DDNG - DubbelDekker Nieuwe Generatie

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Op donderdag 9 april 2020 publiceerde de Nederlandse Spoorwegen op TenderNed [1] een uitvraag voor nieuw dubbeldeks materieel (Double Deck Next Generation) dat op termijn het DDZ materieel moet gaan vervangen. De te sluiten raamovereenkomst heeft een beoogde looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 december 2035 met een totale omvang van 80.000 zitplaatsen.

Algemene kenmerken van basisorder DubbelDekker Nieuwe Generatie (DDNG)

Naar verwachting zal de operatieve dienst van de treinstellen in de eerste helft van 2027 starten op het Nederlandse hoofdspoorwegnet. De basisorder voorziet in een eerste levering serie treinstellen met totale capaciteit van circa 30.000 zitplaatsen, naast mogelijke vervolg leveringen. Met dit uitgangspunt kan de basisorder bestaan uit 25 à 30 vierdelige treinstellen en evenveel zesdelige treinstellen. Dit komt overeen met 250 tot 300 rijtuigbakken. De voorziene kenmerken voor de treinstellen van de basisorde worden hieronder ter indicatie vermeld. De uiteindelijke kenmerken worden vastgelegd in de gunningsovereenkomst.

Algemene karakteristieken

 • Het treinstelontwerp voldoet aan de geldende normen, inclusief maar niet beperkt tot Europese en Nederlandse wetgeving;
 • Het treinstelontwerp is een elektrische treinstel (EMU);
 • Het treinstelontwerp bestaat uit een combinatie van enkeldeks koprijtuigen en dubbeldekstussenrijtuigen;
 • Het productplatform waarop het treinstelontwerp is gebaseerd, maakt treinstel versies mogelijk met een lengte van ongeveer 105 m en een lengte van ongeveer 160 m;
 • Het treinstelontwerp is geschikt voor het geëlektrificeerde Nederlandse hoofdspoorwegnet van 1500 V DC, met een optie van 3000 V DC;
 • Het treinstelontwerp heeft een servicesnelheid van 160 km/h;
 • Het treinstelontwerp is geschikt voor de ATP-systemen ERTMS en ATB;
 • Het treinstelontwerp voldoet aan het kinematische referentieprofiel DE2 en voor lagere delen GI2
 • Het treinstelontwerp heeft een lijncategorie die C2 niet overschrijdt;
 • Het treinstelontwerp is geschikt voor een perronhoogte van 760 mm, zodat een gelijkvloerse instap mogelijk is. Om de ruimte te beperken tussen treinen perron worden de treinstellen voorzien van uitschuifbare instaptreden.;
 • De enkeldeksrijtuigen van het treinstelontwerp bieden een gelijkvloerse toegang vanaf een perronhoogte van 760 mm, zodat een gelijkvloerse instap mogelijk is. Om de ruimte te beperken tussen treinen perron worden de treinstellen voorzien van uitschuifbare instaptreden.


Comfort en designkenmerken

 • Het interieur en exterieur voldoet aan de NS merkrichtlijnen;
 • Het treinstel speelt in op de behoeften van reizigers en is in overeenstemming met de interieurindeling en zone richtlijnen;
 • Het treinstel heeft een comfortabel interieur;
 • Het treinstel is voorzien van wifi en oplaadpunten voor 220 volt.
 • Het treinstel heeft een interieurindeling, deurposities en deurbreedte die snelle toegang en uitgang bieden

Operationele en prestatiekenmerken

 • Het treinstel kan diensten uitvoeren met halteafstanden variërend van 1,5 km tot 77 km;
 • Het treinstel is robuust in gebruik, de invloed van storingen, zowel technisch als operationeel wordt door het ontwerp geminimaliseerd;
 • Het ontwerp van de treinstel is gebaseerd op bewezen technologieën;
 • Het treinstel heeft lage levenscycluskosten;
 • Het treinstel heeft een laag energieverbruik;
 • Het treinstel heeft een hoge mate van betrouwbaarheid;
 • Het treinstel is duurzaam door ontwerp en in gebruik;
 • Het treinstel is geschikt voor gebruik in Nederland wat betreft maar niet beperkt tot omgevingscondities en infrastructurele condities.


Opties

 • Als technische optie kan de basisbestelling of een aanvullende bestelling een bicourant treinset zijn die geschikt is voor een voeding van 1500 V DC en 3000 V DC.
 • Andere (technische) optie(s) wordt vermeld in de gunningsbestek.


Ondersteuningsovereenkomst

Naast de koopovereenkomst is NS voornemens met leverancier een ondersteuningsovereenkomst te sluiten.


Overeenkomst inzake reserveonderdelen

Naast de koopovereenkomst is NS voornemens als onderdeel van de leveringsomvang een (afzonderlijke) overeenkomst (en) voor reserveonderdelen te sluiten.

Mogelijke aanvullende bestellingen

Mogelijke bijbestellingen zijn voorzien tot een totaal van circa 80.000 zitplaatsen te bestellen tot 2036. Dit is voornamelijk afhankelijk van de groei van de passagiers en de ontwikkelingen met betrekking tot de transportconcessie tussen NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op 25 februari 2021 maakt de NS bekend dat het project wordt doorgezet.

Op 24 augustus 2022 maakt de NS bekend dat CAF de preferred bidder is geworden voor het leveren van 60 treinstellen. Dit worden 30 vierdelige treinstellen en 30 zesdelige treinstellen van het platform Civity Duo. Andere aanbieders kunnen nog in beroep gaan tegen deze beslissing. Op 13 december 2022 maakt de NS definitief bekend dat de order wordt gegund aan CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles). [2] Het contract tot levering is op 12 december 2022 ondertekend. De order heeft een waarde van ongeveer 600 miljoen euro. De eerste treinstellen moeten in 2028 inzetbaar zijn.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Dubbeldekker Nieuwe Generatie - H. Zwoferink - Maandblad: Railmagazine, 45e Jaargang - januari/februari 2023 nummer 401 Blz: 38-39 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489