Baureihe 363

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voor het rangeerwerk op diverse plaatsen komen in het najaar van 2007 enkele locomotieven van het West-Duitse type V60 naar Nederland.

Geschiedenis

Voor de Deutsche Bundesbahn worden in de jaren '60 in totaal 942 rangeerlocomotieven van de serie V60 gebouwd door diverse Duitse fabrieken.

Rond het jaar 2000 zijn een aantal locomotieven voorzien van sterkere motoren van Catarplillar en radiografische besturing. De omgebouwde locomotieven worden genummerd in de Baureihe 363.


Om op een aantal emplacementen en stations, zoals Sloe, Venlo en Zwolle Rangeerstation, diesellocomotieven van de serie 6400 vrij te maken voor andere taken, worden van Railion Deutschland een aantal locomotieven van de Baureihe 363 overgenomen. De eerste locomotief, de 363 825-1 wordt op 24 april 2007 door de BEG op het opstelterrein van Arnhem Berg bezorgd. Op 5 augustus 2007 wordt de locomotief van Arnhem naar Waalhaven gebracht door de 6408. Een maand later, op 5 september 2007, wordt de locomotief van de Waalhaven naar Zwolle gesleept om instructie op te geven. Op 28 september 2007 keert de locomotief echter al weer terug naar de Waalhaven. Op de Waalhaven zal er instructie worden gegeven. Op 13 oktober 2007 worden de 363 633 en 363 723 vanuit Duitsland naar de Maasvlakte overgebracht met een lege kolentrein. Op 20 oktober 2007 wordt de 363 723 door de 6466 en 6455 van de Kijfhoek naar Venlo gesleept. Op 27 oktober 2007 komen de 363 833, 363 712 en 363 727 aan op de Maasvlakte samen met een lege kolentrein. Begin november 2007 gaat ook de 363 825 naar Venlo voor inzet aldaar. Op 1 december 2007 gaat de 363 723 van Venlo naar de Waalhaven. De 363 825 gaat op 11 januari 2008 van Venlo naar Lutterade DSM. De locomotief wordt door de 6412 overgebracht. Op 4 februari 2008 gaat de 363 825 weer terug naar Venlo. Op 6 februari 2008 wordt de 363 712 van de Waalhaven overgebracht naar de Amsterdam Westhaven. De 363 833 gaat op deze dag naar Sloe. Op 8 februari 2008 wordt de 363 825 van Venlo naar Utrecht Daalse Dijk overgebracht door de 6457. De locomotief wordt gebruikt voor detectieproefritten tussen Driebergen-Zeist en Maarn-Goederen. Deze ritten worden medio maart 2008 in de nacht gereden. Op 19 maart 2008 is de 363 825 door de mP 3030 van Utrecht naar Venlo gebracht. Op 18 april 2008 komt als laatste locomotief de 363 716 naar Nederland. Samen met de verhuurde 6463 komt de locomotief naar de Waalhaven.


In januari 2017 worden de 7 locomotieven verkocht aan Ormeling Beheer. Dit is de aandeelhouder van de dienstverlener Railwork. De locomotieven zullen door BT Trains, een onderdeel van Railwork, worden ingezet. De eerste klant voor de locomotieven is HSL Logistik. Als gevolg van het faillissement gaat de inzet bij HSL Logistik niet door. In 2018 worden twee locomotieven verhuurd aan LTE.


Technische gegevens

Uitvoering

Inzet

Begin november 2007 worden de 363 723 en 363 825 ingezet in Venlo. Na een week wordt de inzet echter al weer gestaakt. Vanaf 17 december 2007 vindt er ook inzet van de locomotieven plaats in de Waalhaven. In januari 2008 wordt er een nieuw inzetgebied gevonden op het terrein van Lutterade DSM. Ook in Delfzijl wordt werk gevonden voor de locomotieven. De 363 723 is hier actief tussen 2008 en 2009.


In 2010 wordt een locomotief gebruikt voor de bediening van Cabooter in Blerick. Deze inzet duurt tot 2012.


Inzet door LTE

In de eerste week van januari 2018 wordt de 363 712 vanuit Roosendaal naar Pernis overgebracht. Hier worden opleiding- en proefritten gehouden met de locomotief. Vanaf 13 januari 2018 huurt LTE de locomotief van BT Trains. De locomotief rangeert bij de P&O terminal in Europoort met shuttles naar Poznan en naar Novara. Daarnaast rijdt de locomotief ook de trein tussen het hoofdemplacement van Europoort en de P&O terminal. Ook locomotief 363 723 wordt voor het rangeren met containertreinen vanuit Roosendaal naar Pernis overgebracht. Het transport vindt plaats op . Op 27 januari 2018 rijdt de locomotief een trein tussen het emplacement Pernis en de CTT terminal. LTE wil met de locomotieven aan de voor- en achterzijde de containertreinen vanaf het emplacement Europoort naar de P&O terminal rijden. Dit bleek echter niet goed te gaan. De locomotieven zijn vatbaar voor storingen en worden al vrij snel aan de kant gezet. Medio februari 2018 keren beide locomotieven terug naar BT Trains.


Inzet door Lineas

Op 13 juni 2018 worden de locomotieven 363 712 en 363 723 van Antwerpen naar Sas van Gent overgebracht. Een aantal dagen eerder zijn zij vanuit de Kijfhoek naar Antwerpen overgebracht. De locomotieven zullen door Lineas worden ingezet voor het rangeren met ketelwagentreinen bij Oiltanking in Sluiskil. Ook het rijden van deze treinen van en naar Sas van Gent staan op het programma. Op 11 juli 2018 rijdt de 363 712 haar eerste trein. Sindsdien rijdt de locomotief elke maandag, woensdag en vrijdag in de ochtend ketelwagens met ammoniak van Yara naar Sas van Gent. In Sas van Gent worden de volle wagens gewisseld met lege wagens, die eerder in de ochtend zijn aangebracht. Als deze wagens geplaatst zijn bij Yara, keert de locomotief los terug naar Terneuzen om te overnachten. In december 2018 gaat de 363 723 van Sas van Gent naar Roosendaal. Op 28 december 2018 wordt de locomotief overgebracht door de 2829 van Roosendaal naar het Amsterdams westelijk havengebied. De locomotief zal voor Lineas rangeerwerkzaamheden uitvoeren in dit havengebied. Zo worden er treinen met ethanol bij NWB geplaatst. Ook rijdt de locomotief de staaltreinen tussen de Waterlandterminal en het basisemplacement.


Revisie

In maart 2017 komen de locomotieven aan bij Spoorijzer in Blerick. Hier zullen de locomotieven worden opgeknapt en gereviseerd als er behoefte aan is.


Bijzondere uitvoeringen

Wijzigingen

Vernummeringen

Schadegevallen

Afvoer

Op 29 augustus 2011 zijn de 363 716 en 363 723 van de Waalhaven naar Venlo overgebracht. Zij werden hierbij getrokken door de 6433. De locomotieven wachten i Venlo op betere tijden. In februari 2017 zijn de locomotieven van Venlo naar Blerick overgebracht, waar zij naast de voormalige wagenwerkplaats werden nagekeken. Op 9 maart 2017 zijn de locomotieven van Blerick naar Roosendaal overgebracht. Begin januari 2018 is de 363 712 naar Pernis overgebracht voor nieuwe inzet, later in de maand gevolg door de 363 723.


Afleverdata

Nummer DB Aflevering In dienst In revisie Uit revisie Ter zijde Sloop (rit)
Afleverdata
363 633-4 13 oktober 2007 2013
363 712-6 27 oktober 2007 2014
363 716-2 18 april 2008 22 september 2010
363 723-8 13 oktober 2007 20 oktober 2007 22 september 2010
363 727-4 27 oktober 2007 15 november 2011
363 825-6 24 april 2007 november 2007 2013
363 833-0 27 oktober 2007 15 november 2011