Axel Aansluiting

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Axel Aansluiting is een van de emplacementen in Zeeuws-Vlaanderen. Het emplacement werd in 1913 aangelegd voor de cokesfabriek. De oorspronkelijke naam is Axel Cokesoven Sluiskil en is thans voorzien van 5 sporen. Het emplacement is te bereiken via de Belgische Spoorlijn 55 (Gent - Terneuzen). De verkorting is Axa.

Geschiedenis

In 1870 en 1871 wordt door de spoorwegmaatschappij Société Anonyme du Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen (M-T) een spoorlijn tussen Mechelen en Terneuzen geopend. In 1951 wordt het treinverkeer voor reizigers gestaakt tussen Terneuzen en Hulst. Een jaar rijdt de laatste trein tussen Hulst en Sint Niklaas. In 1968 rijdt de laatste goederentrein van Sint Niklaas naar Axel Aansluiting. Het restant van deze spoorlijn tussen Terneuzen en Axel wordt gebruikt voor de aan- en afvoer van goederentreinen naar de cokesfabriek. Het emplacement is in 19 uitgebreid naar 5 sporen. In 1992 wordt het spoor verlengd met kilometer naar de Axelse Vlakte, maar het treinverkeer valt vrijwel direct stil.


Bediening

Op 11 mei 2001 in de middag wordt voor het eerst sinds 199 naar de Axelse Vlakte gereden. De 2207 rijdt met 8 staalwagens naar Avesta Polarit.


In de vroege ochtend worden de vertrekwagens met ammoniak bij Yara opgehaald door DB Cargo en naar Terneuzen overgebracht. In de tweede helft van de ochtend worden de lege wagens aangevoerd. In de middag rijdt een trein met afvoerwagens van Outokumpu naar Terneuzen voor verdere doorvoer naar spoorklanten in Europa. In de zomer van 2019 worden de treinen naar Vlaeynatie vast ingelegd. Het zijn de treinen 47602 uit Gent Zeehaven, met een officiële aankomst om 12.55 in Axel. Trein 47603 naar Gent Zeehaven vertrekt officieel om 20.08 vanuit Axel naar Terneuzen en Sas van Gent. Vanaf juni 2019 vervalt de aanvoer van lege wagens als bloktrein voor Outokumpu.


Spooraansluitingen


ACZC (Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation)

Het emplacement is in 1913 voor dit cokesbedrijf aangelegd. In 1999 sluit de fabriek zijn deuren. Voor het rangeerwerk zijn diverse locomotieven in gebruik geweest. In 1962 wordt locomotief 6 gekocht. Dit is een locomotief van , type. In 1998 wordt een ongenummerde locomotief overgenomen van Arbed uit Luxemburg. Locomotief 8 wordt in 19 gekocht van het Franse Usinor. De lege sporen worden gebruikt om lege wagons voor Outokumpu te stallen. Het bedrijf zet kolen om in cokes, die gebruikt worden in de staalindustrie. In jaren '90 wordt 250.000 tot 350.000 ton cokes per spoor vervoerd. In 1996 vertrekt er elke werkdag een trein naar de staalfabriek Arbed in Luxemburg. De trein bestaat uit wagons van het type Fals van de Belgische spoorwegen. Per trein wordt 1.200 ton cokes vervoerd. Onregelmatig vindt er vervoer van cokes plaats naar Duinkerken in Frankrijk. Hiervoor worden Franse grijze wagens van het type ingezet. Daarnaast vindt er afvoer plaats naar Elzas-Lotharingen. Ingaande mei 1996 vindt er afvoer van cokes naar het Belgische La Louvière plaats. Per dag wordt 500 ton cokes vervoerd in 12 tot 15 wagons. Dit vervoer vindt plaats door middel van Unit Cargo naar Merelbeke. De aanvoer van lege wagens geschied met de aanvoer van lege wagens uit Luxemburg. Medio 1997 komt het vervoer naar Luxemburg stil te liggen vanwege de overstap van Arbed naar gas. Op 31 juli 1999 sluit het bedrijf. Het terrein wordt overgenomen door de Heros Groep.

Losweg


Compagnie Neérlandaise de l'Azote/Nederlandse Stikstof Maatschappij/Hydri Agri/Yara

In 1929 bouwt de Compagnie Neérlandaise de l'Azote een ammoniak- en zwavelzuurfabriek te Sluiskil. De fabriek wordt naast de cokesfabriek gebouwd. Tegelijkertijd wordt er een spooraansluiting aangelegd. De ammoniak wordt verwerkt tot salpeterzuur, kalkammonsalpeter en ammoniumsulfaat. In 1957 kwam er een ureumfabriek op het terrein. In 1962 wijzigt de naam van de fabriek in Nederlandse Stikstof Maatschappij. In 1979 wordt het bedrijf overgenomen door Norsk Hydro. In 2004 krijgt de fabriek de naam Yara Sluiskil. Op het fabrieksterrein rijden eigen locomotieven. In 1929 was dit een drie-assige stoomlocomotief, die tot 1972 dienst doet. In 1954 komt er een diesellocomotief, Zoef. Deze wordt rond 1980 gesloopt. In 1980 komt er een locomotief van O&K met het nummer 1. Deze wordt in 2017 bestempeld als reserve. Locomotief 2 doet van 1985 tot 2017 dienst. Locomotief 3 deed dienst van 1990 tot 2016. In 2017 is locomotief 4 van Bemo in dienst gekomen. In 198 wordt een tweede spooraansluiting, spoorpoort 2 aangelegd. De oude aansluiting krijgt de naam spoorpoort 1. Bij spoorpoort 1 worden de wagons met ammoniak en salpeterzuur behandeld. Via deze aansluiting wordt ook laadgebouw 1 bereikt. Het is mogelijk om een rondje over het terrein te rijden en bij spoorpoort 2 uit te komen. Via spoorpoort 2 worden de wagons met vloeibaar kunstmest (Urean) beladen. Via spoorpoort 2 wordt de CO2-verlading bereikt. Deze is sinds 20 niet meer in gebruik. In laadgebouw 1 werden de wagons met kunstmestkorrels beladen. In 2007 wordt de laatste wagon hiermee beladen. In 2017 wordt dit gebouw verbouwd en is niet meer te gebruiken voor spoorvervoer. Laadgebouw 2 wordt gebruikt voor .

In 1996 is er werkdagelijks afvoer van een ketelwagen met ammoniak naar DOW in Terneuzen. Ketelwagens met CO2 worden veelal naar Duitsland en in mindere mate naar Frankrijk afgevoerd. Ook de Vlaardingse vestiging van Hydro Agri ontvangt dagelijks ketelwagens met CO2. De vloeibare kunstmest is bestemd voor Noord-Frankrijk. Twee keer in de week vertrekt een bloktrein met 1.200 ton kunstmest. Kunstmest in korrels wordt vervoerd in zelflossers van het type Tads. Een piek in het vervoer ligt in de periode april tot en met juni en september tot november.

In mei 2013 neemt NMBS Logistics dit vervoer van kunstmest over van de DB Schenker. In de eerste maanden van 2017 komt aan het vervoer van kunstmest naar Frankrijk een eind. Het vervoer naar rijdt sporadisch. DB Cargo haalt per werkdag 2 tot 4 ketelwagens op bij Yara als afvoer via Gent Zeehaven. Dit vindt vroeg in de ochtend plaats. Later op de ochtend worden lege wagens voor ammoniak aangevoerd. Sinds 11 juli 2018 rijdt Lineas met een locomotief van de Baureihe 363 drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) ketelwagens met ammoniak naar Sas van Gent. Na aankomst worden de volle wagens gewisseld voor lege wagens. Aan het begin van 2019 rijdt de laatste trein met kunstmest. In september 2019 eindigt de inzet van de 363 712 in Zeeuws Vlaanderen. De treinlocomotief van de Reeks 77 neemt de trein over, omdat de treinen te zwaar worden voor de drie-assige locomotief. De bediening vindt plaats in de ochtend. Per 11 december 2022 stopt Lineas met de bediening van Yara. De wagons van deze trein wordt vanaf dat moment meegenomen door de eveneens rijdende trein naar Yara van DB Cargo.


Axelse Vlakte

In 1992 is de spoorlijn in zuidelijke richting verlengd met een U bocht om Zijkanaal C naar de Axelse vlakte.

Outokumpu/Avesta Polarit

Op de Axelse Vlakte is de spooraansluiting van Outokumpu. De spoorlijn voor deze aansluiting werd in 1992 verlengd en in gebruik genomen. Op het terrein ligt het spoor in een hal. Een tweede spoor loopt langs de kade. In 1992 worden de eerste wagons met rollen plaatstaal vervoerd in wagens van het type Shimmmns of op het wagens van het type Sahmms. Eind 1992 valt het spoorvervoer al weer stil. Als reden wordt gegeven de hoge tarieven en de ongelukkige ligging van het spoor in de bedrijfshal, waarbij wagens tijdens het laad- en losproces danig in de weg staan. In 2001 vindt er een opleving van het vervoer plaats. In mei 2001 wordt de eerste trein sinds tijden geplaatst. Er worden rollen staal afgevoerd naar de omgeving van Bologna in Italië. In totaal worden in 39 wagons 2.000 ton staal afgevoerd.

In het najaar van 2003 rijden zowel DLC als Railion enkele treinen met staalproducten naar België. Vanuit België gaan de wagons naar Italië. Het uiteindelijke contract wordt gewonnen door DLC. Zij rijden de treinen tot het voorjaar van 2004. Vanaf oktober 2004 rijdt Railion in samenwerking met B-Cargo wagenladingen met staalproducten. Deze treinen bestaan uit 12 wagons en een gewicht van 800 ton. Via Gent worden deze wagons naar Italië gereden. De treinen rijden 1 à 3 keer in de week. Het ophalen van de wagons bij de aansluiting gebeurd rond het middaguur. Vanaf 10 januari 2005 rijdt Railion enkele keren in de week een trein met warmgewalste coils op wagons van het type Shmmns. Een trein bestaat uit 12 tot 25 wagons. Deze zijn afkomstig van Carlam in Châtelet. Door Avesta worden de coils overgeslagen op schepen naar Finland. De wagons worden door Railion enkele keren per dag gewisseld, omdat het fabrieksterrein zoveel wagons niet aan kan.

Sinds 2013 is het vervoer sterk gegroeid naar 10 tot 20 wagons per dag. Het bedrijf wordt in de ochtend bediend, waarbij wagens voor belading worden geplaatst. Sinds 2017 wordt er een bloktrein met lege wagens aangevoerd. Deze komt van de Kijfhoek en arriveert in het eerste deel van de middag. Aan het eind van de middag worden alle beladen wagens opgehaald voor verdere doorvoer naar Duitsland en Italië. In juni 2019 komt de aanvoer van de bloktrein met lege wagens te vervallen.

  • Zeeland Sugar Terminal

In juni 2017 wordt begonnen met het aanleggen van de spooraansluiting naar de terminal Vlaeynatie. Deze aansluiting is gelegen ten zuiden van Outokumpu en heeft een lengte van twee kilometer. Voor de spoorpoort is een omloopspoor. Op het terrein zijn twee sporen met een lengte van meter. Hier passen 13 à 14 vier-assige containerwagens. In oktober 2017 komt de aansluiting in dienst. De planning was dat er wekelijks twee treinen met suiker zullen worden aangevoerd tijdens de suikerbietencampagne van 2017. Deze planning wordt echter niet gehaald. In juni 2018 worden enkele containers met suiker afgevoerd naar Antwerpen door Lineas. Op 13 december 2018 rijdt Lineas een trein met bulkcontainers naar de terminal om gelost te worden. Vanaf februari 2019 rijdt Lineas drie keer in de week op maandag, woensdag en vrijdag in de middag naar de terminal. Na het lossen en opnieuw beladen van de trein, vertrekt deze in de avond rond 19.45. Twee keer in de week wordt naar Antwerpen gereden. De derde keer naar Zeebrugge. De treinen hebben een lengte van 27 wagons. In de zomer van 2020 zijn de treinen ingekort tot 20 wagons. Op 9 december 2022 rijdt de containertrein naar de terminal voor het laatst.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

  • Goederenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen; De stand van zaken - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 42e Jaargang - september 2020 nummer 377 Blz: 48-53 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489