SR — Dienstorder No. 1254 (1950)

Uit Somda RailWiki
Versie door Jeanne (overleg | bijdragen) op 21 mei 2020 om 13:13 (opm)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Regeling vervallen per 01-12-2015[1][2]

-- __NONUMBEREDHEADINGS__

Overzicht van de lichtseine n (stelsel 1946) opgenomen Dienstorder No. 1254 [3], dd. 21 April 1950 als aanvulling op Sein Reglement 1934 en verving Dienstorder No. 1137, dd. 12 April 1949. Noot:[4]

Na diverse dienstorders met aanvullingen en wijzigingen, zoals beschreven in Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel [5] werd Dienstorder No. 1254 werd met ingang van d.d. 3 juni 1954 in het Sein Reglement 1954 verwerkt en verviel daarmee. De lichtseinen kwamen daarmee definitief in het Sein Reglement met uitzondering van de laag geplaatste lichtseinen met twee lichten.NIEUWE LICHTSEINEN

In afwachting van de desbetreffende wijziging van het Seinreglement, gelden waar reeds lichtseinen volgens Dienstorder 1137 indienstgesteld zijn en voor nader bij Dienstorder aan te wijzen gedeelten van de spoorweg, in plaats van de in het Seinreglement omschreven seinpalen, de hierna omschreven lichtseinen.

A. Lichtseinen getoond met één licht, dat de kleuren groen, geel en rood kan tonen;
B. Lichtseinen getoond met twee in een verticale lijn geplaatste lichten, welke kunnen tonen:
a. een groen of geel licht boven een wit licht;
b. twee groene lichten;
c. één groen, geel of rood licht, waarbij het andere licht gedoofd is.
C. Lichtseinen getoond met drie in een verticale lijn geplaatste lichten, welke kunnen tonen:
a. combinaties van de kleuren wit en groen of van wit en geel;
b. één rood licht, waarbij de beide andere gedoofd zijn.

Opmerking: Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven gelden deze lichtseinen óók voor rangeerbewegingen.

A. Lichtseinen met één licht

Hoog geplaatste lichtseinen met één licht

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 01 46-01.png Volle toegelaten snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hoog geplaatst groen licht
Nr. 02
46-02.png
Volle toegelaten snelheid, doch het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden. Hij moet er op rekenen dat het volgende sein halt of onveilig zal tonen.
Hoog geplaatst geel licht
Nr. 03 75 fl. per minuut
46-03.gif
1e. binnen remwegafstand volgt het sein „halt, of;
2e. voorzichtig rijden


Aanwijzing:
De machinist moet er zich rekenschap van geven, dat:

1e. de trein het volgende lichtsein, dat halt toont reeds binnen remwegafstand genaderd is óf;
2e. de trein binnenkomt op kopspoor ofwel dat hij om andere in de Verklaring der Seinen vermelde redenen voorzichtig moet rijden.
Eén hoog geplaatst geel flikkerlicht (75 flikkeringen per minuut)
Nr. 04
46-04.png
Halt

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein niet voorbijrijden..
Hoog geplaatst rood licht

Laag geplaatste lichtseinen met één licht

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 05 46-05.png Binnen de grenzen van een station: lage snelheid;
daarbuiten: volle toegelaten snelheid.

Aanwijzing:De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein geldende lage snelheid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station is mag hij met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid rijden.
.
Laag geplaatst groen licht
Nr. 06 46-06.png Lage snelheid, het volgende sein toont „halt”.

Aanwijzing:De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein geldende lage snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen dat het volgende sein „halt” zal tonen.
Laag geplaatst geel licht
Nr. 07 75 fl. per minuut
46-07.gif
1e. binnen remwegafstand volgt het sein „halt, of;
2e. voorzichtig rijden


Aanwijzing:
De machinist moet er zich rekenschap van geven, dat:

1e. de trein het volgende lichtsein, dat halt toont reeds binnen remwegafstand genaderd is óf;
2e. de trein binnenkomt op kopspoor ofwel dat hij om andere in de Verklaring der Seinen vermelde redenen voorzichtig moet rijden.
Eén laag geplaatst geel flikkerlicht (75 flikkeringen per minuut)
Nr. 08 180 fl. per minuut
46-08.gif
De beveiligingsinrichtingen geven geen zekerheid dat het spoor achter het lichtsein niet bezet is

Aanwijzing:
De machinist moet er op rekenen dat het spoor achter het lichtsein bezet is.
Eén laag geplaatst geel flikkerlicht (180 flikkeringen per minuut) met twee witte lichten.
Nr. 09 46-09.png Halt

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein niet voorbijrijden..
Laag geplaatst rood licht.

B. Laag geplaatste lichtseinen met twee lichten *)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 10 46-10.png binnen de grenzen van een station: middensnelheid;
daarbuiten: volle toegelaten snelheid

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein geldende midden snelheid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station is, mag hij met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid rijden.
Laag geplaatst lichten:
Groen
Wit
Nr. 11 46-11.png midden snelheid, het volgende sein toont lage snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein geldende midden snelheid voorbijrijden.
Hij moet, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit lage snelheid toont.
Laag geplaatst lichten:
Groen
Groen
Nr. 12 46-12.png Volle toegelaten snelheid

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein geldende midden snelheid voorbijrijden.
Zodra hij buiten een station is, mag hij met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid rijden.
Laag geplaatst lichten:
Gedooft
groen
Nr. 13 46-13.png Midden snelheid, het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen, dat het volgende sein halt zal tonen.
Laag geplaatst lichten:
Geel
Wit
Nr. 14 46-14.png Lage snelheid, het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij moet er op rekenen, dat het volgende sein halt zal tonen.
Laag geplaatst lichten:
Gedooft
Geel
Nr. 15 75 fl. per minuut
46-15.gif
1e. binnen remwegafstand volgt het sein „halt, of;
2e. voorzichtig rijden


Aanwijzing:
De machinist moet er zich rekenschap van geven, dat:

1e. de trein het volgende lichtsein, dat halt toont reeds binnen remwegafstand genaderd is óf;
2e. de trein binnenkomt op kopspoor ofwel dat hij om andere in de Verklaring der Seinen vermelde redenen voorzichtig moet rijden.
Laag geplaatst lichten:
Gedooft
Geel flikkerlicht (75 flikkeringen per minuut).
Nr. 16 180 fl. per minuut
46-16.gif
De beveiligingsinrichtingen geven geen zekerheid dat het spoor achter het lichtsein niet bezet is

Aanwijzing:
De machinist moet er op rekenen dat het spoor achter het lichtsein bezet is.
Laag geplaatst lichten:
Gedooft
Geel flikkerlicht (180 flikkeringen per minuut) .
Nr. 17 46-17.png Halt

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein niet voorbijrijden..
Laag geplaatst lichten:
Rood
Gedooft
*) Waar zulks in de Verklaring der Seinen is voorgeschreven, kunnen deze lichtseinen óók hoog geplaatst zijn.

C. Lichtseinen met drie lichten

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 18 46-18.png Hoge snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit hoge snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:
Groen
Wit
Wit
Nr. 19 46-19.png Hoge snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit midden snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:
Groen
Groen
Wit
Nr. 20 46-20.png Hoge snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit lage snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:<> Groen
Wit
Groen
Nr. 21 46-21.png Middden snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit midden snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:
Wit
Groen
Wit
Nr. 22 46-22.png Middden snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit lage snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:
Wit
Groen
Groen
Nr. 23 46-23.png lage snelheid, het volgende sein toont ook hoge snelheid.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden.
Hij mag, tot hij het volgende sein kan waarnemen, er op rekenen dat dit lage snelheid toont.
Hoog geplaatste lichten:
Wit
Wit
Groen
Nr. 24 46-24.png hoge snelheid, doch het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden. Hij moet er op rekenen dat het volgende sein halt of onveilig zal tonen.
Hoog geplaatste lichten:
Geel
Wit
Wit
Nr. 25 46-25.png midden snelheid, doch het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden. Hij moet er op rekenen dat het volgende sein halt of onveilig zal tonen.
Hoog geplaatste lichten:
Wit
Geel
Wit
Nr. 26 46-26.png lage snelheid, doch het volgende sein toont halt.
Tussen dit en het daarop volgend lichtsein halt kan een lichtsein voorkomen, dat geel flikkerlicht toont met 75 flikkeringen per minuut.

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein met de ter plaatse voor zijn trein ten hoogste toegelaten snelheid voorbijrijden. Hij moet er op rekenen dat het volgende sein halt of onveilig zal tonen.
Hoog geplaatste lichten:
Wit
Wit
Geel
Nr. 27 75 fl. per minuut
46-27.gif
1e. binnen remwegafstand volgt het sein „halt, of;
2e. voorzichtig rijden


Aanwijzing:
De machinist moet er zich rekenschap van geven, dat:

1e. de trein het volgende lichtsein, dat halt toont reeds binnen remwegafstand genaderd is óf;
2e. de trein binnenkomt op kopspoor ofwel dat hij om andere in de Verklaring der Seinen vermelde redenen voorzichtig moet rijden.
Eén hoog geplaatst geel flikkerlicht (75 flikkeringen per minuut) met twee witte lichten.
Nr. 28 180 fl. per minuut
46-28.gif
De beveiligingsinrichtingen geven geen zekerheid dat het spoor achter het lichtsein niet bezet is

Aanwijzing:
De machinist moet er op rekenen dat het spoor achter het lichtsein bezet is.
Eén hoog geplaatst geel flikkerlicht (180 flikkeringen per minuut) met twee witte lichten.
Nr. 29

46-29.png

Halt

Aanwijzing:
De machinist mag het lichtsein niet voorbijrijden..
Hoog geplaatst rood licht met twee gedoofde lichten

Conversie tabel van seinbeelden uit DO 1254 naar SR 1954 & SR 1956

Met de Dienstorder Nr. 1483 van 3 Juni 1954 werd Dienstorder Nr. 1254 met lichtseinstelsel 1946 opgenomen in het vanaf dan van kracht zijnde Seinreglement 1954 (SR) en Seinreglement 1956 (SR) (codenummer C5202).

DO 1254 SR 1954 SR 1956
Nr. 01 sein 201 SR Sein 201 SR
Nr. 02 sein 202SR Sein 212a SR
Nr. 03 sein 203 SR Sein 213 SR
Nr. 04 sein 220 SR Sein 215 SR
Nr. 05 sein 205 SR Sein 206 SR
Nr. 06 sein 206 SR Sein 212b SR
Nr. 07 sein 207 SR Sein 213 SR
Nr. 08 sein 208 SR Sein 214 SR
Nr. 09 sein 220 SR Sein 215 SR
Nr. 10 geen geen
DO 1254 SR 1954 SR 1956
Nr. 11 geen geen
Nr. 12 geen geen
Nr. 13 geen geen
Nr. 14 geen geen
Nr. 15 geen geen
Nr. 16 geen geen
Nr. 17 geen geen
Nr. 18 sein 209 SR Sein 203 SR
Nr. 19 sein 201 SR Sein 207 SR
Nr. 20 sein 211 SR Sein 208 SR
DO 1254 SR 1954 SR 1956
Nr. 21 sein 220 SR Sein 204 SR
Nr. 22 sein 220 SR Sein 209 SR
Nr. 23 sein 220 SR Sein 205 SR
Nr. 24 sein 215 SR Sein 212c SR
Nr. 25 sein 216 SR Sein 212d SR
Nr. 26 sein 217 SR Sein 212e SR
Nr. 27 sein 218 SR Sein 213 SR
Nr. 28 sein 219 SR Sein 214 SR
Nr. 29 sein 220 SR Sein 215 SR
geen sein 204 SR sein 214 SR

Noten en referenties

  1. noot: Regeling zoals deze gold ten tijde van de laatste periode van 01-10-2012 t/m 30-11-2015
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0001866/2012-10-01
  3. Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel - P. Middelraad - blz.:147-152 - oorspronkelijke uitgave NV Nederlandse Spoorwegen als PDF te downloaden bij: www.irse.nl
  4. De laatst nog aanwezig zijnde drie hoogte seinen te Zwolle verdwenen in december 1980 bij de indienststelling van de NX aldaar. Het is daarom opmerkelijk dat Middelraad in zijn boek – dat in het 2000 verscheen – steeds over lichtseinstelsel 1949 spreekt, daar waar tot aan de buitendienststelling er altijd gesproken werd over het lichtseinstelsel 1946.
  5. Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel - P. Middelraad - blz.:15-17 - oorspronkelijke uitgave NV Nederlandse Spoorwegen als PDF te downloaden bij: www.irse.nl