Onderhoudsbedrijf Maastricht

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Ten noorden van het station Maastricht is het depot van de in Maastricht gehuisveste stoomlocomotieven. Voor het onderhoud aan wordt in 18 begonnen met de bouw van een werkplaats.

Geschiedenis

In 1871 wordt de werkplaats geopend naast het stoomdepot. In deze werkplaats vinden herstellingen en onderhoud plaats aan .

In 1 wordt het werkpakket uitgebreid. Er worden door de werkplaats ook goederenwagens onderhouden en hersteld bij schades.


Tot 2008 worden onderdelen per trein aan- en afgevoerd.


Uitbreiding

Met ingang van 20 mei 1951 worden er elektrische locomotieven onderhouden in de werkplaats. Hiervoor is de locomotiefloods verbouwd tot lijnwerkplaats.

In 195 wordt begonnen met de uitbreiding en verbouwing van de werkplaats als gevolg van de toewijzing van meer materieel aan de werkplaats. Er zullen diesellocomotieven in onderhoud komen. Op 26 maart 1956 wordt de verbouwing officieel geopend en in gebruik genomen.

Op 4 maart 2016 wordt begonnen met de sloop van de grote hal uit 1871. Na de sloop van deze hal wordt er begonnen met de bouw van een nieuwe hal. Deze moet in de zomer van 2017 in gebruik worden genomen. De kosten bedragen 24 miljoen euro. De sloop van de oude hal en het bouwen van de nieuwe hal is nodig vanwege de komst van de nieuwe treinstellen Flirt. Dit materieel heeft veel apparatuur op het dak liggen. De oude hal is te laag om hier goed bij te kunnen. De nieuwe hal is 2,5 keer zo groot en 3 meter hoger dan de oude hal. In de hal zijn twee werkvloeren aangelegd. Een voor het werken onder een treinstel en een andere vloer voor werken op het dak. Door de sloop van deze hal wordt het onderhoud verplaatst naar een kleinere hal op het terrein. In februari 2017 zijn de eerste elementen voor het dak overeind gezet. Op 29 september 2017 is de hal officieel geopend. De bovenleiding hangt in deze hal aan de zijkant van de bordessporen. Spoor 3 is niet voorzien van een bovenleiding, zodat de treinstellen op dit spoor de hulp van een rangeerlocomotief nodig hebben. Met het ontbreken van de bovenleiding op dit spoor is het makkelijker om apparatuur van het dak te tillen. In de zomer van 2023 is spoor 5 omgebouwd om ook de treinstellen VIRMm te kunnen onderhouden. Hiermee kan het dak van de treinstellen zonder harnas beklommen worden. Hiermee is de controle van de stroomafnemers en airconditioningunits makkelijker geworden.


Gebouwen

Op het werkplaatsterrein staan diverse hallen, loodsen en andere gebouwen.

  • Onderhoudshal. De grote hal met sporen. In deze hal zijn twee aardwindsporen, waarbij het mogelijk is om de draaistellen onder de treinstellen vandaan te halen, zonder dat de trein geheft hoeft te worden. Als een draaistel los is gekoppeld, gaat het draaistel met een lift naar beneden en wordt onder de vloer overgebracht naar de naastgelegen draaistellenafdeling.
  • Draaistellenafdeling. In deze afdeling naast de onderhoudshal worden de draaistellen onderhouden die van treinstellen afkomstig zijn en via een ondergrondse verbinding van de aardwindsporen afkomstig zijn. Daarnaast zijn er twee hefplaatsen om locomotieven te kunnen heffen en van hun draaistellen te ontdoen.


Werkzaamheden

Voor het onderhouden van de nieuwe treinstellen worden bordessen gebouwd, zodat het personeel makkelijker aan de apparatuur kan werken die op het dak van de treinstellen zijn geplaatst.


Materieel in onderhoud

Tijdens de lange geschiedenis heeft de werkplaats veel materieel in onderhoud gehad. Tegenwoordig is het volgende materieel in onderhoud in Maastricht:

Elektrisch materieel

In het verleden is het onderstaande materieel in onderhoud geweest in Maastricht:

Elektrisch materieel

Diesel materieel

Getrokken materieel


Sinds 12 december 2010 heeft de werkplaats het onderhoud overgenomen van 32 stammen 9400 van Leidschendam, exclusief de 9478. Deze stam blijft in Leidschendam in onderhoud. Vanaf het najaar van 2017 zal de Maastrichtse werkplaats een deel van het onderhoud aan het VIRM overnemen van Onnen. Het zijn de stammen 9547 - 9597.


Sluiting

Op 1 april 1973 sluit de wagenwerkplaats voor goederenwagens. Het besluit wordt ingegeven door de daling van het aantal goederenwagens dat hersteld moet worden. De herstellingen zullen in andere wagenwerkplaatsen van de NS plaatsvinden. Voor spoedgevallen is het nog wel mogelijk om in Maastricht terecht te kunnen.


Na de sluiting

Sloop

Resterende gebouwen

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

  • NS Onderhoudsbedrijf Maastricht - H. Zwoferink - Maandblad: Railmagazine, 45e Jaargang - december 2023 nummer 410 Blz: 56-60 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489