Roodeschool

Uit Somda RailWiki
Versie door Taigagaai (overleg | bijdragen) op 28 dec 2021 om 14:31 (Vervoer van aardgascondensaat)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Roodeschool is de naam van het station van de gelijknamige plaats in Groningen. De verkorting van het station is Rd.

Geschiedenis

Met de aanleg van de spoorlijn uit Groningen, wordt in Roodeschool in 189 een station gebouwd. De spoorlijn is in handen van de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij, die de exploitatie uitbesteed aan de Staatsspoorwegen.


In augustus 2012 maakt de provincie Groningen bekend dat de financiering voor de doortrekkeing van de spoorlijn naar de Eemshaven rond is. In 2015 wordt opdracht gegeven voor het definitieve ontwerp, bestek en bouw, nadat eerder het voorkeursalternatief is uitgewerkt. Deze spoorlijn takt ten westen van het station van Roodeschool af naar het noorden. Hiermee wordt ook bepaald dat Roodeschool een nieuw station krijgt aan dit nieuwe gedeelte van de spoorlijn. De bestaande aansluiting naar Noordgastransport blijft op zijn plaats liggen. Tot maart 2018 was het station het noordelijkst gelegen station van Nederland. Vanaf dat moment wordt het nieuwe station van Eemshaven geopend.


Eerste station

Met de aanleg van de spoorlijn vanuit Sauwerd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij, werd in 189 begonnen met de bouw van het stationsgebouw voor Roodeschool. Het is ontworpen volgens het Standaardtype GLS Tweede Klasse. Het gebouw bestaat uit een verdieping op de begane grond, met daarboven een bovenverdieping. Het gebouw is 22,21 meter lang en 6,66 meter diep. Aan de zijde van de voorgevel is aan de straatzijde een ingang gemaakt, die toegang geeft tot de vestibule. Aan de linkerzijde van deze vestibule is een bergplaats gesitueerd (2,50 x 6,00 meter), met daarnaast het bureau van de stationschef. Deze is 3,00 x 4,89 meter groot. In dit bureau worden de kaarten verkocht, alsmede de administratie gevoerd. De ingang vanaf de straatzijde is gelegen tegenover de wachtkamer tweede klasse, welke 4,00 x 3,89 meter groot is. Aan de rechterzijde van de vestibule is de wachtkamer derde klas, welke 4,50 x 6,00 meter groot is. Aan de rechterzijde van het gebouw bevindt zich de woning van de stationschef. Op de benedenverdieping is de entree, de keuken en de woonkamer gelegen. Onder de entree is een kelder te vinden. Op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers en een bergplaats te vinden. Vlak ten oosten van het station is een klein gebouwtje Op 16 augustus 1893 is de spoorlijn en het station geopend. Het station is voorzien van een perron met een spoor. Via een overpad is een eilandperron te bereiken. In 1973 is het stationsgebouw gesloopt, nadat het perron is gemoderniseerd en is voorzien van een abri.

Tweede station

In 1971 wordt ter vervanging van het oude stationsgebouw uit 1893 een perron aangelegd met alleen een abri. Op 4 januari 2018 wordt het station gesloten. Vanaf dat moment is het oude station bekend onder de naam Roodeschool Aardgascondensaat.

Derde station

In 2017 beginnen de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe station. Het station bestaat uit een perron, met daarop een aantal banken en een kleine overkapping. Op 8 januari 2018 wordt het nieuwe station in gebruik genomen. Op 15 januari 2018 vindt de officiële opening plaats.


Laad- en losplaats

Ten westen van het perron is een wissel geplaatst, dat toegang geeft tot het goederenemplacement. Er is een opstelspoor en een omloopspoor. Ter hoogte van de oprit naar het perron is een wissel geplaatst, zodat er drie sporen zijn naar Noordgastransport. Dit bedrijf is hier sinds 1975 gevestigd en verstuurd enkele ketelwagens per keer met aardgascondensaat. Dit condensaat is afkomstig uit de transportleiding van de gasvelden in de Noordzee. Bij Uithuizen komt deze transportleiding aan land. Per pijpleiding wordt het condensaat naar Roodeschool gepompt. Twee sporen zijn voorzien van laadfaciliteiten voor 8 wagons per spoor. In totaal bedraagt de capaciteit 16 wagons. De eerste trein reed op 11 januari 1976. De tweede trein rijdt pas een jaar later. De treinen rijden naar . In wijzigt de bestemming naar de DSM in Lutterade. Door de DSM wordt het condensaat gebruikt voor het produceren van plastics. Werkdagelijks rijdt in de vroege ochtend trein 55330 uit Onnen naar Roodeschool met de lege ketelwagens. Na aankomst in Roodeschool worden de aankomstwagens afgekoppeld en de beladen wagens aangekoppeld en naar een opstelspoor gebracht. De lege wagens worden vervolgens geplaatst. De beladen ketelwagens worden aangekoppeld en dan wordt terug gereden naar Onnen als trein 55333. Moet de Eemshaven worden bediend, dan rijdt de trein als 55331 tot aan Roodeschool Aansluiting, waarna er geduwd naar de Eemshaven wordt gereden. Vanaf 3 juli 2006 gaat de trein in de middag rijden. De lege wagens komen om 13.56 aan vanuit Onnen. Na het omwisselen van de lege wagons voor de volle wagons wordt er om 15.33 vertrokken naar Onnen. In december 2010 komen de lege wagons om 14.39 aan in Roodeschool vanuit Onnen. Het vertrek met de volle wagens is om 15.52. Met ingang van wordt het condensaat drie keer in de week (maandag, dinsdag en donderdag in de middag) in vijf ketelwagens afgevoerd naar Odfjell in de Botlek. In juli 2012 legt Odfjell het bedrijf grotendeels stil. Het aardgascondensaat wordt vanaf dat moment naar Oiltanking in Gent getransporteerd. Vanaf 22 september 2012 rijdt één à twee keer in de week de trein weer naar Odfjell in de Botlek. Met ingang van maart 2014 wordt dit aardgascondenstaat naar Rubis in de Botlek vervoerd. In het voorjaar van 2019 wordt de frequentie verlaagd als gevolg van een verminderde productie van aardgas. Vanaf eind juli 2020 vindt de afvoer nog maar twee keer in de week plaats en wel op dinsdag en vrijdag.


Locomotiefdepot

Ten oosten van het station is een tweesporige locomotiefloods gebouwd.


Spoorlijnen

Het station is gelegen aan de Hogelandspoorlijn.


Dienstregeling

Vanaf 28 mei 2000 neemt NoordNed de exploitatie over van NS. Met ingang van de dienstregeling 2001/2002 zullen de treinen vanuit Groningen in het weekend een half uur eerder vertrekken.

In 2005 neem Arriva de exploitatie over van NoordNed.

In de dienstregeling 2006 gaat de eerste trein naar Roodeschool een half uur eerder weg dan in de voorgaande dienstregeling uit Groningen. Aan het eind van de middag gaan er 4 extra treinen rijden tussen Groningen en Roodeschool.

Met ingang van 8 januari 2018 wordt het nieuwe station in gebruik genomen. Voorlopig blijft het station het eindpunt van de treinen uit Groningen. Als het nieuwe station van Eemshaven in gebruik wordt genomen op 28 maart 2018, dan gaan er vijf treinen doorrijden naar dit nieuwe station. Tussen 14 en 29 november 2020 rijden de treinen niet naar de Eemshaven, maar naar Roodeschool. Dit als gevolg van het verbod van dagtoerisme naar het eiland Borkum.


Stoppende treinen

In de huidige dienstregeling (2021) stoppen de volgende treinseries te Roodeschool:

Treinserienummer Beginpunt Eindpunt Materieel
37600 Groningen Roodeschool/Eemshaven D-GTW (Arriva)

Passerende treinen

In de huidige dienstregeling (2021) stoppen alle treinen in Roodeschool.