Calandbrug

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen


Ter overspanning van het nieuwe Calandkanaal tussen Botlek en Europoort werd een nieuwe brug over dit kanaal aangelegd.

Geschiedenis

Met de verlenging van de spoorlijn in het havengebied van Rotterdam in westelijke richting, moest er een brug komen over het nog te graven Calandkanaal. De brug werd al vast gebouwd, zodat er bij de aanleg van het kanaal geen hinder ontstaat voor het verkeer. De bouw van de brug begint op . De brug heeft een lengte van 354 meter, een breedte van 37 meter en een hoogte van meter. De doorvaarthoogte van de vaste overspanningen is 11,72 meter boven NAP. Van het hefgedeelte is de doorvaarthoogte 49,72 meter. De doorvaartbreedte voor de vaste aanbruggen is 80 meter. Voor het hefgedeelte bedraagt dit 46 meter. Op 4 mei 1969 rijdt de eerste trein over de brug. Het is een trein van 55 wagons met breuksteen voor , getrokken door drie diesellocomotieven. Op mei 1969 wordt de brug geopend voor het autoverkeer. Op 6 juni 1969 wordt de brug officieel geopend door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Mike Keyzer. Na de opening staat de brug midden in de polder. Pas op 19 april 1971 wordt het Calandkanaal in gebruik genomen. De brug telt 2x2 rijstroken, een goederenspoor, een voetpad en een fietspad.

In 199 wordt begonnen met het verdubbelen van de spoorlijn tussen Botlek en Europoort. Ook de Calandbrug wordt voorzien van een tweede spoor. Deze wordt aan de noordzijde van de brug aangelegd. In december 1993 wordt dit tweede spoor in gebruik genomen.

Om files te vermijden bij brugopeningen is er in 200 begonnen met de bouw van een tunnel onder het Calandkanaal door in de A15. Dit is de Thomassentunnel, welke op 18 juni 2004 werd geopend. Het lokale verkeer en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen blijven wel via de brug rijden.

In 2006 zijn er geluidsschermen rondom de brug geplaatst, om overlast van lawaai voor de omwonenden in Rozenburg te verminderen.

In 2020 is de brug aan vernieuwing toe. In het najaar van 2015 wordt bekend dat een mogelijkheid bestaat dat de brug niet vervangen zal worden, maar gesloopt. Het is hiervoor nodig om de spoorlijn op dat punt om te leiden. De spoorlijn zal dan om de Brittanniëhaven worden gelegd. Op een viaduct langs de Theemsweg zal deze spoorlijn gaan lopen. Hierbij blijft de brug voor het wegverkeer liggen en wordt gerenoveerd. Met het verleggen van de spoorlijn wordt voorkomen dat het in de toekomst toenemende treinverkeer moet wachten op de scheepvaart dat onder de brug door wil varen. In december 2015 moet blijken of het plan financieel haalbaar is. AIs dit niet haalbaar, dan zal de brug worden gerenoveerd, zodat de brug 15 jaar mee gaat. In het voorjaar van 2016 wordt bekend dat de spoorlijn verlegd gaat worden. Het Havenbedrijf Rotterdam wil graag dat de spoorlijn via de Theemsweg en de Rozenburgse Sluis wordt omgelegd. Hiermee kan het treinverkeer groeien en is er minder geluidsoverlast in Rozenburg. De spoorlijn zal vanaf de Merseyweg worden verhoogd en langs de Theemsweg worden aangelegd. Via de Neckarweg wordt de Moezelweg bereikt. Bij de A15 wordt aangesloten op de bestaande spoorlijn. Bij de Thomassentunnel en bij de Rozenburgse Sluis zullen boogbruggen worden gebouwd. De werkzaamheden moeten in 2020 afgerond zijn. De werkzaamheden kosten in totaal 275 miljoen euro. Na de omlegging blijft de brug in gebruik voor het wegverkeer en zal daartoe worden gerenoveerd. Op 2 november 2021 rijden de laatste treinen over de brug.


Planning

Aanleg

Opening & ingebruikname

Op 4 mei 1969 rijdt een steentrein met 55 wagons, getrokken drie diesellocomotieven serie 2200, als eerste trein over de nieuwe brug. Eind mei 1969 wordt de brug ook voor autoverkeer in gebruik genomen. Op 6 juni 1969 wordt de brug officieel in gebruik genomen. De opening vindt plaats door toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Mike Keyzer.


Dienstregeling

Voor scheepvaart wordt de brug gemiddeld 10 tot 15 keer per dag geopend. Het zijn schepen met auto's naar C.RO en schepen met stukgoederen voor Broekman. In het weekend wordt de brug 5 tot 10 keer geopend. Gemiddeld duurt de opening van de brug 15 minuten.


Lotgevallen

Sluiting

De laatste treinen rijden op 2 november 2021 over de brug. Op 10 mei 2022 wordt de brug gesloten voor al het verkeer. Een omloopwiel in 1 van de pilaren moet worden vervangen. De brug is vanaf dat moment in geopende toestand vastgezet om het scheepvaartverkeer niet te hinderen. Op 1 februari 2023 kan de brug weer in gebruik worden genomen.


Sloop

In september 2015 is er sprake van sloop van de brug in 2020 als de spoorlijn omgeleid zal zijn. In het voorjaar van 2016 wordt de beslissing genomen om de spoorlijn om te leiden. De brug zal blijven bestaan voor autoverkeer, maar de brug zal worden ontdaan van rails, bovenleiding en andere werken voor het treinverkeer.