Tiel Industrie

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het industrieterrein Kellen in Tiel is aangesloten door middel van een stamlijn die vanaf het station Tiel in westelijke richting loopt. Het aansluitwissel ligt drie kilometer ten oosten van het station, vlak voor de brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Via een bocht in het traject komt het spoor langs het Amsterdam-Rijnkanaal te lopen in noordelijke richting. De verkorting van het emplacement was Tli.

Geschiedenis

In 1959 wordt de stamlijn aangelegd. Op 18 november 1959 is de spooraansluiting geopend onder de naam Aansluiting Glasfabriek. In 1964 krijgt glasfabriek De Maas een aansluiting, na opening van de fabriek. De naam van de aansluiting wijzigt in 1964 naar Aansluiting Industrieterrein, omdat er aan de westzijde een tweede raccordement werd aangelegd. In het weekend van 8 en 9 februari 2020 wordt de aansluiting opgebroken. Het aansluitwissel is in augustus 2020 opgebroken.


Uitbreidingen

Bediening

Tot aan 15 januari 1991 wordt Tiel en het industrieterrein vanuit Utrecht Goederen bediend met de buurtgoederentrein van Utrecht naar Kesteren. In de ochtend vond de aanvoer van volle sodawagens plaats als trein 55433. De lege wagons werden in de middag opgehaald als trein 55432. Vanaf 16 mei 1991 worden Kesteren en Tiel bediend vanuit Arnhem Goederen. De beladen sodawagons worden wederom in de ochtend aangebracht, maar de geloste wagons moesten een dag wachten voor ze worden opgehaald. Hierdoor nam de omlooptijd van de wagons toe van 2 naar 3 dagen, waardoor er meer wagons nodig waren. In 1996 arriveert trein 55503 van dinsdag tot en met vrijdag om 11.59 in Tiel. Op maandag rijdt deze trein een uur later, omdat aanvoertrein 54051 op maandag later in Arnhem Goederen is dan op de andere dagen. Vanaf 13 januari 1997 gaat trein 55503 op maandag op dezelfde tijd rijden als op de overige dagen.


  • Laad- en losplaats


Spooraansluitingen

  • Bredero Price

In 1964 wordt begonnen met de aanleg van een raccordement van sporen naar coatingfabriek Bredero Price. Door de fabriek worden buizen voorzien van een coating tegen corrosie. De buizen zijn afkomstig uit het Duitse Ruhrgebied en worden op rongenwagens aangevoerd. In de beginjaren waren dit 20 wagons per dag. In latere jaren liep dit aantal op tot 50 wagons per dag. De eerste maanden werden de buizen gelost nabij de brug bij het kanaal of op de losweg van Tiel, omdat de aansluiting nog niet klaar was. Het buizenvervoer nam na 1968 af en in 1973 reed de laatste trein, nadat het bedrijf was verhuisd naar Delfzijl. In 1979 neemt Van Gend & Loos het raccordement in gebruik.

  • glasfabriek De Maas/Maasglas/Glaverbel

In maart 1959 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe glasfabriek. In 1961 wordt de glassnijhal geopend. In 1964 worden de ovens van de glasfabriek gebouwd. Door Prins Bernhard is de fabriek op 8 juli 1964 geopend. In de tweede helft van 1964 wordt het spoor verlengd tot in de fabriekshal. In de loop der jaren is het raccordement uitgebouwd tot 3 sporen met omloopmogelijkheden. In 1968 wordt een nieuwe fabriek gebouwd voor veiligheidsglas, waartoe een eigen spooraansluiting werd aangelegd. In 1975 wordt deze alweer buiten gebruik gesteld. In 2009 sluit de hardglasfabriek, gevolgd door de vlakglasfabriek in 2012. Op 12 november 2013 wordt de fabriek definitief gesloten. In 1981 komt er een locomotief naar de vestiging, een Deutz KS 55 B. In 1984 komt een tweede locomotief naar de glasfabriek, een O&K MV6A. De locomotieven worden in 2006 opgehaald door metaalhandel v/d Heg in Nijkerkerveen. Voor de productie van glas is soda nodig. Dit wordt ingekocht bij Akzo in Delfzijl. Dit waren na de opening 4 à 5 bollenwagens Ucs per dag. De afvoer van glas vond gedeeltelijk per spoor plaats. Dit gebeurde in gesloten wagons. Tot 198 vindt aanvoer van glasplaten uit België plaats. In 1980 wordt de aanvoer van soda verhoogd tot 10 wagons per dag. In 1993 komt er een einde aan de aanvoer van soda uit Delfzijl in bollenwagens van het type Ucs. Als oorzaken zijn de langere omlooptijd van de wagons en meer wagons nodig voor het vervoer aan te wijzen. In 1997 worden de laatste wagons met glasplaten afgevoerd. In 2005 vindt een proefvervoer plaats van platen glas in wagens van het type Limms naar het Italiaanse Cuneo. Op 3 mei 2005 rijdt het eerste vervoer met de 6428 en drie wagons. Op 19 september 2005 rijdt het tweede vervoer met de 6505 en eveneens drie wagons. Ondanks dat de proef een succes was, is het gebrek aan wagons van het type Limms de oorzaak dat er geen vervolg aan de proef werd gegeven.

  • Rotim

In 1988 neemt Rotim het raccordement van Van Gend & Loos. Het wordt opnieuw ingericht voor de verwerking van wagons met vuile ballast. Dit vervoer rijdt keer in de . In 1990 komt een eind aan dit vervoer.

  • Van Gend & Loos

In 1979 opent Van Gend & Loos een loods voor het vervoer van stukgoed. De loods is gelegen aan het voormalige raccordement van Bredero Price. In 1983 rijdt de laatste trein met stukgoed. In 1988 gaat Rotim de spooraansluiting gebruiken na een herinrichting.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

  • Aansluiting Industrieterrein Tiel - R. Liebrand - Maandblad: Op de Rails, 88e Jaargang - 2020 Blz: 404 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321