SR — Seinregelement (Regeling Spoorverkeer)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het actueele Sein Regelement is tegenwoordig opgenomen in Bijlage 4 behorende bij artikel 24 van de Regeling Spoorverkeer [1].


Algemeen

Begripsomschrijvingen

Toestemmingen en opdrachten

Lichtseinen

Hoofdseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 201 Hoog geplaatst groen licht
SR-201.png
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid.Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km/h toegestaan Hoog geplaatst groen licht
Nr. 202 Hoog geplaatst knipperend groen licht met cijfer
SR-202x.gif
Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid. Hoog geplaatst knipperend groen licht met een door wit licht gevormd getal
Nr. 206a
Nr. 206b
Hoog geplaatst knipperend of laag geplaatst groen licht
SR-206.gif
Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h.
a. Hoog geplaatst knipperend groen licht of
b. laag geplaatst groen licht
Nr. 209 Hoog geplaatst geel licht met knipperend cijfer
SR-209.gif
Snelheid begrenzen tot de snelheid aangege-ven door het getal.Ingeval een remming is ingezet en het volgende lichtsein een verdere begrenzing van de snelheid gebiedt, mag de remming niet onderbroken worden. Hoog geplaatst geel licht met een door knipperend wit licht gevormd getal
Nr. 210 Hoog geplaatst geel licht met cijfer
SR-210.gif
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende lichtsein bereikt zijn. Hoog geplaatst geel licht met een door wit licht gevormd getal
Nr. 212a
Nr. 212b
Geel licht
LS55-SR-212.gif
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerst volgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen.
a. Hoog geplaatst geel licht of
b. laag geplaatst geel licht
Nr. 214a
Nr. 214b
Geel knipperend licht
LS55-SR-214.gif
Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter dit sein te kunnen stoppen, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is. Te denken valt aan bezet spoor of ander gevaar, dan wel stoppen voor het eerstvolgende stop tonende sein.
a. Hoog geplaatst knipperend geel licht of
b. laag geplaatst knipperend geel licht
Nr. 215a
Nr. 215b
Hoog of laag geplaatst rood licht
LS55-SR-215.gif
Stoppen vóór het sein.
a. Hoog geplaatst rood licht of
b. laag geplaatst rood licht
Nr. 216 Hoog of laag geplaatst wit licht
LS55-SR-216.gif
Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein. Het sein mag worden voorbijgereden na verkregen toestemming tot rangeren.
Hoog geplaatst wit licht of
laag geplaatst wit licht

2.2 Voorseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 217a
Nr. 217b
72px
72px
Hoog geplaatst groen licht
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. Indien vóór dit sein op zicht moet worden gereden heeft dit sein geen betekenis.
Hoog geplaatst groen licht:
a. met een achtergrondscherm met rechte, dan wel met een of twee afgeronde hoeken;
b. zonder een achtergrondscherm en daaronder een vierkant zwart bord met een witte V (voorseinbord Nr. 291b).
Nr. 218a
Nr. 218b
72px
72px
Hoog geplaatst geel licht
met cijfer
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende lichtsein bereikt zijn. Indien vóór dit sein op zicht moet worden gereden heeft dit sein geen betekenis.
Hoog geplaatst geel licht met daaronder een door wit licht gevormd getal:
a. met een achtergrondscherm met rechte, dan wel met een of twee afgeronde hoeken;
b. zonder een achtergrondscherm en daaronder een vierkant zwart bord met een witte V (voorseinbord Nr. 291b).
Nr. 219a
Nr. 219b
72px
72px
Hoog geplaatst geel licht
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende stop tonende sein te kunnen stoppen. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.
Hoog geplaatst geel licht:
a. met een achtergrondscherm met rechte, dan wel met een of twee afgeronde hoeken;
b. zonder een achtergrondscherm en daaronder een vierkant zwart bord met een witte V (voorseinbord Nr. 291b).

Lichtseinen met borden met een zwarte driehoek

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 222 72px
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen.
Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.
Hoog geplaatst rood licht met:
een achtergrond-scherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en
daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Nr. 215a 72px
72px
Hoog of laag geplaatst rood licht
Stoppen vóór het sein.
Hoog geplaatst rood licht met:
een achtergrond-scherm met afgeronde hoeken, en
daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Nr. 221 72px
72px
Hoog of laag geplaatst wit licht
Voorbijrijden toegestaan. Aanduiding van een volgend sein nr. 220 dat wit licht uitstraalt. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.
Hoog geplaatst wir licht met:
een achtergrond-scherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en
daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Nr. 220a/b 72px
72px
Hoog of laag geplaatst wit licht
Hoog of laag geplaatst wit licht
Hoog geplaatst wit licht met:
een achtergrond-scherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en
daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog


Snelheidsborden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 313 NR 313.png
Snelheidsverminderingsbord
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende bord Nr. 314 Snelheids-bord bereikt zijn.
Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid.
 
Nr. 313 bis NR 313bis.png
Snelheidsverminderingsbord
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid, waarbij:
het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen met een lagere snelheid dan 120 km/h
het bovenste bord geldt voor de overige treinen.Deze snelheid moet voor het volgende bord Nr. 314 bis Snelheidsbord bereikt zijn.
Nr. 314 NR 314.png
Snelheidsbord
Aanduiding van de plaatselijke snelheid die achter het bord geldt.
Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Rijden met de door het getal aangegeven snelheid toegestaan.
Nr. 314 bis NR 314bis.png
Snelheidsbord
Aanduiding van de plaatselijke snelheid die achter het bord geldt.
Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Rijden met de door het getal aangegeven snelheid toegestaan, waarbij:
het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid lager dan 120 kilometer per uur en voor losse locomotieven;
het bovenste bord geldt voor de overige treinen.
Nr. 316 NR 316.png
Baanvaksnelheidsbord
Aanduiding van de baanvaksnelheid die achter het bord geldt.
Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Rijden met de door het getal aangegeven snelheid toegestaan.
Nr. 324 Snelheidsbord
NR 324-i.png
a. Overweg
NR 324-ii.png
b. Weegbrug
De door het getal aangegeven snelheid mag niet worden overschreden totdat:
a. de voorkant van de trein de overweg is gepasseerd; of
b. de gehele trein de weegbrug is gepasseerd.
Nr. 325a SR-325a.gif
L-bord
Aanduiding van een tijdelijk verlaagde plaatselijke snelheid. bij dag:
ovaal geel vlak met een zwarte L op een zwarte rechthoekige achtergrond.

bij nacht:
tevens twee synchroon knipperende gele lichten.
325b
SR-325b-I.png
I
SR-325b-II.png
II
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid, met dien verstande dat bij een bord met twee getallen:
het onderste getal geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een snelheid lager dan 120 km/h en voor losse locomotieven;
het bovenste getal voor de overige treinen.
Geel achthoekig bord met zwarte achtergrond:
I met een getal;
II met twee getallen.
Nr. 326a SR-326a.gif
A-bord
Aanduiding van het begin van een spoorgedeelte waarvoor een tijdelijke snelheidsbeperking volgens het voorafgaande tijdelijke snelheidsbord geldt. bij dag:
ovaal geel vlak met een zwarte A op een zwarte rechthoekige achtergrond.

bij nacht:
tevens één knipperende gele licht.
Nr. 327a SR-327a.gif
E-bord
Aanduiding van het einde van een spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt. bij dag:
Ovaal groen vlak met een witte E en witte rand op een zwarte rechthoekige achtergrond.

bij nacht:
tevens één knipperende groen licht.
Nr. 334 NR 334.png
Snelheidsverminderingsbord voor goederentreinen
De snelheid wordt verminderd tot de door het getal aangegeven snelheid.
Deze snelheid moet voor het volgende snelheidsbord voor goederentreinen bereikt zijn.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen.
Nr. 335 NR 335.png
Snelheidsbord voor goederentreinen
Rijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid totdat de brug of het viaduct is gepasseerd.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen.

Aanvullende seinen

Richtingaanwijzer en herhalingssein

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 252 Richtingaanwijzer
SR-252.png
Aanduiding van de bestemming van de ingestelde rijweg.
Nr. 272 Herhalingssein diagonaal
SR-272.png
Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein een ander seinbeeld uitstraalt dan rood of geel knipperend licht.
Nr. 273 Herhalingssein horizontaal
SR-273.png
Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein rood licht of geel knipperend licht uitstraalt.

Borden aan lichtseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 291a Bord
Noodbediening overweg
NR 291a-i.png
Aanduiding van een lichtsein met een voorziening om in geval van storing de spoorwegovergang te kunnen sluiten. Rechthoekig wit bord met een zwarte symbool.
Nr. 291b Voorsein bord
NR 291b-i.png
Aanduiding van een voorsein. Wanneer bij een voorsein een geen achtergrondscherm heeft wordt vierkant zwart bord met een witte V geplaats bij het sein.
(zie ook seinen Nr. 217b, Nr. 218b en Nr. 218b)
Nr. 291c P-bord
NR 291c-i.png
Een P-sein (de letter P staat voor Permissief) is een automatisch sein dat alleen bedoeld is om aan te geven of het achter het sein bevindende blok al dan niet bezet is. Rechthoekig wit bord met een zwarte P.

Baken

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 249 NR 249.png
Baken
Aanduiding van de nadering van een voorsein. Drie, op onderlinge afstand van ten minste 60 m verticaal geplaatste rechthoekige witte borden met drie tot één schuine zwarte strepen
Nr. 249a NR 249a.png
Keperbaken
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen. Drie, op onderlinge afstand van ten minste 60 m verticaal geplaatste rechthoekige witte borden met drie tot één zwarte kepers.
Op het bord met één zwarte keper is een driehoekig wit bord geplaatst, waarop een zwarte zigzagstreep
Nr. 251 NR 251.png
Reflectorplaatjes
Aanduiding van de nadering van een lichtsein of een stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b’. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter in de vorm van drie, twee of één vierkante reflectorplaatjes. De uitvoering met een één vierkante reflectorplaatje staat tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.
Nr. 251a/l NR 251a-l.png
Bord
Bijzonder gevaarpunt
Aanduiding van een achter het lichtsein of stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b gelegen bijzonder gevaarpunt. Een rechthoekig, in lichtreflecterend materiaal uitgevoerd wit bord met horizontaal twee zwarte strepen, aangebracht aan een lichtsein.
Nr. 251a/II NR 251a-ll.png
Gele baken
Aanduiding van de nadering van een lichtsein dat op ten minste remwegafstand voorafgaat aan een lichtsein of stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b voorzien van een bord bijzonder gevaarpunt nr. 251a/l. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter verticaal gelaatste rechthoekige in lichtreflecterend materiaal uitgevoerd geel borden met drie tot één schuine zwarte strepen. Het bord met een schuine zwarte streep staat op tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.
Nr. 251b NR 251b.png
Reflectorplaatje rechthoekig met schuine strepen
Aanduiding van de nadering van een P-sein dat voorafgaat aan een hoofdsein zonder P. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter in de vorm van een rechthoek waarop drie schuin aan­ gebrachte rechthoekige reflectorplaatjes en twee, één of geen vierkante reflectorplaatjes. Het bord met een rechthoek waarop drie schuin aan­ gebrachte rechthoekige reflectorplaatjes staat tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.


ATB-seinen

ATB-baanseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 328a ATB-naderingsbord
SR-328a.png
Aanduiding van de nadering van het bord 328 ATB-inschakelbord. Een ruitvormig bord met een zwarte en witte rand, het bord is door de diagonalen in vier driehoeken verdeeld, waarvan twee tegenover elkaar liggende geel en de beide andere blauw zijn gekleurd. In elke van de blauwe driehoeken is een ronde opening.
Nr. 328 ATB-inschakelbord
SR-328.png
Aanduiding van het begin van de inschakel-sectie van het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters ATB
Nr. 328b ATB-code bord
SR-328b.png
Aanduiding van het begin van met ATB of ATBNG beveiligd gebied of de overgang tussen deze gebieden. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters CODE
Nr. 329 ATB-uitschakelbord
SR-329.png
Aanduiding van het einde van het gebied waar het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB of ATBNG functioneert. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters ATB met een diagonale zwarte streep
Nr. 330 ATB-codewisselsein
SR-330.png
Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt.
(oud: Er zal een cabinesein getoond worden, dat dat een lagere snelheid oplegd.}
Een omlaag wijzende pijl, gevormd door witte lichten.

ATB-cabineseinen

SR-ICN-V-Meter.png

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
nr. 801 SR-801.png Rijden toegestaan met de door de vaste seinen aangegeven snelheid. Groen licht of groen licht in snelheidsmeter
Nr. 802 SR-802.png Snelheid begrenzen tot 40 km/h. Geel licht of geel licht bij 40 km/h in snelheidsmeter
Nr. 803 SR-803.png Snelheid begrenzen tot de door borden en lichtseinen aangegeven snelheid. Geel met getal of geel licht bij een snelheid in snelheidsmeter
Nr. 804 SR-804.png Aanduiding van het voldoen aan het ATB-remkriterium. Wit licht
Nr. 805 SR-805.png Aanduiding van het buiten dienst zijn van het automatisch treinbeveiligingssysteem. Blauw licht
Nr. 806 SR-806.png Aanduiding van een door het automatisch treinbeveiligingssysteem ingezette remming. Rood licht
Nr. 807 Wijziging cabinesein. Eén gongslag
Nr. 808 ATB schakelt ‘Buiten dienst’. Meer gongslagen
Nr. 809 De door de ATB opgedragen snelheid wordt overschreden. Continu belsignaal
Nr. 810 De door de ATB Nieuwe Generatie opgedragen snelheid wordt overschreden. 5 seconden belsignaal
Nr. 811 De door de ATB opgedragen snelheid is bereikt. Korte belsignalen
Nr. 812 Kwiteren Zoemer
Nr. 813 Elektrisch zicht
Snelheidsmeter ATB-NG

Vooraankondiging snelheidsbegrenzing:
J. De snelheid moet begrensd zijn tot de snelheid vermeld in het display doelsnelheid;
A. op een afstand aangegeven op de afstandmeter doelsnelheid.
Afbeelding snelheidsmeter voor ATB Nieuwe Generatie

Seinen voor tunnels en steile hellingen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 276 SR-276.png
L-sein
Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende H-sein ‘Nr. 277’ kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuur-ders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke treinen door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „L“, gevormd door gevormd door witte lichten, getoond bij een lichtsein.
Nr. 277 SR-277.png
H-sein
Stoppen voor het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke treinen door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „H“, gevormd door gevormd door witte lichten, getoond bij een lichtsein.
Nr. 278 SR-278.gif
Knipperend witte X
Tunnelregime-sein

Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein ‘Nr. 279 Witte ‘X’’ of een lichtsein, dat rood licht uitstraalt, kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Een „X“, gevormd door knipperend wit licht, getoond bij een lichtsein.
Nr. 279 SR-279.png
Witte X
Tunnelregime-sein

Stoppen vóór het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Een „X“, gevormd door wit licht, getoond bij een lichtsein.
Nr. 280 SR-280.png
Witte G
Tunnelregime-sein

Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de bijbehorende lichtseinen en snelheid zodanig begrenzen dat bij het eerstvolgende sein ‘Nr. 281 Entreesnelheidsbord’ de door dat sein aangegeven snelheid niet wordt overschreden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Een „G“, gevormd door wit licht, getoond bij een lichtsein.
Nr. 281 SR-281.png
Entreesnelheids-
verminderingsbord
Entreesnelheidsbord

Aan het begin van de tunnel of dalende helling rijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Een vierkand bord, waarop een zwart getal. Om dat getal een omgekeerde „U“. Het getal geeft entreesnelheid aan in tientallen km/h.
Nr. 282 SR-282.png
Adviessnelheidsbord
Adviessnelheidsbord

Aanduiding van de door het getal aangegeven adviessnelheid die de machinist moet trachten aan te houden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Een rechthoekig zwart omrand bord met een zwart getal. Boven en onder het getal een zwarte driehoek, met de top wijzend naar het getal. Dit sein wordt toegepast in verband met hellingen in tunnels. Het getal geeft adviessnelheid aan in tientallen km/h.
Nr. 282a SR-282a.png
Adviessnelheidsbord
Adviessnelheidsbord

Aanduiding van de door het getal aangegeven adviessnelheid die de machinist moet trachten aan te houden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
.
Nr. 286 SR-286.png
Entreesnelheids-
verminderingsbord
Entreesnelheidsverminderingsbord

Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet bereikt zijn bij het eerstvolgende sein ‘Nr. 281 Entreesnelheidsbord’. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
.

Seinen met stopopdrachten

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 300 SR-300.png
Stopbord
Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.Indien het onderbord meerdere opdrachten vermeldt deze uitvoeren alvorens het bord voorbij te rijden.

(per 1-10-2019)
Stopbord
Nr. 300a SR-300a.png
Stopbord
Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.
De wissels achter het sein liggen in de stand zoals aangegeven door het wisselsein, seinnummer 253a/b.

(per 1-10-2019)
Stopbord met brandende witte lamp.
Nr. 300b SR-300b.png
Stopbord
Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.De wissels achter het sein worden lokaal bediend.

(per 1-10-2019)
Stopbord met gedoofde lamp.
Nr. 301 72px
‘S’-bord
Nr. 301b 72px
Facultatief stopbord
Nr. 301c 72px
Stopbord met brandende witte lamp
Nr. 301d 72px
Stopbord met gedoofde lamp
Nr. 301e SR-301e.png
Facultatief stopbord
Stoppen voor het bord, tenzij de opdracht, vermeld op het onderbord, is uitgevoerd.
De wissels achter het sein liggen in de stand zoals aangegeven door het wisselsein, seinnummer 253a/b

(per 1-10-2019)
Facultatief stopbord met brandende witte lamp.
Nr. 301f SR-301f.png
Facultatief stopbord
Stoppen voor het bord, tenzij de opdracht, vermeld op het onderbord, is uitgevoerd.
De wissels achter het sein worden lokaal bediend.

(per 1-10-2019)
Facultatief stopbord met gedoofde lamp
Nr. 242 72px
Stopseinlantaren/ Stopseinbord
Stoppen vóór het sein.
Geldt niet voor bestuurders van treinen waarmee wordt gerangeerd.
Bij dag:
Een witte S op een zwart rechthoekig veld:

Bij nacht:
Dagsein verlicht
Nr. 302 72px
R-bord
Stoppen vóór het sein.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen waarmee wordt gerangeerd.
Een wit bord, met een rechte onderkant en een rode bovenkant zwart omrand waarop een zwarte opschrift R
Nr. 322 72px
VS-bord
Stoppen vóór het sein, tenzij de bestuurder in het bezit is van een geldige aanwijzing Verkeerd Spoor voor het betrokken spoor. Een vierkant, zwart omrand wit bord waarop een zwarte opschrift VS
Nr. 513 72px
Afsluitbord
Stoppen vóór het sein.
Bij dag:
Een rechthoekig rode balk op rechthoekig wit veld met een zwarte rand:
Bij nacht:
Dagsein met een rood licht;
of
Dagsein uitgevoerd in lichtreflecterend materiaal.
Nr. 243 72px
Afsluitlantaarn
SR-243-I.png
Afsluitbord NR-243-II.png
Stoppen vóór het sein.
Indien het sein op een beweegbare brug is geplaatst, stoppen voor de brug.
• Afsluitlantaren
Bij dag:
Een rechthoekig rode balk op vierkant wit veld met een zwarte rand:
Bij nacht:
Dagsein verlicht

• Afsluitbord
Een rechthoekig rode balk op vierkant wit bord met een zwarte rand:
Het seinbeeld kan in lichtreflecterend materiaal zijn uitgevoerd;
Eventueel is het bord bij een stootjuk dubbel uitgevoerd;
en/of
voorzien van een rode lamp.
Nr. 244a/b 72px
a.
72px
b.
Afsluitlantaren veilig
De inrichting(en) achter het sein is veilig te berijdbaar.
Bij dag:
a. Een rond wit vlak op een zwart vierkant veld;
of
b. Een rechthoekig wit vlak op een zwart rechthoekig veld:

Bij nacht:
a. Dagsein verlicht;
of
b. Dagsein verlicht
het seinbeeld kan in lichtreflecterend materiaal zijn uitgevoerd.
Nr. 512b 72px
72px
Rood licht of rode vlag
Stoppen vóór het sein.
Rode vlag;
Rood licht snel op en neer bewegen.
Nr. 331 72px
Blokbord
Stoppen vóór het sein, tenzij de treindienstleider toestemming heeft gegeven om het sein voorbij te rijden. Een in lichtreflecterend materiaal uitgevoerd rechthoekig wit bord, waarop een verticale zwarte streep. Door het onderste gedeelte daarvan een hori­zontale zwarte lijn.
Onder het bord is een opschriftbord aange­bracht, waarop de aanduiding van het blok, dan we! de verkorte naam van het station achter het bord, voorkomt.
Nr. 375 SR-375.png
Opdrachtbord
Opdrachtbord

De opdracht vermeld op het onderbord uitvoeren alvorens het bord voorbij te rijden.Dit bord wordt onder meer toegepast op locaties waarover wegverkeer plaatsvindt en de machinist een overweg moet bedienen.

(per 1-10-2019)
Opdrachtbord

Seinen voor spoorvoertuigen met stroomafnemers

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 306a SR-306a.png
Uitschakelbord
Uitschakelen tractiestroom.
Nr. 307a SR-307-4.png
Inschakelbord
Inschakelen tractiestroom toegestaan. Indien een onderbord is aangebracht geldt:
voor getrokken treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien het aantal elektrische locomotieven ten hoogste het op het onderbord vermelde aantal bedraagt.
en voor overige treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien de trein de op het onderbord aangegeven treinlengte niet overschrijdt.
Nr. 308a SR-308.png
Bord ‘Aankondiging stroomafnemers neer’
Aankondiging stroomafnemers neerlaten.
Nr. 309a SR-309.png
Bord ‘Stroomafnemers neer’
Stroomafnemers moeten zijn neergelaten.
Nr. 309c SR-309c.png
Bord ‘Stroomafnemers neer’ bij rijtuigwasinrichting
De stroomafnemers moeten zijn neergelaten bij gebruik van de wasinrichting.
Nr. 310a SR-310.png
SR-310a.png
Bord ‘Stroomafnemers op’
Toestemming om de stroomafnemers op te zetten. Indien een onderbord is aangebracht geldt:
voor getrokken treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien het aantal elektrische locomotieven ten hoogste het op het onderbord vermelde aantal bedraagt.
en voor overige treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien de trein de op het onderbord aangegeven treinlengte niet overschrijdt.
Nr. 311(l/r) SR-311L.png
SR-311R.png
Bord ‘Einde bovenleiding’
Voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan. Indien een bovenbord is aangebracht is voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan in de richting waarnaar de pijl wijst.
Nr. 320 SR-320.png
Aanduiding locatie omschakelen hoogspanning
Aanduiding van de bovenleidingspanning voorbij het volgende bord ‘Nr. 310a Stroomafnemers op’. Op het onderste bord is deze bovenleidingspanning vermeld.

Seinen op kracht- en overige spoorvoertuigen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 401 Frontseinen
NR401a.png
Tijdens het gebruik van de hoofdspoorweg gezien de rijrichting is de trein voorzien van:
drie brandende witte of gele lichten aan de voorzijde;
bij gebruik van het hogesnelheidsspoorwegsysteem drie brandende witte lichten aan de voorzijde.
Indien treinstellen tijdens het gebruik van de hoofdspoorweg zijn gekoppeld, wordt de verlichting op de plaats van de koppeling gedoofd.
Nr. 401b Historische voertuigen
NR401b-H.png
geduwde trein
NR401b.png
Historische voertuigen die van oudsher de A-configuratie van de opstelling van de frontseinen niet kunnen tonen, mogen ook een L-configuratie tonen. Uitsluitend voor historische voertuigen die daarvoor niet ingericht zijn.
Bij geduwd rangeren, twee naar voren gerichte witte lampen op gelijke hoogte op het voorste voertuig van een geduwde trein
Nr. 401c Trein en locomotief op spoorwegemplacement
NR401c-1.png
of
NR401-2c.png
of
NR401-3c.png
Een krachtvoertuig is tijdens het gebruik van een hoofdspoorweg uitsluitend binnen een spoorwegemplacement aan de voor- en aan de achterzijde voorzien van een brandend wit licht. Het aan de voor- en aan de achterzijde voorzien van tenminste een brandend wit licht is niet van toepassing gedurende de periode dat een locomotief of een trein op een hoofdspoorweg binnen een spoorwegemplacement is geparkeerd.
Nr. 413 NR413.png
Stoppen in verband met gevaar. Twee rode lichten met één, twee of drie witte lichten
Nr. 401d NR401d-1.gif
of
NR401d-2.gif
Stoppen in verband met gevaar. Twee afwisselend of gelijktijdig knipperende, witte lichten aan frontzijde
Nr. 403 Sluitseinen
180px
Bij treinen.
Twee brandende, al dan niet knipperende, rode lichten aan de achterzijde of twee schilden (403-1, 403-2 of 403-5).
In het internationale verkeer moeten de schilden voldoen aan het model uit de TSI-OPE.
Nr. 403-1 Sluitseinen
NR403.png
Bij treinen van het hogesnelheid spoorwegsysteem tijdens het gebruik van de hoofdspoorweg.
Twee brandende rode lichten aan de achterzijde (403-1).
Nr. 403-3
403-4
Sluitseinen
72px
72px
Bij treinen op een buiten dienst gesteld spoor.
Een brandend, al dan niet knipperende, rood licht aan de achterzijde (403-3 of 403-4).
Nr. 403-3
403-4
403-5
Sluitseinen
72px
72px

72px
Bij treinen niet bestemd voor het vervoer van personen.
Aan de achterzijde zijn voorzien van een brandend, al dan niet knipperend, rood licht of twee schilden (403-3, 403-4 of 403-5).
Nr. 403-6 Internationaal sluitschild
180px
In het internationale verkeer moeten de schilden voldoen aan het model uit de TSI-OPE (paragraaf 4.2.2.1.3.2). Twee reflecterende platen met aan de zijkanten witte driehoeken en boven- en onderaan rode driehoeken
Nr. 410 Gele vlag(gen)
72px
Niet tegen het spoorvoertuig rangeren of afstoten.
Nr. 412a Rood zwaai- / knipper- / flitslicht
NR412a.gif
Aanduiding aan het wegverkeer van een trein.

Remproefseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 702a NR-702a-I.png
NR-702a-II.png
Remmen vast
Remmen vast. • een blauw licht of
• een gebaar.
Nr. 702b NR-702b-I.png
NR-702b-II.png
Remmen los
Remmen lossen. • twee blauwe lichten of
• een gebaar.
Nr. 702c NR-702c-I.png
NR-702c-II.png
Remmen in orde
Remproef geslaagd. • drie blauwe lichten of
• een gebaar.


Vertrekseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 706 72px
Vertrekseinlicht


Overige vaste seinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 305 NR-305.png
Verkenbord
Aanduiding van de nadering van een perron voor reizigers op remwegafstand.
Nr. 312 SR-312.png
Fluitbord
Geef een geluidssignaal overeenkomstig sein ‘Nr. 605 Een matige lange toon’.
Nr. 312a SR-312a.png
Facultatief fluitbord
Geef een geluidssignaal overeenkomstig sein ‘Nr. 605 Een matige lange toon’, indien personen het overpad naderen.
Nr. 253a/b
72px 72px
a. b.
Wisselsein
Aanduiding van de stand van het wissel:
a. linksleidend, en
b. rechtsleidend.
Nr. 274 NR-274.png
Weegbrugsein rond
Berijden van de weegbrug toegestaan met de voor die brug geldende snelheid overeenkomstig sein ‘Nr. 324 Snelheidsbord Overweg/Weegbrug’.
Nr. 275 NR-275.png
Weegbrugsein driehoekig
Berijden van de weegbrug toegestaan met de plaatselijke snelheid.
Nr. 350 SR-350.png
Attentiebord Lichtsein(en) buiten dienst
Attentiebord Lichtsein(en) buiten dienst
Nr. 351 72px
Afgekruist lichtsein
Afgekruist lichtsein
Nr. 317 SR-317.png
Bord Rijden op zicht
Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 kilometer per uur, om op elke plaats achter dit sein te kunnen stoppen in verband met een mogelijke belemmering dan wel het ontbreken van de zekerheid dat de inrichtingen, gelegen tussen dit sein en het eerstvolgende lichtsein, goed functioneren.
Nr. 333 SR-333.png
Bord Einde beveiligd gebied
Bord Einde beveiligd gebied
Nr. 318a SR-318a.png
Bord Aankondiging overweg
Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van een AKI, AHOB, ADOB of AOB. De cijfers op het bord geven de kilometer- en hectometeraanduiding van de spoorwegovergang aan.
Nr. 318b SR-318b.png

SR-318f.png
Bord Aankondiging overweg
Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van twee, achter elkaar gelegen AKI’s, AHOB’s, ADOB’s of AOB’s. De cijfers op de borden geven de kilometer- en hectometeraanduiding van de spoorwegovergangen aan, waarbij het bovenste cijfer betrekking heeft op de verst verwijderde spoorwegovergang.
Nr. 338 NR-338.png
GSM-R omschakelbord
GSM-R omschakelbord
Nr. 303 SR-303.1.png
stopplaatssein
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen. twee blauw lichten.
Nr. 304a SR-304a.png
Treinlengtebord
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen.
Nr. 304b SR-304b.png
Treinlengtebord
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein, bestaande uit ten hoogste het aantal door het getal aangegeven spoorvoertuigen, tot stilstand moet komen voor een goede dienstuit-voering. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen.
Nr. 304c SR-304c.png
Treinlengtebord
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Het bovenste, witte cijfer geldt voor treinen die de wissels langs het perron in de rechte stand berijden. Het onderste, blauwe cijfer geldt voor treinen die de wissels langs het perron in de afbuigende stand berijden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen.
Nr. 512a 72px
72px
Blauwe vlag/blauw licht
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Geldt alleen voor bestuurders van treinen voor het vervoer van personen.
Nr. 226a NR-226a.png
Snelheidsverminderingsbord voor overweg
Snelheid zodanig begrenzen om vóór de aangegeven overweg(en) te kunnen stoppen.
Nr. 226b 72px
Overwegsein
Berijden van de overweg(en) toegestaan. Wit licht met geel vlak op een zwarte achtergrond.
Nr. 226c 72px
Overwegsein
Stoppen vóór de overweg(en). Gedoofd wit licht met geel vlak op een zwarte achtergrond.
Nr. 360a 72px
Signaleringslichten voor spoorbezetting
Rangeren toegestaan. Twee vaste lichten
Nr. 360b 72px
Signaleringslichten voor spoorbezetting
Aanduiding van de afstand tussen het voorste spoorvoertuig en het einde van het spoor die minder dan 200 meter en meer dan 50 meter bedraagt. Boven: knipperend wit licht, onder: wit licht.
Nr. 360c 72px
Signaleringslichten voor spoorbezetting
Aanduiding van de afstand tussen het voorste spoorvoertuig en het einde van het spoor die minder dan 50 meter bedraagt. Twee knipperende witte lichten.
Nr. 370 72px
anti-icing in dienst
Matrixbord met signalering anti-icing in dienst voor een anti-icinginstallatie
Nr. 371 72px
Matrixbord
Matrixbord met
Nr. 372 72px
Matrixbord
Matrixbord met aanduiding actuele snelheid van een trein voor een
Nr. 373 72px
Treinlengtebord
Treinlengtebord
Nr. 374 72px
Matrixbord
Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie

Seinen voor ETCS

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 336 ETCS cabineseingeving
NR 336.png
ETCS-cabine-seingeving actief. Treinen zonder ECTS cabinesignalering zo spoedig mogelijk stoppen en opdracht van de treindienstleiding opvolgen.
Nr. 337 Einde
ETCS cabineseingeving
NR 337.png
Einde ETCS-cabine-seingeving of ETCS-rijtoestemming.
Nr. 227b l/r/o Stopplaatsmarkering
72px
72px
72px
72px
72px
Stopplaatsmarkering voor treinen die onder ETCS-cabineseingeving of een ETCS-rijtoestemming rijden of in SR mode rijden.De punt wijst naar het spoor waarvoor het sein geldt.
Nr. 227a l/r wit licht: ETCS niveau 1 actief, stopplaatsmarkering
72px
72px
72px
72px
ETCS level 1 actief achter het sein. Voorbijrij-den toegestaan; daarna ETCS-cabinesein-geving opvolgen.De punt wijst naar het spoor waarvoor het sein geldt.
Nr. 227c l/r gedoofd licht: Stopplaatsmarkering
72px
72px
72px
72px
Stopplaatsmarkering voor treinen die onder ETCS-cabineseingeving of een ETCS-rijtoestemming of in SR mode rijden.De punt wijst naar het spoor waarvoor het sein geldt.
Nr. 228 Stopplaatsmarkering
NR 228.png
Stopplaatsmarkering voor treinen die onder ETCS-cabineseingeving of een ETCS-rijtoestemming rijden.
Treinen zonder ETCS-.cabine-seingeving: stop.
Een verticale lijn, gevormd door witte lichten. De andere lichten zin gedoofd.

Handseinen voor materieelverplaatsing

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 518a 72px
Van de seingever af
Nr. 519a 72px
Naar de seingever toe
Nr. 520a 72px
Afstoten
Nr. 521 72px
Snelheid verminderen
Nr. 522a 72px
Stoppen
Nr. 528a 72px
Bijdrukken/combineren


Gevaarseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 605 72px
Attentiesein, een matige lange toon
Nr. 606 72px
Gevaarsein, tenminste vijf korte tonen
Nr. 508 72px
Gevaarsein met rode vlag/rood licht
Nr. 509 72px
Gevaarsein met hand/wit licht


Seinen voor de persoonlijke veiligheid

Vaste waarschuwingsinstallatie bij uitzichtbelemmerende objecten (wubo)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 708 72px
WUBO Twee witte lichten
Nr. 709 72px
WUBO Twee wisselende witte lichten


Vaste waarschuwingsinstallatie op bruggen (wibr)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 710 72px
WIBR Twee verticale, witte lichten per spoor
Nr. 711 72px
WIBR Twee verticale, wisselende witte lichten per spoor


16.3 Vaste waarschuwingsinstallatie voor dienstoverpaden (wido)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 720 72px
WIDO Twee witte lichten
Nr. 721 72px
WIDO Twee knipperende witte lichten


Vaste waarschuwingsinstallatie in tunnels (wit)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 722 72px
WIT Twee verticaal, witte lichten
Nr. 723 72px
WIT Twee verticaal, wisselde witte lichten


Geluids- en lichtseinen bij werkzaamheden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 614 72px
Geluidssein een matig lange toon
Nr. 616 72px
Geluidssein tenminste vijf korte tonen
Nr. 617 72px
Geluidssein lange, korte en lange toon
Nr. 618 72px
Geluidssein een korte toon
Nr. 724a 72px
Geel zwaai- of flitslicht en sirene.
Nr. 724b 72px
Niet werkend geel zwaai of flitslicht en sirene.


Kenborden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
72px
Kilometerbord/ Hectometerbord
72px
Seinnummerbord
72px
Seinnummerbord met V
72px
Seinnummerbord met R
72px
Seinnummerbord met A
72px
Seinnummerbord met C
72px
Toegevoegd seinnummerbord
72px
Pijlbord
72px
Wisselnummerbord
72px
Krukkastbord
72px
Telefoonkastbord
72px
Bord ‘Einde looppad’


Markeringen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
72px
Wit/zwart vlak op contragewicht, omzetstoel of wisselstandaanwijzer
72px
Vrijbalk


Lokaal voorkomende seinen

Amsterdam

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 215b Rood met gele driehoek
NR 215b-ii.png
Stoppen vóór het sein. Laag geplaatst rood licht met vierkant zwart bord met gele driehoek met de punt omlaag.
Nr. 223 Wit met gele driehoek
NR 223-ii.png
Bij nadering van het lichtsein: het lichtsein heeft geen betekenis. Bij vertrek vanuit de stilstand: rijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter dit sein, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, te kunnen stoppen. Laag geplaatst wit licht met vierkant zwart bord met gele driehoek met de punt omlaag

Venlo

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 301a 72px
Stopbord E-Tractie
Nr. 224 72px
Wit licht bij gedoofd lichtsein met bord VS

Kijfhoek

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 270a 72px
Heuvelaanrijsein keper omhoog
Nr. 270b 72px
Heuvelaanrijsein keper omlaag
Nr. 270c 72px
Heuvelaanrijsein rode balk

Nederlands – Belgisch baanvakken

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 349 72px
Bord ‘Seinen rechts naast spoor’
Nr. 349a 72px
Belgisch pijlbord

Diverse baanvakken

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 306b Uitschakelbord
SR-306b.png
Uitschakelen tractiestroom.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 307b Inschakelbord
SR-307b-4.png
Inschakelen tractiestroom toegestaan. Indien een onderbord is aangebracht, mag het inschakelen van de tractiestroom slechts geschieden indien de trein uit niet meer dan het aantal op het onderbord vermelde spoorvoertuigen bestaat. Geldt alleen voor bestuurders van treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 308b Stroomafnemers neer
SR-308b.png
Binnen driehonderd meter de stroomafnemers neerlaten.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 309b Stroomafnemers neer
SR-309b.png
De stroomafnemers moeten zijn neergelaten.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 310b Stroomafnemers op
SR-310b.png
Toestemming om de stroomafnemers op te zetten.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.

Baanvakken Tilburg – ‘s Hertogenbosch en Boxtel – Eindhoven

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 725a 72px
Gedoofd licht
Nr. 725b 72px
Knipperen rood licht

Amersfoort

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr 268a/b 72px
Heuvelen verboden
Nr 269a/b 72px
Heuvelen toegestaan


Seinen op buitendienstgesteld spoor

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 725b SR-725a.gif Voor werktreinen: Stop vóór het sein.
Voor de persoonlijke veiligheid:
de werkzoneschakelaar voor de werkzone die ligt voor het betreffende sein is geactiveerd.
Knipperen rood licht
a. Hoog geplaatst knipperend rood licht of
b. Laag geplaatst knipperend rood licht

Referenties

  1. Regeling spoorverkeer, bijlage 4 - Uitg.: Rijksoverheid [1]