IRM (InterRegio Materieel): verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(Inbouw OBIS)
(Inzet.)
(315 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Het IRM (Inter Regio Materieel) is vanaf 1994 op de baan gekomen als 3 en 4 delige treinstellen in de serie 82XX en 84XX. Het eerste stel, de 8201 (een drietje), werd op 21 april 1994 door loc 1315 overgebracht naar de lijnwerkplaats Leidschendam, nadat het door de 6433 naar Heerlen was gebracht. De serie startte proefritten in de dienst in de serie 5100 (toen stoptrein Dordrecht - Roosendaal). De eerste serie DD-IRM bestaat uit 81 stellen, verdeeld over 34 3-delige stellen en 47 4-delige stellen. Het laatste stel, de 8281 is in 1996 afgeleverd. In totaal beslaat deze bestelling 290 rijtuigbakken.
+
Het IRM (InterRegio Materieel) is vanaf 1994 op de baan gekomen als drie- en vierdelige treinstammen in de serie 8200 en 8400. De treinstammen krijgen de bijnaam Bizon, gezien hun voorkomen.
  
 +
[[Bestand:8250 als tr 603649 (6-5-2004).jpg|400px|thumb|right|8250 te Arnhem]]
  
 
='''Geschiedenis'''=
 
='''Geschiedenis'''=
  
 +
De eerste stam, de 8201 (een drietje), werd op 21 april 1994 door locomotief [[1300 - Elektrische locomotieven serie 1300|1315]] overgebracht naar de [[lijnwerkplaats Leidschendam]], nadat het door de [[6400/6500 - Diesel locomotieven serie 6400/6500|6433]] naar [[Heerlen]] was gebracht vanuit Aken. De eerste stammen startte met proefritten in de dienst in de serie 5100 (toen stoptrein [[Dordrecht]] - [[Roosendaal]]). De eerste serie DD-IRM bestaat uit 81 stammen, verdeeld over 34 driedelige stammen en 47 vierdelige stammen. In totaal beslaat deze bestelling 290 rijtuigbakken. De 8473 werd op 12 maart 1996 als driedelig stam afgeleverd doordat het ABv5-rijtuig nog niet gereed was. Na een afleveringsproefrit op 18 maart 1996 werd de stam verlengd in onderhoudsbedrijf Amsterdam met ABv5 380 8211 van de sinds 20 mei 1995 defecte 8440. Op 25 april 1996 werd de 8277 als vierwagenstam geleverd om de 8440 te completeren. De laatste stam, de 8281 is in augustus 1996, drie maanden te laat, overgebracht naar Leidschendam door de 6422. Op 19 september 1996 maakte het zijn afleveringsproefritten.
  
='''Technische gegevens'''=
+
Eind 1998 wordt het plan opgevat om 130 tussenrijtuigen voor DD-IRM te bestellen. In deze rijtuigen wordt een ruimte gereserveerd voor een transformator. Deze moet de bovenleidingspanning van 25 kV om kunnen zetten voor de tractiemotoren. Een deel van deze rijtuigen zal voorzien gaan worden van een tractie-installatie. De rijtuigen worden gebruikt voor verlenging van de bestaande stammen. De verlenging is nodig vanwege de vervoersgroei op de lange en middellange afstand. Daarnaast heeft de NS gebrek aan geschikt materieel voor de lange afstand. Naast het huren van materieel, zal er ook materieel gekocht gaan worden. Eind 1999/begin 2000 wordt dit plan weer opgevat. Er zullen 128 rijtuigen besteld gaan worden voor de verlenging. De driewagenstammen worden verlengd tot vierwagenstammen en de vierwagenstammen tot zeswagenstammen. De verlenging is om het huidige DD-IRM voor te bereiden op 25 kV. Bij de driedelige stammen wordt het rijtuig ABv6 toegevoegd. Dit rijtuig heeft een stroomafnemer en neemt daardoor de functie over van de mBvk1/2'en. De zesdelige stammen krijgen naast de ABv6 een mBv7-rijtuig. Dit rijtuig heeft een tractie-installatie. Er worden 81 ABv6-rijtuigen besteld en 47 mBv7-rijtuigen onder de noemer VIRM-1. Er is een optie voor 124 nieuwe bakken voor 13 nieuwe vierdelige stammen en 12 zesdelige stammen onder de noemer VIRM-2. Op 8 februari 2000 werd het contract getekend met Bombardier Transportations. Het contract is 1 miljard gulden waard. De bouw van de ruwbouw vindt plaats bij Görlitz en de afwerking bij Talbot. Later worden er nog 126 bakken besteld voor 21 zeswagenstammen onder de noemen VIRM-3. De ABv6-rijtuigen voor een vierwagenstam heeft op de bovenverdieping zitplaatsen tweede klas, terwijl een rijtuig voor een zeswagenstam eerste klas zitplaatsen heeft naast de zitplaatsen tweede klas. De stammen met een rijtuig dat boven eerste klas heeft, zullen in de 8000-serie genummerd worden en de rijtuigen zonder eerste klas boven, in de 9000-serie. Voor een vierwagenstam zijn de andere cijfers de som van 400 met het volgnummer van de ABv3/4. Voor een zeswagenstam wordt er geen 400, maar 600 bij opgeteld. Later wordt van deze nummering afgestapt en blijven de zessen in de 8000-serie en de vieren in de 9000-serie.
  
De treinstellen zijn voorzien van draaistroommotoren die gevoed worden met driefasen wisselspanning. De lijnchoppers zetten de bovenleidingspanning van 1.800 Volt om in een hogere en gelijkblijvende gelijkspanning. Door een inverter wordt deze spanning omgezet in een wisselspanning met een regelbare frequentie. Door de frequentie en amplitude van de spanning wordt het vermogen gestuurd. Om de motoren aan te drijven werd bij de DD-IRM treinstellen gebruik gemaakt van de GTO (Gate Turn Off) thyristor techniek.
+
Op 22 december 2002 maakt de 8701 proefritten tussen Nijmegen en Nijmegen Lent. Tijdens deze ritten werden mogelijke storingen van de EMC-stromen gemeten. Op 6 januari 2003 maakt de stam proefritten tussen Helmond en Blerick. In de tweede week van januari 2003 rijdt de 9502 proefritten tussen Hoofddorp en Den Haag.
  
Vanaf de bestelling VIRM-2 zijn de treinstammen uitgevoerd met de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) aandrijftechniek. Ook de gemotoriseerde mBv7 tussenrijtuigen zijn voorzien van deze techniek. Deze aandrijftechniek is een verdere ontwikkeling van de GTO techniek. Het voordeel van IGBT is het hogere rendement, kortere schakeltijden en het vervallen van een lijnchopper en de snubbercircuits (deze voorkomen ongewenste spanningspieken). De installatie is hiernaast ook compacter, lichter en produceren minder geluid.
+
Als gevolg van de zware ongevallen in mei en september 2004 waarbij een rijtuig mBvk zwaar beschadigd raakt, worden begin 2005 vier rijtuigen mBvk en vijf losse koppen besteld. Deze rijtuigen kunnen gebruikt worden om zwaar beschadigde rijtuigen te kunnen vervangen, zodat niet een hele stam buiten dienst staat. De rijtuigbakken zijn nog ongenummerd, maar worden toch meegenomen in de nummering van de rijtuigen mBvk. Zij krijgen de nummers 290 8755 - 290 8758 en de bakcodenummers 921.093 - 921.096. Rijtuig 290 8755 is als enige rijtuig geschilderd. De andere drie rijtuigen staan in de grondverf. De rijtuigen zijn lege casco's en niet voorzien van elektrische apparatuur en interieur. Op 6 juli 2005 kwamen de bakken aan op de Amersfoort Bokkeduinen, gesleept door de 6442. Op 8 juli 2005 werden de bakken door de 6441 naar de wagenwerkplaats gesleept en via de rolbrug in de loods gezet. Het is de bedoeling om de inrichting van deze rijtuigen te completeren aan de hand van beschadigde rijtuigen. Er was sprake van om rijtuig 290 8755 te completeren en te gebruiken voor de beschadigde stam 8728. Tijdens de ombouw kwam de complexiteit naar voren van deze ombouw en is het project gestaakt. Naar verluid had dit ook te maken met het ontbreken van voldoende medewerking door toeleveranciers aan het project om tot een succesvolle afronding te komen.  
  
 +
Op 27 juni 2008 vindt de presentatie plaats van treinstam 9550 bij Bombardier in Aken. Het is de vierde treinstam van de vierde bestelling vierdelige treinstammen. In totaal zullen er 51 treinstammen geleverd gaan worden. De treinstammen 9548, 9547 en 9549 zijn dan al in Nederland aangekomen om testritten en toelatingsritten te rijden. De treinstammen zijn door Bombardier op verschillende plaatsen gebouwd. Het casco komt uit Görlitz, de draaistellen uit Siegen. Ook Alstom in Salzgitter heeft draaistellen geleverd. De tractie-installatie is in zijn geheel afkomstig van Alstom. Ter vervanging van een beschadigd koprijtuig, is in 2008 een compleet koprijtuig besteld. Dit rijtuig, de mBvk 290 8861, wordt op 13 juli 2009 afgeleverd met drie rijtuigen van stam 9597. De stam wordt zoals gebruikelijk naar Amersfoort overgebracht. De eigen mBvk, de 290 8859, wordt op 14 juli 2009 als los rijtuig naar Amersfoort overgebracht. Op 15 juli 2009 wordt de afleveringsproefrit verreden van rijtuig mBvk 290 8861 in stam 9597. Na terugkomst in Amersfoort wordt de mBvk 290 8861 uit de stam gerangeerd en naar de Haarlemse werkplaats overgebracht.
  
== '''Deelserie's''' ==
+
='''Technische gegevens'''=
 
+
<br>
Het verlengde IRM (VIRM) bestaat uit 4 deelserie's:  
+
[[Bestand:DD-IRM(alg.plan).png|800px]]
* De serie VIRM-1 bestaat uit de oorspronkelijke stellen DD-IRM, welke verlengd zijn. De 3-delige stellen (82XX) werden verlengd tot viertjes (94XX). De 4-delige stellen (84XX) werden verlengd tot zesjes (86XX). Deze verlenging begint in 2001 van de 8201 tot 9401. De bestelling van de extra rijtuigen bedraagt 128 stuks.
+
<br>Algemeen plan DD-IRM <small><small>''Afb.: Nederlandse Spoorwegen''</small></small>
* De serie VIRM-2 bestaat uit de nieuwe stellen 95XX (4-delig) en 87XX (6-delig). De nummering loopt van 8701 tot 8726. Hiermee waren 130 rijtuigbakken gemoeid.
+
<br>
* De serie VIRM-3 bestaat uit de nieuwe stellen 8727 tot en met 8746 en zijn 6-delig. Hiermee zijn 120 rijtuigbakken gemoeid. Er zijn 4 extra kopbakken geleverd, zodat beschadigde kopbakken direct gewisseld kunnen worden voor gave exemplaren. De eerste kopbak was totaal ingericht en de overige 3 zijn kaal afgeleverd.
+
{| style="color: black; background-color: #white; width:1000px; font-size:80%;"  cellpadding="3"
* De serie VIRM-4 bestaat uit de nieuwe stellen 9547 tot en met 9597 en zijn 4-delig. Het aantal rijtuigen van deze bestelling bedraagt 205 stuks. Er is een extra kopbak besteld, omdat de kale rijtuigbakken die met de bestelling V-IRM 3 zijn geleverd te veel tijd kost om deze in te richten en dienstvaardig te maken.
+
|+ <big>'''DD-IRM''' en '''VIRM1''' </big>
 
+
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 
+
! style="text-align:center;" colspan="6" | {{sc|toelatingsgegevens spoorwegvoertuig}}
='''Uitvoering'''=
+
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|1 — type gegevens}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | project / plan
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | voorheen DD-IRM || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | VIRM1 (voorheen DD-IRM met toegevoegde rijtuigen)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | voertuigcategorie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | voorheen elektrisch driewagentreinstel (El3) serie 8200<br>voorheen elektrisch vierwagentreinstel (El4) serie 8400 || colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | elektrisch vierwagentreinstel (El4) serie 9400 (voorheen 8200)<br>elektrisch zeswagentreinstel (El6) serie 8600 (voorheen 8400)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | configuratie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El3 serie 8200: mBvk1 – ABv3 – mBvk2 of<br>El4 serie 8400: mBvk1 – ABv5 – ABv4 – mBvk2 || colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El4 serie 9400: mBvk1 – ABv6 – ABv3 – mBvk2 of<br>El6 serie 8600: mBvk1 – ABv5 – mBv7 – ABv6 – ABv4 – mBvk2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| '''voertuigtype''' <sup>&#10045;</sup>
 +
| mBvk1 en mBvk2 || ABv3 en ABv4 || ABv5 || ABv6 || mBv7
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | [[Bakcodes NS|bakcode]]
 +
| style="width:15%;" | 901 || style="width:15%;" | 905 || style="width:15%;" | 910 || style="width:15%;" | 915 || style="width:15%;" | 920
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"    width:1000px;
 +
! style="text-align:left;" | voertuignummer 
 +
| 290 8759 … 8662 || 380 8001 … 8081 || 380 8201 … 8247 || 380 8301 … 8381 || 260 8801 … 8880
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | EVN / NVR en configuratie 
 +
| 94 84 4 901 001-6 … 162-6 || 94 84 4 905 001-2 … 081-4 || 94 84 4 910 001-5 … 047-8 || 94 84 4 915 001-0 … 081-2 || 94 84 4 920 001-3 ... 080-7
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | afkorting voertuigexploitant (AVE) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | NL-NS
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant 
 +
| style="text-align:center;" colspan="2" | Bombardier Transportation, Berlijn (D) (voormalig Talbot/Duewag, Aachen (D)) || De Dietrich Ferroviaire, Reichshoffen (F) || style="text-align:center;" colspan="2" | Bombardier Transportation, Berlijn (D)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | bouwjaar 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 1994/96 || style="text-align:center;" colspan="2" | 2001/2004
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant modernisering
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | NedTrain Refurbishment & Overhaul Haarlem
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | moderniseringsjaar
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2016 / <sup>◊</sup>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximale treinsamenstelling 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 14 bakken
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|2 — basisgegevens type}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | lengte over de koppelingen
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El3 serie 8200: 82.060 mm<br>El4 serie 8400: 108.560 mm|| style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El4 serie 9400: 108.560 mm<br>El6 serie 8600: 162.060 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | aantal assen / configuratie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El3 serie 8200: 12 / 2'Bo' + 2'2' + Bo'2'<br>El4 serie 8400: 16 / 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'  || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El4 serie 9400: 16 / 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'<br>El6 serie 8600: 24 / 2'Bo' + 2'2' + 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | nominale wieldiameter 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 920 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | minimale wieldiameter 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 840 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | hart op hart draaistellen 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 20.000 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | asafstand binnen draaistel 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2.750 mm motordraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2.500 mm loopdraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant draaistellen 
 +
| RMO || style="text-align:center;" colspan="2" | SIG || <sup>◊</sup> || <sup>◊</sup>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | [[Draaistelcodes NS|draaistelcode]] motordraaistel 
 +
| Mw <small><small>001…176</small></small> || style="text-align:center;" colspan="2" | –  || –  || My
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | draaistelcode loopdraaistel 
 +
| Lk <small><small>001…178</small></small> || style="text-align:center;" colspan="2" | Lj <small><small>001…278</small></small> || Lm || Ln
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | gewicht motordraaistel 
 +
| 10,5 t || style="text-align:center;" colspan="2" | –  || –  || <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | gewicht loopdraaistel <sup>&#10102;</sup>
 +
| 8,0 t || style="text-align:center;" colspan="2" | 7,1 t || <sup>◊</sup> t || <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | eigen totaal gewicht 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 8200: 179 t <br>El4 serie 8400: 229 t || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El4 serie 9400: 235 t <br>El6 serie 8600: 349 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | eigen gewicht rijtuig
 +
| mBvk1 en mBvk2: <sup>◊</sup> t || ABv3 en ABv4: <sup>◊</sup> t || ABv5: 50 t || ABv6: 56 t || mBv7: <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | aslast (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | max. 21,3 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | tonmetergewicht (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2,17 t/m / 2,58 t/m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | soort remsysteem 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | O-R-A-Mg EP D
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | NRO (noodremoverbrugging)  
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | ja
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | remgewicht (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 8200: R + Mg =  <sup>◊</sup> <br>El4 serie 8400: R + Mg =  <sup>◊</sup> || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El4 serie 9400: R + Mg = 387 t / 461 t <br>El6 serie 8600: R + Mg = 578 t / 687 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;" 
 +
! style="text-align:left;" | maximum technisch snelheid 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 160 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximum dienst snelheid 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 140 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|3 — infra eigenschappen}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | energievoorziening 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 1500 V DC
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | kleinste boogstraal
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 135 m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | omgrenzingsprofiel 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | OPS-NL (met uitzonderingen en beperkingen)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | baanvakbelastingcategorie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | C2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treindetectlesystemen 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | geschikt voor alle treindetectiesystemen
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treinbeïnvloedingssysteem 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | ATB (fase 4 ) incl. ATB-Vv
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:left;" colspan="6" | <sup>&#10045;</sup> <small>Volgens de klassieke NS notatie.</small><br> <sup>◊</sup> <small>Nog te verifiëren.<br><sup>&#10102;</sup> draaistellen met permanent magneetrem wegen 0,6 t zwaarder.</small>
 +
|}
 +
<br><br>
 +
{| style="color: black; background-color: #white; width:1000px; font-size:80%;"  cellpadding="3"
 +
|+ <big>'''VIRM 2''' en '''VIRM 3''' </big>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:center;" colspan="6" | {{sc|toelatingsgegevens spoorwegvoertuig}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|1 — type gegevens}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="1" | project / plan
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | VIRM 2 en VIRM 3
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | voertuigcategorie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | elektrisch vierwagentreinstel (El4) serie 9500 || colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" |elektrisch zeswagentreinstel (El6) serie 8700
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | configuratie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 9500: mBvk1 – ABv5 – ABv4 – mBvk2 || colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El6 serie 8700: mBvk1 – ABv5 – mBv7 – ABv6 – ABv4 – mBvk2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| '''voertuigtype''' <sup>&#10045;</sup>
 +
| mBvk1 en mBvk2 || ABv3 en ABv4 || ABv5 || ABv6 || mBv7
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | [[Bakcodes NS|bakcode]]
 +
| style="width:15%;" | 921 || style="width:15%;" | 925 || style="width:15%;" | 930 || style="width:15%;" | 915 || style="width:15%;" | 920
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"    width:1000px;
 +
! style="text-align:left;" | voertuignummer 
 +
| 290 8663 … 8861 || 380 8101 … 8181 || 380 8248 … 8280 || 380 8301 … 8381 || 260 8801 … 8880
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | EVN / NVR en configuratie 
 +
| 94 84 4 921 <!-- 001-6 … 162-6 --> || 94 84 4 925 <!-- 001-2 … 081-4 --> || 94 84 4 930 <!-- 001-5 … 047-8 --> || 94 84 4 915 <!-- 001-0 … 081-2 --> || 94 84 4 920 <!-- 001-3 ... 080-7 -->
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | afkorting voertuigexploitant (AVE) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | NL-NS
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | Bombardier  Transportation, Berlijn (D)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | bouwjaar 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2001/2005
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant modernisering
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | <!-- NedTrain Refurbishment & Overhaul Haarlem -->
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | moderniseringsjaar
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | <!-- 2016 / <sup>◊</sup> -->
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximale treinsamenstelling 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 14 bakken
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|2 — basisgegevens type}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | lengte over de koppelingen
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 9500: 108.560 mm|| style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El6 serie 8700: 162.060 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | aantal assen / configuratie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 9500: 16 / 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'  || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El6 serie 8700: 24 / 2'Bo' + 2'2' + 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | nominale wieldiameter 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 920 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | minimale wieldiameter 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 840 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | hart op hart draaistellen 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 20.000 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | asafstand binnen draaistel 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2.750 mm motordraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2.500 mm loopdraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant draaistellen 
 +
| RMO <sup>◊</sup> || style="text-align:center;" colspan="3" | Alstom <sup>◊</sup> || RMO <sup>◊</sup>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | [[Draaistelcodes NS|draaistelcode]] motordraaistel 
 +
| My <!-- <small><small>001…176</small></small> --> || style="text-align:center;" colspan="3" | – || My
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | draaistelcode loopdraaistel 
 +
| Lp <!-- <small><small>001…178</small></small> --> || style="text-align:center;" colspan="3" | Lm<!-- <small><small>001…278</small></small> --> || Ln
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | gewicht motordraaistel 
 +
| 10,5 t || style="text-align:center;" colspan="3" | – || <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | gewicht loopdraaistel <sup>&#10102;</sup>
 +
| 8,0 t || style="text-align:center;" colspan="3" | 7,1 t <sup>◊</sup> || <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | eigen totaal gewicht 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 9500: 234,4 t <sup>◊</sup>  || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El6 serie 8700: 349  t <sup>◊</sup>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | eigen gewicht rijtuig
 +
| mBvk1 en mBvk2: <sup>◊</sup> t || ABv3 en ABv4: <sup>◊</sup> t || ABv5: 50 t <sup>◊</sup>  || ABv6: 56 t <sup>◊</sup>  || mBv7: <sup>◊</sup> t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | aslast (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | max. 21,3 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | tonmetergewicht (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 2,17 t/m / 2,58 t/m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | soort remsysteem 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | O-R-A-Mg EP D
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | NRO (noodremoverbrugging)
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | ja
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | remgewicht (leeg/beladen) 
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | El4 serie 8400: R + Mg =  <sup>◊</sup> || style="text-align:center;" colspan="2" | &nbsp;
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | El6 serie 8700: R + Mg = 578 t / 687 t <sup>◊</sup>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;" 
 +
! style="text-align:left;" | maximum technisch snelheid 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 160 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximum dienst snelheid 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 160 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="6" | {{sc|3 — infra eigenschappen}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | energievoorziening 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 1500 V DC
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | kleinste boogstraal
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | 135 m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | omgrenzingsprofiel 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | OPS-NL (met uitzonderingen en beperkingen)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | baanvakbelastingcategorie 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | C2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treindetectlesystemen 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | geschikt voor alle treindetectiesystemen
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treinbeïnvloedingssysteem 
 +
| style="text-align:center;" colspan="5" | ATB (fase 4 ) incl. ATB-Vv
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:left;" colspan="6" | <sup>&#10045;</sup> <small>Volgens de klassieke NS notatie.</small><br> <sup>◊</sup> <small>Nog te verifiëren.<br><sup>&#10102;</sup> draaistellen met permanent magneetrem wegen 0,6 t zwaarder.</small>
 +
|}
 +
<br><br>
 +
{| style="color: black; background-color: #white; width:700px; font-size:80%;"  cellpadding="3"
 +
|+ <big>'''VIRM 4''' </big>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:center;" colspan="4" | <big>{{sc|toelatingsgegevens spoorwegvoertuig}}</big>
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="4" | {{sc|1 — type gegevens}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | voertuigcategorie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | elektrisch vierwagentreinstel (El4)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | configuratie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | mBvk1 – ABv6 – ABv3 – mBvk2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| '''voertuigtype''' <sup>&#10045;</sup>
 +
| mBvk1 en mBvk2 || ABv3 en ABv4 || ABv6
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | bakcode
 +
| style="width:21%;" | 921 || style="width:21%;" | 925 || style="width:21%;" | 915
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | voertuignummer
 +
| 290 8759 … 8886 || 380 8147 … 8197 || 380 8248 … 8278
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | EVN / NVR en configuratie
 +
| 94 84 4 921 259-6 … 361-0 || 94 84 4 925 147-9 … 197-4 || 94 84 4 915 128-1 ... 178-6
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | afkorting voertuigexploitant (AVE)
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | NL-NS
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | Bombardier Transportation GmbH, Aachen (D)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | bouwjaar
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 2008/09
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximale treinsamenstelling
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 14 bakken
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="4" | {{sc|2 — basisgegevens type}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | lengte over de koppelingen
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 108.560 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | aantal assen / configuratie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 16 / 2'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'2'
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | nominale wieldiameter
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 920 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | minimale wieldiameter
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 840 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | hart op hart draaistellen
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 20.000 mm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" rowspan="2" | asafstand binnen draaistel
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 2.750 mm motordraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 2.500 mm loopdraaistel
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | fabrikant draaistellen
 +
| <sup>◊</sup> || style="text-align:center;" colspan="2" | <sup>◊</sup> 
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | draaistelcode motordraaistel
 +
| <sup>◊</sup> My || style="text-align:center;" colspan="2" | – 
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | draaistelcode loopdraaistel
 +
| <sup>◊</sup> Lp || style="text-align:center;" colspan="2" | <sup>◊</sup> Lm
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | eigen totaal gewicht
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 235,7 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | eigen gewicht rijtuig
 +
| 62,8 t || 54,0 t || 56,1 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | aslast (leeg)
 +
| 16,4 t || 13,6 t || 14,9 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | aslast (beladen)
 +
| 20,0 t || 17,1 t || 18,2 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | tonmetergewicht (leeg)
 +
| 2,3 t/m || 2,0 t/m || 2,0 t/m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | tonmetergewicht (beladen)
 +
| 2,8 t/m || 2,6 t/m || 2,5 t/m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | soort remsysteem
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | O-R-A-Mg EP D
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | NRO (noodremoverbrugging)
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | ja
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | remgewicht (leeg/beladen)
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | R + Mg = 387 t / 461 t
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximum technisch snelheid
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 160 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | maximum dienst snelheid
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 140 km/h
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" colspan="4" | {{sc|3 — infra eigenschappen}}
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | energievoorziening
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 1500 V DC
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | kleinste boogstraal
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | 135 m
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | omgrenzingsprofiel
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | OPS-NL (met uitzonderingen en beperkingen)
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | baanvakbelastingcategorie
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | C2
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treindetectlesystemen
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | geschikt voor alle treindetectiesystemen
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
! style="text-align:left;" | treinbeïnvloedingssysteem
 +
| style="text-align:center;" colspan="3" | ATB (fase 4) incl. ATB-Vv
 +
|- style="background-color: #e1e1e1; 3px;"
 +
| style="text-align:left;" colspan="4" | <sup>&#10045;</sup> <small>Volgens de klassieke NS notatie.</small><br><sup>◊</sup> <small>Nog te verifiëren.</small>
 +
|}
  
  
De nummering van de deuren is als volgt:
+
'''''DD-IRM'''''
  
mBvk 1: deurnummers 1/2 en 3/4
+
'''DD-IRM-III'''
ABv5: deurnummers 5/6 en 7/8
 
mBv7: deurnummers 9/10 en 11/12 (alleen in zesjes)
 
ABv6: deurnummers 13/14 en 15/16 (alleen in zesjes)
 
ABv 3/4: deurnummers 17/18 en 19/20
 
mBvk 2: deurnummers 21/22 en 23/24
 
  
Doordat een vierwagenstel geen mBv7 en ABv6 heeft, komen de genoemde deurnummers niet voor. Hierdoor hoeft een deur niet omgenummerd te worden bij een bakwisseling tussen een vierwagenstel en zeswagenstel.
+
De driedelige stammen zijn meter 82,060 lang, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. De stam heeft een gewicht van 179 ton. Het treinstel is voorzien van 4 tractiemotoren van , type . Elke motor levert een vermogen van kW ( pk), tot omwentelingen per minuut. In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van kW ( pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij is de "neus" van tractiemotor gelagerd op de wielas. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. Het treinstel is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De maximale dienstsnelheid is 140 kilometer per uur. De stam beschikt over  zitplaatsen eerste klas en  zitplaatsen tweede klas. Onder het rijtuig zijn de twee compressoren van het type SL20-5-75 van fabrikant Knorr opgenomen. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. De mBvk-rijtuigen zijn elk voorzien van een stroomafnemer, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El3. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 901. Het ABv3 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 905. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode Mw en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lk. Van de rijtuigen van het type ABv hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lj. De stammen zijn genummerd in de serie 8201 … 8281, waarbij het rijtuig ABv3 het stamnummer bepaald.
  
  
='''Inzet'''=
+
'''DD-IRM-IV'''
  
 +
De vierdelige stammen zijn meter 108,560 lang, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. De stam heeft een gewicht van 229 ton. Het treinstel is voorzien van 6 tractiemotoren van , type . Elke motor levert een vermogen van kW ( pk), tot omwentelingen per minuut. In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van kW ( pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij is de "neus" van tractiemotor gelagerd op de wielas. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. De stam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De maximale dienstsnelheid is 140 kilometer per uur. De stam beschikt over  zitplaatsen eerste klas en  zitplaatsen tweede klas. In het rijtuig zijn de twee compressoren van het type SL20-5-75 van fabrikant Knorr opgenomen. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. De mBvk-rijtuigen zijn elk voorzien van een stroomafnemer, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El4. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 901. Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 905. Het ABv5 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 910. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode Mw en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lk. Van de rijtuigen van het type ABv hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lj. De stammen zijn genummerd in de serie 8401 … 8481, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald.
  
  
Vanaf december 1999 werden er treinstammen teruggetrokken uit de serie 3600. Dit vanwege materieeltekort. Vervanging vond plaats door middel van Plan T en Plan V.
+
'''''VIRM 1'''''
  
 +
Het VIRM 1 zijn de rijtuigen om de treinstammen DD-IRM te verlengen tot vier- en zesdelige treinstammen. De driedelige treinstammen kregen een ABv6 extra. De vierdelige stammen werden voorzien van een ABv6 en een mBv7.
  
Door de verhoging van het aantal ICM diensten werden een aantal stammen overgeheveld van de serie 1500/4500 naar de Noord-Oostverbindingen. In april 2012 werd deze ruil weer gedeeltelijk teruggedraaid. In de 14500 werden een aantal stammen afgelost door DD-AR en DDM-1.
+
'''VIRM-IV'''
Met ingang van de dienstregeling 2012 rijden de stammen in de serie 2200. Deze is in Amsterdam Centraal gekoppeld aan de serie 2100. Het materieel zal tevens te zien zijn in de series 3700 en 3900 naar Lelystad.
 
  
 +
De vierdelige treinstammen hebben een lengte van 108,560 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 236,8 ton. De treinstam is voorzien van 6 tractiemotoren van , type . Elke motor heeft een vermogen van  kW ( pk). In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 1.608 kW ( pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij is de "neus" van tractiemotor gelagerd op de wielas. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De treinstam beschikt over  zitplaatsen eerste klas en  zitplaatsen tweede klas. Daarnaast beschikt de treinstam over  klapzittingen en is er ruimte voor  staanplaatsen. In het rijtuig zijn de twee compressoren van het type SL20-5-75 van fabrikant Knorr opgenomen. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El4. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 901. Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 905. Het ABv5 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 910. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode Mw en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lk. Van de rijtuigen van het type ABv3/4 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lj. Van de rijtuigen van het type ABv6 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lm. De stammen zijn genummerd in de serie 9401 … 9481, waarbij het rijtuig ABv3 het stamnummer bepaald.
  
== '''Onderhoud''' ==
+
'''VIRM-VI'''
  
De treinstammen kwamen na hun aflevering in onderhoud in Leidschendam. Dat ging ten koste van het ICM materieel, dat naar Onnen overging.  
+
De zesdelige treinstammen hebben een lengte van 162,060 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 352,3 ton. De treinstam is voorzien van 8 tractiemotoren van , type . Elke motor heeft een vermogen van  kW ( pk). In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 2.312 kW ( pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij is de "neus" van tractiemotor gelagerd op de wielas. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De treinstam beschikt over  zitplaatsen eerste klas en  zitplaatsen tweede klas. Daarnaast beschikt de treinstam over  klapzittingen en is er ruimte voor  staanplaatsen. In het rijtuig zijn de twee compressoren van het type SL20-5-75 van fabrikant Knorr opgenomen. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El6. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 901. Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 905. Het ABv5 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 910. Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 915. Het rijtuig mBv7 heeft als bakcode nummer 920. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode Mw en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lk. Van de rijtuigen van het type ABv3/4 en ABv5 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lj. Van de rijtuigen van het type ABv6 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lm. De rijtuigen van het type mBv7 hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Ln. De stammen zijn genummerd in de serie 8601 … 8681, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald.
  
  
Sinds 12 december 2010 heeft onderhoudswerkplaats Maastricht het onderhoud overgenomen van 32 stammen 9400 van Leidschendam, exclusief de 9478. Dit stel blijft in Leidschendam in onderhoud. De 9502, 9504, 9506, 9508, 9510, 9514, 9516, 9520, 9522, 9524 blijven ook nog in Leidschendam in onderhoud. De overige stammen zijn in Onnen in onderhoud.
+
'''''VIRM 2 en 3'''''
  
 +
'''VIRM-IV'''
  
== '''Inzet per dienstregeling jaar''' ==
+
De vierdelige treinstammen hebben een lengte van 108,560 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 234.4 ton. De treinstam is voorzien van 4 Alstom tractiemotoren van type FXA 2852. Elke motor heeft een vermogen van 398 kW kW. In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 1.592 kW ( pk). Deze motoren zijn afgeveerd opgehangen. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De vierwagen treinstam beschikt in de eerste klasse beneden-/bovendek: 41/45 zitplaatsen en in de tweede klasse beneden-/bovendek: 182/126 zitplaatsen. Daarnaast beschikt de treinstam over 34 klapzittingen en is er ruimte voor 188 staanplaatsen bij 4 bij per &#13217;. In het rijtuig zijn de twee compressoren van Knorr type SL 20-5-31 met direct gekoppel luchtdroger Knorr LTZ 012.H. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El4. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer . Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 925. Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 915. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de koploopdraaistellen hebben als draaistelcode Lp. Van de rijtuigen van het type ABv3 en ABv6 hebben loopdraaistellen met draaistelcode Lm. De stammen zijn genummerd in de serie 9501 … 9525, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald.
  
De inzet per dienstregeling jaar en eventuele bijzonderheden.
+
'''VIRM-VI'''
  
* 1994:
+
De zesdelige treinstammen hebben een lengte van 162,060 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 349.0 ton. De treinstam is voorzien van 6 Alstom tractiemotoren van type FXA 2852. Elke motor heeft een vermogen van 398 kW kW. In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 2.388 kW. Deze motoren zijn afgeveerd opgehangen. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De zeswagen treinstam beschikt in de eerste klasse beneden-/bovendek: 64/68 zitplaatsen en in de tweede klasse beneden-/bovendek: 254/190 zitplaatsen. Daarnaast beschikt de treinstam over 50 klapzittingen en is er ruimte voor 278 staanplaatsen bij 4 bij per &#13217;. In het rijtuig zijn de twee compressoren van Knorr type SL 20-5-31 met direct gekoppel luchtdroger Knorr LTZ 012.H. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El6. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer . Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 925. Het ABv5 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer . Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 930. Het rijtuig mBv7 heeft als bakcode nummer 920. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lp. Van de rijtuigen van het type ABv4, ABv5 en ABv6 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lm. De rijtuigen van het type mBv7 hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Ln. D De stammen VIRM 2 zijn genummerd in de serie 8701 … 8725 VIRM 3 zijn genummerd in de serie 8726 … 8746, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald.  <!--
* 1995:
 
* 1996:
 
* 1997:
 
* 1998: 2100, 3600
 
* 1999: 3500
 
* 2000:
 
* 2001:
 
* 2002:
 
* 2003:
 
* 2004:
 
* 2005:
 
* 2006: 1900, 2000, 3600
 
* 2007:
 
* 2008:
 
* 2009:
 
* 2010:
 
* 2011: 500, 700, 800, 1500, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 3000, 3100, 3500, 4500, 8800
 
* 2012: 500, 600, 700, 800, 2100, 2200, 3000, 3100, 3500, 3700, 3900, 4500, 14500
 
  
= '''Revisie''' =
+
'''''VIRM 3'''''
  
In 2005 begon de LT1 (Lange Termijn Onderhoud) voor de treinstellen. De 9518 (deelserie VIRM-2) kwam op 29 november 2008 in het revisiebedrijf binnen omdat één van zijn mBvk’s, de DD-IRM-bak 290 8642, LT1-revisie moest ondergaan.
+
'''VIRM-VI'''
  
Vanaf 2014 zullen de VIRM-1 stellen in een periode van twee jaar gereviseerd gaan worden. Dit is de grote revisie of modernisering van het materieel. Voor het interieur gaat men uit van het DDZ concept. Als eerste rijtuig is hiervoor de ABv3/4 380 8029 aangewezen. Dit rijtuig werd op 9 december 2011 beschadigd door brand in het toilet, toen het deel uit maakte van stam 8629. Het rijtuig in de stam werd vervangen door de ABv3/4 380 8128.
+
De zesdelige treinstammen hebben een lengte van 162,060 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 349.0 ton. De treinstam is voorzien van 6 Alstom tractiemotoren van type FXA 2852. Elke motor heeft een vermogen van 398 kW kW. In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 2.388 kW. Deze motoren zijn afgeveerd opgehangen. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De zeswagen treinstam beschikt in de eerste klasse beneden-/bovendek: 64/68 zitplaatsen en in de tweede klasse beneden-/bovendek: 254/190 zitplaatsen. Daarnaast beschikt de treinstam over 50 klapzittingen en is er ruimte voor 278 staanplaatsen bij 4 bij per &#13217;. In het rijtuig zijn de twee compressoren van Knorr type SL 20-5-31 met direct gekoppel luchtdroger Knorr LTZ 012.H. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El6. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer . Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 925. Het ABv5 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer . Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 930. Het rijtuig mBv7 heeft als bakcode nummer 920. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lp. Van de rijtuigen van het type ABv4, ABv5 en ABv6 hebben de loopdraaistellen als draaistelcode Lm. De rijtuigen van het type mBv7 hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Ln. De stammen zijn genummerd in de serie 8701 … 8725, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald. -->
  
  
='''Bijzondere outfits'''=
 
  
* In 1995 is ter gelegenheid van de ANWB Vakantiebeurs stel 8213 bestickerd met gekleurde stippen en de tekst: "ANWB Vakantiebeurs Expresse"
 
  
 +
'''''VIRM 4'''''
  
* Op 2 september 2004 werd stel 8733 voorzien van stickers om te vieren dat het 300e IRM rijtuig was afgeleverd. Het stel heeft tot XX XX XXXX zo rondgereden.
+
De vierdelige treinstammen hebben een lengte van 108,560 meter, een breedte van 3,020 meter en een hoogte van 4,670 meter boven de spoorstaaf. Het gewicht van de treinstam is 236,8 ton. De treinstam is voorzien van 6 tractiemotoren van , type . Elke motor heeft een vermogen van  kW ( pk). In totaal heeft een treinstam de beschikking over een vermogen van 1.608 kW ( pk). Deze motoren zijn opgehangen volgens de tramophanging. Hierbij is de "neus" van tractiemotor gelagerd op de wielas. De motoras wordt aangedreven door een rondsel dat in een vast tandwiel op de wielas grijpt. De treinstam is ontworpen voor een snelheid van 160 kilometer per uur. De normale dienstsnelheid is begrensd op 140 kilometer per uur. De treinstam beschikt over  zitplaatsen eerste klas en  zitplaatsen tweede klas. Daarnaast beschikt de treinstam over  klapzittingen en is er ruimte voor  staanplaatsen. In het rijtuig zijn de twee compressoren van het type SL20-5-75 van fabrikant Knorr opgenomen. Deze kan  liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is in het rijtuig een  opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in Volt spanning voor de stuurstroom en Volt voor de verlichting. De  levert een vermogen van kW. In het  rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Het ABv6 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van . De snelschakelaar is geplaatst op het balkon van het  rijtuig. De aanduiding voor de treinstammen is El4. Het mBvk rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 921. Het ABv4 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 925. Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 915. Het ABv6 rijtuig van de stammen heeft als bakcode nummer 915. De asindeling is als volgt: 2’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’2’. Van het mBvk-rijtuig hebben de motordraaistellen als draaistelcode My en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lp. Van de rijtuigen van het type ABv3 en ABv6 de loopdraaistellen als draaistelcode Lm. De stammen zijn genummerd in de serie 9547 … 9597, waarbij het rijtuig ABv4 het stamnummer bepaald.
* Op 8 juli 2005 werd stel 9525 in Amersfoort gepresenteerd nadat het helemaal oranje was bestickerd i.v.m sponsorcontract met NOC*NSF. Op 14 mei 2012 werden er nieuwe stickers op de kopbakken geplakt met de tekst 'Bij NS staat deze zomer Londen Centraal', waarbij de nadruk werd gelegd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Op 15 mei werd het treinstel gepresenteerd op Amsterdam Centraal door judoka Edith Bosch. Op 16 mei werd het treinstel weer in de normale dienstregeling ingezet.
 
* De 9520 werd op 21 december 2005 gepresenteerd als Olympische treinstam. Op 14 mei 2012 werden er nieuwe stickers op de kopbakken geplakt met de tekst 'Bij NS staat deze zomer Londen Centraal', waarbij de nadruk werd gelegd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Op 15 mei werd het treinstel gepresenteerd op Amsterdam Centraal door judoka Edith Bosch. Op 16 mei werd het treinstel weer in de normale dienstregeling ingezet.
 
* Op 4 juli 2008 kwam stel 9514 op de baan met bestickering om lezen in de trein aan te moedigen. Daar de NS hoofdsponsor is van de boekenweek, werd besloten om een treinstel hiervoor te beplakken.
 
* Op 15 maart 2010 kwam stel 9524 op de baan met reclame voor de OV Chipkaart. Op 3 augustus 2011 werd het stel weer ontstickerd waargenomen bij de werkplaats Haarlem, waar het ruim een maand gestaan had met tractieproblemen.
 
* Op 7 mei 2010 kwam stel 9522 op de baan als tweede stel met reclame voor de OV Chipkaart. Rond 1 september 2011 is het stel weer van zijn stickers ontdaan.
 
* Op 29 mei 2012 kwam treinstel 9561 op de baan met stickers voor de Veteranendag. De stickers zijn geplakt op het ABv3/4 rijtuig. De stickers geven enkele personen weer in militaire uniformen. Op 30 mei 2012 vond de presentatie plaats van de stam op station Den Haag Hollands spoor.
 
* Op XX oktober 2012 werd de 8664 voorzien van stickers in twee rijtuigen op de boven verdieping. Het rijtuig werd voorzien van een bosthema, terwijl het rijtuig voorzien werd van een kermisthema. De stickers zijn boven de ruiten geplaatst tot aan de verlichting.
 
  
  
='''Wijzigingen'''=
+
== '''Deelseries''' ==
  
* Op 4 augustus 2011 werd de 8733 waargenomen met verwijderde liftschachten in een aantal rijtuigen. In de plaats hiervan waren hier prullenbakken gesitueerd voor de scheiding van flessen, kranten en gft afval. De prullenbakken achter de stoelen waren hiervoor verwijderd. In september zijn de prullenbakken verwijderd en werd het stel waargenomen met een aantal leunbanken.
+
Het verlengde IRM (VIRM) bestaat uit 4 deelseries:
 +
* De serie DD-IRM bestaat uit 34 driedelige stammen (8200) en 47 vierdelige stammen (8400). Er zijn 162 rijtuigen mBvk 290 8501 - 290 8662, 81 rijtuigen ABv3/4 380 8001 - 380 8081 en 47 rijtuigen ABv5 380 8201 - 380 8247. Bij aflevering zijn de mBvk1/2-rijtuigen per treinstam oplopend genummerd. De 8201 heeft de rijtuigen 290 8501 en 290 8502 en de 8244 de rijtuigen 290 8588 en 290 8589. De ABv5-rijtuigen zijn als volgt verdeeld:
  
 
+
{| style="font-size:85%;"
* Treinstam 8638 is in het toilet van het mBv7 rijtuig voorzien van anti-graffiti folie. De folie is bewerkt met een drukke, roze print. Dit moet het ontsieren van treinstellen met graffiti tegengaan. In navolging is ook de 8674 in het najaar van 2012 voorzien van anti-graffiti folie. Het toilet is voorzien van een bosmotief.
+
|
 
+
{| class="wikitable"  
 
+
! Stam
== '''Verlenging van DD-IRM naar VIRM''' ==
+
! nummer<br>ABv5
 
+
|-
Als gevolg van een tekort aan materieel, werd in 2000 besloten om het materieel te gaan verlegen. De drie wagenstammen werden verlengd tot een vier wagenstam. De vier wagenstammen werden verlengd tot zes wagenstammen. De verlenging vond plaats bij Talbot te Aken. Voor dat de stammen naar Aken gingen, werden zij in het Onderhoudsbedrijf Onnen klaar gemaakt voor vertrek.
+
! 8427
 
+
| 380 8201
{| class="wikitable sortable" style="width:90em;"
 
! Nummer
 
! Naar Aken
 
! Aflevering
 
| In dienst
 
! Nieuw nummer  
 
! Nummer
 
! Naar Aken
 
! Aflevering
 
| In dienst
 
! Nieuw nummer
 
|+ Verlenging van DD-IRM naar VIRM
 
 
|-
 
|-
| '''8201'''
+
! 8428
 +
| 380 8203
 +
|-
 +
! 8429
 +
| 380 8202
 +
|-
 +
! 8432
 +
| 380 8204
 +
|-
 +
! 8433
 +
| 380 8205
 +
|-
 +
! 8435
 +
| 380 8206
 +
|-
 +
! 8436
 +
| 380 8207
 +
|-
 +
! 8437
 +
| 380 8208
 +
|-
 +
! 8438
 +
| 380 8209
 +
|-
 +
! 8439
 +
| 380 8210
 +
|-
 +
! 8440
 +
| 380 8247
 +
|-
 +
! 8441
 +
| 380 8212
 +
|}
 
|
 
|
| 12 november 2001
+
{| class="wikitable"
|
+
! Stam
| '''9401'''
+
! nummer<br>ABv5
| '''8442'''
 
| 15 oktober 2003
 
| 10 november 2003
 
| 18 november 2003
 
| '''8642'''
 
 
|-
 
|-
| '''8202'''
+
! 8442
| 1 december 2003
+
| 380 8213
| 18 december 2003
 
| 24 december 2003
 
| '''9402'''
 
| '''8443'''
 
| 16 mei 2002
 
| 19 juni 2002
 
| 9 december 2003
 
| '''8643'''
 
 
|-
 
|-
| '''8203'''
+
! 8443
| 8 september 2002
+
| 380 8214
| 27 september 2002
+
|-
| 28 september 2002
+
! 8444
| '''9403'''
+
| 380 8215
| '''8444'''
+
|-
| 22 oktober 2003
+
! 8445
| 17 november 2003
+
| 380 8216
| 20 november 2003
+
|-
| '''8644'''
+
! 8446
 +
| 380 8217
 
|-
 
|-
| '''8204'''
+
! 8447
| 24 september 2003
+
| 380 8218
| 13 oktober 2003
 
| 17 oktober 2003
 
| '''9404'''
 
| '''8445'''
 
| 5 januari 2004
 
| 26 januari 2004
 
| 16 februari 2004
 
| '''8645'''
 
 
|-
 
|-
| '''8205'''
+
! 8448
| 5 juli 2002
+
| 380 8219
| 7 augustus 2002
 
| 15 augustus 2002
 
| '''9405'''
 
| '''8446'''
 
| 15 september 2003
 
| 15 oktober 2003
 
| 22 oktober 2003
 
| '''8646'''
 
 
|-
 
|-
| '''8206'''
+
! 8449
| 15 november 2004
+
| 380 8220
| 14 december 2004
+
|-
| 16 december 2004
+
! 8450
| '''9406'''
+
| 380 8221
| '''8447'''
 
| 21 januari 2003
 
| 11 februari 2003
 
| 19 februari 2003
 
| '''8647'''
 
 
|-
 
|-
| '''8207'''
+
! 8451
| 3 oktober 2002
+
| 380 8222
| 23 oktober 2002
 
| 16 november 2002
 
| '''9407'''
 
| '''8448'''
 
| 16 februari 2003
 
| 27 maart 2003
 
| 1 april 2003
 
| '''8648'''
 
 
|-
 
|-
| '''8408'''
+
! 8452
| 16 maart 2003
+
| 380 8223
| 4 april 2003
 
| 24 april 2003
 
| '''8608'''
 
| '''8449'''
 
| 10 juni 2003
 
| 10 juli 2003
 
| 26 augustus 2003
 
| '''8649'''
 
 
|-
 
|-
| '''8209'''
+
! 8453
| 27 januari 2003
+
| 380 8224
|  
+
|}
| 19 februari 2003
+
|
| '''9409'''
+
{| class="wikitable"
| '''8250'''
+
! Stam
|  
+
! nummer<br>ABv5
| 20 januari 2005
+
|-
| 24 januari 2005
+
! 8454
| '''9450'''
+
| 380 8225
 +
|-
 +
! 8455
 +
| 380 8226
 
|-
 
|-
| '''8210'''
+
! 8456
| 28 oktober 2002
+
| 380 8227
| 20 november 2002
 
| 27 november 2002
 
| '''9410'''
 
| '''8451'''
 
| 5 mei 2003
 
| 2 juni 2003
 
| 12 juni 2003
 
| '''8651'''
 
 
|-
 
|-
| '''8211'''
+
! 8457
| 3 mei 2002
+
| 380 8228
| 28 juni 2002
 
| 13 juli 2002
 
| '''9411'''
 
| '''8452'''
 
| 15 maart 2004
 
| 2 april 2004
 
| 6 april 2004
 
| '''8652'''
 
 
|-
 
|-
| '''8212'''
+
! 8458
| 2 april 2002
+
| 380 8229
| 17 mei 2002
+
|-
| 27 mei 2002
+
! 8459
| '''9412'''
+
| 380 8230
| '''8453'''
+
|-
| 8 september 2003
+
! 8460
| 7 oktober 2003
+
| 380 8231
| 17 oktober 2003
 
| '''8653'''
 
 
|-
 
|-
| '''8213'''
+
! 8461
| 26 augustus 2003
+
| 380 8232
| 9 oktober 2003
 
|
 
| '''9413'''
 
| '''8454'''
 
| 23 juni 2003
 
| 17 juli 2003
 
| 22 juli 2003
 
| '''8654'''
 
 
|-
 
|-
| '''8414'''
+
! 8462
| 23 maart 2003
+
| 380 8233
| 23 april 2003
 
| 26 mei 2003
 
| '''8614'''
 
| '''8455'''
 
| 5 januari 2004
 
| 2 februari 2004
 
| 16 februari 2004
 
| '''8655'''
 
 
|-
 
|-
| '''8415'''
+
! 8463
| 6 september 2004
+
| 380 8234
| 7 oktober 2004
+
|-
| 22 oktober 2004
+
! 8464
| '''8615'''
+
| 380 8235
| '''8456'''
 
| 6 oktober 2003
 
| 23 oktober 2003
 
| 28 oktober 2003
 
| '''8656'''
 
 
|-
 
|-
| '''8216'''
+
! 8465
| 28 augustus 2002
+
| 380 8236
| 18 september 2002
+
|}
| 11 oktober 2002
+
|
| '''9416'''
+
{| class="wikitable"
| '''8457'''
+
! Stam
| 17 november 2003
+
! nummer<br>ABv5
| 11 december 2003
 
| 17 december 2003
 
| '''8657'''
 
 
|-
 
|-
| '''8217'''
+
! 8466
| 30 juni 2003
+
| 380 8237
| 17 juli 2003
 
| 22 juli 2003
 
| '''9417'''
 
| '''8458'''
 
| 13 januari 2003
 
| 4 februari 2003
 
| 28 maart 2003
 
| '''8658'''
 
 
|-
 
|-
| '''8218'''
+
! 8467
| 25 augustus 2003
+
| 380 8238
|
+
|-
| 12 september 2003
+
! 8468
| '''9418'''
+
| 380 8239
| '''8459'''
 
| 30 maart 2003
 
| 2 mei 2003
 
| 6 mei 2003
 
| '''8659'''
 
 
|-
 
|-
| '''8219'''
+
! 8469
| 25 juni 2002
+
| 380 8240
| 24 juli 2002
 
| 31 juli 2002
 
| '''9419'''
 
| '''8460'''
 
| 28 mei 2003
 
| 23 juni 2003
 
| 4 juli 2003
 
| '''8660'''
 
 
|-
 
|-
| '''8220'''
+
! 8470
| 18 augustus 2002
+
| 380 8241
| 5 september 2002
 
| 9 oktober 2002
 
| '''9420'''
 
| '''8461'''
 
|
 
| 10 maart 2004
 
| 12 maart 2004
 
| '''8661'''
 
 
|-
 
|-
| '''8421'''
+
! 8471
| 28 juni 2004
+
| 380 8243
| 18 augustus 2004
+
|-
| 31 augustus 2004
+
! 8472
| '''8621'''
+
| 380 8242
| '''8462'''
+
|-
| 14 april 2004
+
! 8473
| 14 mei 2004
+
| 380 8211
| 1 juni 2004
 
| '''8662'''
 
 
|-
 
|-
| '''8222'''
+
! 8474
| 20 september 2002
+
| 380 8244
| 11 oktober 2002
 
| 31 oktober 2002
 
| '''9422'''
 
| '''8463'''
 
| 8 december 2003
 
| 9 januari 2004
 
| 14 januari 2004
 
| '''8663'''
 
 
|-
 
|-
| '''8223'''
+
! 8475
|
+
| 380 8245
| 23 november 2004
 
| 25 november 2004
 
| '''9423'''
 
| '''8464'''
 
|
 
| 4 juni 2004
 
| 21 juni 2004
 
| '''8664'''
 
 
|-
 
|-
| '''8224'''
+
! 8476
| 3 juni 2002
+
| 380 8246
| 27 juni 2002
 
| 3 januari 2003
 
| '''9424'''
 
| '''8465'''
 
|
 
| 9 september 2004
 
| 16 september 2004
 
| '''8665'''
 
 
|-
 
|-
| '''8225'''
+
| &nbsp;
| 9 maart 2003
+
| &nbsp;
| 27 maart 2003
+
|}
| 1 april 2003
+
|}
| '''9425'''
+
 
| '''8466'''
+
* De serie VIRM-1 bestaat uit de rijtuigen om de oorspronkelijke stammen DD-IRM te verlengen. De driedelige stammen (8200) werden verlengd tot viertjes (9400). De vierdelige stammen (8400) werden verlengd tot zesjes (8600). Deze verlenging begint in 2001 van de 8201 tot 9401. De bestelling van de extra rijtuigen bedraagt 128 stuks.
| 23 februari 2003
+
* De serie VIRM-2 bestaat uit de nieuwe stammen 9500 (4-delig) en 8700 (6-delig). De nummering loopt van 8701 tot 8726. Hiermee waren 130 rijtuigbakken gemoeid.
| 27 maart 2003
+
* De serie VIRM-3 bestaat uit de nieuwe stammen 8727 tot en met 8746 en zijn 6-delig. Hiermee zijn 120 rijtuigbakken gemoeid. Er zijn 4 extra kopbakken geleverd, zodat beschadigde kopbakken direct gewisseld kunnen worden voor gave exemplaren. De eerste kopbak was totaal ingericht en de overige 3 zijn kaal afgeleverd.
| 2 april 2003
+
* De serie VIRM-4 bestaat uit de nieuwe stammen 9547 tot en met 9597 en zijn 4-delig. Het aantal rijtuigen van deze bestelling bedraagt 208 stuks. Er zijn vier extra kopbak besteld, omdat de kale rijtuigbakken die met de bestelling VIRM-3 zijn geleverd te veel tijd kost om deze in te richten en dienstvaardig te maken.
| '''8666'''
+
 
|-
+
='''Uitvoering'''=
| '''8226'''
+
 
| 11 oktober 2004
+
'''''DD-IRM'''''
| 5 november 2004
+
 
| 9 november 2004
+
De treinstammen zijn voorzien van draaistroommotoren die gevoed worden met driefasen wisselspanning. De lijnchoppers zetten de bovenleidingspanning van 1800 volt om in een hogere en gelijkblijvende gelijkspanning. Door een inverter wordt deze spanning omgezet in een wisselspanning met een regelbare frequentie. Door de frequentie en amplitude van de spanning wordt het vermogen gestuurd. Om de motoren aan te drijven werd bij de DD-IRM-treinstammen gebruik gemaakt van de GTO (Gate Turn Off)-thyristortechniek.
| '''9426'''
+
 
| '''8467'''
+
 
|
+
'''DD-IRM-III'''
| 12 februari 2004
+
 
| 19 februari 2004
+
::''mBvk1''
| '''8667'''
+
Het rijtuig heeft 93 zitplaatsen tweede klas en 4 klapzittingen. Er zijn in totaal 97 zitplaatsen.
|-
+
 
| '''8227'''
+
::''ABv3/4''
| 10 januari 2005
+
Het rijtuig heeft 47 zitplaatsen eerste klas 42 zitplaatsen tweede klas en 2 klapzittingen. Er is verder 1 invalideplaats. Er zijn in totaal 91 zitplaatsen exclusief 1 invalideplaats.
| 11 februari 2005
+
 
| 28 februari 2005
+
::''mBvk2''
| '''9427'''
+
Het rijtuig heeft 93 zitplaatsen tweede klas en 4 klapzittingen. Er zijn in totaal 97 zitplaatsen.
| '''8468'''
+
 
| 7 juli 2003
+
 
| 24 juli 2003
+
'''DD-IRM-IV'''
| 10 september 2003
+
 
| '''8668'''
+
''mBvk1''
|-
+
Het rijtuig heeft 93 zitplaatsen tweede klas en 4 klapzittingen. Er zijn in totaal 97 zitplaatsen.
| '''8428'''
+
 
| 12 mei 2003
+
''ABv3/4''
| 10 juni 2003
+
Het rijtuig heeft 47 zitplaatsen eerste klas 42 zitplaatsen tweede klas en 2 klapzittingen. Er is verder 1 invalideplaats. Er zijn in totaal 91 zitplaatsen exclusief 1 invalideplaats.
| 12 juni 2003
+
 
| '''8628'''
+
''ABv5''
| '''8269'''
+
Het rijtuig heeft 23 zitplaatsen eerste klas 80 zitplaatsen tweede klas en 4 klapzittingen. Er zijn in totaal 107 zitplaatsen.
| 19 mei 2003
+
 
| 6 juni 2003
+
''mBvk2''
| 12 juni 2003
+
Het rijtuig heeft 93 zitplaatsen tweede klas en 4 klapzittingen. Er zijn in totaal 97 zitplaatsen.
| '''9469'''
+
 
|-
+
 
| '''8429'''
+
'''''VIRM-1'''''
| 30 maart 2004
+
 
| 24 april 2004
+
Het VIRM 1 zijn de oorspronkelijke treinstammen, welke verlengd zijn tot vier- en zesdelige treinstammen. De driedelige treinstammen kregen een ABv6 extra. De vierdelige stammen werden voorzien van een ABv6 en een mBv7.
| 11 mei 2004
+
 
| '''8629'''
+
'''DD-IRM-IV'''
| '''8470'''
+
 
| 9 februari 2003
+
De bestaande rijtuigen zijn tijdens de verlenging niet aangepast. Hieronder volgt een beschrijving van het toegevoegde rijtuig.
| 28 februari 2003
+
 
| 16 april 2003
+
''ABv6''
| '''8670'''
+
Een rijtuig dat in een vierwagenstam werd afgeleverd, heeft op de bovenverdieping 30 zitplaatsen tweede klas.
|-
+
 
| '''8230'''
+
'''DD-IRM-VI'''
| 23 maart 2004
+
 
| 8 april 2004
+
De bestaande rijtuigen zijn tijdens de verlenging niet aangepast. Hieronder volgt een beschrijving van de toegevoegde rijtuigen.
| 23 april 2004
+
 
| '''9430'''
+
''ABv6''
| '''8471'''
+
Een rijtuig dat oorspronkelijk in een zeswagenstam werd afgeleverd heeft op de bovenverdieping 23 zitplaatsen eerste klas.
| 14 juli 2003
+
 
| 1 september 2003
+
''mBv7''
|
+
 
| '''8671'''
+
 
|-
+
'''''VIRM-2'''''
| '''8231'''
+
 
| 16 april 2002
+
Vanaf de bestelling VIRM-2 zijn de treinstammen uitgevoerd met de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)-aandrijftechniek. Ook de gemotoriseerde mBv7-tussenrijtuigen zijn voorzien van deze techniek. Deze aandrijftechniek is een verdere ontwikkeling van de GTO-techniek. Het voordeel van IGBT is het hogere rendement, kortere schakeltijden en het vervallen van een lijnchopper en de snubbercircuits (dit voorkomt ongewenste spanningspieken). De installatie is hiernaast ook compacter, lichter en produceert minder geluid.
| 25 mei 2002
+
 
| 6 juni 2002
+
'''VIRM-IV'''
| '''9431'''
+
 
| '''8472'''
+
''mBvk1''
| 22 april 2003
+
 
| 12 mei 2003
+
''ABv3/4''
| 20 mei 2003
+
 
| '''8672'''
+
''ABv6''
|-
+
 
| '''8432'''
+
''mBvk2''
| 23 augustus 2004
+
 
| 21 september 2004
+
 
| 5 oktober 2004
+
'''VIRM-VI'''
| '''8632'''
+
 
| '''8273'''
+
''mBvk1''
| 9 april 2003
+
 
| 29 april 2003
+
''ABv3/4''
| 6 mei 2003
+
 
| '''9473'''
+
''ABv6''
|-
+
 
| '''8433'''
+
''mBv7''
| 22 september 2004
+
 
| 25 oktober 2004
+
''ABv5''-
| 27 oktober 2004
+
 
| '''8633'''
+
''mBvk2''
| '''8474'''
+
 
| 1 maart 2004
+
 
| 26 maart 2004
+
'''''VIRM-3'''''
| 1 april 2004
+
 
| '''8674'''
+
'''VIRM-VI'''
|-
+
 
| '''8234'''
+
''mBvk1''
| 14 oktober 2002
+
 
| 6 november 2002
+
''ABv3/4''
| 8 november 2002
+
 
| '''9434'''
+
''ABv6''
| '''8475'''
+
 
| 24 november 2003
+
''mBv7''
| 18 december 2003
+
 
| 24 december 2003
+
''ABv5''
| '''8675'''
+
 
|-
+
''mBvk2''
| '''8435'''
+
 
| 10 november 2003
+
 
| 26 november 2003
+
'''''VIRM-4'''''
| 3 december 2003
+
 
| '''8635'''
+
In tegenstelling tot de eerdere series zijn de 51 treinstammen van de vierde bestelling niet voorzien van bestemmingsaanduidingen aan de binnenzijde. De NS was op dat moment bezig met diverse partijen om hier een interactieve oplossing voor te vinden. Om de stammen in de toekomst wel hiervan te kunnen voorzien, zijn er wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
| '''8476'''
+
 
| 21 juli 2003
+
In het interieur vallen de verschillende kleuren stoelen op. In de eerste klas zijn de stoelen rood gekleurd en in de tweede klas blauw. In de eerste klas zijn tussen de stoelen stopcontacten geplaatst. Aan de hoofdsteunen zijn leeslampjes geplaatst. Op de balkons valt het ontbreken van de lift voor de trolley op. Hierdoor zijn de trappen ongeveer 40 centimeter breder geworden dan bij de oudere series. De toiletten zijn allen geschikt voor rolstoelgebruikers. Tevens zijn er onder de toiletpotten bioreactoren geplaatst. Deze zorgen ervoor dat er niet meer tussen de sporen geloosd wordt. Door micro-organismen worden de uitwerpselen afgebroken tot water dat in het riool geloosd mag worden.
|
+
 
| 12 september 2003
+
De klimaatregeling is verbeterd in de rijtuigbakken. Daarnaast is deze regeling losgekoppeld van de cabine. Deze hebben nu hun eigen regeling en unit. Hiermee kan de grote kast in de cabine vervallen.
| '''8676'''
+
 
|-
+
 
| '''8436'''
+
'''VIRM-IV'''
| 13 juni 2002
+
 
| 19 juli 2002
+
''mBvk1''
| 3 januari 2003
+
 
| '''8636'''
+
''ABv3/4''
| '''8277'''
+
 
| 29 oktober 2003
+
''ABv6''
| 14 november 2003
+
 
| 18 november
+
''mBvk2''
| '''9477'''
+
 
 +
 
 +
 
 +
De nummering van de deuren is als volgt:
 +
 
 +
* mBvk1: deurnummers 1/2 en 3/4
 +
* ABv5: deurnummers 5/6 en 7/8 (alleen in zesjes)
 +
* mBv7: deurnummers 9/10 en 11/12 (alleen in zesjes)
 +
* ABv6: deurnummers 13/14 en 15/16
 +
* ABv3/4: deurnummers 17/18 en 19/20
 +
* mBvk2: deurnummers 21/22 en 23/24
 +
 
 +
Doordat een vierwagenstam geen mBv7 en ABv5 heeft, komen de genoemde deurnummers niet voor. Hierdoor hoeft een deur niet omgenummerd te worden bij een bakwisseling tussen een vierwagenstam en zeswagenstam.
 +
 
 +
 
 +
='''Inzet'''=
 +
 
 +
De eerste inzet vond vanaf 28 augustus 1994 plaats tussen Roosendaal en Dordrecht in de stoptreinen van de serie 5100. Na de voorzichtige start in deze serie, kwamen zij al snel te rijden in de serie 2100. Hier vervingen zij [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] en [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]]. Ook de serie 3000 wordt het domein van de nieuwe treinstammen. Zij vervangen hier andere dubbeldekkers, namelijk het [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DD-AR]]. In 1995 worden de treinstammen ook ingezet in de drukke treinen in de serie 500 en 1700 vanuit Den Haag naar Groningen en Enschede. Hierdoor kunnen een aantal voor- en volgtreinen vervallen. Door het routemanagement, dat verantwoordelijk was voor deze lijnen, werd het niet wenselijk geacht om DD-IRM hier in te zetten, maar alleen ICM. Vanaf 15 januari 1996 ging het DD-IRM ongeveer de helft van de diensten in de serie 3600 rijden tussen Zwolle en Roosendaal. Vanaf de dienstregeling 1996/1997, welke eind mei 1996 in ging, nam het DD-IRM de zes resterende diensten van [[T - Treinstellen Plan T|Plan T]] over in de serie 3600 op de IJssel-Brabantlijn.
 +
 
 +
 
 +
Met ingang van de [[dienstregeling 1995/1996]] nemen de nieuwe treinstammen de treinserie 3000 (Nijmegen - Den Helder) over van het DDM-1 en DD-AR. De koppeling tussen de series 3000 en 3300 komen tegelijkertijd te vervallen en wordt nu één serie. Stam 8442 rijdt van 8 juli 1995 tot 26 augustus 1995 als speciale 'Efteling Expres' in een aparte omloop tussen Groningen en 's-Hertogenbosch als trein 3531 en leeg terug naar Groningen.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 1996/1997]] zijn er  diensten voor de stammen. Van 30 juni 1996 tot 30 augustus 1996 rijdt de 8442 als 'Attractie Expres' in een aparte omloop.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 1997/1998]]
 +
 
 +
Op 24 mei 1998 gaat [[Dienstregeling 1998/1999]] in.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 1999/2000]], beginnend op 30 mei 1999, komen de
 +
Vanaf december 1999 werden er treinstammen teruggetrokken uit de serie 3600. Dit vanwege materieeltekort. Vervanging vond plaats door middel van Plan T en [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]].
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2000/2001]]
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2001/2002]]
 +
 
 +
Met ingang van het [[Dienstregeling 2003|dienstregelingjaar 2003]]
 +
 
 +
Met ingang van [[Dienstregeling 2004|de dienstregeling van 2004]]
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2005]], welke op 12 december 2004 begint, worden
 +
 
 +
Met de instroom van de tweede en derde deelserie en de verlengde eerste deelserie worden de stammen ingezet in de serie 3000 (Nijmegen - Den Helder) waarmee ICM wordt vrijgespeeld voor inzet elders. In de serie 800/900 gaan de stammen de lange, getrokken treinen vervangen. Hiermee kunnen de rijtuigen [[W - Rijtuigen Plan W|Plan W]] worden afgevoerd. In de serie 3500 zullen de stammen ook instromen.
 +
 
 +
Voor de [[dienstregeling 2006]] 
 +
De zesdelige stammen worden ingezet in dienstgroep OA. De vierdelige stammen worden ingezet in dienstgroep AD.
 +
 
 +
Vanaf de [[dienstregeling 2007]] is er een
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2008]] zijn er
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2009]] zijn er
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2010]] zijn er
 +
 
 +
Voor de [[dienstregeling 2011]]
 +
 
 +
Met ingang van de [[dienstregeling 2012]] rijden de stammen in de serie 2200. Deze is in Amsterdam Centraal gekoppeld aan de serie 2100. Het materieel zal tevens worden ingezet in de series 3700 en 3900 naar Lelystad. Door de verhoging van het aantal ICM diensten werden een aantal stammen overgeheveld van de serie 1500/4500 naar de Noord-Oostverbindingen. In april 2012 werd deze ruil weer gedeeltelijk teruggedraaid. In de 14500 werden een aantal stammen afgelost door DD-AR en DDM-1.
 +
 
 +
Door de ingebruikneming van de Hanzelijn in het dienstregeling jaar [[Dienstregeling 2013|2013]] krijgt het VIRM er een nieuw spoorlijn bij. Samen met het ICMm zal het ingezet gaan worden in de series (12)700. Hierbij was een rol weggelegd voor het VIRM in de drukke treinen. In de serie 12500 zal dezelfde mix te zien zijn, waarbij het VIRM de minste diensten heeft. In februari 2013 werd deze opzet al weer gewijzigd en kwam in de series (12)700 het VIRM te rijden, terwijl in de series (12)700 ICMm kwam te rijden. Een mix met ICMm is wel te zien in de serie 1500 tussen Enkhuizen en Amersfoort. In de spits rijdt deze serie door naar [[Deventer]]. Wanneer zij niet doorrijden in naar Deventer, wordt er in Amersfoort Schothorst kop gemaakt. Op het deel Amsterdam - Enkhuizen is de serie 4500 vernummerd in 1500. In de serie 1500 rijden vier van de tien composities met VIRM. Verder zullen 4 viertjes en een zesje ingezet worden in de DDZ omlopen in de series 2100 en 2200. Inzet van het VIRM is noodzakelijk vanwege een tekort aan DDZ stammen. Mogelijk zal het VIRM in zijn geheel terugkeren in deze series en het DDZ vervangen. De vervanging is ingegeven door het feit dat in Haarlem gekoppeld wordt in plaats van Amsterdam Centraal. DDZ heeft regelmatig problemen met koppelen wat leidt tot vertragingen. Deze stammen komen grotendeels uit de gekoppelde series 2000/8800, waar het VIRM wordt vervangen door ICM. Ook worden vrijgekomen stammen gebruikt om te krap geplande treinen te versterken. In de serie 3600 is het VIRM doordeweeks geheel teruggetrokken, doch in het weekend zijn hier stammen actief, omdat de ICR stammen dan niet ingezet worden. Dit beeld is ook te zien in de serie 1900. In de serie 3500 heeft het VIRM de twee diensten van het ICRm overgenomen, nu de serie is doorgetrokken naar Heerlen. Door de verbouwing van het station is de perronlengte beperkt tot maximaal zes bakken. De stammen blijven traditiegetrouw ook de series 800, 3000 en 3100 integraal rijden. Met de inzet in de serie 2600 en de koppeling met de (10)700 in Lelystad en daardoor de ontstane serie 12600 heeft het VIRM een nieuw record in handen qua traject. Groningen/Leeuwarden - Vlissingen via Amsterdam Centraal. Deze serie is de langste afstand en heeft de meeste stops. Hiermee worden de twee startende treinen in Den Helder naar Maastricht (827 en 829) naar de tweede plaats verdreven. Met ingang van april 2013 zal de inzet van het VIRM verhoogd gaan worden, doordat de inbouw van OBIS bij de series 2 en 3 ten einde is. De vervanging van de tractie installatie en inbouw van OBIS bij de eerste deelserie zal dan ook zo goed als klaar zijn. Alleen de in februari 2013 gestarte inbouw van OBIS bij serie 4 zorgt nog voor een tijdelijke onttrekking van het materieel. Met het aflopen van de inbouw van OBIS stijgt de beschikbaarheid van het materieel bij de diverse wijzigingsbladen. In februari zijn er 68 diensten voor VIRM-IV stammen en 71 voor VIRM-VI. In juni zullen de meeste stammen van OBIS voorzien zijn, zodat de inzet van de VIRM-IV stammen stijgt tot 84. In oktober moeten alle stammen van OBIS voorzien zijn en zullen er 88 diensten voor VIRM-IV stammen zijn en 70 voor VIRM-VI. In september zijn er drie diensten meer gepland om te korte treinen te verlengen. De vermindering van drie diensten in oktober zijn het gevolg van de inzet van DDZ in de serie 1500 en ICMm in de serie 12500. Hierdoor verdwijnt het VIRM uit de serie 12500. In juni 2013 verdwijnt het VIRM uit de serie 8800 en gaat rijden in de serie 2800. Hier wordt geruild met ICM. Vanaf september zullen de series 3000 en 3100 in de daluren in Nijmegen niet meer op elkaar keren, maar op zich zelf.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2014]] worden een aantal lange keringen in Den Haag Centraal verkort, door treinseries op elkaar te laten keren. Treinen uit de serie 2100 gingen daarom keren op de serie (12)700 en andersom. Door dat de serie 2100 in Amsterdam gekoppeld is aan de serie 2200 naar Dordrecht en de serie 12700 in Leeuwarden gekoppeld is aan de serie 12500 naar Rotterdam, ontstond er een grote omloop, welke grotendeels door VIRM wordt uitgevoerd en waarbij enkele treinstellen ICMm rijden. Per 3 februari 2014 wordt de koppeling tussen de serie 12500 en 12700 los gemaakt, waardoor de series weer op zichzelf gaan keren. De grote omloop wordt hierbij geheel door VIRM gereden. Het VIRM is met twee setjes van VIRM-IV en VIRM-VI te zien in de serie 500. In de serie 1500 rijden ook enkele stammen om voldoende capaciteit te brengen in Noord Holland. Dit is vooral ingegeven door het niet meer laten stoppen van de serie 14500 in Hoorn Kersenboogerd. Per 6 januari 2014 keert het VIRM weer terug in de serie 8800. Zij gaan een aantal drukke treinen die eerder door het ICMm gereden werden. Per [[Wijzigingsblad 1 september 2014|1 september 2014]] blijven twee composities van twee stammen VIRM-IV in de series 2000 en 8800 rijden. De overige treinen worden gereden door DDZ-IV stammen.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2015]]] gaat de serie 1500 (Enkhuizen - Amersfoort (- Deventer)) in de daluren een keer per uur door rijden van Amersfoort naar Deventer op de tijden dat de IC 140 (Amsterdam - Berlijn) niet rijdt. Het VIRM uit de serie 3500 (Heerlen - Schiphol) verhuist naar de series 1700 (Den Haag Centraal - Enschede) en 11700 (Den Haag Centraal - Amersfoort Schothorst) waardoor het ICMm verhuist naar de 3500. Deze uitwisseling wordt veroorzaakt door een verminderde spoorcapaciteit als gevolg van de verbouwing van het station Utrecht. Hierdoor zullen in de series 1700, 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal) en 11700 standaard VIRM-VI stammen rijden. Het [[wijzigingsblad 2 februari 2015|wijzigingsblad van 2 februari]] geeft een verschuiving van de inzet in de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo). Een aantal stammen VIRM-VI worden vervangen door twee stammen VIRM-IV. In de serie 9100 (Zwolle - Groningen) zal het VIRM plaats maken voor ICM. Het [[wijzigingsblad 13 april 2015|wijzigingsblad van 13 april]] geeft een inzet van stammen ten kosten van  stammen DDZ in de series 2000/8800 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal - Leiden). In de series (1)1700 en 2800 zijn vanaf dit wijzigingsblad 15 stammen nodig, vier VIRM-IV stammen en 11 stammen VIRM-VI. Met het wijzigingsblad van [[Wijzigingsblad 14 juni 2015|14 juni 2015]] worden de series 2000 en 8800 van elkaar los gekoppeld. In de serie 1900 (Den Haag Centraal - Venlo) komen twee composities van twee VIRM-IV en twee losse stammen VIRM-VI te rijden om ICM vrij te maken voor de serie 1900. Met het [[Wijzigingsblad 7 september 2015|wijzigingsblad van 7 september]] verhuizen drie stammen VIRM-VI naar de serie 8800. Deze nemen de plaats in van drie stammen DDZ-VI. Twee stammen VIRM-VI zijn actief in de serie 2000.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2016]] zijn er 92 diensten voor de vierdelige stammen. Voor de zesdelige stammen zijn er 70 diensten. Nieuw is de inzet in de serie 3400, welke alleen in de spits rijdt tussen Haarlem en Alkmaar. Dit zijn slechts 9 treinen per dag en worden gereden door drie VIRM-IV stammen. De stam van de 3429 rijdt na aankomst in Haarlem leeg terug naar Alkmaar voor trein 3435. De stammen van de 3448 en 3450 rijden in de avondspits ook nog de treinen 3454 en 3456. Door het minder beschikbaar zijn van sporen in Utrecht Centraal rijden de series 1700 (Enschede - Den Haag Centraal), 2800 (Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal) en 11700 (Amsterdam Schothorst - Den Haag Centraal) nog steeds met VIRM in plaats van ICMm. In Utrecht wordt er gecombineerd en gesplitst. De stammen zijn verder te zien in de series 500 (Groningen - Rotterdam Centraal), 700 (Groningen - Den Haag Centraal), 800 (Alkmaar - Maastricht), 2600 (Lelystad - Vlissingen), 3000 (Nijmegen - Den Helder), 3100 (Nijmegen - Schiphol), 12500 (Leeuwarden - Rotterdam Centraal) en 12700 (Leeuwarden - Den Haag Centraal). Met het ingaan van het [[Wijzigingsblad 5 september 2016|wijzigingsblad van september 2016]], worden de stammen die in de serie 3400 rijden vervangen door stammen DDM-1. Ook in de serie 14500 maken drie stammen VIRM-IV plaats voor het DDM-1. De drie vrijgekomen diensten worden gebruikt om stammen in revisie te nemen. In totaal zijn er voor de vierdelige stammen nog 87 diensten gepland. Voor de zesdelige stammen zijn er 74 diensten.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2017]] zijn er  diensten voor de vierdelige stammen en  diensten voor de zesdelige stammen. Het VIRM keert terug in de serie 3500 (Schiphol - Heerlen). In deze serie doen 9 stammen VIRM-VI dienst en 13 stammen VIRM-IV. Tussen Schiphol en Eindhoven wordt er gecombineerd gereden. Een stam rijdt naar Heerlen en de andere gaat als 13500 door naar Venlo. De treinstellen ICMm die in 2016 in deze serie reden, gaan naar de series 1700 (Den Haag Centraal - Enschede) en 11700 (Den Haag Centraal - Amersfoort Schothorst). Hieruit komen de stammen VIRM. De ruil is mogelijk doordat de werkzaamheden in het station van Utrecht Centraal gereed zijn. De serie 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal) blijft wel met VIRM rijden. In deze serie doen vijf stammen, 4 vierdelige stammen, welke gecombineerd rijden en een zesdelige stam. De series 2000 (Den Haag Centraal - Utrecht Centraal) en 8800 (Leiden - Utrecht Centraal) blijven op elkaar keren. In deze series zijn vier stammen VIRM-IV actief, die gekoppeld rijden. De series 1500 en 2600 keren op elkaar in Amsterdam Centraal. In deze series is een stam VIRM-VI actief. De series 700 en 1800, welke in Den Haag op elkaar keren, rijden elf composities VIRM. Voor de gereviseerde treinstammen wordt een aparte omloop gerealiseerd (Amsterdam Centraal - Enkhuizen) in de serie 4500 om als proefbedrijf te dienen. Deze is vanaf 13 februari 2017 actief. Als eerste verschijnt stam 8637 in deze serie. Hiermee wordt een stam DDZ-VI vervangen. Dit proefbedrijf duurt 4 weken om de gewijzigde remhendel te kunnen beoordelen. Na de vrijgave voor inzet van de gereviseerde treinstammen, vervalt het proefbedrijf in de serie 4500. Met het wijzigingsblad van [[Wijzigingsblad 3 september 2017|september 2017]] worden 4 stammen VIRM-VI ingezet in de serie 4500 ten kostte van 4 stammen DDZ-VI. Dit is nodig in verband met de proef om elke woensdag elke 10 minuten een intercity te laten rijden tussen Amsterdam en Eindhoven. De extra treinen worden in verband met de spoorbezetting in Amsterdam geknoopt worden aan de spitstreinen naar Enkhuizen. Daarnaast gaan alle treinen tussen Amsterdam en Eindhoven met VIRM rijden. De stam VIRM-VI die actief is in de serie 1500 (Deventer - Amsterdam Centraal) en 2600 (Amsterdam Centraal - Almere Centrum) wordt vervangen door een DDZ-VI.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2018]] zijn er 85 diensten (dienstgroep AD) voor de vierdelige stammen en 75 diensten (dienstgroep OA) voor de zesdelige stammen. Deze zijn verspreid over de series 800 ((Schagen -) Alkmaar - Maastricht,  diensten), 1600/11600 (Schiphol - Enschede/Amersfoort Schothorst, 2 diensten), 1700/11700 (Den Haag Centraal - Enschede/Amersfoort Schothorst, 2 diensten), 2100 (Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal,  diensten), 2200 (Amsterdam Centraal - Vlissingen,  diensten), 2400 Lelystad - Dordrecht,  diensten), 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal, 2 diensten), 2900 (Enkhuizen - Maastricht,  diensten), 3000 (Den Helder - Nijmegen,  diensten), 3100 (Schiphol - Nijmegen,  diensten), 3500 (Schiphol - Venlo,  diensten), 3900 (Enkhuizen - Heerlen,  diensten), 4500 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal, 2 diensten), 11400 (Rotterdam Centraal - Gouda,  diensten), 12200 (Vlissingen - Roosendaal,  diensten), 12600 (Groningen - Amsterdam Centraal,  diensten) en in het nachtnet de series 21400, 22400 en 23400. Tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt elke 10 minuten een intercity uit de serie 800 of 3500 of 3900. Hiervoor zijn  stammen VIRM-IV nodig en  stammen VIRM-VI nodig. In de avond na 20 uur rijden de series 800 en 3900 niet meer. Zij worden vervangen door de serie 2900. In de series 1600/11600 doet een combinatie van een VIRM-IV en een VIRM-VI dienst. In de series 1700/11700 doet een combinatie dienst van twee stammen VIRM-VI. In de serie 4500 doen twee stammen dienst, waarvan die van trein 4533 in de ochtend afkomstig is van trein 2914. Nadat de stam met trein 4550 in Enkhuizen is aangekomen, gaat het met trein 3967 naar Heerlen. Met het ingaan van het [[Wijzigingsblad 5 februari 2018|wijzigingsblad van februari]] wordt een stam VIRM-IV, welke de treinen 4525 en 4550 rijdt, vervangen door een stam DDM-1. Als gevolg van het revisieproces van de VIRM-VI stammen wordt het aantal diensten met ingang van  terug gebracht van 75 naar 70. Het aantal diensten bij VIRM-IV gaat omhoog van 85 naar 93. Van deze diensten zijn er 3 aangewezen als reserve. Met het ingaan van het [[Wijzigingsblad 3 september 2018|wijzigingsblad van 3 september 2018]] wordt een dienst in de serie 2800 over genomen door DDZ.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2019]] zijn er 94 diensten voor de vierdelige stammen en 69 diensten voor de zesdelige stammen. Deze zijn verspreid over de series 800 ((Schagen -) Alkmaar - Maastricht,  diensten), 1600/11600 (Schiphol - Enschede/Amersfoort Schothorst, 2 diensten (1 VIRM-IV en 1 VIRM-VI)), 1700/11700 (Den Haag Centraal - Enschede/Amersfoort Schothorst, 4 diensten (1 VIRM-IV en 3 VIRM-VI)), 2100 (Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal,  diensten), 2200 (Amsterdam Centraal - Vlissingen,  diensten), 2400 Lelystad - Dordrecht,  diensten), 2800 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal, 2 diensten), 2900 (Enkhuizen - Maastricht,  diensten), 3000 (Den Helder - Nijmegen,  diensten), 3100 (Schiphol - Nijmegen,  diensten), 3500 (Schiphol - Venlo,  diensten), 3900 (Enkhuizen - Heerlen,  diensten), 4500 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal, 2 diensten), 11400 (Rotterdam Centraal - Gouda,  diensten), 12200 (Vlissingen - Roosendaal,  diensten), 12600 (Groningen - Amsterdam Centraal,  diensten) en in het nachtnet de series 21400, 22400 en 23400.
 +
 
 +
In de [[dienstregeling 2020]] zijn er  diensten voor de vierdelige stammen en  diensten voor de zesdelige stammen. Deze zijn verspreid over de series . Van het DDM-1 worden vier diensten in de serie 4500 overgenomen.
 +
 
 +
 
 +
== '''Onderhoud''' ==
 +
 
 +
De treinstammen kwamen na hun aflevering in onderhoud in [[Onderhoudsbedrijf Leidschendam|Leidschendam]]. Dat ging ten koste van het ICM materieel, dat naar [[Onderhoudsbedrijf Onnen|Onnen]] overging. In 19 gaan alle stammen in onderhoud over naar [[Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat|Amsterdam]]. Met ingang van de winterdienstregeling 1995/1996 verhuizen alle driedelige stammen naar Onnen.
 +
 
 +
 
 +
Sinds 12 december 2010 heeft [[Onderhoudsbedrijf Maastricht|onderhoudswerkplaats Maastricht]] het onderhoud overgenomen van 32 stammen 9400 van Leidschendam, exclusief de 9478. Deze stam blijft in Leidschendam in onderhoud. De 9502, 9504, 9506, 9508, 9510, 9514, 9516, 9520, 9522, 9524 blijven ook nog in Leidschendam in onderhoud. De overige stammen zijn in Onnen in onderhoud. In het najaar van 2017 zal een deel van het werkpakket (de stammen 9547 - 9597) van de Onnense werkplaats worden overgedaan aan Maastricht. Al vrij snel blijkt dat Maastricht niet in staat bleek om al het onderhoud uit Onnen over te nemen.
 +
 
 +
 
 +
== '''Inzet per dienstregelingsjaar''' ==
 +
 
 +
De inzet per dienstregelingsjaar en eventuele bijzonderheden.
 +
 
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1994/1995|1994/1995]]:''' 5100
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1995/1996|1995/1996]]:''' 500, 1700, 2100, 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1996/1997|1996/1997]]:''' 3000, 3600
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1997/1998|1997/1998]]:''' 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1998/1999|1998/1999]]:''' 2100, 2600, 3000, 3600
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 1999/2000|1999/2000]]:''' 3000, 3500
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2000/2001|2000/2001]]:''' 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2001/2002|2001/2002]]:''' 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2003|2003]]:''' 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2004|2004]]:''' 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2005|2005]]:''' 2100, 2200, 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2006|2006]]:''' 1900, 2000, 3000, 3600
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2007|2007]]:''' 450, 800, 1400, 1900, 2000, 2100, 2400, 2600, 3000, 3200, 8800, 14300, 14600, 20800,
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2008|2008]]:''' 800, 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2009|2009]]:''' 800, 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2010|2010]]:''' 800, 3000
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2011|2011]]:''' 500, 700, 800, 1500, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 3000, 3100, 3500, 4500, 8800
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2012|2012]]:''' 500, 600, 700, 800, 1900, 2100, 2200, 3000, 3100, 3500, 3700, 3900, 4500, 14500
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2013|2013]]:''' 500, 700, 800, 1500, 1900, 2000, 2100, 2200, 2600, 2800, 3000, 3100, 3500, 8800, 12500, 12700, 14500
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2014|2014]]:''' 500, 700, 800, 1500, 1900, 2000, 2100, 2200, 2600, 2800, 3000, 3100, 3500, 8800, 12500, 12700
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2015|2015]]:''' 500, 700, 800, 1400, 1500, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2600, 2800, 3000, 3100, 3600, 8800, 11700, 12500, 12600, 12700, 12800, 14500, 20800, 21400, 23500
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2016|2016]]:''' 500, 700, 800, 1400, 1500, 1700, 2000, 2100, 2200, 2600, 2800, 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 8800, 11400, 11700, 12100, 12600, 12700, 12800, 24400
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2017|2017]]:''' 700, 800, 1400, 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2800, 3000, 3100, 3500, 3600, 8100, 8800, 11400, 12200, 12600, 13500, 22400, 23400, 23500
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2018|2018]]:''' 800, 1600, 1700, 2100, 2200, 2400, 2800, 2900, 3000, 3100, 3500, 3900, 4500, 11400, 11600, 11700, 12200, 12600, 21400, 22400, 23400
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2019|2019]]:''' 800, 1600, 1700, 2100, 2200, 2400, 2800, 2900, 3000, 3100, 3500, 3900, 4500,
 +
* '''[[Overzicht gebruikte treinnummers in 2020|2020]]:''' 800, 4500
 +
 
 +
 
 +
= '''Revisie''' =
 +
 
 +
In 2005 begon de LT1 (Lange Termijn Onderhoud) voor de treinstammen. De 9518 (deelserie VIRM-2) kwam op 29 november 2008 in het revisiebedrijf binnen omdat één van zijn mBvk's, de DD-IRM-bak 290 8642, LT1-revisie moest ondergaan.
 +
 
 +
Om onderdelen te vervangen en wijzigingen uit te voeren aan de treinstammen, zullen er vanaf november 2013 tussenbeurten uitgevoerd gaan worden. Op deze manier wordt de resterende tijd tot de modernisering ingevuld voor onderdelen die tegen hun revisietermijn aan zitten. Bij deze beurten zal het deursluitingsmechanisme gelijk gemaakt worden aan de deelserie VIRM-4. De 8728 uit de derde deelserie ondergaat ook een tussenrevisie, omdat vijf van de zes rijtuigen oorspronkelijk uit stam 8629 komen. Het ABv3/4-rijtuig van deze stam (ABv3/4 380 8029) staat al sinds december 2011 in Haarlem als prototype voor de renovatie. De stam onderging in september 2014 de tussenrevisie. Als eerste voor deze tussenbeurten kwam stam 8640 op 8 september 2013 aan in Haarlem. Op 27 november 2013 is de stam in behandeling genomen. Op 6 februari 2014 is de stam afgeleverd. Als tweede treinstam werd de 9402 binnen genomen voor de tussenbeurt op 10 februari 2014. Als eerste zullen de vierdelige treinstammen behandeld worden. Deze beurten nemen ongeveer twee werkweken in beslag per treinstam.
 +
 
 +
Vanaf het najaar 2014 zullen de VIRM-1 stammen in een periode van twee jaar gereviseerd gaan worden. Dit is de grote revisie of modernisering van het materieel. Hierbij zal de nadruk op het interieur en het casco liggen. De tractie installatie is al vervangen vanaf december 2011 en technisch zal er weinig aan het materieel uitgevoerd gaan worden. Voor het interieur gaat men uit van het DDZ concept. Op de bovenverdieping komen rust, stilte en werken centraal te staan. De stoelen zullen hierbij veelal achter elkaar geplaatst zijn. Op de benedenverdieping is er ruimte voor gezinnen. Hier zijn ook banken tegen over elkaar te vinden. Tussen de rugleuningen is er ruimte om bagage tussen te zetten. In beide klassen zullen loungebanken worden geplaatst. Deze staan op de benedenverdieping. In de tweede klas wordt circa 10% ingericht als stiltezone en van de eerste klas zal dit 30% zijn. In de eerste klas worden stopcontacten aangebracht. Het interieur is in zijn geheel geschikt voor blinden. De liftschachten tussen de trappen zullen ingericht gaan worden als bagage ruimte. Aan de zijde van het balkon wordt een klapzitting gemaakt van de voormalige liftschacht. De tussenwanden op de bovenverdieping naar de trap worden zwart geschilderd. De glazen tussenwanden zijn voorzien van folie die het versplinteren tegen moet gaan bij een eventuele aanrijding. Het aanbrengen van de folie is een aanbeveling uit het rapport naar aanleiding van het ongeval van de 8711 in april 2012. De verlichting wordt vervangen door led verlichting, die zich aan gaat passen aan de hoeveelheid daglicht. De airco van de rijtuigen wordt verbeterd en ook de balkons zullen voorzien gaan worden van airco. Deze meten ook de hoogte van het CO<sup>2</sup> gehalte. Mocht het nodig zijn, dan wordt er frisse lucht van buiten aangevoerd Twee balkons worden geschikt gemaakt om mindervaliden te kunnen laten reizen. Op de balkons zullen beeldschermen geplaatst worden met reisinformatie. Ook beveiligingscamera's zullen geplaatst worden op de balkons. De klasse aanduidingen worden in braille uitgevoerd. De toiletten worden geschikt gemaakt voor rolstoelers en zullen net als de later afgeleverde stammen voorzien gaan worden van een gesloten toiletsysteem met bio-installatie. Een vierdelige stam krijgt de beschikking over twee toiletten. Een zesdelige stam over 3 toiletten. De toiletten zijn voorzien van een normale wc-pot en van een urinoir. De wanden in het toilet zijn voorzien van kunst, wat niet uitnodigend is voor het spuiten van graffiti. Het dak van de mBvk-rijtuigen zal worden aangepast. De plaats waar de stroomafnemer geplaatst was voor de verlenging, wordt opgevuld en glad getrokken met de rest van het dak. De opvulling bestaat uit een nieuwe luchtbehandelingskast. De stammen worden ook voorzien van een nieuwe compressor. Dit is een olievrije schroefcompressor. De rijtuigen zullen ook opnieuw geschilderd gaan worden en wel in het patroon dat gelijk is aan het DDZ-materieel. De blauwe baan wordt over de onderste vensters getrokken. De deuren worden voorzien van een blauwe rand, terwijl zij zelf geel worden geschilderd. De verf is voorzien van een anti-hechtlaag voor graffiti.
 +
 
 +
Als eerste rijtuig is hiervoor de ABv3/4 380 8029 aangewezen. Dit rijtuig werd op 9 december 2011 beschadigd door brand in het toilet, toen het deel uit maakte van stam 8629. Het rijtuig in de stam werd vervangen door de ABv3/4 380 8128. Op 11 september 2014 werd officieel begonnen met de revisie van de treinstammen VIRM-1, bestaande uit de 290 bakken DD-IRM en 128 nieuwe bakken om de treinstammen te kunnen verlengen. De aangewezen treinstam hiervoor is de 9411, welke al sinds 4 juli 2014 in het revisiebedrijf staat. In de zomer van 2015 zijn twee bakken van de 9411 (een mBvk en de ABv6) in de definitieve kleuren geschilderd. De doorlopende blauwe band over de deuren loopt nu via de benedenverdieping. Dit is gelijk aan het DDZ-materieel. Bij de deuren zijn blauwe randen rondom de gele deuren om deze beter zichtbaar te maken. Als tweede stam is de 8637 aangewezen als pre-try-out voor de renovatie. Deze kwam op 22 november 2014 het Revisiebedrijf Haarlem binnen. Deze stammen zullen naar verwachting in 2015 worden afgeleverd. Aansluitend hierop zullen de overige stammen in revisie worden genomen. Als eerste worden de vierdelige stammen in revisie genomen. Deze planning wordt echter niet gehaald. In juni 2016 is de 9404 in revisie genomen als derde stam. De 9405 wordt in augustus 2016 in revisie genomen. De 9401 gaat in november 2016 in revisie. In 2020 zal de laatste stam gereviseerd zijn en aansluitend zullen de volgende deelseries ook gereviseerd gaan worden. Op 6 juli 2016 rijdt stam 9411 zijn eerste proefrit van Haarlem naar Den Haag Hollands Spoor via Amsterdam Centraal. Een van de rijtuigen mBvk is voorzien van de tekst "Rini Maas Express", naar de product manager Rolling Stock van de NS die met pensioen is gegaan. De volgende dag rijdt de stam nog een proefrit. Door een storing rijdt de stam echter naar Dordrecht in plaats van Den Haag en weer terug naar Amsterdam. In de daarop volgende weken rijdt de stam nog vele proefritten in het kader van de endurance-testen om zo duizenden kilometers zonder storing te kunnen rijden. Op 30 augustus 2016 vindt de perspresentatie plaats van de 9411 in Haarlem. Van 31 augustus tot 2 september 2016 is de 9411 te zien in Rotterdam. Nog dezelfde dag gaat de stam naar het onderhoudsbedrijf in Onnen. Hier wordt de stam door het onderhoudspersoneel bekeken en worden de problemen met de nieuwe compressor. In Onnen zullen de stammen op gereviseerde draaistellen worden geplaatst. Ook worden de stammen vanuit Onnen in dienst gesteld, net zoals destijds met het ICMm is gebeurd. Op 14 oktober 2016 gaat de 9411 van Onnen naar Haarlem. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de stam eind oktober 2016 in dienst te stellen. Vanwege problemen met de o.a. compressor is dit niet doorgegaan. Op 21 november 2016 rijdt de 9411 weer een proefrit van Haarlem naar Onnen en zou als de proefrit succesvol was, op 23 november 2016 in dienst komen. Deze proefrit was nog niet succesvol. Er zijn nog diverse storingen en fouten gevonden, die eerste verholpen moeten worden. Begin december wordt bekend dat de stam op 7, 8 en 9 december 2016 in de serie 3400 (Alkmaar - Haarlem) zou gaan rijden. Omdat de documentatie van de stam niet in compleet is, gaan deze ritten niet door. De documentatie over de wijziging van het remsysteem ontbreekt namelijk. Het remsysteem wordt aangepast, zodat de stammen eerder en meer elektrodynamisch remmen. Door deze wijziging kan de remweg tot 90 meter verlengd worden. Dit blijft nog wel binnen de wettelijke kaders. Op  december gaat de stam van Onnen naar de Zaanstraat. Op 19 december 2016 rijdt de 8637 zijn proefrit van Haarlem naar Dordrecht. Op 21 december 2016 wordt de vergunning voor de inzet van het gereviseerde materieel verleend. Voor nawerk is de 9411 op 4 januari 2017 van de Zaanstraat naar Haarlem gereden. In de nacht van 4 op 5 januari 2017 gaat de 8637 naar Onnen. Op 13 februari 2017 rijdt de 8637 zijn eerste ritten in de reizigersdienst. Op 27 maart 2017 rijdt de 9405 zijn eerste rit na revisie. Het is hiermee de eerste vierdelige stam die in dienst wordt gesteld na revisie. De stam rijdt als voorste stam van trein 762 van Groningen naar Den Haag. Op 28 maart 2017 zijn de stammen 9404 en 9411 afgeleverd door de Haarlemse werkplaats. Op 31 maart 2017 komt de 9411 in dienst. Vanwege problemen met de laagspanningsvoorziening komt de 8637 naar Onnen, nadat de stam op 14 maart 2017 uit de dienst is gehaald. Als derde stam komt de 9404 op 14 april 2017 in dienst, nadat de stam op 28 maart 2017 al was afgeleverd. Uitzonderlijk was dat de stam door het revisiebedrijf Haarlem in dienst werd gesteld in plaats van onderhoudsbedrijf Onnen. Ook de 8637 komt op 14 april 2017 weer in dienst. Op 16 april 2017 werd de 9401 afgeleverd en weer naar Onnen gestuurd voor een onderhoudsbeurt en indienststelling. Op 22 januari 2018 wordt de 8640 binnengenomen. Het is hiermee de eerste zesdelige stam die seriematig in revisie gaat. In november 2018 zal de 8728 naar Haarlem gaan om gereviseerd te worden. Hierbij krijgt het treinstel het rijtuig ABv 3/4 380 8029 terug, waarmee het treinstel 8629 weer op de baan terug keert. Rijtuig ABv 3/4 8128 zal uitgenomen worden.
 +
 
 +
Op 1 maart 2018 wordt bekend gemaakt dat vanaf 2021 de treinstammen uit de series VIRM-2 en VIRM-3 gereviseerd gaan worden, in aansluiting op de bestaande revisie. De stammen krijgen in de tweede klas ook stopcontacten. Op 1 oktober 2018 wordt stam 8741 als try-out binnen genomen voor deze revisie in de Haarlemse werkplaats. Ten opzichte van de oudste deelserie, worden de treinstammen voorzien van een frontcamera. In het reizigersgedeelte komt ander meubilair. In dit meubilair worden in zowel de eerste als in de tweede klas meer stopcontacten en USB-aansluitingen verwerkt. Hiertoe moet het laagspanningsnet en de statische omzetters moeten worden gewijzigd. Ook de bedrading zal vervangen gaan worden. Het toilet wordt op een aantal punten gewijzigd, zodat er minder storingen optreden. Na de revisie zal de stam eerst als vierdelige stam (9541) de toelatingsprocedure door gaan lopen. Vervolgens worden de twee uitgenomen rijtuigen toegevoegd, waarna het proces als zesdelige stam doorlopen zal gaan worden.
 +
 
 +
 
 +
='''Bijzondere uitvoeringen'''=
 +
 
 +
* In 1995 is ter gelegenheid van de ANWB Vakantiebeurs stam 8213 bestickerd met gekleurde stippen en de tekst: "ANWB Vakantiebeurs Expresse"
 +
* In juni 1995 wordt de 8442 in Haarlem binnen genomen voor een verbouwing. Er zal een kindercrèche worden gerealiseerd. Hierbij wordt de stam geschikt gemaakt voor reizigers die naar de Efteling onderweg zijn. De stam is aan de buitenzijde herkenbaar aan de stickers "Efteling Expres".
 +
* In juni 1996 wordt de 8442 voorzien van stickers voor de "Attractie Expres".
 +
* In maart 2001 zijn van de 8457 en 8470 twee bakken aangepast. Bij de bakken zijn de deuren tussen de trappen en de reizigerscompartimenten verwijderd. Verder is een systeem bij deze bakken aangebracht, waardoor de deuren na 3 seconde van geen passage sluiten.
 +
 
 +
* In oktober 2003 is de 8498 uitgerust met een infotainmentsysteem. Hierbij wordt op televisieschermen reisinformatie en reclame getoond. De stam heeft hier enige tijd meer rondgereden.
 +
 
 +
* Op 2 september 2004 werd stam 8733 voorzien van stickers om te vieren dat het 300e IRM rijtuig was afgeleverd. De stam heeft tot medio december 2005 zo rondgereden.
 +
[[Bestand:ABv6 380 8414 (8733) (12-1-2005).jpg|200px|thumb|right|300e rijtuig IRM]]
 +
* Op 8 juli 2005 werd stam 9525 in Amersfoort gepresenteerd nadat het helemaal oranje was bestickerd i.v.m. sponsorcontract met NOC*NSF. Op 14 mei 2012 werden er nieuwe stickers op de kopbakken geplakt met de tekst 'Bij NS staat deze zomer Londen Centraal', waarbij de nadruk werd gelegd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Op 15 mei 2012 werd de treinstam gepresenteerd op Amsterdam Centraal door judoka Edith Bosch. Op 16 mei 2012 werd de treinstam weer in de normale dienstregeling ingezet. Op 25 mei 2013 rijdt de treinstam voor het laatst in de Olympische bestickering. In het revisiebedrijf van Haarlem wordt de treinstam ontdaan van de bestickering. De treinstam zal opnieuw voorzien gaan worden van de geel/blauwe bestickering. Tevens worden op alle rijtuigbakken de UIC nummering aangebracht. Medio juli is de treinstam afgeleverd.
 +
* Op 3 augustus 2005 werd mBvk 290 8698 gepresenteerd als SailTrain bij theater Carré in Amsterdam. Het rijtuig is op een ponton (kiel van een oude veerboot) geplaatst en aan de bakovergang voorzien van een extra kop. Deze extra kop is ingericht als cabine om te kunnen varen. Het rijtuig is afkomstig uit de op 18 januari 2005 ontspoorde stam 9518. Dit rijtuig is onbeschadigd gebleven en stond op reserve in Haarlem. Het rijtuig werd gedoopt als 'Railklipper'. Tijdens Sail werd een passagiersdienst uitgevoerd tussen het Amsterdam Centraal en de Javakade. Ook voer het schip onder andere naar Volendam, Rotterdam en Dordrecht. In Rotterdam werden de Wereldhavendagen bezocht. Deze vonden van 2 tot en met 4 september 2005 plaats. Op 13 september 2005 werd het rijtuig in de  Amsterdamse Westhaven (Vlothaven) van het ponton gehaald en naar Haarlem overgebracht door de 6444. Hier werd de extra kop verwijderd. Op 25 oktober 2005 kwam het rijtuig weer op de baan in stam 8656.
 +
* De 9520 werd op 21 december 2005 gepresenteerd als Olympische treinstam. Op 14 mei 2012 werden er nieuwe stickers op de kopbakken geplakt met de tekst 'Bij NS staat deze zomer Londen Centraal', waarbij de nadruk werd gelegd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Op 15 mei werd de treinstam gepresenteerd op Amsterdam Centraal door judoka Edith Bosch. Op 16 mei 2012 werd de treinstam weer in de normale dienstregeling ingezet. Op 18 april 2013 is de treinstam naar Haarlem gegaan om een nieuwe bestickering te krijgen.
 +
[[Bestand:9520 + 8738 als tr 834 (21-8-2010).jpg|200px|thumb|right|9520 in Olympische bestickering]]
 +
* Op 4 juli 2008 kwam stam 9514 op de baan met bestickering om lezen in de trein aan te moedigen. Daar de NS hoofdsponsor is van de Boekenweek, werd besloten om een treinstam hiervoor te beplakken.
 +
[[Bestand:9514 als tr 3039(16-8-2008).jpg|200px|thumb|right|9514]]
 +
* Op 15 maart 2010 kwam stam 9524 op de baan met reclame voor de OV Chipkaart. Op 3 augustus 2011 werd de stam weer ontstickerd waargenomen bij de werkplaats Haarlem, waar het ruim een maand gestaan had met tractieproblemen.
 +
* Op 7 mei 2010 kwam stam 9522 op de baan als tweede stam met reclame voor de OV Chipkaart. Rond 1 september 2011 is de stam weer van zijn stickers ontdaan.
 +
* Op 29 mei 2012 kwam treinstam 9561 op de baan met stickers voor de Veteranendag. De stickers zijn geplakt op het ABv3/4-rijtuig. De stickers geven enkele personen weer in militaire uniformen. Op 30 mei 2012 vond de presentatie plaats van de stam op station Den Haag Hollands spoor.
 +
* Op  oktober 2012 werd de 8664 voorzien van stickers in twee rijtuigen op de boven verdieping. Het ABv5-rijtuig werd voorzien van een bosthema, terwijl het mBv7-rijtuig voorzien werd van een kermisthema. De stickers zijn boven de ruiten geplaatst tot aan de verlichting.
 +
* Op 18 april 2013 komt de 9520 binnen in Haarlem om een nieuwe bestickering te krijgen. Het verruilt zijn Olympische jasje voor een outfit in het kader van de troonswisseling op 30 april 2013. De treinstam is geheel donker oranje beplakt met tussen de ramen de tekst "ga mee van Beatrix naar Alexander". Bij de bakovergangen is de Nederlandse vlag geplakt. Tevens zijn ter hoogte van de deuren aan de kopzijde twee blauwe bollen geplakt met de tekst "Van B naar A". Op 24 april 2013 vind de perspresentatie plaats op het station van Den Haag Hollands Spoor. Vanaf 25 april 2013 wordt de treinstam in de normale dienst ingezet. Op 15 juni 2014 wordt de treinstam binnengenomen in het Revisiebedrijf Haarlem om ontdaan te worden van zijn bestickering. Op 25 oktober 2014 is de stam weer in het geel/blauw afgeleverd.
 +
* Op  september 2014 wordt treinstam 9556 binnen genomen in het Revisiebedrijf Haarlem. Hier zal de treinstam in een groene beschildering worden gebracht. Het ontwerp is afkomstig van twee ontwerpers van de TU Delft en zijn de winnaars van een prijsvraag. Deze is door de NS en Eneco uitgeschreven naar aanleiding van het overstappen door de NS op Eneco windenergie. De rijtuigen ABv3 en mBv7 zijn voorzien van een groen blokkenpatroon. De mBvk-rijtuigen zijn vanaf het balkon aan de zijde van de bakovergang voorzien van dit blokkenpatroon. Dit blokkenpatroon gaat over van geel en blauw naar groen. Op de mBvk-rijtuigen staat het speciale internetadres vermeld (www.ns.nl/groenetrein). In het interieur zijn de plafonds voorzien van Hollandse luchten. Op 20 september 2014 zal de treinstam worden gepresenteerd.
 +
[[Bestand:9556 als tr 828216 (20-9-2014).jpg|200px|thumb|right|9556 als groene trein]]
 +
* Op 14 oktober 2014 is de 9548 afgeleverd met stickers in het interieur in het kader van 175 jaar spoor. Op de ramen is folie geplakt met het beeldmerk 175 jaar spoor, op de wanden zijn oude posters geplakt met veranderde treintijden na elektrificatie van spoorlijnen en op de vloer is oranjekleurig zeil neergelegd.
 +
* Op 13 juni 2016 is de 8707 voorzien van nieuwe stickers aan de buitenzijde die de nadruk leggen om op de bovenverdieping te lezen in de trein. In blauwe vlakken met witte letters staat geschreven ' Lekker lezen doe je boven in de trein'. Deze zijn aangebracht in de gele band tussen de ramen. Er zijn slechts twee bakken bestickerd, de ABv3/4 en ABv5. Op de beide rijtuigen zijn mensen die te zien een boek lezen, o.a. Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt en Lieve mama van Esther Verhoef. Aan de binnenkant is er boven de ramen de illusie gewekt van een lange boekenplank. Op de vloer is plastic tapijt neer gelegd. Op 30 juni 2016 wordt de trein weer ontstickerd en in oude staat teruggebracht.
 +
* Op 17 oktober 2017 is de 9549 afgeleverd met stickers op de ABv3/4 van "lekker lezen doe je in de trein" en een aantal kinderen die een boek lezen. De stam is in het onderhoudsbedrijf Maastricht bestickerd in het weekend van 14 en 15 oktober 2017. Op  is de 9592 met dezelfde bestickering afgeleverd.
 +
 
 +
 
 +
='''Wijzigingen'''=
 +
 
 +
* Op 4 augustus 2011 werd de 8733 waargenomen met verwijderde liftschachten in een aantal rijtuigen. In de plaats hiervan waren hier prullenbakken gelegen voor de scheiding van flessen, kranten en gft afval. De prullenbakken achter de stoelen waren hiervoor verwijderd. In september zijn de prullenbakken verwijderd en werd de stam waargenomen met een aantal leunbanken.
 +
 
 +
 
 +
* Treinstam 8638 is in het toilet van het mBv7-rijtuig voorzien van anti-graffitifolie. De folie is bewerkt met een drukke, roze print. Dit moet het ontsieren van treinstammen met graffiti tegengaan. De andere twee toiletten in de treinstam zijn voorzien van en bosmotief en paarse bloemetje. In navolging zijn ook de 8648, 8652 en 8674 in het najaar van 2012 voorzien van anti-graffitifolie in de toiletten.
 +
* Vanaf medio februari 2013 worden de stammen van de deelserie VIRM-4 ontdaan van de leeslampjes aan de hoofdsteunen in de eerste klas. De lampjes werden lastig gevonden en werden nauwelijks gebruikt. Op de plaats van de lampjes worden kunststof plaatjes geplaatst in de kleur van de stoelen.
 +
* Begin 2013 worden de treinstammen voorzien van evacutatietrappen. Deze trappen kunnen gebruikt worden voor het evacueren van reizigers, nadat een trein is gestrand zonder nabijheid van een perron.
 +
* Vanaf juni 2013 worden de treinstammen in navolging van de VIRM-4-stammen voorzien van de NVR-nummering op de rijtuigbakken.
 +
* Vanaf november 2013 wordt bij de oudere deelseries de deursluitingen aangepast. Op deze manier worden ze gelijk gemaakt aan de deursluiting van de vierde deelserie.
 +
* Stam 8647 is in november 2014 voorzien van nieuwe remblokken. Met deze stam worden proefritten gereden tussen Venlo en Helmond.
 +
 
 +
 
 +
== '''Verlenging van DD-IRM naar VIRM''' ==
 +
 
 +
Als gevolg van een tekort aan materieel, werd in 2000 besloten om het materieel te gaan verlengen. Deze plannen waren in het najaar van 1998 al voorbereid. De driewagenstammen werden verlengd tot een vierwagenstam. De vierwagenstammen werden verlengd tot zeswagenstammen. De verlenging vond plaats bij Talbot te Aken. Voor dat de stammen naar Aken gingen, werden zij in het Onderhoudsbedrijf Onnen klaar gemaakt voor vertrek. Tevens werd het materieel constructief voorbereidt op een installatie van 25 kV. Er is ruimte in het ABv6-rijtuig gemaakt om daar een transformator te plaatsen welke de 25 kV wisselstroom omzet in gelijkstroom. Op 26 januari 2002 ging de 9401 terug naar Aken voor nawerk. Op 11 februari 2002 kwam het weer terug.
 +
 
 +
Op 4 januari 2003 is de 9403 naar Zwolle overgebracht voor instructie aan machinisten en storingsmonteurs.
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:90em;"
 +
! Nummer
 +
! Naar Aken
 +
! Aflevering
 +
! In dienst
 +
! Nieuw nummer
 +
! Nummer
 +
! Naar Aken
 +
! Aflevering
 +
! In dienst
 +
! Nieuw nummer
 +
|+ Verlenging van DD-IRM naar VIRM
 
|-
 
|-
| '''8437'''
+
| '''8201'''
| 7 juni 2004
+
| 6 september 2001
| 12 juli 2004
+
| 12 november 2001
| 23 juli 2004
 
| '''8637'''
 
| '''8278'''
 
 
|  
 
|  
| 22 januari 2002
+
| '''9401'''
|  
+
| '''8442'''
| '''9478'''
+
| 15 oktober 2003
 +
| 10 november 2003
 +
| 18 november 2003
 +
| '''8642'''  
 
|-
 
|-
| '''8438'''
+
| '''8202'''
|  
+
| 1 december 2003
| 3 maart 2004
+
| 18 december 2003
| 5 maart 2004
+
| 24 december 2003
| '''8638'''
+
| '''9402'''  
| '''8279'''
+
| '''8443'''
| 19 januari 2004
+
| 16 mei 2002
| 4 februari 2004
+
| 19 juni 2002
| 19 februari 2004
+
| 9 december 2003
| '''9479'''
+
| '''8643'''
 
|-
 
|-
| '''8439'''
+
| '''8203'''
|  
+
| 8 september 2002
| 24 juni 2004
+
| 27 september 2002
| 7 juli 2004
+
| 28 september 2002
| '''8639'''
+
| '''9403'''
| '''8280'''
+
| '''8444'''
| 30 november 2004
+
| 22 oktober 2003
| 23 december 2004
+
| 17 november 2003
| 27 december 2004
+
| 20 november 2003
| '''9480'''
+
| '''8644'''
 
|-
 
|-
| '''8440'''
+
| '''8204'''
| 16 december 2002
+
| 24 september 2003
| 17 januari 2003
+
| 13 oktober 2003
| 31 januari 2003
+
| 17 oktober 2003
| '''8640'''
+
| '''9404'''
| '''8281'''
+
| '''8445'''
| 20 november 2002
+
| 5 januari 2004
| 12 december 2002
+
| 26 januari 2004
| 24 december 2002
+
| 16 februari 2004
| '''9481'''
+
| '''8645'''
 
|-
 
|-
| '''8441'''
+
| '''8205'''
| 1 september 2003
+
| 5 juli 2002
| 18 september 2003
+
| 7 augustus 2002
| 22 september 2003
+
| 15 augustus 2002
| '''8641'''
+
| '''9405'''
 +
| '''8446'''
 +
| 15 september 2003
 +
| 15 oktober 2003
 +
| 22 oktober 2003
 +
| '''8646'''
 
|-
 
|-
|}
+
| '''8206'''
 
+
| 15 november 2004
=='''Tijdelijke verlenging'''==
+
| 14 december 2004
 
+
| 16 december 2004
Als gevolg van de snelle bouw van ABv5 rijtuigen, zijn een aantal 3-delige stellen tijdelijk verlengd tot 4-delige stellen. De ABv5 rijtuigen zullen terecht komen in nieuw te bouwen V-IRM-IV stellen van de bestelling V-IRM 2
+
| '''9406'''
 
+
| '''8447'''
{| class="wikitable sortable" style="width:57em;"
+
| 21 januari 2003
! Nummer
+
| 11 februari 2003
! Baknummer ABv5
+
| 19 februari 2003
! Afleverdatum
+
| '''8647'''
! In dienst
 
! Tijdelijk nummer
 
! ABv5 in stel
 
|+ Tijdelijke verlenging
 
 
|-
 
|-
| 8225
+
| '''8207'''
| 380 8248
+
| 3 oktober 2002
| 24 augustus 2002
+
| 23 oktober 2002
| 29 augustus 2002
+
| 16 november 2002
| 8497
+
| '''9407'''
| 8707
+
| '''8448'''
 +
| 16 februari 2003
 +
| 27 maart 2003
 +
| 1 april 2003
 +
| '''8648'''
 
|-
 
|-
| 8217
+
| '''8408'''
| 380 8249
+
| 16 maart 2003
| 7 september 2002
+
| 4 april 2003
| 10 september 2002
+
| 24 april 2003
| 8496
+
| '''8608'''
| 8713
+
| '''8449'''
 +
| 10 juni 2003
 +
| 10 juli 2003
 +
| 26 augustus 2003
 +
| '''8649'''
 
|-
 
|-
| 8202
+
| '''8209'''
| 380 8250
+
| 27 januari 2003
 
|  
 
|  
| 24 september 2002
+
| 19 februari 2003
| 8495
+
| '''9409'''
| 8721
+
| '''8250'''
|-
 
| 8269
 
| 380 8251
 
 
|  
 
|  
| 4 oktober 2002
+
| 20 januari 2005
| 8494
+
| 24 januari 2005
| 8711
+
| '''9450'''
 
|-
 
|-
| 8204
+
| '''8210'''
| 380 8252
+
| 28 oktober 2002
|  
+
| 20 november 2002
| 11 oktober 2002
+
| 27 november 2002
| 8493
+
| '''9410'''
| 8717
+
| '''8451'''
 +
| 5 mei 2003
 +
| 2 juni 2003
 +
| 12 juni 2003
 +
| '''8651'''
 
|-
 
|-
| 8279
+
| '''8211'''
| 380 8253
+
| 3 mei 2002
|  
+
| 28 juni 2002
| 1 november 2002
+
| 13 juli 2002
| 8492
+
| '''9411'''
| 8723
+
| '''8452'''
 +
| 15 maart 2004
 +
| 2 april 2004
 +
| 6 april 2004
 +
| '''8652'''
 
|-
 
|-
| 8218
+
| '''8212'''
| 380 8254
+
| 2 april 2002
| 16 november 2002
+
| 17 mei 2002
| 22 november 2002
+
| 27 mei 2002
| 8491
+
| '''9412'''
| 8715
+
| '''8453'''
 +
| 8 september 2003
 +
| 7 oktober 2003
 +
| 17 oktober 2003
 +
| '''8653'''
 
|-
 
|-
| 8277
+
| '''8213'''
| 380 8255
+
| 17 juli 2003
| 30 november 2002
+
| 26 augustus 2003
| 4 december 2002
+
| 9 oktober 2003
| 8490
+
| '''9413'''
| 8719
+
| '''8454'''
 +
| 23 juni 2003
 +
| 17 juli 2003
 +
| 22 juli 2003
 +
| '''8654'''
 
|-
 
|-
| 8273
+
| '''8414'''
| 380 8256
+
| 23 maart 2003
| 7 december 2002
+
| 23 april 2003
| 12 december 2002
+
| 26 mei 2003
| 8489
+
| '''8614'''
| 8709
+
| '''8455'''
|-
+
| 5 januari 2004
|}
+
| 2 februari 2004
 
+
| 16 februari 2004
== '''Vervanging tractie installatie en inbouw OBIS''' ==
 
 
 
Vanaf medio oktober 2011 zal de tractie installatie van de voormalige DD-IRM stellen vervangen worden. De bestaande GTO installatie zal vervangen worden door een IGBT installatie. Het moment van vervanging is gekozen voorafgaand aan de grote revisie van de treinstellen. De vervanging wordt ingegeven door het feit dat de GTO installatie steeds meer defecten vertoond en dat het onderhoud en herstel tijdrovend en kostbaar is. Deze vervanging zal plaats vinden in het officieel gesloten onderhoudsbedrijf Zaanstraat. In eerste instantie zullen eerst de stammen in behandeling genomen worden, welke 1 oude tractie installatie hebben. Dit zijn stammen die door bakwisselingen verschillende koprijtuigen hebben gekregen. Bij het vervangen van de tractie installatie zullen ook de draaistellen aangepast worden. Zij worden voorzien van andere motoren en aandrijving. Deze zijn bijna identiek aan de draaistellen van een V-IRM 4 treinstel. De 8647 is op 17 oktober 2011 binnengenomen in de Zaanstraat om als try out te dienen. Hierbij wordt de installatie in de mBvk2 vervangen worden. In de loop van 2012 zal ook de mBvk1 aangepast worden. Daarnaast diende de 8661 als try out om een aantal zaken te controleren in het ombouwproces. De overige stellen zullen pas vanaf januari 2012 aangepast gaan worden. Tijdens deze aanpassing vindt ook de inbouw van het reizigersinformatie systeem OBIS plaats. De totale ombouwtijd voor een treinstel zal 16 werkdagen duren. Het karakteristieke 'doedelzak' geluid van de treinstammen behoren hiermee tot het verleden.
 
 
 
{| class="wikitable sortable" style="width:80em;"
 
! Nummer
 
! In ombouw
 
! Uit ombouw
 
! Nummer
 
! In ombouw
 
! Uit ombouw
 
! Nummer
 
! In ombouw
 
! Uit ombouw
 
|+ Vervanging tractie installatie
 
| '''9401'''
 
| 16 februari 2012
 
| 9 maart 2012
 
| '''8628'''
 
| 19 april 2012
 
| 14 mei 2012
 
 
| '''8655'''
 
| '''8655'''
| 28 maart 2012
 
| 19 april 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9402'''
+
| '''8415'''
| 9 maart 2012
+
| 6 september 2004
| 2 april 2012
+
| 7 oktober 2004
| '''8629'''
+
| 22 oktober 2004
| n.v.t
+
| '''8615'''
| n.v.t.
+
| '''8456'''
 +
| 6 oktober 2003
 +
| 23 oktober 2003
 +
| 28 oktober 2003
 
| '''8656'''
 
| '''8656'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9403'''
+
| '''8216'''
| 17 juni 2012
+
| 28 augustus 2002
| 6 juli 2012
+
| 18 september 2002
| '''9430'''
+
| 11 oktober 2002
| 20 januari 2012
+
| '''9416'''
| 5 maart 2012
+
| '''8457'''
 +
| 17 november 2003
 +
| 11 december 2003
 +
| 17 december 2003
 
| '''8657'''
 
| '''8657'''
| 8 juni 2012
 
| 2 juli 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9404'''
+
| '''8217'''
| 5 juni 2012
+
| 30 juni 2003
| 26 juni 2012
+
| 17 juli 2003
| '''9431'''
+
| 22 juli 2003
|  
+
| '''9417'''
|
+
| '''8458'''
 +
| 13 januari 2003
 +
| 4 februari 2003
 +
| 28 maart 2003
 
| '''8658'''
 
| '''8658'''
| 18 september 2012
 
| 10 oktober 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9405'''
+
| '''8218'''
| 27 juni 2012
+
| 25 augustus 2003
| 18 juli 2012
+
|
| '''8632'''
+
| 12 september 2003
| 28 augustus 2012
+
| '''9418'''
| 18 september 2012
+
| '''8459'''
 +
| 30 maart 2003
 +
| 2 mei 2003
 +
| 6 mei 2003
 
| '''8659'''
 
| '''8659'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9406'''
+
| '''8219'''
| 13 februari 2012
+
| 25 juni 2002
| 5 maart 2012
+
| 24 juli 2002
| '''8633'''
+
| 31 juli 2002
| 14 mei 2012
+
| '''9419'''
| 8 juni 2012
+
| '''8460'''
 +
| 28 mei 2003
 +
| 23 juni 2003
 +
| 4 juli 2003
 
| '''8660'''
 
| '''8660'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9407'''
+
| '''8220'''
| 22 mei 2012
+
| 18 augustus 2002
| 14 juni 2012
+
| 5 september 2002
| '''9434'''
+
| 9 oktober 2002
| 13 april 2012
+
| '''9420'''
| 8 mei 2012
+
| '''8461'''
 +
| februari 2004
 +
| 10 maart 2004
 +
| 12 maart 2004
 
| '''8661'''
 
| '''8661'''
| 2 december 2011
 
| 28 december 2011
 
 
|-
 
|-
| '''8608'''
+
| '''8421'''
|  
+
| 28 juni 2004
|
+
| 18 augustus 2004
| '''8635'''
+
| 31 augustus 2004
| 7 september 2012
+
| '''8621'''
| 28 september 2012
+
| '''8462'''
 +
| 14 april 2004
 +
| 14 mei 2004
 +
| 1 juni 2004
 
| '''8662'''
 
| '''8662'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9409'''
+
| '''8222'''
| 8 mei 2012
+
| 20 september 2002
| 4 juni 2012
+
| 11 oktober 2002
| '''8636'''
+
| 31 oktober 2002
|  
+
| '''9422'''
|
+
| '''8463'''
 +
| 8 december 2003
 +
| 9 januari 2004
 +
| 14 januari 2004
 
| '''8663'''
 
| '''8663'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''8610'''
+
| '''8223'''
 
|  
 
|  
|
+
| 23 november 2004
| '''8637'''
+
| 25 november 2004
 +
| '''9423'''
 +
| '''8464'''
 
|  
 
|  
|
+
| 4 juni 2004
 +
| 21 juni 2004
 
| '''8664'''
 
| '''8664'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9411'''
+
| '''8224'''
| 6 juli 2012
+
| 3 juni 2002
| 30 juli 2012
+
| 27 juni 2002
| '''8638'''
+
| 3 januari 2003
 +
| '''9424'''
 +
| '''8465'''
 
|  
 
|  
|
+
| 9 september 2004
 +
| 16 september 2004
 
| '''8665'''
 
| '''8665'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9412'''
+
| '''8225'''
| 30 juli 2012
+
| 9 maart 2003
| 21 augustus 2012
+
| 27 maart 2003
| '''8639'''
+
| 1 april 2003
| 28 februari 2012
+
| '''9425'''
| 21 maart 2012
+
| '''8466'''
 +
| 23 februari 2003
 +
| 27 maart 2003
 +
| 2 april 2003
 
| '''8666'''
 
| '''8666'''
| 20 juni 2012
 
| 12 juli 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9413'''
+
| '''8226'''
| 3 april 2012
+
| 11 oktober 2004
| 25 april 2012
+
| 5 november 2004
| '''8640'''
+
| 9 november 2004
| 6 april 2012
+
| '''9426'''
| 2 mei 2012
+
| '''8467'''
 +
|  
 +
| 12 februari 2004
 +
| 19 februari 2004
 
| '''8667'''
 
| '''8667'''
| 13 juli 2012
 
| 3 augustus 2012
 
 
|-
 
|-
| '''8614'''
+
| '''8227'''
| 1 oktober 2012
+
| 10 januari 2005
|
+
| 11 februari 2005
| '''8641'''
+
| 28 februari 2005
| 3 juli 2012
+
| '''9427'''
| 26 juli 2012
+
| '''8468'''
 +
| 7 juli 2003
 +
| 24 juli 2003
 +
| 10 september 2003
 
| '''8668'''
 
| '''8668'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''8615'''
+
| '''8428'''
|  
+
| 12 mei 2003
|
+
| 10 juni 2003
| '''8642'''
+
| 12 juni 2003
|  
+
| '''8628'''
|
+
| '''8269'''
 +
| 19 mei 2003
 +
| 6 juni 2003
 +
| 12 juni 2003
 
| '''9469'''
 
| '''9469'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9416'''
+
| '''8429'''
| 12 september 2012
+
| 30 maart 2004
| 4 oktober 2012
+
| 24 april 2004
| '''9443'''
+
| 11 mei 2004
|  
+
| '''8629'''
|
+
| '''8470'''
 +
| 9 februari 2003
 +
| 28 februari 2003
 +
| 16 april 2003
 
| '''8670'''
 
| '''8670'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9417'''
+
| '''8230'''
| 9 september 2012
+
| 23 maart 2004
| 24 september 2012
+
| 8 april 2004
| '''8644'''
+
| 23 april 2004
| 29 mei 2012
+
| '''9430'''
| 20 juni 2012
+
| '''8471'''
 +
| 14 juli 2003
 +
| 1 september 2003
 +
| 3 september 2003
 
| '''8671'''
 
| '''8671'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9418'''
+
| '''8231'''
|  
+
| 16 april 2002
|
+
| 25 mei 2002
| '''8645'''
+
| 6 juni 2002
|  
+
| '''9431'''
|
+
| '''8472'''
 +
| 22 april 2003
 +
| 12 mei 2003
 +
| 20 mei 2003
 
| '''8672'''
 
| '''8672'''
| 13 januari 2012
 
| 9 februari 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9419'''
+
| '''8432'''
| 9 augustus 2012
+
| 23 augustus 2004
| 31 augustus 2012
+
| 21 september 2004
| '''8646'''
+
| 5 oktober 2004
| 22 februari 2012
+
| '''8632'''
| 15 maart 2012
+
| '''8273'''
 +
| 9 april 2003
 +
| 29 april 2003
 +
| 6 mei 2003
 
| '''9473'''
 
| '''9473'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9420'''
+
| '''8433'''
| 5 oktober 2012
+
| 22 september 2004
|
+
| 25 oktober 2004
| '''8647'''
+
| 27 oktober 2004
| 17 oktober 2011
+
| '''8633'''
| 25 november 2011
+
| '''8474'''
 +
| 1 maart 2004
 +
| 26 maart 2004
 +
| 1 april 2004
 
| '''8674'''
 
| '''8674'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''8621'''
+
| '''8234'''
|  
+
| 14 oktober 2002
|
+
| 6 november 2002
| '''8648'''
+
| 8 november 2002
| 11 oktober 2012
+
| '''9434'''
|
+
| '''8475'''
 +
| 24 november 2003
 +
| 18 december 2003
 +
| 24 december 2003
 
| '''8675'''
 
| '''8675'''
| 16 maart 2012
 
| 6 april 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9422'''
+
| '''8435'''
| 17 oktober 2012
+
| 10 november 2003
|
+
| 26 november 2003
| '''8649'''
+
| 3 december 2003
 +
| '''8635'''
 +
| '''8476'''
 +
| 21 juli 2003
 
|  
 
|  
|
+
| 12 september 2003
 
| '''8676'''
 
| '''8676'''
| 25 juli 2012
 
| 15 augustus 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9423'''
+
| '''8436'''
|  
+
| 13 juni 2002
|
+
| 19 juli 2002
| '''9450'''
+
| 3 januari 2003
| 18 juli 2012
+
| '''8636'''
| 9 augustus 2012
+
| '''8277'''
 +
| 29 oktober 2003
 +
| 14 november 2003
 +
| 18 november
 
| '''9477'''
 
| '''9477'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''8624'''
+
| '''8437'''
 +
| 7 juni 2004
 +
| 12 juli 2004
 +
| 23 juli 2004
 +
| '''8637'''
 +
| '''8278'''
 +
| 4 oktober 2001
 +
| 22 januari 2002
 
|  
 
|  
|
 
| '''8651'''
 
| 3 mei 2012
 
| 29 mei 2012
 
 
| '''9478'''
 
| '''9478'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''8625'''
+
| '''8438'''
| 21 augustus 2012
+
| februari 2004
|
+
| 3 maart 2004
| '''8652'''
+
| 5 maart 2004
|  
+
| '''8638'''
|
+
| '''8279'''
 +
| 19 januari 2004
 +
| 4 februari 2004
 +
| 19 februari 2004
 
| '''9479'''
 
| '''9479'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9426'''
+
| '''8439'''
| 24 oktober 2012
+
| mei 2004
| 17 oktober 2012
+
| 24 juni 2004
| '''8653'''
+
| 7 juli 2004
| 27 januari 2012
+
| '''8639'''
| 22 maart 2012
+
| '''8280'''
 +
| 30 november 2004
 +
| 23 december 2004
 +
| 27 december 2004
 
| '''9480'''
 
| '''9480'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| '''9427'''
+
| '''8440'''
| 27 april 2012
+
| 16 december 2002
| 22 mei 2012
+
| 17 januari 2003
| '''8654'''
+
| 31 januari 2003
| 3 augustus 2012
+
| '''8640'''
| 27 augustus 2012
+
| '''8281'''
 +
| 20 november 2002
 +
| 12 december 2002
 +
| 24 december 2002
 
| '''9481'''
 
| '''9481'''
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 +
| '''8441'''
 +
| 1 september 2003
 +
| 18 september 2003
 +
| 22 september 2003
 +
| '''8641'''
 
|}
 
|}
  
== '''Inbouw OBIS''' ==
 
  
De treinstammen van de deelserie VIRM-2 en VIRM-3 worden vanaf eind 2011 voorzien van het reizigersinformatiesysteem OBIS. De inbouw hiervan vindt plaats in de Hoofdwerkplaats Haarlem. Treinstam 8661 heeft in december 2011 als try out gediend en is in januari 2012 voorzien van OBIS. Als eerste zijn de zeswagen stammen voorzien van het systeem. Op 27 juli 2012 werd de laatste stam afgeleverd, met uitzondering van de op dat moment nog ter zijde staande 8728. Na de ombouw van de zeswagen stammen zijn de vierwagen stammen in Haarlem aan de beurt voor de ombouw.  
+
=='''Tijdelijke verlenging'''==
 +
 
 +
Als gevolg van de snelle bouw van ABv5-rijtuigen, zijn een aantal driedelige stammen tijdelijk verlengd tot vierdelige stammen. De ABv5-rijtuigen zullen terecht komen in nieuw te bouwen VIRM-IV stammen van de bestelling VIRM-2.
  
{| class="wikitable sortable" style="width:80em;"
+
{| class="wikitable" style="width:57em;"
 
! Nummer
 
! Nummer
! In ombouw
+
! Baknummer ABv5
! Uit ombouw
+
! Afleverdatum
! Nummer
+
! In dienst
! In ombouw
+
! Tijdelijk nummer
! Uit ombouw
+
! ABv5 in stam
! Nummer
+
|+ Tijdelijke verlenging
! In ombouw
 
! Uit ombouw
 
|+ Inbouw OBIS
 
 
|-
 
|-
| '''8661'''
+
| '''8225'''
| 2 januari 2012
+
| 380 8248
| 17 januari 2012
+
| 24 augustus 2002
| '''9516'''
+
| 29 augustus 2002
| 14 augustus 2012
+
| '''8497'''
| 17 augustus 2012
+
| 8707
| '''8732'''
 
| 10 april 2012
 
| 13 april 2012
 
 
|-
 
|-
| '''8701'''
+
| '''8217'''
| 9 juli 2012
+
| 380 8249
| 11 juli 2012
+
| 7 september 2002
| '''8717'''
+
| 10 september 2002
| 2 mei 2012
+
| '''8496'''
| 4 mei 2012
+
| 8713
| '''8733'''
 
| 22 maart 2012
 
| 27 maart 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9502'''
+
| '''8202'''
| 21 augustus 2012
+
| 380 8250
|  
+
| 21 september 2002
| '''9518'''
+
| 24 september 2002
| 14 augustus 2012
+
| '''8495'''
| 17 augustus 2012
+
| 8721
| '''8734'''
 
| 10 mei 2012
 
| 14 mei 2012
 
 
|-
 
|-
| '''8703'''
+
| '''8269'''
| 16 april 2012
+
| 380 8251
| 20 april 2012
+
| 28 september 2002
| '''8719'''
+
| 4 oktober 2002
| 31 mei 2012
+
| '''8494'''
| 4 juni 2012
+
| 8711
| '''8735'''
+
|-
| 18 juni 2012
+
| '''8204'''
| 20 juni 2012
+
| 380 8252
 +
| 5 oktober 2002
 +
| 11 oktober 2002
 +
| '''8493'''
 +
| 8717
 
|-
 
|-
| '''9504'''
+
| '''8279'''
| 24 augustus 2012
+
| 380 8253
| 29 augustus 2012
+
| 21 oktober 2002
| '''9520'''
+
| 1 november 2002
| 25 juli 2012
+
| '''8492'''
| 31 juli 2012
+
| 8723
| '''8736'''
 
| 29 juni 2012
 
| 3 juli 2012
 
 
|-
 
|-
| '''8705'''
+
| '''8218'''
| 28 maart 2012
+
| 380 8254
| 2 april 2012
+
| 16 november 2002
| '''8721'''
+
| 22 november 2002
| 16 maart 2012
+
| ''' 8491'''
| 21 maart 2012
+
| 8715
| '''8737'''
 
| 5 juni 2012
 
| 7 juni 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9506'''
+
| '''8277'''
| 20 augustus 2012
+
| 380 8255
| 23 augustus 2012
+
| 30 november 2002
| '''9522'''
+
| 4 december 2002
| 25 juli 2012
+
| '''8490'''
| 31 juli 2012
+
| 8719
| '''8738'''
 
| 17 juli 2012
 
| 19 juli 2012
 
 
|-
 
|-
| '''8707'''
+
| '''8273'''
| 26 april 2012
+
| 380 8256
| 2 mei 2012
+
| 7 december 2002
| '''8723'''
+
| 12 december 2002
| 6 maart 2012
+
| '''8489'''
| 12 maart 2012
+
| 8709
| '''8739'''
+
|}
| 4 juli 2012
+
 
| 9 juli 2012
+
 
 +
== '''Vervanging tractie-installatie en inbouw OBIS''' ==
 +
 
 +
Vanaf medio oktober 2011 zal de tractie-installatie van de voormalige DD-IRM-stammen vervangen worden. De bestaande GTO-installatie zal vervangen worden door een IGBT-installatie. Het moment van vervanging is gekozen voorafgaand aan de grote revisie van de treinstammen. De vervanging wordt ingegeven door het feit dat de GTO-installatie steeds meer defecten vertoond en dat het onderhoud en herstel tijdrovend en kostbaar is. Ook waren de GTO-tractieinstallaties voor winterse omstandigheden en als gevolg van binnen dingende sneeuw zeer frequent uit te vallen. Deze vervanging zal plaats vinden in het officieel gesloten onderhoudsbedrijf Zaanstraat. In eerste instantie zullen eerst de stammen in behandeling genomen worden, welke 1 oude tractie installatie hebben. Dit zijn stammen die door bakwisselingen verschillende koprijtuigen hebben gekregen. Bij het vervangen van de tractie-installatie zullen ook de draaistellen aangepast worden. Zij worden voorzien van andere motoren en aandrijving. Deze zijn bijna identiek aan de draaistellen van een VIRM-4-treinstam. De 8647 is op 17 oktober 2011 binnengenomen in de Zaanstraat om als try-out te dienen. Hierbij wordt de installatie in de mBvk2 vervangen worden. In de loop van 2012 zal ook de mBvk1 aangepast worden. Daarnaast diende de 8661 als try-out om een aantal zaken te controleren in het ombouwproces. De overige stammen zullen pas vanaf januari 2012 aangepast gaan worden. Tijdens deze aanpassing vindt ook de inbouw van het reizigersinformatie systeem OBIS plaats. De totale ombouwtijd voor een treinstam zal 16 werkdagen duren. Het karakteristieke 'doedelzak' geluid van de treinstammen behoren hiermee tot het verleden. De 8647 werd op 24 april 2013 nogmaals behandeld in de Zaanstraat. De treinstam werd hierbij gelijk gemaakt aan de rest van de serie. Op 21 mei 2013 kwam de stam weer in dienst. Op 24 mei 2013 kwam de 8610 als laatste treinstam op de baan met een nieuwe tractie-installatie en OBIS.
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:80em;"
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
|+ Vervanging tractie installatie
 +
| '''9401'''
 +
| 16 februari 2012
 +
| 9 maart 2012
 +
| '''8628'''
 +
| 19 april 2012
 +
| 14 mei 2012
 +
| '''8655'''
 +
| 28 maart 2012
 +
| 19 april 2012
 
|-
 
|-
| '''9508'''
+
| '''9402'''
| 8 augustus 2012
+
| 9 maart 2012
| 13 augustus 2012
+
| 2 april 2012
| '''9524'''
+
| '''8629'''
| 1 augustus 2012
+
| n.v.t
| 7 augustus 2012
+
| n.v.t.
| '''8740'''
+
| '''8656'''
| 13 februari 2012
+
| 2 april 2013
| 22 februari 2012
+
| 24 april 2013
 
|-
 
|-
| '''8709'''
+
| '''9403'''
 +
| 17 juni 2012
 +
| 6 juli 2012
 +
| '''9430'''
 +
| 20 januari 2012
 +
| 5 maart 2012
 +
| '''8657'''
 
| 8 juni 2012
 
| 8 juni 2012
| 12 juni 2012
+
| 2 juli 2012
| '''9525'''
 
| 20 augustus 2012
 
| 23 augustus 2012
 
| '''8741'''
 
| 15 mei 2012
 
| 21 mei 2012
 
 
|-
 
|-
| '''9510'''
+
| '''9404'''
| 8 augustus 2012
+
| 5 juni 2012
| 13 augustus 2012
+
| 26 juni 2012
| '''8726'''
+
| '''9431'''
| 22 mei 2012
+
| 15 februari 2013
| 24 mei 2012
+
| 8 maart 2013
| '''8742'''
+
| '''8658'''
| 12 maart 2012
+
| 18 september 2012
| 15 maart 2012
+
| 11 oktober 2012
 
|-
 
|-
| '''8711'''
+
| '''9405'''
| 3 april 2012
+
| 27 juni 2012
| 6 april 2012
+
| 18 juli 2012
| '''8727'''
+
| '''8632'''
| 20 juli 2012
+
| 28 augustus 2012
| 24 juli 2012
+
| 18 september 2012
| '''8743'''
+
| '''8659'''
| 25 mei 2012
+
| 15 november 2012
| 30 mei 2012
+
| 6 december 2012
 
|-
 
|-
| '''9512'''
+
| '''9406'''
| 24 augustus 2012
+
| 13 februari 2012
| 29 augustus 2012
 
| '''8728'''
 
| 15 augustus 2012
 
| 17 oktober 2012
 
| '''8744'''
 
| 23 april 2012
 
| 25 april 2012
 
|-
 
| '''8713'''
 
| 7 mei 2012
 
| 9 mei 2012
 
| '''8729'''
 
| 12 juli 2012
 
| 16 juli 2012
 
| '''8745'''
 
| 24 februari 2012
 
 
| 5 maart 2012
 
| 5 maart 2012
 +
| '''8633'''
 +
| 14 mei 2012
 +
| 8 juni 2012
 +
| '''8660'''
 +
| 7 januari 2013
 +
| 29 januari 2013
 
|-
 
|-
| '''9514'''
+
| '''9407'''
| 1 augustus 2012
+
| 22 mei 2012
| 7 augustus 2012
+
| 14 juni 2012
| '''8730'''
+
| '''9434'''
| 13 juni 2012
+
| 13 april 2012
| 15 juni 2012
+
| 8 mei 2012
| '''8746'''
+
| '''8661'''
| 16 januari 2012
+
| 2 december 2011
| 9 februari 2012
+
| 28 december 2011
 +
|-
 +
| '''8608'''
 +
| 19 april 2013
 +
| 16 mei 2013
 +
| '''8635'''
 +
| 7 september 2012
 +
| 28 september 2012
 +
| '''8662'''
 +
| 17 december 2012
 +
| 16 januari 2013
 
|-
 
|-
| '''8715'''
+
| '''9409'''
| 21 juni 2012
+
| 8 mei 2012
| 25 juni 2012
+
| 4 juni 2012
| '''8731'''
+
| '''8636'''
| 25 juni 2012
+
| 23 november 2012
| 28 juni 2012
+
| 17 december 2012
 +
| '''8663'''
 +
| 29 januari 2013
 +
| 20 februari 2013
 
|-
 
|-
|}
+
| '''8610'''
 
+
| 24 april 2013
='''Vernummeringen'''=
+
| 24 mei 2013
 
+
| '''8637'''
 
+
| 27 februari 2013
 
+
| 20 maart 2013
='''Schadegevallen'''=
+
| '''8664'''
 
+
| 21 maart 2013
 
+
| 12 april 2013
 
+
|-
* Op  raakte stam 8464 beschadigd te Warmond als gevolg van.  Op 6 mei 1998 werd de stam afgeleverd na een bakwisseling met de twee herstelde bakken van de 8467. De stam bestond bij aflevering uit de mBvk 290 8633 (8467) + ABv5 380 8238 (8467) + ABv 380 8064 + mBvk 290 8628.
+
| '''9411'''
* Op 25 juli 1997 raakte stam 8467 beschadigd te Hoofddorp door een zijdelingse aanrijding met DD-AR stam 7X04. De gehele zijwand raakte beschadigd. De vooroplopende mBvk 290 8633 liep de meeste schade op. Deze werd vervangen door de mBvk 290 8621 uit de 8461. De gehele stam kwam op 24 december 1997 weer in dienst in de combinatie mBvk 290 8621 (8461) + ABv5 380 8235 + ABv 380 8067 + mBvk 290 8634.
+
| 6 juli 2012
* Op 24 augustus 1997 raakte stam 8461 beschadigd bij een overwegbotsing te  . De mBvk 290 8621 raakte hierbij beschadigd en werd uitgezet. De overige rijtuig bakken werden gecombineerd met de mBvk 290  uit de .
+
| 30 juli 2012
 
+
| '''8638'''
 
+
| 9 april 2013
 
+
| 26 april 2013
 
+
| '''8665'''
* Op 17 juni 2003 botste stam 8215 ter hoogte van Beilen op een pantservoertuig. De stam was onderweg van Den Haag naar Onnen als leeg materieel. De kop van de mBvk 290 8529 raakte zwaar beschadigd. Het rijtuig werd terzijde gesteld. Door middel van het invoegen van de geplukte mBvk 290 8637 kwam de stam weer in dienst. Deze mBvk heeft lang op de Watergraafsmeer gestaan als plukrijtuig. Pas op 25 juli 2003 lukte het om dit rijtuig in Haarlem te krijgen.
+
| 23 oktober 2012
 
+
| 13 november 2012
* Op 24 september 2003 had stam 9410 te Dordrecht last van brand. Hierbij raakte de ABv3/4 380 8010 beschadigd. Medio maart 2006 kwam het stel, inmiddels omgedoopt tot 8610 weer in dienst.
+
|-
 
+
| '''9412'''
* Op 21 mei 2004 vond te Amsterdam Centraal ter hoogte van de Dijksgracht een frontale aanrijding plaats tussen stam 8656 en locomotief 1838. De V-IRM treinstam was als leeg materieel onderweg van Amsterdam Centraal naar opstelterrein Watergraafsmeer, maar kwam onderweg locomotief 1838 tegen, die met intercity 8XX onderweg was naar Haarlem. De locomotief en het eerste rijtuig raakten zwaar beschadigd en werden later gesloopt. Bak ABv5 380 8227 raakte hierbij beschadigd, evenals rijtuigen mBvk1/2 290 8611, XX, XX, XX en XX. Het mBvk1/2 rijtuig 290 8611 werd terzijde gesteld. Het ABv5 rijtuig werd na herstel opgenomen in stam 8610 en kwam medio maart 2006 weer op de baan.
+
| 30 juli 2012
* Op 13 september 2004 vond brandstichting plaats in stam 9401. Het ABv6 rijtuig 380 8301 raakte hierbij beschadigd. Het rijtuig werd zo goed als hersteld door Revisiebedrijf Haarlem. Doordat er onvoldoende koprijtuigen en tussenrijtuigen beschikbaar waren, is het rijtuig naar Amersfoort overgebracht. Hier staat het te wachten om verder afgewerkt te worden en in dienst te worden gesteld.
+
| 21 augustus 2012
* Op 30 september 2004 vond te Roosendaal een frontale aanrijding plaats tussen stam 8728, welke als trein 2163 onderweg was naar Vlissingen en NMBS locomotief 2554. Deze was als losse locomotief onderweg van Gent naar rangeerterrein Kijfhoek.  Hierbij zijn de rijtuigen mBvk1/2 290 8718, ABv3/4 380 8218, ABv6 380 8409 raakten hierbij beschadigd. Het mBvk rijtuig had een ingedrukte kop en werd terzijde gesteld. Als gevolg van de grote hoeveelheid V-IRM rijtuigen te Haarlem, werd omgekeken naar een andere partij voor het rechttrekken van de ABv rijtuigen. Deze waren getordeerd bij de aanrijding. De ABv rijtuigen werden bij VIS (Verkehrs Industrie Systeme) te Halberstadt weer rechtgetrokken. Het vervoer hier naar toe vond plaats per schip. Op 30 oktober 2006 werden de rijtuigen vanuit Haarlem naar de Amsterdamse Vlothaven overgebracht door locomotief 6402. In de nacht van 9 op 10 november 2006 werden de rijtuigen in Halberstadt afgeleverd. Het laatste deel van de reis geschiedde per dieplader. Op 2007 kwamen de herstelde rijtuigen weer retour.
+
| '''8639'''
 
+
| 28 februari 2012
* Op 3 augustus 2005 was stam 9522 betrokken bij  te Oss. Hierbij raakte motorrijtuig mBvk1/2 290 8705 beschadigd. Medio maart 2006 werd het rijtuig afgeleverd met stam 8610.
+
| 21 maart 2012
 
+
| '''8666'''
* Op 4 oktober 2005 was de 8731 betrokken bij  te Nijmegen. Hierbij raakte mBv7 beschadigd en werd na schade herstel opgenomen in treinstam 8610, die medio maart 2006 op de baan kwam.
+
| 20 juni 2012
 
+
| 12 juli 2012
* Op 3 november 2005 vond te Wijhe een ongeval plaats tussen stam 9420 en een zandauto. Hierbij waren slachtoffers te betreuren. De mBvk1/2 290 8539 en ABv3/4 380 8020 raakten beschadigd. De onbeschadigde rijtuigen mBvk1/2 290 8540 en ABv6 380 8310 kwamen in de 8610 terecht, welke medio maart 2006 weer op de baan kwam.
+
|-
 
+
| '''9413'''
 
+
| 3 april 2012
 
+
| 25 april 2012
* Op 22 juli 2010 kwam de 9582 ter hoogte van Maarheeze in botsing met een vrachtwagen. Deze was bij het industrieterrein Den Engelsman bezig met keren. Deze vrachtwagen was beladen met stalen balken. Bij het ongeval waren drie lichtgewonden te betreuren. De mBvk uit de 9582, de 290 8829, raakte hierbij zwaar beschadigd en werd terzijde gesteld in afwachting van herstel. Het rijtuig werd hersteld in de hoofdwerkplaats Haarlem. In juni 2012 werd het rijtuig na zijn herstelling weer naar buiten gereden.
+
| '''8640'''
 
+
| 6 april 2012
* Op 28 april 2011 kwam de 8733 ter hoogte van Goutum in aanraking met een rioolbuis. Een boer op een tractor was met de combinatie aan het keren. De 8733 raakte aan de zijwanden beschadigd. Na het herstel in Haarlem is het op 28 juli 2011 weer afgeleverd. Het stel heeft hierbij als eerste een nieuwe bestemming gekregen van de voormalige liftkokers. Hierin is een nieuwe prullenbak in verwerkt, geschikt voor het scheiden van afval.
+
| 2 mei 2012
 
+
| '''8667'''
 
+
| 13 juli 2012
* Op 21 april 2012 botste stam 8711 frontaal op SLT 2658. De 8711 was als trein 3067 onderweg van Den Helder naar Nijmegen toen het ter hoogte van de Singelgrachtbruggen treinstel 2658 tegen. Deze was als trein 4058 onderweg van Rotterdam naar Uitgeest. Bij dit ongeval viel 1 dode en 135 gewonden, waarvan 55 mensen zwaar en ernstig gewond waren. De materiële schade is fors. De mBvk1/2 290 8683 heeft een vermorzelde kop en geknikt balkon, ABv5 380 8251 heeft beide balkons geknikt, alsmede de bak zelf. De mBv7 8853 heeft 1 geknikt balkon. Deze knikken worden veroorzaakt doordat de kreukelzones de energie hebben geabsorbeerd. De overige bakken, de ABv6 380 8384, ABv3/4 380 8111 en mBvk1/2 290 8722, zijn ook licht beschadigd bij hun kreukelzones. In de nacht van 22 op 23 april 2012 is de treinstam naar Haarlem overgebracht.
+
| 3 augustus 2012
 
+
|-
 
+
| '''8614'''
 
+
| 29 september 2012
 
+
| 22 oktober 2012
 
+
| '''8641'''
='''Bakwisselingen'''=
+
| 3 juli 2012
 
+
| 26 juli 2012
 
+
| '''9468'''
 
+
| 30 november 2012
* De van schade herstelde mBvk 290 8621 vam stam 8461 werd op 24 december 1997 afgeleverd in stam 8467, waarvan de mBvk 290 8633 nog voor schade herstel in Haarlem stond. Om toch een stam op de baan te krijgen, werd de bakwisseling uitgevoerd. Deze stam bevat ook de herstelde ABv5 380 8235 van stam 8464.
+
| 21 december 2012
 
+
|-
* Treinstam 8208 werd in het najaar van 1999 verlengd van een driewagenstel naar een vierwagenstel. Hiervoor werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van het ABv 5 rijtuig van de 8458. Dit als gevolg van problemen die onstonden door dat er scheuren ontstonden in de motordraaistellen. Treinstammen met slechte draaistellen werden tijdelijk terzijde gesteld. 
+
| '''8615'''
 
+
| 5 maart 2013
 
+
| 26 maart 2013
* Tijdens de proefritten van de nieuwe 8643 raakte het stel al op de 2e dag van de proefritten al betrokken bij een ongeval in Amersfoort. Op 26 juni 2002 kwam het stel in botsing met DD-AR 7838, onderweg als trein 5645 naar Zwolle. De DD-AR reed door een stoptonend sein. mBvk 290 8586 en ABv4 380 8043 ontspoorden en liepen zware zijwandschade op. De nieuwe ABv6 380 8335 liep lichte schade op aan de kopwand, door de ontsporende ABv4 380 8043. Door een snelle bakwisseling met net afgeleverde 9424 werden de niet beschadigde bakken samengevoegd met de mBvk 290 8548 + ABv3 380 8024 + ABv6 380 8306. Het stel werd als 8624 genummerd.
+
| '''8642'''
* In oktober 2002 werd de herstelde ABv6 380 8335 in de 8624 teruggeplaatst, omdat de ABv6 389 8306 voor een viertje bedoeld is. Het stel zou eigenlijk 9624 genummerd moeten zijn in die periode. De ABv6 380 8306 kwam in de 9416 terecht. De ABv6 380 8311 werd uit de 9416 gehaald en kwam op de Bokkeduinen terecht. Samen met de mBvk 290 8547 kwamen de rijtuigen op 31 maart 2003 achter Plan T 503 naar Haarlem om daar gecombineerd te worden met de herstelde rijtuigen mBvk 290 8586 en ABv4 380 8043. De rijtuigen werden samengesteld tot 9443. Op 1 april 2003 werd het stel naar de Bokkeduinen gesleept.
+
| 8 februari 2013
* Op 19 februari 2003 kwam de 8450 naar revisiebedrijf Haarlem om de ABv5 380 8220 te laten uitnemen, nadat dit rijtuig beschadigd raakte door brand. Op 17 maart verliet het stel als drietje 8250 Haarlem.
+
| 4 maart 2013
* Op 10 april 2003 kwam de 8456 in Haarlem aan, nadat de mBvk 290 8612 op 4 april 2003 brandschade had opgelopen in Haarlem. Op 15 mei 2003 kwam stam 8464 met bufferschade in Haarlem aan. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de mBvk 290 8633 van de 8464 te wisselen met de mBvk 290 8612 van de 8456. Op 19 mei 2003 werd de 8456 afgeleverd in de gewijzigde samenstelling. De 8464 vertrok op 19 juni 2003 met de herstelde mBvk 290 8612.
+
| '''9469'''
* Door een ongeval op 17 juni 2003 raakte de 8215 zwaar beschadigd. mBvk 290 8529 raakte zwaar beschadig toen het stel een pantservoertuig bij Beilen aanreed. Als vervanger is de mBvk 290 8637 aangewezen, welke al geruime tijd op de Watergraafsmeer staat en fors geplukt is. Op 25 juli 2003 kwam het rijtuig in Haarlem aan. De zwaar beschadigde rijtuigen mBvk 290 8529 + ABv3 380 8027 + mBvk 290 8668 vormen het schade stel 8227 in theorie. De twee laatst genoemde rijtuigen staan al sinds 2000 in Haarlem.
+
| 21 maart 2012
* Op 21 oktober 2003 is de ABv5 380 8220 aan stam 8215 toegevoegd. Dit rijtuig is hersteld van brandschade, opgelopen op  februari 2003 te  . Door de uitbreiding bestaat nu stel 8415, bestaande uit de mBvk 290 8530 + ABv3 380 8015 + ABv 380 8220 + mBvk 290 8637. Op 30 oktober 2003 is dit stel naar Amsterdam Zaanstraat gesleept om rijvaardig gemaakt te worden.
+
| 13 april 2012
* Stel 8671 kwam op 7 januari 2004 naar Haarlem met botsschade aan de koprijtuigen. Deze werden gewisseld tegen de mBvk's 290 8519 en 290 8520 van stel 9410. De 9410 had op 24 september 2003 brandschade opgelopen. Op 9 januari 2004 kwam de 8671 met de nieuwe kopbakken weer op de baan. De mBvk 290 8641 van de 8671 is naar de 9412 gegaan, welke met bufferschade in Haarlem staat. De mBvk 290 8642 maakt nu theoretisch gezien deel uit van de 9410.
+
|-
* Als gevolg van slechte isolatie om de bekabeling van de ABv5 380 8220, is dit rijtuig uit de 8415 genomen om hersteld te worden door OB Zaanstraat. Het stel is als 8215 weer op de baan gekomen.
+
| '''9416'''
 
+
| 12 september 2012
 
+
| 4 oktober 2012
 
+
| '''9443'''
 
+
| 11 januari 2013
 
+
| 4 februari 2013
* Als gevolg van schade bij een aanrijding bij Maarheeze op 22 juli 2010 heeft de 9582 zijn beschadigde mBvk 290 8829 gewisseld voor een exemplaar dat hersteld is door de werkplaats Haarlem. Het gaat hierbij om mBvk 290 8851. Deze kopbak is afkomstig van de 9578, welke in juni 2009 licht beschadigd is geraakt. Na de aanrijding is het stel van Maarheeze terug gesleept naar Weert en daar vandaan naar Maastricht. Op 1 augustus 2010 is de 9582 door een soortgenoot van Maastricht naar Haarlem gesleept (treinnummers 89352/89353), waarbij het stel eerst is gedriehoekt om de beschadigde cabine achterop te laten lopen. Op 7 augustus 2010 is het stel overgebracht van Haarlem naar Onnen. De beschadigde mBvk 290 8829 is ter zijde gesteld, maar werd in juni 2012 hersteld afgeleverd.
+
| '''8670'''
* Op 9 augustus 2010 is de 8670 in Haarlem aangekomen met schade aan de mBvk 290 8640. Deze bak is gewisseld met de mBvk 290 8534, welke afkomstig is uit de 8653. De 8670 is op 11 augustus 2010 weer in dienst gekomen. De 8653 staat nog in Haarlem met schade aan de ABv6 3XX XXXX
+
| 6 december 2012
* De 9427 is op 11 augustus 2010 door het revisiebedrijf Haarlem afgeleverd. Dit stel is wederom een restantenstel, nadat het voor de verlenging als 8227 ook samengesteld was uit schadebakken. De 9427 stond sinds XX december 2009 in Haarlem als gevolg van brandschade op het station van Amsterdam Amstel. Het stel is nu op de baan gekomen met de mBvk 290 8580 (afkomstig uit de 9406) en mBvk 290 8585 (uit de 8624) Beide bakken zijn hersteld van botsschade die zij eerder opliepen. De mBvk bakken van de 9427 zitten sinds XX maart 2010 in de 9406 (290 8568) en sinds XX juni 2010 in de 8624 (290 8529).
+
| 7 januari 2013
 
+
|-
 
+
| '''9417'''
 
+
| 31 augustus 2012
* Treinstam 8629 raakte op 9 december 2011 beschadigd ter hoogte van Ede door brand in het toilet van ABv3/4 380 8029. De stam was onderweg als trein 3119. Op 30 maart 2012 werd de mBvk 290 8557 overgebracht van Haarlem naar Amersfoort, tesamen met mBvk 290 8812. Dit rijtuig is afkomstig van de 9573 en heeft olie in de luchtleidingen. Samen haalde zij daar het rijtuig ABv3/4 380 8128 op. In de nacht van 1 op 2 april 2012 vond dit transport plaats. Het treinstel zal in Haarlem gecombineerd worden met dit rijtuig. Hiermee zal de ABv3/4 380 8128 voor het eerst sinds 30 september 2004 weer in een treinstam worden opgenomen en in dienst worden gesteld. Op 15 augustus 2012 werd de 'nieuwe' 8728 van Haarlem naar de Zaanstraat overgebracht voor inbouw van OBIS en de vervanging van de tractie installatie. De ABv3/4 380 8029 zal hersteld worden en zal gaan dienen als try out voor de grote revisie.
+
| 24 september 2012
* Op 21 augustus 2012 kwamen in het kader van vervanging van de tractie installatie de 9502 en 8625 aan in het voormalige onderhoudsbedrijf Zaanstraat. Van beide stammen zullen de motorrijtuigen gewisseld gaan worden en zullen na wisseling en vervanging van de tractie installatie als 8702 en 9425 weer op de baan komen.
+
| '''8644'''
 
+
| 29 mei 2012
 
+
| 20 juni 2012
== '''Resterende bakken''' ==
+
| '''8671'''
 
+
| 18 maart 2013
In Amersfoort staan de volgende rijtuigbakken opgesteld:
+
| 8 april 2013
 
 
* 380 8128 (ABv3/4; de naamgever van stam 8728/9528) die in 2004 bij de botsing in Roosendaal beschadigd is en in 2007 in Halberstadt hersteld;
 
* 380 8301 (ABv 6) die in 2004 zware brandschade heeft opgelopen. Ik meen dat deze geheel of gedeeltelijk in Haarlem hersteld is
 
* 290 8718 (mBvk): een van de casco's die in 2006 geleverd zijn en waarin apparatuur en interieur zijn overgebouwd van de oorspronkelijke 290 8718, de zwaar beschadigde kopbak uit de Roosendaalse botsing, die inmiddels gesloopt is. Dat overbouwen schijnt niet helemaal geslaagd/voltooid te zijn.
 
Het is mij niet helemaal duidelijk waarom die bakken destijds in Amersfoort opgeslagen zijn en niet verder hersteld.
 
 
 
In Haarlem staan de volgende rijtuigbakken:
 
* 290 8829 (mBvk)
 
 
 
 
 
= '''Afvoer''' =
 
 
 
 
 
=='''Tijdelijke terzijdestelling en inkorting van stammen'''==
 
 
 
 
 
* De koprijtuigen van de 8458 (290 8615 en 290 8616) werden in het najaar van 1999 op 1-assige draaistellen geplaatst. Dit als gevolg van problemen die onstonden door dat er scheuren ontstonden in de motordraaistellen. Het ABv 3/4 rijtuig bleef zijn eigen draaistellen houden, zodat er drie losse rijtuigen op de Watergraafsmeer stonden. Het ABv5 rijtuig werd waarschijnlijk in de 8208 geplaatst.
 
* Op 18 november 1999 werden de kopbakken van de 8469 (290 8637 en 290 8653) en 8476 (290 8652 en 290 8658) op de Watergraafsmeer op 1-assige draaistellen geplaatst. De ABv 3/4 rijtuigen bleven hun eigen draaistellen houden. De ABv5 rijtuigen van de 8469 en 8476 werden gebruikt om drie wagenstellen te verlengen.
 
 
 
 
 
 
 
= '''Afleverdata''' =
 
 
 
 
 
== '''Afleverdata DD-IRM''' ==
 
 
 
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;"
 
! Nummer
 
! Afleverdatum
 
! In dienst
 
! In revisie (LT1)
 
! Uit revisie (LT1)
 
|+ Afleverdata DD-IRM
 
| 8201
 
| 21 april 1994
 
|  
 
| 6 oktober 2006
 
| 2 november 2006
 
 
|-
 
|-
| 8202
+
| '''9418'''
| 5 mei 1994
+
| 8 november 2012
|  
+
| 29 november 2012
| 12 september 2006
+
| '''8645'''
| 6 oktober 2006
+
| 18 januari 2013
 +
| 8 februari 2013
 +
| '''8672'''
 +
| 13 januari 2012
 +
| 9 februari 2012
 
|-
 
|-
| 8203
+
| '''9419'''
| 19 mei 1994
+
| 9 augustus 2012
| 26 mei 1994
+
| 31 augustus 2012
| 20 maart 2006
+
| '''8646'''
| 14 april 2006
+
| 22 februari 2012
 +
| 15 maart 2012
 +
| '''9473'''
 +
| 19 november 2012
 +
| 11 december 2012
 
|-
 
|-
| 8204
+
| '''9420'''
| 27 mei 1994
+
| 4 oktober 2012
| 2 juni 1994
+
| 28 oktober 2012
| 9 februari 2006
+
| '''8647'''
| 17 maart 2006
+
| 17 oktober 2011
 +
| 25 november 2011
 +
| '''8674'''
 +
| 12 april 2013
 +
| 8 mei 2013
 
|-
 
|-
| 8205
+
| '''8621'''
| 7 juni 1994
+
| 21 februari 2013
| 13 juni 1994
+
| 14 maart 2013
| 14 juli 2006
+
| '''8648'''
| 11 augustus 2006
+
| 11 oktober 2012
 +
| 1 november 2012
 +
| '''8675'''
 +
| 16 maart 2012
 +
| 6 april 2012
 
|-
 
|-
| 8206
+
| '''9422'''
| 9 juni 1994
+
| 16 oktober 2012
| 17 juni 1994
+
| 7 november 2012
| 1 november 2006
+
| '''8649'''
| 27 november 2006
+
| 27 maart 2013
 +
| 18 april 2013
 +
| '''8676'''
 +
| 25 juli 2012
 +
| 15 augustus 2012
 
|-
 
|-
| 8207
+
| '''9423'''
| 16 juni 1994
+
| 12 december 2012
| 27 juni 1994
+
| 11 januari 2013
| 20 juni 2006
+
| '''9450'''
| 13 juli 2006
+
| 18 juli 2012
 +
| 9 augustus 2012
 +
| '''9477'''
 +
| 26 oktober 2012
 +
| 19 november 2012
 
|-
 
|-
| 8208
+
| '''8624'''
| 23 juni 1994
+
| 1 november 2012
| 1 juli 1994
+
| 26 november 2012
|  
+
| '''8651'''
| 9 juni 2006
+
| 3 mei 2012
|-
+
| 29 mei 2012
| 8209
+
| '''9478'''
| 30 juni 1994
+
| 5 maart 2012
| 11 juli 1994
+
| 27 maart 2012
| 28 november 2006
 
| 22 december 2006
 
 
|-
 
|-
| 8210
+
| '''8625/9425'''
| 14 juli 1994
+
| 21 augustus 2012
| 19 juli 1994
+
| 12 september 2012
| 3 augustus 2006
+
| '''8652'''
| 30 augustus 2006
+
| 11 maart 2013
 +
| 2 april 2013
 +
| '''9479'''
 +
| 4 februari 2013
 +
| 26 februari 2013
 
|-
 
|-
| 8211
+
| '''9426'''
| 19 juli 1994
+
| 24 september 2012
|  
+
| 18 oktober 2012
| 4 oktober 2007
+
| '''8653'''
| 26 oktober 2007
+
| 27 januari 2012
 +
| 22 maart 2012
 +
| '''9480'''
 +
| 24 januari 2013
 +
| 14 februari 2013
 
|-
 
|-
| 8212
+
| '''9427'''
| 26 juli 1994
+
| 27 april 2012
|  
+
| 22 mei 2012
| 26 januari 2007
+
| '''8654'''
| 20 februari 2007
+
| 3 augustus 2012
 +
| 27 augustus 2012
 +
| '''9481'''
 +
| 2 januari 2013
 +
| 24 januari 2013
 +
|}
 +
 
 +
== '''Inbouw OBIS''' ==
 +
 
 +
De treinstammen van de deelserie VIRM-2 en VIRM-3 worden vanaf eind 2011 voorzien van het reizigersinformatiesysteem OBIS. De inbouw hiervan vindt plaats in de Hoofdwerkplaats Haarlem. Treinstam 8661 heeft in december 2011 als try-out gediend en is in januari 2012 voorzien van OBIS. Als eerste zijn de zeswagen stammen voorzien van het systeem. Op 27 juli 2012 werd de laatste stam afgeleverd, met uitzondering van de op dat moment nog terzijde staande 8728. Na de ombouw van de zeswagen stammen zijn de vierwagen stammen in Haarlem aan de beurt voor de ombouw. De 9594 werd op 4 september 2012 in Haarlem binnen genomen voor proefnemingen met OBIS. Een dag later was de stam al weer op de baan. Aan het begin van januari 2013 wordt stam 9552 binnengenomen voor inbouw van OBIS. Het is de eerste treinstam van VIRM-4 die seriematig OBIS ingebouwd krijgt. Medio februari 2013 begint de seriematige inbouw van OBIS bij het VIRM-4.
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:80em;"
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
|+ Inbouw OBIS
 
|-
 
|-
| 8213
+
| '''8661'''
| 4 augustus 1994
+
| 2 januari 2012
|  
+
| 17 januari 2012
| 22 februari 2007
+
| '''9516'''
| 21 maart 2007
+
| 14 augustus 2012
 +
| 17 augustus 2012
 +
| '''8732'''
 +
| 10 april 2012
 +
| 13 april 2012
 
|-
 
|-
| 8214
+
| '''8701'''
| 16 augustus 1994
+
| 9 juli 2012
|  
+
| 11 juli 2012
| 27 december 2005
+
| '''8717'''
| 26 januari 2006
+
| 2 mei 2012
 +
| 4 mei 2012
 +
| '''8733'''
 +
| 22 maart 2012
 +
| 27 maart 2012
 
|-
 
|-
| 8215
+
| '''9502/8702'''
| 25 augustus 1994
+
| 21 augustus 2012
|  
+
| 14 september 2012
| 23 augustus 2006
+
| '''9518'''
| 19 september 200
+
| 14 augustus 2012
 +
| 17 augustus 2012
 +
| '''8734'''
 +
| 10 mei 2012
 +
| 14 mei 2012
 
|-
 
|-
| 8216
+
| '''8703'''
| 6 september 1994
+
| 16 april 2012
|  
+
| 20 april 2012
| 25 oktober 2005
+
| '''8719'''
| 6 december 2005
+
| 31 mei 2012
|-
+
| 4 juni 2012
| 8217
+
| '''8735'''
| 27 september 1994
+
| 18 juni 2012
|  
+
| 20 juni 2012
| 12 januari 2006
 
| 9 februari 2006
 
 
|-
 
|-
| 8218
+
| '''9504'''
| 21 september 1994
+
| 24 augustus 2012
|  
+
| 29 augustus 2012
| 29 december 2006
+
| '''9520'''
|
+
| 25 juli 2012
 +
| 31 juli 2012
 +
| '''8736'''
 +
| 29 juni 2012
 +
| 3 juli 2012
 
|-
 
|-
| 8219
+
| '''8705'''
| 29 september 1994
+
| 28 maart 2012
|  
+
| 2 april 2012
| 17 mei 2006
+
| '''8721'''
| 16 juni 2006
+
| 16 maart 2012
|-
+
| 21 maart 2012
| 8220
+
| '''8737'''
| 13 oktober 1994
+
| 5 juni 2012
|  
+
| 7 juni 2012
|  
 
|  
 
 
|-
 
|-
| 8221
+
| '''9506'''
| 18 oktober 1994
+
| 20 augustus 2012
|  
+
| 23 augustus 2012
| 31 augustus 2006
+
| '''9522'''
|
+
| 25 juli 2012
 +
| 31 juli 2012
 +
| '''8738'''
 +
| 17 juli 2012
 +
| 19 juli 2012
 
|-
 
|-
| 8222
+
| '''8707'''
| 27 oktober 1994
+
| 26 april 2012
|  
+
| 2 mei 2012
| 22 maart 2007
+
| '''8723'''
| 20 april 2007
+
| 6 maart 2012
|-
+
| 12 maart 2012
| 8223
+
| '''8739'''
| 8 november 1994
+
| 4 juli 2012
|  
+
| 9 juli 2012
| 23 april 2007
 
| 22 mei 2007
 
 
|-
 
|-
| 8224
+
| '''9508'''
| 15 november 1994
+
| 8 augustus 2012
|  
+
| 13 augustus 2012
|  
+
| '''9524'''
| 18 oktober 2006
+
| 1 augustus 2012
 +
| 7 augustus 2012
 +
| '''8740'''
 +
| 13 februari 2012
 +
| 22 februari 2012
 
|-
 
|-
| 8225
+
| '''8709'''
| 29 november 1994
+
| 8 juni 2012
|  
+
| 12 juni 2012
|
+
| '''9525'''
|
+
| 20 augustus 2012
 +
| 23 augustus 2012
 +
| '''8741'''
 +
| 15 mei 2012
 +
| 21 mei 2012
 
|-
 
|-
| 8226
+
| '''9510'''
| 1 december 1994
+
| 8 augustus 2012
|  
+
| 13 augustus 2012
| 17 oktober 2007
+
| '''8726'''
| 9 november 2007
+
| 22 mei 2012
 +
| 24 mei 2012
 +
| '''8742'''
 +
| 12 maart 2012
 +
| 15 maart 2012
 
|-
 
|-
| 8427
+
| '''8711'''
| 15 december 1994
+
| 3 april 2012
|  
+
| 6 april 2012
| 22 juni 2007
+
| '''8727'''
|  
+
| 20 juli 2012
 +
| 24 juli 2012
 +
| '''8743'''
 +
| 25 mei 2012
 +
| 30 mei 2012
 
|-
 
|-
| 8428
+
| '''9512'''
| 22 december 1994
+
| 24 augustus 2012
|  
+
| 29 augustus 2012
| 13 maart 2006
+
| '''8728'''
| 7 april 2006
+
| 15 augustus 2012
 +
| 21 september 2012
 +
| '''8744'''
 +
| 23 april 2012
 +
| 25 april 2012
 
|-
 
|-
| 8429
+
| '''8713'''
| 10 januari 1995
+
| 7 mei 2012
|  
+
| 9 mei 2012
|
+
| '''8729'''
| 25 oktober 2006
+
| 12 juli 2012
 +
| 16 juli 2012
 +
| '''8745'''
 +
| 24 februari 2012
 +
| 5 maart 2012
 
|-
 
|-
| 8230
+
| '''9514'''
| 17 januari 1995
+
| 1 augustus 2012
|  
+
| 7 augustus 2012
| 19 april 2006
+
| '''8730'''
| 12 mei 2006
+
| 13 juni 2012
 +
| 15 juni 2012
 +
| '''8746'''
 +
| 16 januari 2012
 +
| 9 februari 2012
 
|-
 
|-
| 8231
+
| '''8715'''
| 19 januari 1995
+
| 21 juni 2012
|
+
| 25 juni 2012
| 23 juli 2007
+
| '''8731'''
| 22 augustus 2007
+
| 25 juni 2012
 +
| 28 juni 2012
 +
|-
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 +
! Nummer
 +
! In ombouw
 +
! Uit ombouw
 
|-
 
|-
| 8432
+
| '''9547'''
| 26 januari 1995
+
| 7 mei 2013
|  
+
| 16 mei 2013
| 9 juni 2006
+
| '''9564'''
| 6 juli 2006
+
| 16 juni 2013
 +
| 21 juni 2013
 +
| '''9581'''
 +
| 7 maart 2013
 +
| 15 maart 2013
 
|-
 
|-
| 8433
+
| '''9548'''
| 7 februari 1995
+
| 15 juli 2013
|
+
| 19 juli 2013
| 9 november 2006
+
| '''9565'''
| 5 december 2006
+
| 10 juni 2013
 +
| 16 juni 2013
 +
| '''9582'''
 +
| 24 augustus 2013
 +
| 30 augustus 2013
 
|-
 
|-
| 8234
+
| '''9549'''
| 14 februari 1995
+
| 23 april 2013
|
+
| 29 april 2013
| 29 oktober 2007
+
| '''9566'''
| 21 november 2007
+
| 22 juli 2013
 +
| 26 juli 2013
 +
| '''9583'''
 +
| 18 augustus 2013
 +
| 23 augustus 2013
 
|-
 
|-
| 8435
+
| '''9550'''
| 21 februari 1995
+
| 11 augustus 2013
|
+
| 16 augustus 2013
| 6 juli 2006
+
| '''9567'''
| 3 augustus 2006
+
| 22 juli 2013
 +
| 26 juli 2013
 +
| '''9584'''
 +
| 17 mei 2013
 +
| 25 mei 2013
 
|-
 
|-
| 8436
+
| '''9551'''
| 7 maart 1995
+
| 28 juli 2013
|
+
| 2 augustus 2013
| 27 januari 2006
+
| '''9568'''
| 2 maart 2006
+
| 30 juni 2013
 +
| 5 juli 2013
 +
| '''9585'''
 +
| 23 april 2013
 +
| 29 april 2013
 
|-
 
|-
| 8437
+
| '''9552'''
| 14 maart 1995
+
| 6 januari 2013
|  
+
| 13 februari 2013
| 26 juli 2006
+
| '''9569'''
| 23 augustus 2006
+
| 25 augustus 2013
 +
| 30 augustus 2013
 +
| '''9586'''
 +
| 1 juli 2013
 +
| 5 juli 2013
 
|-
 
|-
| 8438
+
| '''9553'''
| 21 maart 1995
+
| 28 juli 2013
|  
+
| 2 augustus 2013
| 19 oktober 2006
+
| '''9570'''
| 15 november 2006
+
| 27 mei 2013
 +
| 31 mei 2013
 +
| '''9587'''
 +
| 15 april 2013
 +
| 22 april 2013
 
|-
 
|-
| 8439
+
| '''9554'''
| 30 maart 1995
+
| 3 augustus 2013
|  
+
| 9 augustus 2013
| 17 november 2006
+
| '''9571'''
| 11 december 2006
+
| 18 maart 2013
 +
| 22 maart 2013
 +
| '''9588'''
 +
| 1 april 2012
 +
| 8 april 2013
 
|-
 
|-
| 8440
+
| '''9555'''
| 11 april 1995
+
| 30 april 2013
|  
+
| 7 mei 2013
| 6 december 2006
+
| '''9572'''
| 9 januari 2007
+
| 18 februari 2013
 +
| 6 maart 2013
 +
| '''9589'''
 +
| 31 mei 2013
 +
| 7 juni 2013
 
|-
 
|-
| 8441
+
| '''9556'''
| 20 april 1995
+
| 30 april 2013
|
+
| 7 mei 2013
| 1 februari 2006
+
| '''9573'''
| 9 maart 2006
+
| 27 mei 2013
 +
| 31 mei 2013
 +
| '''9590'''
 +
| 25 maart 2013
 +
| 29 maart 2013
 
|-
 
|-
| 8442
+
| '''9557'''
| 2 mei 1995
+
| 17 mei 2013
|  
+
| 24 mei 2013
| 31 mei 2006
+
| '''9574'''
| 13 juli 2006
+
| 8 juli 2013
 +
| 12 juli 2013
 +
| '''9591'''
 +
| 3 augustus 2013
 +
| 9 augustus 2013
 
|-
 
|-
| 8443
+
| '''9558'''
| 11 mei 1995
+
| 18 februari 2013
|
+
| 5 maart 2013
| 6 december 2005
+
| '''9575'''
| 11 januari 2006
+
| 10 april 2013
|-
+
| 12 april 2013
| 8444
+
| '''9592'''
| 18 mei 1995
+
| 7 mei 2013
|  
+
| 16 mei 2013
| 3 maart 2006
 
| 29 maart 2006
 
 
|-
 
|-
| 8445
+
| '''9559'''
| 30 mei 1995
+
| 24 juni 2013
|
+
| 28 juni 2013
| 15 december 2006
+
| '''9576'''
| 16 januari 2007
+
| 11 maart 2013
 +
| 15 maart 2013
 +
| '''9593'''
 +
| 18 augustus 2013
 +
| 23 augustus 2013
 
|-
 
|-
| 8446
+
| '''9560'''
| 15 juni 1995
+
| 11 augustus 2013
|  
+
| 16 augustus 2013
| 10 januari 2007
+
| '''9577'''
| 5 februari 2007
+
| 8 juli 2013
 +
| 12 juli 2013
 +
| '''9594'''
 +
| 16 juni 2013
 +
| 21 juni 2013
 
|-
 
|-
| 8447
+
| '''9561'''
| 20 juni 1995
+
| 31 mei 2013
|  
+
| 7 juni 2013
| 18 januari 2007
+
| '''9578'''
| 13 februari 2007
+
| 1 april 2013
 +
| 5 april 2013
 +
| '''9595'''
 +
| 24 juni 2013
 +
| 28 juni 2013
 
|-
 
|-
| 8448
+
| '''9562'''
| 29 juni 1995
+
| 16 april 2013
|  
+
| 22 april 2013
| 6 februari 2007
+
| '''9579'''
|  
+
| 17 maart 2013
 +
| 22 maart 2013
 +
| '''9596'''
 +
| 10 april 2013
 +
| 15 april 2013
 
|-
 
|-
| 8449
+
| '''9563'''
| 6 juli 1995
+
| 15 juli 2013
|  
+
| 19 juli 2013
| 5 maart 2007
+
| '''9580'''
| 30 maart 2007
+
| 10 juni 2013
|-
+
| 16 juni 2013
| 8450
+
| '''9597'''
| 20 juli 1995
+
| 25 maart 2013
|
+
| 29 maart 2013
| 11 augustus 2006
+
|}
| 7 september 2006
+
 
|-
+
 
| 8451
+
='''Vernummeringen'''=
| 25 juli 1995
+
 
|
+
* Om meer eerste klas te hebben in de treinen 2818 en 2865 tussen Nijmegen en Den Haag CS v.v. krijgen de 8432 en 8433 een gewijzigd ABv5-rijtuig met meer eerste klas. De treinstammen reden tijdens de verbouwing als driewagenstammen. Na de verkorting werden de stammen vernummerd in respectievelijk 8498 en 8499. Hiervoor werden de ABv3/4-rijtuigen vernummerd. Op 7 juni 1997 kwam de 8432 het Revisiebedrijf Haarlem binnen voor verkorting en vertrok er op 8 juni 1997 uit als driewagenstam 8499. Op 13 juni werd de gewijzigde ABv5 380 8205 weer in de stam geplaatst. Op 21 juni 1997 kwam de 8432 in Revisiebedrijf Haarlem en vertrok op 23 juni 1997 als driewagenstam 8498.  Op 27 juni 1997 kwam de 8498 binnen om dezelfde dag te vertrekken met ABv5 380 8204. De treinstammen krijgen een aparte omloop tot het wijzigingsblad van 6 september 2004. De treinstammen worden verlengd en verliezen hun speciale status, doordat alle ABv5-rijtuigen worden aangepast. Op 23 augustus 2004 ging de 8498 naar Talbot te Aken voor verlenging.
| 15 februari 2007
+
 
| 13 maart 2007
+
* Door de wisseling van de motorrijtuigen tussen de 9502 en 8625, komen zij in september 2012 weer op de baan als 8702 en 9425.
|-
+
* Op 15 maart 2013 werd stam 8744 vernummerd in stam 9544.
| 8452
+
 
| 3 augustus 1995
+
 
|
+
='''Schadegevallen'''=
| 4 januari 2006
+
 
| 30 januari 2006
+
 
|-
+
 
| 8453
+
 
| 15 augustus 1995
+
 
|  
+
 
| 2 mei 2007
+
* Op 3 juli 1997 raakte stam '''8464''' beschadigd te Warmond als gevolg van een aanrijding met staaltrein 47657, getrokken door de 1. De DD-IRM stam is onderweg als trein 2625 van Amsterdam Centraal naar Den Haag Centraal. De staaltrein met de 1310 is onderweg van Beverwijk naar Roosendaal. De treinen moeten elkaar ter hoogte van Warmond kruisen, maar de treinen raken elkaar zijdelings. De 8464 werd gemangeld door enkele staalwagens en een bovenleidingsportaal. De rijtuigen mBvk en ABv ontsporen. Het mBvk rijtuig boort zich met de neus in het ballastbed. Hierdoor werd ernstige schade aan de zijwanden opgelopen. De stam wordt op 3 juli 1997 naar Haarlem gesleept voor herstel. In september 1997 wordt de opdracht gegeven voor herstel. Op 6 mei 1998 werd de stam afgeleverd na een bakwisseling met de twee herstelde bakken van de 8467. De stam bestond bij aflevering uit de mBvk 290 8633 (8467) + ABv5 380 8238 (8467) + ABv 380 8064 + mBvk 290 8628.
|
+
* Op 25 juli 1997 raakte stam '''8467''' beschadigd op het emplacement van Hoofddorp door een zijdelingse aanrijding met DD-AR stam 7304. De 8467 was op weg van Den Haag Centraal naar Amsterdam Centraal als trein 2642, toen het bij Hoofddorp in de flank werd gereden door de 7304. Deze was als leeg materieel onderweg van het opstelterrein van Hoofddorp naar het station van Hoofddorp om trein 15742 te gaan rijden. De stam 8467 boort zich in Bvk 270 7004 en duwt deze het spoor uit. De DD-IRM stam blijft zelf grotendeels in het spoor, maar loopt over de gehele lengte een beschadigde zijwand op. De vooroplopende mBvk 290 8633 liep de meeste schade op. Op 31 juli 1997 wordt de stam naar Haarlem gesleept voor herstel. In september 1997 wordt de opdracht gegeven voor herstel. Er vielen bij het ongeval vijf lichtgewonden. De beschadigde mBvk 290 8633 werd vervangen door de mBvk 290 8621 uit de 8461. De gehele stam kwam op 24 december 1997 weer in dienst in de combinatie mBvk 290 8621 (8461) + ABv5 380 8235 (8464) + ABv 380 8067 + mBvk 290 8634.
|-
+
* Op 24 augustus 1997 raakte stam '''8461''' beschadigd bij een overwegbotsing te  . De mBvk 290 8621 raakte hierbij beschadigd. Op 26 augustus 1997 kwam de treinstam het Revisiebedrijf Haarlem binnen. De niet-beschadigde bakken werden gecombineerd met de mBvk1/2 290 8613 en de ABv3/4 380 8017  uit de 8217.
| 8454
+
 
| 29 augustus 1995
+
 
|
+
 
| 15 mei 2007
+
 
| 13 juni 2007
+
* Op 17 juni 2003 botste stam '''8215''' ter hoogte van Beilen op een pantservoertuig. De stam was onderweg van Den Haag naar Onnen als leeg materieel. De kop van de mBvk 290 8529 raakte zwaar beschadigd. Het rijtuig werd terzijde gesteld. Door middel van het invoegen van de geplukte mBvk 290 8637 kwam de stam weer in dienst. Deze mBvk heeft lang op de Watergraafsmeer gestaan als plukrijtuig. Pas op 25 juli 2003 lukte het om dit rijtuig in Haarlem te krijgen.
|-
+
 
| 8455
+
* Op 22 september 2003 had stam '''9410''' te Dordrecht last van brand. Hierbij raakte de ABv3/4 380 8010 beschadigd. Medio maart 2006 kwam het stam, inmiddels omgedoopt tot 8610 weer in dienst.
| 12 september 1995
+
 
|
+
* Op 21 mei 2004 vond te Amsterdam Centraal ter hoogte van de Dijksgracht een frontale aanrijding plaats tussen stam '''8656''' en locomotief [[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1838]]. De VIRM-treinstam was als leeg materieel onderweg van Amsterdam Centraal naar opstelterrein Watergraafsmeer als trein 80761, maar kwam onderweg locomotief 1838 tegen, die met intercity 960 onderweg was naar Haarlem. De locomotief en het eerste rijtuig, ICR B 20-70 224, raakten zwaar beschadigd en werden later gesloopt. Het mBvk2-rijtuig 290 8611 raakte zwaar beschadigd. De cabine is nagenoeg verdwenen en de rijtuigbak raakt getordeerd. Daarnaast heeft het rijtuig kreukels opgelopen in de kreukelzones. Het tweede rijtuig, de ABv5 380 8227 raakte eveneens beschadigd. De vier overige rijtuigen, de mBv7 260 8824 + ABv6 380 8348 + ABv3/4 280 8056 + mBvk1 290 8633, waren in mindere mate beschadigd. Deze werden de volgende dag naar het Onderhoudsbedrijf Amsterdam gesleept. De mBvk2 290 8611 en ABv5 380 8227 werden meteen naar het revisiebedrijf Haarlem gebracht. De rijtuigen ABv6 380 8227 + mBv7 260 8824 kwamen pas op 2 augustus 2004 naar Haarlem vanuit de Zaanstraat. Hier werd begonnen met het herstel van de schade. Op 21 januari 2005 kwam de stam als 9456 na herstel en bakwisselingen weer op de baan. De ABv5 380 8227 kwam als laatste weer op de baan en wel medio maart 2006 in stam 8610. Het mBvk1/2-rijtuig 290 8611 werd terzijde gesteld. Op 17 december 2007 is het rijtuig gesloopt.
| 4 juni 2007
+
* Op 10 september 2004 ontstond er brand in stam '''9401'''. Het treinstam was onderweg als achterste treinstam van trein 2045 (Den Haag Centraal - Arnhem) toen het strandde te Ede-Wageningen. De brand begon in de hoogspanningskast van de mBvk 290 8579 en sloeg over naar de ABv6 380 8301. De brand veroorzaakte zware schade in de rijtuigen en een breuk in de bovenleiding. Door een diesellocomotief werden de 9479 en 9401 naar Arnhem gesleept. De 9401 werd dezelfde avond nog naar Revisiebedrijf Haarlem gesleept door de 8624. Hier werden de beschadigde bakken vervangen door de mBvk 290 8571 en ABv6 380 8316. De beide beschadigde rijtuigen werden hersteld in Haarlem. De mBvk 290 8579 werd op 24 januari 2005 afgeleverd in stam 9431. Het ABv6-rijtuig werd na zijn herstelling als gevolg van onvoldoende beschikbare koprijtuigen en tussenrijtuigen, naar Amersfoort overgebracht. Hier staat het te wachten om verder afgewerkt te worden en in dienst te worden gesteld.
| 25 juni 2007
+
* Op 30 september 2004 vond te Roosendaal een frontale aanrijding plaats tussen stam '''8728''', welke als trein 2163 onderweg was van Amsterdam naar Vlissingen en NMBS locomotief 2554. Deze was als losse locomotief onderweg van Gent naar rangeerterrein Kijfhoek. Hierbij zijn de rijtuigen mBvk1/2 290 8718, ABv3/4 380 8128, ABv6 380 8409 beschadigd geraakt. Het mBvk-rijtuig had een ingedrukte kop en werd terzijde gesteld. Mede door dit ongeval werden vier extra rijtuigen mBvk besteld om als vervanger te kunnen dienen. Begin december 2006 is één van de casco-rijtuigen van Amersfoort naar Haarlem overgebracht. In dit rijtuig zal alle bruikbare apparatuur worden ingebouwd uit de oorspronkelijke mBvk 290 8718. In januari 2007 krijgt ook het casco-rijtuig het nummber 290 8718. Er worden kabel- en pijpgoten overgezet, alsmede enkele delen van het interieur. De originele mBvk 290 8718 wordt na leeggehaald te zijn, in mei 2007 gesloopt. In  2007 wordt besloten om het overzetten te staken als gevolg van complexiteit en de beschikbaarheid van onderdelen die door Bombardier moeten worden aangeleverd. Eind 2007 is het incomplete rijtuig terug naar Amersfoort gebracht in afwachting van verdere ontwikkelingen. Vanwege de complexe ombouw is later als nog een ander rijtuig mBvk gebruikt. Als gevolg van de grote hoeveelheid VIRM-rijtuigen te Haarlem, werd omgekeken naar een andere partij voor het rechttrekken van de ABv-rijtuigen. Deze waren getordeerd bij de aanrijding. De ABv-rijtuigen werden bij VIS (Verkehrs Industrie Systeme) te Halberstadt weer rechtgetrokken. Het vervoer hier naar toe vond plaats per schip. Op 30 oktober 2006 werden de rijtuigen vanuit Haarlem naar de Amsterdamse Vlothaven overgebracht door locomotief 6402. In de nacht van 9 op 10 november 2006 werden de rijtuigen in Halberstadt afgeleverd. Het laatste deel van de reis geschiedde per dieplader. Eind augustus 2007 zijn de beide bakken gereed. Om de beide rijtuigen terug naar Nederland te krijgen, werd stam 9502 gebruikt. Deze stam was op 28 augustus 2007 afgeleverd na herstel van verbrande tractiekabels door het onderhoudsbedrijf Zaanstraat. In de Haarlemse werkplaats werd de stam gereed gemaakt om naar Halberstadt gesleept te kunnen worden. Op 30 augustus 2007 vertrok de stam naar Duitsland. Op 31 augustus 2007 zijn beide herstelde rijtuigen in de stam gerangeerd. Op 1 september 2007 keerde de zesdelige stam 9502 terug naar Haarlem. Hier zijn de rijtuigen uitgenomen. Op 11 oktober 2007 zijn de beide rijtuigen, samen met de ABv6 380 8301 naar de Bokkeduinen gesleept voor opslag. De drie rijtuigen blijven hier staan tot dat zij weer nodig zijn in een nieuwe stam. Op 18 januari 2008 is rijtuig ABv6 380 8409 van Amersfoort naar Onnen gesleept. Hier zal het rijtuig in stam 8705 worden geplaatst. Op 18 september 2012 wordt het rijtuig ABv 3/4 380 8128 afgeleverd met stam 8728.
|-
+
 
| 8456
+
* Op 3 augustus 2005 was stam '''9522''' betrokken bij een botsing te Oss. De stam raakte een kraan die in het profiel van de vrije ruimte was terecht gekomen. Hierbij raakte rijtuig mBvk1/2 290 8705 beschadigd. Dezelfde dag ging de stam naar Haarlem om hersteld te worden. Op 5 augustus 2005 werd de stam al weer afgeleverd na een bakwisseling. De beschadigde mBvk bleef in Haarlem achter. Zijn plaats werd ingenomen door de mBvk 290 8681 van stam 9510. Medio maart 2006 werd het herstelde mBvk-rijtuig 290 8705 afgeleverd met stam 8610.
| 21 september 1995
+
* Op 4 oktober 2005 was de '''8731''' ontspoord op het opstelterrein van Nijmegen. De stam kwam met twee draaistellen naast het spoor te staan en raakte een bovenleidingsportaal. Hierbij raakten twee draaistellen en de zijwand van de mBv7 260 8865 beschadigd. In de nacht van 12 op 13 oktober 2005 werd de stam van Nijmegen naar Amersfoort Bokkeduinen gesleept door de 8734. Op 14 oktober 2005 kwam de stam aan in Haarlem voor herstel van de schade. Op 11 januari 2006 is de stam afgeleverd na herstel van de schade aan mB7 260 8824. Dit mBv7-rijtuig is afkomstig uit stam 8656. Het herstelde rijtuig mBv7 260 8865 werd na herstel van de schade opgenomen in treinstam 8610, die medio maart 2006 op de baan kwam.
|
+
* Op 3 november 2005 vond te Wijhe een ongeval plaats tussen stam '''9420''' en een zandauto. Hierbij waren slachtoffers te betreuren. De mBvk1/2 290 8539 en ABv3/4 380 8020 raakten beschadigd. De onbeschadigde rijtuigen mBvk1/2 290 8540 en ABv6 380 8310 kwamen in de 8610 terecht, welke medio maart 2006 weer op de baan kwam. Op 27 maart 2008 kwam de 9420 weer op de baan na diverse bakwisselingen. De mBvk1/2 290 8539 werd in Haarlem voorzien van een nieuwe kop.
| 30 augustus 2007
+
 
| 2 oktober 2007
+
 
|-
+
* Op 16 juni 2007 kwam stam '''8736''' aan de oostzijde van de Vechtbrug bij [[Weesp]] in botsing met DD-AR stam 7407 met locomotief 1709. De 8736 was als trein 693976 van Lelystad onderweg naar de Watergraafsmeer. De DD-AR-stam was als trein 5778 onderweg van Utrecht Centraal naar Leiden. Locomotief 1709 drukt het rijtuig mBvk 290 8733 uit de rails. Na hersporing werd de stam op eigen kracht naar de Watergraafsmeer overgebracht. Op 21 juni 2007 is het beschadigde mBvk-rijtuig van de Watergraafsmeer overgebracht naar Haarlem. Op de Watergraafsmeer zouden de overgebleven vijf rijtuigen gekoppeld gaan worden met het rijtuig mBvk 290 8703, afkomstig van stam 8727. Dit rijtuig werd op 29 juni 2007 achter de 9480 vanuit Haarlem via Leiden en Woerden naar de Watergraafsmeer gebracht. Hier wilde het combineren niet lukken, zodat de stam op 3 juli 2007 naar Haarlem kwam om daar de werkzaamheden af te ronden. Op  juli 2007 werd de stam afgeleverd.
| 8457
+
 
| 28 september 1995
+
 
|
+
 
| 15 augustus 2007
+
 
| 12 september 2007
+
* Op 22 juli 2010 kwam de '''9582''' ter hoogte van Maarheeze in botsing met een vrachtwagen. Deze was bij het industrieterrein Den Engelsman bezig met keren. Deze vrachtwagen was beladen met stalen balken. Bij het ongeval waren drie lichtgewonden te betreuren. De mBvk uit de 9582, de 290 8829, raakte hierbij zwaar beschadigd en werd terzijde gesteld in afwachting van herstel. Het rijtuig werd hersteld in de hoofdwerkplaats Haarlem. In juni 2012 werd het rijtuig na zijn herstelling weer naar buiten gereden.
|-
+
 
| 8458
+
* Op 28 april 2011 kwam de '''8733''' ter hoogte van Goutum in aanraking met een rioolbuis. Een boer op een tractor was met de combinatie aan het keren. De 8733 raakte aan de zijwanden beschadigd. Na het herstel in Haarlem is het op 28 juli 2011 weer afgeleverd. Het stam heeft hierbij als eerste een nieuwe bestemming gekregen van de voormalige liftkokers. Hierin is een nieuwe prullenbak in verwerkt, geschikt voor het scheiden van afval.
| 12 oktober 1995
+
 
|
+
 
| 30 maart 2006
+
* Op 21 april 2012 botste stam 8711 frontaal op SLT 2658. De '''8711''' was als trein 3067 onderweg van Den Helder naar Nijmegen toen het ter hoogte van de Singelgrachtbruggen treinstel 2658 tegen. Deze was als trein 4058 onderweg van Rotterdam naar Uitgeest. Bij dit ongeval viel 1 dode en 135 gewonden, waar van 55 mensen zwaar en ernstig gewond waren. De materiële schade is fors. De mBvk1/2 290 8683 heeft een vermorzelde kop en geknikt balkon, ABv5 380 8251 heeft beide balkons geknikt, evenals de bak zelf. De mBv7 8853 heeft 1 geknikt balkon. Deze knikken worden veroorzaakt doordat de kreukelzones de energie hebben geabsorbeerd. De overige bakken, de ABv6 380 8384, ABv3/4 380 8111 en mBvk1/2 290 8722, zijn ook licht beschadigd bij hun kreukelzones. In de nacht van 22 op 23 april 2012 is de treinstam naar Haarlem overgebracht. In de nacht van 1 op 2 juli 2013 is de stam naar Amersfoort overgebracht. Schadeherstel heeft nog niet plaatsgevonden. Voor deze overbrenging heeft nog een bakwisseling plaats gevonden. De mBvk 290 8722 is uit de stam gerangeerd en de plaats hiervan werd ingenomen door de mBvk 290 8829 uit de 9582. De mBvk 290 8722 werd in herstelling genomen.
| 27 april 2006
+
* Op 2 januari 2013 strand ter hoogte van Loenersloot stam '''8744'''. De 8744 is hierbij onderweg als trein 3142 van Nijmegen naar Schiphol. De stam is getroffen door kortsluiting. Van de mBv7 260 8878 brandt het gehele toilet en balkon uit. Ook het ABv5-rijtuig 380 8278 raakt door de brand beschadigd. Ook rijtuig ABv6 380 8425 loopt roetschade op. Na het bluswerk zou de 8744 weggesleept gaan worden door de 6451. Deze raakte echter defect, zodat vanuit Amersfoort de 6461 werd opgehaald. Samen slepen zij later in de avond de stam naar Haarlem. Om het stam snel weer op de baan te krijgen, zullen de beschadigde ABv5 en mBv7 uitgenomen worden. Op deze manier zal er een vierwagenstam op de baan komen na het herstel van de ABv6. Omdat dit rijtuig specifiek voor een zeswagenstam is, zal de 9544 op de bovenverdieping eerste klas behouden. Op 19 april 2013 werd de stam afgeleverd en naar Onnen gebracht. Op 23 december 2013 is de mBv7 260 8878 gesloopt. In januari 2014 is het rijtuig ABv 380 8278 gesloopt.
|-
+
* Op 29 juli 2014 botst treinstam '''8644''' te Geleen Oost met een vrachtwagen. De 8644 is onderweg als trein 3542 van Heerlen naar Schiphol. Het mBvk1-rijtuig 290 8587 loopt hierbij schade op aan de neus en ontspoort met het voorste draaistel. In de avonduren is het treinstam herspoord en teruggereden naar Heerlen en vervolgens door naar Maastricht. Op 5 augustus 2014 kwam de stam aan in Haarlem. Hier is het beschadigde rijtuig mBvk1 290 8587 vervangen door rijtuig mBvk1/2 290 8722, afkomstig van stam 8711. Op 15 augustus 2014 is de stam afgeleverd.
| 8459
+
* Op 6 november 2014 loopt stam '''8736''' schade op te Roosendaal. Het komt tijdens het rangeren in botsing met de SGM El2 2124. Hierbij loopt het mBvk-rijtuig 290 8734 schade op. Op 15 november 2014 komt de stam naar Haarlem. Hier vindt een bakwisseling plaats met de beschadigde mBvk 290 8708 van stam 8723. De beide rijtuigen worden hersteld en op  2015 wordt de stam afgeleverd.
| 24 oktober 1995
+
* Op 13 november 2014 loopt stam '''8723''' schade op bij Orthen, tussen 's Hertogenbosch en Zaltbommel. De stam is samen met de 9561 onderweg als trein 829 (Den Helder - Maastricht). Op een overweg raakt de trein een vrachtwagen. Hierbij raakt het mBvk2-rijtuig 290 8708 zwaar beschadigd. De stam wordt door [[6400/6500 - Diesel locomotieven serie 6400/6500|diesellocomotief 6455]] van DB Schenker weggesleept. De treinstam wordt naar Haarlem gesleept voor herstel. Op 14 november 2014 wordt de stam binnen genomen. Er vindt een bakwisseling plaats met de onbeschadigde mBvk 290 8703 van stam 8736. Op 22 november 2014 wordt de stam weer afgeleverd.
|
+
* Op 3 maart 2015 loopt de stam '''8674''' schade op te Zevenhuizen. De stam is onderweg als trein 1783 van Den Haag centraal naar Enschede als botst met een bestelbus. Hierbij raakt de mBvk 290 8582 flink beschadigd. Op  maart 2015 komt de stam naar Haarlem. Hier wordt het beschadigde rijtuig uitgenomen voor herstel. Om de stam weer op de baan te krijgen, wordt er een bakwisseling uitgevoerd met de herstelde mBvk 290 8708 van stam 8723. Op maart 2015 wordt de stam in de nieuwe formatie afgeleverd. Het beschadigde rijtuig wordt hersteld. Op 19 mei 2015 kwam de stam weer terug naar Haarlem om zijn herstelde mBvk weer terug te krijgen. Op 20 mei 2015 is de stam in de oorspronkelijke samenstelling afgeleverd.
| 17 november 2005
+
* Op 26 november 2015 botsen de stammen '''9404''' + '''9427''' ter hoogte van Voorhout met een auto. De stammen zijn onderweg als trein 2257 van Amsterdam naar Dordrecht. Op de overweg Herenweg botsen de treinen met een stilgevallen auto. Door de botsing loopt de vooroplopende stam schade op aan het mBvk-rijtuig 290 850. In de avond komt de stam naar Haarlem voor herstel van de schade. De 9427 gaat door naar de Watergraafsmeer voor controle. De beide inzittenden van de auto komen om het leven.
| 23 december 2005
+
* Op 3 december 2015 rijdt stam '''9564''' in de vroege ochtend door een stootjuk aan de westzijde van het emplacement Amsterdam Zaanstraat tijdens een rangeerbeweging. De kop en draaistel raken beschadigd. In de loop van de dag werd de stam herspoord en naar Haarlem overgebracht voor herstel van de schade. Op 15 januari 2016 is de stam afgeleverd.
|-
+
* Op 19 december 2015 wordt er brand gesticht in het toilet van rijtuig ABv6 380 8405 van stam '''9524'''. De stam is samen met stam 9548 onderweg als trein 12678 van Groningen naar Dordrecht. Ter hoogte van Almere Poort wordt de trein stilgezet. Hierop kon de brand geblust worden door de machinist en conducteur. De beide stammen zijn weggesleept en op 20 december 2015 komt de 9524 aan in Haarlem. Hier wordt het beschadigde rijtuig uitgenomen en hersteld van de schade. In mei 2016 wordt de stam afgeleverd.
| 8460
+
* Op 28 april 2017 botst stam '''8624''' op de overweg Plantagebaan in Wouw met een vrachtwagen. De stam is onderweg als trein 2227 van Vlissingen naar Amsterdam Centraal. De vrachtwagencombinatie was op de overweg aan het draaien om de parallelweg in te kunnen draaien. De stam raakt de dieplader aan de onderzijde, waarbij er flinke schade ontstaat aan de koppeling en het plaatwerk er omheen. Door de klap ontspoort het voorste draaistel van de trein. Hierdoor ontstaat er schade aan de onderzijde van de mBvk1/2 290 8548 en aan de spoorbaan en de overweg. In de nacht van 28 op 29 april 2017 is de stam naar Roosendaal overgebracht. Later op de dag is de stam zelfstandig naar Haarlem voor herstel van de schade. Na het herstel van de schade wordt de kop opnieuw gespoten. Op 24 oktober 2017 is de stam afgeleverd na herstel van de schade.
| 31 oktober 1995
+
* Op 1 februari 2018 loopt de '''8635''' brandschade op te Schiphol. Het treinstel is onderweg als trein 73576 van Schiphol naar het opstelterrein van Hoofddorp. Het interieur van het rijtuig  raakt beschadigd door de rookontwikkeling. De stam wordt op 2 februari 2018 naar Haarlem overgebracht voor herstel. Na het herstel aan het casco wordt de stam in revisie genomen. Dit gebeurt in mei 2018. De aflevering van de stam vindt plaats op 2 oktober 2018.
|
+
 
| 19 augustus 2005
+
 
| 31 augustus 2005
+
='''Bakwisselingen'''=
|-
+
 
| 8461
+
Vanwege het gebruik van losse rijtuigbakken in een stam, kan een bakwisseling sneller plaatsvinden dan bij conventionele treinstellen.
| 9 november 1995
+
 
|
+
* Stam 8461 werd op  afgeleverd met de mBvk van de .
| 14 maart 2007
+
 
| 11 april 2007
+
* Op 11 juli 1995 werden de verkeerd om geplaatste mBvk 290 8524 en mBvk 290 8523 van de 8012 gewisseld met de mBvk1/2 290 8583 en 290 8584 van de tot Efteling Expres verbouwde 8442 die toen defect was.
|-
+
* Op 24 augustus 1995 werden de mBvk1/2 290 8597 en mBvk1/2 290 8580 van de 8440 gewisseld met de mBvk 290 8501 en mBvk1/2 290 8502 van de defecte 8201.
| 8462
+
* Op 18 maart 1996 werd de driedelige 8473 verlengd met de ABv5 380 8211 van de langdurig defecte 8440.
| 16 november 1995
+
* In mei 1996 kreeg de 8440 de ABv5 380 8247 van de vierdelige 8277.
|
+
* In januari 1997 wisselde de mBvk1/2 290 8653 van de 8277 met de mBvk1/2 290 8638 van de 8469. De 8277 en 8469 hadden onderling een aanrijding op 6 januari 1997 met mBvk1/2 290 8654 en mBvk1/2 290 8638. De 8469 kon zo op 13 januari 1997 schadevrij afgeleverd worden in de samenstelling mBvk1/2 290 8637 + ABv3/4 380 8069 + ABv5 380 8240 + mBvk1/2 290 8653. Op 3 maart 1997 werd de 8277 in de samenstelling mBvk1/2 290 8638 + ABv3/4 380 8077 + mBvk1/2 290 8654 afgeleverd.
| 14 juni 2007
+
* Op 21 februari 1997 kwam de 8462 het Revisiebedrijf Haarlem binnen met botsschade aan mBvk1/2 290 8623. Op 17 maart 1997 kwam de 8455 binnen met schade aan mBvk1/2 290 8609. De schadebak van de 8455 werd gewisseld met de niet-beschadigde mBvk1/2 van de 8462 (290 8624) en zo werd de 8455 op 19 maart 1997 afgeleverd in de samenstelling mBvk1/2 290 8624 + ABv3/4 380 8055 + ABv5 380 8266 + mBvk1/2 290 8610.
| 11 juli 2007
+
* Op 14 maart 1997 kwamen de niet-beschadigde bakken mBvk1/2 290 8534 en ABv3/4 380 8017 van op 9/10 april 1997 in Roosendaal gebotst hebbende met locomotief 1622 stam 8217 het Revisiebedrijf Haarlem binnen. De mBvk1/2 290 8534 werd toebedeeld aan de een mBvk1/2 missende 8462 (zie vorige punt) en zo werd de 8462 op 18 april 1997 afgeleverd in de samenstelling mBvk1/2 290 8534 + ABv3/4 380 8233 + ABv5 380 8062 + mBvk1/2 290 8623. In de nacht van 17 op 18 april 1997 kwam de beschadigde mBvk1/2 290 8533 van de 8217 het Revisiebedrijf Haarlem binnen.
 +
* Op 19 mei 1997 kregen de 8279 schade aan de mBvk1/2 290 8658 en de 8234 aan de mBvk1/2 290 8568. Op 20 mei 1997 werden de rijtuigen met ABv3/4 380 8079 van de 8279 gecombineerd op Onderhoudsbedrijf Zaanstraat tot de 8279 en werd deze naar Revisiebedrijf Haarlem gebracht. De 8234 uit de overige bakken kon meteen die dag in de samenstelling mBvk1/2 290 8567 + ABv3/4 380 8034 + mBvk1/2 290 8657 in dienst worden gesteld. De 8279 werd op 1 augustus 1997 in dienst gesteld in de samenstelling mBvk1/2 290 8568 + ABv3/4 380 8079 + mBvk1/2 290 8658.
 +
* Op 4 juni 1997 kwam de 8457 het Revisiebedrijf Haarlem binnen met schade aan mBvk1/2 290 8613. Deze werd gewisseld met de mBvk1/2 290 8609 van de 8455 (zie drie punten terug) waarna de 8457 op 9 juni 1997 werd afgeleverd in de samenstelling mBvk1/2 290 8609 + ABv3/4 380 8057 + ABv5 380 8228 + mBvk1/2 290 8614.
 +
* Op 26 augustus 1997 kwam de 8461 het Revisiebedrijf Haarlem binnen met botsschade aan de mBvk1/2 290 8621. De niet-beschadigde mBvk1/2 290 8622 werd met de ABv3/4 380 8017 die van de 8217 (zie drie punten terug) was en de mBvk1/2 290 8613 die van stam 8457 was (zie vorig punt) gecombineerd. Zo werd stam 8217 op 3 september 1997 afgeleverd.
 +
* Op 25 september 1997 werd stam 8461 door het Revisiebedrijf Haarlem afgeleverd. De stam kreeg mBvk1/2 290 8533 van stam 8217 (zie vier punten terug). De andere beschadigde geraakte mBvk1/2 290 8621 (zie vorig punt) werd vervangen door de licht beschadigde mBvk1/2 290 8627 van de 8464, die in juli 1997 in Haarlem kwam met schade aan de bakken. Zo ontstond de samenstelling mBvk1/2 290 8627 + ABv5 380 8232 + ABv3/4 380 8061 + mBvk1/2 290 8533.
 +
* De van schade herstelde mBvk 290 8621 van stam 8461 werd op 24 december 1997 afgeleverd in stam 8467, waarvan de mBvk 290 8633 nog voor schadeherstel in Haarlem stond. Om toch een stam op de baan te krijgen, werd de bakwisseling uitgevoerd. Deze stam bevat ook de herstelde ABv5 380 8235 van stam 8464. De stam bestond uit mBvk1/2 290 8621 + ABv5 380 8235 + ABv3/4 380 8067 + mBvk1/2 290 8634.
 +
* Stam 8464 werd op 6 mei 1998 afgeleverd met de mBvk 290 8633 + ABv5 380 8238 van stam 8467 in de samenstelling mBvk1/2 290 8633 + ABv5 380 8238 + ABv3/4 380 8064 + mBvk1/2 290 8628.
 +
* Treinstam 8208 werd in het najaar van 1999 verlengd van een driewagenstam naar een vierwagenstam. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het ABv5-rijtuig van de 8458. Dit als gevolg van problemen die ontstonden door dat er scheuren ontstonden in de motordraaistellen. Treinstammen met slechte draaistellen werden tijdelijk terzijde gesteld. De stam werd vernummerd in 8408.
 +
* Op 23 december 1999 werd de 8214 verlengd met het ABv5-rijtuig van de 8476 (8276 door verkorting) die terzijde staat door motordraaistelproblemen (zie vorig punt). De 8214 werd hierbij vernummerd in 8414. In mei 2000 werd het rijtuig gebruikt om de tijdelijk opgebokte 8276 te verlengen en in dienst te stellen als 8476.
 +
* Rond mei 2000 werd van de 8217, die met schade aan de kopbakken in Haarlem staat, de ABv3/4 380 8017 naar de Watergraafsmeer gebracht en opgebokt. In september 2000 werd de 8217 weer gecompleteerd met mBvk1/2 290 8544, mBvk1/2 290 8646 en ABv3/4 380 8017, maar bleef met ontbrekende onderdelen op de Watergraafsmeer staan. Begin november ging het treinstam naar de Zaanstraat om op 24 november 2000 in dienst te worden gesteld.
 +
* Op 16 oktober 2000 werd er brand gesticht in ABv3/4 380 8027 van stam 8427 in Alkmaar Noord. De bak werd in het Revisiebedrijf Haarlem uit de stam gerangeerd, waarna de mBvk1/2 8553, mBvk1/2 290 8554 en ABv5 380 8201 op 25 oktober 2000 naar de Watergraafsmeer gingen. Daar werd gecombineerd met de terzijde gestelde ABv3/4 380 8058, waarna stam 8458 op 1 november 2000 naar de Zaanstraat werd gesleept. Op 3 november 2000 kwam de stam in dienst.
 +
* Op 30 oktober 2000 stranden de 8201, 8202 en 8279 als trein 3041 vlak voor Utrecht Centraal. Van stam 8279 vloog de hoogspanningskast van mBvk1/2 290 8568 in brand. Door de 6494 werd de trein naar Utrecht GE gesleept. Rijtuig ABv3/4 380 8079 van stam 8279 had gaten in het dak, net als rijtuig ABv3/4 380 8001 van stam 8201. Rijtuig mBvk1/2 290 8512 van stam 8201 had een groot gat in het dak door de stroomafnemer van de 8279. Door hoogspanning op de stuurstroom was alle elektronica beschadigd. Op 31 oktober 2000 werd de 8201 naar de Watergraafsmeer gesleept, gevolg door de 8279 en 8202 op 1 november naar Revisiebedrijf Haarlem. Na elektronicaherstel ging de 8202 op 14 november 2000 naar de Amsterdam Zaanstraat om een paar dagen later in dienst te worden gesteld. In het Revisiebedrijf Haarlem werden de mBvk1/2 290 8568 en mBvk1/2 290 8512 uit de 8201 en 8279 gehaald. Rest van de stammen werd op 16 november 2000 naar Amsterdam Zaanstraat gebracht voor herstelling van gaatjes in de daken. Op 28 november 2000 werd de 8201 in de samenstelling mBvk1/2 290 8579 + ABv3/4 380 8001 + mBvk1/2 290 8568 (ex-8279) in dienst gesteld. De ABv3/4 380 8079 van stam 8279 werd van zijn draaistellen gehaald. Op 7 februari 2001 kwam dit rijtuig met de terzijde staande mBvk1/2 290 8615 en mBvk1/2 290 8616 in dienst als stam 8279. Op 9 februari 2001 werd rijtuig mBvk1/2 290 8512 van Haarlem naar de Watergraafsmeer gesleept. Dit rijtuig werd gecombineerd met de op 8 maart 2000 op normale draaistellen gezette ABv3/4 380 8069 en de mBvk1/2 290 8563 als stam 8269. Begin april 2001 kwam deze stam naar de Amsterdam Zaanstraat om op 24 april 2001 in dienst te worden gesteld.
 +
* Nadat midden 2001 de mBvk1/2 290 8623 van de 8462 beschadigd raakte, werd mBvk1/2 290 8637 rijvaardig gemaakt die op de Watergraafsmeer terzijde stond en uit stam 8469 kwam. Op 12 oktober 2001 werd dit rijtuig naar de Zaanstraat gesleept. Daarna werd het beschadigde mBvk1/2-rijtuig naar het Revisiebedrijf Haarlem gebracht.
 +
 
 +
* Tijdens de proefritten van de nieuwe 8643 raakte het stam al op de 2e dag van de proefritten al betrokken bij een ongeval in Amersfoort. Op 26 juni 2002 kwam het stam in botsing met DD-AR 7838, onderweg als trein 5645 naar Zwolle. De DD-AR reed door een stop tonend sein. mBvk 290 8586 en ABv4 380 8043 ontspoorden en beide rijtuigen liepen zware zijwandschade op. De nieuwe ABv6 380 8335 liep lichte schade op aan de kopwand, door de ontsporende ABv4 380 8043. Door een snelle bakwisseling met net afgeleverde 9424 werden de niet beschadigde bakken samengevoegd met de mBvk 290 8548 + ABv3 380 8024 + ABv6 380 8306. De stam werd als 8624 genummerd.
 +
* In oktober 2002 werd de herstelde ABv6 380 8335 in de 8624 teruggeplaatst, omdat de ABv6 389 8306 voor een viertje bedoeld is. Op 17 en 18 december 2002 reed de stam remproeven tussen Blerick en Helmond. Het stam zou eigenlijk 9624 genummerd moeten zijn in die periode. De ABv6 380 8306 kwam in de 9416 terecht. De ABv6 380 8311 werd uit de 9416 gehaald en kwam op de Bokkeduinen terecht. Samen met de mBvk 290 8547 kwamen de rijtuigen op 31 maart 2003 achter Plan T 503 naar Haarlem om daar gecombineerd te worden met de herstelde rijtuigen mBvk 290 8586 en ABv4 380 8043. De rijtuigen werden samengesteld tot 9443. Op 1 april 2003 werd het stam naar de Bokkeduinen gesleept.
 +
* Op 19 februari 2003 kwam de 8450 naar revisiebedrijf Haarlem om de ABv5 380 8220 te laten uitnemen, nadat dit rijtuig beschadigd raakte door brand. Op 17 maart verliet het stam als drietje 8250 Haarlem.
 +
* Op 10 april 2003 kwam de 8456 in Haarlem aan, nadat de mBvk 290 8612 op 4 april 2003 brandschade had opgelopen in Haarlem. Op 15 mei 2003 kwam stam 8464 met bufferschade in Haarlem aan. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de mBvk 290 8633 van de 8464 te wisselen met de mBvk 290 8612 van de 8456. Op 19 mei 2003 werd de 8456 afgeleverd in de gewijzigde samenstelling. De 8464 vertrok op 19 juni 2003 met de herstelde mBvk 290 8612.
 +
* Door een ongeval op 17 juni 2003 raakte de 8215 zwaar beschadigd. mBvk 290 8529 raakte zwaar beschadigd toen het stam een pantservoertuig bij Beilen aanreed. Als vervanger is de mBvk 290 8637 aangewezen, welke al geruime tijd op de Watergraafsmeer staat en fors geplukt is. Op 25 juli 2003 kwam het rijtuig in Haarlem aan. De zwaar beschadigde rijtuigen mBvk 290 8529 + ABv3 380 8027 + mBvk 290 8668 vormen het schade stam 8227 in theorie. De twee laatst genoemde rijtuigen staan al sinds 2000 in Haarlem.
 +
* Op 21 oktober 2003 is de ABv5 380 8220 aan stam 8215 toegevoegd. Dit rijtuig is hersteld van brandschade, opgelopen op  februari 2003 te  . Door de uitbreiding bestaat nu stam 8415, bestaande uit de mBvk 290 8530 + ABv3 380 8015 + ABv 380 8220 + mBvk 290 8637. Op 30 oktober 2003 is deze stam naar Amsterdam Zaanstraat gesleept om rijvaardig gemaakt te worden.
 +
* Stam 8671 kwam op 7 januari 2004 naar Haarlem met botsschade aan de koprijtuigen. Deze werden gewisseld tegen de mBvk's 290 8519 en 290 8520 van stam 9410. De 9410 had op 22 september 2003 brandschade opgelopen. Op 9 januari 2004 kwam de 8671 met de nieuwe kopbakken weer op de baan. De mBvk 290 8641 van de 8671 is naar de 9412 gegaan, welke met bufferschade in Haarlem staat. De mBvk 290 8642 maakt nu theoretisch gezien deel uit van de 9410.
 +
* Op 11 februari 2004 kwam de 8636 aan in Revisiebedrijf Haarlem om de door brandschade getroffen mBvk 290 8571 te wisselen tegen de mBvk 290 8583 uit de 9412. Op 12 februari 2004 kwam de 8636 weer op de baan.
 +
* Als gevolg van slechte isolatie om de bekabeling van de ABv5 380 8220, is dit rijtuig uit de 8415 genomen om hersteld te worden door OB Zaanstraat. Het stam is als 8215 op 17 februari 2004 weer op de baan gekomen. Na het herstel van de isolatie kwam de 8215 op 2 maart 2004 terug naar het onderhoudsbedrijf. Na het driehoeken van de 8215 werd de ABv5 380 8220 weer in de stam gerangeerd en kwam zo op 5 maart 2004 weer in dienst.
 +
* Op 21 mei 2004 raakt de 8656 beschadigd bij een frontale aanrijding met locomotief 1838. De beschadigde rijtuigen kwamen naar Haarlem om hersteld te worden. Op 21 januari 2005 wordt de 9456 afgeleverd. Deze treinstam bestaat uit de mBvk 290 8642 (afkomstig uit de 8671) + ABv6 380 8348 + ABv3/4 380 8056 (beiden uit de 8656) + mBvk 290 8561 (uit de 9431).
 +
* Op 10 september 2004 raakten de mBvk 290 8579 en ABv6 380 8301 van de 9401 beschadigd door brand. Zij werden vervangen door de mBvk 290 8571 en ABv6 380 8316. Het mBvk-rijtuig maakte deel uit van stam 8636 dat op 7 februari 2004 door brand beschadigd raakte. Het ABv6-rijtuig was afkomstig uit stam 9410, welke op 22 september 2003 door brand werd getroffen. Op 29 oktober 2004 werd de 9401 weer afgeleverd in de nieuwe samenstelling.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
* Op 2 mei 2007 raakt stam 8727 beschadigd bij een botsing tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Lammenschans. Hierbij raakt mBvk 290 8716 beschadigd. De onbeschadigde mBvk 290 8703 wordt in juli 2007 in stam 8736 gerangeerd.
 +
Op 20 juli 2007 wordt de stam afgeleverd met de mBvk 290 8675 van stam 8707.
 +
* Op 16 juni 2007 raakte mBvk 290 8733 van stam 8736 beschadigd bij een botsing nabij Weesp. Op 21 juni 2007 is de stam naar de Watergraafsmeer gesleept. Er werd besloten tot een bakwisseling met de onbeschadigde mBvk 290 8703 van stam 8727. Dit rijtuig werd achter de 9480 van Haarlem via Leiden en Woerden naar de Watergraafsmeer gesleept. Voor deze route werd gekozen zodat het rijtuig aan de goede zijde stond om te koppelen met de overige rijtuigen. Het combineren wilde niet goed lukken, zodat de stam 8736 op 3 juli 2007 naar Haarlem werd gesleept om de werkzaamheden af te ronden.
 +
 
 +
 
 +
* Op 24 november 2007 komt stam 8723 binnen in Haarlem. Hier is de mBvk 290 8513 uit de stam gehaald. Deze is oorspronkelijk afkomstig van stam 9469. Dit rijtuig moest zijn LT1 revisiebeurt nog ondergaan. Dezelfde dag is de 8723 afgeleverd met zijn eigen mBvk 290 8707.
 +
* Op 10 december 2007 is stam 8730 afgeleverd. Deze heeft zijn beide mBvk’s en ABv6 verruild voor niet beschadigde rijtuigen. Op 23 oktober 2007 liep de stam botsschade op bij Echt. De stam heeft de mBvk 290 8664 uit de 9502, de mBvk 290 8579 van de 8656 en de ABv6 380 8397 uit de 9516 gekregen.
 +
* Op 18 januari 2008 is stam 9405 afgeleverd met mBvk 290 8721, welke afkomstig is van stam 8730.
 +
 
 +
* Op 6 maart 2008 liep de 8668 binnen in Haarlem. Hier werd besloten om een bakwisseling met de 8731 uit te voeren, welke in Onnen stond. De ABv3/4 380 8131 werd op 25 maart 2008 van Onnen naar Haarlem gesleept. Op 27 maart 2008 ging de ABv3/4 380 8068 van Haarlem naar Onnen. De 8668 bestond vanaf dat moment uit de  mBvk1/2 290 8723 + mBvk1/2 290 8724 + ABv3/4 380 8068, ABv5 380 8265 + ABv6 380 8412 + mBv7 260 88 .
 +
* Op 27 maart 2008 werd de 9420 afgeleverd. De stam had op 3 november 2005 een aanrijding te Wijhe. Van deze treinstam was alleen de ABv3/4 380 8020 origineel. De twee onbeschadigde rijtuigen mBvk1/2 290 8540 en ABv6 380 8310 werden al vrij snel in de 8610 gerangeerd. De nieuwe 9420 bestaat uit de mBvk1/2 290 8684 (ex 8711) + mBvk1/2 290 8510 (ex 9405) + ABv6 380 8386 (ex 8705)
 +
* Op 3 april 2008 werd de 8656 afgeleverd. Om deze stam op de baan te krijgen, werden 4 rijtuigen uit de oude 8668 gebruikt: mBvk1/2 290 8643 + mBvk1/2 290 8599 + ABv5 380 8239 + mBv7 260 8818. Deze vier rijtuigen werden aangevuld met twee rijtuigen uit de , de ABv6 380 8340 en ABv3/4 380 8056.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
* Eind juli 2008 liep de 8668 binnen in Haarlem. Hier werd de ABv3/4 380 8068 uitgenomen en vervangen door de ABv3/4 380 8131. Dit ABv-rijtuig zat tot maart 2008 in deze stam. Het nummer van deze stam wijzigde weer naar het oorspronkelijke nummer 8731. De ABv3/4 380 8068 wordt in Haarlem gecombineerd met drie herstelde rijtuigen samen gevoegd tot 9468. De treinstam bestaat dan uit de mBvk1/2 290 8539 (ex 9420) + ABv6 380 8420 (ex 8739) + mBvk 290 8523 (ex 8642). Medio september 2008 kwam de 9468 weer op de baan.
 +
 
 +
 
 +
* Als gevolg van schade bij een aanrijding bij Maarheeze op 22 juli 2010 heeft de 9582 zijn beschadigde mBvk 290 8829 gewisseld voor een exemplaar dat hersteld is door de werkplaats Haarlem. Het gaat hierbij om mBvk 290 8851. Deze kopbak is afkomstig van de 9578, welke in juni 2009 licht beschadigd is geraakt. Na de aanrijding is het stam van Maarheeze terug gesleept naar Weert en daar vandaan naar Maastricht. Op 1 augustus 2010 is de 9582 door een soortgenoot van Maastricht naar Haarlem gesleept (treinnummers 89352/89353), waarbij het stam eerst is gedriehoekt om de beschadigde cabine achterop te laten lopen. Op 7 augustus 2010 is het stam overgebracht van Haarlem naar Onnen. De beschadigde mBvk 290 8829 is terzijde gesteld, maar werd in juni 2012 hersteld afgeleverd. In 2013 is het rijtuig in stam 8711 geplaatst ten koste van de mBvk 290 8722. In de nacht van 1 op 2 juli 2013 is de stam naar Amersfoort overgebracht.
 +
* Op 9 augustus 2010 is de 8670 in Haarlem aangekomen met schade aan de mBvk 290 8640. Deze bak is gewisseld met de mBvk 290 8534, welke afkomstig is uit de 8653. De 8670 is op 11 augustus 2010 weer in dienst gekomen. De 8653 staat nog in Haarlem met schade aan de ABv6 380 8345.
 +
* De 9427 is op 11 augustus 2010 door het revisiebedrijf Haarlem afgeleverd. Deze stam is wederom een restantenstam, nadat het voor de verlenging als 8227 ook samengesteld was uit schadebakken. De 9427 stond sinds 18 december 2009 in Haarlem als gevolg van brandschade op het station van [[Amsterdam Amstel]]. Het treinstam is nu op de baan gekomen met de mBvk 290 8580 (afkomstig uit de 9406) en mBvk 290 8585 (uit de 8624) Beide bakken zijn hersteld van botsschade die zij eerder opliepen. De mBvk bakken van de 9427 zitten sinds maart 2010 in de 9406 (290 8568) en sinds juni 2010 in de 8624 (290 8529).
 +
 
 +
* Treinstam 8629 raakte op 9 december 2011 beschadigd ter hoogte van Ede door brand in het toilet van ABv3/4 380 8029. De stam was onderweg als trein 3119. Op 30 maart 2012 werd de mBvk 290 8557 overgebracht van Haarlem naar Amersfoort, samen met mBvk 290 8812. Dit rijtuig is afkomstig van de 9573 en heeft olie in de luchtleidingen. Samen haalde zij daar het rijtuig ABv3/4 380 8128 op. In de nacht van 1 op 2 april 2012 vond dit transport plaats. Het treinstam zal in Haarlem gecombineerd worden met dit rijtuig. Hiermee zal de ABv3/4 380 8128 voor het eerst sinds 30 september 2004 weer in een treinstam worden opgenomen en in dienst worden gesteld. Op 15 augustus 2012 werd de 'nieuwe' 8728 van Haarlem naar de Zaanstraat overgebracht voor inbouw van OBIS en de vervanging van de tractie installatie. De ABv3/4 380 8029 zal hersteld worden en zal gaan dienen als try-out voor de grote revisie. Op 18 september 2012 was de bakwisseling compleet. De 8728 bestaat dan uit de mBvk 290 8557 + ABv5 380 8202 + mBv7 260 8838 + ABv6 380 8366 + ABv3/4 380 8128 + mBvk 290 8651.
 +
* Op 21 augustus 2012 kwamen in het kader van vervanging van de tractie installatie de 9502 en 8625 aan in het voormalige onderhoudsbedrijf Zaanstraat. Van beide stammen zullen de motorrijtuigen gewisseld gaan worden en zullen na wisseling en vervanging van de tractie installatie als 8702 en 9425 weer op de baan komen. De bakwisseling vond plaats op 10 september 2012. De 8702 bestaat vanaf die datum uit de mBvk 290 8675 + ABv5 380 8262 + mBv7 260 8845 + ABv6 380 8317 + ABv3/4 380 8102 + mBvk 290 8663. De 9425 bestaat uit de mBvk 290 8551 + ABv6 380 8348 + ABv3/4 380 8025 + mBvk 290 8577.
 +
* In juni 2013 werd de onbeschadigde mBvk 290 8722 uit stam 8711 gerangeerd. De op reserve staande mBvk 290 8829 werd in de stam gerangeerd. In de nacht van 1 op 2 juli 2013 is de 8711 (ABv5 380 8251 + mBv7 260 8853 + ABv6 380 8384 + ABv3/4 8111 + mBvk 290 8829) naar Amersfoort overgebracht.
 +
 
 +
* Op 5 augustus 2014 komt de beschadigde stam 8644 aan in Haarlem. Op 29 juli 2014 heeft het mBvk1-rijtuig 290 8587 schade opgelopen bij een botsing met een vrachtwagen te Geleen Oost. Om de stam weer op de baan te krijgen, vindt er een bakwisseling plaats met de mBvk1/2 290 8722 uit stam 8711. Op 15 augustus 2014 is de stam na bakwisseling afgeleverd. Op 13 oktober 2014 keerde de stam terug in Haarlem om de bakwisseling ongedaan te laten maken en werd tegelijkertijd in tussenrevisie genomen. Op 21 oktober 2014 werd de stam afgeleverd in de oorspronkelijke samenstelling. De mBvk 290 8722 komt weer op reserve te staan.
 +
* In november 2014 wordt de 8736 in Haarlem binnen genomen met schade. De 8736 heeft op 6 november 2014 schade opgelopen te Roosendaal. Er vindt een bakwisseling plaats met de beschadigde 8723. De 8736 krijgt de beschadigde mBvk 290 8708 en gaat in herstelling. De onbeschadigde mBvk 290 8703 gaat naar de 8723. De 8723 wordt op 22 november 2014 afgeleverd.
 +
* Op 22 november 2014 wordt de 8723 afgeleverd met de onbeschadigde mBvk 290 8703. Deze is afkomstig van de 8736. De mBvk 290 8708 van de 8723 had schade opgelopen bij Orthen op 13 november 2014.
 +
* Op  maart 2015 wordt stam 8674 afgeleverd met de mBvk 290 8708. Deze is oorspronkelijk afkomstig van de 8723 en is na een bakwisseling geplaatst in de 8736. De 8736 staat met schade aan de mBvk 290 8734 in Haarlem. In de 8674 neemt de mBvk 290 8708 de plaats in van de beschadigde mBvk 290 8582. Op 19 mei 2015 keert de 8674 terug naar Haarlem, waar het zijn eigen mBvk 290 8582 weer terug krijgt. Op 20 mei 2015 is de 8674 weer afgeleverd. De mBvk 290 8708 is in Haarlem achter gebleven.
 +
* Op  november 2018 komt stam 9481 aan in de Haarlemse werkplaats. Hier wordt de mBvk1 290 8661 uit het treinstel genomen en vervangen door de mBvk1 290 8705 uit stam 8610, welke op dat moment in revisie is. Hiermee bestaat de 9481 voor twee rijtuigen uit de deelserie 2/3 en voor 2 rijtuigen, het ABv 3/4 rijtuig 380 8081 en mBvk2 290 8662, uit de deelserie 1. Op  november 2018 komt stam 8728 naar Haarlem. Deze stam bestaat uit vijf rijtuig van deelserie 1. Alleen rijtuig ABv 380 8128 is uit de deelserie 2/3. Om de zes rijtuig uit deelserie 1 in revisie te laten gaan, is er een bakwisseling uitgevoerd tussen de beide stellen. De ABv 380 8081 wordt in de 8728 geplaatst, waarmee deze stam wordt vernummerd naar 8681. Het rijtuig ABv 380 8128 wordt in stam 9481 geplaatst en wordt vernummerd naar 9528. De stam 8681 is na het uitvoeren van de bakwisseling in revisie genomen. Op 13 december 2018 is de 9528 in dienst gekomen na het herstel van enkele defecten. Op 19 februari 2019 is de 8681 afgeleverd na revisie.
 +
 
 +
* Op  komt stam 9528 naar Haarlem om de mBvk2 290 8662 te wisselen met .
 +
 
 +
 
 +
== '''Resterende bakken''' ==
 +
 
 +
In Amersfoort staan de volgende rijtuigbakken opgesteld:
 +
 
 +
* 380 8301 (ABv6) die in 2004 zware brandschade heeft opgelopen. Het casco is hersteld van de schade.
 +
* 290 8718 (mBvk): een van de casco's die in 2006 geleverd zijn en waarin apparatuur en interieur zijn overgebouwd van de oorspronkelijke 290 8718, de zwaar beschadigde kopbak uit de Roosendaalse botsing, die inmiddels gesloopt is. Dat overbouwen schijnt niet helemaal geslaagd/voltooid te zijn.
 +
* 290 8829 (mBvk) hersteld van de botsschade die het opliep in 2010, toen het onderdeel uitmaakte van stam 9582. In 2013 is het rijtuig geplaatst in stam 8711 en nam het de plaats in van de mBvk 290 8683.
 +
 
 +
In Haarlem staan de volgende rijtuigbakken:
 +
* mBvk1/2 290 8722: onbeschadigd koprijtuig na botsing in april 2012 in Amsterdam, maakte deel uit van stam 8711.
 +
* ABv3/4 380 8029: beschadigd door brand in december 2011 in Ede, maakte deel uit van stam 8629. Dient als prototype voor de interieurrevisie.
 +
 
 +
 
 +
= '''Afvoer''' =
 +
 
 +
 
 +
De terzijde gestelde rijtuigen mBvk 290 8722 en mBvk 290 8829 zijn op 9 november van het revisiebedrijf Haarlem naar Amersfoort gebracht voor stalling.
 +
 
 +
 
 +
=='''Tijdelijke terzijdestelling en inkorting van stammen'''==
 +
 
 +
 
 +
* De koprijtuigen van de 8458 (290 8615 en 290 8616) werden in het najaar van 1999 op 1-assige nooddraaistellen geplaatst. Dit als gevolg van problemen die ontstonden door dat er scheuren ontstonden in de motordraaistellen. Het ABv3/4-rijtuig bleef zijn eigen draaistellen houden, zodat er drie losse rijtuigen op de Watergraafsmeer stonden. Het ABv5-rijtuig werd in de 8208 geplaatst. Op 18 november 1999 werden de kopbakken van de 8469 (290 8637 en 290 8653) en 8476 (290 8652 en 290 8658) op de Watergraafsmeer op 1-assige draaistellen geplaatst. De ABv3/4-rijtuigen bleven ook nu hun eigen draaistellen houden. Het ABv5-rijtuig van de 8476 werd gebruikt om driewagenstam 8214 te verlengen. De 8469 en 8476 zijn omgenummerd in 8269 en 8267. In mei 2000 werden de mBvk1/2-rijtuigen van de 8276 op draaistellen gezet en met de ABv5-rijtuig van de 8458, die tijdelijk in de 8214 was geplaatst, en de ABv3/4 van de 8276 gebruikt om de 82476 weer in dienst te stellen als 8476. Rond mei 2000 werden de ABv3/4-rijtuigen van de 8458 (380 8058) en van de 8469 (380 8069) opgebokt. Verder werd van de 8217, die met schade aan de kopbakken in Haarlem staat, de ABv3/4 380 8017 naar de Watergraafsmeer gebracht en opgebokt. De 8210, 8218, 8225 en 8231 zijn (gedeeltelijk) opgebokt in Onnen. In september 2000 werd de 8217 weer gecompleteerd met mBvk1/2 290 8544, mBvk1/2 290 8646 en ABv3/4 380 8017, maar bleef met ontbrekende onderdelen op de Watergraafsmeer staan. Begin november ging het treinstam naar de Zaanstraat om op 24 november 2000 in dienst te worden gesteld. Op 23 oktober 2000 werd de ABv3/4 380 8058 op draaistellen gezet. Op 1 november 2000 werd stam 8458, waar het rijtuig in was opgenomen, naar de Zaanstraat gesleept. In de stam zaten de mBvk1/2-rijtuigen 290 8553 en 290 8554 van stam 8427 die op 16 oktober 2000 in Alkmaar Noord brand kreeg. Op 3 november 2000 kwam de stam in dienst. In januari 2001 werd begonnen de mBvk1/2 290 8615 en mBvk1/2 290 8616, die van stam 8458 waren, op draaistellen te zetten. De rijtuigen werden naar de Amsterdam Zaanstraat gebracht. Op 7 februari 2001 kwamen deze rijtuigen met ABv3/4 380 8079 als stam 8279 in dienst.
 +
 
 +
 
 +
=='''Sloop'''==
 +
 
 +
Als eerste is het rijtuig mBvk 290 8718 gesloopt. Dit rijtuig was betrokken bij het ongeval te Roosendaal op 30 september 2004. Nadat het rijtuig geheel gestript was en onderdelen heeft afgestaan aan een nieuw te bouwen rijtuig, werd het leeg gehaalde rijtuig op 23 mei 2007 gesloopt op het terrein van de Hoofdwerkplaats Haarlem. Als tweede rijtuig is het rijtuig mBvk 290 8611 (uit treinstel 8456) gesloopt. Dit rijtuig was betrokken bij het ongeval te Amsterdam op 21 mei 2004. Op 17 december 2007 is het rijtuig gesloopt op het terrein van de Hoofdwerkplaats Haarlem, maar werd uiteindelijk pas op 29-10-2008 in het NVR geschrapt. Als derde is het rijtuig mBv7 260 8878 gesloopt. Dit rijtuig heeft op 2 januari 2013 forse brandschade opgelopen. Op 23 december 2013 is het rijtuig gesloopt op het terrein van de Hoofdwerkplaats Haarlem. Als vierde is het rijtuig ABv5 380 8278 gesloopt. Dit rijtuig heeft op 2 januari 2013 forse brandschade opgelopen. Op 30 december 2013 is men begonnen met het rijtuig te slopen op het terrein van de Hoofdwerkplaats Haarlem. Op 2 januari 2014 is het laatste deel van het rijtuig gesloopt.
 +
 
 +
= '''Afleverdata''' =
 +
 
 +
== '''Afleverdata DD-IRM''' ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:110em;"
 +
! Nummer
 +
! Afleverdatum
 +
! In dienst
 +
! In revisie (LT1)
 +
! Uit revisie (LT1)
 +
! In revisie (tussenbeurt)
 +
! Uit revisie (tussenbeurt)
 +
! In revisie
 +
! Uit revisie
 +
! Terzijde
 +
! Sloop(rit)
 
|-
 
|-
| 8463
+
| '''8201'''
| 23 november 1995
+
| 21 april 1994
|
+
|  
| 29 juni 2007
+
| 6 oktober 2006
| 30 juli 2007
+
| 2 november 2006
|-
+
| 10 maart 2014
| 8464
+
| 21 maart 2014
| 5 december 1995
+
| 18 november 2016
|
+
| 16 april 2017
| 2 april 2007
+
|  
| 4 mei 2007
+
|  
 
|-
 
|-
| 8465
+
| '''8202'''
| 12 december 1995
+
| 5 mei 1994
|
+
|
| 7 april 2006
+
| 12 september 2006
| 9 mei 2006
+
| 6 oktober 2006
 +
| 10 februari 2014
 +
| 11 maart 2014
 +
| januari 2017
 +
| 5 mei 2017
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8466
+
| '''8203'''
| 19 december 1995
+
| 19 mei 1994
|
+
| 26 mei 1994
| 19 augustus 2005
+
| 20 maart 2006
| 10 oktober 2005
+
| 14 april 2006
 +
| 13 maart 2014
 +
| 2 april 2014
 +
| oktober 2016
 +
| 7 april 2017
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8467
+
| '''8204'''
| 9 januari 1996
+
| 27 mei 1994
|
+
| 2 juni 1994
| 30 juli 2007
+
| 9 februari 2006
| 29 augustus 2007
+
| 17 maart 2006
 +
| 20 maart 2014
 +
| 10 april 2014
 +
| juni 2016
 +
| 28 maart 2017
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8468
+
| '''8205'''
| 16 januari 1996
+
| 7 juni 1994
|
+
| 13 juni 1994
| 27 april 2006
+
| 14 juli 2006
| 29 mei 2006
+
| 11 augustus 2006
 +
| 18 april 2014
 +
| 27 april 2014
 +
| augustus 2016
 +
| 27 maart 2017
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8469
+
| '''8206'''
| 25 januari 1996
+
| 9 juni 1994
|
+
| 17 juni 1994
| 22 november 2007
+
| 1 november 2006
| 19 december 2007
+
| 27 november 2006
 +
| 5 mei 2014
 +
| 14 mei 2014
 +
| februari 2017
 +
| 31 mei 2017
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8470
+
| '''8207'''
| 6 februari 1996
+
| 16 juni 1994
|
+
| 27 juni 1994
| 12 oktober 2005
+
| 20 juni 2006
| 21 november 2005
+
| 13 juli 2006
|-
+
| 25 april 2014
| 8471
+
| 2 mei 2014
| 15 februari 1996
+
| maart 2017
|
+
| 16 juni 2017
| 11 april 2007
 
| 14 mei 2007
 
|-
 
| 8472
 
| 28 februari 1996
 
|
 
| 28 juni 2006
 
| 26 juli 2006
 
|-
 
| 8473
 
| 12 maart 1996
 
|
 
| 5 november 2007
 
| 28 november 2007
 
|-
 
| 8474
 
| 26 maart 1996
 
 
|  
 
|  
| 30 november 2005
 
| 3 januari 2006
 
|-
 
| 8475
 
| 2 april 1996
 
 
|  
 
|  
| 13 oktober 2005
 
| 28 november 2005
 
 
|-
 
|-
| 8476
+
| '''8208'''
| 16 april 1996
+
| 23 juni 1994
 +
| 1 juli 1994
 +
|
 +
| 9 juni 2006
 +
| 17 juni 2014
 +
| 25 juni 2014
 +
| 9 februari 2018
 +
| 4 mei 2018
 +
|  
 
|  
 
|  
| 12 juli 2007
 
| 13 augustus 2007
 
 
|-
 
|-
| 8277
+
| '''8209'''
| 25 april 1996
+
| 30 juni 1994
 +
| 11 juli 1994
 +
| 28 november 2006
 +
| 22 december 2006
 +
| 10 april 2014
 +
| 23 april 2014
 +
| april 2017
 +
| 4 juli 2017
 
|  
 
|  
| 20 september 2007
 
| 16 oktober 2007
 
|-
 
| 8278
 
| 9 mei 1996
 
|
 
| 27 augustus 2007
 
| 19 september 2007
 
|-
 
| 8279
 
| 23 mei 1996
 
 
|  
 
|  
| 9 oktober 2007
 
| 2 november 2007
 
 
|-
 
|-
| 8280
+
| '''8210'''
| 20 september 1996
+
| 14 juli 1994
 +
| 19 juli 1994
 +
| 3 augustus 2006
 +
| 30 augustus 2006
 +
| 28 juni 2014
 +
| 4 juli 2014
 +
| oktober 2018
 +
| december 2018
 
|  
 
|  
| 12 november 2007
 
|
 
|-
 
| 8281
 
| 22 augustus 1996
 
 
|  
 
|  
| 14 september 2007
 
| 8 oktober 2007
 
 
|-
 
|-
|}
+
| '''8211'''
 
+
| 19 juli 1994
 
+
|  
== '''Afleverdata V-IRM 2''' ==
+
| 4 oktober 2007
 
+
| 26 oktober 2007
{| class="wikitable sortable" style="width:45em;"
+
| 7 mei 2014
! Nummer
+
| 18 mei 2014
! Aflevering
+
| 4 juli 2014
! In dienst
+
| 28 maart 2017
! In revisie (LT1)
 
! Uit revisie (LT1)
 
|+ Afleverdata
 
|-
 
| 8701
 
| 2 december 2002
 
| 1 april 2003
 
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9502
+
| '''8212'''
| 19 december 2002
+
| 26 juli 1994
| 19 maart 2003
+
|  
 +
| 26 januari 2007
 +
| 20 februari 2007
 +
| 14 mei 2014
 +
| 21 mei 2014
 +
| april 2017
 +
| 20 juli 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 8703
+
| '''8213'''
| 30 januari 2003
+
| 4 augustus 1994
| 28 maart 2003
+
|
 +
| 22 februari 2007
 +
| 21 maart 2007
 +
| 21 mei 2014
 +
| 30 mei 2014
 +
| 16 juni 2017
 +
| 7 september 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9504
+
| '''8214'''
| 4 februari 2003
+
| 16 augustus 1994
| 18 maart 2003
+
|  
 +
| 27 december 2005
 +
| 26 januari 2006
 +
| 11 juli 2014
 +
| 22 juli 2014
 +
| mei 2018
 +
| 9 augustus 2018
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 8705
+
| '''8215'''
| 13 maart 2003
+
| 25 augustus 1994
| 14 mei 2003
+
|  
 +
| 23 augustus 2006
 +
| 19 september 2006
 +
| 29 juli 2014
 +
| 5 augustus 2014
 +
| 1 augustus 2018
 +
| 24 oktober 2018
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9506
+
| '''8216'''
| 12 maart 2003
+
| 6 september 1994
| 10 april 2003
+
|
 +
| 25 oktober 2005
 +
| 6 december 2005
 +
| 3 juni 2014
 +
| 12 juni 2014
 +
| juni 2017
 +
| 28 augustus 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 8707
+
| '''8217'''
| 14 april 2003
+
| 27 september 1994
| 2 mei 2003
+
|  
 +
| 12 januari 2006
 +
| 9 februari 2006
 +
| 11 juni 2014
 +
| 20 juni 2014
 +
| 30 juni 2017
 +
| 21 september 2017
 
|  
 
|  
|
 
|-
 
| 9508
 
| 14 april 2003
 
| 25 april 2003
 
 
|  
 
|  
|
 
 
|-
 
|-
| 8709
+
| '''8218'''
| 22 mei 2003
+
| 21 september 1994
| 12 juni 2003
 
 
|  
 
|  
 +
| 29 december 2006
 
|
 
|
 +
| 27 mei 2014
 +
| 5 juni 2014
 +
| mei 2017
 +
| 18 augustus 2017
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 9510
+
| '''8219'''
| 22 mei 2003
+
| 29 september 1994
| 12 juni 2003
+
|
 +
| 17 mei 2006
 +
| 16 juni 2006
 +
| 6 juni 2014
 +
| 17 juni 2014
 +
| 10 juli 2017
 +
| 28 september 2017
 +
|
 
|  
 
|  
|
 
 
|-
 
|-
| 8711
+
| '''8220'''
| 3 juli 2003
+
| 13 oktober 1994
| 8 juli 2003
+
|
 +
|
 +
|
 +
| 7 april 2014
 +
| 16 april 2014
 +
| 10 februari 2017
 +
| 12 mei 2017
 +
|  
 
|  
 
|  
|
 
 
|-
 
|-
| 9512
+
| '''8221'''
| 2 juli 2003
+
| 18 oktober 1994
| 8 juli 2003
 
 
|  
 
|  
 +
| 31 augustus 2006
 
|
 
|
 +
| 22 juni 2014
 +
| 2 juli 2014
 +
| 20 maart 2018
 +
| 14 juni 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8713
+
| '''8222'''
| 4 augustus 2003
+
| 27 oktober 1994
| 26 augustus 2003
 
 
|  
 
|  
|
+
| 22 maart 2007
|-
+
| 20 april 2007
| 9514
+
| 24 oktober 2014
| 4 augustus 2003
+
| 31 oktober 2014
| 3 september 2003
+
| 21 juli 2017
 +
| 6 oktober 2017
 
|  
 
|  
|
 
|-
 
| 8715
 
| 29 september 2003
 
| 1 oktober 2003
 
 
|  
 
|  
|
 
 
|-
 
|-
| 9516
+
| '''8223'''
| 29 september 2003
+
| 8 november 1994
| 1 oktober 2003
 
 
|  
 
|  
|
+
| 23 april 2007
|-
+
| 22 mei 2007
| 8717
+
| 7 november 2014
| 3 november 2003
+
| 13 november 2014
| 12 november 2003
+
| 4 augustus 2017
 +
| oktober 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9518
+
| '''8224'''
| 3 november 2003
+
| 15 november 1994
| 11 november 2003
+
|  
| 29 november 2007
+
|  
| 19 december 2007
+
| 18 oktober 2006
 +
| 31 juli 2014
 +
| 8 augustus 2014
 +
| juni 2018
 +
| september 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8719
+
| '''8225'''
| 5 december 2003
+
| 29 november 1994
| 12 december 2003
+
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
|-
+
| 30 oktober 2014
| 9520
+
| 5 november 2014
| 5 december 2003
+
| 1 september 2017
| 17 december 2003
+
| 11 november 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 8721
+
| '''8226'''
| 19 januari 2004
+
| 1 december 1994
| 22 januari 2004
+
|  
 +
| 17 oktober 2007
 +
| 9 november 2007
 +
| 29 oktober 2014
 +
| 3 november 2014
 +
| 8 september 2017
 +
| 28 november 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9522
+
| '''8427'''
| 20 januari 2004
+
| 15 december 1994
| 22 januari 2004
 
 
|  
 
|  
 +
| 22 juni 2007
 
|  
 
|  
|-
+
| 3 november 2014
| 8723
+
| 7 november 2014
| 25 februari 2004
+
| 25 september 2017
| 2 maart 2004
+
| 5 december 2017
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9524
+
| '''8428'''
| 25 februari 2004
+
| 22 december 1994
| 27 februari 2004
+
|  
|
+
| 13 maart 2006
 +
| 7 april 2006
 +
| 9 augustus 2014
 +
| 15 augustus 2014
 +
| 17 oktober 2018
 +
| 15 januari 2019
 +
|  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9525
+
| '''8429'''
| 30 maart 2004
+
| 10 januari 1995
| 1 april 2004
 
 
|  
 
|  
 
|
 
|
|}
+
| 25 oktober 2006
 
+
|
== '''Afleverdata V-IRM 3''' ==
+
|
 
+
|
{| class="wikitable sortable" style="width:30em;"
+
|  
! Nummer
+
|
! Aflevering
+
|  
! In dienst
 
|+ Afleverdata
 
 
|-
 
|-
| 8726
+
| '''8230'''
| 19 maart 2004
+
| 17 januari 1995
| 25 maart 2004
+
|
 +
| 19 april 2006
 +
| 12 mei 2006
 +
| 21 november 2015
 +
|
 +
| 6 oktober 2017
 +
| 14 december 2017
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8727
+
| '''8231'''
| 20 april 2004
+
| 19 januari 1995
| 23 april 2004
+
|
 +
| 23 juli 2007
 +
| 22 augustus 2007
 +
| 10 november 2014
 +
| 17 november 2014
 +
| 13 oktober 2017
 +
| december 2017
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8728
+
| '''8432'''
| 7 mei 2004
+
| 26 januari 1995
| 11 mei 2004
+
|
 +
| 9 juni 2006
 +
| 6 juli 2006
 +
| 28 augustus 2014
 +
| 5 september 2014
 +
| 3 december 2018
 +
| 8 maart 2019
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8729
+
| '''8433'''
| 27 mei 2004
+
| 7 februari 1995
| 2 juni 2004
+
|
 +
| 9 november 2006
 +
| 5 december 2006
 +
| 12 september 2014
 +
| 19 september 2014
 +
| 12 februari 2019
 +
| april 2019
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8730
+
| '''8234'''
| 17 juni 2004
+
| 14 februari 1995
| 21 juni 2004
+
|
 +
| 29 oktober 2007
 +
| 21 november 2007
 +
| 19 november 2014
 +
| 2 december 2014
 +
| 3 november 2017
 +
| 26 januari 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8731
+
| '''8435'''
| 5 juli 2004
+
| 21 februari 1995
| 7 juli 2004
+
|
 +
| 6 juli 2006
 +
| 3 augustus 2006
 +
| 22 september 2014
 +
| 29 september 2014
 +
| mei 2018
 +
| 2 oktober 2018
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8732
+
| '''8436'''
| 21 juli 2004
+
| 7 maart 1995
| 23 juli 2004
+
|
 +
| 27 januari 2006
 +
| 2 maart 2006
 +
| 17 augustus 2014
 +
| 28 augustus 2014
 +
| 22 januari 2019
 +
| april 2019
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8733
+
| '''8437'''
| 26 augustus 2004
+
| 14 maart 1995
| 31 augustus 2004
+
|
|-
+
| 26 juli 2006
| 8734
+
| 23 augustus 2006
| 14 september 2004
+
| 10 september 2014
| 16 september 2004
+
| 17 september 2014
 +
| 22 november 2014
 +
| december 2016
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8735
+
| '''8438'''
| 30 september 2004
+
| 21 maart 1995
| 4 oktober 2004
+
|  
 +
| 19 oktober 2006
 +
| 15 november 2006
 +
| 16 oktober 2014
 +
| 27 oktober 2014
 +
| 2 maart 2019
 +
| 10 mei 2019
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8736
+
| '''8439'''
| 18 oktober 2004
+
| 30 maart 1995
| 22 oktober 2004
+
|
 +
| 17 november 2006
 +
| 11 december 2006
 +
| 30 september 2014
 +
| 7 oktober 2014
 +
| 5 april 2019
 +
| 17 juni 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8737
+
| '''8440'''
| 4 november 2004
+
| 11 april 1995
| 9 november 2004
+
| 1995
 +
| 6 december 2006
 +
| 9 januari 2007
 +
| 27 november 2013
 +
| 6 februari 2014
 +
| 22 januari 2018
 +
| 18 april 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8738
+
| '''8441'''
| 22 november 2004
+
| 20 april 1995
| 25 november 2004
+
|
 +
| 1 februari 2006
 +
| 9 maart 2006
 +
| 3 oktober 2014
 +
| 14 oktober 2014
 +
| 24 april 2019
 +
| 2 juli 2019
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8739
+
| '''8442'''
| 8 december 2004
+
| 2 mei 1995
| 16 december 2004
+
|
 +
| 31 mei 2006
 +
| 13 juli 2006
 +
| 8 oktober 2014
 +
| 16 oktober 2014
 +
| 27 mei 2019
 +
| 15 augustus 2019
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8740
+
| '''8443'''
| 23 december 2004
+
| 11 mei 1995
| 27 december 2004
+
|
 +
| 6 december 2005
 +
| 11 januari 2006
 +
| 3 december 2014
 +
|
 +
| 17 november 2017
 +
| 2 februari 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8741
+
| '''8444'''
| 19 januari 2005
+
| 18 mei 1995
| 24 januari 2005
+
|
 +
| 3 maart 2006
 +
| 29 maart 2006
 +
| 13 oktober 2014
 +
| 21 oktober 2014
 +
| 24 juli 2019
 +
| 15 oktober 2019
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8742
+
| '''8445'''
| 4 februari 2005
+
| 30 mei 1995
| 11 februari 2005
+
|
 +
| 15 december 2006
 +
| 16 januari 2007
 +
|
 +
|
 +
| 4 september 2019
 +
| 25 november 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8743
+
| '''8446'''
| 24 februari 2005
+
| 15 juni 1995
| 28 februari 2005
+
|
 +
| 10 januari 2007
 +
| 5 februari 2007
 +
| 5 december 2014
 +
| 12 december 2014
 +
| 14 juni 2019
 +
| september 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 8744
+
| '''8447'''
| 11 maart 2005
+
| 20 juni 1995
| 15 maart 2005
+
|  
|-
+
| 18 januari 2007
| 8745
+
| 13 februari 2007
| 31 maart 2005
+
| 22 november 2014
| 1 april 2005
+
|  
 +
| 15 augustus 2019
 +
| 1 november 2019
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 8746
+
| '''8448'''
| 29 april 2005
+
| 29 juni 1995
| 5 mei 2005
+
|  
|}
+
| 6 februari 2007
 
+
|  
 
+
| 10 december 2014
== '''Afleverdata V-IRM 4''' ==
+
|  
 
+
| 5 juli 2019
{| class="wikitable sortable" style="width:30em;"
+
| 27 september 2019
! Nummer
+
|  
! Aflevering
 
! In dienst
 
|+ Afleverdata
 
|-
 
| 9547
 
| 29 mei 2008
 
| 11 juli 2008
 
|-
 
| 9548
 
| 21 mei 2008
 
| 11 juli 2008
 
|-
 
| 9549
 
| 2 juni 2008
 
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 9550
+
| '''8449'''
| 28 juli 2008
+
| 6 juli 1995
| 6 augustus 2008
+
|
 +
| 5 maart 2007
 +
| 30 maart 2007
 +
|
 +
|
 +
| 14 oktober 2019
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9551
+
| '''8450'''
| 29 juli 2008
+
| 20 juli 1995
| 13 augustus 2008
+
|
 +
| 11 augustus 2006
 +
| 7 september 2006
 +
| 22 oktober 2014
 +
| 28 oktober 2014
 +
| 18 augustus 2017
 +
| 30 oktober 2017
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 9552
+
| '''8451'''
| 7 augustus 2008
+
| 25 juli 1995
| 22 augustus 2008
+
|
 +
| 15 februari 2007
 +
| 13 maart 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9553
+
| '''8452'''
| 26 augustus 2008
+
| 3 augustus 1995
| 19 september 2008
+
|
 +
| 4 januari 2006
 +
| 30 januari 2006
 +
| 16 juli 2014
 +
| 29 juli 2014
 +
| juni 2018
 +
| 4 september 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 9554
+
| '''8453'''
| 26 augustus 2008
+
| 15 augustus 1995
| 19 september 2008
+
|
 +
| 2 mei 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9555
+
| '''8454'''
| 2 september 2008
+
| 29 augustus 1995
| 24 september 2008
+
|  
|-
+
| 15 mei 2007
| 9556
+
| 13 juni 2007
| 2 september 2008
+
|  
| 24 september 2008
+
|  
|-
+
|  
| 9557
+
|  
| 12 september 2008
+
|  
| 26 september 2008
+
|  
 
|-
 
|-
| 9558
+
| '''8455'''
| 15 september 2008
+
| 12 september 1995
| 26 september 2008
+
|
 +
| 4 juni 2007
 +
| 25 juni 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9559
+
| '''8456'''
| 24 september 2008
+
| 21 september 1995
| 14 oktober 2008
+
|  
 +
| 30 augustus 2007
 +
| 2 oktober 2007
 +
|
 +
|
 +
| 25 september 2019
 +
|
 +
| mBvk 8611:
 +
| mBvk 8611: 17 december 2007
 
|-
 
|-
| 9560
+
| '''8457'''
| 24 september 2008
+
| 28 september 1995
| 16 oktober 2008
+
|
 +
| 15 augustus 2007
 +
| 12 september 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9561
+
| '''8458'''
| 1 oktober 2008
+
| 12 oktober 1995
| 13 oktober 2008
+
|
 +
| 30 maart 2006
 +
| 27 april 2006
 +
| 13 augustus 2014
 +
| 26 augustus 2014
 +
| 24 april 2018
 +
| 23 juli 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 9562
+
| '''8459'''
| 6 oktober 2008
+
| 24 oktober 1995
| 22 oktober 2008
+
|
 +
| 17 november 2005
 +
| 23 december 2005
 +
| 21 augustus 2014
 +
| 3 september 2014
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9563
+
| '''8460'''
| 14 oktober 2008
+
| 31 oktober 1995
| 12 december 2008
+
|
 +
| 19 augustus 2005
 +
| 31 augustus 2005
 +
| 2 september 2014
 +
| 9 september 2014
 +
| 7 januari 2019
 +
| 26 maart 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9564
+
| '''8461'''
| 15 oktober 2008
+
| 9 november 1995
| 9 december 2008
+
|
 +
| 14 maart 2007
 +
| 11 april 2007
 +
| 23 juli 2014
 +
| 31 juli 2014
 +
| augustus 2018
 +
| 8 november 2018
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9565
+
| '''8462'''
| 5 december 2008
+
| 16 november 1995
| 15 december 2008
+
|
 +
| 14 juni 2007
 +
| 11 juli 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9566
+
| '''8463'''
| 5 december 2008
+
| 23 november 1995
| 9 december 2008
+
|
 +
| 29 juni 2007
 +
| 30 juli 2007
 +
| 8 juli 2014
 +
| 16 juli 2014
 +
| maart 2018
 +
| 23 mei 2018
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9567
+
| '''8464'''
| 11 december 2008
+
| 5 december 1995
| 19 december 2008
+
|
 +
| 2 april 2007
 +
| 4 mei 2007
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9568
+
| '''8465'''
| 15 december 2008
+
| 12 december 1995
| 19 december 2008
+
|
|-
+
| 7 april 2006
| 9569
+
| 9 mei 2006
| 18 december 2008
+
|  
| 24 december 2008
+
|  
|-
+
|  
| 9570
+
|  
| 6 december 2008
+
|  
| 11 december 2008
+
|  
 
|-
 
|-
| 9571
+
| '''8466'''
| 6 december 2008
+
| 19 december 1995
| 13 januari 2008
+
|
 +
| 19 augustus 2005
 +
| 10 oktober 2005
 +
| 25 september 2014
 +
| 3 oktober 2014
 +
| 20 maart 2019
 +
| 29 mei 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9572
+
| '''8467'''
| 11 december 2008
+
| 9 januari 1996
| 19 december 2008
+
|
 +
| 30 juli 2007
 +
| 29 augustus 2007
 +
|
 +
|
 +
| 27 november 2019
 +
|
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9573
+
| '''8468'''
| 15 december 2008
+
| 16 januari 1996
| 12 januari 2009
+
|
 +
| 27 april 2006
 +
| 29 mei 2006
 +
| 19 mei 2014
 +
| 27 mei 2014
 +
| mei 2017
 +
| 4 augustus 2017
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9574
+
| '''8469'''
| 23 januari 2009
+
| 25 januari 1996
| 30 januari 2009
+
|
 +
| 22 november 2007
 +
| 19 december 2007
 +
| 1 mei 2014
 +
| 9 mei 2014
 +
| maart 2017
 +
| 9 juni 2017
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9575
+
| '''8470'''
| 9 januari 2009
+
| 6 februari 1996
| 16 januari 2009
+
|
 +
| 12 oktober 2005
 +
| 21 november 2005
 +
| 5 augustus 2014
 +
| 12 augustus 2014
 +
| november 2018
 +
| 30 januari 2019
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9576
+
| '''8471'''
| 18 december 2008
+
| 15 februari 1996
| 24 december 2008
+
|
 +
| 11 april 2007
 +
| 14 mei 2007
 +
| 2 juli 2014
 +
| 14 juli 2014
 +
| maart 2018
 +
| juli 2018
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9577
+
| '''8472'''
| 16 januari 2009
+
| 28 februari 1996
| 23 januari 2009
+
|
 +
| 28 juni 2006
 +
| 26 juli 2006
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9578
+
| '''8473'''
| 4 februari 2009
+
| 12 maart 1996
| 12 februari 2009
+
|
 +
| 5 november 2007
 +
| 28 november 2007
 +
| 4 november 2014
 +
| 10 november 2014
 +
| 27 oktober 2017
 +
| 16 januari 2018
 +
|
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9579
+
| '''8474'''
| 6 februari 2009
+
| 26 maart 1996
| 12 februari 2009
+
|
 +
| 30 november 2005
 +
| 3 januari 2006
 +
|
 +
|
 +
| 13 mei 2019
 +
| 24 juli 2019
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9580
+
| '''8475'''
| 12 februari 2009
+
| 2 april 1996
| 25 februari 2009
+
|
 +
| 13 oktober 2005
 +
| 28 november 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9581
+
| '''8476'''
| 19 februari 2009
+
| 16 april 1996
| 25 februari 2009
+
|
 +
| 12 juli 2007
 +
| 13 augustus 2007
 +
| 4 september 2014
 +
| 12 september 2014
 +
| 21 september 2018
 +
| 27 november 2018
 +
|  
 +
|  
 
|-
 
|-
| 9582
+
| '''8277'''
| 2 maart 2009
+
| 25 april 1996
| 20 maart 2009
+
|  
 +
| 20 september 2007
 +
| 16 oktober 2007
 +
| 25 november 2014
 +
| 3 december 2014
 +
| 10 december 2017
 +
| 4 maart 2018
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| 9583
+
| '''8278'''
| 9 maart 2009
+
| 9 mei 1996
| 20 maart 2009
+
|
|-
+
| 27 augustus 2007
| 9584
+
| 19 september 2007
| 16 maart 2009
+
| 27 november 2014
| 20 maart 2009
+
| 3 december 2014
|-
+
| 6 januari 2018
| 9585
+
| 28 maart 2018
| 30 maart 2009
+
|
| 28 maart 2009
+
|
|-
+
|-
| 9586
+
| '''8279'''
| 30 maart 2009
+
| 23 mei 1996
| 7 april 2009
+
| 2 juli 1996
|-
+
| 9 oktober 2007
| 9587
+
| 2 november 2007
| 6 april 2009
+
| 14 november 2014
| 10 april 2009
+
| 24 november 2014
|-
+
| 1 december 2017
| 9588
+
| 21 februari 2018
| 15 april 2009
+
|
| 21 april 2009
+
|
|-
+
|-
| 9589
+
| '''8280'''
| 22 april 2009
+
| 20 juni 1996
| 28 april 2009
+
| 2 juli 1996
|-
+
| 12 november 2007
| 9590
+
|
| 29 april 2009
+
| 1 december 2014
| 10 mei 2009
+
| 5 december 2014
|-
+
| 29 december 2017
| 9591
+
| maart 2018
| 7 mei 2009
+
|
| 15 mei 2009
+
|
 +
|-
 +
| '''8281'''
 +
| 22 augustus 1996
 +
|
 +
| 14 september 2007
 +
| 8 oktober 2007
 +
| 17 november 2014
 +
| 21 november 2014
 +
| november 2018
 +
| 19 februari 2019
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
== '''Afleverdata VIRM-2''' ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:110em;"
 +
! Nummer
 +
! Aflevering
 +
! In dienst
 +
! In revisie (LT1)
 +
! Uit revisie (LT1)
 +
! Terzijde
 +
! Sloop(rit)
 +
|-
 +
| '''8701'''
 +
| 2 december 2002
 +
| 1 april 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9502'''
 +
| 19 december 2002
 +
| 19 maart 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8703'''
 +
| 30 januari 2003
 +
| 28 maart 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9504'''
 +
| 4 februari 2003
 +
| 18 maart 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8705'''
 +
| 13 maart 2003
 +
| 14 mei 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9506'''
 +
| 12 maart 2003
 +
| 10 april 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8707'''
 +
| 14 april 2003
 +
| 2 mei 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9508'''
 +
| 14 april 2003
 +
| 25 april 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8709'''
 +
| 22 mei 2003
 +
| 12 juni 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9510'''
 +
| 22 mei 2003
 +
| 12 juni 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8711'''
 +
| 3 juli 2003
 +
| 8 juli 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9512'''
 +
| 2 juli 2003
 +
| 8 juli 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8713'''
 +
| 4 augustus 2003
 +
| 26 augustus 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9514'''
 +
| 4 augustus 2003
 +
| 3 september 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8715'''
 +
| 29 september 2003
 +
| 1 oktober 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9516'''
 +
| 29 september 2003
 +
| 1 oktober 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8717'''
 +
| 3 november 2003
 +
| 12 november 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9518'''
 +
| 3 november 2003
 +
| 11 november 2003
 +
| 29 november 2007
 +
| 19 december 2007
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8719'''
 +
| 5 december 2003
 +
| 12 december 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9520'''
 +
| 5 december 2003
 +
| 17 december 2003
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8721'''
 +
| 19 januari 2004
 +
| 22 januari 2004
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9522'''
 +
| 20 januari 2004
 +
| 22 januari 2004
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8723'''
 +
| 25 februari 2004
 +
| 2 maart 2004
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9524'''
 +
| 25 februari 2004
 +
| 27 februari 2004
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9525'''
 +
| 30 maart 2004
 +
| 1 april 2004
 +
| n.v.t
 +
| n.v.t.
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
== '''Afleverdata VIRM-3''' ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:110em;"
 +
! Nummer
 +
! Aflevering
 +
! In dienst
 +
! In revisie (tussenbeurt)
 +
! Uit revisie (tussenbeurt)
 +
! In revisie
 +
! Uit revisie
 +
! Terzijde
 +
! Sloop(rit)
 +
|-
 +
| '''8726'''
 +
| 19 maart 2004
 +
| 25 maart 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8727'''
 +
| 20 april 2004
 +
| 23 april 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8728'''
 +
| 7 mei 2004
 +
| 11 mei 2004
 +
| 18 september 2014
 +
| 24 september 2014
 +
|
 +
|
 +
| mBvk 8718: oktober 2004
 +
| mBvk 8718: 23 mei 2007
 +
|-
 +
| '''8729'''
 +
| 27 mei 2004
 +
| 2 juni 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8730'''
 +
| 17 juni 2004
 +
| 21 juni 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8731'''
 +
| 5 juli 2004
 +
| 7 juli 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8732'''
 +
| 21 juli 2004
 +
| 23 juli 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8733'''
 +
| 26 augustus 2004
 +
| 31 augustus 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8734'''
 +
| 14 september 2004
 +
| 16 september 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8735'''
 +
| 30 september 2004
 +
| 4 oktober 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8736'''
 +
| 18 oktober 2004
 +
| 22 oktober 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8737'''
 +
| 4 november 2004
 +
| 9 november 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8738'''
 +
| 22 november 2004
 +
| 25 november 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8739'''
 +
| 8 december 2004
 +
| 16 december 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8740'''
 +
| 23 december 2004
 +
| 27 december 2004
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8741'''
 +
| 19 januari 2005
 +
| 24 januari 2005
 +
|
 +
|
 +
| 1 oktober 2018
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8742'''
 +
| 4 februari 2005
 +
| 11 februari 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8743'''
 +
| 24 februari 2005
 +
| 28 februari 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8744'''
 +
| 11 maart 2005
 +
| 15 maart 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
| ABv 8278: 2013 mBv 8878: 2013
 +
| ABv 8278: 2 januari 2014 mBv 8878: 23 december 2013
 +
|-
 +
| '''8745'''
 +
| 31 maart 2005
 +
| 1 april 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''8746'''
 +
| 29 april 2005
 +
| 5 mei 2005
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
== '''Afleverdata VIRM-4''' ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width:50em;"
 +
! Nummer
 +
! Aflevering
 +
! In dienst
 +
! Terzijde
 +
! Sloop(rit)
 +
|-
 +
| '''9547'''
 +
| 29 mei 2008
 +
| 11 juli 2008
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9548'''
 +
| 21 mei 2008
 +
| 11 juli 2008
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9549'''
 +
| 2 juni 2008
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| '''9550'''
 +
| 28 juni 2008
 +
| 6 augustus 2008
 +
|
 +