Amsterdam Westelijk Havengebied

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het Amsterdamse Westelijk Havengebied werd gebouwd aan de westzijde van het Amsterdamse Centraal Station. Het gebied heette toen nog Amsterdam Goederen West.

Geschiedenis

In 1 werd begonnen met het verplaatsen van havenactiviteiten van de oostzijde van Amsterdam naar de westzijde. Ook de aanleg van het Noordzeekanaal en de daarmee gepaarde verkorting van de reisafstand speelde een rol. Aan de Coenhaven werd het centrale emplacement aangelegd. Vanuit hier worden alle aansluitingen bediend. Dit emplacement is te bereiken vanuit Amsterdam Centraal via de spoorlijn Amsterdam - Den Helder. Het emplacement Coenhaven is aan de noordzijde van de spoorlijn aangelegd. Aan de zuidzijde van de spoorlijn is het emplacement Westhaven gesitueerd. De aansluitwissels naar beide emplacementen zijn aangelegd net na de overweg met de Spaarndammerdijk achter de lijnwerkplaats Zaanstraat. De beide aansluitingen waren niet met elkaar verbonden, zodat het iedere keer via het hoofdspoor moest worden gereden om van de ene naar de andere aansluiting te komen. Op 13 maart 1972 komt een nieuwe verbindingsbaan in dienst tussen het hoofdemplacement en de Basisweg. De oude verbinding via de Generatorweg is dezelfde maand nog opgebroken.

Vanaf het begin van de jaren '80 ondergaan de beide emplacementen en de spoorlijn grote verbouwingen. Dit komt omdat de Hembrug vervangen gaat worden door de Hemtunnel. Ook de bereikbaarheid van het goederenemplacement zal hierdoor veranderen. De oude spoorlijn naar de Hembrug zal blijven bestaan en het nieuwe basisemplacement wordt aan de Westhavenweg aangelegd, ter hoogte van de Nuon centrale. De spoorlijn wordt ter hoogte van de werkplaats wel verplaatst. Het goederenemplacement is na de ombouw te bereiken via een nieuwe spoorlijn, welke aan de westkant van de werkplaats is gebouwd. De twee oude hoofdsporen aan de oostzijde van de werkplaats worden nu gebruikt als opstelsporen voor de werkplaats. Met de aanleg van de Hemtunnel krijgt het westelijk havengebied een nieuwe aansluiting op het spoornet. Vanuit Zaandam nemen goederentreinen het meest westelijke spoor na het uitkomen van de Hemtunnel. Met een tunnel gaat het spoor onder de reizigerssporen door en vlak voor Amsterdam Sloterdijk buigt het spoor naar het noorden af over een viaduct over de Basisweg naar het basisemplacement. Deze aansluiting werd op 28 oktober 1981 in gebruik genomen, zodat treinen naar de Houtrakpolder van dit nieuwe spoor gebruik konden maken. Het bestaande spoor naar de Houtrakpolder lag in de weg voor de werkzaamheden naar de Hemtunnel. Deze aansluiting wordt ook gebruikt door werktreinen, die op deze manier naar hun werkgebied konden komen. Tegelijkertijd wordt vanaf het basisemplacement een stamlijn aangelegd naar de Basisweg. Deze vervangt de oude stamlijn die via de Transformatorweg loopt. In 1987 werd de gelijknamige openbare losplaats geopend. Deze diende als vervanging van de havens in het Oostelijk Havengebied.

Vanaf het basisemplacement zijn een aantal emplacementen te bereiken: Basisweg, Coenhavenweg, Hornhavenweg, Houtrakpolder, Nieuwe Hemweg en Radarweg. Aan deze emplacementen zijn diverse aansluitingen verbonden met bedrijven. In 2012 zijn zeven sporen van het basisemplacement verlengd tot 750 meter elk. Ook zijn diverse sporen geëlektrificeerd, waardoor er meer aankomst- en vertrekmogelijkheden zijn gecreëerd. DB Cargo heeft hier een standplaats met een dienstgebouw. Er is een tankplaat aanwezig om diesellocomotieven te kunnen laten tanken. De verkorting is Awhv.


Bediening

Ingaande 16 december 2019 wijzigt Lineas de opzet van de wagenladingtreinen tussen Amsterdam en Antwerpen. Op maandag en woensdag wordt er rond het middaguur als trein 44628 vanaf de Kijfhoek naar Amsterdam vertrokken. Als trein 44629 keert de trein terug naar de Kijfhoek.


Spooraansluitingen

Het basisemplacement kent een aansluiting en een emplacement met 7 sporen. Het basisemplacement bestaat uit sporen, waarvan er 1 is voorzien van een tankinstallatie. Tussen 200 en 20 is het emplacement een uitwisselpunt voor de sternet-treinen van het werkplaatsvervoer. In de avond komen vier treinen aan en worden opnieuw samengesteld.

 • Infra emplacement

In het verlengde van het basisemplacement, aan de westzijde, is het infra emplacement gelegen. Deze ligt tussen de Westhavenweg en Nieuwe Hemweg. Op het zevensporige emplacement is ruimte gemaakt voor het stallen van wagons welke bij spoorwegwerkzaamheden worden gebruikt. Dit zijn veelal wagons van het type Fccpps. Een spoor wordt gebruikt voor het opstellen van kolentreinen van DB Schenker in afwachting van belading bij het OBA.

 • OBA (Overslag Bedrijf Amsterdam)

Het overslagbedrijf OBA heeft zijn aansluiting aan de zuidwestzijde van het emplacement aan de Westhavenweg/Kompasweg. In juli 1956 is het bedrijf begonnen met de activiteiten in het overslaan van bulkgoederen. Het bedrijf heeft zijn aansluiting sinds 1961. Vanaf dat moment rijden tot 1989 ertstreinen naar Duitsland via Emmerich. Eind jaren '70 kan het bedrijf uitbreiden als gevolg van het staken van de activiteiten van buurman Ford. Na het wegvallen van de ertstreinen in in 1989 blijft het enkele jaren stil qua spoorvervoer. Voor het laadproces is een eigen diesellocomotief nodig om de lege kolenwagons te vullen. Van 1981 tot 1989 bezat de OBA een Windhoff TeleTrac rangeerrobot. Deze zijn later naar de EMO op de Maasvlakte gegaan.

In september 1996 begint NS Cargo kolenvervoer naar Krafwerk Voerde in Möllen. In augustus 1998 wordt op proef een aantal treinen met kolen naar Duitsland verstuurd. In september 1998 is de proef uitgegroeid tot een vast patroon, waarbij er dagelijks drie beladen treinen worden verstuurd en drie lege treinen worden ontvangen en beladen. Soms worden er ook dagelijks vier treinen behandeld.

Vanaf 200 zakte dit aantal in tot 1 à 3 treinen per dag. Vanaf 2006 komen er andere vervoerders dan Railion bij de OBA. Dit zijn HGK en Veolia. In juli 2009 neemt CapTrain het kolenvervoer naar Möllen over. In 2013 en 2014 reed TXL een enkele kolentrein per dag. Vanaf januari 2013 rijdt RheinCargo drie treinen per dag en verslaat hiermee Captrain, dat niet meer bij de OBA komt. De frequente van Rheincargo zakt in latere jaren af tot een trein per dag. Per 1 maart 2017 vervallen de treinparen 48505/48506 en 47709/47710 van Rheincargo. Dit zijn kolentreinen naar de kolencentrale van RWE in Möllen. Op 22 maart 2017 werd door Rheincargo de laatste trein gereden. Per 6 maart 2017 gaat LTE kolentreinen rijden voor Rhenus Rail St. Ingbert naar de energiecentrale GKM in Mannheim. Dit vervoer reed eerder vanaf de EMO op de Maasvlakte. Door VolkerRail worden de wagens onder de laad- en losinstallatie gereden. Per 1 januari 2018 vertrekken de treinen naar Dillingen niet meer vanaf de OBA, maar rijden zij vanaf de EMO in de Maasvlakte. Op 14 april 2018 ontvangt het overslagbedrijf cokes in wagons van het type Eaos. De wagons waren afkomstig uit Silezië in Polen. De cokes zijn bestemd voor Tata Steel in IJmuiden. Het lossen met een grijper nam enkele dagen in beslag. Op 1 mei 2018 kwam de tweede trein met cokes uit Polen om gelost te worden. Op 14 mei 2018 arriveert een derde trein om gelost te worden. De geloste wagons gingen via het Unit Cargo netwerk via de Kijfhoek naar Polen. Op 2 mei 2018 rijdt LTE de laatste kolentrein naar Mannheim. Op 18 juli 2018 hervat LTE het vervoer van kolen weer naar Mannheim als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren. In september 2018 komt aan dit vervoer wederom een einde. De treinen worden vanaf oktober 2018 beladen bij de Afrikahaven van de Rietlanden. Vanaf 4 april 2019 rijdt DB Cargo 1 à 2 keer in de week een kolentrein naar het hoogovencomplex van VoestAlpine in het Oostenrijkse Linz via Venlo. Voor het vervoer van de kolen worden open bakwagens van het type Eas-x en Eanos gebruikt. Vanaf 29 september 2019 worden de open bakwagens in deze treinen vervangen door containers. Deze open, Innofreight containers zijn geplaatst op een kortgekoppelde combinatie Sggrrs. De container blijft tijdens het laad- en losproces op de wagen staan. Vanaf december 2019 verhuist dit vervoer naar Hamburg.


Emplacementen

Het westelijk havengebied kent naast het basisemplacement een aantal emplacementen met elk hun eigen stamlijnen en spooraansluitingen. Enkele hiervan zijn al jaren ongebruikt en na verloop van tijd verwijderd.

Basisweg

Het emplacement Basisweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kende meerdere sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is in 200 gedeeltelijk opgebroken om plaats te maken voor de hooggelegen snelweg A5.

Spooraansluitingen

 • NWB (Noord-Europees Wijnopslagbedrijf)

Het overslagbedrijf NWB heeft zijn aansluiting aan de noordzijde van het emplacement. De aansluiting is gelegen aan de Mainhaven. Op de aansluiting passen in totaal 7 vierassige ketelwagens. Het bedrijf verstuurd door DB Schenker ketelwagons met ethanol naar diverse klanten in Zwitserland. Vanaf 14 september 2014 wordt het bedrijf ook door Locon bediend. Er worden wagons met alcohol afgevoerd naar Zwitserland. Hierdoor rijdt DB Schenker tot aan januari 2015 geen treinen naar het NWB. Vanaf juli 2015 rijdt ook LTE enkele treinen naar NWB. In de zomer van 2015 gaat ook HSL Logistik treinen met ethanol rijden naar NWB, welke naar Zörbig wordt afgevoerd. Vanaf januari 2017 rijdt LTE weer naar NWB met wagons met ethanol in opdracht van Verbio en VTG. In januari 2019 gaat Lineas wagens met ethanol plaatsen. Hiervoor wordt locomotief 363 723 of een van de vier locomotieven van het type G1206 gebruikt. De treinen worden door RTB naar het basisemplacement gereden vanuit Duitsland.


Coenhavenweg

Het emplacement Coenhavenweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kent vijf sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen tussen de Coenhaven en Vlothaven. In het westelijk havengebied is dit de meest noordoostelijk gelegen emplacement. Vanaf dit emplacement zijn ook de bedrijven te bereiken die gelegen zijn aan de Jan van Riebeeckhavenweg en de Petroleumhavenweg. Het emplacement is te bereiken vanaf het basisemplacement via het emplacement Nieuwe Hemweg. In juli 2019 wordt het spoor langs de Petroleumhavenweg in de richting van Alkion opgebroken.

Spooraansluitingen

 • Europoint/Euro Tank Amsterdam

In 2003 gaat ShortLines een trein met dieselolie naar Zwitserland rijden. Dit vervoer is afkomstig uit de Botlek, bij Odfjell. In juni 2013 rijdt de laatste trein met dieselolie naar Zwitserland

 • Cargill/Igma/Bunge

Het graanbedrijf Igma (gelegen aan de Coenhavenweg) is een van de laatste bedrijven in de Coenhaven die nog spoorwagons ontvangt en verstuurd. Lege wagons worden ontvangen van de Agruniek Rijnvallei in Barneveld. Igma belaadt deze wagons weer met voor bestemmingen. In 2014 is Locon de enige vervoerder die Igma bediend. Igma heeft de beschikking over een Bemo locomotief. In het najaar van 2015 gaat Trainservices de treinen van Igma naar Barneveld rijden in plaats van Locon. Dit gebeurd twee nachten per week. Per 1 mei 2016 gaat het vervoer over naar EBS in de Europoort.

 • De Humber/Alkion

Aan de Petroleumhaven is sinds het tankoverslag bedrijf De Humber gevestigd.

 • Pier Azië

Aan Havenkom C ligt aan de zuidoost zijde pier Azië. Op 2006 wordt de pier voor het laatst bediend. Op 2 juli 2019 wordt een lege trein op de pier geplaatst voor belading met steenslag. Deze trein wordt door gereden door de G1206 1018 van RTS. De steenslag wordt gebruikt voor de werkzaamheden bij Naarden-Bussum. Tot 27 augustus 2019 worden treinen beladen. De treinen worden gereden door onder andere DB Cargo, Strukton en VolkerRail. De laatste trein rijdt in oktober 2019. Op 12 mei 2020 is RFO in opdracht van Strukton te zien bij de pier met een sleep Fccpps'n voor het beladen met steenslag.

 • UKF/Amfert

Afvoer van kunstmest naar binnen- en buitenland. De spooraansluiting is begin jaren '90 opgebroken.


Hornhavenweg

Het emplacement Hornhavenweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Deze straat ligt in het verlengde van de Basisweg. Het emplacement kent vier sporen met diverse aansluitingen. Het emplacement is te bereiken via de Basisweg. Aan de zuidzijde van het emplacement zijn twee bogen aangelegd om vanuit zowel het emplacement Basisweg als Hornhavenweg de aansluiting van Handelsveem Steinweg aan de Corsicastraat te bereiken.

Spooraansluitingen

 • Handelsveem Steinweg

Het overslagbedrijf Handelsveem Steinweg (gelegen aan de Corsicaweg) is vanuit zowel het emplacement Basisweg als emplacement Hornhavenweg te bereiken. Het bedrijf verstuurt per maand enkele zelflossers type Tagnpps van de Zwitsere spoorwegen met cacao. De bestemming is de chocoladefabriek van Lindt & Sprüngli in Olten. De treinen worden geduwd aangevoerd. De wagons worden aan- en afgevoerd via het Unit Cargonetwerk dat tussen de Kijfhoek en Amsterdam rijdt. Van en naar de Kijfhoek rijden de wagons mee met een Unit Cargo trein naar Köln Gremberg. Op 17 augustus 2017 rijdt Captrain een proefvervoer met drie wagons cacao naar de Kijfhoek. Vanaf hier rijdt Lineas met het Green Xpress netwerk de wagons naar het Zwitserse Olten. Lineas heeft het vervoer overgenomen van DB Cargo. De aan- en afvoer van de wagons van en naar de Kijfhoek rijdt Captrain via Gouda. De wagons rijden van en naar Zwitserland met de 'Swiss Xpress' tussen Antwerpen en Basel. Vanuit Antwerpen worden de wagons met de containertrein tussen het Franse Dourges en de Waalhaven naar de Kijfhoek gereden. Op 1 mei 2018 neemt DB Cargo het vervoer weer over en gaan de wagons weer via het normale Unit Cargo-netwerk mee.

 • Koopman Car terminal

De autoterminal van Koopman is gelegen aan de Westhaven. Vanuit Japan ontvangt het schepen, welke beladen zijn met Nissans. Onregelmatig worden er door diverse vervoerders beladen treinen afgevoerd naar het buitenland. Deze aansluiting is vanuit zowel het emplacement Basisweg als emplacement Hornhavenweg te bereiken. De treinen worden geduwd aangevoerd. Vanaf 2 rijdt Rurtalbahn een keer per week een trein met Nissans naar Oostenrijk. In juni 2016 worden drie treinen met Dacia's aangevoerd door Rurtalbahn. Het is de eerste keer dat hier Dacia's werden gelost.

 • VCK Waterland terminal

De terminal is gelegen aan de noordzijde van het emplacement. In 1998 werd de terminal geopend. Aan de zuidzijde takt het aansluitspoor af van het emplacement. Dit spoor loopt aan de oostelijke zijde van het emplacement. Dit spoor eindigt in een overdekte overslaghal, waar ook schepen behandeld kunnen worden. Dit was bij de opening van de terminal een landelijke primeur. Eind 2003 is de spooraansluiting gewijzigd naar zijn huidige locatie. De terminal wordt bediend door een Unit Cargo trein. Als aanvoer worden schuifwandwagens gebracht, welke beladen zijn met papier. In de afvoertreinen rijden veel staalwagons van het type Shimmns beladen met coils. In schuifwandwagons worden zink en cellulose afgevoerd. Op wagons type Res of Rns worden aluminiumblokken afgevoerd. In juni 2014 is een tweede spoor in gebruik genomen. De aanleg van dit tweede spoor is ingegeven door de drukte met het Unit Cargo vervoer. Dit spoor ligt in de buitenlucht. Vanaf december 2014 wordt de frequentie van het aantal treinen verhoogd. Op dinsdag en vrijdag is een extra bediening ingelegd. Per 20 juni 2017 worden door VCK Logistics schuifwandwagens met slabben aluminium per Unit Cargo afgevoerd naar Hydro Aluminium in het Italiaanse Cisterna di Latini. Dit vervoer vindt twee tot drie keer per maand plaats tot eind 2017. Sinds ontvangt het bedrijf Gewi-staven op rongenwagens. Dit zijn stalen staven met een grove schroefdraad dat gebruikt wordt in de bewapening van beton. Dit vervoer is afkomstig uit Hammerau. Sinds 3 april 2018 rijdt DB Cargo een keer in de week op dinsdag een trein met 10 tot 20 wagens beladen met aluminiumblokken naar Nürnberg. De eindbestemming is Oostenrijk. De geloste wagons komen via het Unit Cargo netwerk terug via Kijfhoek naar Amsterdam. Op woensdag rijdt DB Cargo sinds 9 april 2018 een trein met aluminium (Braunau am Inn) en staal (Ingolstadt) naar Nürnberg Rbf. Op 16 mei 2018 rijdt Rail Force One een trein met staal vanuit Beverwijk naar de Waterland Terminal. Eveneens op 16 mei 2018 rijdt Captrain in opdracht van Lineas voor het eerst een trein met aluminium in wagens van het type Res. Deze wagens gaan uit Amsterdam via de Kijfhoek naar Antwerpen. In Antwerpen zijn de wagens geplaatst in een trein naar Ranshofen, Oostenrijk. De staaltreinen rijden tot augustus 2018. In oktober en november 2018 rijdt Lineas enkele treinen met blokken aluminium op platte wagens van het type Res naar Antwerpen. Vanaf daar gaan de wagens verder naar Oostenrijk. Vanaf januari 2019 rijden deze treinen vast voor Lineas. De lege wagons worden op maandag of op dinsdag aangevoerd. Het vertrek is op dinsdagavond met een G1206 naar de Kijfhoek. Vanaf hier gaat het via Antwerpen naar het Oostenrijkse Ranshofen. Het plaatsen van de wagons gebeurd door de 363 723. Als gevolg van het toename van het vervoer rijdt de trein vanaf met een elektrische locomotief van de Baureihe 186/Reeks 28.


Houtrakpolder

De Houtrakpolder ligt aan de westelijke zijde van de spoorlijn Amsterdam - Zaandam. Het terrein is te bereiken vanuit het basisemplacement Westhaven met het spoor dat aftakt vanaf de spoorlijn uit Zaandam. Vanaf 20 is het spoor geëlektrificeerd, zodat elektrische locomotieven de diverse aansluitingen kunnen bereiken. Het wisselen van elektrische naar diesel locomotief en omgekeerd kwam hiermee te vervallen. Aan de Aziëweg is een driesporig emplacement. Op het emplacement zijn twee voormalige NMBS locomotieven reeks 73 geplaatst. Deze zijn overgenomen door RF en zijn vaak actief met kolentrein bij terminal Rietlanden Afrikahaven. De verkorting van de Houtrakpolder is Hrp.

Spooraansluitingen

 • Ceres Paragon/ACT/HCT/TMA

ACT (Amsterdam Container Terminal B.V.) is de naam voor de voormalige Ceres terminal. Het terrein is in 2001 aangelegd als Ceres Paragon terminal. Op het terrein liggen drie sporen waar geen mogelijkheid is om om te lopen. Deze terminal is sinds de bouw nooit gebruikt. De enige treinen die er ooit kwamen, waren excursietreinen. In januari 2010 rijd voor het laatst een trein. Vier van de negen containerkranen zijn in 2012 verkocht. Door NS Reizigers worden sinds het najaar van 2013 twee van de drie sporen gebruikt. Op deze sporen wordt materieel dat niet nodig is of is afgevoerd geplaatst. Als eerste materieel wordt door VolkerRail gereviseerde rijtuigen DDZ en (tijdelijk) afgevoerde DD-AR rijtuigen geplaatst. Ook locomotieven serie 1800 hebben hier tijdelijk gestaan. Na hun opknapbeurt in het revisiebedrijf Haarlem worden ook ICR rijtuigen op de terminal geparkeerd. Vanaf 16 september 2015 gebruikt Locon de terminal, die inmiddels Holland Container Terminal heet, drie keer per week voor containertreinen uit Polen naar Engeland. Dit vervoer duurt slechts tot 28 november 2015. De containertreinen rijden vanaf dat moment van en naar Moerdijk. Het terrein wordt al weer snel in gebruik genomen door NS. Zij plaatsen daar afgevoerd materieel, zoals Plan V en DM'90. In december 2016 worden enkele treinen met auto's op de terminal geplaatst in afwachting van doorvoer naar Pon in Leusden. Vanwege het grote aanbod van auto's moeten de treinen elders worden gestald. Op 7 maart 2018 rijdt Railexperts met de 1251 en 6703 de eerste containertrein naar het Chinese Yiwu. Op de terminal vinden diverse festiviteiten plaats. Na deze festiviteiten brengen de beide locomotieven de trein naar de Kijfhoek. CapTrain neemt vanaf hier de trein over. De wagons gaan samen met de staaltrein uit Beverwijk naar Neuss. In Neuss worden de containerwagens in een trein naar China gerangeerd. Het is de bedoeling om in de toekomst een trein tussen Amsterdam en Duisburg in te leggen, waar de wagons uit Amsterdam in een trein naar China wordt gerangeerd. Deze trein tussen Duisburg en China gaat vanaf medio april 2018 twee keer in de week rijden, waarbij LTE de tractie verzorgt. Voor het lossen van wagens met stalen coils komt RFO vanaf 17 augustus 2018 bij de terminal. Met ingang van 1 oktober 2018 rijdt Captrain 3 keer in de week een trein naar de terminal als uitbreiding op de treinen naar Melzo vanaf het RSC in de Waalhaven. De treinen worden gereden door een locomotief van de Baureihe 186. In Amsterdam is er aansluiting op de veerdienst naar het Engelse Hull. De trein komt aan op maandagochtend, woensdag- en zaterdagmiddag. Het vertrek is op maandagavond, donderdagochtend en zondagmiddag. De elektrische locomotief trekt de trein tot het emplacement Aziëhavenweg. Vanaf dit emplacement tot aan de terminal worden de treinen door een diesellocomotief van Rail Force One gereden. Vanaf 9 december rijdt BLS Cargo deze treinen met locomotieven van de Baureihe 475. In maart 2019 rijdt RFO de laatste trein met coils naar de terminal. Op 6 mei 2019 komt er een einde aan de containertreinen van en naar Melzo. De treinen gaan naar het RSC in de Waalhaven. De wijziging wordt ingegeven omdat de veerdienst naar Engeland is verhuisd naar de Waalhaven. Vanaf oktober 2019 rijdt DB Cargo enkele keren in de week wagons met coils naar Beverwijk. Vanaf 20 augustus 2020 gaat Independent Rail Partner in opdracht van Samskip twee keer in de week tussen de TMA terminal en Duisburg rijden. In september 2020 wordt de frequentie verhoogd naar 3 slagen in de week. Op 2 september 2020 gaat er wekelijks op dinsdag een trein rijden van het Chinese Xi'an naar Amsterdam. De trein doet 17 dagen over om in Amsterdam te komen. In Amsterdam is er gelegenheid om containers over te slaan op de boot naar Londen. De trein wordt gereden door .

 • AEB

Het Afval Energie Bedrijf ligt aan het emplacement Aziëhavenweg. Aan de achterzijde van het bedrijf loopt de spooraansluiting waar wagons van het type Slps worden geleegd. Deze wagons zijn beladen met drie afvalcontainers met huisvuil uit Haarlem. Het bedrijf heeft de aansluiting sinds 1993. Vanaf dat moment rijden er afvaltreinen vanuit Haarlem, Leiden en Den Helder naar de vuilverbrander. De afvaltreinen uit Leiden rijden in 1994 voor het laatst. De treinen uit Den Helder rijden in 1995. In 2007 wordt er nieuw vervoer gerealiseerd met afvaltreinen uit Acht. In 2005 neemt ACTS het vervoer uit Haarlem over van Railion. In 2011 daalt de frequentie van vijf naar vier slagen per week, In 201 daalt de frequentie tot slechts drie slagen. Met het stoppen van HTRS (opvolger van ACTS) in 2014 neemt RRF het vervoer van Haarlems afval op zich vanaf februari 2014. Op 31 juli 2015 wordt door RRF voor het laatst een trein aangeleverd bij de AEB uit Haarlem. Vanaf 1 augustus 2015 gaan het afvalvervoer per vrachtwagen.

 • Rietlanden Amerikahaven

Het overslagbedrijf Rietlanden heeft zijn aansluiting aan de noordzijde van de Houtrakpolder aan de Amerikahavenweg. Het bedrijf heeft zijn aansluiting met twee korte sporen sinds 1991, nadat het oude emplacement Amsterdam Rietlanden werd verlaten. Enkele keren per maand worden er treinen beladen met kolen. Deze treinen worden door DB Schenker gereden naar het Duitse Singen. In aanvulling op het kolenvervoer uit Born reed Captrain in 2012 en 2013 sporadisch enkele treinen vanaf dit overslagbedrijf. Van 2006 tot 2011 reed ACTS wekelijks een kolentrein naar Freiburg. In april 2016 rijdt de kolentrein naar Singen tijdelijk voor het laatst. Op 6 oktober 2016 gaan er weer kolentreinen rijden naar Singen. In januari 2017 verhuist de een tot twee keer per maand rijdende trein met gewassen kolen van DB Cargo naar Singen naar Enerco in Born. Voor het rangeerwerk is een Köf beschikbaar. Deze vervangt in 200 locomotor 360. Deze heeft op zijn beurt in 1998 locomotor 294, welke al in 1969 werd verkocht aan het Havenbedrijf De Rietlanden. In januari 2020 wordt in samenwerking met Rhenus Rail St. Ingbert een kolentrein naar Frankfurt am Main gereden. In april2020 gaat LTE wekelijks kolentreinen rijden naar het Oostenrijkse Gratkorn in opdracht van Sappi. Hiervoor worden wagons van het type Eamnos van GATX gebruikt. Dit vervoer is overgenomen van de EMO op de Maasvlakte.

 • USA Terminal Amerikahaven

Naast de HCT terminal liggen twee sporen van United Stevedores Amsterdam. Dit is een onderdeel van de Ter Haak groep. Tussen 2005 en 2010 wordt de terminal een keer per week aangedaan door de containertrein uit Leeuwarden van ACTS. Één keer per week werd hier een trein beladen met cacao in containers naar Berlijn. In maart 2013 wordt dit vervoer door ACTS begonnen. Zij rijden dit tot maart 2014. In september 2014 wordt de trein door Locon gereden. Een diesellocomotief trekt de trein van de terminal naar het emplacement Aziëhavenweg. Hier komt een elektrische locomotief voor de trein te staan voor de vervolgrit. Naast de cacaotrein vertrok hier in 2014 de trein voor Herik Rail Cargo naar Milaan. Op 1 april 2016 komt er een einde aan het vervoer van cacao naar Berlijn door Locon.

Stamlijn

 • Rietlanden Afrikahaven

Ter hoogte van het kruispunt met de wegen Westpoorweg en Ruijgoord takt de stamlijn naar het overslagbedrijf Rietlanden Afrikahaven af van de lijn naar ACT en USA terminal Amerikahaven. De spoorlijn volgt de Westpoortweg tot aan het overslagbedrijf. Op het terrein van het overslagbedrijf zijn twee sporen. Deze stamlijn is in januari 2011 aangesloten. Het bedrijf belaadt kolentreinen in twee delen. Deze treinen worden gereden door DB Schenker. TXL Cargo reed van januari 2013 tot eind maart 2015 een kolentrein naar Duitsland. Tot eind 2014 reed Rheincargo een trein naar Duitsland. In augustus 2018 gaat LTE kolentreinen naar Karlsruhe rijden. Het rangeerwerk wordt uitgevoerd door VolkerRail. Vanaf oktober 2018 rijdt LTE de kolentreinen naar Mannheim van deze terminal in plaats van de OBA. De treinen worden eveneens door VolkerRail bij de terminal geplaatst. Dit vervoer komt in stil te liggen. Eind augustus 2019 gaat LTE het vervoer weer rijden. De trein rijdt drie keer in de week. Het plaatsen van de te beladen wagons gebeurd door een van de eigen locomotieven van de serie 6400. In december 2019 gaan de kolentreinen naar Mannheim over van LTE naar DB Cargo.


Nieuwe Hemweg

Het emplacement Nieuwe Hemweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kent drie sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen aan de Neptunushaven. In het westelijk havengebied is dit de meest oostelijk gelegen emplacement. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement.

Spooraansluitingen

 • Cotterell

Het overslagbedrijf Cotterell is gelegen vlak voor de aansluiting op het Coenhaven emplacement aan de Vlothaven. Het ontvangt eens per maand of twee maanden een lege schuifwandwagon (type Habbillns of Hbbillns). Deze wordt door het bedrijf beladen met zakken cacao voor afvoer naar Zwitserland. De bestemming is Wil, waar de wagons worden gelost voor de chocoladefabriek Maestrani Schweizer Schokoladen in Flawil. In de zomer van 2015 raakt het spoor geblokkeerd als gevolg van een verbouwing bij de loodsen aldaar. Het terrein is aangekocht door IGMA. Op 6 juli 2015 werd de laatste wagon afgevoerd. Het vervoer is verhuisd naar VCK Logistics bij de Radarweg.

 • Rotim

Het overslagbedrijf Rotim is gelegen tussen de Vlothaven en Neptunushaven. Tot 2013 behandelde Rotim steenslagtreinen, welke bij werkzaamheden worden gebruikt. De gebruikte wagons zijn van het type Facs, Fas of Fccpps. In 2006 komt er vervoer van porfier (split) naar Rotim op gang. Dit zijn twee treinen in de week met nieuwe wagons van het type Facns. Tevens vindt er twee keer in de week aanvoer van steenslag plaats in wagons van het type Facs. Onregelmatig worden er bruinkolen aangevoerd in wagons van het type Eas. Tot 20 werd ook porfier overgeslagen in wagons type Eanos of Facns. Van tot 20 werd DBM (dead burned magnesium) overgeslagen in wagons van het type Tads. Dit vervoer werd door de RTB uitgevoerd. Tot 2006 en van 2009 tot rijdt HGK een kolentrein met wagons type Eaos-x'n en Eas'n. De bestemming is Frechen in Duitsland. In augustus en september 2011 rijdt het Duitse Locon zes treinen met porfier vanuit Duitsland naar Rotim. In de loop van 2014 valt het vervoer hier stil.


Radarweg

Het emplacement Radarweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kent drie sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen bij de Bosperushaven en Suezhaven. In het westelijk havengebied is dit de meest zuidelijk gelegen emplacement. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement.

Spooraansluitingen

 • Hollandia/HKS Metals

Aan de noordzijde van het emplacement aan de Kwadrantweg krijgt sloperij Hollandia in 19 een spooraansluiting. Het bedrijf is hier sinds 1962 gevestigd. In 1980 wordt het bedrijf verkocht aan de Hoogovens, maar blijf tot 1993 actief onder de naam Hollandia. Vanaf dat moment heet het bedrijf HKS Scrap Metals. Tot 2012 heeft het bedrijf een eigen spooraansluiting gehad. De aansluiting is op verzoek van HKS door NS Spooraansluitingen verwijderd. Ook het spoor op het terrein is inmiddels verwijderd. Door de aanwezigheid van het spoor kon er veel materieel (rijtuigen Plan E, treinstellen Materieel'54, Motorposten, rijtuigen Plan W, gerenoveerde Blauwe Engelen) per spoor naar de sloper kon worden afgevoerd. Vanaf 1986 gebeurde het slopen onder regie van sloper Koek uit Mijdrecht. Een aantal locomotieven serie 1200 heeft het geluk gehad om voor de poorten en zelfs op het terrein van HKS teruggehaald te worden en weer in dienst te worden gesteld. Als laatste hebben de locomotieven serie 1300 het aansluitspoor bereden in het najaar van 2004. In 2008 worden de laatste wagons aangevoerd. Tegenwoordig wordt het te slopen materieel over de weg vervoerd.

 • Scandia Terminal (VCK Logistics)

De Scandia Terminal ligt aan de zuidzijde van het emplacement aan de Valreep. Het bedrijf ontvangt onregelmatig schuifwandwagens met papier. Dit papier is afkomstig uit Zweden en wordt gebruikt voor het drukken van kranten de Telegraaf Media Groep. Vanaf 14 augustus 2015 ontvangt het bedrijf een keer per maand een lege schuifwandwagen Hbbillns voor afvoer van cacao naar het Zwitserse Wil. Dit vervoer is afkomstig van het kadespoor bij Cotterell, dat door een verbouwing niet meer bereikbaar is. In januari 2017 wordt de laatste wagon met cacao afgevoerd. Sinds 2017 ontvangt het bedrijf papierrollen uit Beieren in schuifwandwagens. Met ingang van 20 juni 2018 wordt bij de terminal wagens met staal uit Beverwijk gelost. Dit vervoer wordt gereden door Rail Force One en is afkomstig van hetzelfde vervoer dat naar de Waterland Terminal gaat. Op 29 augustus 2018 rijdt de laatste trein. Sinds 2 september 2018 rijdt Independent Rail Partner met locomotief 2101 elke werkdag een trein met staaldraad van de terminal naar van Merksteijn in Almelo. Dit draadstaal is afkomstig uit Turkije. De beladen treinen rijden in de ochtend naar Almelo. Nadat de trein is gelost, rijdt de trein in de middag terug naar Amsterdam. De treinen rijden in opdracht van Lineas. Medio november gaat de trein drie keer per week rijden op maandag, woensdag en vrijdag. Op 21 november 2018 rijdt de laatste trein. Vanaf 18 november 2019 rijdt DB Cargo coils vanuit Beverwijk naar de terminal. Dit is een aanvulling op het al drie keer in de week rijdende vervoer naar de Waterland terminal.