Moerdijk

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Ter ontsluiting van het nieuwe industriegebied in de haven van Moerdijk wordt vanuit Lage Zwaluwe een spoorlijn aangelegd. De verkorting van het industriegebied is Mdk.

Grafisch overzicht van het emplacement in Moerdijk

Geschiedenis

In het voorjaar van 1970 krijgt de NS het verzoek van het Industrieschap Moerdijk om een spoorverbinding te ontwerpen voor het nieuwe industriegebied dat ten westen van Moerdijk wordt aangelegd aan het Hollands Diep. Het verzoek wordt namens Shell gedaan, dat er een vestiging voor zijn chemiepark opent. Er wordt voorgesteld om een enkelsporige lijn aan te leggen naar het emplacement van Lage Zwaluwe. Deze spoorlijn buigt in Lage Zwaluwe af naar het oosten om met een boog onder de spoorlijn Dordrecht - Breda en Rijksweg 16 door te duiken. Over de Roode Vaart wordt een hoge, vaste brug gebouwd voor de spoorlijn. Op het basisemplacement zullen in eerste instantie twee sporen en twee wissels worden aangelegd. De baanvaksnelheid bedraagt 30 kilometer per uur. De spoorlijn is verdeeld in blokken met blokborden. In Moerdijk kunnen tegelijkertijd vier rangeerploegen aan het werk zijn. Langs de diverse wegen van het industriegebied zijn stamlijnen aangelegd. Aan deze stamlijnen zijn diverse aansluitingen gerealiseerd. Als eerste werd de stamlijn langs de Chemieweg aangelegd. Op 17 april 1973 vindt de officiële opening plaats met een stoomlocomotief van de SGB en vijf rijtuigen.


Uitbreidingen

Op 13 juli 2016 wordt een bord onthuld om de samenwerking tussen ProRail en Havenschap Moerdijk te bekrachtigen voor samenwerking voor het beveiligen van de vijf overwegen rondom/aan de Middenweg en de Orionweg. De overwegen worden voorzien van het type HALI-B, halfautomatische lichtinstallaties met (spoor)bomen. Begin september 2017 geeft het havenbedrijf Moerdijk opdracht om op korte termijn een tweede opstelspoor aan te leggen naast het vroegere spoor bij Shell. Hier kunnen dan in de toekomst treinen worden opgesteld die gelost moet worden in Moerdijk, maar waar op dat moment nog geen plaats voor is. Op 11 september 2017 wordt begonnen met de aanleg van dit spoor, dat een lengte krijgt van 700 meter. Begin 2017 volgt een overbelastverklaring voor het emplacement. Door ProRail is vervolgens een capacitetisvergrotingsplan opgesteld. Hierin wordt voorgesteld om twee sporen van 740 meter aan te leggen ten zuiden van het bestaande emplacement. Daarnaast komt er een wisselverbinding die toegang geeft tot spoor 1026 naar de containerterminal van CCT. Aan het eind van november 2018 wordt door het ministerie van I en W 7 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitbreiding van het emplacement. In het voorjaar van 2021 worden drie sporen van 740 meter lengte in gebruik genomen. Het is één nieuw spoor en twee bestaande sporen welke zijn verlengd.


Bediening

Vanaf 1973 is Shell het eerste bedrijf op het industrieterrein dat een spooraansluiting heeft. Pas in 19 komt er een tweede spooraansluiting, bij . Moerdijk wordt vanaf 1973 in de ochtend bediend door de bonte trein vanuit Rotterdam Zuid Goederen naar Dordrecht. In Dordrecht worden de wagons uit deze trein verdeeld over diverse bedieningen in de regio. Vanaf 1980 komen de aan- en afvoertreinen van de Kijfhoek. In 1991 is er voldoende vervoer, zodat Moerdijk een eigen verbinding met Kijfhoek krijgt, in plaats van de verdeling via Dordrecht. De aankomst is rond 11 uur. Het vertrek naar de Kijfhoek is halverwege de middag.

In 1996 is het vervoer zo omvangrijk, dat er per dag twee bonte treinen rijden tussen de Kijfhoek en Moerdijk. Trein 51005 rijdt van dinsdag tot en met zaterdag en arriveert om 2.30 in Moerdijk met ketelwagens voor Shell. Op maandag rijdt trein 51016 met een aankomst om 9.20. De tweede aanvoertrein (51006) arriveert om 11.00 in Moerdijk. Afvoer naar de Kijfhoek vindt plaats om 14.30 (trein 51009) en om 23.15 (trein 51010). Deze treinen rijden van maandag tot en met vrijdag. Met trein 51010 worden de afvalwagens voor Blerick en ketelwagens van Omya afgevoerd. In februari 1997 komt daar een derde trein bij. In de avond komt er een afvaltrein aan in Moerdijk, met afval uit Zuidwest Nederland. Dit afval is afkomstig uit Acht (tot zelfs 2 treinen per dag), Bergen op Zoom gecombineerd met Sloe en Tilburg.

Vanaf 28 augustus 2000 gaan de afvoerwagens naar de Kijfhoek om als trein naar Lage Zwaluwe. Hier worden zij gekoppeld aan trein 55015 uit Oosterhout Weststad. Het vertrek uit Lage Zwaluwe is om 11.40. Aanvoertrein 55002 rijdt hierdoor wel drie uur later naar Moerdijk. Het vertrek van de Kijfhoek is om 7.42. Een uur later is de trein in Moerdijk.

Het afvalvervoer gaat eind 2008 over van Railion naar ACTS. In juli 2011 neemt Locon het afvalvervoer over van ACTS. In 2012 arriveert in de ochtend 62094 uit Lage Zwaluwe, die als trein 62002 vanuit de Kijfhoek is gekomen. Deze trein bevat wagons voor CCT, Wuppermann, de loswegen, Namascor, Shell, GCA, Omya en Coatex. De locomotief van deze trein bedient alle klanten. Daarnaast verzorgt deze locomotief het rangeerwerk. Na aankomst wordt eerst CCT bediend. Vervolgens worden de overige wagons gesorteerd en bezorgt bij de klanten Wuppermann, de loswegen, Namascor. Op maandag en woensdag wordt eerst Wuppermann bediend, voor de wagons worden uitgesorteerd. In de tweede helft van de ochtend arriveert een tweede locomotief in Moerdijk. Deze heeft in de ochtend Oosterhout Weststad bediend. Op dinsdag en vrijdag neemt deze locomotief soms schuifwandwagens mee voor belading bij Wuppermann. Deze locomotief bediend de klanten aan de Middenweg (GCA, Omya en Coatex). Met de vertrekwagens wordt naar het hoofdemplacement gereden. Deze worden gekoppeld met de wagons die de eerste locomotief heeft verzameld. De tweede locomotief vertrekt vervolgens los naar Lage Zwaluwe. Aan het begin van de middag gaat de trein met de in de ochtend verzamelde wagons terug naar Lage Zwaluwe als trein 62089 met de locomotief van trein 62094. Als trein 62003 gaat de trein van Lage Zwaluwe naar de Kijfhoek. In de middag arriveert een tweede trein, 62090, uit Lage Zwaluwe. Deze is als trein 62008 vanuit de Kijfhoek aangekomen. Deze trein vervoert knikketelwagens voor het vervoer van kalkslurry voor Omya. Daarnaast worden enkele andere klanten bediend, zoals Coatex. Na het bregen van deze wagons worden de vertrekwagons opgehaald. Er wordt begonnen bij CCT, vervolgens gaat het naar Wupperman, de loswegen en als laatste Namascor. In de avond gaat trein 62097 terug naar Lage Zwaluwe en dan als trein 62005 naar de Kijfhoek. Twee keer in de week wordt een bloktrein met schuifwandwagens afgevoerd naar Oostenrijk door Wuppermann Staal Nederland. Bij Shell wordt gemiddeld eens per maand een bloktrein met styreen afgevoerd. In 2013 krimpt het vervoer van afval als gevolg van een verhuizing van een deel van het afval naar Wijster. Slechts uit Zeeland komt dan nog afval. In 2016 rijden de afvaltreinen voor het laatst.

Door DB Cargo wordt in 2018 twee tot drie keer per dag een Unit Cargo-trein aan- en afgevoerd. In de ochtend rijden twee aanvoertreinen (62094 en 62096). De eerste trein bevat voornamelijk wagens voor Shell. De tweede trein bevat wagens voor de overige klanten (GCA, Solines en Wupperman). Rond het middaguur zijn de twee locomotieven klaar met deze bedieningen en keren terug naar Lage Zwaluwe. De locomotief die Shell heeft bediend, rijdt door naar Kijfhoek. In de middag keert de locomotief uit Lage Zwaluwe terug naar Moerdijk om de wagens op te halen die afgevoerd kunnen worden (trein 62087). Aan het eind van de middag rijdt de derde aanvoertrein (trein 62090) naar Moerdijk. Deze trein heeft wagens bij zich voor Omya, Coatex en Wupperman. In de avond vindt de afvoer plaats naar Kijfhoek (trein 62097). Daarnaast rijdt er twee keer per week een bloktrein met kalkslurry. Daarnaast komen Captrain en RRF elke werkdag naar de containerterminal met twee tot drie containertreinen. Met ingang van 2 september 2019 wijzigt DB Cargo de bediening van Moerdijk. In de ochtend rijdt er een aanvoertrein in plaats van twee. Deze aanvoertrein heeft wagens bij zich voor GCA, Omya en schuifwandwagens voor Wupperman. Na het plaatsen van de wagens keert de locomotief met afvoerwagens terug naar de Kijfhoek. De tweede aanvoertrein rijdt in de nacht met wagens voor Shell en wagens voor de losweg, losweg ASA en eventueel Solines.


 • Laad- en losplaats

Ten westen van het driesporige emplacement van de Zuidelijk Randweg, ter hoogte van de overweg met de Middenweg is de openbare laad- en losplaats gelegen. Sinds 2000 rijdt er drie keer per week een trein met betonnen tunnelelementen vanuit Grossberen bij Berlijn via Bad Bentheim naar Moerdijk. De tunneldelen worden gebruikt voor Sophiaspoortunnel in de Betuweroute bij Papendrecht. Hier worden zij per vrachtwagen naar toe gebracht. Per trein worden 30 wagons met elk 7 gebogen elementen aangevoerd. Begin april 2001 komt de aanvoer stil te liggen, omdat er problemen zijn met de tunnelboormachine. In juni 2001 wordt de aanvoer van tunnelelementen hervat. De laatste trein rijdt in 2002.

De losweg wordt sinds januari 2010 gebruikt om een aantal keren per maand zelflossers van de types Fcs, Tds en Tads te beladen met petroleumcokes, afkomstig van het Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM). Deze gaan naar bestemmingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De cokes worden gebruikt in de carbonindustrie. In 2016 is de frequentie van de treinen verhoogd. Vanaf november 2011 worden rongenwagens gelost met buizen voor coating bedrijf Conline, wat zich naast de losweg heeft gevestigd. Deze worden met Unit Cargo aangevoerd uit Duitsland en Slowakije. Dit vervoer is gedeeltelijk afkomstig van de vestiging van Conline in Maassluis, welke sinds april 2017 niet meer per spoor bereikbaar is. In december 2016 en januari 2017 worden door Captrain in totaal vijf treinen met buizen uit Salzgitter aangevoerd. Tussen 15 oktober 2017 en 3 december 2017 rijdt Captrain voor een periode van 8 weken weer een trein met buizen uit Salzgitter. Tussen 2013 en mei 2017 wordt vervuilde grond aangevoerd vanuit Zwitserland. Dit vervoer vindt plaats in containers, welke op rongenwagens zijn geplaatst. In 2015 wordt de frequentie verhoogd, zodat wekelijks een aantal wagens kan worden gelost. De grond wordt thermisch gereinigd bij ATM. Tussen maart 2016 en mei 2017 worden in open wagens van het type Eaos gebruikte, houten bielzen aangevoerd voor het Overslag Bedrijf Moerdijk. De bielzen zijn afkomstig uit Oostenrijk. In februari 2017 start dit bedrijf met de afvoer van loodafval in wagens van het type Tamms. Door DB Cargo wordt wekelijks een tiental wagens afgevoerd naar het Duitse Freiberg. In februari 2018 bracht Captrain een containertrein naar de losweg. Deze is afkomstig uit Polen. De containers zouden worden beladen met as van de verbranding van pluimveemest dat afkomstig is van verbrander BMC. Door logistieke problemen werd de trein niet beladen en keerde leeg terug naar Polen. In juni 2018 wordt de vestiging van Conline gesloten. Hiermee komt er ook een eind aan het spoorvervoer van buizen naar Moerdijk. In het voorjaar van 2021 wordt de losweg gebruikt om enkele treinen te beladen en te lossen die bestemd zijn voor de containerterminal. Als gevolg van werkzaamheden konden niet alle treinen bij de terminal terecht. In april 2022 worden weer wagons met buizen gelost langs de losweg. Deze worden twee keer per week op maandag en woensdag aangevoerd met de aanvoertrein vanaf de Kijfhoek. De buizen zijn afkomstig uit Oostenrijk. In augustus 2022 worden ketelwagens met zonnebloemolie uit Oekraïne gelost en per vrachtwagen naar de terminal van Labee overgebracht. Deze trein rijdt eens in de twee maanden, waarbij Captrain de tractie levert tussen Moerdijk en Lage Zwaluwe. Vanuit het oosten wordt de trein aangevoerd door LTE. Bij ruimtegebrek wordt er uitgeweken naar de losweg ASA aan de Apolloweg.


Chemieweg

De eerste stamlijn die aangelegd wordt, komt te lopen langs de Chemieweg. Aan deze stamlijn komt de aansluiting naar Shell te liggen.

Spooraansluitingen

Grafisch overzicht emplacement van Shell in Moerdijk in 2001
 • Shell

Begin jaren '70 wordt de aansluiting aangelegd aan de Chemieweg. In 1973 wordt het complex van Shell geopend. Op 4 december 1973 wordt het emplacement van Shell aangesloten op het emplacement van Moerdijk. In de zomer van 1974 wordt op het terrein een draaischijf aangelegd voor het draaien van de eigen rangeerlocomotief van O & K. In 20 wordt de locomotief van O & K vervangen door een locomotief van Mak, welke gehuurd is van Bemo. Na de oplevering van de nieuwe stamlijn naar Shell in 2012 wordt de oude stamlijn niet meer gebruikt. In december 2016 wordt het oude spoor van de oude aansluiting opgebroken. Sinds 2016 wordt het spoor regelmatig gebruikt als opstelspoor voor wagons die niet direct nodig zijn. In oktober 2017 is er een tweede opstelspoor naast gelegd. Vanaf 199 rijdt er iedere maandag een bloktrein met ketelwagens naar de Franse plaatsen Choques en Fouquereuil. Deze ketelwagens zijn gevuld met . Tussen 200 en 200 wordt onregelmatig styreen afgevoerd naar de vestiging in Pernis. Met het wagenladingvervoer gaat sinds 19 ethyleenoxide naar Hedingen in Zwitserland. Daarnaast vindt er in 2012 afvoer van ethyleenoxide plaats naar Düsseldorf, Feuchy-les-Arras in Frankrijk en naar het Poolse Kedzierzyn-Kozle. Styreen wordt afgevoerd naar het Franse Compiègne, propyleenoxide naar het Duitse Gendorff-Burgkirchen en het Zwitserse Hedingen. De afvoer is dagelijks gemiddeld 5 ketelwagens met uitschieters naar 10 wagons. Onregelmtig wordt er butadieen afgevoerd naar . Een keer per maand wordt sinds 200 een bloktrein met styreen naar het Poolse Oswiecim of het Tsjechische Kralupy afgevoerd.


Middenweg

De stamlijn langs de Middenweg wordt in gerealiseerd.

Spooraansluitingen

 • Afvalverbranding Zuid Nederland (AZN)/Attero

Voor de aanvoer van afval per trein zijn in in 1996 twee sporen aangelegd met een lengte van 275 meter. Deze worden gescheiden door een brde weg. Op deze sporen kunnen de containerdraagwagens van het type Sccns worden gelost met behulp van kettingvoertuigen. Deze rijden de laatste meters naar de vuilverbrander. Op 4 december 1996 is de vuilverbranding geopend. Op 6 januari 1997 ontvangt het bedrijf de eerste afvaltreinen uit Tilburg. Eind januari 1997 gaan ook de treinen met afval uit Acht rijden. In mei 1997 gaan de treinen uit Zeeland naar Moerdijk rijden. Deze treinen rijden veelal in de avond. In de avonduren komen drie treinen aan in Moerdijk. De eerste trein is een gecombineerde trein uit Sloe en Bergen op Zoom Kragge, de tweede komt uit Tilburg. In het voorjaar van 1997 rijden er treinen met afval uit Blerick. Deze treinen bestaan uit 5 wagons en worden beladen bij Schmitz Cargo Bull op het voormalige terrein van ECT. De aan- en afvoer naar Venlo geschiedt met de Unit Cargo trein die tussen beide plaatsen rijdt. Soms rijdt de trein ook apart. In Venlo worden de wagons achterop trein 40108 (Köln Gremberg - Kijfhoek) gekoppeld. In Lage Zwaluwe maakt deze trein een tussenstop om de afvalwagens af te koppelen. Samen met de wagons uit Bergen op Zoom gaan zij naar Moerdijk. Na lossing gaan de wagons naar de Kijfhoek. Hier worden zij achterop trein 40053 naar Basel gekoppeld. In Venlo worden de wagons weer afgekoppeld en naar Blerick gebracht. In mei 1997 zal er ook afval vanuit Acht worden aangevoerd. Deze wagons worden gecombineerd met de wagons uit Tilburg. In de ochtend keren de lege wagens terug naar hun laadstation. Die naar Tilburg en Acht rijden gecombineerd. In maart 2001 is de capaciteit van de Brabantse treinen gewijzigd. In verband met de aanstaande sluiting van de vuilstort bij Nuenen, wordt de trein uit Acht (trein 57700) verlengd tot 23 wagons met elk 3 perscontainers. De verlenging gaat ten koste van de trein uit Tilburg (trein 57701). Deze trein bestaat vaak uit drie wagons, met een maximum van 5. Omdat de sluiting van de vuilstort van Nuenen wordt uitgesteld,

Eind 2008 neemt ACTS het afvalvervoer over van Railion. In 2011 wint Locon het contract om het afvalvervoer. Locon rijdt de treinen vanaf 1 juli 2011. Door Locon wordt in eerste instantie de tijden van ACTS aangehouden, maar daar wordt na enkele maanden van afgeweken. De bediening wordt vanaf dat moment uitgevoerd met één locomotief. In 2012 worden eerst de wagons uit Acht en Tilburg aangevoerd. Deze wagons arriveren rond 19.30 bij Attero. In de avond wordt naar Bergen op Zoom gereden voor de afvalwagens. In de tweede helft van de nacht worden de geloste wagons van Acht en Tilburg terug gebracht. Na terugkomst in Moerdijk worden de geloste wagons van Bergen op Zoom aangehaakt en weggebracht. Ook de lege wagons voor Sloe rijden mee met deze trein. Na het afhaken in Bergen op Zoom worden de lege wagons naar Sloe gereden en omgewisseld voor volle wagons. Deze arriveren rond 13.30 in Moerdijk. In 2013 gaat het afval uit Tilburg en Acht naar Wijster. Op 31 maart 2016 rijdt de laatste trein vanuit Sloe naar Moerdijk. Het contract voor het afvalvervoer met de opdrachtgever is beëindigd en het nieuwe contract voorziet niet in vervoer per spoor.

Er komt afval uit Sloe (januari 1997 - 1 april 2016), Bergen op Zoom Kragge (17 maart 1997 - 2015), Tilburg (1 februari 1997 - 2013), Acht (mei 1997 - 2013, tot zelfs twee keer in de avond), Blerick (1997 - ), Haanrade ( - 31 december 2013), Maastricht Beatrixhaven ( - 31 december 2013).

 • HCI/Rinnen/Brenntag

In 2003 wordt de aansluiting opgeleverd aan HCI. Sinds die tijd ligt de aansluiting er ongebruikt bij. Ook de daaropvolgende bedrijven maken geen gebruik van vervoer per spoor.

 • Coatex

In 2005 verkoopt Omya een deel van zijn fabrieken en sporen aan Coatex, een producent in waterbehandelingsmiddelen. Een paar keer per week worden ketelwagens verzonden met natriumpolyacrylaat naar Duitsland. Als aanvoer komt er acrylzuur uit Frankrijk.

 • Gentenaar/GCA

Het bedrijf Gentenaar is gevestigd aan de Middenweg en heeft sinds 1990 een spooraansluiting. In wordt het bedrijf over genomen door GCA. Het bedrijf reinigt ketelwagens na het vervoer van diverse chemische producten. De aan- en afvoer van wagens wisselt per dag, met een maximum van 15.

 • Moerdijk Marine Terminal (MMT)


 • Omya

Sinds 1996 heeft het bedrijf een spooraansluiting. In de loop van de jaren is de spooraansluiting uitgebreid, als gevolg van het gestegen vervoer. Er worden knikketelwagens van het type Zans met kalkslurry (calciumcarbonaat) naar papierfabriek Burgo Ardennes in het Belgische Virton en naar Stora Enso in het Duitse Hagen verzonden. De afvoer bestaat dagelijks uit 10 tot 15 wagons. Vanaf 6 januari januari 2010 rijdt SNCF Fret Benelux wekelijks een trein met knikketelwagens Zans naar het Franse Corbehem afgevoerd. Op maandagavond worden de lege wagons aangevoerd, welke op woensdagavond worden opgehaald. Dit vervoer is overgenomen van DB Cargo. Tot december 2012 gingen deze wagons met het Unit cargo verkeer mee naar België. Vanaf die tijd rijdt er twee keer per week (woensdag en vrijdag) een trein van Moerdijk naar Virton. Tussen Moerdijk en Lage Zwaluwe wordt de trein gereden met een 6400 van DB Cargo. Vanaf Lage Zwaluwe wordt de trein getrokken door twee locomotieven Reeks 77 van de NMBS. Met het Unit Cargo-netwerk worden wagens verzonden naar bestemmingen in Duitsland. In februari 2014 rijdt Captrain de laatste trein met kalkslurry naar het Franse Corbehem. Het vervoer eindigt vanwege de sluiting van de papierfabriek aldaar. Per 1 januari 2018 neemt DB Cargo de plaatsing van de kalkslurry treinen over van Lineas. De wagons worden door DB Cargo van en naar Lage Zwaluwe gebracht. In Lage Zwaluwe neemt Lineas de trein over. In de zomer van 2020 wordt er kalkslurry naar Virton afgevoerd vanaf de terminal van Verbrugge in Terneuzen. Een deel van dit nieuwe vervoer is afkomstig van Omya. In februari 2021 daalt de frequentie naar 1 trein in de week, op vrijdag.

 • Den Hartogh/Stolthaven

In 1996 krijgt het bedrijf Den Hartogh een aansluiting op het spoor. Deze wordt slechts enkele keren in 2003 gebruikt. In 2011 wordt de locatie verkocht aan Stolt-Nielsen Limited. Het terrein wordt leeggehaald en opnieuw opgebouwd. Dit gebeurt in 2014 en 2015. De spooraansluiting wordt tegelijkertijd uitgebreid. Er worden extra sporen aangelegd en een grote laad- en losinstallatie. Op 14 november 2016 worden door DB Cargo de eerste ketelwagens geplaatst. Dit vervoer rijdt enkele keren per week en bestaat uit enkele ketelwagens. Het gaat dan om stoffen als dicarbonzuur en cyclohexaan.


Oostelijke Randweg

Langs de Oostelijke Randweg wordt in begonnen met de aanleg van een stamlijn.


Spooraansluitingen

 • ATM

In wordt een spooraansluiting aangelegd naar ATM aan de Vlasweg. In 2 rijdt de laatste trein. De spooraansluiting is in 2010 opgebroken.

 • Cronifer/Cronimet

In 1993 verhuist schrootbedrijf Cronifer uit Delft naar de Vlasweg in Moerdijk. In 1994 koopt het bedrijf de voormalige rangeerlocomotief 633 van de NS. In 200 raakt de locomotief defect en wordt in 2005 vervangen door de 691. In 1999 neemt Cronifer 20 wagons van het type Eanos over van de NS. In 2006 rijdt de laatste trein met schroot naar Genk. Vanaf juni 2006 worden de 20 wagons Eanos verhuurd aan de Zwitserse spoorwegen SBB. In februari 2009 is de huur beëindigd en worden de wagons in het Duitse Moers verzameld. In juli 2009 komen de wagons naar Nederland en worden op IJsselmonde neergezet. In 2015 worden de beide locomotieven verkocht aan HSL Logistik. Tussen 200 en 200 rijdt DLC de treinen met schroot. In 2006 rijdt de laatste trein. Op 4 juni 2015 wordt het bedrijf echter weer bediend door diesellocomotief 6442. De locomotief plaatst twee beladen wagons type Eaos met schroot uit Völklingen. Dit vervoer gaat enkele keren per maand rijden. Daarnaast komt er schroot uit Mannheim. Ook wordt er schroot verzonden naar Karlsruhe. In 2020 komt de aanvoer van schroot stil te liggen. Vanaf november 2022 is er weer regelmatige aanvoer van schroot.

 • Hatramo


 • Marbo

Aan de oostzijde heeft Marbo Recycling sinds een spooraansluiting aan de Komeetweg. Het spoor loopt naar een grote loods. In 2010 is dit spoor opgebroken. In 2006 verhuist het bedrijf naar de Transitoweg, waar tot 20 G. Boer was gevestigd. Tegelijkertijd wordt het vervoer per spoor beëindigd.


 • Namascor/Labee

In krijgt het bedrijf een spooraansluiting. Voor het vervoer van wagens is een gele Schöma locomotief aanwezig met enkele wagens voor intern vervoer. Het bedrijf ontvangt slechts enkele keren per maand een paar wagens Shimmns met coils. In april 2013 sluit het moederbedrijf Tata Steel het bedrijf en sindsdien is de aansluiting niet meer in gebruik. De locomotief en wagens staan er ongebruikt bij. In 202 neemt Labee het terrein over. Er worden tanks op het terrein geplaatst voor de opslag van vloeistoffen. In het voorjaar van 2022 wordt de spooraansluiting opnieuw aangelegd. Vanaf augustus 2022 laat Labee ketelwagens met zonnebloemolie aanvoeren naar de losweg aan de Zuidelijke Randweg.

 • Losweg (ASA)

Aan de Apolloweg is sinds een tweede losweg aangelegd in het industriegebied. Onregelmatig krijgt de losweg bezoek van rongenwagens, beladen met damwanden uit Luxemburg. Deze damwanden zijn bestemd voor . Vanwege de lengte van deze buizen worden geregeld schutwagens ingezet. In 200 begint dit vervoer af te nemen, zodat er in 2012 nog amper aanvoer is. Aan het begin van 2011 is er vervoer opgestart met dunne buizen in wagons van het type Eaos. De buizen zijn afkomstig uit het Duitse Siegen en zijn bestemd voor Solines. Grote buizen op rongenwagens worden ut Recklinghausen aangevoerd voor Van der Vlist.

 • Wupperman Staal Nederland

Wupperman heeft sinds 2001 een spooraansluiting. Het bedrijf is gevestigd aan de Vlasweg. Op het terrein is een overdekt spoor in een loods en een spoor langs de kade met een overslagkraan. Per oktober 2006 rijdt twee keer per week een bloktrein met verzinkt staal naar Wolfurt. Daarnaast verzendt het bedrijf met het Unit Cargo-netwerk coils in wagens van het type Shimmns en staalplaten in schuifwandwagens. De bestemmingen zijn Duitsland en Zweden. In 2012 wordt op maandag en woensdag lege wagons van het type Habiins aangevoerd die in de ochtend worden gewisseld met de beladen wagons. Deze worden naar Wolfurt afgevoerd. De beladen wagons worden tijdelijk op het tweesporige emplacement bij de Transitoweg geplaatst. Ook op andere dagen vindt aan- en afvoer plaats. Dit gaat echter met het Unit Cargo netwerk via de Kijfhoek. Dit zijn coils in wagons van het type Shimmns. In 201 wijzigt de aanvoer van de lege wagons voor de trein naar Wolfurt. Dit gebeurd op dinsdag en vrijdag.

In het najaar van 2016 gaat Train Services een korte containertrein rijden tussen Wupperman en de Kijfhoek. De trein bestaat uit vijf containerdraagwagens van het type Sggmrrs. Op de Kijfhoek wordt gecombineerd met het Rotterdamse deel van de trein naar Wolfurt. Vanaf 8 maart 2017 rijdt Train Services deze trein niet meer als gevolg betalingsproblemen. MRCE heeft de gebruikte locomotieven teruggehaald. De trein wordt vanaf dat moment door RRF gereden. Zij rijden de trein twee keer per week. Op woensdag en vrijdag worden de wagens geplaatst. De volgende ochtend worden zij weer opgehaald. Captrain rijdt sinds oktober 2017 wekelijks een trein met staal naar Neuss. Dit vervoer is afkomstig van Broekman in de Botlek en werd gereden door Independent Rail Partner. Vanaf november 2017 rijdt Captrain een trein met coils in wagens van het type Shimmns vanuit Tata steel in Beverwijk naar Wupperman. Hier wordt het staal verzinkt. In december 2017 rijden de wagens niet meer in een bloktrein, maar worden aan- en afgevoerd met het Unit Cargo-netwerk. Door deze verschuiving wordt ook het wagentype aangepast. De gebruikte wagens zijn van het type Hbbillns. Met ingang van 15 oktober 2018 neemt LTE het vervoer van de Wolfurt-shuttle tussen Moerdijk en Kijfhoek over van RRF. De bestemming van de vijf containerdraagwagens wordt daarnaast verlegd van de Kijfhoek naar de Maasvlakte. Hier worden zij in de trein naar Wolfurt gerangeerd. De trein rijdt twee keer in de week in de middag vanuit de Maasvlakte naar Moerdijk. In de loods worden de containers beladen. Na het beladen keert de trein in de avond terug naar de Maasvlakte. Eveneens in oktober 2018 wordt het vervoer van coils vanuit Tata Steel uit Beverwijk weer opgestart. Door Rail Force One worden de treinen op vrijdagmiddag vanuit Beverwijk naar Lage Zwaluwe gebracht, waar een diesellocomotief van Captrain het laatste stuk naar Moerdijk voor haar rekening neemt. Op zaterdagmiddag gaat de trein terug naar Beverwijk. Vanaf 2 september 2019 rijdt LTE drie keer in de week tussen de Maasvlakte en Wupperman in de nacht met de containers voor het Oostenrijkse Wolfurt in plaats van in de middag. Eind december 2019 rijdt Captrain de laatste trein met staal naar Salzgitter vanuit Moerdijk. Dit treindeel rijdt Captrain met de Vallourec-trein tussen Antwerpen en Duitsland.


Westelijke Randweg

De Westelijke Randweg krijgt in 1993 aansluiting op het spoorwegnet. Op 1 januari 2012 wordt de doortrekking naar Shell in gebruik genomen.


Spooraansluitingen

 • Dr. W. Kolb

Sinds heeft het bedrijf een aansluiting. Deze wordt echter sporadisch gebruikt. Het bedrijf krijgt normaal gesproken ethyleenoxide aangevoerd via een pijpleiding van buurman Shell. Bij onderhoud aan deze pijpleiding worden er tot drie ketelwagens per dag geplaatst. Deze zijn afkomstig uit Marl.

 • Shell

In 2012 wordt een nieuwe aansluiting aangelegd. Deze wordt ongeveer een kilometer westelijker aangelegd dan de oude. Dagelijks vindt er afvoer plaats met ethyleenoxide, propyleenoxide en aanvoer van buteen in ketelwagens. Naar de vestiging van Shell in Pernis wordt styreen afgevoerd. Begin 2016 is de frequentie van de treinen met styreen naar het Oostenrijkse Sankt Polten verhoogd naar twee slagen in de week. Dit vervoer rijdt samen met ketelwagens styreen van Vopak TTR in de Botlek en Lyondell op de Maasvlakte.


Zuidelijke Randweg

Langs de Zuidelijke randweg is het eerste emplacement aangelegd, bestaande uit 2 sporen voor de binnenkomende treinen uit Lage Zwaluwe. Dit is gelegen tussen de Zuidelijke Randweg en de Transitoweg. Vanwege de toenemende drukte wordt in 1999 begonnen met het uitbreiden van het aantal sporen naar vijf. Hiermee wordt de opstel- en rangeercapaciteit vergroot. Ten westen van de overweg met de Orionweg is in begonnen met de aanleg van een driesporig emplacement. Vanaf dit emplacement loopt in oostelijke richting de stamlijn naar de Zeehavenweg. In westelijke richting is ter hoogte van de overweg met de Middenweg de openbare laad- en losplaats. In 2022 wordt het aansluitspoor naar de Combined Cargo Terminals voorzien van nieuwe installaties om het verkeer te waarschuwen bij treinverkeer.


Spooraansluitingen

 • Boer
 • Seaport Moerdijk Stevedoring/CCT (Combined Cargo Terminals)

In 1997 worden twee lange sporen aangelegd bij de terminal, die dan nog Seaport Moerdijk Stevedoring heet. De terminal is gelegen aan de Zeehavenweg. Een portaalkraan is over deze sporen aangelegd. Naast de twee sporen is er ook een kadespoor. Op dit kadespoor worden schuifwandwagens met diervoeding uit Duitsland en Hongarije gelost. Daarnaast worden wagens met papier uit Italië gelost. In wijzigt de naam naar CCT (Combined Cargo Terminal). Eind 2018 wordt de portaalkraan vervangen door een reach stacker. In 2021 wordt een derde spoor aangelegd op de terminal. Tegelijkertijd krijgen de sporen een lengte van 740 meter. Op 21 oktober 2022 wordt het derde en de verlengde sporen feestelijk in gebruik genomen. Tot aan de zomer van 2003 worden in schuifwandwagens sigaretten naar Frankrijk afgevoerd. Vanaf februari 2005 tot en met oktober 2005 rijdt Railion een containertrein vanaf de terminal naar de Maasvlakte. In oktober 2005 neemt ACTS deze dienst over en rijdt deze tot de zomer van 2006. De treinen rijden vijf keer in de week. Als gevolg van computerproblemen op de ECT terminal op de Maasvlakte, komt dit vervoer stil te liggen en wordt vervangen door vrachtwagens. In 2009 rijdt Veolia enkele maanden deze trein. Ook DB Schenker komt dat jaar weer in Moerdijk met een containertrein uit Antwerpen. Tussen 2007 en 2011 werd ook gebruik gemaakt van het wagenladingvervoer van SBB Cargo naar Zwitserland. Hiermee werd aluminium afgevoerd. Sinds 2010 vindt enkele keren per week aanvoer plaats van dunne buizen uit het Duitse Peine. In mei 2011 vindt er aanvoer plaats van coils uit het Poolse Krakow. Van tot februari 2013 verstuurt het bedrijf dagelijks enkele containerdraagwagens met bulkcontainers beladen met plastic korrels. Deze worden met het Unit Cargo-netwerk verzonden. Vanaf juni 2014 tot december 2014 is de terminal de eindbestemming van containertrein met plastic granulaatkorrels afkomstig van het Rail Terminal Chemelot. Het vervoer is afkomstig van het RSC in de Waalhaven. Sinds 7 september 2015 wordt de terminal drie keer per week bediend door Locon met een containertrein naar het Italiaanse Milano Segrate. Deze trein wordt met een G1206 naar Lage Zwaluwe gebracht, vanwaar een locomotief van de Baureihe 189 de trein overneemt voor de rit naar Keulen. Door SBB Cargo wordt de trein naar Italië gebracht. Vanaf 28 november 2015 rijdt Locon een containershuttle tussen Moerdijk en het Poolse Wroclaw. De containers gaan door naar Engeland. Dit vervoer is afkomstig van de Holland Container Terminal in de Amsterdamse Westhaven. Deze trein rijdt drie keer per twee weken. Op 21 december 2015 rijdt de laatste trein. Per 8 februari 2016 neemt DB Cargo de trein van Locon naar Milano Segrate over. Ook wordt er een bestemming toegevoegd, een terminal in de buurt van Napels. Deze trein blijft drie keer per week rijden. In maart 2016 wordt de frequentie verhoogd naar vijf slagen per week. Tussen maart 2016 en mei 2016 wordt door RRF een korte containertrein naar de Kijfhoek gereden, als onderdeel van het Distrirail-netwerk. Per 10 januari 2017 komt DB Cargo drie keer per week met 10 wagons bij de terminal in opdracht van Kombi Rail Europe. Deze trein is afkomstig uit Duisburg Ruhrort Hafen. Door Kombi Rail wordt de trein naar de Kijfhoek gereden. Hier neemt DB Cargo de trein over. Medio februari 2017 rijdt ook Crossrail naar deze terminal. Drie keer per week gaat er een trein rijden naar het Italiaanse Piacenza voor GTS. Vanaf 13 mei 2017 rijdt Captrain met een V100 naar Moerdijk met plastic granulaatkorrels in containers van Interbulk. Deze zijn afkomstig van Sabic uit Geleen. De bestemming is Groot Brittannië. De trein rijdt drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag. In de ochtend wordt er naar Moerdijk. In de avond keert de trein terug naar Geleen. In mei 2017 wordt de frequentie van de treinen van en naar Duisburg/Ludwigshafen (treinen 41760/41761) van Kombi Rail verhoogd tot vijf keer in de week. Daarnaast wordt de trein verlengd tot 30 wagons, waarvan een deel doorgaat naar de terminal KTL in Ludwigshafen. In september 2017 vervalt de trein van Crossrail naar Piacenza. Een langdurige versperring bij het Duitse Rastatt zorgt er voor dat treinen met moeite langs de Rijn kunnen rijden. Crossrail verplaatst de bestemming van deze trein naar Zeebrugge. Per 12 december 2017 gaat de trein met granulaatkorrels van Captrain anderhalf uur eerder vertrekken. De trein rijdt op dinsdag, woensdag en vrijdag naar Geleen-Lutterade. De aankomst uit Geleen-Lutterade is op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast gaat de trein met een elektrische locomotief rijden in plaats van een diesellocomotief. In januari 2018 neemt Lineas de containertreinen naar het Italiaanse Segrate over van DB Cargo. De trein gaat vijf keer in de week rijden. Tussen Lage Zwaluwe en de containerterminal zal Captrain worden ingehuurd voor het rangeerwerk en het plaatsen van de trein op de terminal. Eveneens in januari 2018 gaat RRF het vervoer verzorgen van de containertrein van Kombi Rail Europe in plaats van DB Cargo. RRF gebruikt hiervoor een van de locomotieven van het type G2000. Sinds eind oktober 2018 vervoert Rheincargo vinylchloride in tankcontainers naar Köln-Godorf. Deze trein komt op vrijdagavond op de Kijfhoek aan. Op zaterdagochtend worden de wagons voor Moerdijk vanaf de Kijfhoek naar Moerdijk overgebracht door Rheincargo zelf of door IRP. In de middag gaat de trein direct door naar Köln. Dit vervoer is afkomstig van de binnenvaart. Vanwege het gestegen waterpeil in de rivieren eindigt dit vervoer op 8 december 2018. Eind maart 2019 rijdt de laatste trein met granulaatkorrels tussen Moerdijk en Lutterade, welke werd gereden door Captrain. Met ingang van 30 april 2019 verzorgt een diesellocomotief (G1206 of G2000) de plaatsing van de containertrein naar het Poolse Katy bij de terminal in Moerdijk. Deze treinen worden door RFO tot aan Lage Zwaluwe gereden vanuit Bad Bentheim, meestal met een locomotief van de Baureihe 193. De trein rijdt twee keer in de week. De aankomst is op dinsdag en vrijdagmiddag. Het vertrek is op woensdag en zaterdag. De trein is herkenbaar aan de containers van Schavemaker en Unit45 en de gele draagwagens van het type . Medio maart 2020 rijdt RFO de laatste trein naar Katy. Op 20 april 2020 rijdt Captrain in opdracht van Hupac in samenwerking met A2B-online voor het eerst een trein naar het RTC in Geleen. De trein gaat twee keer in de week met een diesellocomotief V100 rijden op woensdag en vrijdag (trein 51051) vroeg in de ochtend. De aankomst uit Geleen is in de middag als trein 51050. Het gaat om dezelfde trein met granulaatkorrels als eerder al werd gereden. De trein wordt tussen Moerdijk en Lage Zwaluwe gereden door een V100 van Captrain. Op 7 juni 2020 rijdt DB Cargo een containertrein naar Katy via Venlo. De trein rijdt eenmaal in de week. De trein wordt gereden door een locomotief van de Baureihe 193 die het hele traject voor zijn rekening neemt. DB Cargo heeft het contract van RFO overgenomen. Ingaande juni 2020 gaat de trein naar Lutterade ook op zondag/maandag rijden, waarmee de frequentie is verhoogt tot drie slagen in de week. Het vertrek uit Moerdijk is op zondagmiddag, waarbij zij op maandagochtend op de terminal van Chemelot worden geplaatst. Aan het eind van de ochtend wordt er terug naar Moerdijk gereden. In januari 2021 gaan de treinen naar het Poolse Katy terug naar RFO. De trein rijdt 1 à 2 keer in de week op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag naar Moerdijk. Op woensdagochtend en zaterdagmiddag is het vertrek naar Bad Bentheim. Ingaande 4 februari 2021 wordt de CCT terminal toegevoegd aan het Green Xpress Network. Er zal drie keer in de week een trein tussen Moerdijk en Antwerpen rijden. Deze trein maakt onderdeel uit van de trein tussen Dourges en Pernis. Door Captrain zal de trein worden gereden tussen Lage Zwaluwe en Moerdijk. Het vertrek uit Lage Zwaluwe is tussen 8 en 9. Door DB Cargo wordt vanaf juni 2021 de terminal aan het eind van de middag extra bediend. Lege wagons worden dan uitgehaald om zo de doorlooptijd te verkorten. De dienst naar Dourges van Lineas wijzigt in januari 2022. De treinen rijden twee keer in de week naar Antwerpen. Hier wordt de lading overgeslagen op de trein naar Dourges. Op 23 december 2022 rijdt de laatste trein naar Lutterade DSM. Per 14 augustus 2023 voert SBB Cargo het plaatsen op de terminal uit in plaats van Lineas.

 • Marbo Recycling

Marbo kende twee aansluitingen. De aansluiting aan de Transitoweg is sinds 2003 buiten gebruik. De aansluiting aan de Graanweg kende in 2006 voor het laatst spoorvervoer en is in 2010 opgebroken.

 • Solines

Het bedrijf Solines is gevestigd aan de Graanweg en heeft sinds mei 2013 een spooraansluiting. Deze spooraansluiting is gedeeltelijk gelegen op het terrein van voddenhandel Marbo. Het bedrijf ontvangt buizen uit Siegen met wagons van de types Eaos, Eanos. Ook worden rongenwagens gebruikt voor buizen uit Hamm. Door DB Cargo wordt meerdere keren per week een trein aangevoerd. Tussen december 2016 en 2017 rijdt Captrain wagens met buizen naar Solines. Deze zijn afkomstig uit het Duitse Beddingen.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Goederenvervoer in Moerdijk Lekker veel te doen - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 34e Jaargang - 2012 nummer 295 Blz: 48-52 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Moerdijk Bolwerk van veelzijdig Unit Cargo - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 40e Jaargang - 2018 nummer 352 Blz: 54-60 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489