boven- en onderzijde bevestigd aan de bak door middel van strippen. Ook verticaal lopen deze strippen. De strippen zijn met popnagels bevestigd op de rijtuigwand. Bij de reclamebanen zijn de strippen diagonaal aangebracht. Door het gebruik van deze platen, zou er een besparing op schilderkosten kunnen worden gerealiseerd. Bovendien zouden de platen beter bestand zijn tegen de invloeden van het weer en chemicaliën, waarmee de treinen gewassen worden. Dit was echter geen succes, zodat de platen weer werden verwijderd. De ElD2 342 verliest deze platen tijdens de revisie die het treinstel ondergaat vanaf mei 1978.


 • In het kader van Spoorslag '70 werden bij alle treinstellen vanaf januari 1969 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen staan bekend als de modernisering van het materieel. De treinstellen werden voorzien van centrale deursluiting en een omroepinstallatie. Hiervoor worden op het dak twee extra kabelgoten gemaakt. De centrale deursluiting is gelijk aan de deursluiting van Plan T en Plan V. De deuren worden alleen gesloten, maar niet vergrendeld. Bij zeven treinstellen (ElD2 372, ElD2 377, ElD2 384, ElD4 711, ElD4 747, ElD4 763 en ElD4 786) werd een koersrol ingebouwd, zoals deze ook bij de treinstellen Plan U voorkwam. Omdat deze niet voldeden, bleef het bij deze zeven treinstellen en werd bij revisies later verwijderd. De treinstellen werden daarnaast voorzien van ruitensproeiers en verwarmingselementen bij de typhoons, zodat deze in de winter niet bevriezen. In de tweedelige treinstellen werd een klein keukentje ingebouwd en bij alle treinstellen werd een waterzuiveringsapparaat in de keuken geplaatst. De keuken van de tweedelige treinstellen komt op de plaats van de oorspronkelijke conducteursruimte. Deze ruimte wordt 40 centimeter verbreed door het verplaatsen van een schot. Om de conducteur een plaats te geven, verhuist deze naar een van de toiletten in het rijtuig. Deze ruimte wordt hiertoe verbouwd. De nog groene treinstellen zullen hierbij geel geschilderd gaan worden en voorzien van het nieuwe logo. Als voorloper van de telerail, werden bij een aantal treinstellen treintelefoon geïnstalleerd, waarvoor antennes op het dak werden geplaatst. Deze verbouwingen vonden voor de tweedelige treinstellen plaats bij Werkspoor in Utrecht. De vierdelige treinstellen werden in de hoofdwerkplaats Haarlem omgebouwd. Vanaf januari 1970 worden een aantal treinstellen ElD2 opnieuw behandeld, nu in de Haarlemse werkplaats. De door Werkspoor gemoderniseerde treinstellen zijn tijdens hun verbouwing niet voorzien van een koelkast. Deze wordt alsnog ingebouwd door de Haarlemse werkplaats. Daarnaast zijn een aantal treinstellen niet voorzien van de luchtcilinders voor de automatische deurbediening. De keuken in de tweedelige treinstellen werd echter niet gebruikt en werd bij de revisie vanaf 19 weer verwijderd.
 • Vanaf 1970 worden de treinstellen voorzien van een derde frontsein op de neuzen. Hiermee kon een A sein als lichtbeeld worden gegeven. Het omgekeerde L sein kwam hierbij te vervallen. De hooggeplaatste lampen deden alleen nog dienst als sluitseinen. De treinstellen worden in de werkplaats in Leidschendam voorzien van dit frontsein.
 • Vanaf 1970 worden de treinstellen voorzien van drie, diagonale banen in het blauw. Deze banen zijn 1,3 meter breed, staan onder een hoek van 65° en staan op een onderlinge afstand van 30 centimeter. Deze banen worden op zowel groene als gele treinstellen aangebracht. Deze banen zijn aangebracht om reclame op aan te brengen. In totaal zijn 40 groene treinstellen voorzien van deze reclamebanen. Ook alle gele treinstellen werden voorzien van de reclamebanen.
 • In 1972 kregen nog een aantal vierwagenstellen een nieuw interieur. De stoelen zijn nu achter elkaar geplaatst net als stel El4 776 (1970). Hierdoor kregen de reizigers meer beenruimte, maar het totale aantal zitplaatsen verminderde, werd later besloten om een deel van de bagage-afdeling om te bouwen tot reizigersafdeling. Hierbij kregen deze stellen een blauwe strook om de ramen heen en werden ingezet als herkenbare intercitytrein. De 790 (ex 778) kreeg zelfs een Intercity-logootje NS-IC-LOGO-T.png op de neuzen gekregen wat spoedig daarna weer verdween.
 • Vanaf 1972 worden de treinstellen voorzien van het nieuwe NS logo. Pas aan het eind van de jaren ’70 werden de laatste treinstellen voorzien van de logo’s.
 • In 1972 werden de treinstellen ElD4 773, ElD4 775 en ElD4 777 - ElD4 786 verbouwd. Hierbij kregen de nummers ElD4 773, ElD4 775 en ElD4 777 - ElD4 779 de nummers ElD4 787 - ElD4 791 om een aansluitende serie te creëren. Omdat dit succes opleverde werden tussen 1975 en 1981 nog eens 25 treinstellen omgebouwd tot intercity-stel. De eerste klasse werd niet van stoelen voorzien. Wel kreeg een deel van de bagageruimte een reizigersafdeling. De treinstellen kregen een "1" voor hun oorspronkelijke nummer. De stellen ElD4 780 - ElD4 791 kregen ook een 1 voor hun nummer. Toen de locomotieven serie 1700 in dienst kwamen in 1991 kregen de Hondekoppen hun originele nummer weer terug.
 • In oktober 1977 is de ElD4 1762 voorzien van andere tochtrubbers en ventilatiesysteem voor de deuren, welke is afgeleid van het systeem dat in Plan T en Plan V is gebruikt.
 • Tussen 1979 en 1981 worden de treinstellen ElD2 384 - ElD2 393 tijdens hun grote revisie voorzien van nieuwe ramen. Deze zijn afgeleid van de ramen die ook zijn toegepast in het SGM materieel. Deze ramen hebben aan de bovenzijde grote schuiframen, waarbij het raam voor de helft geopend kan worden.


 • Vanaf april 1988 tot en met juli 1988 rijden de ElD4 treinstellen 723, 727, 739, 742, 1781, 1782, 1789 en 1791 met drie stroomafnemers op. Op het Bk rijtuig staan beide stroomafnemers op. Hierbij nemen alleen de binnenste stroomafnemers de stroom af van de bovenleiding, terwijl de buitenste stroomafnemers zijn afgeschakeld. Met deze wijziging werd de slijtage van de sleepstukken van de stroomafnemers onderzocht.
 • Vanaf 1989 moesten alle treinstellen de binnenste stroomafnemer opzetten. Voor de tweedelige treinstellen betekende dit dat de pantograaf boven de tweede klas coupés werd opgezet in plaats van de stroomafnemer boven de bagage afdeling. Voor de vierdelige treinstellen betekende dit dat de pantografen aan de zijde van de bakovergang werd opgezet in plaats van de pantograaf boven de cabine. Deze maatregel werd ingegeven door . Op 1 december 1989 werd de maatregel teruggedraaid omdat treinstellen strandde op bovenleidingloze gedeelte bij bruggen. Ook zorgde de maatregel op verhoogde vonkvorming, welke in de bekleding van de vouwbalgen terecht kon komen en zo het treinstel in brand kunnen zetten.


Inbouw restauratieafdeling

De treinstellen ElD4 711 - ElD4 729 waren bij hun aflevering niet voorzien van een restauratieafdeling. Deze werd bij deze treinstellen vanaf 1957 ingebouwd. Op drie treinstellen na wisselden alle treinstellen hun B rijtuig met een B rijtuig dat al verbouwd was. Omdat Beijnes de B rijtuigen tot en met ElD4 751 al gereed had, konden alle treinstellen vrij snel voorzien worden van een restauratie afdeling.

Nummer B Ombouw in Ombouw uit Nummer B Ombouw in Ombouw uit
Inbouw restauratieafdeling in B rijtuig
711 721
712 722
713 15 april 1957 723 18 april 1958 12 mei 1958
714 724
715 725 3 maart 1958 24 maart 1958
716 726 2 juli 1957
717 11 september 1957 727 12 mei 1958 9 juni 1958
718 728
719 11 september 1957 729
720 30 augustus 1957


ATB inbouw

Na het ongeval in januari 1962 bij Harmelen werd de ontwikkeling van een treinbeïnvloedingssyteem versneld. Als het moderne sneltrein materieel werden bij de treinstellen als een van de eerste series ATB ingebouwd. In 1963 werden met de 782 proeven gedaan om de ATB te testen. Deze proefritten startte eind april 1963. Na twee jaar werd de proef versie vervangen door de uiteindelijke versie. De installatie werd tijdens de revisie ingebouwd. Als er een tekort aan onderdelen was, werd een treinstel hiervoor apart naar de werkplaats gehaald.

Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
321 5 augustus 1968 21 augustus 1968 344 18 december 1967 5 januari 1968 372 2 december 1968 17 december 1968
322 12 juni 1968 28 juni 1968 345 22 november 1967 7 december 1967 373 10 augustus 1967 25 augustus 1967
323 13 augustus 1968 29 augustus 1968 346 4 maart 1968 19 maart 1968 374 26 april 1967 17 mei 1967
324 5 juni 1968 20 juni 1968 347 15 februari 1968 1 maart 1968 375 11 juli 1967 9 augustus 1967
325 15 mei 1968 4 juni 1968 348 14 november 1968 29 november 1968 376 23 juni 1967 10 juli 1967
326 2 november 1967 17 november 1967 349 7 mei 1968 22 mei 1968 377 5 september 1967 20 september 1967
327 19 februari 1968 5 maart 1968 350 9 april 1968 25 april 1968 378 22 mei 1967 6 juni 1967
328 30 november 1967 15 december 1967 351 21 oktober 1968 5 november 1968 379 7 juni 1967 22 juni 1967
329 29 juli 1968 13 augustus 1968 352 25 maart 1968 8 april 1968 380 22 augustus 1967 6 september 1967
330 25 oktober 1967 9 november 1967 353 3 oktober 1968 18 oktober 1968 381 13 april 1965 29 april 1965
331 18 april 1968 3 mei 1968 354 25 september 1968 10 oktober 1968 382 20 mei 1965 9 juni 1965
332 19 juli 1968 5 augustus 1968 355 28 november 1968 13 december 1968 383 5 januari 1965 8 februari 1965
333 22 januari 1968 6 februari 1968 356 5 oktober 1967 20 oktober 1967 384 6 mei 1965 24 mei 1965
334 27 mei 1967 12 juni 1967 357 4 december 1968 385 22 april 1965 11 mei 1965
335 30 augustus 1968 16 september 1969 358 29 oktober 1968 13 november 1968 386 15 april 1965 4 mei 1965
336 1 februari 1968 16 februari 1968 359 10 december 1968 24 december 1968 387 18 mei 1965 4 juni 1965
337 27 juni 1968 26 juli 1968 360 9 september 1968 24 september 1968 388 1 juni 1965 17 juni 1965
338 19 juni 1969 7 juli 1969 361 6 november 1968 21 november 1968 389 27 april 1965 14 mei 1965
339 20 juni 1968 22 juli 1968 362 12 december 1968 31 december 1968 390 13 mei 1965 1 juni 1965
340 27 september 1967 12 oktober 1967 363 17 september 1968 2 oktober 1968 391 4 mei 1965 20 mei 1965
341 11 oktober 1967 26 oktober 1967 364 22 november 1968 9 december 1968 392 29 april 1965 18 mei 1965
342 14 december 1967 3 januari 1968 365 11 oktober 1968 28 oktober 1968 393 20 april 1965 7 mei 1965
343 3 januari 1968 19 januari 1968 371 19 september 1967 4 oktober 1967
Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit Nummer Ombouw in Ombouw uit
711 7 juni 1968 24 juni 1968 736 12 augustus 1968 27 augustus 1968 763 17 november 1964 22 januari 1965
712 737 2 augustus 1968 19 augustus 1968 764 2 maart 1965 17 maart 1965
713 21 september 1967 6 oktober 1967 738 11 mei 1967 30 mei 1967 765 6 april 1965 22 april 1965
714 9 mei 1968 28 mei 1968 739 9 oktober 1968 24 oktober 1968 766 9 maart 1965 24 maart 1965
715 29 mei 1968 14 juni 1968 740 5 september 1968 20 september 1968 767 23 maart 1965 7 april 1965
716 1 oktober 1968 16 oktober 1968 741 3 juli 1969 21 juli 1969 768 25 februari 1965 12 maart 1965
717 13 september 1968 30 september 1968 742 28 april 1966 27 mei 1966 769 4 maart 1965 19 maart 1965
718 8 november 1967 23 november 1967 743 4 april 1967 19 april 1967 770 1 april 1965 16 april 1965
719 28 augustus 1968 12 september 1968 744 20 april 1967 10 mei 1967 771 18 maart 1965 2 april 1965
720 20 augustus 1968 4 september 1968 745 29 juni 1967 13 juli 1967 772 25 maart 1965 9 april 1965
721 24 juni 1968 24 juli 1968 746 2 augustus 1967 17 augustus 1967 773 11 maart 1965 26 maart 1965
722 29 september 1967 16 oktober 1967 747 7 juli 1967 7 augustus 1967 774 30 maart 1965 14 april 1965
723 29 juli 1969 25 september 1969 748 14 april 1967 28 april 1967 775 19 januari 1967 3 februari 1967
724 25 oktober 1968 11 november 1968 749 21 juni 1967 6 juli 1967 776 9 december 1966 23 december 1966
725 17 oktober 1967 1 november 1967 750 16 maart 1967 3 april 1967 777 7 december 1966 22 december 1966
726 13 september 1967 28 september 1967 751 9 juni 1967 26 juni 1967 778 11 november 1966 8 december 1966
727 12 november 1968 27 november 1968 752 20 november 1968 5 december 1968 779 4 januari 1967 20 januari 1967
728 7 september 1967 22 september 1967 753 24 mei 1967 8 juni 1967 780 19 december 1966 6 januari 1967
729 30 mei 1967 14 juni 1967 754 2 maart 1967 17 maart 1967 781 6 februari 1967 21 februari 1967
730 17 juli 1968 1 augustus 1968 755 31 maart 1967 14 april 1967 782 11 juni 1965 6 juli 1965
731 23 september 1968 8 oktober 1968 756 20 maart 1967 5 april 1967 783 9 november 1966 25 november 1966
732 17 oktober 1968 1 november 1968 757 6 maart 1967 21 maart 1967 784 9 januari 1967 24 januari 1967
733 25 juli 1968 9 augustus 1968 761 16 maart 1965 31 maart 1965 785 23 januari 1967 7 februari 1967
734 4 november 1968 19 november 1968 762 23 februari 1965 10 maart 1965 786 16 februari 1967 3 maart 1967
735 1 mei 1968 16 mei 1968


Huisstijl

Nadat in januari 1968 de eerste nieuwe treinstellen Plan V in het geel worden afgeleverd door Werkspoor, worden ook de daarna in revisie genomen treinstellen gehuisstijld van het groen naar het geel. Het eerste treinstel dat zo werd afgeleverd, was de ElD2 359 in juli 1968. Zij had nog steeds de vleugel behouden, zoals alle groene stellen deze ook hadden. Deze was op het geel nu in het grijs aangebracht. De andere treinstellen die geel werden geschilderd, kregen een grijze balk rondom de frontseinen en tyfoonrooster. De ElD2 358 was het eerste treinstel die zo werd uitgevoerd. Tevens werden blauwe reclame banen op de treinstellen geschilderd. De banen wezen op de ElD2 359 beide zijden dezelfde kant op, in plaats van tegen over gesteld van elkaar. In oktober 1968 werd dit hersteld. Tevens had de ElD2 359 samen met de ElD2 358 een doorlopende eerste klas streep. De treinstellen die na deze treinstellen geel werden geschilderd, kregen een geblokte streep. Bij de ElD2 358 en ElD2 359 werd dit bij hun revisie in de jaren ’80 veranderd. Als eerste ElD4 werd de 733 afgeleverd in de nieuwe kleuren op 6 november 1968. Alle treinstellen die voor revisie naar Haarlem kwamen, werden tijdens de revisie ook geel geschilderd. Vanaf 1971 besluit de NS om niet meer alle treinstellen na revisie geel te schilderen. In veel gevallen is de groene verf nog goed en vaak nog maar een paar jaar oud. De treinstellen worden daar op in het groen weer afgeleverd. Uitzondering hier op is de ElD2 328. In juni 1971 is het treinstel geel geschilderd. Tijdens de grote revisie in 1975 werd het treinstel nogmaals geel geschilderd. In 1980 worden de laatste groene treinstellen in het geel afgeleverd na revisie. Enkele ElD4 treinstellen zijn nooit geschilderd in het geel met blauwe reclamebanen. Zij werden tussen 1976 en 1978 verbouwd tot Intercity treinstel en kwamen in de groene kleuren aan in Haarlem.

Nummer Groen in Geel uit Nummer Groen in Geel uit Nummer Groen in Geel uit
321 18 september 1968 28 november 1968 344 29 oktober 1976 28 januari 1977 372 25 november 1969 12 januari 1970
322 7 december 1970 13 januari 1971 345 15 februari 1980 373 2 december 1969 16 januari 1970
323 28 september 1970 5 november 1970 346 8 mei 1979 23 augustus 1979 374 19 januari 1970 27 februari 1970
324 2 december 1969 347 4 april 1973 28 mei 1973 375 14 april 1970 29 mei 1970
325 10 september 1973 21 december 1973 348 5 december 1979 6 maart 1980 376 30 juni 1970 7 augustus 1970
326 24 juni 1974 27 september 1974 349 24 april 1973 30 mei 1973 377 26 januari 1970 5 maart 1970
327 9 januari 1975 16 april 1975 350 7 februari 1980 15 april 1980 378 2 maart 1970 13 april 1970
328 10 mei 1971 24 juni 1971 351 22 mei 1980 379 23 maart 1970 6 mei 1970
329 27 november 1975 8 maart 1976 352 20 maart 1969 9 april 1969 380
330 24 oktober 1972 8 december 1972 353 14 augustus 1973 27 september 1973 381 30 juli 1971 13 september 1971
331 26 maart 1976 9 juli 1976 354 14 september 1973 26 oktober 1973 382 1 juni 1972 18 juli 1972
332 6 mei 1976 1 oktober 1976 355 27 september 1973 31 oktober 1973 383 4 december 1978 5 maart 1979
333 9 september 1971 22 oktober 1971 356 31 januari 1973 14 maart 1973 384 6 maart 1979 18 mei 1979
334 14 januari 1974 1 april 1974 357 9 april 1969 21 mei 1969 385 31 december 1971 15 februari 1972
335 13 januari 1971 1 maart 1971 358 juli 1968 386 18 februari 1977 17 mei 1977
336 12 oktober 1970 15 januari 1971 359 3 mei 1968 4 juli 1968 387 13 oktober 1977 23 december 1977
337 29 december 1975 16 april 1976 360 10 november 1970 18 januari 1971 388 30 januari 1979 19 april 1979
338 18 februari 1976 28 mei 1976 361 30 oktober 1973 7 december 1973 389 4 juli 1979 28 september 1979
339 20 september 1976 14 december 1976 362 29 december 1972 17 augustus 1973 390 23 oktober 1978 19 januari 1979
340 1 september 1976 23 november 1976 363 21 april 1969 391 12 juni 1972 25 juli 1972
341 25 november 1976 17 februari 1977 364 2 mei 1969 18 juni 1969 392 28 oktober 1977 12 januari 1978
342 5 mei 1978 30 augustus 1978 365 6 april 1973 19 juli 1973 393 10 oktober 1978 29 december 1978
343 5 januari 1977 6 april 1977 371 25 juni 1969 31 juli 1969
Nummer Groen in Geel uit Nummer Groen in Geel uit Nummer Groen in Geel uit
711 8 april 1975 8 augustus 1975 736 22 april 1974 25 juli 1974 763 11 november 1968 13 maart 1969
712 30 november 1970 12 februari 1971 737 15 mei 1970 7 juli 1970 764 n.v.t. n.v.t.
713 22 juni 1970 16 december 1970 738 12 augustus 1974 8 november 1974 765 29 januari 1970 2 april 1970
714 25 oktober 1972 16 maart 1973 739 4 juni 1971 27 augustus 1971 766 n.v.t. n.v.t.
715 20 november 1974 24 februari 1975 740 26 juli 1971 5 oktober 1971 767 n.v.t. n.v.t.
716 4 januari 1971 22 maart 1971 741 15 juni 1970 30 juli 1970 768 n.v.t. n.v.t.
717 10 juni 1974 18 september 1974 742 31 maart 1970 5 juni 1970 769 12 november 1969 24 februari 1970
718 30 september 1971 10 december 1971 743 10 augustus 1970 26 september 1970 770 11 maart 1970 17 juni 1970
719 23 augustus 1971 29 oktober 1971 744 12 oktober 1970 28 november 1970 771 26 januari 1970 13 mei 1970
720 18 oktober 1973 29 januari 1974 745 14 september 1970 30 oktober 1970 772 24 juli 1970 21 oktober 1970
721 23 juni 1969 746 12 maart 1971 7 mei 1971 773 n.v.t. n.v.t.
722 1 februari 1971 16 april 1971 747 19 december 1968 17 april 1969 774 6 april 1970 21 augustus 1970
723 29 juli 1969 25 september 1969 748 13 juli 1971 7 september 1971 775 14 april 1972 12 juli 1972
724 22 februari 1971 14 mei 1971 749 9 september 1971 4 november 1971 776 28 maart 1969 1 juni 1970
725 9 september 1969 24 oktober 1969 750 8 november 1971 31 december 1971 777 13 maart 1972 9 juni 1972
726 6 december 1973 15 maart 1974 751 27 juli 1970 11 september 1970 778 15 november 1971 31 januari 1972
727 28 oktober 1969 12 december 1969 752 8 november 1972 21 mei 1973 779 15 december 1971 10 maart 1972
728 5 april 1971 25 juni 1971 753 19 juli 1973 27 oktober 1973 780 22 augustus 1972 16 november 1972
729 23 mei 1969 754 6 september 1973 6 december 1973 781 11 januari 1972 7 april 1972
730 28 januari 1974 22 april 1974 755 10 november 1970 4 februari 1971 782 14 februari 1972 8 mei 1972
731 11 december 1969 12 februari 1970 756 8 maart 1973 21 juni 1973 783 15 juni 1972 12 september 1972
732 5 mei 1971 15 juli 1971 757 12 mei 1971 8 juli 1971 784 28 september 1972 20 december 1972
733 23 augustus 1968 6 november 1968 761 n.v.t. n.v.t. 785 19 juli 1972 11 oktober 1972
734 8 maart 1974 5 juni 1974 762 n.v.t. n.v.t. 786 6 november 1972 21 februari 1973
735 3 februari 1970 3 april 1970

Tijdens de revisiebeurten van de intercity treinstellen aan het eind van de jaren ’70 werd ook de beschildering aangepast. De grijze deuren maakten hierbij plaats voor gele deuren. De blauwe baan rondom de ramen werd over de gehele lengte van het treinstel doorgetrokken, dus ook over de gele deuren.

Nummer Oude kleur in Nieuwe kleur uit Nummer Oude kleur in Nieuwe kleur uit
1780 4 augustus 1980 26 september 1980 1787 23 augustus 1979 31 oktober 1979
1781 20 november 1980 15 mei 1981 1788 16 januari 1979 6 maart 1979
1782 2 november 1979 21 december 1979 1789 16 januari 1979 29 maart 1979
1783 3 april 1979 30 mei 1979 1790 6 februari 1980 28 maart 1980
1784 3 oktober 1979 28 november 1979 1791 19 maart 1980 9 mei 1980
1785 17 juli 1979 20 september 1979 1970 5 juni 1980 8 augustus 1980
1786 1 oktober 1980 20 november 1980


Ombouw naar IC treinstel

In navolging van de inmiddels als 1970 genummerde 776 werden tussen november 1971 en februari 1973 twaalf treinstellen verbouwd als InterCity treinstel. De treinstellen waren afkomstig uit de serie 761 - 786. De gekozen treinstellen waren in deze periode toe aan hun grote revisie. De treinstellen werden hierbij voorzien van een nieuw interieur en een aangepast kleurenschema. De verstelbare stoelen in het interieur zijn afkomstig van Compin en zijn achter elkaar geplaatst in coach opstelling. Hiermee werd de onderlinge afstand tussen de stoelen vergroot. De stoelen zijn in de ene helft naar voren geplaatst en de andere helft naar achteren. Zo ontstaan er 122 zitplaatsen tweede klas en 21 zitplaatsen in de eerste klas. In de tweede klas zijn de stoelen bekleed met rood kunstleer en in de eerste klas zijn de stoelen voorzien van Bordeaux-rood Gottardo doek met streepjesmotief. De dwars geplaatste bagagerekken worden vervangen door rekken langs de gehele zijwand. Naast de schuifdeuren die toegang geven tot de balkons werden decoraties aangebracht. Deze vervangen de zwart-wit foto’s en spiegels die eerder hier waren opgehangen. Deze treinstellen staan bekend onder hun bijnaam 'Kleine coach', omdat de bagageruimte behouden bleef. Uiterlijk zijn de treinstellen te herkennen aan een brede, blauwe band rondom de ramen op het gele treinstel. De deuren blijven hierbij grijs. De rijtuigen Bk en B worden voorzien van koersrollen voor de bestemmingen. Op 31 januari 1972 werd het eerste, verbouwde treinstel afgeleverd. Het is de 790 (voormalige 778). Op de neuzen wordt het Intercity logo geschilderd. Dit wordt echter al weer snel verwijderd, omdat het treinstel ook stoptreinen gaat rijden. Het logo bestaat uit twee pijlen die naar elkaar toe wijzen en ze zijn verboden met een dunne lijn in de vorm van een halve acht. Op 31 januari 1972 vindt de presentatie plaats van het treinstel in Utrecht. Op 1 februari 1972 rijdt het treinstel zijn eerste rit. Om de treinstellen te kunnen onderscheiden van de treinstellen die geel bleven, zijn de treinstellen vernummerd in de serie 780 - 791. Vanaf 1976 zijn de treinstellen nog een keer vernummerd. Hierbij kregen zij een 1 voor het treinstelnummer. Vanaf 1978 worden de verstelbare stoelen vastgezet, aangezien deze soms niet goed vergrendeld waren. Vanaf de revisiebeurten die vanaf 1979 werden uitgevoerd, werd de beschildering bij deze treinstellen aangepast. De grijze deuren werden geel geschilderd en de blauwe band werd doorgetrokken over de deuren.

Nummer Ombouw in Ombouw uit IC nummer Nummer Ombouw in Ombouw uit IC nummer
773 17 mei 1972 16 augustus 1972 787 781 11 januari 1972 7 april 1972 781
775 14 april 1972 12 juli 1972 788 782 14 februari 1972 8 mei 1972 782
777 13 maart 1972 9 juni 1972 789 783 15 juni 1972 12 september 1972 783
778 15 november 1971 31 januari 1972 790 784 28 september 1972 19 december 1972 784
779 15 december 1971 10 maart 1972 791 785 19 juli 1972 11 oktober 1972 785
780 22 augustus 1972 16 november 1972 780 786 6 november 1972 21 februari 1973 786

Nadat de twaalf ElD4 treinstellen verbouwd waren, kreeg de NS veel positieve reacties op deze treinstellen. Hierop werden tussen 1975 en 1978 nog eens 24 ElD4 treinstellen verbouwd tot IC treinstel. In tegenstelling tot de eerste serie verbouwde ElD4 treinstellen, bestaat de tweede serie ElD4 treinstellen niet uit een aaneengesloten serie. Ook de nummering werd niet aansluitend gemaakt. Om hen te onderscheiden van de overige ElD4 treinstellen, werd hun treinstel met 1000 verhoogd door een 1 voor het nummer te zetten. Zeventien treinstellen zijn afkomstig uit de series Plan F en Plan G. De bagagerekken in deze treinstellen moesten worden voorzien van een uitsparing om de ramen nog te kunnen openen door middel van de raamzwengels. Deze treinstellen werden wel voorzien van centraal sluitbare deuren, derde frontsein en omroepinstallatie. De overige 7 treinstellen zijn afkomstig uit Plan P. Een ander verschil is te vinden in het interieur. De tweede klas werd weer voorzien van stoelen van Compin in coach opstelling, maar de eerste klas bleef zijn oude banken houden. De stoelen in de tweede klas werden voor de helft in de rijrichting geplaatst en de andere helft in de tegenrichting. Zij kregen de bijnaam 'Grote coach', vanwege hun grotere zitplaatscapaciteit (20 zitplaatsen) ten opzichte van de eerste serie treinstellen. De bagageruimte is hierbij voor de helft ingericht als reizigersafdeling met 16 zitplaatsen in de oude opstelling. Uiterlijk zijn de treinstellen te herkennen van de eerste generatie treinstellen door de geheel doorgetrokken blauwe baan over het treinstel en de gele schuifdeuren. Daarnaast vallen de schuiframen op in het nieuwe reizigersgedeelte, aangezien de overige ramen hun draairamen behouden. Als eerste treinstel is de ElD4 711 verbouwd tussen april 1975 en augustus 1975. Vanwege asbestproblemen werden de 723, 725 en 727 niet meer verbouwd. Het laatste (niet geplande) ElD4 treinstel dat verbouwd wordt, is de 1729. Dit treinstel bestaat uit rijtuigbakken die na bakwisselingen tot 1 treinstel samen zijn gevoegd. Het treinstel bestaat uit de Bk 719 + A 729 + B 734 + BDk 734. In oktober 1981 wordt dit treinstel afgeleverd.

Nummer Ombouw in Ombouw uit IC nummer Nummer Ombouw in Ombouw uit IC nummer
711 8 april 1975 8 augustus 1975 1711 749 9 oktober 1976 21 december 1976 1749
721 26 juli 1978 7 december 1978 1721 750 25 oktober 1976 27 januari 1977 1750
729 22 oktober 1981 1729 755 25 maart 1976 2 juli 1976 1755
731 18 juni 1975 7 november 1975 1731 757 23 juni 1976 27 september 1976 1757
733 20 mei 1975 17 september 1975 1733 761 8 juni 1977 19 oktober 1977 1761
735 29 juli 1975 20 november 1975 1735 762 1 oktober 1976 22 maart 1977 1762
737 8 september 1975 16 december 1975 1737 763 10 maart 1977 9 juni 1977 1763
741 1 oktober 1975 30 december 1975 1741 764 1 december 1977 27 februari 1978 1764
743 11 november 1975 25 februari 1976 1743 765 31 januari 1977 29 april 1977 1765
744 5 januari 1976 5 april 1976 1744 766 9 januari 1978 17 april 1978 1766
745 11 februari 1976 14 mei 1976 1745 767 6 maart 1978 8 juni 1978 1767
746 11 mei 1976 12 augustus 1976 1746 768 17 april 1978 31 juli 1978 1768
748 3 augustus 1976 11 november 1976 1748


Vernummeringen

 • Treinstel ElD4 747 is in 1991 vernummerd naar treinstel ElD4 758. Het nummer zou te veel associaties oproepen met de kaping van het treinstel in 1977.

De eerste serie vernummeringen vond plaats tijdens de verbouwing van 12 treinstellen uit de serie Plan P naar intercity treinstel, de zogenaamde kleine coachen. Vijf treinstellen werden vernummerd in aansluiting op de laatst afgeleverde treinstellen.

Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum
787 773 16 augustus 1972
788 775 12 juli 1972
789 777 9 juni 1972
790 778 31 januari 1972
791 779 10 maart 1972

De tweede ronde vernummeringen vond plaats tijdens de verbouwing in 1976 van de tweede groep ElD4 treinstellen naar intercity uitvoering, de zogenaamde grote coachen. De treinstellen werden hierbij genummerd in de serie 1700. Ook de twaalf eerder verbouwde intercity treinstellen werden eveneens in de serie 1700 vernummerd. Hiermee zijn de treinstellen voor de bijsturing beter herkenbaar aan hun afwijkende uiterlijk en voorkomt een aanpassing in de nummering van de serie 700.

Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum
1711 711 8 augustus 1975 1749 749 21 december 1976 1780 780
1721 721 7 december 1978 1750 750 27 januari 1977 1781 781 1976
1729 729 22 oktober 1981 1755 755 2 juli 1976 1782 782
1731 731 7 november 1975 1757 757 27 september 1976 1783 783 15 juni 1976
1733 733 17 september 1975 1761 761 19 oktober 1977 1784 784 1976
1735 735 20 november 1975 1762 762 22 maart 1977 1785 785
1737 737 16 december 1975 1763 763 9 juni 1977 1786 786 1976
1741 741 30 december 1975 1764 764 27 februari 1978 1787 787 15 maart 1977
1743 743 25 februari 1976 1765 765 29 april 1977 1788 788
1744 744 5 april 1976 1766 766 17 april 1978 1789 789
1745 745 14 mei 1976 1767 767 8 juni 1978 1790 790
1746 746 12 augustus 1976 1768 768 31 juli 1978 1791 791 1976
1748 748 11 november 1976

Als gevolg van de instroom van de nieuwe locomotiefserie 1700 werden de IC stellen weer terug vernummerd naar hun oorspronkelijke 700 nummer. Ook de treinstellen ElD4 787 - ElD4 791 krijgen hierbij hun oorspronkelijke nummer terug.

Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum Nieuw nummer Oorspronkelijk nummer Datum
711 1711 749 1749 780 1780 27 februari 1992
721 1721 750 1750 781 1781 19 november 1991
729 1729 10 maart 1992 755 1755 15 januari 1992 782 1782 26 februari 1992
731 1731 11 juli 1991 757 1757 783 1783 23 augustus 1991
733 1733 25 februari 1992 761 1761 20 januari 1992 784 1784 8 mei 1991
735 1735 10 februari 1992 762 1762 19 maart 1992 785 1785 5 februari 1992
737 1737 763 1763 3 juni 1992 786 1786 6 februari 1992
741 1741 12 april 1991 764 1764 21 augustus 1992 773 1787 27 januari 1992
743 1743 27 februari 1992 765 1765 16 oktober 1991 775 1788 7 mei 1991
744 1744 766 1766 16 januari 1992 776 1970 6 juni 1991
745 1745 767 1767 12 maart 1992 777 1789 20 november 1991
746 1746 768 1768 11 juli 1991 778 1790 17 oktober 1991
748 1748 19 februari 1992 779 1791 17 februari 1992


Schadegevallen

 • Op 12 augustus 1957 botst ter hoogte van Woensel trein 54 (Eindhoven) op trein 609 (Amsterdam - Maastricht). Trein 54 bestaat uit de treinstellen Materieel’40 ElD2 305 + ElD2 343. Trein 609 bestaat uit de Materieel'46 ElD2 229 + Pec 923 + Materieel'46 ElD4 682 + ElD4 739. Als gevolg van een spoorstaafbreuk was er bij Woensel Aansluiting slechts één spoor beschikbaar. Trein 54 rijdt te vroeg over dit spoor en wordt frontaal geramd door trein 609. Door botsing ontstaat een enorme ravage en raken de treinstellen ElD2 229 en ElD2 305 zwaar beschadigd. Ook Pec 923 wordt zwaar beschadigd. De treinstellen en het postrijtuig worden ter plekke gesloopt. De ElD2 343 en ElD4 739 worden hersteld. De ElD2 343 wordt hersteld bij Werkspoor en werd daar op 16 augustus 1957 binnen genomen. Op 17 december 1957 werd het treinstel afgeleverd. De ElD4 739 wordt op bij binnengenomen voor herstel. Het treinstel wordt op afgeleverd. Bij het ongeval komen 7 reizigers om het leven en raken 19 reizigers gewond. • Op 22 februari 1961 botsen de Materieel’46 ElD2 233 + ElD4 737 + Pec 904 met diesellocomotief 2521 in Geldrop. Het BDk rijtuig loopt hierbij schade op. Het treinstel wordt naar Haarlem gesleept voor herstel. Tegelijkertijd wordt het treinstel gereviseerd. Op 25 maart 1961 wordt het treinstel afgeleverd.
 • Op 21 augustus 1961 werd de ElD2 356 gemangeld door de treinstellen ElD4 713 en ElD2 354 te Den Haag Hollands Spoor. De ElD2 356 kwam op 25 augustus 1961 naar Haarlem om hersteld te worden. Op 31 oktober 1961 is de ElD2 356 hersteld afgeleverd.
 • Op 16 november 1966 botst de ElD4 711 in Rotterdam met een kraanwagen. Het treinstel is onderweg van naar als trein . Met de Bk wordt ter hoogte van Rotterdam Feyenoord tegen de kraanwagen gebotst.


 • Op 9 maart 1968 waren de ElD2 326, ElD2 333, ElD4 739 en ElD4 752 betrokken bij een rangeerfout in het station van Vlissingen. Hierbij raakten ook de treinstellen Materieel’46 ElD2 276 en ElD4 648, Pec 923 en Pec 925 beschadigt. De ElD4 739 raakte dusdanig beschadigd, dat het naar de hoofdwerkplaats van Haarlem moest. De ElD2 326, ElD2 333 en ElD4 752 kwamen naar de lijnwerkplaats Leidschendam om hersteld te worden. De ElD4 739 kwam op weer in dienst.
 • Op 11 oktober 1968 ontspoort ElD2 385 bij Amsterdam Centraal, ter hoogte van het Havengebouw. De Bk komt dwars op de sporen te staan en sluit hiermee enkele treinstellen DE5 op, die gebruikt worden voor de dienst naar Enkhuizen. Het treinstel wordt in de avond herspoord en naar Haarlem overgebracht voor herstel. Het treinstel wordt op 15 oktober 1968 binnen genomen. Op 18 december 1968 wordt het treinstel afgeleverd, waarbij het treinstel voorzien is van blauwe reclamebanen en in het wit het nieuwe logo.
 • Op 29 november 1968 botst de ElD4 747 met een goederentrein bij Zevenhuizen. Het treinstel loopt hierbij grote schade op. Het treinstel wordt pas op 19 december 1968 in herstel genomen in de Haarlemse werkplaats. Na herstel van de schade kreeg het treinstel een uitgebreide, kleine revisie. Deze revisiebeurt werd ook uitgevoerd in het kader van de moderniseringen voor 'Spoorslag'70'. Op 17 april 1969 is het treinstel afgeleverd na het herstel van de schade en moderniseringen. Het treinstel is tegelijkertijd geel geschilderd.
 • Op 24 februari 1969 ontstond er brand in ElD4 776 als gevolg van kortsluiting. Het treinstel was onderweg als trein 139 van naar Leeuwarden toen het ter hoogte van Akkrum tot stilstand kwam. De brand was ontstaan in de bagage afdeling van de BDk. Dit rijtuig brandde grotendeels uit, samen met de Br. Het treinstel werd op 25 februari 1969 naar Leeuwarden gesleept, waar het in quarantaine werd geplaatst. Dit was nodig vanwege de aanwezigheid van radioactieve isotopen in de bagage afdeling. Op 14 maart 1969 is het treinstel naar de Haarlemse werkplaats gebracht. In de nacht van 25 op 26 maart 1969 zijn de rijtuigen BDk + B 776 naar Werkspoor gesleept voor herstel. De BDk werd tot de bodemplaat afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd. Nu als rijtuig eerste klas zonder afdeling voor bagage. De A en Bk werden in de hoofdwerkplaats Haarlem hersteld en ondergaan een opknapbeurt. In de avond van 21 april 1970 worden de rijtuigen Ak en Ar van Utrecht naar Haarlem gesleept. Hier worden de vier rijtuigen gecombineerd tot een treinstel. Op 29 april 1970 wordt de eerste proefrit verreden. Op 14 mei 1970 rijdt het treinstel van Haarlem naar Leidschendam. Vanuit deze werkplaats worden proefritten verreden om de ATB te testen. Op 19 mei 1970 kan de directie van de NS het treinstel bezichtigen. Op 21 mei 1970 is de perspresentatie. Op 1 juni 1970 kwam het treinstel weer in dienst, inmiddels verbouwd tot treinstel 1970 met drie eerste klas rijtuigen.
 • Op 24 januari 1970 ontspoort de ElD4 765 in Leeuwarden tijdens een rangeerbeweging. Het treinstel kraakt een bovenleidingsportaal, dat de A beschadigd. Het treinstel wordt met een groot gat in de A op 29 januari 1970 naar Haarlem overgebracht. In Haarlem wordt het treinstel hersteld en op 2 april 1970 in het geel afgeleverd.
 • Op 3 augustus 1971 botst ElD4 732 te Krabbendijke op een dichtgeslagen stormdeur van de waterkering. Het treinstel is onderweg als trein 1164 van Vlissingen naar Amsterdam. De stormdeur komt op het spoor, nadat een blikseminslag er voor zorgde dat de vergrendeling los raakte. Door de botsing raakt het Bk rijtuig zwaar beschadigd. De kop van het rijtuig wordt scheef gedrukt door de stormdeur, die gedeeltelijk de neus binnendringt. Het rijtuig ontspoort en komt naast de spoorbaan te staan. In het weekend van 7 en 8 augustus 1971 wordt het treinstel naar Roosendaal gesleept. Op 11 augustus 1971 is het treinstel in Haarlem binnen genomen voor herstel. Hier is het Bk rijtuig voorzien van een nieuwe kop. Op 4 december 1971 is het treinstel afgeleverd en in dienst gesteld.
 • Op 15 maart 1972 botst de ElD4 727 op een auto tussen Steenwijk en Meppel. Het treinstel is onderweg als trein van naar . Het Bk rijtuig raakt hierbij beschadigd. Op 20 maart 1972 wordt het treinstel binnen genomen in de Haarlemse werkplaats voor herstel. Op 5 mei 1972 wordt het treinstel weer afgeleverd.
 • Op 5 november 1972 werd de ElD4 752 te Amsterdam aangereden door locomotief 1222. Het treinstel was onderweg als trein 562 van Nijmegen naar Amsterdam Centraal. De locomotief was aan het rangeren en ontspoort na de botsing. De locomotief raakt het Bk rijtuig in de flank. Hierbij werd de gehele zijwand opengereten en raakten 7 reizigers gewond. Het A rijtuig raakte beschadigd aan de kopwand. Het treinstel kwam op 8 november 1972 aan in de hoofdwerkplaats Haarlem, waarbij het op 21 mei 1973 weer in dienst kwam. Het treinstel werd na herstel van de schade in revisie genomen.
 • Op 21 april 1973 ontspoort de ElD4 747 te Zwolle. Het treinstel loopt hierbij grote schade op. het treinstel moest in twee delen naar de Haarlemse werkplaats worden overgebracht. De rijtuigen Bk + A worden op 27 april 1973 overgebracht, een dag later gevolgd door de B + BDk. Na herstel van de schade wordt het treinstel gereviseerd. Op 15 augustus 1973 wordt het treinstel afgeleverd.
 • Op 26 februari 1974 ontstond er brand op Zwolle Rangeerstation in Plan V 872 als gevolg van brandstichting. Bij deze brand raken ook de ElD4 732, Materieel'46 ElD4 649 en ElD4 703 en Plan T ElD4 503 beschadigd. Van de ElD4 732 waren het B en BDk rijtuig volledig uitgebrand en doorgezakt. Zij worden direct terzijde gesteld. Het A rijtuig liep eveneens schade op. De rijtuigen B en BDk zijn ter plaatse in Zwolle bij de werkplaats gesloopt. De rijtuigen Bk en A zijn op 18 maart 1974 naar Haarlem overgebracht. De twee rijtuigen zullen in eerste instantie dienen voor het leveren van onderdelen aan andere treinstellen. Op maart 1974 wordt besloten om het A-rijtuig niet te herstellen. Bij nadere inspectie van het rijtuig blijkt dat het interieur volledig vernield is door de brand. Het rijtuig wordt op mei 1974 afgevoerd voor sloop en in september 1975 gesloopt bij sloper Koek in Mijdrecht. Het Bk rijtuig zal worden hersteld en gereviseerd. Tevens wordt het rijtuig verbouwd tot Bk-rijtuig voor het treinstel ElD2 391, waarvan het eigen Bk-rijtuig door brand is verwoest. Op 27 juni 1974 komt het Bk-rijtuig in treinstel ElD2 391 in dienst.
 • Op 30 maart 1974 brandt van treinstel ElD2 391 het Bk rijtuig uit als gevolg van brandstichting. Het treinstel rijdt op dat moment trein 2990 van Enschede naar Deventer, als het bij Wierden strandt. Het treinstel wordt op 1 april 1974 naar Haarlem gesleept. Het treinstel wordt voorlopig terzijde gesteld in afwachting van herstel. Het Bk rijtuig wordt echter niet hersteld en gesloopt in 1975. Het ABDk rijtuig wordt wel hersteld en gereviseerd. Om het treinstel weer op de baan te krijgen, wordt het Bk rijtuig van de ElD4 732 verbouwd. Van dit treinstel zijn in februari 1974 drie rijtuigen door brand beschadigd geraakt. Op 27 juni 1974 komt de ElD2 391 weer op de baan.
 • Op 25 april 1975 ontspoort de ElD4 739 te Den Haag. Het treinstel loopt hierbij voornamelijk schade op aan het B-rijtuig. Het treinstel wordt naar Leidschendam gebracht voor het herstel. Hier blijft het treinstel ruim een maand staan, alvorens op 3 juni 1975 naar de Haarlemse werkplaats te worden overgebracht. Op 15 juli 1975 wordt het treinstel afgeleverd na herstel.
 • Tussen 2 december en 14 december 1975 zijn de treinstellen ElD2 378 + ElD2 328 betrokken bij de treinkaping bij Wijster door 7 Zuid Molukse activisten. De treinstellen zijn onderweg als stoptrein 734 van Zwolle naar Groningen. De kapers dwingen alle reizigers en personeel in het treinstel El2 378 plaats te nemen. Bij aanvang van de gijzeling wordt de machinist dood geschoten. In de twee daarop volgende dagen worden nog twee personen dood geschoten en wordt geprobeerd een derde dood te schieten, wat mislukt. Op 14 december 1975 geven de kapers zich uiteindelijk over na bemiddeling van twee onderhandelaars. In de avond van 14 december 1975 zijn de twee treinstellen naar Zwolle overgebracht. In de nacht van 21 op 22 december 1975 is de ElD2 378 van Zwolle naar Leidschendam overgebracht voor onderhoud en schoonmaak. Vervolgens kwam het treinstel weer in dienst.
 • Op 6 maart 1976 botst de ElD4 783 tussen Roosendaal en Oudenbosch met een vrachtwagen. Het treinstel is onderweg als trein 2144 van Vlissingen naar Amsterdam. Door de botsing raakt de vooroprijdende Bk ernstig beschadigd en ontspoord. In de avond is het treinstel weer in het spoor gezet en naar de Roosendaalse werkplaats overgebracht. Hier wordt het treinstel klaar gemaakt voor de overbrenging naar de Haarlemse werkplaats, waar het treinstel zal worden hersteld. Op 12 maart 1976 arriveert het treinstel in de Haarlemse werkplaats. Het treinstel wordt op 15 juni 1976 afgeleverd. Bij dit ongeval komt één reiziger om het leven.
 • Op 28 juni 1976 botst de ElD4 1711 in Nijkerk met een hooiwagen. Het treinstel is onderweg als trein 557 van naar , samen met de ElD2 en ElD2 . De BDk raakt hierbij beschadigd aan de neus en de apparatuur onder het rijtuig. De 1711 wordt in de avond van 28 juni door de tweedelige treinstellen terug naar Amersfoort gesleept. Op 1 juli 1976 wordt het treinstel in de Haarlemse werkplaats binnengenomen voor reparatie.
 • Op 27 oktober 1976 botst ElD4 787 in dichte mist bij de aansluiting ’s Heer Arendskerke bij Goes achterop goederentrein 720521. Het treinstel is onderweg als trein 4611 van naar Vlissingen samen met Pec 1926. De Bk van de 787 komt door het ongeluk boven op de tankwagens van trein 720521 te liggen. Het A-rijtuig loopt eveneens forse schade op. Het Bk rijtuig raakt onherstelbaar beschadigd en wordt ter plekke gesloopt. De rijtuigen BDk + B worden samen met Pec 1926 op 28 oktober 1976 naar Goes terug gesleept en het zwaar beschadigde eerste klas rijtuig op 31 oktober 1976, nadat het op nooddraaistellen is geplaatst. Het Pec rijtuig is op 1 november door de ElD2 274 van Goes naar Roosendaal gesleept. Op zijn de drie rijtuigen naar Roosendaal gesleept. Vanuit Roosendaal worden de drie rijtuigen in de nacht van 19 op 20 november 1976 naar de Haarlemse werkplaats gesleept. Op 22 november 1976 worden de drie rijtuigen in de werkplaats binnengenomen voor het herstel. Om het treinstel weer op de baan te krijgen, wordt ElD2 380 opgeofferd. Het Bk rijtuig wordt hiertoe verbouwd. Het rijtuig worden voorzien van stroomafnemers, motordraaistellen en apparatuur onder de rijtuigbak. De stoelen worden in coachopstelling geplaatst. Op 15 maart 1977 wordt het treinstel 1787 afgeleverd. Rijtuig ABDk 380 wordt als reserve aan de kant gezet.
 • Op 27 december 1976 loopt de ElD4 1733 brandschade op in het A rijtuig. Het treinstel staat op dat moment in Groningen. De B en Bk rijtuigen lopen rookschade op. Op 29 december 1976 wordt het treinstel naar Haarlem overgebracht voor herstel in de werkplaats. Op 26 oktober 1977 wordt het treinstel afgeleverd na herstel van de schade.
 • Tussen 23 mei 1977 en 11 juni 1977 wordt het treinstel ElD4 747 gekaapt door 9 Zuid Molukse jongeren. Het treinstel wordt bij De Punt stil gezet. Het treinstel is onderweg als trein 521 van Assen naar Groningen. Er zijn op dat moment 94 reizigers in de trein. De machinist en conducteur mochten vrij snel de trein verlaten, even later mochten ook 40 reizigers de trein verlaten. De overige 45 reizigers werden gegijzeld. Om de mariniers te laten oefenen om de reizigers te bevrijden, is op de ElD4 742 van naar Onnen overgebracht. Tussen Leeuwarden en Groningen is het treinstel gesleept door DE3 . In Gilze-Rijen, bij de aansluiting naar de militaire basis wordt op dat zelfde moment de ElD4 1731 gebruikt om te oefenen. Bij de bevrijding van de gijzelaars op 11 juni 1977 wordt het treinstel doorzeefd met kogels van mariniers. Het treinstel wordt ook bestookt door straaljagers. De Bk krijgt hierbij de meeste kogels te verduren. Bij de bevrijding komen 2 gijzelaars en 6 gijzelnemers om het leven. Het treinstel wordt dezelfde dag door diesellocomotief 2475 naar Onnen gesleept. Op 13 juni 1977 is het treinstel naar Zwolle gesleept door een 2200 met koppelwagen voor justitieel onderzoek. Op 22 juni 1977 wordt het treinstel naar Haarlem gesleept en daar terzijde gesteld voor verder onderzoek door justitie. Op 14 juli 1977 is het treinstel vrijgegeven. De NS wil het beschadigde treinstel laten slopen, maar door een tekort aan materieel wordt het treinstel toch hersteld en op 28 november 1977 afgeleverd.
 • Op 24 november 1977 botst de ELD4 1737 te op een bietenwagen. Het treinstel is onderweg met als trein 114 van naar . De bietenwagen werd even daarvoor aangereden door ElD2 220 901 van trein 119. Het treinstel werd op 30 november 1977 in herstel genomen en op 15 december 1977 afgeleverd.
 • In de nacht van 14 op 15 oktober 1978 breekt er brand uit in het A-rijtuig van de ElD4 729. Het treinstel staat op het Westelijk Eiland te overnachten. Het A-rijtuig brand geheel uit, terwijl de B en Bk aanzienlijke schade oplopen. Het treinstel wordt op 16 oktober 1978 naar de Haarlemse werkplaats overgebracht en terzijde gesteld vanwege het asbest in het treinstel. De BDk wordt in maart 1979 geplaatst in de ElD4 720, welke op 21 maart 1979 schade had opgelopen aan de BDk. Er wordt in 1979 besloten om het treinstel toch te herstellen. Op 6 september 1979 is het rijtuig A 729 van de Haarlemse werkplaats overgebracht naar de Botlek. Hier zal het rijtuig bij een gespecialiseerd bedrijf ontdaan worden van interieurdelen en asbest. Ten tijde van het herstel van de ElD4 729 raakt de ElD4 734 beschadigd door brand. Er wordt besloten om de ElD4 734 weer op de baan te krijgen met de rijtuigen BDk 720 + B 729. In april 1981 breekt er brand uit in de ElD4 719. Hierbij gaat de Bk verloren. De Bk van de ElD4 729 neemt de plaats in van de door brand beschadigde Bk 719. Aldus blijft een restantenstel over, bestaande uit de Bk 719 + A 729 + B 734 + BDk 734. Op 22 oktober 1981 komt dit treinstel als IC-treinstel 1729 in dienst.
 • Op 15 januari 1979 botst de ElD4 1789 als trein van naar ter hoogte van Onnen op een gierwagen. Door de botsing raakt de beschadigd. Op 16 januari 1979 arriveert het treinstel in Haarlem voor herstel van de schade en het uitvoeren van een tussenrevisie. Op 29 maart 1979 is het treinstel afgeleverd na herstel van schade en een tussenrevisie.
 • Op 28 januari 1979 botst treinstel ElD4 724 ter hoogte van de Dijksgracht op locomotief 1150. Het treinstel is onderweg als trein 743 van naar. Door de botsing loopt het gehele treinstel schade op aan de zijde. De locomotief is onderweg met trein van naar . Het treinstel arriveert nog dezelfde dag in de Haarlemse werkplaats voor het herstel.
 • Op 6 februari 1979 breekt er brand uit in het Bk-rijtuig van de ElD4 753. Het treinstel is onderweg als trein 1816 van naar . De brand ontstaat in de snelschakelaarkast en het treinstel komt in de omgeving van Wolfheze tot stilstand. Na het blussen is het treinstel dezelfde dag door de ElD4 1766 van Wolfheze naar de Haarlemse werkplaats gesleept voor het herstel.
 • Op 21 maart 1979 raakt de ElD4 720 beschadigd aan de BDk als gevolg van een losliggende spoorstaaf. Deze kwam door de neus van het rijtuig. Het treinstel rijdt trein 635 van naar . Ter hoogte van Stroe raakt het treinstel beschadigd. Op 22 maart 1979 is het treinstel al in Haarlem om de beschadigde BDk uit te laten nemen. Om het treinstel op de baan te krijgen, is er een bakwisseling uitgevoerd met de ElD4 729. Op 30 maart 1979 wordt de ElD4 720 afgeleverd met de BDk van de ElD4 729.
 • Op 8 oktober 1979 breekt er brand uit in de ElD4 734. Het treinstel staat in Zwolle. Om dit treinstel weer in dienst te krijgen vindt een bakwisseling plaats met de ElD4 729. De ElD4 734 wordt op afgeleverd met de B 729 en de oorspronkelijke BDk 720.


 • In de nacht van 20 op 21 april 1980 breekt er brand uit in ElD4 1781. Het treinstel staat op dat moment in Leeuwarden. Het A rijtuig brand hierbij volledig uit. Het B en Bk rijtuigen branden gedeeltelijk uit en het BDk rijtuig loopt alleen rookschade op. Het treinstel wordt op 23 april 1980 naar de Haarlemse hoofdwerkplaats gesleept. Het treinstel blijft echter tot 27 mei 1980 op het terrein van de werkplaats staan, voordat het naar de Watergraafsmeer wordt gesleept. Het treinstel blijft hier een half jaar onafgedekt staan, in afwachting van een besluit tot herstel of sloop. Op 20 november 1980 wordt het treinstel toch naar Haarlem overgebracht voor herstel van de schade. Het treinstel wordt volledig gestript, leeggehaald en opnieuw opgebouwd als ‘kleine coach’. Het treinstel werd aan de buitenzijde echter wel direct voorzien van de nieuwe intercitybeschildering, met gele deuren en een volledig doorgetrokken blauw baan over de ramen en deuren. Aan de buitenzijde bleef het treinstel zichtbaar als bijzonder treinstel, omdat alle ramen bij het herstel van de schade werd voorzien van ‘sprinterramen’. Het was hiermee een uniek treinstel. Op 15 mei 1981 is het treinstel afgeleverd.
 • Op 29 april 1980 breekt er brand uit in ElD4 719. Het treinstel staat op dat moment op het station van Amsterdam Centraal. Het Bk rijtuig brand hierbij totaal uit. Het A rijtuig loopt roet- en rookschade op. Op 1 mei 1980 wordt het treinstel overgebracht naar de hoofdwerkplaats Haarlem. Hier wordt het A rijtuig hersteld van de schade en krijgt hierbij een kleine revisie. De B en BDk rijtuigen krijgen hierbij een tussenrevisie. Na herstel van het A rijtuig wordt en het afronden van de revisiewerkzaamheden wordt het treinstel afgeleverd op 8 augustus 1980. Het Bk rijtuig is vervangen door het Bk rijtuig van de ElD4 729.
 • Op 11 juli 1981 lopen de treinstellen ElD4 713 + ElD4 740 schade op aan de zijwanden in Amersfoort. De treinstellen zijn onderweg als trein 722 van Groningen naar Den Haag Centraal. In Amersfoort wordt de trein in de flank aangereden door de rangerende ElD2 325. De ElD4 713 loopt hierbij een beschadigd BDk + B + A rijtuig op. De ElD4 740 raakt aan alle bakken beschadigd. Op 13 juli 1981 komen de treinstellen ElD2 325 en ElD4 740 naar Haarlem voor herstel. Op 14 juli 1981 komt het treinstel ElD4 713 naar Haarlem voor herstel. Hier vindt een bakwisseling plaats tussen de treinstellen ElD4 713 en ElD4 740. De ElD4 713 bestaat dan uit de bakken Bk 740 + A 713 + B 740 + BDk 713. De ElD4 740 bestaat uit de Bk 713 + A 740 + B 713 + BDk 740. De ElD2 325 wordt op 28 augustus 1981 afgeleverd, de ElD4 713 op en de ElD4 740 op .
 • Op 1981 botst de ElD2 386 tussen Onnen en Assen als trein op een tractor. Hierbij loopt de ABDk aanzienlijke schade op. Door de wordt het treinstel naar de Haarlemse werkplaats overgebracht. Hier wordt het treinstel hersteld. Op vindt de aflevering plaats.
 • Op 1 december 1982 botst de ElD4 738 op het gebouw de wasmachine in Enschede. Hierbij raakte het rijtuig beschadigd. Op 9 december 1982 wordt het treinstel naar de Haarlemse werkplaats gebracht voor herstel. Op 17 februari 1983 werd het treinstel weer afgeleverd.


 • Op 25 november 1983 raakt het Bk rijtuig van treinstel ElD4 716 in brand. Het treinstel staat op dat moment bij de lijnwerkplaats Leidschendam. Op 7 december 1983 wordt het treinstel naar de Haarlemse werkplaats gesleept. De rijtuigen BDk + B van dit treinstel werden gekoppeld met de rijtuigen A + Bk van ElD4 717. Op 28 februari 1984 werd dit treinstel afgeleverd als ElD4 717. Het Bk rijtuig werd bij de firma Jansen in Bergen op Zoom hersteld. Op 30 maart 1984 werd dit rijtuig naar Bergen op Zoom gebracht. Op 21 september 1984 werd het rijtuig terug gebracht naar Haarlem na de eerste herstelling en in de menie. Voor herstel van deze rijtuigbak werd gebruik gemaakt van onderdelen van afgevoerde treinstellen Materieel’46. Het A rijtuig werd in Haarlem hersteld en gereviseerd. Na dat ook het BDk rijtuig van ElD4 717 was teruggekeerd na het herstel van de schade werd de ElD4 716 op 7 augustus 1985 afgeleverd in de samenstelling BDk 717 + B 717 + A 716 + Bk 716.
 • Op 29 november 1983 raakt het BDk rijtuig van treinstel ElD4 717 in brand. Het treinstel staat op dat moment op het opstelterrein Den Haag Binckhorst. Op 19 december 1983 wordt het treinstel naar de Haarlemse werkplaats gesleept. Hier werden het A en Bk rijtuig hersteld van rookschade en ondergingen zij een tussenrevisie. Na de tussenrevisie werden deze bakken gekoppeld met de BDk + B van treinstel ElD4 716. Op 28 februari 1984 werd dit treinstel 717 afgeleverd. De beschadigde rijtuigen werden hersteld, waarbij het B rijtuig in Haarlem werd hersteld en gereviseerd. Het rijtuig is hierna vernummerd naar B 716. Het BDk rijtuig werd op 3 augustus 1984 naar de firma Jansen in Bergen op Zoom gesleept en op 10 mei 1985 keerde het rijtuig vrijwel volledig hersteld en geschilderd terug in Haarlem als BDk 716. Op 7 augustus 1985 is het treinstel ElD4 716 afgeleverd.
 • Op 25 februari 1984 schoot de ElD2 357 als trein 5965 (Utrecht Centraal - Rhenen) door het stootjuk van station Rhenen en kwam in de wachtkamer tot stilstand. Het ABDk rijtuig liep hierbij schade op aan met name de neus. Het treinstel werd op 3 maart 1984 naar Haarlem overgebracht, alwaar het stel hersteld werd. De aflevering van het herstelde stel vond op 15 november 1984 plaats.
 • Op 14 april 1984 botst de ElD4 751 te met een tractor. Het treinstel is onderweg als trein van naar . Alvorens het treinstel werd hersteld in de Haarlemse werkplaats, werd het overgebracht naar de werkplaats in Amersfoort om enkele constructiewijzigingen uit te laten voeren. Op 3 mei 1984 gaan de BDk + A + Bk naar Haarlem voor herstel van de schade. Het B rijtuig blijft in Haarlem en wordt op 8 juni 1984 naar de voormalige werkplaats van Utrecht gebracht. Hier worden proeven genomen met de verwarming. Na afloop van deze proeven gaat het B rijtuig op naar Haarlem. Hier wordt het rijtuig gecombineerd met de drie andere rijtuigen van het treinstel en op 25 september 1984 wordt het treinstel afgeleverd.
 • Op 12 september 1984 ontspoort de ElD4 1766 in Hoorn. Het treinstel stond in de ochtend samen met de ElD4 1744 opgesteld voor zijn volgende dienst, toen onder het treinstel een handwissel werd omgezet. Toen de treinstellen als leeg materieel trein naar Enkhuizen wilden rijden, kwam de ElD4 1766 op twee sporen te rijden en ontspoorde het treinstel. Het B-rijtuig raakt hierbij een bovenleidingsportaal en raakt hierdoor zwaar beschadigd. Dezelfde dag wordt het treinstel herspoord en op het emplacement van Hoorn neer gezet. Op 16 september 1984 wordt de ElD4 1766 van Hoorn naar Alkmaar gereden. In Alkmaar wordt de koppeling van de BDk hersteld, zodat het treinstel naar Haarlem gesleept kan worden. Dit wordt door de ElD4 1721 gedaan op september 1984. Op 28 september 1984 komt het treinstel aan in Haarlem voor herstel, wat tot 3 april 1985 duurt. Het B-rijtuig blijft na het herstel enigszins krom.
 • Op 7 december 1984 lopen de treinstellen ElD2 324 + ElD2 326 en ElD4 722 schade op. De treinstellen zijn onderweg als trein 549 van naar . Ter hoogte van Nunspeet rijdt een vrachtauto tegen de trein op. De tweewagenstellen lopen hierbij schade op, evenals BDk 722. Op 11 december 1984 komen de treinstellen naar Haarlem voor herstel. De ElD4 722 wordt op 15 januari 1985 al weer afgeleverd, maar met de BDk van de ElD4 1748. Op 21 mei 1985 komt de ElD4 722 weer naar Haarlem om in revisie genomen te worden. Op 9 augustus 1985 komt de ElD4 722 met zijn eigen bakken weer op de baan.
 • Op 28 juni 1985 botst ElD2 393 in Achterberg met een vrachtwagen. Het treinstel is onderweg als trein 5930 van Rhenen naar Utrecht Centraal. Het ABDk rijtuig raakte de trekker van de vrachtwagen, waarvan de chauffeur tijdig kon weg komen. Het voertuig werd onder het ABDk rijtuig vermorzeld en vloog in brand. Ook het treinstel raakte in brand en het ABDk rijtuig ontspoorde met beide draaistellen. Door de ontsporing werd een bovenleidingsportaal beschadigd. Dit portaal veroorzaakte een gat in het Bk rijtuig. Bij de botsing vallen twee gewonden. De machinist zag het ongeluk aan komen en kon tijdig weg komen. Nadat het treinstel geborgen was met behulp van de Eindhovense ongevallenkraan 481 en diesellocomotief 2429 werd het treinstel naar Utrecht HTMU gesleept. In de nacht van 12 op 13 juli 1985 kwam het treinstel naar Haarlem, waar het op 16 juli 1985 werd binnen genomen in de werkplaats voor schadeherstel. Op 9 november 1986 werd het treinstel hersteld afgeleverd.
 • Op 24 juli 1985 botst ElD4 1711 te Utrecht Centraal met de treinstellen Plan V ElD2 923 + 930. Het treinstel loopt hierbij een beschadigde neus op aan het Bk rijtuig. Op 30 juli 1985 wordt het treinstel binnengenomen in de werkplaats van Haarlem voor herstel. Op werd het treinstel afgeleverd.
 • Op 3 februari 1986 brand het ABDk rijtuig van treinstel ElD2 323 uit. Het treinstel staat in Haarlem voor revisie. Het rijtuig wordt niet hersteld en afgevoerd. Het Bk rijtuig wordt gewisseld met het verbrande Bk rijtuigen van de ElD2 358.
 • Op 27 februari 1986 botst de ElD4 1737 te Akkrum met een busje. Het treinstel is onderweg als trein 30525 van naar . Het Bk rijtuig loopt schade. De schade wordt hersteld in Haarlem, waar het op 5 maart 1986 binnenkomt. Op 13 juni 1986 wordt het treinstel afgeleverd.
 • Op 15 mei 1986 brand het Bk rijtuig van treinstel ElD2 358 uit in Den Haag.
 • Op 9 januari 1987 loopt het treinstel 1737 schade op aan het BDk rijtuig. Het treinstel is onderweg als trein 1950 van Venlo naar Den Haag Centraal en botst tussen Horst-Sevenum en Deurne met een auto. Op 14 januari 1987 wordt het treinstel in herstelling genomen in Haarlem en op 5 juni 1987 wordt het treinstel afgeleverd.
 • Op 17 maart 1987 kwam ElD2 349 in Haarlem binnen voor een kleine revisie. Op 22 april 1987 van dat jaar brak er brand uit in Lichterij I, waarbij het ABDk rijtuig volledig uitbrandde. Het treinstel werd gezien de schade en de resterende levensduur niet meer hersteld en afgevoerd voor sloop. Het ABDk rijtuig werd een jaar later geheel ontasbest en afgevoerd naar sloperij Hollandia/Koek. Het Bk rijtuig werd in oktober 1989 ontasbest en in januari 1990 gesloopt.
 • In de nacht van 14 op 15 oktober 1987 vond er in 's-Hertogenbosch een rangeerbotsing plaats tussen vier treinstellen. Het zijn de ElD2 355 + ElD2 331, welke botsen met de ElD4 713 + ElD2 361. De ElD2 355 wordt op naar Haarlem gesleept, waarbij het treinstel op 26 oktober 1987 in herstelling wordt genomen en tevens een kleine revisie ondergaat. Op 11 april 1988 wordt de ElD2 355 afgeleverd. De ElD4 713 raakt beschadigd aan beide koppen en een aantal balkons raken geknikt. Op 9 november 1987 komt het treinstel aan in Haarlem voor herstel. Op 29 april 1988 wordt het treinstel afgeleverd na het herstel.
 • Op 10 augustus 1988 botsen de ElD2 322 + ElD4 1761 op een auto te Udenhout. De treinstellen zijn onderweg als trein van Zwolle naar Roosendaal. De auto komt vast te zitten onder het ABDk rijtuig van de ElD2 322. Door de botsing vliegt de auto in brand en ook het ABDk rijtuig van de ElD2 322 vliegt in de brand. Ter inspectie van de schade zijn de treinstellen dezelfde avond naar Tilburg gesleept. Op 11 augustus 1988 werden de treinstellen naar Haarlem gesleept, waar de ElD2 322 op 12 augustus 1988 worden binnengenomen. Het treinstel wordt niet meer hersteld en afgevoerd voor sloop. Het treinstel wordt ontdaan van nog bruikbare onderdelen om andere treinstellen van onderdelen te voorzien tijdens hun opknapbeurt in . Na het afstaan van onderdelen wordt het treinstel niet direct gesloopt, maar gaat dienen als blikvanger voor de Floriade van 1992 in Zoetermeer. Daartoe worden de rijtuigen verbouwd tot tentoonstellingsruimte. Op 27 augustus 1991 wordt het treinstel op diepladers naar Zoetermeer gebracht. De ElD4 1761 kwam na de inspectie weer in dienst.
 • Op 28 november 1989 botst de ElD4 714 ter hoogte van een botsing met een auto. Het treinstel is onderweg als trein 4361 van Zwolle naar Roosendaal. Het treinstel raakt beschadigd aan . Het treinstel wordt overgebracht naar Onnen. Vanwege de overschrijding van de revisietermijn wordt het treinstel niet meer hersteld en op 30 november 1989 afgevoerd. Het treinstel zal ontdaan gaan worden van bruikbare onderdelen voor treinstellen die een opknapbeurt ondergaan. In januari 1990 wordt het treinstel overgebracht naar Zwolle in afwachting van het ontasbesten van het treinstel in Roosendaal. Hiervoor komt het treinstel op 24 april 1990 aan in Roosendaal. Op 8 januari 1992 gaat het treinstel vanuit Roosendaal naar sloper Hollandia. In maart 1992 wordt het treinstel gesloopt.
 • Op 9 januari 1990 botst de ElD2 356 op een auto. Het treinstel is onderweg als trein 4370 van naar Zwolle. De auto raakt vervolgens in brand en blakert hiermee de kop van het Bk rijtuig, dat ook schade op loopt. Het treinstel is op 1990 naar Roosendaal overgebracht, waar het treinstel ontasbest werd. Op 14 maart 1990 is het Bk rijtuig van Roosendaal naar Haarlem gebracht voor schade herstel. Het ABDk rijtuig werd op 24 augustus 1990 overgebracht naar Haarlem voor de opknapbeurt. Op 5 oktober 1990 is het herstelde en opgeknapte treinstel afgeleverd.
 • Op 4 mei 1990 botst de ElD2 371 ter hoogte van Dalen met een vrachtwagen. Het treinstel is onderweg als trein van naar . Het Bk rijtuig loopt aanzienlijke schade op.
 • Op 7 oktober 1991 komt de ElD4 1762 voor een H2 revisie naar Haarlem. Het treinstel zal tijdens deze revisie ook van asbest ontdaan worden. Op het werkplaatsterrein is hiervoor een aparte loods ingericht. Op 12 november 1991 breekt er brand uit in deze loods. De loods brand tot de grond toe af, evenals de BDk 1762. Dit rijtuig stond in de loods om ontasbest te worden. Hierdoor wordt een compleet vierdelig treinstel onbruikbaar. Om het verlies te beperken, wordt het ElD2 treinstel 391 aan de dienst onttrokken. Het Bk rijtuig van dit treinstel is afkomstig van ElD4 732, welke in juni 1974 in deze samenstelling op de baan kwam. Doordat het Bk rijtuig is geïsoleerd met asbest, zal dit treinstel uiterlijk in 1993 terzijde gesteld moeten worden. Het ABDk rijtuig 391 zal dan reserve worden. Om dit voor te zijn, wordt het ABDk rijtuig 391 verbouwd tot BDk rijtuig 762. Bij de verbouwing wordt het loopdraaistel vervangen door een motordraaistel. Om voldoende koellucht aan te trekken wordt in de zijwand een rooster gemaakt onder het laatste raam van de bakovergang. Onder de rijtuigbak worden weerstanden geplaatst en worden wijzigingen aangebracht een het pneumatisch systeem. Het interieur van de eerste klas wordt vervangen door een interieur tweede klas. Dit interieur tweede klas is afkomstig uit de Bk 360. De wanden naar het balkon worden vervangen door een wand met de deur in het midden. De klapdeur naar het toilet is voorzien van een raam. Tussen het plafond en de ramen zijn panelen geplaatst met houtfineer en de ramen zijn voorzien van rolgordijnen. Een tweede paar deuren aan de zijde van de Br wordt niet gemaakt. Omdat de verbouwing ongeveer een half jaar zal duren, wordt besloten om BDk rijtuigen door te schuiven van treinstellen die na de 1762 in revisie worden genomen. Op 20 maart 1992 komt het treinstel ElD4 762 weer op de baan, met de BDk van de 1763. Het ABDk rijtuig van ElD2 391 komt uiteindelijk in treinstel ElD4 768 terecht. Op 28 december 1992 wordt dit treinstel afgeleverd.
 • Op april 1993 wordt de ElD4 743 getroffen door brand. Het treinstel staat op dat moment bij de werkplaats van Onnen. Het treinstel wordt niet meer hersteld en wordt terzijde gesteld per 23 mei 1993.
 • Op 2 juni 1993 werden de treinstellen El4 776 en ElD2 385 beschadigd door een aanrijding met locomotief 1107 in het station van Arnhem. De treinstellen stonden gereed om als trein 2858 naar Den Haag Centraal te vertrekken. De 1107 kwam met expresgoederentrein 32109 uit Emmerich aan in het station. Door de klap schoten de treinstellen door hun koppelingen. Het Bk rijtuig van de ElD2 385 botste met kracht op het Bk1 rijtuig van de El4 776, waarbij de neuzen vast aan elkaar stonden. Bij de treinstellen kwamen tevens de vloeren boven de draaistellen naar boven. Op zijn de treinstellen naar de Haarlemse werkplaats overgebracht. Beide treinstellen werden niet meer hersteld. Het A rijtuig van de El4 776 werd in de ElD4 775 geplaatst, waarna het A rijtuig werd vernummerd naar ElD4 775. Dit wijkt af van de regel dat het eerste klas rijtuig het treinstel nummer bepaald. Het rijtuig Bk1 werd afgevoerd voor sloop op 29 augustus 1993. De rijtuigen B + Bk2 worden geplaatst in de beschadigde ElD4 785. Hiermee bestaat de El4 776 uit beschadigde rijtuigen die worden afgevoerd voor sloop. Bij het ongeval vielen zes lichtgewonden.
 • Op 23 juni 1993 vond er een rangeerbotsing plaats te Utrecht Centraal. Hierbij raakten 4 treinstellen beschadigd en werden maar liefst twaalf rijtuigbakken afgevoerd voor de sloop. De betrokken treinstellen waren de ElD2 337, ElD4 739, ElD4 758 en ElD4 785. De eerste drie treinstellen werden niet meer hersteld vanwege de aanwezigheid van asbest en het naderende verbod van de inzet van asbest treinstellen. Zij werden direct doorgevoerd naar de sloper. De beschadigde rijtuigbakken van de ElD4 785, BDk en B, werden gewisseld met de onbeschadigde rijtuigbakken Bk2 + B van de El4 776. Treinstel ElD4 785 kwam op 4 november 1993 weer in dienst in de gewijzigde samenstelling.


Bakwisselingen

De eerste bakwisselingen vonden in 1957 al plaats, waarbij de treinstellen 711-729 werden voorzien van een restauratie afdeling in het B rijtuig. Enkel de ElD4 725, ElD4 727 en ElD4 729 behielden hun eigen B rijtuig. De overige treinstellen wisselden hun B rijtuig. Ook nieuwe treinstellen die al in afbouw waren, wisselden hun B rijtuigen met treinstellen die een nieuw B rijtuig moesten hebben. De eerste vier rijtuigen zijn bij Beijnes verbouwd. De treinstellen ElD4 711 en ElD4 712 zijn ook bij Beijnes voorzien van een nieuw rijtuig. De treinstellen ElD4 714 en ElD4 721 staan bij Beijnes hun onverbouwde rijtuigen af, maar worden bij Werkspoor in Utrecht voorzien van verbouwde rijtuigen. Het plaatsen bij Werkspoor was nodig omdat de spoorbrug nabij Velsen-IJmuiden Oost niet meer op het spoorwegnet is aangesloten vanwege de ingebruikname van de Velsertunnel.

Treinstel B naar treinstel B uit treinstel Datum Treinstel B naar treinstel B uit treinstel Datum Treinstel B naar treinstel B uit treinstel Datum
Bakwisseling ten behoeven inbouw keukenafdeling in B rijtuig
711 713 748 14 april 1957 726 721 740
712 714 751 1957 727 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 741
713 721 711 15 april 1957 728 742
714 718 712 729 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 743
715 730 744
716 731 745
717 732 746
718 724 714 25 juni 1957 733 747
719 734 748 711 749 7 mei 1957
720 735 749 748 750
721 726 713 736 750 752
722 737 751 712
723 738 752
724 718 739 753
725 n.v.t. n.v.t. n.v.t.


 • Tussen 7 en 25 augustus 1957 rijdt de ElD4 755 met de Bk van de ElD4 718. De ElD4 755 raakte beschadigd aan de Bk na een botsing met locomotief 1202 te Amsterdam. De ElD4 718 botst op 25 juli 1957 met een en raak beschadigd aan de BDk.
 • In juli 1965 komt de ElD4 714 aan in Haarlem met een beschadigde vloer in het B rijtuig. Dit rijtuig is gewisseld met het B rijtuig van de ElD4 732, welke botsschade had. Op 12 augustus 1965 komt het treinstel ElD4 714 in de gewijzigde samenstelling op de baan. De ElD4 732 wordt op 15 september 1965 afgeleverd.
 • In november 1966 wisselen de treinstellen ElD4 711 en ElD4 736 tijdelijk hun Bk. De ElD4 711 heeft op 16 november 1966 schade opgelopen aan de Bk na een aanrijding met een kraanwagen nabij Rotterdam Feijenoord. Op loopt de ElD4 736 schade op aan de BDk en B nabij Boxtel. Op 25 november 1966 wordt de ElD4 711 afgeleverd met de Bk 736. Op 3 februari 1967 komt de ElD4 711 weer in de oorspronkelijke samenstelling in dienst. De ElD4 736 wordt op afgeleverd.


 • Op 6 december 1973 wordt het treinstl ElD4 726 in de Haarlemse werkplaats binnengenomen voor revisie. Op 17 december 1973 arriveert de ElD4 730 in Haarlem met kortsluiting in het Bk-rijtug. Daarop werd besloten om de Bk-rijtuigen van de ElD4 726 en ElD4 730 met elkaar te wisselen. Op 20 december 1973 wordt de ElD4 730 afgeleverd. Na revisie en een schilderbeurt kwam de ElD4 726 op 15 maart 1974 weer in dienst. Omdat de revisietermijnen van de beide rijtuigen dicht bij elkaar lagen, werd deze wisseling niet teruggedraaid. De treinstellen bleven tot aan hun afvoer herkenbaar, omdat de Bk van de 726 voorzien was van opstaptreden in de neuzen en de 730 bij aflevering al was voorzien van ladders op de neuzen.
 • In maart 1974 lopen de treinstellen ElD2 391 en ElD4 732 brandschade op bij twee verschillende branden. Van de ElD2 391 raakt het Bk rijtuig beschadigd en van de ElD4 732 raken de rijtuigen BDk + B + A beschadigd. De twee onbeschadigde rijtuigen worden samengevoegd, waarbij het Bk rijtuig van de 732 wordt ontdaan van zijn elektrische installatie in en op het rijtuig. Op 27 juni 1974 wordt het treinstel in zijn nieuwe samenstelling afgeleverd. Het treinstel valt op doordat het ABDk schuiframen heeft en het Bk rijtuig draairamen.
 • Tussen en 1978 wisselen de ElD4 712 en ElD4 715 tijdelijk hun Bk rijtuig.
 • Om treinstel ElD4 1787 weer op de baan te krijgen, werd van treinstel ElD2 380 het Bk rijtuig aangepast. De ElD2 380 arriveert hiervoor op 15 november 1976 in de Haarlemse werkplaats. Op 15 maart 1977 werd het treinstel afgeleverd. Het ABDk rijtuig 380 werd op reserve gezet, maar brandstichting in maart 1981 zorgde voor de afvoer en sloop van het rijtuig.
 • Op 14 februari 1977 arriveert de ElD4 736 in de Haarlemse werkplaats. In de Leidschendamse werkplaats heeft een bakwisseling plaats gevonden tussen de treinstellen ElD4 736 en ElD4 753. De ElD4 736 bestaat uit de BDk 736 + B 736 + A 736 + Bk 753. De drie rijtuigen van de ElD4 736 zijn bij een ontsporing beschadigd geraakt, terwijl de ElD4 753 schade opliep bij een overwegbotsing, waarbij de Bk gehavend raakte. Door de Leidschendamse werkplaats is de ElD4 753 afgeleverd met de Bk 736 op 1977. Op 12 april 1977 is de herstelde ElD4 736 met de Bk 753 naar Leidschendam gereden om de bakwisseling tussen de twee treinstellen ongedaan te maken.
 • Op 21 maart 1978 komt de ElD4 715 op de baan met de Bk 712. De ElD4 715 heeft op 13 maart 1978 botsschade opgelopen waarbij de Bk aanzienlijke schade oploopt. Het beschadigde treinstel arriveert op 14 maart 1978 in de Haarlemse werkplaats. Hier wordt de Bk uitgenomen en vervangen door de Bk 712. Het treinstel ElD4 712 arriveert op 7 maart 1978 in Haarlem voor een revisie. Op 5 juni 1978 keert de ElD4 715 terug naar Haarlem, waar de Bk 712 is uitgenomen. Het treinstel krijgt de eigen Bk weer terug en de Bk 712 wordt in revisie genomen. Op 8 juni 1978 wordt de ElD4 715 afgeleverd.
 • In maart 1979 komt de ElD4 720 op de baan met de BDk 729, nadat de eigen BDk beschadigd is geraakt. Op 30 maart 1979 komt de ElD4 720 in de gewijzigde samenstelling weer op de baan.
 • In oktober 1979 raakt de ElD4 734 beschadigd door brand. Om het treinstel na het herstel weer snel op de baan te krijgen, wordt het treinstel op afgeleverd met de B 729 en de oorspronkelijke BDk 720.
 • Op 29 april 1980 loopt treinstel ElD4 719 brandschade op in het Bk rijtuig, dat volledig uitbrand. Om het treinstel na herstel van de overige schade weer op de baan te krijgen, wordt er geruild met de Bk van treinstel ElD4 729. Op 8 augustus 1980 wordt de 719 afgeleverd in de nieuwe samenstelling.
 • Op 22 oktober 1981 wordt de ElD4 1729 afgeleverd na herstel van diverse schades van diverse treinstellen. Het treinstel is verbouwd tot IC-treinstel en bestaat uit de rijtuigen Bk 719 + A 729 + B 734 + BDk 734.
 • In 1981 rijdt treinstel ElD4 713 tijdelijk met de rijtuigen B en Bk van treinstel ElD4 740. Beide treinstellen lopen in Amersfoort schade op. De ElD4 713 wordt op afgeleverd in de nieuwe samenstelling en de ElD4 740 op .
 • In september 1981 wisselen de treinstellen ElD4 713 en ElD4 756 hun Bk.
 • In oktober 1982 wisselen de 1787 en 1786 hun BDk rijtuigen in de werkplaats van Leidschendam. De wisseling wordt waarschijnlijk ingegeven door schadeherstel. De 1787 gaat kort daarna naar Haarlem voor herstel van dakschade en verbrandde kabels. Deze bakwisseling wordt niet meer ongedaan gemaakt en zo blijven de treinstellen herkenbaar. Het BDk rijtuig van de 1786 is voorzien van eenbeenstroomafnemers en de 1787 is voorzien van schaarpantografen.
 • Treinstel ElD4 1748 loopt op 1984 brandschade op in het B rijtuig. Het BDk rijtuig van dit treinstel wordt gebruikt om de ElD4 722 weer op de baan te krijgen. Nadat het B rijtuig van de ElD4 1748 is hersteld, wordt dit nog tijdelijk in ElD4 1784 geplaatst. Ook van dit treinstel heeft het B rijtuig brandschade opgelopen. Op september 1985 komt het treinstel El4 1748 weer terug in zijn originele samenstelling.
 • Op 7 december 1984 loopt de ElD4 722 botsschade op te Nunspeet. Op 11 december 1984 wordt het treinstel naar Haarlem afgevoerd voor herstel. Op 15 januari 1985 komt het treinstel al weer op de baan, maar nu met BDk 1748. Hiermee ontstaat een bijzonder treinstel. De rijtuigbakken van de ElD4 722 zijn geel met blauwe reclamebanen, terwijl het BDk rijtuig in de Intercitykleuren is geschilderd en ook een aangepast interieur heeft. Op 21 mei 1985 komt de ElD4 1722 weer naar Haarlem, nu om in revisie genomen te worden. Op 9 augustus 1985 komt de ElD4 722 weer op de baan met zijn eigen BDk.
 • Op loopt treinstel ElD4 1784 brandschade op in het B rijtuig. Om het treinstel weer op de baan te krijgen, vindt een bakwisseling plaats met de 1748. Op 26 augustus 1984 komt de 1784 weer naar Haarlem om het B rijtuig te wisselen. Op 6 september 1984 vertrekt de ElD4 1784 weer met zijn eigen B rijtuig. • Als gevolg van de opgelopen brandschade, werd BDk 1762 afgevoerd. Om het stel compleet te maken, werd het BDk rijtuig van de ElD4 1763 doorgeschoven naar de ElD4 1762. Het BDk rijtuig van de ElD4 1764 ging naar de ElD4 1763, die van de ElD4 1766 naar de ElD4 1764, die van de ElD4 1767 naar de ElD4 1766 en die van de ElD4 1768 naar de ElD4 1767. Treinstel ElD4 1768 kreeg uiteindelijk de tot BDk verbouwde ABDk 391 toegewezen. De verbouwing hiervan duurde van 15 april 1992 tot 28 december 1992
 • In april 1992 vindt de werkplaats van Onnen een bakwisseling plaats tussen de ElD4 717 en de ElD4 756. Beide treinstellen wisselen hun Bk.
 • Door een brand ging de A 775 verloren in . Het rijtuig werd niet meer hersteld en werd vervangen door de A van de El4 776, welk treinstel botsschade had opgelopen in juni 1993. De A 775 werd geplaatst in de El4 776 en afgevoerd voor sloop.
 • Door de rangeerbotsing te Utrecht in juni 1993 raakte ElD4 785 beschadigd aan de BDk en B. Deze werden vervangen door de Bk2 en B van treinstel El4 776. Op 4 november 1993 komt dit treinstel in dienst in de gewijzigde samenstelling.
 • Op 19 januari 1997 vindt er een bakwisseling plaats tussen de ElD4 765 en ElD4 770. De beide treinstellen wisselen hun BDk-rijtuigen op de Watergraafsmeer. Na deze bakwisseling kan de ElD4 765 weer gebruikt worden om te slopen treinstellen te slepen.


Nummer Bk ABDk Datum bakwisseling Reden voor wisseling
Permanente bakwisselingen
323 Bk 358 ABDk 323 mei 1986 Brandschade ABDk 323
358 Bk 323 ABDk 358 mei 1986 Brandschade Bk 358
380 Bk 380 ABDk 15 november 1976 aanpassing Bk voor treinstel 1787
391 Bk 732 ABDk 391 27 juni 1974 Brandschade Bk 391
Nummer Bk A B BDk Datum bakwisseling Reden voor wisseling
Permanente bakwisselingen
713 Bk 756 A 713 B 713 BDk 713 september 1981 Botsschade ElD4 756
714 Bk 714 A 714 B 732 BDk 714 12 augustus 1965 Vloerschade B 714
716 Bk 716 A 716 B 717 BDk 717 7 augustus 1985 Brandschade Bk 716 + BDk 717
717 Bk 717 A 717 B 716 BDk 716 28 februari 1984 Brandschade Bk 716 + BDk 717
726 Bk 730 A 726 B 726 BDk 726 15 maart 1974 Kortsluiting Bk 730
729 Bk 719 A 729 B 734 BDk 734 1981
730 Bk 726 A 7230 B 730 BDk 730 20 december 1973 Kortstluiting Bk 730
732 Bk 732 A 732 B 714 BDk 732 15 september 1965 Botsschade B 732
756 Bk 713 A 756 B 756 BDk 756 september 1981 Botsschade ElD4 756
762 Bk 762 A 762 B 762 BDk 763 Brandschade BDk 762
763 Bk 763 A 763 B 763 BDk 764 Brandschade BDk 762
764 Bk 764 A 764 B 764 BDk 766 Brandschade BDk 762
766 Bk 766 A 766 B 766 BDk 767 Brandschade BDk 762
767 Bk 767 A 767 B 767 BDk 768 Brandschade BDk 762
768 Bk 768 A 768 B 768 ABDk 391 Brandschade BDk 762
773 Bk 380 A 773 B 773 BDk 773 november 1976 Botsschade Bk 773
773 Bk 380 A 773 B 773 BDk 786 oktober 1982 Schade
775 Bk 775 A 776 B 775 BDk 775 1993 Brandschade A 775
776 Bk1 776 A 775 B 785 BDk 785 1993 Botsschade A 776
785 Bk 785 A 785 B 776 Bk2 776 4 november 1993 Schade
786 Bk 786 A 786 B 786 BDk 773 oktober 1982 Schade
787 Bk 380 A 787 B 787 BDk 787 15 maart 1977 Schade Bk 787


Afvoer

In februari 1974 vindt de eerste afvoer plaats. Het zijn de rijtuigen BDk + B van het treinstel ElD4 732, welke als gevolg van brandstichting volledig uitbranden. In mei 1974 wordt ook het A-rijtuig van dit treinstel afgevoerd. Hiermee komt ook het treinstelnummer 732 te vervallen. Het Bk-rijtuig van dit treinstel wordt na een verbouwing gekoppeld met de ABDk 391, waarvan de Bk eveneens door brand is beschadigd. Het rijtuig Bk 391 wordt afgevoerd op . Om de ElD4 1787 weer op de baan te krijgen, wordt de ElD2 380 opgeofferd. De Bk wordt verbouwd tot BDk 1787, terwijl de ABk als reserve wordt bestempeld. Op november 1976 wordt dit rijtuig terzijde gesteld.In 1989 begint de seriematige afvoer van de treinstellen. Als eerste worden de treinstellen uit de oudste series, 321 - 365 en 711 - 757 afgevoerd. Omdat deze treinstellen zijn geïsoleerd met asbest, worden zij als eerste afgevoerd. In 1993 mag er geen enkel asbest geïsoleerd treinstel meer rijden. Na hun afvoer worden de treinstellen verzameld op het rangeerterrein van Zwolle en worden na geplukt te zijn afgevoerd naar sloper Hollandia in de Amsterdamse Westhaven. In 1996 worden de laatste treinstellen afgevoerd. Ondanks dat zij nog niet aan het eind van hun revisietermijn zijn, worden zij toch afgevoerd. De treinstellen beschikken niet over centrale deurvergrendeling en mogen daarom niet meer worden ingezet.


Op 30 november 1989 wordt de ElD4 714 afgevoerd. Het treinstel staat op dat moment in Onnen. Het treinstel heeft enkele dagen eerder botsschade opgelopen en de revisietermijn is overschreden. In januari 1990 wordt het treinstel overgebracht naar Zwolle in afwachting van het ontasbesten van het treinstel in Roosendaal. De ElD4 714 wordt op 24 april 1990 overgebracht naar Roosendaal.

Tussen 21 maart 1993 en 31 oktober 1993 worden in totaal 81 treinstellen uit de series ElD2 321 - 365 (40 stuks) en ElD4 711 - 757 (41 stuks) afgevoerd. Op 23 mei 1993 worden in totaal 18 treinstellen (7 stuks ElD2 en 11 stuks ElD4) terzijde gesteld. Dit zijn de ElD2 324, ElD2 325, ElD2 326, ElD2 328, ElD2 342, ElD2 346, ElD4 712, ElD4 713, ElD4 715, ElD4 716, ElD4 718, ElD4 743, ElD4 745, ElD4 752, ElD4 754, ElD4 756 en ElD4 757. Het treinstel ElD2 328 wordt rond 23 mei 1993 naar Roosendaal overgebracht voor het plukken van onderdelen. Op mei 1993 wordt de ElD4 713 buitendienst gesteld te Onnen. Op 1 juni 1993 gaat het treinstel naar Roosendaal om onttakeld te worden. Op 25 juni 1993 worden de drie treinstellen afgevoerd die betrokken zijn de rangeerbotsing in Utrecht. Dit zijn de ElD2 337, ElD4 739 en ElD4 758. Op 4 juli 1993 worden de twee vierdelige treinstellen naar de Zaanstraat overgebracht. De Bk 337 wordt op 2 juli 1993 naar de Westhaven overgebracht. De ABDk 337 gaat op 3 juli 1993 naar de Zaanstraat.

De treinstellen ElD2 348, ElD2 355, ElD4 727 en ElD4 733 werden op 28 augustus 1993 naar Zwolle Rangeerstation overgebracht in afwachting van sloop. Zij worden hier terzijde gesteld. Een dag later zijn de treinstellen officieel afgevoerd. Er worden op 29 augustus 1993 in totaal 48 treinstellen (27 stuks ElD2 en 21 stuks ElD4) afgevoerd. Dit zijn de ElD2 331, ElD2 352, ElD2 355, ElD2 385, ElD4 719, ElD4 720, ElD4 723, ElD4 1729, ElD4 733, ElD4 738, ElD4 740, ElD4 744 en ElD4 776. De afvoer van de ElD4 1729 is opvallend, omdat deze eind jaren '70 al van asbest is ontdaan. De ElD4 776 bestaat alleen op papier en is samengesteld uit beschadigde rijtuigbakken. Dit zijn de Bk1 776 + A 775 + B 785 + BDk 785. Op 1 september 1993 wordt de ElD4 737 vanuit Den Bosch naar Zwolle overgebracht in afwachting van sloop. Op deze dag komen ook de ElD4 725 (uit ). Op 2 september 1993 arriveren de terzijde gestelde ElD2 327 (uit Boxtel), ElD2 343 (uit Eindhoven), in Zwolle. De ElD4 719 en ElD4 740 worden echter op september 1993 weer in dienst gesteld. Zij vervangen een stam DD-AR die gebruikt wordt in Zwolle voor instructie.


Op 31 oktober 1993 worden de laatste treinstellen met asbest terzijde gesteld en afgevoerd. De treinstellen die afgevoerd worden zijn de ElD4 751 De treinstellen worden verzameld in Zwolle. Op 31 oktober 1993 arriveert hier de ElD4 751.

Op 18 april 1994 is de ElD2 385 als laatste treinstel uit Roosendaal vertrokken en naar Zwolle Rangeerstation overgebracht. Met deze overbrenging zijn twee rijtuigen Plan E, een rijtuig Plan K en zes wagons van het type Hbis door de 1308 overgebracht.

In oktober 1995 wordt de ElD4 785 van Zwolle naar Onnen gesleept. Hier zal het treinstel geplukt worden van interieurdelen. Op 18 januari 1996 wordt het treinstel ElD4 785 samen met de ElD4 781 van Onnen naar Zwolle gesleept door de ElD4 766 + ElD4 774. Tijdens deze overbrenging breekt de koppeling tussen de en .


Na de terzijdestelling van de ElD2 376 op 28 mei 1995, werd het treinstel op 1 november 1995 naar Utrecht gesleept. De ElD2 376 werd geplaatst op het terrein van de NS Beveiliging Services (Stator). Op deze manier konden hulpdiensten oefenen met reddingen uit een trein.

Op 15 januari 1996 worden de laatste treinstellen officieel afgevoerd.

In december 1996 wordt besloten om het treinstel ElD2 376 te laten slopen. Op 16 december 1996 wordt het treinstel ElD2 376 naar Utrecht Goederenstation overgebracht. Het was de bedoeling om het treinstel ElD2 376 op 18 december 1996 op te halen, maar omdat de ElD2 376 op een bovenleidingsloos spoor stond, kon het niet vervoerd worden. Op 14 januari 1997 werd het treinstel door de treinstellen ElD2 381 en Materieel'46 ElD2 273 van het Spoorwegmuseum naar de sloper gesleept.


Sloop

In februari 1974 worden de uitgebrande rijtuigen BDk en B van de ElD4 732 ter plekke gesloopt op Zwolle Rangeerstation. In 1975 worden weer twee rijtuigbakken gesloppt. Het zijn de A 732 en Bk 391. In de nacht van 29 op 30 augustus 1975 zouden de rijtuigen A 732 en Bk 391 samen met de BPk 802 van de Haarlemse werkplaats naar Nieuwersluis worden overgebracht. Het transport strand echter al in het station van Haarlem. Het blijkt dat vanwege het vroege tijdstip van aankomst er geen rangeerploeg beschikbaar is in Nieuwersluis. De rijtuigen worden tot 19 september 1975 geparkeerd in de boog van de spoorlijn naar Bloemendaal. In de nacht van 19 op 20 september 1975 wordt een tweede, succesvolle poging ondernomen om de rijtuigen naar Nieuwersluis te krijgen. Op 27 november 1975 is het kopgedeelte van het gesloopte rijtuig Bk 391 naar de Haarlemse werkplaats overgebracht. Het kopgedeelte zal als reserve worden gebruikt en is op naar Leeuwarden overgebracht. Hier wordt de kop in de voormalige locomotiefloods opgeslagen tot eventueel gebruik nodig is.Voordat de treinstellen gesloopt worden, worden zij verzameld op Zwolle Rangeerstation. Vanaf hier worden de treinstellen naar sloper Hollandia in de Westhaven gesleept. Een locomotief trekt de treinstellen met behulp van koppelwagons. Voor het laatste stuk van het basisemplacement naar het emplacement Radarweg wordt gebruik gemaakt van een diesellocomotief. Voor het slepen van de treinstellen van het emplacement Radarweg naar de aansluiting van Hollandia wordt gebruik gemaakt van een O&K rangeerlocomotief.

Op 8 januari 1992 gaat het treinstel ElD4 714 vanuit Roosendaal naar sloper Hollandia. In maart 1992 wordt het treinstel ElD4 714 gesloopt.

Op 4 juni 1993 arriveert de ElD4 711 vanuit in het westelijk havengebied van Amsterdam. Het treinstel is op 5 juni 1993 doorgevoerd naar sloper Hollandia.


Op 7 juli 1993 is de beschadigde Bk 337 naar sloper HKS gebracht, nadat het in de nacht van 1 op 2 juli 1993 al op het emplacement van de Westhaven was gebracht. De ABDk 337 is pas op 10 augustus 1993 naar de sloper gebracht vanaf de Zaanstraat. Op 28 juli 1993 is de beschadigde ElD4 758 van de Zaanstraat naar sloper HKS in de Westhaven gebracht.

Op 12 november 1993 zijn de treinstellen ElD2 328 + ElD4 754 vanuit Roosendaal naar sloper Hollandia overgebracht. Op 19 november 1993 worden de treinstellen ElD2 324 en ElD4 713 naar sloper Hollandia overgebracht vanuit Roosendaal.

In de avond van 6 januari 1994 is de ElD4 752 door de 1210 en tussen koppelwagens van Roosendaal naar de Westhaven gebracht. Op 7 januari 1994 gaat het treinstel van het basisemplacement naar de aansluiting van HKS. Op 10 januari 1994 gaat de ElD2 352 van naar . De ElD4 749 wordt op 21 januari 1994 van Zwolle rangeerstation naar Amsterdam Westhaven overgebracht. Op 15 februari 1994 is de ElD4 755 van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven gesleept, gevolgd door de ElD4 721 op 23 februari 1994. Op 2 maart 1994 is de ElD4 720 van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven gesleept, op 9 maart 1994 ging de ElD4 746 dezelfde weg. Wederom een week later, op 16 maart 1994, is de ElD4 726 van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven gesleept. De ElD4 748 maakte op 21 maart 1994 de laatste reis van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven. Op 25 maart 1994 zijn de ElD2 362 en ElD4 743 van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven gesleept. Op 6 april 1994 is de ElD4 745 van Roosendaal naar Amsterdam Westhaven gesleept door de 1656 en koppelwagens.

Nadat de koppelwagens tijdens of na het overbrengen van de slooptreinstellen ElD2 356 en ElD4 722 op 3 mei 1994 beschadigt zijn geraakt, wordt het volgende slooptreinstel door een soortgenoot gesleept. De ElD2 335 heeft de primeur. Het wordt op 11 mei 1994 door ElD4 769 van Zwolle naar de Westhaven gesleept. Sinds die tijd worden de te slopen treinstellen door twee treinstellen van Zwolle Rangeerstation naar Amsterdam Westhaven gesleept. Als vast duo worden de ElD2 381 en de ElD4 765 aangewezen om deze slooptransporten te verzorgen. Op 31 mei 1994 worden de ElD4 737 en ELD2 354 nog met koppelwagens door de 64 + 64 van Zwolle overgebracht naar de Westhaven. Op 7 juni 1994 werd de ElD4 725 van Zwolle naar de Westhaven overgebracht. Op 17 juni 1994 wordt de ElD2 343 door de ElD4 van Zwolle naar de Westhaven gesleept, omdat de koppelwagens niet beschikbaar zijn. Op 20 juni 1994 wordt de ElD2 348 van Zwolle naar de Westhaven gesleept door ElD4 . Op 21 juni 1994 is de ElD2 327 van Zwolle naar de Westhaven gesleept door de ElD4 784 + ElD2 393. De sloop van het treinstel wordt spoedig ter hand genomen. Op 28 juni 1994 worden de ElD2 355 + ElD4 751 van Zwolle naar de Westhaven gesleept door de locomotieven 1632 en 1314 en met hulp van de koppelwagens en remrijtuigen.

Op 18 juli 1994 is de ElD4 727 van Zwolle naar Amsterdam gebracht. Een dag later, op 19 juli 1994 is de ElD4 733 door de naar Amsterdam gesleept vanuit Zwolle.

Na de uitgevoerde bakwisselingen tussen de treinstellen ElD4 775, El4 776 en ElD4 785 gingen de beschadigde rijtuigbakken als El4 776 naar de sloop. De BDk 776 (ex 785) ging op 16 juni 1994 naar de sloop, de B 776 (ex 785) + Bk1 776 volgden op 20 maart 1995. De A 776 (ex 775) werd nog gebruikt voor proeven voor de nieuw te bouwen mABk rijtuigen, waarbij de rijtuigbak werd ingekort en op drie twee assige draaistellen werd geplaatst. Op ging dit rijtuig naar de sloop.

Op 11 april 1996 wordt de witte ElD4 763 van Zwolle naar Amsterdam Westhaven gesleept door de ElD4 770 + ElD2 381. Op 25 april 1996 brengen de ElD4 770 + ElD2 381 de ElD4 785 van Zwolle naar de Westhaven. Nadat het treinstel zelf als sleeptreinstel (samen met de ElD4 766) heeft gediend, is het op 6 mei 1996 dan over voor de ElD4 774. Samen met de ElD2 390 worden de treinstellen door de ElD4 770 + ElD4 765 van Onnen naar de Watergraafsmeer gesleept. Op 7 mei 1996 worden de treinstellen door de van de Watergraafsmeer naar HKS gebracht. Op mei 1996 wordt de ElD4 785 van de Westhaven naar HKS gesleept. Het treinstel staat dan al enkele dagen te wachten, nadat het op 25 april 1996 al naar de Westhaven was gekomen. Op 6 augustus 1996 wordt de ElD4 769 vanuit Zwolle naar de Watergraafsmeer gebracht door de ElD4 765 en ElD2 381.


Op 13 december 1996 zijn de treinstellen ElD2 371 en ELlD2 383 van Zwolle naar Amsterdam gesleept door de . Op 18 december 1996 is de ElD2 376 van het terrein van de Spoorstaaflasinrichting overgebracht naar Utrecht Goederen. Als een van de laatste treinstellen die werd overgebracht, werd de ElD2 376 door de Materieel'46 ElD2 273 en ElD2 381 van Utrecht naar Amsterdam gesleept op 14 januari 1997. Op 23 januari 1997 worden de ElD4 778 en ElD4 783 van Zwolle Rangeerstation naar Amsterdam Westhaven overgebracht. De ElD4 765 is niet beschikbaar om de treinstellen te slepen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van locomotief 1224 met een koppelwagen. Bij aankomst in de Westhaven ontspoort de ElD4 778. Dit treinstel blijft hier staan in afwachting van het beschikbaar zijn van een koppelwagen. De ElD4 783 gaat dezelfde dag nog naar sloper HKS.


Treinstel ElD4 786 werd op 1997 naar Gilze Rijen overgebracht door . Op het defensieterrein Vijf Eiken werd het daar gebruikt voor oefeningen van de Mobiele Eenheid. Op 26 maart 1997 werd het treinstel opgehaald door locomotief 6468 en naar de sloper in het Westelijk Havengebied van Amsterdam gebracht. Op 15 april 1997 wordt de ElD4 782 overgebracht door locomotief 6494 van naar Amsterdam. Als gevolg van een verbrande snelschakelaar van de Bk 765 moest de 6494 zorg dragen voor de overbrenging.

Op 20 juni 1997 wordt de ElD4 780 van Zwolle naar de Westhaven gesleept door locomotief 1111 en tussen koppelwagons. Medio augustus 1997 is de laatste bak gesloopt van het treinstel. Op 3 juli 1997 wordt het laatste treinstel van Zwolle Rangeerstation naar de Watergraafsmeer gebracht. Het is de ElD4 784, welke achter de ElD4 765 + ElD2 381 is gehangen. Op de Watergraafsmeer worden de ElD4 770 en ElD4 785 nog geplukt van onderdelen voor de te bewaren ElD4 766. De nog resterende treinstellen (ElD2 381, ElD4 765, ElD4 770 en ElD4 785) wachten in de Watergraafsmeer op hun beurt om naar sloper HKS te worden overgebracht. Op 4 augustus 1997 is het wachten voorbij en wordt de ElD4 770 als eerste door diesellocomotief 686 van de Watergraafsmeer naar de Westhaven gesleept met behulp van een koppelboom. Op 26 augustus 1997 wordt het volgende treinstel overgebracht. Het is de ElD4 784 die achter diesellocomotief 690 op de koppelboom naar de Westhaven wordt gesleept. Op 16 september 1997 wordt het een na laatste treinstel en laatste ElD4 treinstel van de Watergraafsmeer naar de Westhaven gesleept. Het is de ElD4 765, welke achter diesellocomotief 648 een toeristische route aflegt. Vanuit de Watergraafsmeer gaat het naar de Westhaven en dan door naar de Houtrakpolder. Het gaat weer terug naar Amsterdam Centraal om te eindigen in de Westhaven. Op 16 oktober 1997 wordt het laatste treinstel naar de sloper overgebracht. Het is ElD2 381. Achter de diesellocomotieven 2211 + 2207 + 2215 wordt het treinstel naar de Westhaven gesleept. Een aantal dagen later is het treinstel gesloopt. Daarmee resteren nog drie treinstellen en een afgesneden kop met twee ramen. Twee hiervan hebben een museale bestemming en het derde treinstel is in gebruik als partycentrum. In 2013 verandert de bestemming van partycentrum naar Bed & Breakfast.


Museummaterieel

Er zijn drie treinstellen bewaard gebleven in Nederland. Twee treinstellen zijn bewaard gebleven om nog regelmatig op het spoor in te zetten en het derde treinstel is ingericht als partycentrum. De afgesneden kop staat in de tuin van Riekje Buivinga in Waterhuizen.

 • Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft de beschikking over een tweedelig treinstel, de ElD2 386.

386

Als in januari 1996 het materieel de laatste ritten heeft gereden, wordt op 26 januari 1996 de ElD2 386 in de Amersfoortse werkplaats binnengenomen om opgeknapt en geschilderd te gaan worden. Er is echter geen plaats voor het treinstel in Amersfoort. Al op 24 mei 1996 gaat het treinstel achter de ElD2 273 van Amersfoort naar de Watergraafsmeer. Op augustus 1996 gaan de twee treinstellen samen met het rijtuigen Plan E, Plan K en Plan W naar Blerick. Op april 1999 gaan de twee treinstellen en drie rijtuigen van Blerick naar de Watergraafsmeer achter de 2215. De mogelijkheid bestaat dat de voormalige werkplaats in Blerick gesloopt gaat worden. Op 15 juli 1999 wordt het treinstel samen met de ElD2 273 van de Watergraafsmeer naar de loods van de HTMU in Utrecht overgebracht door locomotief 1306. Beide treinstellen passen echter niet in de loods, zodat de ElD2 386 weer terugkeerde naar de Watergraafsmeer. Op juni 2001 gaat onder andere de ElD2 386 van de Watergraafsmeer naar Blerick. De voormalige wagenwerkplaats kan behouden blijven en wordt verhuurd aan het Spoorwegmuseum. Op 2004 gaat het treinstel van Blerick naar Tilburg. In de werkplaats wordt het treinstel opgeknapt, geschilderd in het grasgroen en rijvaardig gemaakt. Op mei 2005 wordt het treinstel door de ElD2 273 van Tilburg naar het Spoorwegmuseum overgebracht. In het museum wordt de ABDk neergezet. Vanwege een gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om het hele treinstel in het museum neer te zetten. De Bk wordt in de HTMU loods neergezet.

Op 23 december 2010 gaat het treinstel samen met de El2 273 van de Zaanstraat naar de HTMU loods bij Utrecht Daalse Dijk voor stalling. Hiermee worden ruimte gemaakt om materieel in de Zaanstraat te herstellen als gevolg van het winterweer.

Op 17 mei 2014 bracht locomotief 1312 samen met locomotief 1202 materieel van het Spoorwegmuseum naar Blerick. De trein bestond uit de 1312 + 1202 + koppelwagen + Materieel'46 ElD2 273 + Materieel'54 ElD2 386 + Pec 8502 + koppelwagen + Plan E Df 92-37 007. De locomotieven 1312 en 1202 keerden weer terug naar het Spoorwegmuseum. Op 1 september 2014 zijn de ElD2 386 + Materieel'46 ElD2 273 door locomotief 6510 van Blerick naar Leidschendam overgebracht. Hier zullen de treinstellen hun jaarlijkse onderhoud ondergaan. ElD2 386 krijgt daarbij tevens gereviseerde luchtcomponenten ten behoeve van het remwerk. Op 19 september 2014 zijn de treinstellen naar Haarlem overgebracht om de volgende dag ingezet te gaan worden tussen Haarlem en Amsterdam Centraal in het kader van 175 jaar spoorwegen in Nederland. In de ochtenduren rijden zij de pendeltreinen. Op 22 september 2014 keren de treinstellen weer terug naar Leidschendam. Op 4 oktober 2014 zijn de treinstellen te zien tijdens de open dag van de werkplaats in Leidschendam.


 • Stichting Hondekop 4

Door een groep liefhebbers wordt in 1995 de stichting Stichting Mat'54 Hondekop-Vier opgericht, nadat bekend werd dat het Spoorwegmuseum alleen een tweedelig treinstel behouden zou worden. Deze liefhebbers wilden graag een vierdelig treinstel behouden. De NS stonden welwillend tegenover de plannen en schonk een treinstel aan de stichting. De keus viel op de ElD4 766. Het treinstel verkeerde op dat moment in de beste technische staat. Het is hiermee het enige, bewaarde vierwagenstel. In juni 2013 veranderd de stichting van naam met de overname van het Materieel'57 treinstel 220 902 van de NMBS.

766

Op 7 februari 1996 wordt het treinstel overgedragen aan de nieuwe stichting door de NS. Op deze dag wordt het treinstel samen met de ElD2 381 naar het onderhoudsbedrijf Onnen gereden. Hier vond de officiële overdracht plaats. Kort na de overdracht is het treinstel voorzien van een opvallende beschildering. De neus werd blauw geschilderd met een omgekeerde, gele vleugel. Op deze manier kan er geen verwarring ontstaan over de status van dit treinstel. Het treinstel kan dan niet worden aangezien als slooptreinstel. Na de sloop van alle treinstellen krijgt het treinstel zijn kleurstelling als intercitytreinstel terug. Op 12 december 1998 rijdt het treinstel proefritten voor de technische toelating tussen Assen en Zwolle. Op 19 december 1998 rijdt het treinstel een rit van Groningen naar Emmerich en terug naar Amsterdam. na afloop is het treinstel op de Watergraafsmeer gestald. In het weekend van 21 en 22 oktober 2000 verruild het treinstel in de HTMU loods in Utrecht zijn intercity kleurstelling voor de groene kleurstelling op de Bk en A rijtuigen. In het weekend van 9 en 10 maart 2001 zijn ook het B en BDk rijtuig groen geschilderd bij de HTMU loods. Op 21 april 2001 vindt de officiële presentatie plaats van het groene treinstel in het Spoorwegmuseum. Treinstel ElD4 766 heeft enkele jaren in de originele groene kleuren rond gereden. In 200 wordt het treinstel geel geschilderd met blauwe reclamebanen. Dit kwam omdat het treinstel een rol heeft in de film over de treinkaping bij Wijster (2007) en De Punt (2008) gemaakt zijn. Treinstel ElD4 766 diende vooral voor buitenopnames. Het treinstel is voorzien van stickers met kogelgaten. Voor binnenopnames werd vooral treinstel ElD2 386 gebruikt. De plannen zijn om het treinstel weer in originele groene kleur te brengen na revisie. Dit treinstel is ook opgenomen als rijdend industrieel erfgoed in het register Railmonumenten met een A-status wat betekent dat het beschouwd word als unieke vertegenwoordiger van een voor Nederland representatieve type railvoertuigen. In 2011 ondergaat het treinstel een grote revisie.

Op 12 oktober 2014 zijn de vier afzonderlijke rijtuigbakken weer tot een treinstel geformeerd. Dit is gedaan omdat het treinstel te bezichtigen is tijdens de Spoorparade in het kader van 175 jaar Spoorwegen in Nederland. Op 25 oktober 2014 is het treinstel weer uit elkaar gehaald en is het Bk rijtuig in de tent geplaatst om af gewerkt te worden. Op 6 april 2015 zijn alle rijtuigbakken samen gevoegd tot een treinstel. Hiermee is de revisie van het treinstel aan de buitenzijde van de rijtuigbakken nagenoeg afgerond. In augustus 2015 wordt een hoogspanningsproef gehouden. Na een aantal uren bleek de laagspanning te dalen. De oorzaak hiervan werd gevonden in de defecte regeltoestellen die de laagspanning op het zelfde niveau moeten houden. In september 2015 slaagt de tweede hoogspanningsproef. Er waren nog enkele kleine storingen die opgelost moest worden. Op 18 februari 2016 is het treinstel vanuit Amersfoort naar de werkplaats in Leidschendam overgebracht voor het uitvoeren van groot onderhoud en enkele werkzaamheden die in Amersfoort niet mogelijk zijn. Het treinstel werd met beide kopbakken aan elkaar gekoppeld en door de V100 203-4 van VolkerRail gesleept. Op 20 februari 2016 is het treinstel weer in zijn normale samenstelling gebracht en zijn alle kabels weer op de juiste wijze verbonden. In het weekend van 5 en 6 maart 2016 zijn de dakkabels van de ATB, koersrollen en omroep weer met elkaar verbonden. De stroomafnemers werden gesmeerd en afgesteld op de juiste stand. De tractiemotoren werden gereinigd en gedroogd, tandwielkasten zijn voorzien van nieuwe olie. Het remwerk is nagekeken, gangbaar gemaakt en gesmeerd. Het treinstel is voorzien van nieuwe accu's. Diverse elektrische componenten zijn door de medewerkers van NedTrain bekeken, gereinigd en getest. Hierbij zijn ook diverse storingen opgelost. Na deze werkzaamheden is het treinstel weer rijvaardig. Het interieur werd gereinigd en na reiniging geschilderd. Op 26 maart 2016 is de tractie installatie beproefd. Op het terrein van de werkplaats werden de eerste meters op eigen kracht gereden. Na een aantal keren heen en weer gereden te zijn, werd een proefrit aangevraagd naar Den Haag Ypenburg, welke uiteindelijk werd verlengd naar Den Haag Hollands Spoor. Deze rit verliep zonder problemen. Op de terugweg naar Leidschendam werd zelfs een snelheid behaald van 110 kilometer per uur. Er kwamen echter wel een aantal storingen aan het licht, die opgelost moeten worden. Daarnaast zijn er nog enkele punten voor de afwerking van het treinstel. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden rijdt het treinstel op 23 april 2016 een proefrit naar Gouda Goverwelle en weer terug naar de werkplaats. Op 24 juni 2016 rijdt het treinstel van Leidschendam naar de Watergraafsmeer. Dit gaat via een omweg over Uitgeest, Alkmaar en Hoorn. Op 1 april 2017 wordt het treinstel gebruikt voor een besloten rit. Op 3 april 2017 vindt de symbolische herindienststelling plaats te Utrecht Centraal door Pier Eringa en Roger van Boxtel. Aansluitend werd een korte rit voor genodigden gemaakt. Op 19 mei 2019 loopt het treinstel ernstige schade op aan onder andere de wielen, welke bij een kuilwielenbank afgedraaid moeten worden. Door deze schade moeten enkele geplande ritten worden uitgesteld. Op 10 november 2019 wordt het treinstel door de 9901 van Railexperts tussen koppelwagens van Nijmegen naar Eindhoven gesleept. Op 4 december 2019 rijdt het treinstel na het afdraaien van de wielen van Eindhoven naar Nijmegen. Op 19 december 2019 rijdt het treinstel naar Leidschendam voor het uitvoeren van onderhoud, waarna het op 22 december 2019 terug keerde naar Nijmegen.

Inzet

Om de kosten van onderhoud en andere kosten te kunnen betalen, wordt het treinstel regelmatig verhuurd aan bedrijven en instellingen. Ook wordt het treinstel gebruikt voor ritten met spoorwegliefhebbers. Ook wordt het treinstel gebruikt voor wegleerritten en afscheidsritten voor machinisten. Vanwege het grote remvermogen en de lage koppelingen wordt het treinstel ook gebruikt voor het overbrengen van ander materieel met lage koppeling, zoals sloopmaterieel en museummaterieel.


Vanaf 30 oktober 2000 tot 7 december 2000 is het treinstel gebruikt als wegleertreinstel voor nieuwe machinisten in het rayon Amsterdam.


Op 29 november 2005 rijdt het treinstel samen met de ElD2 273 een rondrit ter gelegenheid van het afscheid van het rijdend personeel van de standplaats Den Haag. Vanuit Den Haag Centraal wordt er via de Westelijke Splitsing bij Rotterdam naar Woerden gereden. In Woerden wordt er kopgemaakt en via het nieuwe station Den Haag Ypenburg. Hier wordt wederom kopgemaakt voor een rit naar de werkplaats van Leidschendam. Er wordt vervolgens naar het eindpunt Den Haag Hollands Spoor gereden.


Op 2 juli 2016 zal het treinstel zijn vuurdoop gaan krijgen na de revisie, als de eerste donateursrit verreden gaat worden. Deze 'Tunnel Express' gaat vanuit Zaandam naar Den Haag Hollands Spoor via de Hemtunnel en Schipholtunnel. Door de tunnel van Rijswijk en de tunnel bij Delft gaat het naar Rotterdam. Door de tunnel bij Rotterdam en Barendrecht wordt naar Eindhoven gereden. Vanuit hier gaat het voor de tweede keer door de tunnel bij Best naar 's-Hertogenbosch, Arnhem en Zwolle. Via de Hanzelijn wordt naar Amsterdam Centraal gereden. Na afloop wordt het treinstel op de Watergraafsmeer gestald. Op 10 september 2016 rijdt het treinstel naar Breda voor de opening van het station. Op 11 september 2016 keert het treinstel terug naar de Watergraafsmeer. Op 17 december 2016 rijdt het treinstel een donateursrit van Utrecht naar Uitgeest. Vanuit hier wordt er naar Alphen aan den Rijn, Gouda en via de Westelijke Splitsing naar Hoek van Holland. Via Roosendaal en 's-Hertogenbosch wordt Utrecht weer bereikt. Aansluitend gaat het treinstel naar Amsterdam en een paar dagen later naar Onnen, waar het treinstel wordt geparkeerd. Op 26 maart 2017 rijdt het treinstel ritten in het kader van het afscheid van de Hoekse Lijn bij de NS. Het treinstel pendelt tussen Rotterdam en Hoek van Holland. In 2017 rijdt het treinstel een aantal ritten voor de vrijwilligers van het Rode Kruis, dat 150 jaar bestaat. De eerste rit werd op 7 mei 2017 verreden. Deze ging van Amersfoort naar Den Haag Centraal en weer terug naar Amersfoort. De tweede rit is gereden op 19 juli 2017. Deze rit voerde van Den Haag Centraal naar Apeldoorn. Later op de middag wordt teruggereden naar Den Haag Centraal. De derde rit is op 9 september 2017 en gaan van 's-Hertogenbosch naar Amsterdam Centraal. Op 18 december 2017 wordt de laatste rit gereden en gaat van Hilversum naar Apeldoorn. Wanneer het treinstel niet ingezet wordt, staat het in Nijmegen opgesteld. Op 23 september 2017 rijdt het treinstel een aantal pendelritten tussen Utrecht en Arnhem in het kader van de presentatie van de Canon van Nederland. Op 30 september 2017 vindt er een donateursrit plaats naar de open dag van de Maastrichtse werkplaats. Vanwege een wisselstoring kwam deze trein niet verder dan Utrecht. Op 16 december 2017 rijdt het treinstel de jaarlijkse oliebollenrit. Vanuit Utrecht wordt er naar Bad Bentheim en Emmen gereden. Vanuit Emmen wordt er via Hilversum naar Utrecht gereden. Op 18 december 2017 rijdt het treinstel voor het Rode Kruis vanuit Hilversum naar Apeldoorn. Tijdens deze rit zullen de dj's van 3FM die meedoen aan Serious Request 2017 (Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn) mee reizen. Als gevolg van een defect kan het treinstel niet in Hilversum beginnen, maar in Amersfoort. Voor het stuk tussen Hilversum en Amersfoort wordt de El2 876 van het Spoorwegmuseum gebruikt. Na aankomst zal het treinstel drie keer tussen Amersfoort en Apeldoorn pendelen. Aan het begin van de avond keert het treinstel terug naar Amsterdam. Na aankomst in Amsterdam gaat het treinstel weer terug naar Nijmegen. Op 4 november 2017 rijdt het treinstel pendelritten tussen Amsterdam Centraal en de Watergraafsmeer in het kader van de open dag van de werkplaats aldaar. Op 15 december 2017 rijdt het treinstel van Nijmegen naar Utrecht. De volgende dag vindt de oliebollenrit plaats van de stichting. De rit gaat onder andere naar Bad Bentheim en Emmen. Op 18 december 2017 zou het treinstel een rit rijden voor het Rode Kruis van Amsterdam naar Apeldoorn. Door een defect aan het treinstel kan het treinstel pas vanaf Amersfoort naar Apeldoorn rijden. Met deze rit rijden ook de drie dj's mee die worden opgesloten voor Serious Request van 3FM. Aan het eind van de dag gaat het treinstel via Amsterdam Centraal terug naar Nijmegen. Het treinstel wordt op 18 februari 2018 gebruikt om de aansluitbogen naar de HSL-Zuid te ontroesten in de omgeving van Rotterdam. Het treinstel kwam hiervoor op 16 februari 2018 over vanuit Nijmegen naar Amersfoort en ging twee dagen later naar Rotterdam. Het berijden van deze aansluitsporen tussen de HSL en het conventionele net worden in 2018 nog diverse malen bereden nadat er onderhoud is uitgevoerd aan de spoorlijn. Op 27 april 2018 rijdt het treinstel de jaarlijkse Koningsdagrit voor de NVBS, waarbij een grote rondrit door Nederland wordt gereden. Vanuit Utrecht wordt er naar Zevenaar gereden, om via Deventer, Naarden-Bussem naar het perron van de Johan Cruijff Arena te rijden. Via Breukelen, Woerden en Rotterdam Centraal wordt het perron van Rotterdam Stadion bereikt. Vanuit Rotterdam wordt naar Eindhoven gereden om langs het perron van het Philips-station uit te komen. Vervolgens werd er naar Utrecht teruggekeerd. Ook in 2019 wordt het treinstel diverse keren gebruikt voor het roestrijden van de aansluitingen naar de HSL. Op 24 april 2021 rijdt het treinstel van Nijmegen naar Apeldoorn. In samenwerking met Bentink Modelbouw uit Apeldoorn vond hier de presentatie en verkoop plaats van het h0 model van de 766, geproduceerd door Artitec. In de middag gaat het treinstel naar Roosendaal, waar het zal worden geschilderd. Als eerste rijtuig wordt de A gestraald. In mei 2021 is het rijtuig ontdaan van de ramen, welke zijn opgevuld met houten panelen. De schuifdeuren kunnen echter niet worden gestraald en worden afgeplakt. Naderhand worden deze geschuurd. In de laatste week van mei 2021 is het rijtuig gestraald en in de primer gezet. Vervolgens kon het rijtuig geplamuurd worden. In juni 2021 is het rijtuig geschilderd in een nieuwe tent in de loods van de werkplaats in Roosendaal. Het tweede rijtuig dat onder handen wordt genomen, is de BDk. Hiervan zijn in mei/juni 2021 onderdelen gedemonteerd. De vrijgekomen gaten zijn afgedekt met hout of folie. In juni 2021 is de BDk gestraald, nadat de ramen weer waar verwijderd en dichtgemaakt met houten platen. Na het stralen is het rijtuig in de primer gezet en geplamuurd. Na het schuren is het rijtuig naar de werkplaats gegaan om gespoten te worden. Het rijtuig wordt eerst afgeplakt alvorens gespoten te worden. Het eerste klas rijtuig is in juni nogmaals gedeeltelijk gestraald. Als derde rijtuig is de B ontdaan van diverse onderdelen. In juli 2021 wordt dit rijtuig gestraald. De BDk werd in juli 2021 na de derde primerlaag de crèmekleur aangebracht op de neus en diverse biezen. Na het spuiten van de crème werd dit afgeplakt en wordt het rijtuig groen geschilderd. Het rijtuig werd na het geheel spuiten buiten gezet en het A-rijtuig werd in de tent geplaatst om gespoten te worden. De BDk wordt buiten weer afgewerkt met het terugplaatsen van ramen en deuren, handels om de deuren mee te openen en bordjes met het treinstelnummer, klasse-aanduiding en overige bordjes. Het B-rijtuig wordt na het stralen in juli 2021 in de primer gezet, geplamuurd en geschuurd. Het A-rijtuig kreeg de derde primerlaag, vervolgens werd de crèmekleur aangebracht. Als laatste wordt de Bk in juli 2021 klaar gemaakt om gestraald te worden. In augustus 2021 is de BDk verder afgewerkt en is medio augustus begonnen met het afwerken van de A. De Bk was op dat moment gestraald en in de primer gezet. In de loods van de werkplaats Roosendaal is het rijtuig verder in de primer gezet en gespoten. In september 2021 wordt begonnen met het afwerken van de B. De Bk wordt crème gespoten en vervolgens groen. De rijtuigbakken worden vervolgens met elkaar gecombineerd en de verbindingen tussen de rijtuigen worden hersteld. Het treinstel is vervolgens voorzien van alle opschriften. Op 9 oktober 2021 rijdt het treinstel een donateursrit door Nederland. De donateurs konden mee op drie trajecten. Dit waren Roosendaal – Eindhoven (via Sittard), Eindhoven – Zwolle en Zwolle – Utrecht (via Den Haag).

Revisie

Vanaf 2006 worden plannen gemaakt voor de revisie van het treinstel. Doordat het treinstel in de buitenlucht staat, is het plaatwerk slecht geworden. Ook traden diverse elektrische storingen op. Vanaf april 2011 is het treinstel in revisie. Het treinstel wordt teruggebracht naar de uitvoering zoals het uiterlijk heeft gereden tussen 1971 en 1978. Het interieur is echter dat van na de verbouwing tot intercity-treinstel. Ondanks dat er een origineel interieur voor handen is, is dit niet in het treinstel ingebouwd. Bij de nadere bestudering bleek dat het terugbouwen van het oorspronkelijke interieur omvangrijker was dan gedacht. Het plafond, de wandbekleding en de vloerbedekking zouden hierbij geheel opnieuw gemaakt moeten worden. Het zou te veel geld en tijd kosten om dit te wijzigen. Mogelijk wordt het oorspronkelijke interieur later alsnog ingebouwd, maar dan in fases. Het treinstel wordt per rijtuig onder handen genomen. Om alle lak- en plamuurlagen te verwijderen, worden de rijtuigen apart gegritstraald. Voor het stralen wordt het worden de oude lagen verwijderd met bikhamers.

Als eerste wordt het B rijtuig uit het treinstel gerangeerd en wordt grondig onder handen genomen. Dit rijtuig verkeerd in de slechtste staat. Het volledige interieur is uitgenomen en slechte plekken in het dak en de zijwanden zijn hersteld. Aan de buitenzijde worden alle oude laklagen verwijderd. Het dak wordt hersteld van alle slechte plekken en worden de oude popnagels van de ATB leiding verwijderd. In mei 2013 wordt het eerste deel van het rijtuig gestraald. Na het stralen wordt de eerste, grijze conserveringslaag opgebracht. Na het drogen van deze laag werd het dak in de grijze grondverf gezet en de zijwanden in de groene grondverf. In de zomer is een deel van de ramen teruggeplaatst en een deel van de zijwand gestraald en voorzien van een beschermende laag. Na het aanbrengen van deze laag wordt de rijtuigbak gedeeltelijk geplamuurd. Besloten is om ook het reeds geschilderde deel van dit rijtuig te plamuren voor een strak resultaat. Begin september 2013 is het rijtuig geheel opnieuw geschilderd en werden de laatste ramen geplaatst. Medio oktober 2013 wordt begonnen met het inwendig opknappen van het treinstel. Begin november 2013 wordt een begin gemaakt met het inbouwen van het interieur. In januari 2014 is de plafondbeplating weer aangebracht en zijn de bagagerekken gedeeltelijk geplaatst. Begin februari 2014 zijn deze werkzaamheden afgerond. In april zijn de bankframes geschilderd en de opgeknapte prullenbakjes teruggeplaatst. In mei zijn de tafeltjes teruggeplaatst en rood geschilderd. De gordijnen zijn gereinigd en teruggeplaatst. Tussen het BDk en B rijtuig zijn nieuwe vouwbalgen teruggeplaatst. Nadat de werkzaamheden aan het BDk rijtuig zijn afgerond, is het B rijtuig nog een keer in de tent geplaatst en is daar voorzien van biezen en opschriften. Begin oktober 2014 is het rijtuig van binnen grondig gereinigd. In januari 2016 is de afzuigkap in de keuken teruggeplaatst. Na het B rijtuig is het BDk rijtuig onder handen genomen. Het casco is waar nodig hersteld van slecht plaatwerk. Op de daken worden de oude aluminium popnagels verwijderd van de ATB leiding. Deze zorgden voor roestplekken. Op deze plekken zijn nieuwe stukken staal gelast. Tevens krijgt het BDk rijtuig zijn bagage afdeling weer terug. Bij de ombouw naar 'grote coach' in 1978 werd de bagage ruimte verbouwd tot zitplaatsen. De vrijgekomen ramen uit de zijwand zullen als reserve bewaard worden. Een revisie van de elektrische componenten en draaistellen is nog niet aan de orde. In september zijn de ruiten verwijderd uit het rijtuig. De raamlijsten worden geschuurd en geschilderd. Eind november 2013 is dit werk bijna gereed. Om de rijtuigbak te kunnen stralen, worden zo veel mogelijk onderdelen afgenomen of goed ingepakt om schade te voorkomen. Dit gebeurt met de tractiemotoren, het cabine interieur en het interieur. Om het interieur te beschermen zijn er in november 2013 houten platen voor de ramen en deuropeningen geplaatst. De straalwerkzaamheden aan de rijtuigbak beginnen in december. Medio december kan de grondverf al op het rijtuig worden aangebracht. Begin januari 2014 is aan een zijde de uiteindelijke groene kleur rondom de ramen aangebracht. De rest van het rijtuig zal volgen als het warmer is. Doordat er rondom de ramen is geschilderd, kunnen de ramen weer terug geplaatst worden in het rijtuig. Aan de buitenzijde kunnen dan de rubbers weer worden geplaatst. De schuifdeuren zijn geschuurd en in de grondverf gebracht.Medio februari is het rijtuig grotendeels in de groene kleur geschilderd. De kop is geheel geschilderd en de zijwanden zijn grotendeels klaar. Het dak is volledig grijs geschilderd. Een week later is ook de kopwand in de groene kleur geschilderd. Op 1 maart 2014 is begonnen met het afplakken van de neus voor de snor. Het te schilderen oppervlak is geschuurd. Na het schuren is de eerste laag zandgeel aangebracht. Een week later is de tweede laag zandgeel aangebracht op de neus. Na deze schilderwerkzaamheden zijn de raamlijsten rond de cabineramen zilvergrijs geschilderd, de frontlampen, tyfoons en cabineramen zijn terug geplaatst. De houder van het tyfoonrooster werd geschilderd. Aan een zijde zijn enkele ramen in de reizigersafdeling geplaatst. Nadat de cabineramen zijn geplaatst, is de zandgele bies aan de boven- en onderzijde aangebracht. Begin april 2014 is het BDk rijtuig verder afgewerkt, door het aanbrengen van alle raamrubbers, de luchthappers aan de zijkant van de cabine, het derde frontsein en de cabinedeuren. Op het dak zijn diverse onderdelen geplaatst. Op de zijwanden zijn de opschriften teruggeplaatst, zoals het bakcodenummer, de revisiedata en het gewicht. Ook de diverse markeringen, zoals de rode driehoeken voor de steunpunten onder de bak zijn aangebracht. Als een van de laatste onderdelen is de baanschuiver teruggeplaatst. In mei 2014 zijn de tafeltjes teruggeplaatst en rood geschilderd. De gordijnen zijn gereinigd en teruggeplaatst. Nadat de vouwbalgen terug zijn geplaatst en het B rijtuig is voorzien van opschriften en biezen, zijn de B en BDk rijtuigen aan elkaar gekoppeld. Op 1 juni 2014 zijn de twee gereviseerde rijtuigen van plaats gewisseld met de nog te reviseren A en Bk rijtuig. In het BDk en B rijtuig werd vervolgens begonnen met het herstellen van de elektrische installatie. In september 2014 zijn de cabineruiten in het BDk rijtuig voorzien van verwarmingselementen en is de ruitenwisser weer aangebracht boven de middelste ruit. In november 2014 zijn in de coupés slechte stukken glaswol vervangen door nieuw glaswol. In december zijn alle plafondplaten weer teruggeplaatst. In januari 2015 wordt het interieur grondig gereinigd en op de balkons worden diverse stangen geplaatst. In februari 2015 worden de laatste onderdelen teruggeplaatst, zoals tafels. De stroomafnemers zijn in maart 2015 voorzien van de beschermbakken boven de stroomafnemer aan de dakzijde. In mei 2015 wordt de inrichting van de cabine onder handen genomen. In juli 2015 zijn de ramen in de cabine voorzien van cabineverwarming. In oktober 2015 worden de ruitenwissers geplaatst op het BDk rijtuig. Tegelijkertijd zijn bij de bagagedeuren aan een zijde stootstrips aangebracht. In november 2015 wordt het BDk rijtuig voorzien van roosters voor de typhoons, waarbij in het bovenste rooster NS en in het onderste roosters het treinstel nummer is geplaatst. In november 2015 worden aan de andere zijde van de bagagedeuren de stootstrips aangebracht. In januari 2014 is een begin gemaakt met de demontage van het interieur in het A rijtuig. Ook zijn diverse treden verwijderd. In februari 2014 zijn op het dak werkzaamheden uitgevoerd aan het dak. De kabelhouders van de ATB leiding zijn verwijderd en nieuwe zijn op het dak gelast. De volgende stap is het stralen van het rijtuig. In maart 2014 zijn het A en Bk rijtuig van elkaar ontkoppeld. In april 2014 zijn slechte delen van het plaatwerk op het dak vervangen. Het gehele dak is vervolgens in een beschermende verflaag geschilderd. In mei 2014 is het slechte plaatwerk aan de zijwanden vervangen. Nadat het A rijtuig op 1 juni 2014 in de tent is geplaatst, zijn de ramen gedemonteerd en is de volgende dag begonnen met de revisie van de ramen. Nadat alle ramen zijn verwijderd, werden deze afgedicht met houten schotten. Ook de deuropeningen zijn afgedicht. Op 30 juni 2014 is begonnen met het stralen van de rijtuigbak. Nadat de bak gestraald is, is in het weekend van 5 en 6 juli 2014 de gehele bak in de grondverf gezet. Het dak werd lichtgrijs geschilderd en de zijwanden lichtgroen. Vervolgens werd de bak daar waar nodig geplamuurd en glad geschuurd. Het dak en afdekplaten werden in de definitieve donkergrijze geschilderd. De kopwanden in de donkergroene lak gezet. De geschuurde plekken op de zijwanden zijn nogmaals in de grondverf gezet. Nadat deze grondverf gedroogd is, is definitieve lak op de zijwanden aangebracht. De bufferbalken en schuifdeuren zijn hierbij ook donkergrijs geworden. Nadat de gehele bak gedroogd is, is de eerste klas streep boven de ruiten aangebracht. Aan de onderzijde zijn crèmekleurige biezen aangebracht. In augustus 2014 zijn de opschriften op het rijtuigen geschilderd. Alle ramen zijn in het rijtuig terug geplaatst. Nadat de ramen teruggeplaatst zijn, wordt er een begin gemaakt met het grondig schoonmaken en terug plaatsen van interieurdelen in het rijtuig. Op 23 augustus 2014 wordt het rijtuig uit de tent geduwd en voor het BDk rijtuig geplaatst. De plaats in de tent wordt ingenomen door het Bk rijtuig. In september 2014 wordt het interieur grondig gereinigd. In oktober 2014 zijn de dakplaten in de eerste klas coupés teruggeplaatst. In december werd begonnen met het herinrichten van het interieur in de open afdeling. Zo werden de plafondplaten teruggeplaatst en de bagagerekken in de langsrichting. Het interieur van het rijtuig is in maart 2015 grotendeels teruggeplaatst. In het interieur zijn in juli 2015 de laatste onderdelen teruggeplaatst, zoals de rails voor de zonwering. Bij het Bk rijtuig zijn ook een aantal treden verwijderd. In april 2014 zijn de luchthappers en derde frontsein verwijderd. De gaten zijn tijdelijk afgedicht om beschermd te zijn tegen weersinvloeden. In juli 2014 is de baanruimer gedemonteerd. Een van de frontruiten is ook gedemonteerd om hersteld te worden. Slecht plaatwerk is vervangen en de kabelhouders van de dakleidingen zijn vast gelast. Omdat het rijtuig buiten staat, worden de herstelde plekken voorzien van een verflaag. Op 23 augustus 2014 wordt het rijtuig in de tent geplaatst. De regengoten boven de ramen van het rijtuig zijn in de daaropvolgende dagen vervangen door nieuwe regengoten. De cabineruiten zijn uit de sponningen gehaald en vervangen door houten schotten. In de daarop volgende week wordt het rijtuig klaar gemaakt om gestraald te worden. Tijdens het stralen worden de overige, kleine onderdelen geconserveerd. Na het stralen is het rijtuig in de grijze grondverf geschilderd. Na deze laag werd het rijtuig naar buiten gereden om gereinigd te worden. Na de reinigingsbeurt is het rijtuig in de groene grondverf geschilderd en het dak werd lichtgrijs geschilderd. Na droging wordt de donkergrijze kleur op het dak geschilderd. Begin oktober 2014 is het rijtuig waterdicht gemaakt met plastic ruiten. Drie van de vijf cabineruiten zijn ook tijdelijk teruggeplaatst. Op het dak zijn de steunpunten voor de stroomafnemers en de stroomafnemers zelf geplaatst. In november 2014 wordt begonnen met het opknappen van de raamlijsten van het rijtuig. Aan het eind van de maand zijn al een flink aantal ruiten klaar. De schortplaten worden ontdaan van roest en daar waar nodig slechte stukken vervangen. Voordat de plafondplaten op hun plaats werden gebracht, werd het oude glaswol vervangen door nieuw glaswol. In de tweede helft van november 2014 wordt het rijtuig geschuurd en geplamuurd. Eind december werden de laatste raamlijsten afgewerkt. In januari 2015 wordt na een tweede schuur- en plamuurbeurt, het rijtuig in de grondverf geschilderd. Ook een cabinedeur is in de grondverf gezet. De baanschuiver is in de grijze grondkleur geschilderd en diverse, herstelde onderdelen voor de front- en sluitseinen worden teruggeplaatst. De raamframes worden weer in elkaar gezet. In februari 2015 wordt de baanruimer donkergrijs geschilderd. In het interieur worden slechte stukken glaswol vervangen door nieuw glaswol en worden de plafonddelen teruggeplaatst. De buitenste cabineramen worden na gereviseerd te zijn, terug geplaatst, evenals de kappen om de luchthappers naast de neus. Dit gebeurd na dat het hele rijtuig in de definitieve kleur is geschilderd begin februari. De geschilderde en herstelde schortplaten worden eveneens teruggeplaatst onder het rijtuig. Ook de lampringen en cabinedeuren werden teruggeplaatst. Eind februari is het rijtuig voorzien van zijn crèmekleurige snor. In maart 2015 is het rijtuig voorzien van biezen aan de onder- en bovenzijde. Na het aanbrengen van de biezen zijn de diverse opschriften aangebracht en zijn de laatste schortplaten aangepakt. Slechte stukken werden vervangen door nieuwe stukken. Alle ramen zijn eind maart weer teruggeplaatst in het rijtuig, zodat het weer wind- en waterdicht is. De raamlijsten van de cabineramen zijn zilver geschilderd. Diverse handels en handgrepen zijn ook aangebracht. De frontverlichting in de seinbalk werd ook onder handen genomen. Een lampunit is geheel klaar en de tweede moest nog voorzien worden van een lampglas. Op 4 april 2015 zijn de laatste ramen in het rijtuig geplaatst. Op 6 april 2015 kan het rijtuig de tent verlaten en buiten worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om het frame van de baanruimer te kunnen schuren. Bij de schuifdeuren zijn rubberstrips en de metalen beschermingsstrips geplaatst. In het interieur is in april 2015 verder gewerkt aan de houders voor de TL verlichting en de roosters van het omroepsysteem. Het rijtuig werd eind april 2015 gecombineerd met de drie andere rijtuigen en diverse elektrische verbindingen konden nu tot stand worden gebracht. In mei 2015 wordt de inrichting van de cabine onder handen genomen. De baanruimer is teruggeplaatst en in de donkergrijze kleur geschilderd. Het derde frontsein is teruggeplaatst. Het interieur is grondig gereinigd en de laatste zittingen worden teruggeplaatst. In juli 2015 is de automatische koppeling onder handen genomen. De koppeling is eerst in een grondverf gezet en vervolgens in het donkergrijs geschilderd. In het interieur zijn de laatste onderdelen teruggeplaatst, zoals de rails voor de zonwering. In de cabine zijn de ramen voorzien van cabineverwarming. In september 2015 zijn alle tafeltjes in het rijtuig geschilderd. Ook worden in september 2015 de treeplanken weer teruggeplaatst. In oktober 2015 wordt het Bk rijtuig voorzien van de typhoon en ruitenwissers. In november 2015 wordt het Bk rijtuig voorzien van roosters voor de typhoons, waarbij in het bovenste rooster NS en in het onderste roosters het treinstel nummer is geplaatst. In augustus 2014 zijn de stroomafnemers onder handen genomen. Slechte onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Eind september 2014 zijn drie van de vier stroomafnemers zo goed als klaar. Tegelijkertijd zijn de steunpunten gereviseerd. Op 9 oktober 2014 zijn de stroomafnemers teruggeplaatst op de koprijtuigen. In mei 2015 is verder gewerkt aan de stroomafnemers. In juni 2015 worden de diverse bijbehorende onderdelen gemonteerd aan de stroomafnemers. De grondig schoongemaakte draaistellen worden in juni 2015 geschilderd. Op 1 augustus 2015 wordt het complete treinstel onder de bovenleiding gezet. Hierbij wordt alle hoogspanningsapparatuur getest. Een aantal mankementen kwamen hierbij naar voren. De schuifdeuren van het treinstel zijn aan de binnenzijde schoongemaakt en opnieuw geschilderd. Ook de schortplaten zijn gereinigd en geschilderd. De waterleidingen van de toiletten zijn in augustus 2015 nagekeken en daar waar nodig hersteld. Aan de onderzijde wordt het treinstel in september 2015 gereinigd en in de beschermende verf gezet. Op 19 september 2015 is het treinstel nogmaals aan de bovenleiding gezet. Deze hoogspanningsproef werd succesvol afgesloten. De ramen in de toiletten zijn in oktober 2015 voorzien van melkglas. Tevens zijn de laatste schortplaten geplaatst aan het treinstel en de laatste bodemplaten zijn onder het treinstel gemonteerd.


 • Diversen

375

Op 20 februari 1995 wordt het treinstel ElD2 375 per dieplader vanuit Onnen naar Assen overgebracht. Het treinstel wordt naar het verkeerspark overgebracht. Het treinstel wordt hier gebruikt als feestgelegenheid en is voorzien van bar en glas-in-lood ramen. Aan een zijde is het treinstel in een donkergroene kleur geschilderd met een rode band. Op 1 oktober 2013 is het treinstel in 4 delen op diepladers vertrokken uit het Verkeerspark Assen. Ze zijn tijdelijk in Veendam gestald bij een transportbedrijf in afwachting van plaatsing bij een Bed & Breakfast in de regio. In augustus 2014 is het treinstel verplaatst naar Oude Pekela. Op 30 augustus 2018 zijn de twee delen van het ABDk-rijtuig per dieplader naar Middenmeer overgebracht. Op 31 augustus 2018 gevolgd door de twee delen van het Bk-rijtuig. Bij Jervin's Bouwchemie worden de rijtuigen nagekeken en in de oorspronkelijke kleur geschilderd. Op 26 oktober 2018 worden de twee rijtuigbakken bij Camping Land uit Zee in Wieringerwerf geplaatst. Hier worden de vier delen weer samengevoegd tot twee rijtuigbakken. De voormalige Bk zal worden ingericht om te overnachten. De voormalige ABDk zal worden voorzien van een interieur. Vanaf 2019 is het mogelijk om te verblijven in het treinstel.


382

Bij Riekje Buivinga in Waterhuizen staat de kop van ABk 382 in de tuin.


Afleverdata

Afleverdata ElD2

Nummer Afgeleverd In Dienst Revisie in (kilometer) Revisie uit (kilometer) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (H3) Revisie uit (H3) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Modernisering in Modernisering uit Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (H3) Revisie uit (H3) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (R7) Revisie uit (R7) Opknapbeurt in Opknapbeurt uit Terzijde Sloop(rit)
321 18 oktober 1956 16 november 1956 16 januari 1959 26 januari 1959 27 juli 1961 8 augustus 1961 3 februari 1966 1 april 1966 18 september 1964 1 oktober 1964 2 januari 1970 20 januari 1970 7 oktober 1970 11 november 1970 18 februari 1974 27 maart 1974 16 maart 1981 4 juni 1981 20 mei 1987 26 augustus 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 4 oktober 1994
322 november 1956 maart 1966 18 augustus 1969 3 september 1969 7 december 1970 13 januari 1971 23 november 1973 7 februari 1974 september 1981 7 juli 1989
323 november 1956 december 1965 20 februari 1970 10 maart 1970 28 september 1970 5 november 1970 17 mei 1974 4 juli 1974 7 januari 1986 ABDk: n.v.t.; Bk: 5 november 1986 ABDk: 3 februari 1986; Bk: 29 augustus 1993 ABDk: 21 november 1986; Bk: 26 april 1994
324 15 november 1956 16 november 1956 2 december 1969 9 februari 1970 25 februari 1970 12 juni 1973 30 juli 1973 11 februari 1987 24 april 1987 23 mei 1993 19 november 1993
325 27 november 1956 28 november 1956 april 1966 28 augustus 1969 10 september 1973 21 december 1973 september 1981 22 mei 1993 27 augustus 1993
326 6 december 1956 7 december 1956 april 1966 12 februari 1970 2 maart 1970 17 maart 1971 9 april 1971 24 juni 1974 27 september 1974 januari 1982 23 mei 1993 17 december 1993
327 20 december 1956 22 december 1956 31 maart 1959 11 april 1959 29 augustus 1961 7 september 1961 17 november 1964 30 november 1964 25 april 1966 20 juni 1966 15 september 1969 1 oktober 1969 13 april 1971 11 mei 1971 9 januari 1975 16 april 1975 28 augustus 1981 4 november 1981 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28 augustus 1993 21 juni 1994
328 8 januari 1957 9 januari 1957 1 april 1959 9 april 1959 6 september 1961 15 september 1969 16 mei 1966 13 juli 1966 n.v.t. n.v.t. 8 december 1969 24 december 1969 10 mei 1971 24 juni 1971 25 maart 1975 13 juni 1975 1 maart 1982 13 april 1982 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 mei 1993 12 november 1993
329 19 januari 1957 24 april 1959 6 mei 1959 12 oktober 1961 23 oktober 1961 8 juni 1966 3 augustus 1966 7 oktober 1964 20 oktober 1964 1 oktober 1969 17 oktober 1969 27 mei 1971 29 juni 1971 27 november 1975 8 maart 1976 14 juli 1982 16 september 1982 29 augustus 1993 12 juli 1994
330 29 januari 1957 30 januari 1957 december 1965 november 1968 januari 1969 25 september 1969 13 oktober 1969 24 oktober 1972 8 december 1972 15 januari 1986 17 maart 1986 29 augustus 1993 19 mei 1994
331 6 februari 1957 7 februari 1957 21 mei 1959 29 mei 1959 8 november 1961 15 november 1961 31 augustus 1966 26 oktober 1966 20 augustus 1964 2 september 1964 22 augustus 1969 9 september 1969 9 augustus 1971 2 september 1971 26 maart 1976 9 juli 1976 6 juli 1983 24 augustus 1983 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 26 juli 1994
332 oktober 1966 12 december 1969 2 januari 1970 30 augustus 1971 21 september 1971 6 mei 1976 1 oktober 1976 31 december 1988 1992
333 26 februari 1957 27 februari 1957 4 juni 1959 15 juni 1959 12 december 1961 20 december 1961 12 oktober 1966 8 december 1966 22 september 1964 5 oktober 1964 28 augustus 1969 15 september 1969 9 september 1971 22 oktober 1971 21 juni 1976 28 oktober 1976 6 september 1983 25 oktober 1983 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 4 augustus 1994
334 12 maart 1957 14 maart 1957 22 juni 1959 3 juli 1959 28 december 1961 10 januari 1962 9 maart 1967 10 mei 1967 24 september 1964 8 oktober 1964 3 september 1969 19 september 1969 6 december 1971 5 januari 1972 14 januari 1974 1 april 1974 24 januari 1980 1 april 1980 19 februari 1986 14 mei 1986 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 26 juli 1994
335 3 april 1957 4 april 1957 16 juli 1959 24 juli 1959 29 december 1961 11 januari 1962 n.v.t. n.v.t. 29 november 1965 19 januari 1966 9 september 1969 25 september 1969 13 januari 1971 1 maart 1971 22 mei 1974 20 augustus 1974 n.v.t. n.v.t. 9 november 1981 15 december 1981 23 augustus 1991 16 september 1991 29 augustus 1993 11 mei 1994
336 12 april 1957 maart 1966 13 juni 1969 1 juli 1969 12 oktober 1970 15 januari 1971 16 september 1974 29 oktober 1974 17 maart 1986 29 mei 1986 29 augustus 1993 13 april 1994
337 25 april 1957 25 april 1957 12 augustus 1959 13 november 1962 n.v.t. n.v.t. 26 augustus 1966 18 december 1969 8 januari 1970 18 juni 1971 28 juli 1971 29 december 1975 16 april 1976 17 september 1982 8 november 1982 2 december 1991 4 januari 1992 n.v.t. n.v.t. 25 juni 1993 10 augustus 1993
338 8 mei 1957 8 mei 1957 10 september 1959 16 november 1959 4 februari 1963 15 februari 1963 21 juli 1966 13 september 1966 n.v.t. n.v.t. 19 juni 1969 7 juli 1969 29 juni 1971 6 augustus 1971 18 februari 1976 28 mei 1976 17 december 1982 31 oktober 1983 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 13 september 1994
339 16 mei 1957 17 mei 1957 10 augustus 1959 19 augustus 1959 23 oktober 1962 6 november 1962 10 augustus 1966 5 oktober 1966 n.v.t. n.v.t. 10 maart 1970 26 maart 1970 5 oktober 1971 8 november 1971 20 september 1976 14 december 1976 13 maart 1984 8 mei 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 8 juli 1994
340 31 mei 1957 1 juni 1957 28 september 1959 8 oktober 1959 6 maart 1963 20 maart 1963 15 november 1966 30 december 1966 n.v.t. n.v.t. 23 maart 1970 9 april 1970 29 september 1971 26 oktober 1971 1 september 1976 23 november 1976 8 november 1983 29 december 1983 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 29 augustus 1994
341 13 juni 1957 13 juni 1957 23 oktober 1959 1 november 1959 16 april 1963 25 april 1963 28 november 1966 18 januari 1967 n.v.t. n.v.t. 1 april 1970 17 april 1970 29 december 1971 27 januari 1972 25 november 1976 17 februari 1977 14 augustus 1984 12 oktober 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 25 juli 1994
342 28 juni 1958 28 juni 1958 10 november 1966 18 augustus 1967 25 juli 1969 7 februari 1972 29 februari 1972 5 mei 1978 30 augustus 1978 23 mei 1993 3 augustus 1993
343 11 juli 1957 12 juli 1957 30 november 1959 9 december 1959 27 maart 1963 4 augustus 1963 12 december 1966 9 februari 1967 n.v.t. n.v.t. 8 januari 1970 26 januari 1970 6 maart 1972 24 april 1972 5 januari 1977 6 april 1977 23 oktober 1984 10 december 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 17 juni 1994
344 25 juli 1957 27 juli 1957 12 januari 1960 21 januari 1960 1962 1962 28 oktober 1966 23 december 1966 n.v.t. n.v.t. 3 juni 1969 19 juni 1969 16 november 1971 21 december 1971 29 oktober 1976 28 januari 1977 18 juni 1984 8 augustus 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 22 november 1994
345 23 augustus 1957 23 augustus 1957 april 1967 26 januari 1970 11 februari 1970 6 april 1972 4 mei 1972 n.v.t. n.v.t. 15 februari 1980 24 juni 1986 15 september 1986 29 augustus 1993 17 mei 1994
346 5 september 1957 7 september 1957 februari 1967 30 januari 1970 17 februari 1970 25 november 1971 24 december 1971 8 mei 1979 23 augustus 1979 14 mei 1986 12 augustus 1986 23 mei 1993 17 december 1993
347 19 september 1957 20 september 1957 15 februari 1960 24 februari 1960 30 mei 1963 12 juni 1963 28 november 1967 23 januari 1968 n.v.t. n.v.t. 10 november 1969 2 december 1969 4 april 1973 28 mei 1973 n.v.t. n.v.t. 6 oktober 1980 11 december 1980 16 februari 1987 25 mei 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 10 augustus 1994
348 4 oktober 1957 4 oktober 1957 7 maart 1960 17 maart 1960 10 juni 1963 24 juni 1963 n.v.t. n.v.t. 5 juli 1967 30 augustus 1967 5 maart 1970 23 maart 1970 8 mei 1972 12 juni 1972 n.v.t. n.v.t. 5 december 1979 6 maart 1980 26 maart 1986 23 juni 1986 28 augustus 1993 20 juni 1994
349 18 oktober 1957 9 maart 1960 19 maart 1960 29 april 1963 10 mei 1963 14 november 1967 9 januari 1968 n.v.t. n.v.t. 6 april 1970 22 april 1970 24 april 1973 30 mei 1973 n.v.t. n.v.t. 14 oktober 1980 19 december 1980 17 maart 1987 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6 mei 1987 ABDk: 29 juni 1988; Bk: januari 1990
350 5 mei 1957 5 mei 1957 3 mei 1960 14 mei 1960 9 juli 1963 19 juli 1963 26 juli 1967 10 oktober 1967 n.v.t. n.v.t. 9 april 1970 27 april 1970 9 juni 1972 20 juli 1972 n.v.t. n.v.t. 7 februari 1980 15 april 1980 22 augustus 1986 13 november 1986 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 6 juli 1994
351 2 april 1958 3 april 1958 januari 1968 12 augustus 1969 20 november 1972 14 december 1972 22 mei 1980 12 november 1986 27 februari 1987 29 augustus 1993 26 mei 1994
352 17 april 1958 18 april 1958 30 augustus 1960 7 september 1960 26 augustus 1963 11 september 1963 28 december 1967 28 februari 1968 n.v.t. n.v.t. 21 juli 1969 6 augustus 1969 13 december 1972 12 januari 1973 n.v.t. n.v.t. 10 januari 1980 13 maart 1980 12 mei 1987 14 augustus 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 30 november 1994
353 2 mei 1958 7 mei 1958 maart 1968 n.v.t. n.v.t. 31 juli 1969 18 augustus 1969 14 augustus 1973 27 september 1973 5 november 1987 30 december 1987 29 augustus 1993 24 mei 1994
354 14 mei 1958 16 mei 1958 februari 1968 4 november 1969 14 september 1973 26 oktober 1973 12 juni 1978 18 oktober 1978 29 augustus 1993 31 mei 1994
355 31 mei 1958 3 juni 1958 6 oktober 1960 14 oktober 1960 19 november 1963 28 november 1963 28 februari 1968 23 april 1968 n.v.t. n.v.t. 6 augustus 1969 22 augustus 1969 27 september 1973 31 oktober 1973 n.v.t. n.v.t. 9 december 1980 18 maart 1981 26 oktober 1987 11 april 1988 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 28 juni 1994
356 12 juni 1958 14 januari 1961 23 januari 1961 28 november 1963 9 december 1963 9 maart 1968 15 mei 1968 n.v.t. n.v.t. 19 september 1969 7 oktober 1969 31 januari 1973 14 maart 1973 n.v.t. n.v.t. 9 juni 1980 29 augustus 1980 14 september 1987 26 november 1987 24 augustus 1990 5 oktober 1990 29 augustus 1993 3 mei 1994
357 26 juni 1958 26 juni 1958 14 december 1960 23 december 1960 20 december 1963 6 januari 1964 16 april 1968 31 mei 1968 n.v.t. n.v.t. 14 januari 1970 30 januari 1970 9 januari 1973 8 februari 1973 n.v.t. n.v.t. 25 maart 1980 5 juni 1980 9 juni 1987 11 september 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 13 september 1994
358 11 juli 1958 juli 1968 n.v.t. n.v.t. 29 oktober 1969 15 maart 1973 13 april 1973 november 1980 ABDk: augustus 1986; Bk: n.v.t. ABDk: 5 november 1986; Bk: n.v.t. ABDk: 29 augustus 1993; Bk: juni 1986 ABDk: 26 april 1994; Bk: 21 november 1986
359 6 augustus 1958 13 augustus 1958 2 januari 1961 12 januari 1961 26 mei 1964 11 juni 1964 3 mei 1968 4 juli 1968 n.v.t. n.v.t. 20 november 1969 8 december 1969 16 juli 1973 27 augustus 1973 n.v.t. n.v.t. 26 november 1980 3 februari 1981 19 augustus 1987 16 november 1987 n.v.t. n.v.t. 1 november 1993 4 oktober 1994
360 augustus 1958 januari 1969 26 november 1969 10 november 1970 18 januari 1971 16 februari 1978 28 maart 1978 3 september 1985 21 oktober 1992 5 februari 1993
361 4 september 1958 4 september 1958 25 januari 1961 6 februari 1961 7 juli 1964 17 juli 1964 21 mei 1968 20 september 1968 n.v.t. n.v.t. 7 juli 1969 31 juli 1969 30 oktober 1973 7 december 1973 n.v.t. n.v.t. 27 februari 1981 18 mei 1981 1 mei 1986 10 september 1986 n.v.t. n.v.t. 31 oktober 1993 21 december 1993
362 18 september 1958 februari 1969 18 maart 1970 6 april 1970 29 december 1972 17 augustus 1973 31 augustus 1987 17 november 1987 2 november 1993 25 maart 1994
363 3 oktober 1958 3 oktober 1958 21 april 1969 17 februari 1970 5 maart 1970 28 juni 1973 11 september 1973 augustus 1981 12 juni 1993 27 augustus 1993
364 14 oktober 1958 17 oktober 1958 19 april 1961 27 april 1961 25 augustus 1964 4 september 1964 n.v.t. n.v.t. 2 mei 1969 18 juni 1969 25 februari 1970 13 maart 1970 n.v.t. n.v.t 23 augustus 1973 1 november 1973 augustus 1981 26 april 1989 15 augustus 1989 n.v.t. n.v.t. 1 november 1993 5 december 1994
365 29 oktober 1958 31 oktober 1958 13 maart 1970 1 april 1970 december 1968 januari 1969 6 april 1973 19 juli 1973 23 november 1987 15 februari 1988 1 november 1993 13 april 1994
371 2 maart 1962 5 maart 1962 26 januari 1966 10 februari 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18 april 1969 1 mei 1969 25 juni 1969 31 juli 1969 5 oktober 1973 14 december 1973 17 augustus 1981 9 oktober 1981 21 maart 1988 21 juni 1988 20 april 1993 4 juni 1993 15 januari 1995 13 december 1996
372 15 maart 1962 7 maart 1966 22 maart 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18 december 1968 14 februari 1969 25 november 1969 12 januari 1970 3 januari 1974 18 maart 1974 31 augustus 1981 15 oktober 1981 7 maart 1988 8 juni 1988 30 juni 1993 12 augustus 1993 15 januari 1995 22 oktober 1996
373 29 maart 1962 6 april 1962 31 maart 1966 21 april 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 april 1969 13 mei 1969 2 december 1969 16 januari 1970 15 februari 1974 3 mei 1974 1 februari 1982 23 maart 1982 17 juni 1988 27 september 1988 12 juli 1993 8 september 1993 15 januari 1995 9 oktober 1996
374 29 maart 1962 30 maart 1962 26 april 1966 9 mei 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 13 mei 1969 3 juni 1969 19 januari 1970 27 februari 1970 28 oktober 1974 26 november 1974 22 april 1982 17 juni 1982 4 juli 1988 12 oktober 1988 3 september 1993 25 oktober 1993 19 juni 1995 13 juni 1996
375 12 april 1962 12 april 1962 18 mei 1966 2 juni 1966 14 april 1970 29 mei 1970 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 november 1969 12 december 1969 10 februari 1975 12 maart 1975 5 september 1979 30 november 1979 n.v.t. n.v.t. 20 januari 1986 14 maart 1986 16 april 1993 16 juni 1993 15 januari 1995 n.v.t. (Verkeerspark Assen)
376 12 april 1962 7 juni 1966 20 juni 1966 30 juni 1970 7 augustus 1970 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 21 mei 1969 9 juni 1969 28 april 1975 13 juni 1975 16 juli 1979 24 oktober 1979 12 maart 1986 29 april 1986 n.v.t. n.v.t. 4 mei 1993 30 juni 1993 28 mei 1995 14 januari 1997
377 7 mei 1962 11 mei 1962 9 juni 1966 29 juni 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 maart 1969 24 april 1969 26 januari 1970 5 maart 1970 28 oktober 1974 17 januari 1975 14 mei 1982 8 juli 1982 3 oktober 1988 29 december 1988 16 september 1993 5 november 1993 15 januari 1995 13 juni 1996
378 1 juni 1962 1 juni 1962 12 juli 1966 29 juli 1966 2 maart 1970 13 april 1970 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14 april 1970 29 april 1970 16 juni 1975 30 juli 1975 30 mei 1979 7 september 1979 8 april 1986 20 juni 1986 n.v.t. n.v.t. 17 juni 1993 8 september 1993 28 mei 1995 27 november 1996
379 12 juni 1962 17 juli 1962 7 november 1966 29 november 1966 23 maart 1970 6 mei 1970 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 december 1975 23 januari 1976 8 januari 1979 4 april 1979 28 november 1985 29 januari 1986 n.v.t. n.v.t. 25 oktober 1992 3 februari 1993 19 juni 1995 20 augustus 1996
380 juli 1962 januari 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 november 1969 9 februari 1972 27 maart 1972 ABDk: n.v.t. ; Bk: 23 augustus 1979 ABDk: n.v.t. ; Bk 31 oktober 1979 ABDk: n.v.t.; Bk: 8 januari 1988 ABDk: n.v.t.; Bk 16 maart 1988 n.v.t. n.v.t. ABDk: n.v.t.; Bk: 23 oktober 1993 ABDk: n.v.t.; Bk: 27 januari 1992 ABDk: november 1976; Bk: 28 mei 1995 ABDk ; Bk 14 november 1996
381 26 juli 1962 29 juli 1962 29 november 1966 16 december 1966 23 augustus 1967 12 september 1967 n.v.t. n.v.t. 30 juli 1971 13 september 1971 2 maart 1970 18 maart 1970 24 augustus 1976 6 oktober 1976 20 maart 1979 29 juni 1979 11 september 1986 10 november 1986 n.v.t. n.v.t. 29 juli 1993 30 september 1993 28 mei 1995 16 oktober 1997
382 2 augustus 1962 3 augustus 1962 22 februari 1967 13 maart 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 januari 1970 4 februari 1970 1 juni 1972 18 juli 1972 20 november 1978 16 februari 1979 22 augustus 1985 15 oktober 1985 n.v.t. n.v.t. 4 januari 1993 15 maart 1993 19 juni 1995 22 oktober 1996
383 31 augustus 1962 1 september 1962 7 februari 1967 28 februari 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 13 mei 1969 28 mei 1969 22 maart 1972 9 mei 1972 4 december 1978 5 maart 1979 2 juni 1986 21 augustus 1986 n.v.t. n.v.t. 30 juli 1993 30 september 1993 28 mei 1995 13 december 1996
384 31 augustus 1962 1 september 1962 18 januari 1967 7 februari 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 maart 1969 18 april 1969 2 mei 1972 26 juni 1972 6 maart 1979 18 mei 1979 24 juli 1986 19 september 1986 18 december 1992 24 maart 1993 n.v.t. n.v.t. 22 januari 1996 20 augustus 1996
385 14 september 1962 15 september 1962 5 april 1967 26 april 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 30 mei 1969 13 juni 1969 31 december 1971 15 februari 1972 26 april 1979 16 augustus 1979 30 september 1986 3 december 1986 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 30 maart 1995
386 14 september 1962 15 september 1962 18 april 1967 12 mei 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 oktober 1969 23 oktober 1969 22 augustus 1972 18 februari 1977 17 mei 1977 12 november 1984 9 januari 1985 3 september 1990 22 januari 1991 n.v.t. n.v.t. 12 januari 1996 n.v.t. (NSM)
387 17 oktober 1962 12 mei 1967 31 mei 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 maart 1970 14 april 1970 12 juli 1972 30 augustus 1972 13 oktober 1977 23 december 1977 31 januari 1985 18 maart 1985 31 augustus 1992 26 januari 1993 n.v.t. n.v.t. 19 juni 1995 27 november 1996
388 15 oktober 1962 1 juni 1965 17 juni 1965 31 mei 1967 19 juni 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 februari 1970 20 februari 1970 8 augustus 1972 22 september 1972 30 januari 1979 19 april 1979 8 december 1986 12 februari 1987 n.v.t. n.v.t. 30 september 1993 23 november 1993 12 januari 1996 10 september 1996
389 30 oktober 1962 7 juni 1967 27 juni 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25 april 1969 7 mei 1969 15 augustus 1972 4 oktober 1972 4 juli 1979 28 september 1979 16 november 1986 29 januari 1987 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15 januari 1996 27 juni 1996
390 31 oktober 1962 31 oktober 1962 23 augustus 1967 12 september 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 december 1969 18 december 1969 11 september 1972 30 oktober 1972 23 oktober 1978 19 januari 1979 12 augustus 1985 4 oktober 1985 n.v.t. n.v.t. 18 februari 1993 15 april 1993 19 juni 1995 7 mei 1996
391 1962 november 1962 16 maart 1967 6 april 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 december 1969 14 januari 1970 12 juni 1972 25 juli 1972 ; Bk: n.v.t. ; Bk: n.v.t. ABDk: 14 december 1987; Bk: n.v.t. ABDk: 2 maart 1988; Bk: n.v.t. ; Bk: n.v.t. ; Bk: n.v.t. ; Bk: n.v.t. ; Bk: n.v.t. ABDk: 10 april 1992; Bk: mei 1974 ABDk: ; Bk: 20 septmber 1975
392 8 november 1962 10 november 1962 5 september 1967 25 september 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 oktober 1969 20 november 1969 19 september 1972 6 november 1972 28 oktober 1977 12 januari 1978 13 maart 1985 1 mei 1985 13 november 1992 1 maart 1993 n.v.t. n.v.t. 12 januari 1996 21 mei 1997
393 23 november 1962 23 november 1962 21 september 1967 16 oktober 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 september 1969 25 september 1969 16 oktober 1972 5 december 1972 10 oktober 1978 29 december 1978 6 november 1986 n.v.t. n.v.t. 19 augustus 1993 25 oktober 1993 28 mei 1995 9 oktober 1996


Afleverdata ElD4

Nummer Afgeleverd In Dienst Revisie in (kilometer) Revisie uit (kilometer) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (H3) Revisie uit (H3) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Modernisering in Modernisering uit Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (H3) Revisie uit (H3) Revisie in (H2) Revisie uit (H2) Revisie in (R7) Revisie uit (R7) Opknapbeurt in Opknapbeurt uit Terzijde Sloop(rit)
711 18 mei 1956 5 juli 1956 17 juni 1958 26 juni 1958 28 december 1960 10 januari 1961 11 april 1963 13 juni 1963 15 februari 1966 1 naart 1966 16 januari 1969 4 april 1969 16 januari 1969 4 april 1969 8 april 1975 8 augustus 1975 21 maart 1993 5 juni 1993
712 25 mei 1956 mei 1956 februari 1962 september 1967 30 november 1970 12 februari 1971 7 maart 1978 25 juli 1978 23 mei 1993 23 juni 1993
713 5 juni 1956 22 juni 1956 19 augustus 1957 31 augustus 1957 2 juli 1959 14 juli 1959 29 augustus 1961 29 december 1961 20 november 1964 4 december 1964 12 december 1969 31 december 1969 12 oktober 1967 31 oktober 1967 22 juni 1970 16 december 1970 16 april 1975 11 juni 1975 3 december 1979 7 februari 1980 26 juni 1985 12 september 1985 23 mei 1993 19 november 1993
714 9 juni 1956 3 april 1958 12 augustus 1960 25 november 1965 17 januari 1969 25 oktober 1972 16 maart 1973 30 januari 1981 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 30 november 1989 8 januari 1992
715 15 juni 1956 16 juni 1956 juli 1963 18 december 1969 9 januari 1970 januari 1969 20 november 1974 24 februari 1975 22 juni 1993 13 augustus 1993
716 20 juni 1956 21 juni 1956 1 oktober 1969 4 januari 1971 22 maart 1971 11 januari 1978 8 maart 1978 7 augustus 1985 23 mei 1993 3 augustus 1993
717 26 juni 1956 4 juli 1956 augustus 1963 2 december 1969 18 december 1969 november 1968 10 juni 1974 18 september 1974 20 mei 1992 5 februari 1993
718 5 juli 1956 6 juli 1956 april 1962 6 mei 1970 22 mei 1970 april 1968 30 september 1971 10 december 1971 5 oktober 1978 30 november 1978 22 mei 1993 10 september 1993
719 12 juli 1956 14 juli 1956 28 april 1958 9 mei 1958 11 oktober 1960 21 oktober 1961 8 maart 1963 13 mei 1963 9 maart 1966 29 maart 1966 5 januari 1970 21 januari 1970 24 februari 1969 28 maart 1969 23 augustus 1971 29 oktober 1971 21 mei 1979 1 augustus 1979 3 september 1986 9 december 1986 n.v.t. n.v.t. 1 november 1993 6 september 1994
720 24 juli 1956 25 juli 1956 augustus 1962 juli 1968 22 augustus 1969 18 oktober 1973 29 januari 1974 oktober 1981 29 augustus 1993 2 maart 1994
721 8 augustus 1956 9 augustus 1956 augustus 1963 23 juni 1969 8 januari 1974 21 februari 1974 26 juli 1978 7 december 1978 29 augustus 1993 23 februari 1994
722 10 augustus 1956 22 augustus 1956 7 oktober 1957 17 oktober 1957 30 november 1959 9 december 1959 8 mei 1962 11 juli 1962 21 april 1965 29 april 1965 maart 1970 18 maart 1970 2 april 1968 19 mei 1968 1 februari 1971 16 april 1971 24 april 1978 14 juni 1978 21 mei 1985 9 augustus 1985 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 3 mei 1994
723 16 augustus 1956 16 augustus 1956 18 november 1958 28 november 1958 16 mei 1961 26 mei 1961 4 september 1963 30 oktober 1963 26 augustus 1966 15 september 1966 29 juli 1969 25 september 1969 19 februari 1974 12 april 1974 n.v.t. n.v.t. 9 april 1980 17 juli 1980 21 april 1987 4 augustus 1987 n.v.t. n.v.t. 28 augustus 1993 18 oktober 1994
724 23 augustus 1956 5 september 1956 mei 1962 december 1967 30 januari 1970 18 februari 1970 22 februari 1971 14 mei 1971 15 juni 1978 3 augustus 1978 2 september 1985 27 november 1985 6 januari 1991 6 november 1991
725 4 september 1956 4 september 1956 30 september 1958 20 oktober 1958 25 april 1961 8 mei 1961 30 september 1963 28 november 1963 7 oktober 1966 28 oktober 1966 21 juli 1969 6 augustus 1969 9 september 1969 24 oktober 1969 10 mei 1974 1 juli 1974 18 augustus 1980 (H2+) 11 november 1980 (H2+) 15 juni 1987 2 oktober 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 7 juni 1994
726 7 september 1956 12 september 1956 25 oktober 1957 8 november 1957 28 december 1959 9 januari 1960 8 juni 1962 9 augustus 1962 11 mei 1965 28 mei 1965 23 april 1968 16 mei 1968 6 december 1973 BDk + B + A: 15 maart 1974; Bk: 22 april 1974 n.v.t. n.v.t. BDk + B + A: 23 september 1981; Bk: 26 oktober 1981 BDk + B + A: 11 november 1981; Bk: 10 december 1981 BDk + B + A: n.v.t.; Bk BDk + B + A: n.v.t.; Bk 12 september 1985 BDk + B + A: 5 november 1990; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 14 december 1990; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 29 augustus 1993; Bk: 29 augustus 1993 BDk + B + A: 16 maart 1994; Bk: 27 september 1994
727 14 september 1956 15 september 1956 9 september 1958 20 september 1958 7 maart 1961 16 maart 1961 30 juli 1963 1 oktober 1963 28 oktober 1969 12 december 1969 17 juni 1969 3 juli 1969 9 september 1974 31 oktober 1974 n.v.t. n.v.t. 21 januari 1981 27 april 1981 31 juli 1987 10 november 1987 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 18 juli 1994
728 25 september 1956 27 september 1956 14 oktober 1957 25 oktober 1957 6 januari 1960 15 januari 1960 31 juli 1962 5 oktober 1962 24 juni 1963 25 juli 1963 10 april 1970 28 april 1970 18 juni 1968 15 juli 1968 5 april 1971 25 juni 1971 3 augustus 1978 4 oktober 1978 7 oktober 1985 28 oktober 1985 n.v.t. n.v.t. 28 augustus 1993 20 september 1994
729 28 augustus 1956 29 augustus 1956 20 maart 1969 23 mei 1969 n.v.t. n.v.t. 3 januari 1975 4 april 1975 2 november 1987 5 februari 1988 29 augustus 1993 6 oktober 1993
730 10 oktober 1956 2 november 1956 5 november 1957 15 november 1957 18 januari 1960 27 januari 1960 25 oktober 1960 27 december 1960 5 oktober 1965 20 oktober 1965 23 juni 1969 9 juli 1969 20 september 1968 18 oktober 1968 28 januari 1974 BDk + B + A: 22 april 1974; Bk: 15 maart 1974 BDk + B + A: 26 oktober 1981; Bk: 23 september 1981 BDk + B + A: 10 december 1981; Bk: 11 november 1981 BDk + B + A: ; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 12 september 1985; Bk: n.v.t. BDk + B + A: n.v.t.; Bk 5 november 1990 BDk + B + A: n.v.t.; Bk 14 december 1990 BDk + B + A: 29 augustus 1993; Bk: 29 augustus 1993 BDk + B + A: 27 september 1994; Bk: 16 maart 1994
731 12 oktober 1956 12 oktober 1956 20 januari 1959 31 januari 1959 14 juni 1961 23 juni 1961 8 november 1963 9 januari 1964 4 mei 1964 22 mei 1964 11 december 1969 12 februari 1970 16 september 1966 7 oktober 1966 18 juni 1975 7 november 1975 3 januari 1983 24 februari 1983 n.v.t. n.v.t. 30 mei 1991 11 juli 1991 29 augustus 1993 19 december 1994
732 19 oktober 1956 oktober 1956 12 november 1957 23 november 1957 5 februari 1960 16 februari 1960 13 november 1962 18 januari 1963 26 juli 1965 15 september 1965 2 augustus 1968 30 augustus 1968 18 augustus 1968 3 september 1969 5 mei 1971 15 juli 1971 BDk + B + A: n.v.t.; Bk: BDk + B + A: n.v.t.; Bk: BDk + B + A: n.v.t.; Bk: 14 december 1987 BDk + B + A: n.v.t.; Bk: 2 maart 1988 BDk + B + A: n.v.t.; Bk: BDk + B + A: n.v.t.; Bk: BDk + B: 26 februari 1974; A: mei 1974; Bk: 1 februari 1992 BDk + B: 1974; A: 20 september 1975; Bk: 1992
733 25 oktober 1956 26 oktober 1956 22 september 1958 3 oktober 1958 5 januari 1961 27 januari 1961 9 juli 1963 5 september 1963 12 mei 1966 27 mei 1966 10 juni 1969 12 augustus 1969 n.v.t. n.v.t 20 mei 1975 17 september 1975 24 november 1982 20 januari 1983 n.v.t. n.v.t. 11 maart 1991 22 april 1991 29 augustus 1993 19 juli 1994
734 november 1956 september 1968 8 december 1969 24 december 1969 n.v.t. n.v.t. 8 maart 1974 5 juni 1974 juni 1982 31 december 1989 5 februari 1993
735 14 november 1956 15 november 1956 januari 1963 december 1966 18 maart 1970 3 april 1970 3 februari 1970 18 maart 1970 29 juli 1975 20 november 1975 29 augustus 1993 19 april 1994
736 16 november 1956 17 november 1956 15 januari 1970 30 januari 1970 november 1968 22 april 1974 25 juli 1974 december 1981 29 augustus 1993 23 september 1993
737 22 november 1956 23 november 1956 7 december 1958 30 december 1958 24 februari 1961 25 maart 1961 23 oktober 1963 23 december 1963 n.v.t. n.v.t. 31 juli 1968 15 augustus 1969 15 mei 1970 7 juli 1970 8 september 1975 16 december 1975 n.v.t n.v.t. 12 februari 1983 21 april 1983 15 juli 1991 19 augustus 1991 29 augustus 1993 31 mei 1994
738 29 november 1956 1 december 1956 7 mei 1958 22 mei 1958 7 november 1961 16 november 1961 23 januari 1964 11 april 1964 1 december 1965 16 december 1965 1 oktober 1969 17 oktober 1969 29 augustus 1968 15 oktober 1968 12 augustus 1974 8 november 1974 15 maart 1982 17 mei 1982 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 30 augustus 1994
739 7 december 1956 8 december 1956 mei 1962 14 november 1969 juni 1968 4 juni 1971 27 augustus 1971 14 november 1978 26 januari 1979 14 augustus 1986 25 juni 1993 14 juli 1993
740 14 december 1956 17 december 1956 3 juni 1958 19 juni 1958 13 februari 1961 23 februari 1961 21 september 1962 29 november 1962 12 juli 1965 4 augustus 1965 21 januari 1970 6 februari 1970 11 juli 1968 5 augustus 1968 26 juli 1971 5 oktober 1971 6 september 1978 2 november 1978 14 oktober 1985 3 januari 1986 n.v.t. n.v.t. 1 november 1993 11 augustus 1994
741 20 december 1956 22 december 1956 4 november 1958 18 november 1958 23 maart 1961 7 april 1961 29 november 1963 24 januari 1964 30 januari 1967 23 februari 1967 3 juli 1969 21 juli 1969 15 juni 1970 30 juli 1970 1 oktober 1975 30 december 1975 22 maart 1983 27 mei 1983 26 maart 1991 12 april 1991 n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 25 oktober 1994
742 16 maart 1957 22 maart 1957 2 september 1958 13 september 1958 17 februari 1961 3 maart 1961 6 januari 1964 6 maart 1964 24 februari 1967 17 maart 1967 31 maart 1970 5 juni 1970 31 maart 1970 5 juni 1970 30 september 1974 24 december 1974 10 juni 1982 6 augustus 1982 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 augustus 1993 9 november 1994
743 27 maart 1957 29 maart 1957 april 1964 juli 1967 26 november 1969 11 december 1969 10 augustus 1970 28 september 1970 11 november 1975 25 februari 1976 23 mei 1993 25 maart 1994
744 2 april 1957 3 april 1957 mei 1964 juli 1967 27 januari 1970 12 oktober 1970 28 november 1970 5 januari 1976 5 april 1976 29 augustus 1993 26 april 1994
745 11 april 1957 juli 1964 september 1967 18 februari 1970 6 maart 1970 14 september 1970 30 oktober 1970 11 februari 1976 14 mei 1976 23 mei 1993 6 april 1994
746 17 april 1957 18 april 1957 juli 1964 7 oktober 1969 12 maart 1971 7 mei 1971 11 mei 1976 12 augustus 1976 1 november 1993 9 maart 1994
747 26 april 1957 26 april 1957 17 februari 1959 2 maart 1959 25 juli 1961 3 augustus 1961 22 juli 1964 2 oktober 1964 18 mei 1967 9 juni 1967 19 december 1968 17 april 1969 n.v.t. n.v.t. 27 april 1973 15 augustus 1973 14 juli 1977 28 november 1977 27 januari 1984 20 april 1984 8 januari 1991 1 november 1991 25 juni 1993 28 juli 1993
748 7 mei 1957 9 mei 1957 september 1964 juni 1967 19 september 1969 13 juli 1971 7 september 1971 3 augustus 1976 11 november 1976 1 november 1993 21 maart 1994
749 17 mei 1957 20 mei 1957 9 april 1959 17 april 1959 1 september 1961 20 september 1961 30 september 1964 7 december 1964 31 oktober 1967 22 november 1967 13 oktober 1969 29 oktober 1969 9 september 1971 4 november 1971 9 oktober 1976 21 december 1976 2 april 1984 5 september 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 31 oktober 1993 20 januari 1994
750 27 november 1957 24 december 1957 1 februari 1960 16 februari 1960 4 juni 1962 13 juni 1962 1 december 1964 19 februari 1965 7 november 1967 28 november 1967 12 augustus 1969 28 augustus 1969 8 november 1971 31 december 1971 25 oktober 1976 27 januari 1977 28 augustus 1984 29 oktober 1984 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 november 1993 16 augustus 1994
751 5 december 1957 6 december 1957 25 februari 1960 4 maart 1960 3 juli 1962 12 juli 1962 n.v.t. n.v.t. 9 januari 1964 27 maart 1964 13 april 1967 9 mei 1967 16 april 1970 6 mei 1970 27 juli 1970 11 september 1970 19 februari 1975 30 mei 1975 6 oktober 1982 1 december 1982 10 juli 1990 21 augustus 1990 31 oktober 1993 28 juni 1994
752 12 december 1957 13 december 1957 29 maart 1960 8 april 1960 18 juni 1962 26 juni 1962 22 oktober 1964 30 december 1964 25 januari 1968 16 februari 1968 15 juli 1969 31 juli 1969 n.v.t. n.v.t. 8 november 1972 21 mei 1973 n.v.t. n.v.t. 12 februari 1981 9 april 1981 n.v.t. n.v.t. 23 mei 1993 7 januari 1994
753 december 1957 februari 1965 april 1968 4 november 1969 20 november 1969 19 juli 1973 27 oktober 1973 juli 1981 1 november 1993 23 augustus 1994
754 24 december 1957 24 december 1957 mei 1965 juni 1968 10 november 1969 26 november 1969 6 september 1973 6 december 1973 augustus 1981 23 mei 1993 12 november 1993
755 4 januari 1958 4 januari 1958 augustus 1965 6 maart 1970 24 maart 1970 10 november 1970 4 februari 1971 25 maart 1976 2 juli 1976 31 oktober 1993 15 februari 1994
756 11 januari 1958 15 januari 1958 september 1965 maart 1968 8 maart 1973 21 juni 1973 juni 1981 10 mei 1990 6 juli 1990 23 mei 1993 29 oktober 1993
757 22 januari 1958 25 januari 1958 november 1965 6 april 1970 22 april 1970 12 mei 1971 8 juli 1971 23 juni 1976 27 september 1976 23 mei 1993 22 oktober 1993
761 17 augustus 1959 23 oktober 1961 2 november 1961 10 juni 1964 30 juni 1964 3 april 1967 9 juni 1967 n.v.t. n.v.t. 17 april 1969 6 mei 1969 28 januari 1972 7 maart 1972 9 juni 1977 19 oktober 1977 12 november 1983 10 februari 1984 5 juli 1991 20 januari 1992 n.v.t. n.v.t. 15 januari 1996 11 juli 1996
762 27 augustus 1959 6 december 1961 18 december 1961 14 september 1964 29 september 1964 13 januari 1967 30 maart 1967 n.v.t. n.v.t. 29 april 1969 13 december 1971 17 januari 1972 1 oktober 1976 22 maart 1977 20 maart 1984 21 mei 1984 7 oktober 1991 20 maart 1992 n.v.t. n.v.t. 15 januari 1995 29 april 1997
763 5 september 1959 21 februari 1962 5 maart 1962 n.v.t. n.v.t. 18 april 1967 30 juni 1967 n.v.t. n.v.t. 11 november 1968 19 maart 1969 20 maart 1972 26 april 1972 10 maart 1977 9 juni 1977 18 april 1984 22 juni 1984 2 december 1991 3 juni 1992 juli 1995 11 april 1996
764 28 september 1959 15 december 1961 28 december 1961 5 oktober 1964 20 oktober 1964 30 mei 1967 15 augustus 1967 n.v.t. n.v.t. 12 maart 1970 27 maart 1970 12 mei 1972 26 juni 1972 1 december 1977 27 februari 1978 27 mei 1984 20 juli 1984 n.v.t. n.v.t. 24 januari 1992 21 augustus 1992 28 mei 1995 11 maart 1997
765 31 oktober 1959 31 oktober 1959 15 mei 1962 23 mei 1962 28 december 1964 14 januari 1965 28 juni 1967 8 september 1967 n.v.t. n.v.t. 22 augustus 1969 9 september 1969 27 juni 1972 31 juli 1972 31 januari 1977 29 april 1977 27 juni 1983 27 januari 1984 22 maart 1991 16 oktober 1991 n.v.t. n.v.t. 13 januari 1996 16 september 1997
766 april 1960 6 mei 1960 17 december 1962 7 januari 1963 1965 1965 27 juli 1967 19 oktober 1967 n.v.t. n.v.t. 24 maart 1970 10 april 1970 21 augustus 1972 29 september 1972 9 januari 1978 17 april 1978 19 april 1992 22 oktober 1992 n.v.t. n.v.t. 15 januari 1996 n.v.t. (stichting Mat'54)
767 13 mei 1960 18 februari 1963 28 februari 1963 29 december 1965 13 januari 1966 7 september 1967 23 november 1967 n.v.t. n.v.t. 28 augustus 1969 15 september 1969 21 september 1972 27 oktober 1972 6 maart 1978 8 juni 1978 26 november 1984 5 februari 1985 20 juni 1992 27 november 1992 n.v.t. n.v.t. 12 juli 1995 24 september 1996
768 14 april 1960 7 augustus 1962 16 augustus 1962 10 december 1965 24 december 1965 10 oktober 1967 21 december 1967 n.v.t. n.v.t. 7 oktober 1969 23 oktober 1969 31 oktober 1972 2 december 1972 17 april 1978 31 juli 1978 15 maart 1985 24 mei 1985 8 augustus 1992 28 december 1992 n.v.t. n.v.t. 28 mei 1995
769 17 mei 1960 6 maart 1963 18 maart 1963 21 januari 1966 25 januari 1966 12 november 1969 24 februari 1970 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 november 1974 31 januari 1975 n.v.t. n.v.t. 23 november 1979 7 februari 1980 27 juni 1987 16 oktober 1987 5 mei 1993 10 augustus 1993 7 juni 1995 8 augustus 1996
770 1 juni 1960 1 juni 1960 8 oktober 1962 19 oktober 1962 22 november 1965 8 december 1965 11 maart 1970 17 juni 1970 n.v.t. n.v.t. 16 oktober 1969 4 november 1969 30 december 1974 12 februari 1975 n.v.t. n.v.t. 14 december 1981 22 maart 1982 3 februari 1988 20 mei 1988 18 januari 1993 12 maart 1993 15 mei 1996 4 augustus 1997
771 4 maart 1961 4 maart 1961 16 september 1963 21 november 1963 3 juni 1966 22 juni 1966 26 januari 1970 13 mei 1970 n.v.t. n.v.t. 26 januari 1970 13 mei 1970 24 februari 1975 8 april 1975 n.v.t. n.v.t. 17 november 1980 23 januari 1981 17 mei 1988 8 september 1988 18 maart 1993 26 mei 1993 19 juni 1995 1 april 1996
772 10 maart 1961 14 oktober 1961 9 december 1963 24 december 1963 22 juli 1966 12 augustus 1966 24 juli 1970 21 oktober 1970 n.v.t. n.v.t. 13 mei 1970 28 mei 1970 29 november 1977 26 januari 1978 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 november 1984 6 februari 1985 15 februari 1993 19 mei 1993 15 januari 1995 10 september 1996
773 18 maart 1961 18 maart 1961 30 december 1963 10 januari 1964 12 augustus 1966 5 september 1969 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12 mei 1969 30 mei 1969 n.v.t. n.v.t 17 mei 1972 16 augustus 1972 BDk + B + A: 23 augustus 1979; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 31 oktober 1979; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 8 januari 1988; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 16 maart 1988; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 23 oktober 1993; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 27 januari 1992; Bk: n.v.t. BDk + B + A: 28 mei 1995; Bk: oktober 1976 BDk + B + A: 14 november 1996; Bk: oktober 1976
774 24 maart 1961 25 maart 1961 27 juli 1966 23 augustus 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11 april 1969 29 april 1969 6 april 1970 21 augustus 1970 24 maart 1975 2 mei 1975 24 mei 1982 2 september 1982 18 juli 1988 10 november 1988 11 november 1992 26 februari 1993 15 januari 1996 7 mei 1996
775 1 april 1961 1 april 1961 13 januari 1964 12 februari 1964 14 november 1966 2 december 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 juni 1969 15 juli 1969 n.v.t. n.v.t. 14 april 1972 12 juli 1972 16 januari 1979 6 maart 1979 n.v.t. n.v.t. 21 november 1991 20 januari 1992 Bk + B + BDk: 15 januari 1996; A 29 augustus 1993 Bk + B + BDk: 26 februari 1997; A 16 maart 1995
776 7 april 1961 8 april 1961 7 januari 1964 22 januari 1964 9 februari 1967 3 maart 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28 maart 1969 1 juni 1970 1 juli 1975 8 augustus 1975 n.v.t. n.v.t. 5 juni 1980 8 augustus 1980 5 april 1988 27 juli 1988 27 juli 1992 Bk: 29 augustus 1993; A: 15 januari 1996; Br + BDk: Bk: 16 maart 1995; A: 26 februari 1997; Br + BDk:
777 19 april 1961 20 april 1961 20 november 1963 5 december 1963 4 januari 1966 27 januari 1966 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 april 1969 12 mei 1969 n.v.t. n.v.t 13 maart 1972 9 juni 1972 16 januari 1979 29 maart 1979 27 januari 1986 23 april 1987 27 januari 1992 16 maart 1992 19 juni 1995 23 mei 1996
778 27 april 1961 28 april 1961 4 maart 1964 18 maart 1964 27 april 1967 23 mei 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 november 1969 5 december 1969 n.v.t. n.v.t 15 november 1971 31 januari 1972 6 februari 1980 28 maart 1980 22 september 1987 29 december 1987 19 maart 1991 20 mei 1991 19 juni 1995 11 februari 1997
779 5 mei 1961 5 mei 1961 16 januari 1964 30 januari 1964 5 april 1967 28 april 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 september 1969 13 oktober 1969 n.v.t. n.v.t 15 december 1971 10 maart 1972 19 maart 1980 9 mei 1980 2 maart 1987 15 juni 1987 14 april 1992 10 juli 1992 28 mei 1995 6 juni 1997
780 19 mei 1961 19 mei 1961 19 maart 1964 3 april 1964 22 juni 1967 14 juli 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12 februari 1970 27 februari 1970 n.v.t. n.v.t 22 augustus 1972 16 november 1972 4 augustus 1980 26 september 1980 28 december 1987 30 maart 1988 20 mei 1992 24 juli 1992 15 januari 1996 20 juni 1997
781 27 mei 1961 mei 1964 mei 1964 december 1967 december 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 oktober 1969 7 november 1969 n.v.t. n.v.t. 11 januari 1972 7 april 1972 31 augustus 1977 19 oktober 1977 11 januari 1987 17 april 1987 28 augustus 1991 19 november 1991 15 januari 1996 25 juli 1996
782 8 januari 1962 13 januari 1962 12 maart 1965 5 april 1965 30 mei 1968 27 juli 1968 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juli 1969 25 juli 1969 n.v.t. n.v.t 14 februari 1972 8 mei 1972 2 november 1979 21 december 1979 27 november 1987 17 maart 1987 23 juni 1992 20 januari 1995 15 april 1997
783 17 januari 1962 19 januari 1962 26 januari 1965 9 februari 1965 januari 1968 februari 1968 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14 november 1969 2 december 1969 n.v.t. n.v.t. 15 juni 1972 12 september 1972 3 april 1979 30 mei 1979 21 november 1985 21 februari 1986 19 december 1991 18 maart 1992 15 januari 1995 23 januari 1997
784 26 januari 1962 29 januari 1962 30 december 1964 22 januari 1965 24 augustus 1967 18 september 1967 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 februari 1970 12 maart 1970 n.v.t. n.v.t 28 september 1972 20 december 1972 3 oktober 1979 28 november 1979 16 december 1986 27 maart 1987 20 februari 1992 29 april 1992 15 januari 1995 26 augustus 1997
785 5 februari 1962 6 februari 1962 11 februari 1965 3 maart 1965 maart 1968 maart 1968 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 31 maart 1970 16 april 1970 n.v.t. n.v.t 19 juli 1972 11 oktober 1972 17 juli 1979 20 september 1979 30 maart 1987 9 juli 1987 12 september 1992 18 november 1992 Bk + A: 15 januari 1995; A + BDk: 29 augustus 1993 Bk + A: 25 april 1996; A + BDk: 16 maart 1995
786 16 februari 1962 20 februari 1962 8 februari 1965 26 februari 1965 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 april 1969 23 april 1969 n.v.t. n.v.t 6 november 1972 21 februari 1973 1 oktober 1980 20 november 1980 6 september 1988 23 december 1988 5 oktober 1992 2 december 1992 19 juni 1995 26 maart 1997


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Treinstellen materieel 1954 Varianten en verbouwingen - M. van Oostrom - Maandblad: Railmagazine, 15e Jaargang - oktober 1993 nummer 108 Blz: 27-33 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Winterdienst 1993/1994 Materieel '54 - E. van Werkhoven - Maandblad: Railmagazine, 15e Jaargang - november 1993 nummer 109 Blz: 16-17 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • De verbouwing van de ABDk 391 tot BDk 768 Een bijzonder Hondekop-stel - A. van de Giesen - Maandblad: Railmagazine, 15e Jaargang - november 1993 nummer 109 Blz: 33-34 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Mat’54 treinstel NS 761 geen partij voor de nieuwe NS 505 Wedstrijd op het baanvak Alkmaar - Heerhugowaard - H. de Jager - Maandblad: Railmagazine, 45e Jaargang - april 2023 nummer 403 Blz: 58-61 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489