Waalhaven

Uit Somda RailWiki
Versie door Taigagaai (overleg | bijdragen) op 31 mei 2024 om 16:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Vanwege de opening van de Nieuwe Waterweg in 1870, waarbij Rotterdam een directe zeeverbinding kreeg met de Noordzee, ontwikkelden de havens zich richting zee. Ten zuiden van de Nieuwe Waterweg wordt ten westen van de oude havens bij Katendrecht aan de Nieuwe Maas een nieuwe havenarm gegraven, de Waalhaven. Het spoor wordt eveneens naar dit nieuwe havengebied aangelegd. Met de aanleg van Havenspoorlijn wordt ook de aansluiting van de Waalhaven op het spoorwegnet aangepast. Vanaf het basisemplacement zijn een aantal emplacementen te bereiken: Heijplaat, Waalhaven Oost, Waalhaven West en Waalhaven Zuid. Aan deze emplacementen zijn diverse aansluitingen verbonden met bedrijven. De verkorting is Rwhv.


Geschiedenis

In 189 wordt begonnen met het verlengen van de spoorlijn vanaf Feijenoord via de Sluisjesdijk naar het nieuwe havengebied. Het spoor wordt aangelegd in de noordoostelijke hoek van het havengebied. Vanuit hier wordt de spoorlijn verlengd naar de diverse havenarmen. De opening van dit eerste spoor vindt plaats in 1898. In 1912 is de spoorlijn verlengd tot aan de Heijplaat. In 1922 wordt de Waalhaven vergroot in zuidelijke richting. De spoorlijn moest hierom verlegd gaan worden. In 192 wordt begonnen met de aanleg van de Havenspoorlijn vanaf IJsselmonde. Deze heeft een rechtstreekse verbinding met de oost- en westzijde van de Waalhaven. Op 1 juni 1928 wordt de Havenspoorlijn ten zuiden van de Waalhaven in gebruik genomen. In 1935 wordt de Havenspoorlijn doorgetrokken naar het nieuwe havengebied van Pernis.


In 196 wordt begonnen met de aanleg van het emplacement Waalhaven Zuid. Dit emplacement is gelegen op het voormalige vliegveld Waalhaven.

In 1996 wordt het spoor in de Sluisjesdijk opgebroken.

In 199 wordt begonnen met de ombouw van het emplacement Waalhaven Zuid. Het emplacement is hierdoor beter in staat om containertreinen te verwerken. Er worden 10 kopsporen aangepast tot doorgaande sporen. Het vernieuwde emplacement wordt in april 1995 in gebruik genomen. Eveneens is in april 1995 de VPI-beveiliging in combinatie met een EBP in gebruik genomen ter vervanging van klassieke beveiliging volgens het automatisch blokstelsel met lichtseinen van het stelsel 1954. Daarnaast werden een aantal seinpalen van de klassieke beveiliging gesaneerd. Deze zijn overgedragen aan de Stoomtram Hoorn - Medemblik. Het emplacement Waalhaven Zuid bestaat na deze verbouwing uit twee delen. Het westelijke deel is bestemd voor containertreinen. De oostzijde is voor de wagenladingtreinen. Beide zijden zijn vanaf de Havenspoorlijn te bereiken vanuit de Kijfhoek. Vanuit de richting van Pernis is alleen het westelijke deel te bereiken vanaf de Havenspoorlijn. Het gedeelte voor de wagenladingtreinen heeft 5 sporen die beveiligd zijn met dwergseinen. Deze zijn aan de noordzijde van het emplacement gelegen. Daarnaast zijn er 18 sporen die niet zijn beveiligd en worden gebruikt om treinen samen te stellen. Er is een spoor dat in verbinding staat met het containerdeel van het emplacement. Met een stop-ontspoorblok zijn de beide emplacementen van elkaar gescheiden. Het containerdeel bestaat uit 10 beveiligde, doorgaande sporen. Deze 10 sporen hebben aan beide zijde een aansluiting met de Havenspoorlijn. Vier sporen zijn geschikt voor containertreinen met een lengte van 750 meter. De aansluiting naar het Rail Service Center wordt dubbelsporig uitgevoerd. Aan de noordzijde van deze 10 sporen zijn drie sporen aangelegd voor het opstellen van locomotieven. Ook komt er een losplaats met twee sporen. Een van deze twee sporen wordt voorzien een signalering stootspoor. Dit spoor ligt namelijk in het verlengde van het onbeveiligde gebied van de wagenladingtreinen waar de wagons worden gestoten. Die branden continu, tot er een wagon komt tot op 150 meter van het spoor, dan gaat er een lamp knipperen. Bij een wagon die binnen 50 meter van het spoor bevindt, gaat ook de tweede lamp knipperen.


In juli 2018 is aan de westzijde van het dienstgebouw van DB Cargo het spoor naar de Rotterdam Short Sea Terminal opgebroken. Na de opbraak van dit spoor, is het spoor naar de Waalhaven West anders aangesloten op het emplacement Waalhaven Zuid. Hierdoor is er meer opstelruimte gecreëerd. Het spoor naar de Smirnoffstraat is eveneens opgebroken.

Op 14 september 2019 verbiedt ProRail het rangeren met wagons met gevaarlijke stoffen als gevolg van onvoldoende capaciteit van de blusvoorzieningen bij Waalhaven Zuid. De oorzaak ligt in het vervangen van oude leidingen door nieuwe, dunnere leidingen. Hierdoor kan het water met een minder hoge druk door de leidingen. Hierdoor is er onvoldoende water beschikbaar voor de hulpverleners, waardoor het langer duurde om een eventuele brand te kunnen blussen. Ook zouden zij dichterbij de vuurhaard hun werkzaamheden moeten verrichten. Ook het wisselen van locomotieven valt onder het verbod, zodat containertreinen voor het Rail Service Center de elektrische locomotief al op de Kijfhoek of IJsselmonde moet plaats maken voor een diesellocomotief. Het rangeren op de Waalhaven is marginaal, omdat er veelal containertreinen en treinen met metalen rijden. Medio oktober 2019 wordt door ProRail begonnen met het aanleggen van een tijdelijke blusvoorziening. Er wordt een pijpleiding naar een waterbassin aangelegd. Tijdens testen medio december 2019 knapt een koppeling en een andere slang ging kapot als gevolg van de waterdruk. De definitieve oplossing is het slaan van extra waterputten om zo de capaciteit van het water te vergroten. Deze werkzaamheden moeten begin 2020 klaar zijn. Als de blusvoorziening wordt goedgekeurd, dan komt het verbod te vervallen. Op 13 januari 2020 wordt het tijdelijke, verbeterde systeem in gebruik genomen. De veiligheidsregio Rijnmond en de omgevingsdienst DCMR hebben echter hun twijfels over de specificaties van bepaalde componenten van dit systeem. Daarnaast kan niet het gehele emplacement wordt gedekt met dit tijdelijke systeem. Hierdoor kan er gevaar ontstaan voor de brandweer. Wanneer de gevraagde specificaties zijn goedgekeurd, mag er onder voorwaarden weer worden gerangeerd worden. Eind februari 2020 voert ProRail wederom een test uit. Ook deze mislukt als gevolg van een gescheurde brandslang. Op 7 juli 2020 maakt ProRail bekend dat zij een nieuwe, ondergrondse blusvoorziening gaan aanleggen bij Waalhaven Zuid. Aan het begin van 2021 moet deze voorziening in gebruik worden genomen. Vanaf het najaar van 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de nieuwe blusvoorziening. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Volker Stevin Kabelwerken Railinfra in samenwerking met VolkerRail, ProRail en Movares. Er wordt een calamiteitenweg aangelegd met blusputten. In maart 2021 is de integrale eindtest met goed gevolg doorstaan op de noordelijke sporenbundel. Voor de zuidelijke sporenbundel is een blustrein samengesteld, bestaande uit locomotief 404 van Shunter en drie containerdraagwagens van het type Sgns. Op de wagons zijn een vijftal 20' containers geplaatst met water en blusschuim. Een zesde container bevat apparatuur om de trein aan te sturen en gereedschappen. Vanaf 1 april 2021 is het weer toegestaan om te rangeren met wagons met gevaarlijke stoffen. Ook kan het wissellen van locomotief weer plaats vinden op de Waalhaven. Later in het jaar zal er een calamiteitenweg worden aangelegd voor de zuidelijke sporenbundel. De ontheffing voor de blustrein is geldig tot en met 1 januari 2023. Voor die tijd moet ProRail een definitieve oplossing hebben om te beschikken over voldoende bluswater. Op 1 januari 2023 is de definitieve blusvoorziening in dienst en is de ontheffing van de blustrein verlengd. Hiermee komen de beperkingen voor het rangeren te vervallen. Aan het eind van 2023 is de blusvoorziening op orde en kan het blustrein worden opgeheven.


Bediening

Tot 31 mei 1928 wordt de Waalhaven bediend vanuit het emplacement Feijenoord. Vanaf 1 juni 1928 is de nieuwe spoorlijn vanaf IJsselmonde in gebruik en hoeven de treinen niet meer door de stad te rijden, maar worden er om heen geleid.


In 1997 worden in de nacht de lege wagons van de opstelsporen verzameld en tot rangeerdeel samengesteld. Deze worden naar de diverse klanten gebracht in de ochtend, zodat deze de hele dag de tijd heeft om de wagons te kunnen beladen. Na het beladen van de wagons worden zij opgehaald door een rangeerploeg en naar het emplacement Waalhaven Zuid overgebracht. De verzamelde wagons worden na aankomst op het emplacement uitgestoten naar de juiste sporen. Hier worden zij samengesteld tot een nieuwe trein. Deze worden afgevoerd naar de diverse rangeerstations in de haven of de Kijfhoek. Daarnaast rijden er ook treinen rechtstreeks naar het buitenland. In 1997 zijn er in de nacht en vroege dienst vier rangeerploegen actief. In de late dienst zijn er zelfs 5 rangeerploegen actief, waarvan 1 ploeg verantwoordelijk is voor het uitstoten van de wagons na aankomst op het emplacement Waalhaven Zuid vanuit Kijfhoek en andere rangeerstations. In maart 1997 is er nog slechts 1 locomotief van de serie 2200 met radiografische besturing beschikbaar. De andere rangeerploegen beschikken over locomotieven van de serie 6400. De 2200 werd voornamelijk gebruikt voor het uitstoten van de wagons op Waalhaven Zuid. Een tweede ploeg is met een 6400 actief met de treinen tussen het RSC en het emplacement Waalhaven Zuid. Hier worden de containertreinen gecontroleerd op onregelmatigheden. Daarnaast vindt de technische controle van de trein hier plaats. Op het RSC is er geen tijd en ruimte om dit te doen. De derde en vierde ploeg (en in de late dienst de vijfde) ploeg zijn actief bij andere klanten in het gebied van de Waalhaven. Deze rangeerploegen rijden veelal met een locomotief van de serie 6400.


Per 31 januari 2005 komt de trein naar Milaan Segrate, die door Railion wordt gereden, te vervallen. Dit als gevolg van de concurrentie van andere treinen. Zo rijdt Railion zelf drie treinen per dag naar Novara, rijdt Rail4Chem naar Brescia en rijdt ERS Railways twee keer per dag naar Melzo. De trein van Rail4Chem naar Worms krijgt vanaf het voorjaar van 2005 Ludwigshafen am Rhein als eindbestemming in plaats van Worms.

Vanaf is er nog maar 1 rangeerploeg actief in de Waalhaven voor een handvol klanten, welke met name in de westelijke helft van de Waalhaven zijn gevestigd. De oostelijke helft kan soms tot enkele weken geen treinvervoer hebben. De oostelijke helft wordt in de tweede helft van de middag behandeld.


Emplacementen

 • Laad- en losplaats

In augustus 2003 verhuist het vervoer van ontbijtgranen naar het Zwitserse Lützelflüh Goldbach van Codrico in de Rijnhaven naar de openbare laad- en losplaats in de Waalhaven. In 2004 komt er een einde aan dit vervoer.


Heijplaat

Het emplacement Heijplaat is vernoemd naar het gelijknamige dorp. Er is een driesporig emplacement met diverse aansluitingen. Een aantal hiervan zijn inmiddels opgebroken.

Spooraansluitingen

 • B.V. Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers

Het bedrijf, dat sinds 19 is gelegen aan de Heijplaatweg, verstuurd niet vaak goederen per spoor. In de jaren '90 is er regelmatig aanvoer van metalen. In juni 2003 verzond het bedrijf 15 wagons beladen met granieten blokken.

 • Gevelco

Gevelco is gevestigd aan de . Tussen 200 werd de kade van het bedrijf gebruikt om in totaal locomotieven class 66 te lossen. Deze locomotieven zijn afkomstig uit de Canadeze fabriek van Electro-Motive Diesel (EMD) in London, Ontario.

 • Handelsveem Steinweg Pier 5

Steinweg neemt in pier 5 over van Uniport.

 • Hanno

In 2001 wordt het vervoer van aluminium van Aluchemie in de Botlek overgenomen. In 2006 rijden twee treinen in de week naar .

 • Metaal Transport

Metaal Transport is gevestigd aan de Heijplaatweg. Het bedrijf heeft sinds een spooraansluiting. Het bedrijf verstuurd enkele keren per week wagens met koper of aluminium in schuifwandwagens met het Unit Cargo netwerk van DB Cargo. Tussen 1999 en 2003 zijn diverse class 66 locomotieven aan land gekomen bij de kade van Metaal Transport. In 2023 zal het bedrijf verhuizen naar een nieuw terrein. Dit is gelegen aan Pier 5 aan de Droogdokweg, waar voorheen Uniport was gevestigd. De aansluiting zal te bereiken zijn via de stamlijn naar Waalhaven West. In maart 2022 wordt begonnen met het opknappen van de spoorlijn. Hierbij zal het oude spoor vervangen worden. Het nieuwe spoor is in oktober 2023 aangelegd. In oktober 2023 zal het nieuwe magazijn in gebruik worden genomen, waarmee ook de spooraansluiting in dienst zal komen [1].

 • RDM

Scheepswerf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. In 2021 zijn de sporen verwijderd.

 • Uniport

Overslag van containers aan de Pieren 5, 6, en 7.


Waalhaven Oost

Het emplacement Waalhaven Oost is gelegen aan de Waalhaven Oostzijde. Het emplacement kent 6 sporen met diverse aansluitingen aan de pieren 1, 2 en 3. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen aan de oostzijde van de Waalhaven. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement via het emplacement Waalhaven Zuid. In 1996 wordt het spoor in de Kesterenstraat gerenoveerd.

Spooraansluitingen

 • De Boer

In 19 vestigt het voddenbedrijf De Boer zich aan de Waalhaven Noordzijde. Er vindt dagelijks aanvoer plaats van schuifwandwagens uit Duitsland met oude kleding. In wordt de aansluiting voor het laatst bediend.

 • Gevelco

Vanaf 2002 worden bij Gevelco rongenwagens met uraniumhexafluoride afgevoerd. In 2003 wordt dit vervoer uitgevoerd met zeilhuifwagens. Medio 2003 gaat dit vervoer over naar Klapwijk Rapide. Bij het faillissement in 2006 gaan de treinen naar Rhenus. Vanaf mei 2003 wordt verarmd uranium vanuit Gronau naar de Waalhaven gebracht. Dit rijdt tot maart 2009.

 • Handelsveem Steinweg Pier 1

Aan Pier 1 bij de Waalhaven Noordzijde is sinds 19 een vestiging van Handelsveem Steinweg. In augustus 2020 is Captrain te zien bij de aansluiting. Een bloktrein van schuifwandwagens wordt beladen met aluminium voor Hongarije. Vanaf september wordt wekelijks op vrijdag een bloktrein met aluminium blokken verzonden op wagons van het type Rens naar het Duitse Singen. Op 3 en 10 oktober 2023 is op de kade een containertrein gelost. Deze trein is beladen met groene containers van Epaht en vervoerd graan uit Oekraïne. De trein week uit naar deze kade vanwege een beschadigde havenkraan bij Marcor op de Maasvlakte. De containers worden meteen geleegd in een binnenvaartschip. De treinen werden door LTE aangevoerd.

 • Handelsveem Steinweg Pier 3

Aan Pier 3 bij de Dodewaardstraat is sinds 19 een vestiging van Handelsveem Steinweg. Op het terrein lopen twee sporen op de kade, zodat het mogelijk is om met behulp van havenkranen goederen vanuit het schip op een wagon te plaatsen.

 • Klapwijk Rapide

Aan de noordzijde van pier 2 aan de Kesterenstraat is sinds 19 het overslagbedrijf Klapwijk Rapide gevestigd. In 2006 gaat het bedrijf failliet en neemt Rhenus het terrein over. In 19 krijgt het bedrijf een spooraansluiting. In de jaren '90 worden buizen en pijpen aangevoerd voor de overslag op schepen. Sinds het najaar van 2004 worden op platte wagons portocabins aangevoerd vanuit Hongarije. De portocabins worden na aankomst in een schip geladen, dat naar Reydarfiodur in IJsland vaart.

 • Metaal Transport

Metaal Transport is gevestigd aan de Waalhaven Noordzijde. Er worden diverse soorten metaal afgevoerd. Dit vervoer rijdt enkele keren per maand. Vanaf mei 2016 worden er enkele keren per week treinen afgevoerd. Dit zijn zowel blokken als broodjes. In 2024 verhuist het bedrijf naar de nieuwe aansluiting nabij de Heijplaat en komt deze aansluiting te vervallen.

 • Multi-Terminals Waalhaven/Handelsveem Steinweg

Aan de Pannerdenstraat (Pier 2) is sinds 19 stuwadoor Multi-Terminals gevestigd voor de overslag van allerlei stukgoederen. In 199 gaat Multi-Terminals failliet. Een deel van het terrein wordt in 1997 gekocht door Handelsveem Steinweg. Er vindt al direct spoorvervoer plaats van metalen in schuifwandwagens en platte wagens.

 • NTB (Nederlands Transport Bureau)

Aan de Waalhaven Noordzijde is langs de weg het bedrijf Nederlands Transport Bureau gevestigd. Dit bedrijf slaat kunstmest over van de DSM uit Lutterade DSM naar zeeschepen. De aanvoer vindt plaats in vier-assige zelflossers van het type Tads. De trein rijdt tot 19 dagelijks, maar vanaf 19 wordt de frequentie onregelmatiger, waarbij eind jaren '90 er ook weken zijn dat de trein niet rijdt. In september 1997 gaat het bedrijf failliet. De containeroverslag is daarmee beëindigd en het vervoer van kunstmest gaat over naar Hanno. Als gevolg van een verbouwing is de overslag tijdelijk stilgelegd.

 • RHB (Rotterdams Haven Bedrijf)

In 19 vestigt het overslagbedrijf Rotterdams Haven Bedrijf zich op Pier 1 aan de Waalhaven Noordzijd. Het bedrijf heeft twee sporen op de kade. Op 13 juni 2008 worden de Wadlopers DH-I 3105, DH-I 3110, DH-II 3222 en DH-II 3226 op een van de kadesporen geplaatst door locomotief 6468. Op 30 maart 2009 worden zij door de van RRF naar de Maasvlakte gesleept, omdat ze in de weg stonden transport nog niet zeker was. In juli 2015 is een grote cilinder op een kuilwagen, type Uaai, aangevoerd voor doorvoer naar China. In maart 2016 worden spoorstaven uit Spanje gelost uit een schip op 18 wagons van het type Regs. Op 8 maart 2016 zijn de wagons naar Crailoo overgebracht. In december 2016 wordt er door VolkerRail enkele bloktreinen met spoorstaven overgebracht naar een depot aan de Hoekse Lijn voor de ombouw naar metrolijn van deze spoorlijn.

 • Rhenus Logistics

Tussen 2002 en 2013 worden grote banden vervoerd op wagons van het type Kbs naar Rusland. Per wagon worden 12 banden vervoerd. Deze banden worden gebruikt door machines in de mijnbouw. Vanaf 2006 wordt een keer per jaar een trein zeilhuifwagens afgevoerd met cilinders met uraniumhexafluoride. Tot maart 2014 verstuurd het bedrijf twee keer per week een bloktrein met grote aluminiumblokken naar het Duitse Singen. Vanaf maart 2014 is het vervoer verplaatst naar Steinweg in de Botlek. Enkele keren per maand verstuurd het bedrijf met rongenwagens, welke beladen zijn met aluminium knuppels. Vanaf eind september 2020 ontvangt Rhenus bijna dagelijks enkele platte wagons met staalplaten uit het Oostenrijkse Linz. In de tweede helft van 2023 komt het vervoer te vervallen.

 • Steinweg Pier 2

Aan de Dodewaardstraat is pier 2 gevestigd van Steinweg. De aansluiting ligt op de kade. Vanaf mei 2016 rijden hier enkele treinen per week met aluminium.


Waalhaven West

Het emplacement Waalhaven West is gelegen aan de Waalhaven Westzijde. Het emplacement kent sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen aan de westzijde van de Waalhaven. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement via het emplacement Waalhaven Zuid. In wordt het spoor langs de Bunschotenweg opgebroken. In 2020 wordt het emplacement ontdaan van struiken en opgeknapt.

Spooraansluitingen

 • Bell Lines

In april 1996 vestigt Bell Lines zich aan de Eemnesweg. Het bedrijf is afkomstig uit de Botlek, waar het terrein te klein was geworden. Er is een overslagcapaciteit van 600.000 teu op het terrein. Er liggen twee sporen op het terrein met een lengte van meter. De in de Botlek gebruikte locomotief van BEMO wordt echter niet meegenomen naar de nieuwe locatie. Vanaf de opening in april 1996 rijdt er vijf keer per week een trein naar het Italiaanse Milaan, de Lombardia Express.

 • C. Steinweg

In 2020 neemt C. Steinweg een nieuwe aansluiting in gebruik bij Pier 6, gelegen aan de Zaltbommelstraat. In maart 2022 maakt Steinweg bekend om de terminal uit te breiden. Er zullen twee lange sporen naast de loodsen worden aangelegd. In juni 2023 is het spoor naar deze vestiging aangelegd. Op 10 augustus 2023 worden de nieuwe sporen in gebruik genomen. Deze sporen vervangen de aansluiting van Pier 7. Vanaf deze aansluiting wordt metaal op rongenwagens afgevoerd. Het vervoer wordt op 13 november 2020 hervat. In schuifwandwagens wordt aluminium afgevoerd door RFO. Deze wagons worden gecombineerd met wagons van Steinweg Beatrixhaven. Als bloktrein wordt het aluminium naar het Hongaarse Székesfehérvár gebracht. In de daaropvolgende maanden rijden Captrain en RFO onregelmatig treinen met aluminium in schuifwandwagens voor Hongarije. In december 2020 komt ook DB Cargo wagons ophalen bij de aansluiting. Dit zijn rongenwagens van het type Res met broodjes aluminium. Dit vervoer gaat naar . In april 2021 is de frequentie van DB Cargo gegroeid tot bijna dagelijks. Per dag gaan gemiddeld 6 wagons de deur uit. De beladen wagons worden aan het eind van de middag opgehaald. Naast DB Cargo komen ook Captrain en RFO naar de aansluiting.

 • Steinweg Beatrixhaven Terminal

In 19 vestigt Handelsveem Steinweg zich aan het eind van de Den Hamweg, tussen de Beatrixhaven en de Johan Frisohaven. Er vindt afvoer plaats van metalen naar bestemmingen in veelal Duitsland met het Unit Cargo verkeer. Vanaf oktober 2014 wordt een nieuw aluminiumvervoer opgezet naar Oostenrijk. In bloktreinen wordt aluminium afgevoerd door Captrain naar Hongarije. In maart 2020 wordt Steinweg bediend door Lineas. Er wordt aluminium afgevoerd op platte wagens naar het Oostenrijkse Braunau-Ranshofen.

 • Unitcentre/Uniport/C. Steinweg

Sinds 19 is overslagbedrijf Unitcentre gevestigd aan de Zaltbommelweg bij Pier 7. Op het terrein liggen drie sporen. In 19 neemt Uniport het terrein over. In 2020 neemt C. Steinweg de aansluiting over. De dubbelsporige aansluiting takt af van het niet meer in gebruik zijnde omloopspoor bij het kantoor van Steinweg. De sporen lopen langs de Hellouwstraat en hebben een lengte van meter. Tussen 1974 en 1978 is er een locomotief van Ruston & Hornsby in gebruik bij Unitcentre. In 1978 raakt de locomotief beschadigd bij een aanrijding met locomotief van de NS. De locomotief raakt dusdanig beschadigd dat hij wordt gesloopt. Uniport verstuurd containers vanaf het terrein. In rijdt de laatste containertrein. Vanaf worden er metalen per trein afgevoerd. Tot mei 2008 wordt op rongenwagons van het type Res blokken aluminium naar het Duitse Singen vervoerd. Op februari 2014 rijdt DB Schenker voor het laatst naar de aansluiting. Er worden enkele wagons met buizen geplaatst.

 • Van Bennekum Holland

Aan de Bunschotenweg is sinds Van Bennekum Holland gevestigd. In 19 krijgt het bedrijf een spooraansluiting. De aansluiting wordt gebruikt voor beladen van gesloten wagons met .

 • Waalhaven Terminal

Tussen 2004 en 2006 laat ACTS onregelmatig containertrein naar Veendam vanaf deze terminal vertrekken. In juli 2018 is de spooraansluiting opgebroken.


Waalhaven Zuid

Het emplacement Waalhaven Zuid is het grootste emplacement in de Waalhaven. Vanaf dit emplacement lopen de sporen richting Waalhaven Oost, Waalhaven West en de Heijplaat. Aan de noordzijde van het emplacement is het dienstgebouw gesitueerd.


Spooraansluitingen

De Waalhaven Zuid kent een aantal spooraansluitingen, waarvan die van het Rail Service Center de grootste is.

 • Home Terminal/City terminal

In 1967 wordt de Europe Container Terminus geopend (ECT). In augustus 1967 meert als eerste schip de Atlantic Span van rederij Atlantic Container Line (ACL) aan. De containers worden aan- en afgevoerd op rongenwagens. De terminal heeft drie sporen. Vanaf de terminal wordt in 1968 twee keer in de week containers afgevoerd naar Milaan. Vanaf 15 februari 1971 rijdt er zes keer in de week een trein met containers naar Parijs La Chapelle. De trein wordt door twee locomotieven van de serie 2400 tot aan Antwerpen gereden.

De eerste binnenlandse containershuttle wordt in 1982 gestart. Deze rijdt vanaf de Waalhaven naar Blerick en naar Veendam. Hier heeft ECT een containerterminal. In 1989 wordt de terminal omgebouwd tot Rail Service Center. In 1990 wordt een binnenlands netwerk opgestart van de Waalhaven en Maasvlakte naar Veendam, Leeuwarden, Almelo, Heerlen en Blerick. In 1993 wordt er een vierde spoor aangelegd op de terminal. In oktober 2015 wordt de terminal gesloten. Het containervervoer verhuist naar de Maasvlakte.

 • Eurofrigo

In 19 krijgen de koelloodsen van Eurofrigo aan de Albert Plesmanweg een tweesporige aansluiting. In 19 rijdt tijdelijke de laatste trein. In maart 1997 wordt de aansluiting weer bediend met koelwagens.

 • Rotterdam Short Sea Terminal

Ten noorden van het Rail Service Center is de Rotterdam Short Sea Terminal gevestigd aan de . Vanaf juli 1998 wordt de trein van en naar Born gelost en beladen. Deze treinen worden door ShortLines gereden. Vanaf 1 januari 2005 laat ERS Railways twee treinen in de week gebruik maken van de terminal. Deze treinen rijden van / naar . Begin februari 2005 rijdt al weer de laatste trein en worden de treinen weer behandeld bij het grote RSC. In 20 is het spoor op het terrein opgebroken. In juli 2018 wordt het spoor naar het emplacement Waalhaven Zuid opgebroken.

 • Rail Service Center (RSC)

In 1967 wordt mede door de NS het containeroverslagbedrijf ECT opgericht en vestigt zich in de Waalhaven. De exploitatie is in handen van Intercontainer, een samenwerkingsverband van diverse spoorwegmaatschappijen in Europa. Het RSC is aangesloten met twee aansluitingen op de Havenspoorlijn. De ander is via het containerdeel van het emplacement Waalhaven Zuid. Er zijn 3 sporen op het overslagbedrijf. De sporen 1, 2 en 3 zijn voorzien van een portaalkraan. De sporen hebben een lengte van 350 meter. In 199 wordt begonnen met met het vernieuwen van de terminal. Er komen 4 sporen met een lengte van 700 meter. Twee sporen zullen met een portaalkraan worden bediend, terwijl de twee andere sporen worden bediend door reach-stackers. In juni 1994 wordt de vernieuwde terminal in gebruik genomen. Het is vanaf dat moment ook mogelijk om vanuit Pernis de terminal op te rijden. Vanaf juni 1994 wordt al het containervervoer geconcentreerd op de RSC op de Waalhaven. Dit gaat ten koste van kleine terminals in het Rotterdamse havengebied. Door de concentratie gaat al het containervervoer per vaste wagenset rijden naar de bestemming. Eind 1997 is een deel van de Prinses Margriethaven gedempt.

Vanaf 18 januari 1994 gaat NS een trein naar Milaan rijden in opdracht van de reders Nedlloyd, P&O en Sea-land. De trein rijdt drie keer in de week op dinsdag, donderdag en zaterdag. De treinen vertrekken van de Maasvlakte en maken een tussenstop op het RSC. Op dinsdag en donderdag staat trein 42019 tussen 13.09 en 22.59 op de Waalhaven Zuid. en op zaterdag rijdt trein 42021 en staat tussen 12.34 en 17.30 op Waalhaven Zuid. Op maandag, woensdag en vrijdag is trein 42019 facultatief zonder personeel en locomotief ingelegd. De aankomende treinen 42020 en 42022 rijden volledig in de nacht.

In 1996 rijden de treinen naar Heerlen en Almelo voor het laatst. In 2011 wordt Leeuwarden voor het laatst aangedaan. Sinds 1999 rijdt ACTS/Husa de treinen naar Leeuwarden. De treinen naar Veendam rijden in 2015 voor het laatst. Tussen 1999 en 2012 rijdt ACTS/Husa de treinen naar Veendam. In 2001 wordt Acht toegevoegd aan het netwerk, gevolgd in 2002 door Tilburg. In 2000 wordt een tweede bundel met vier sporen aangelegd. Deze worden in 2009 aangesloten op de sporen richting Maasvlakte.

Medio januari 1997 laat NDX vijf keer in de week een containtertrein naar München Riem rijden onder de naam 'Bavaria-Express'. De trein wordt beladen bij de Delta Terminal op de Maasvlakte. Bij het RSC wordt een tussenstop gemaakt. In het voorjaar van 1997 gaat NS Cargo in opdracht van Intercontainer een containertrein rijden het Hongaarse Sopron. Deze begint in Antwerpen en gaat via de Delta Terminal naar het RSC in de Waalhaven. Vervolgens wordt de trein via Emmerich naar Hongarije gereden. Deze trein rijdt twee keer in de week. Vanaf 17 maart 1997 rijdt er twee keer per werkdag een trein voor Trailstar met wissellaadbakken naar het Italiaanse Novarra. In Venlo worden vanaf deze dag geen wagons uit Ede en Born meer aangekoppeld. De tweede trein rijdt onder het treinnummer 43047 en vertrekt om 13.38


In 2000 gaat Rail4Chem keer in de week vanaf de terminal naar Ludwigshafen rijden. De trein is voornamelijk beladen met tankcontainers voor chemieconcern BASF.

In december 2003 gaat Rail4Chem de treinen met trailers in opdracht van Hupac naar Brescia rijden. De treinen maken een tussenstop te Ede-Wageningen.

In 2009 wordt het vervoer van plastic granulaat korrels uit de haven van Stein verplaatst van Europoort naar het RSC. Vanaf november 2009 gaat operator Shuttlewise intermodale treinen rijden naar het Italiaanse Mortara. Tussen de Waalhaven en Venlo rijdt ACTS de treinen. Vanaf Venlo neemt Crossrail de trein over naar Italië. Vanuit Italië rijdt tot Venlo enkele wagons mee met de bestemming Cabooter in Blerick.

In december 2011 komt de tussenstop van de trein uit Mortara in Venlo te vervallen en daarmee verhuist de wissel van vervoerder naar Rheydt Gbf.

Door KombiRail Europe rijdt vijf keer per week een containertrein naar de Duss-terminal in Duisburg Ruhrort Hafen. Vanaf 7 mei 2012 rijdt ERS Railways drie keer in de week een trein naar Poznań. De trein heeft de CLIP terminal als bestemming en rijdt via de Betuweroute. De trein van 20 wagons is veelal beladen met trailers van LKW Walter.

In februari 2014 neemt SBB Cargo de treinen naar Mortara over van HTRS. Het plaatsen en halen van de trein op de terminal wordt door RRF vezorgd.

Vanaf september 2015 worden de treinen van TX Logistics naar Neurenberg en München beladen bij het RSC. Dit vervoer is afkomstig van de CCT terminal in Pernis.

In 2016 gaat DB Cargo drie keer per week een containertrein rijden naar het Italiaanse Brescia in opdracht van NeeleVat/Hupac. Dit is de herstart van het vervoer dat tot 199 werd uitgevoerd vanaf de terminal op de losweg van Ede-Wageningen. Op 12 april 2017 rijdt ERS Railways de laatste trein naar Melzo. Op 14 april 2017 komt de laatste trein aan op het RSC. Medio april verhoogd DB Cargo de frequentie naar Brescia tot vijf slagen in de week vanwege het stoppen van de shuttle naar Melzo van ERS Railways. SBB Cargo gaat vier keer in de week naar Melzo rijden. In oktober 2017 verhoogt Captrein de frequentie van de treinen naar Melzo en Novara tot beide acht keer per week. Medio februari 2018 rijdt de laatste trein van DB Cargo vanaf de terminal naar Brescia. Het vervoer gaat naar de C.Ro terminal in de Botlek. Per 1 oktober 2018 verandert de opzet van de treinen naar Melzo, welke door Captrain in samenwerking met BLS Cargo worden gereden. De frequentie wordt verhoogd tot 9 slagen per week. Er rijden 6 treinen naar de Waalhaven en de andere drie treinen rijden naar de HCT terminal in de Houtrakpolder. Per 9 december 2018 is de frequentie van de treinen naar Verona in opdracht van Hupac verhoogd van 6 naar 7 treinen in de week. Begin mei 2019 krijgen de drie treinen die de TMA terminal (voormalige HCT terminal) ook het RSC als begin- en eindpunt, zodat er 9 treinen per week op de terminal worden behandeld. Per 1 juli 2019 neemt BoxXpress de treinen naar Neurenberg en München over van TX Logistics. De trein rijdt drie keer in de week vanaf de Maasvlakte. Met het vervallen van deze trein heeft TX Logistics geen treinvervoer meer in Nederland. Op 29 juni 2019 kwam de eerste trein van BoxXpress al aan bij de terminal. Vanaf 11 november 2019 verhuist de containershuttle naar Dourges naar de CTT terminal in Pernis. Met ingang van 6 januari 2020 gaat in opdracht van Hupac 7 keer in de week naar Melzo rijden. Op 1 september 2020 zal vanuit het Chinese Xi'an de eerste trein op het RSC arriveren. Op 25 september 2020 wordt door rederij Maersk de eerste trein vanaf het RSC naar Xi'an gereden. De tractie voor deze trein werd geleverd door . Vanaf 30 december 2020 verzorgt DB Cargo de tractie voor de treinen vanaf het RSC naar het Italiaanse Novara Boschetto. Dit is overgenomen van Independent Rail Partner, L&W, BLS Cargo & CTI. Vanaf 28 oktober 2021 gaat RFO op donderdag of vrijdag in opdracht van Smartcontainer samen met RUSCON een containertrein rijden naar de terminals Selyatino of Vorsino in Moskou. De terminal is afhankelijk van de belading. Bij de Adampol Terminal in Małaszewicze zal de lading worden overgeslagen voor de bredere spoorwijdte in Rusland. De reis duurt 7 dagen. Naar de Waalhaven zal voornamelijk hardhout en agrarische producten worden vervoerd. Door RFO wordt de trein tot aan Bad Bentheim gereden, alwaar de Poolse vervoerder de trein overneemt. Op 1 april 2022 neemt RFO de slagen van de Waalhaven naar Acht en Tilburg over van DB Cargo. De treinen naar Tilbrug rijden op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en zaterdag wordt er naar Acht gereden.


Ingaande 15 april 2021 gaat de frequentie van de treinen naar Melzo, in opdracht van Hupac, omhoog naar 7 slagen in de week in plaats van 5. Vanaf 30 juli 2022 zal Trimodal Europe een shuttletrein laten rijden tussen het RSC en drie terminals op de Maasvlakte, de Rotterdam World Gateway Terminal, Euromax en de APM2-terminal. Er zullen 16 treinen in de week gaan rijden, waarbij LTE zal zorgdragen voor de tractie. De treinen rijden volgens een vast schema. Op zondag wordt er vanaf het RSC naar de Rotterdam World Gateway Terminal gereden, op maandag naar Euromax, op dinsdag naar APM2, op woensdag naar Rotterdam World Gateway, op donderdag naar Euromax, op vrijdag naar APM2 en op zaterdag naar Rotterdam World Gateway en Euromax. Aankomst op het RSC op zondag is van Euromax, op maandag van Rotterdam World Gateway, op dinsdag Euromax en APM2, op woensdag Rotterdam World Gateway, op donderdag van Euromax, op vrijdag APM2 en op zaterdag van Rotterdam World Gateway. In januari 2023 gaat SBB Cargo de trein naar Melzo 10 keer per week rijden in opdracht van Hannibal. [2]. Hupac laat vanaf 13 februari 2023 drie keer in de week weer een trein naar Mannheim rijden.[3]. De treinen worden gereden door LTE. De treinen worden door Captrain van en naar de terminal gereden. De treinen zijn afkomstig van DB Cargo, welke de trein vijf keer in de week reed. Met deze trein gingen ook containers mee voor Ludwigshafen. Vanaf eind februari 2023 rijdt EGP twee keer in de week een containertrein tussen het RSC en Poznań. Voor deze treinen wordt tractie geleverd door Cargounit met locomotieven van de Baureihe 193. Aan het begin van mei 2023 keert SBB Cargo terug op de terminal met de containershuttles van en naar Mortara. Door Captrain zal de trein op de terminal worden geplaatst. LTE neemt per 1 september 2023 de trein naar Ludwigshafen over van Captrain. Deze trein rijdt zes keer in de week. Per 10 januari 2024 rijdt TX Logistik in opdracht van Hupac vijf keer in de week van en naar het RSC naar en van Brescia. [4] De treinen zijn overgenomen van DB Cargo. Daarnaast rijdt TX Logistik 6 keer in de week naar Verona, ook deze treinen zijn overgenomen van DB Cargo. Per 12 maart 2024 gaat Kombiverkehr drie keer in de week rijden tussen het RSC en Köln-Eifeltor. De trein rijdt op dinsdag, donderdag en zaterdag. [5] PKP Cargo rijdt op 10 april 2024 een proefrit van de terminal Zduńska Wola Karsznice bij Łódź naar het RSC. In de loop van april 2024 zullen nog enkele ritten gaan volgen. Deze trein heeft vracht voor Groot Brittanië en zal vanaf 10 mei 2024 twee keer in de week gaan rijden in opdracht van Agromex in samenwerking met DFDS Seaways. De trein zal grotendeels beladen gaan worden met trailers.


 • NedTrain/Shunter

In bouwt NedTrain aan de Blindeweg een nieuwe werkplaats voor locomotieven. In gaat de werkplaats over naar Shunter. In het voorjaar van 2019 is een nieuwe hal gebouwd voor de werkplaats. Hierin wordt een nieuwe kuilwielenbank geplaatst. De kuilwielenbank wordt op 16 september 2019 in gebruik genomen.

 • Shunter

In 2003 betrekt onderhoudsbedrijf Shunter een pand aan de Plesmanweg. Dit is het voormalige pand van veilingbedrijf . In dit pand zijn 7 sporen aanwezig, die met een traverse bereikt kunnen worden. Op het buitenterrein zijn 6 sporen om locomotieven te stallen. Ook deze is met de traverse te bereiken. In het voorjaar van 2019 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe hal met twee sporen. Deze gaan ten koste van de sporen van het buitenterrein. Deze twee sporen zijn geschikt voor het onderhoud aan elektrische locomotieven.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Goederenvervoer in Rotterdam Waalhaven Zuid; De stand van zaken - H. Bouwknecht en R. Verboon - Maandblad: Railmagazine, 19e Jaargang - 1997 nummer 144 Blz: 24-30 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489

 1. Metaal Transport Pier 5 Metaal Transport, 24 april 2023
 2. Hannibal, LinkedIn 17 november 2022
 3. Rotterdam <=> Mannheim shuttle: resumption of service Hupac, 3 februari 2023
 4. [1] Hupac, januari 2024
 5. Kombiverkehr KG startet neue Verbindung Rotterdam RSC – Köln-Eifeltor v.v. Kombiverkehr, 5 maart 2024