Botlek

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In 195 wordt begonnen met de aanleg van de spoorlijn uit Pernis naar de Botlek. Op 1957 wordt het deel geopend. Het spoor loopt langs de Theemsweg in westelijke richting.

Geschiedenis

Hoe het traject verder moet lopen, is nog niet meteen duidelijk. De ontwikkeling van het havengebied speelt hierin een grote rol. In 1964 wordt het bestaande emplacement van zeven sporen met twee sporen uitgebreid. In 1967 wordt het spoor omgelegd naar de Merseyweg, langs de Brittaniëhaven. In 1969 komt de Calandbrug in dienst. Hiermee is de definitieve route vastgelegd in westelijke richting.

In de week van 19 mei 2003 is de verkeersleidingpost van de Botlek verhuisd naar de Kijfhoek.


Bediening

Spooraansluitingen

 • Kemira

acrylnitril uit Geleen

Emplacementen

Botlekweg

Spooraansluitingen

 • Akzo Nobel


In 2006 komt het chloorvervoer vanuit Delfzijl en Hengelo ten einde. Akzo gaat in de Botlek zelf chloor produceren. Alleen bij onderhoud van de installaties wordt chloor per trein vanuit Duitsland aangevoerd. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 rijdt de laatste trein met chloor.

 • Botlek Tank Terminal

In april 2013 wordt de spooraansluiting aangelegd naar de Botlek Tank Terminal. Voorheen behoorde deze spooraansluiting toe aan graanoverslag Maas Silo. De terminal wordt bediend door LTE, Locon en Trainsupport in opdracht van HSL Logistik. Zij brengen enkele keren per week treinen met lege ketelwagens, die gevuld met biodiesel teruggaan naar Polen en Duitsland (Bitterfeld en Schwedt an der Oder). Rurtalbahn brengt treinen met biodiesel naar Neustadt an der Oder. In de loop van 2015 rijdt LTE zijn laatste treinen met biodiesel van de BTT naar het Italiaanse Trecate. In 201 wordt het vervoer hervat met een wekelijkse slag. In 2017 rijdt RRF vijf keer in de week een trein met biodiesel vanuit Bentheim naar de Botlek. De treinen zijn afkomstig uit Polen. Tussen januari en april 2017 rijdt RRF een trein met biodiesel uit het Duitse Lutherstadt.

 • Cabot

Medio juni 2014 is het aansluitwissel naar roetfabriek Cabot aan de Botlekweg verwijderd. Tot eind 2010 werden er wagons met roet verstuurd naar o.a. Michelin in Frankrijk

 • EBS

Vanaf 2000 verstuurd EBS drie bloktreinen per week met aluminiumoxide naar Hydro Slovalco in Ziar Nad Hronom, Slowakije. Voor dit vervoer worden wagons van het type Uacns ingezet. Vanaf medio juni 2016 gaat dit vervoer via Bad Bentheim en rijdt drie keer per week (dinsdag, donderdag en zaterdag) met een locomotief van de Baureihe 189 van DB Cargo. Daarnaast rijdt de trein via Tsjechië in plaats van via Oostenrijk. Het vertrek is aan het begin van de middag. De trein uit Slowakije rijdt in de vroege ochtend. Het treingewicht is verhoogd van 1.820 naar 2.160 ton.

 • Esso

Sinds 19 heeft Esso hier zijn spooraansluiting. De aansluiting ligt direct tegenover het hoofdemplacement Botlek. Buiten de poort ligt een emplacement van zeven sporen waar wagons konden staan in afwachting van hun beurt. In september 1996 rijden de laatste treinen naar de NAM in Schoonebeek. Vanaf 2002 wordt de aansluiting niet meer gebruikt. Dit emplacement is ook wel bekend onder de naam 'Esso Buiten'. Bij de opstelsporen werden vaak ketelwagens gestald in afwachting van de belading. Dit kon soms wel enkele weken duren. In 2013 stonden hier voor het laatste lange slepen ketelwagens. Vervoerders konden hier sporen reserveren om hun wagons tijdelijk te stallen. Medio december 2015 is het zevensporige emplacement niet meer als zodanig in gebruik. Omdat het emplacement ook regelmatig gebruikt wordt in de dagelijkse uitvoering, is het niet handig als sporen langere niet tijd niet te gebruiken zijn.

 • Maas Silo

Graanoverslag


 • Steinweg

Steinweg, aan het eind van de stamlijn, verstuurd met diverse vervoerders aluminium. Vanaf maart 2014 gaat er twee keer per week een bloktrein rijden met DB Schenker. Tot die tijd werd dit verzonden door Rhenus Logistics in de Waalhaven. In 2015 rijdt Locon deze treinen en in de eerste helft van 2016 rijdt DB Cargo weer deze treinen. Vanaf augustus 2016 rijdt Captrain deze bloktreinen met aluminium. Ook kent het bedrijf Unit Cargo vervoer met DB Schenker. Door Locon wordt enkele keren per maand een trein met aluminium naar Hongarije afgevoerd. Dit doet Locon tot eind 2015. In de eerste helft van 2016 rijdt DB Cargo dit vervoer. In augustus en september 2016 rijdt Captrain dit vervoer.

Merseyweg

De stamlijn langs de Merseyweg takt aan de westzijde af van het emplacement Botlek van de Havenspoorlijn, vlak voor het viaduct in de snelweg A15. Bij de kruising met de Theemsweg is er een wissel naar de stamlijn langs de Theemsweg.

Spooraansluitingen

 • C.RO

In 19 krijgt het bedrijf een spooraansluiting. Het bedrijf is gelegen aan de Merseyweg. Tot heette dit bedrijf Rotterdam Car Terminal en is eigendom van Broekman. Op het terrein wordt het hoofdspoor tweesporig. Het zuidelijke spoor is voorzien van een wissel naar het overdekte laad- en losspoor, welke is gelegen in een garage. De dubbele spoorlijn loopt verder langs de garage richting het Calandkanaal. Voorbij de garage wordt het weer enkel spoor. Achterop het terrein is de containerterminal gevestigd van C.RO, waar intermodale treinen op twee sporen worden gelost en beladen. De terminal wordt aangedaan door DB Cargo (Brescia), RRF (naar Duisburg) en SBB Cargo (naar Milano Segrate). In 2017 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe terminal op het terrein. Deze komt bij de garage te liggen en gaat 5 sporen omvatten, vier laad- en lossporen en een omloopspoor. Om de containers te lossen, zullen er twee portaalkranen worden geplaatst. Begin mei 2018 wordt de nieuwe terminal in gebruik genomen. Voor het omrangeren is een traverse van Bemo in gebruik genomen in september 2018. Voor het rangeerwerk wordt op 6 augustus 2018 een locomotief van het type MB11 van O&K afgeleverd. Vanaf deze terminal vertrekt RRF met de trein naar Duisburg, DB Cargo belaadt hier de trein naar Brescia. SBB Cargo blijft van de oude terminal gebruik maken.

Vanaf 19 vervoert het bedrijf auto's per Unit Cargo. Dit duurt tot Vanaf januari 2007 rijdt Veolia een trein met Japanse/Koreaanse auto's naar het Zwitserse Safenwill. Vanaf neemt SBB Cargo de trein over en gaat deze zelf een keer per week rijden. RRF verzorgt het rangeerwerk voor SBB Cargo. In juli 2013 gaat Locon de treinen naar Bologna rijden. Dit duurt tot januari 2016. Door HSL Logistik worden vanaf februari 2015 wagons met Kia en Hyundai naar de Botlek gereden. De auto's zijn afkomstig uit Zilina in Slowakije. Door DB Schenker wordt een à twee keer per maand een trein met Suzuki's uit het Hongaarse Esztergom naar de Botlek. SBB Cargo rijdt sinds 20 drie keer per week een containertrein naar Bologna. Door RRF wordt hier het rangeerwerk verricht. Daarnaast komt RRF langs met delen van de treinen die Kombi Rail Europe tussen Maasvlakte en Duisburg-Rheinhausen rijdt. Medio februari 2018 behandelt de terminal de treinen uit Brescia, welke door DB Cargo worden gereden in opdracht van NeeleVat/Hupac. Deze treinen reden eerder naar het RSC in de Waalhaven. In het voorjaar van 2018 komt de containertrein uit Milano Segrate, in plaats van uit Bologna. Per mei 2018 gaan de Suzuki's naar de vestiging van C.RO in de Sloehaven.


Oude Maasweg

Spooraansluitingen

 • Odfjell Terminals/Koole Botlek

In 2006 rijdt ACTS bloktreinen met styreen naar Oost-Europa. In 2007 gaat ook ITL zich bezig houden met het rijden van treinen met styreen. Bij Odfjell worden dagelijks ketelwagens verzonden met azijnzuuranhydride. Dit wordt afgevoerd met het Unit Cargo netwerk van DB Cargo. Tot de gedeeltelijke stillegging van het bedrijf in 2012, werden er dagelijks meerdere bloktreinen verzonden. In februari 2013 werd de laatste bloktrein verzonden. Dit waren benzinetreinen die DB Schenker uit Bratislava bracht. In maart 2014 gaat de aanvoer van aardgascondensaat uit Roodeschool over naar Rubis aan de Welplaatweg. In april 2016 worden weer bloktreinen beladen bij Odfjell. Dit keer zijn het treinen met ethanol naar Duitsland zijn gebracht door vervoerder LTE. In 2017 wordt door RTB enkele keren per maand een trein met ethanol uit Oost-Duitsland aangevoerd. In 201 neemt Koole de terminal over. Vanaf november 2018 rijdt HSL twee keer in de week een bloktrein met dieselolie naar Karlsruhe en Basel. In januari 2019 neemt BLS Cargo dit vervoer over. Het rangeerwerk wordt door RRF of IRP verzorgd.


Professor Gerbrandyweg

De stamlijn langs de Gerbrandyweg is gelegen in het verlengde van de stamlijn langs de Botlekweg. Ter hoogte van de Quebecstraat takt een stamlijn af naar een emplacement met 5 sporen.

Spooraansluitingen

 • C. Steinweg Handelsveem


 • Vopak TTR

Afvoer van ketelwagens. Aan het emplacement Quebecstraat is sinds 19 de spooraansluiting van Vopak TTR. In 2001 neemt ShortLines de ketelwagentreinen naar Chemelot over van Railion.

Met het Unit Cargo-netwerk van DB Cargo of Xpedys-netwerk van Lineas worden ketelwagens afgevoerd. Sporadisch worden er bloktreinen afgevoerd. Door Captrain wordt dan een trein met fenol afgevoerd. Door DB Cargo en RTB worden treinen met styreen afgevoerd naar Tsjechië (Kralupy) of Polen (Oświęcim Monowice) via Bad Bentheim. In 2017 komen de treinen van RTB te vervallen. Begin 2019 neemt Rail Force One het vervoer van styreen naar Polen en Tsjechië over van DB Cargo. De trein rijdt 1 à 2 keer in de week naar de verschillende bestemmingen. Met deze trein rijden ook wagons met styreen mee welke bij Lyondell op de Maasvlakte zijn beladen. Het overbrengen naar de Botlek gebeurd door RRF. Een deel van deze samengestelde trein wordt op de Kijfhoek afgekoppeld om door te gaan naar Antwerpen.


Theemsweg

De stamlijn takt af van de stamlijn naar de Merseyweg. De stamlijn is in totaal 1,7 kilometer lang. Het emplacement aan de Theemsweg bestaat uit twee sporen met omloopmogelijkheid. Vanaf dit emplacement lopen diverse aansluitwissels naar de diverse aansluitingen. Tussen 2014 en 2016 zijn er zes spooraansluitingen opgebroken. De vrijgekomen gronden worden benut door het Havenbedrijf Rotterdam voor de aanleg van het Theemswegtracé. Dit tracé zal de doorgaande spoorverbinding gaan vormen tussen de Botlek en Europoort/Maasvlakte. Hiermee kan de Calandbrug worden omzeild. De stamlijn Theemsweg wordt opgeschoven naar het noorden. Dit nieuwe spoor was in december 2016 al grotendeels aangelegd op het westelijke deel van de stamlijn. Wanneer de nieuwe stamlijn in dienst komt, wordt de oude opgebroken. Op de plaats van de oude sporen wordt de nieuwe Theemsweg aangelegd. Op de plaats van de oude Theemsweg zal het viaduct worden gebouwd.

Spooraansluitingen

 • Almatis

In 2007 ontvangt het bedrijf zijn laatste trein, toen het bedrijf nog Alcoa heette. In december 2014 is de spooraansluiting opgebroken.

 • Bertschi Terminal

In 2007 wordt de terminal in gebruik genomen. De terminal heeft de beschikking over drie sporen, waarover een portaalkraan de containers op de trein zet. Door RRF wordt de terminal elke dag bediend met twee korte containertreinen. Deze komen uit Rheinhausen en Busto. Vanaf 1 oktober 2018 wordt de terminal gebruikt door LTE om twee keer in de week een containertrein naar de BILK terminal te rijden in Budapest.

 • Broekman Distri Port

In 2004 krijgt Gevelco zijn spooraansluiting. De aansluiting ligt aan het eind van de stamlijn. Voor de poort liggen drie opstelsporen, naast de Bertschi Terminal. In 20 wijzigt de naam naar Broekman Distri Port. Het bedrijf beschikt over een kadespoor en twee overdekte sporen in een loods. Voor het rangeerwerk is een Zephyr-rangeervoertuig aanwezig. Tussen 2007 en 2011 werd ook gebruik gemaakt van het wagenladingvervoer van SBB Cargo naar Zwitserland. Tussen 2012 en medio 2015 ontvangt het bedrijf tot twee keer per week treinen met coils uit Wales. Daarnaast ontvangt en verstuurt het bedrijf onregelmatig coils in huifwagens. Ook het vervoer van grote buizen vindt plaats via dit bedrijf. De buizen worden aangevoerd in het Unit Cargo netwerk. Onregelmatig wordt er aluminium vervoerd naar Duitsland en Oostenrijk. Door Locon wordt vanaf 20 wekelijks een trein met coils afgevoerd naar Neuss. Op 22 januari 2017 rijdt er een proefvervoer met glasplaten naar het Duitse Bitterfeld. Op 19 februari 2017 rijdt het tweede vervoer met glasplaten. Nadat deze twee proeftreinen succesvol zijn, wordt er van 4 maart 2017 tot 28 juni 2017 wekelijks een bloktrein met glasplaten verzonden. De treinen worden door Captrain gereden. Na het faillissement van Locon in juli 2017, neemt Captrain de treinen met coils naar Neuss over. Door Independent Rail Partner worden de treinen naar Wupperman in Moerdijk gereden. Vanaf oktober 2017 rijdt Captrain deze treinen.

 • Climax Molybdenum

In 1997 ontvangt het bedrijf zijn laatste trein. In december 2014 is de spooraansluiting opgebroken.

 • Handico

De laatste trein reed hier in 1993. In mei 2014 is de aansluiting naar Handico Terminals opgebroken. Op deze terminals werden lege containers geplaatst. Deze aansluiting lag aan de westzijde van de Theemsweg.

 • Huntsman

In december 2000 krijgt ICI een spooraansluiting. In vindt er een naamswijziging plaats naar Huntsman. In 20 rijdt de laatste trein. Eind september 2016 is het spoor onder de silo's langs de Theemsweg opgebroken.

 • LyondellBasell

De aansluiting naar Lyondell wordt in aangelegd. Het steekt terug naar de Seinehaven vanaf het emplacement. Er liggen drie sporen op het terrein met twee laadstations. Daarnaast zijn er enkele opstelsporen voor wagons die niet meteen beladen worden. Voor het rangeerwerk op het terrein beschikt het bedrijf sinds over een locomotief van O&K. Het bedrijf voert elke dag een aantal ketelwagens met isobutyleen en butaandiol af met het Unit Cargo verkeer van DB Schenker. Tussen 2008 en medio 2011 werd ook gebruik gemaakt van het wagenladingvervoer van SBB Cargo naar Zwitserland, dat tot drie keer per week reed. Met ingang van 1 januari 2019 neemt Lineas de bediening van Lyondell over van DB Cargo. Hiervoor wordt een locomotief van het type G1206 gebruikt. De trein rijdt elke werkdag aan het begin van de middag met ketelwagens vanaf de Maasvlakte naar de Botlek, waar de wagens worden gewisseld die naar de Maasvlakte moeten.

 • Quest

In december 2000 wordt een kort spoor aangelegd naar de fabriek. Dit spoor takt af van de aansluiting bij Huntsman. Ongeveer 4 keer per jaar kwam hier een ketelwagen. In 200 wordt de aansluiting voor het laatst bediend. In 2008 wordt het spoor vernieuwd. De fabriek wordt in 200 gesloopt. In september 2016 wordt de spooraansluiting opgebroken.

 • Steinweg Handelsveem

In ontvangt het bedrijf zijn laatste trein, toen het bedrijf nog Deka heette. In 2010 zijn de sporen om het bedrijfsterrein verwijderd. In december 2014 is de spooraansluiting opgebroken.


Welplaatweg

Spooraansluitingen

 • Biopetrol

In 2009 krijgt Biopetrol een spooraansluiting. Het bedrijf verzond enkele ketelwagens met biodiesel. In augustus 2013 vertrok de laatste trein.

 • Rubis

In 2009 wordt de spooraansluiting naar Rubis aangelegd. Eind 2010 wordt de aansluiting vergroot. Voor het rangeerwerk is een UAC trac-rail-tractor aanwezig. Vanaf 2009 rijdt er twee keer per week een trein met nylonzout uit Bantzenheim naar Rubis. In maart 2013 komt deze trein te vervallen. In maart 2014 neemt Rubis de aanvoer van aardgascondensaat uit Roodeschool over van Odfjell Terminals aan de Oude Maasweg. Drie keer in de week worden ongeveer 7 ketelwagens aangevoerd. Daarnaast ontvangt Rubis ketelwagens met chemicaliën uit Ludwigshafen en Bantzenheim. Onregelmatig verstuurd het bedrijf een ketelwagen met hexamethyleendiamine naar Bantzenheim. Op 23 juni 2018 wordt een trein bestaande uit tankcontainers met opschriften van BASF bij het bedrijf geplaatst. De containers zijn bij Rubis beladen met natriumhydroxide (UN 1823). Met deze containers wil BASF de verblijfsduur van wagens verkorten op hun complex in Ludwigshafen. Met ingang van januari 2019 rijdt Independent Rail Partner wekelijks een trein met stookolie naar Rubis.

 • Vopak Botlek

Het terrein bestaat uit drie delen.

In 1995 wordt door NS Cargo het Rail Chemie Center (RCC) geopend. Bij deze overslaglocatie was het mogelijk om snel grote hoeveelheden vloeibare bulk te kunnen laden of lossen in ketelwagens. De capaciteit is 22 wagons te beladen in acht uur. Het lossen van 22 wagons kan in 12 uur gebeuren. De eerste jaren kende de terminal een kwakkelend bestaan. In 1999 komt er wekelijks een trein met benzeenconcentraat uit het Italiaanse Trecate. Deze trein rijdt in 2002 voor het laatst. In 2000 rijdt er onregelmatig een trein met methanol naar Duitsland. Pas in 2004 gaat deze wekelijks rijden. In 2006 gaat er twee keer per week een trein met methanol naar het Duitse Burghausen. Voor het lossen van ethanol komt er wekelijks een trein uit . In 2009 gaat er wekelijks een bloktrein naar Weinig rijden met methanol. Tussen 2007 en 2011 werd ook gebruik gemaakt van het wagenladingvervoer van SBB Cargo naar Zwitserland Eind 2012 gaat een deel van het vervoer van methanol naar Burghausen over naar ETT in de Europoort. Per week worden een à twee treinen met methanol afgevoerd naar Duitsland. Ethanol wordt tot oktober 2014 met DB Schenker afgevoerd naar Zwitserland. Vanaf oktober 2014 neemt Locon dit vervoer over met het Retrack vervoer. Daarnaast rijdt dagelijks een trein met naar DSM in Geleen. Styreentreinen worden een à twee keer per maand naar Polen of Tsjechië gebracht door DB Schenker. Door Locon wordt ook enkele keren per maand wagengroepen met ethanol overgebracht met het Retrack vervoer naar Oost-Europa. Met de sluiting van de Hoekse Lijn per 1 april 2017 is de Vlaardingse vestiging van Vopak niet meer te bereiken. De vestiging in de Botlek neemt een deel van dit vervoer over. Door RRF wordt biodiesel uit Polen aangebracht. In 2018 komt dit vervoer stil te liggen.